Όροι προωθητικής προσφοράς για το Spotify Premium

Καλώς ήλθατε στη σελίδα των Όρων προωθητικής προσφοράς για το Spotify Premium. Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις της προωθητικής προσφοράς για την οποία έχετε εγγραφεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ SPOTIFY PREMIUM, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SPOTIFY PREMIUM.

  1. Εισαγωγή.

Οι προωθητικές προσφορές για το Spotify Premium (εφεξής "Προωθητική προσφορά") διατίθενται στους χρήστες του Spotify σύμφωνα με τους Όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του Spotify ("Όροι χρήσης του Spotify").

Κάθε Προωθητική προσφορά παρέχεται σε συνδυασμό με μια μορφή συνδρομής επί πληρωμή (όπως ορίζεται στους Όρους χρήσης του Spotify), όπως οι υπηρεσίες Ατομικό Spotify Premium, Φοιτητικό Spotify Premium, Οικογενειακό Spotify Premium ή Spotify Premium για Δύο, ανάλογα με την περίπτωση, και υπόκειται στους όρους της διαφημιζόμενης προσφοράς ("Υπηρεσία Spotify Premium").

Ανάλογα με τη διαφημιζόμενη Υπηρεσία Spotify Premium της Προωθητικής προσφοράς, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ("Όροι προωθητικής προσφοράς") λειτουργούν ως συμπλήρωμα και ενσωματώνονται δια παραπομπής στους πρόσθετους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συγκεκριμένη Υπηρεσία Spotify Premium, όπως υποδεικνύεται παρακάτω:

Όροι και προϋποθέσεις για την Υπηρεσία Spotify Premium που αναφέρεται σε Προωθητική προσφορά

Ατομικό Spotify Premium

Φοιτητικό Spotify Premium

Οικογενειακό Spotify Premium

Spotify Premium για Δύο

Για οποιαδήποτε Προωθητική προσφορά, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων Όρων προωθητικής προσφοράς και των σχετικών αντίστοιχων όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, θα υπερισχύουν οι παρόντες Όροι προωθητικής προσφοράς.

  1. Η Προωθητική προσφορά.

Κάθε Προωθητική προσφορά παρέχει πρόσβαση στη διαφημιζόμενη Υπηρεσία Spotify Premium:

Α. στην τιμή που διαφημίζεται (εφόσον ισχύει) και

Β. για μια αρχική δοκιμαστική περίοδο, όπως περιγράφεται στην ενότητα 5 των παρόντων όρων παρακάτω. Η εν λόγω δοκιμαστική περίοδος αρχίζει από τη στιγμή που θα επιβεβαιώσετε ότι αποδέχεστε τη διαφημιζόμενη Προωθητική προσφορά υποβάλλοντας έγκυρα στοιχεία πληρωμής, τα οποία είναι αποδεκτά από το Spotify ("Περίοδος προσφοράς").

Με την υποβολή των στοιχείων πληρωμής σας (i) επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τη διαφημιζόμενη Προωθητική προσφορά, (ii) αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους προωθητικής προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων που αντιστοιχούν στη διαφημιζόμενη Υπηρεσία Spotify Premium (όπως περιγράφεται παραπάνω), και (iii) αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης του Spotify. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Spotify στο πλαίσιο οποιασδήποτε Προωθητικής προσφοράς θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου μας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική διαφήμιση, οι Προωθητικές προσφορές δεν επιτρέπουν και δεν παρέχουν πρόσβαση σε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.

  1. Καταλληλότητα.

Προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε μια Προωθητική προσφορά, οι χρήστες πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις (βάσει των οποίων θα ορίζονται ως "Κατάλληλοι χρήστες"):

Α. Εκτός από την περίπτωση που πραγματοποιείτε εγγραφή σε μια Προωθητική προσφορά η οποία διαφημίζεται ως διαθέσιμη για πρώην συνδρομητές σε κάποια Υπηρεσία Spotify Premium, πρέπει να είστε νέος συνδρομητής σε οποιαδήποτε και όλες τις μορφές της Υπηρεσίας Spotify Premium ή Unlimited (όπως ορίζεται στους Όρους χρήσης του Spotify) και να μην έχετε εγγραφεί σε ή αποδεχτεί ποτέ μια δοκιμαστική περίοδο χρήσης της Υπηρεσίας Spotify Premium ή Unlimited στο παρελθόν.

