Centar za sigurnost i privatnost

Prijavljivanje sadržaja na Spotifyju

Pregled

U Spotifyju naporno radimo na poboljšanju kreativnog izražavanja i želimo da članovi naše zajednice predstave svoje autentično ja na siguran način, ali to ne znači da je sve dopušteno.

Naša dugogodišnja Pravila platforme Spotify opisuju što je, a što nije dopušteno na Spotifyju. Prednost dajemo pregledu sadržaja koji utječe na maloljetnike, predstavlja veći rizik od izvanmrežnog načina ozljeđivanja ili može biti nezakonit.

Koje se radnje poduzimaju protiv nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji krši Pravila platforme Spotify?

Kada pronađemo sadržaj koji krši Pravila platforme Spotify ili je nezakonit prema lokalnim zakonima, možemo poduzeti niz radnji. Te radnje mogu uključivati uklanjanje sadržaja, ograničavanje distribucije, primjenu oznaka upozorenja o sadržaju i/ili demonetizaciju.

Kako netko može prijaviti sadržaj na Spotifyju?

Ako smatrate da bi neki sadržaj mogao kršiti naša Pravila platforme Spotify, prijavite ga putem našeg sigurnog obrasca za prijavu.

Kontaktirajte nas za prijavu sadržaja za koji vjerujete da krši vaša prava intelektualnog vlasništva ili na neki drugi način krši zakon. Više informacija o Spotifyjevim pravilima za rješavanje prijava kršenja intelektualnog vlasništva možete pronaći u našim Pravilima o autorskim pravima.

Tko može prijaviti sadržaj?

Svatko s adresom e-pošte može prijaviti sadržaj na Spotifyju čak i ako nema Spotify račun. Imajte na umu da zlouporaba našeg postupka za prijavu može ograničiti vašu mogućnost slanja zahtjeva u budućnosti.

Je li moguća žalba na odluke o sadržaju?

Ako se nalazite u Europskoj uniji i vjerujete da je kao odgovor na vašu prijavu primijenjena pogrešna radnja, provjerite u primljenoj obavijesti koji su sljedeći koraci.

Za sve druge zemlje, mi ćemo nastaviti proširivati mogućnosti i opcije za žalbu koje se razlikuju ovisno o lokaciji.