Β. Αν πραγματοποιείτε εγγραφή σε μια Προωθητική προσφορά η οποία διαφημίζεται ως διαθέσιμη μόνο για πρώην συνδρομητές σε κάποια Υπηρεσία Spotify Premium, πρέπει να έχετε υπάρξει συνδρομητής στη σχετική Υπηρεσία Spotify Premium (όπως διαφημίζεται) και η συνδρομή σας να έχει λήξει πριν από την ημερομηνία της σχετικής διαφήμισης.

Γ. Όσον αφορά Προωθητικές προσφορές για τις Υπηρεσίες Φοιτητικό Spotify Premium, Οικογενειακό Spotify Premium και Spotify Premium για Δύο: ισχύουν οι πρόσθετες απαιτήσεις καταλληλότητας που ορίζονται στους σχετικούς όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων συνδρομής.

Δ. Εκτός από την περίπτωση που ορίζεται διαφορετικά στη σχετική διαφήμιση, πρέπει να παρέχετε στο Spotify μια έγκυρη και ισχύουσα μέθοδο πληρωμής που είναι εγκεκριμένη από το Spotify (οι προπληρωμένες κάρτες και οι δωροκάρτες Spotify δεν θεωρούνται έγκυρη μέθοδος πληρωμής).

E. Εκτός από την περίπτωση που ορίζεται διαφορετικά στη σχετική διαφήμιση, πρέπει να καταβάλετε την προαναφερθείσα έγκυρη πληρωμή απευθείας στο Spotify και όχι μέσω τρίτων (για παράδειγμα, μέσω παρόχων υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης, τηλεπικοινωνιών ή άλλων διανομέων).

F. Πρόσθετες απαιτήσεις καταλληλότητας, εάν υπάρχουν, όπως ανακοινώνονται κατά καιρούς σε σχέση με μια Προωθητική προσφορά.

Οι Κατάλληλοι χρήστες μπορούν να αποδεχτούν την Προωθητική προσφορά μόνο μία φορά, ενώ οι παλαιότεροι χρήστες δεν μπορούν να εξαργυρώσουν ξανά την προσφορά.

  1. Διαθεσιμότητα.

Η Προωθητική προσφορά πρέπει να γίνει αποδεκτή πριν από την ισχύουσα ημερομηνία λήξης που διαφημίζεται, εάν ισχύει. Εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Spotify διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει μια Προωθητική προσφορά ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα παρέχουμε τη δυνατότητα περαιτέρω εγγραφών στην Προωθητική προσφορά.

  1. Διάρκεια και ακύρωση.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε Προωθητικής προσφοράς, η αντίστοιχη Περίοδος προσφοράς
θα ισχύει για όλο το διαφημιζόμενο χρονικό διάστημα, όπως ορίζεται στην ενότητα 4 παραπάνω.

Θα θεωρείστε αυτόματα σταθερός συνδρομητής για τον τύπο της Υπηρεσίας Spotify Premium στην οποία επιλέξατε να εγγραφείτε στο πλαίσιο της Προωθητικής προσφοράς και θα χρεωθείτε αυτόματα με την ισχύουσα μηνιαία τιμή της Υπηρεσίας σύμφωνα με τη μέθοδο πληρωμής που έχετε παράσχει, εκτός αν ακυρώσετε τη σχετική Προωθητική προσφορά πριν από τη λήξη της Περιόδου προσφοράς. Οποιεσδήποτε δυνατότητες χρονικών ορίων της συγκεκριμένης Υπηρεσίας Spotify Premium θα περιορίζονται στο χρονικό διάστημα της Περιόδου προσφοράς.

Αν ακυρώσετε μια Προωθητική προσφορά στη διάρκεια της Περιόδου προσφοράς, δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στη σχετική Υπηρεσία Spotify Premium, ενώ μετά τη λήξη της Περιόδου προσφοράς ο λογαριασμός σας Spotify θα μετατραπεί σε λογαριασμό στη Δωρεάν Υπηρεσία Spotify. Για την ακύρωση πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Spotify και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στη σελίδα του λογαριασμού ή να κάνετε κλικ εδώ και να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες.