Όροι χρήσης του Spotify

1. Εισαγωγή

2. Η Υπηρεσία Spotify παρέχεται από εμάς

3. Η από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας Spotify

4. Περιεχόμενο και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

5. Υποστήριξη πελατών, πληροφορίες, ερωτήσεις και παράπονα

6. Προβλήματα και αντιδικίες

7. Πληροφορίες για αυτούς τους Όρους

1. Εισαγωγή

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους χρήσης (αυτοί οι "Όροι"), καθώς διέπουν την από μέρους σας χρήση (που περιλαμβάνει και την πρόσβαση) των εξατομικευμένων υπηρεσιών του Spotify για τη μετάδοση ροής μουσικής και άλλου περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιστοτόπων και των εφαρμογών λογισμικού που ενσωματώνουν ή συνδέονται με αυτούς τους Όρους (συλλογικά, η "Υπηρεσία Spotify") και κάθε είδους μουσικής, βίντεο, podcast, ηχητικού βιβλίου ή άλλου υλικού που καθίσταται διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας Spotify (το "Περιεχόμενο").

Η χρήση της Υπηρεσίας Spotify υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που παρουσιάζονται από το Spotify, οι οποίοι ενσωματώνονται με την παρούσα αναφορά στους παρόντες Όρους (συλλογικά, οι "Συμφωνίες"). Ανατρέξτε στην ενότητα 7 για πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω πρόσθετους όρους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αλλάξουμε τους παρόντες Όρους ή τους πρόσθετους όρους που ενσωματώνονται μέσω αναφοράς. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Spotify συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου του Spotify.

Με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Spotify ή με άλλον τρόπο με τη χρήση της, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Spotify ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο.

Πάροχος υπηρεσιών

Αυτοί οι Όροι συνάπτονται μεταξύ υμών και της Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53, Στοκχόλμη, Σουηδία.

Ηλικία και απαιτήσεις καταλληλότητας

Για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Spotify και να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο, πρέπει (1) να είστε 13 ετών (ή το αντίστοιχο ελάχιστο όριο ηλικίας στη χώρα σας) ή άνω, (2) να έχετε τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα σας, εάν είστε ανήλικος με βάση τα όσα ισχύουν στη χώρα σας, (3) να έχετε την εξουσία να συνάψετε μια δεσμευτική σύμβαση με εμάς και να μην σας έχει απαγορευτεί αυτή η δυνατότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και (4) να διαμένετε σε χώρα όπου η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη. Υπόσχεστε επίσης ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες εγγραφής που υποβάλετε στο Spotify είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις και συμφωνείτε να τις διατηρείτε κατ' αυτόν τον τρόπο ανά πάσα στιγμή. Εάν είστε ανήλικος/-η στη χώρα καταγωγής σας, ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας θα πρέπει να υπογράψει τους παρόντες Όρους για λογαριασμό σας. Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις ελάχιστου ορίου ηλικίας στη διαδικασία εγγραφής. Εάν δεν εκπληρώνετε τις απαιτήσεις ελάχιστου ορίου ηλικίας, δεν θα πρέπει να εγγραφείτε ως χρήστης. Σε ορισμένες αγορές, το Spotify ενδέχεται να προσφέρει στους κατόχους κύριου λογαριασμού την ευκαιρία να επιτρέψουν την πρόσβαση στα παιδιά τους στο πλαίσιο οικογενειακής συνδρομής. Καθιστώντας δυνατή αυτή την πρόσβαση, ο κάτοχος κύριου λογαριασμού επιβεβαιώνει ότι είναι ο νόμιμος κηδεμόνας κάθε χρήστη που αποκτά πρόσβαση στην εμπειρία και ότι παρέχει άδεια χρήσης του Spotify στους νεότερους χρήστες.

2. Η Υπηρεσία Spotify παρέχεται από εμάς

Επιλογές Υπηρεσίας Spotify

Παρέχουμε πολλές επιλογές όσον αφορά την Υπηρεσία Spotify. Ορισμένες επιλογές της Υπηρεσίας Spotify παρέχονται δωρεάν, ενώ για άλλες επιλογές η πρόσβαση είναι δυνατή έπειτα από πληρωμή (οι "Συνδρομές επί πληρωμή"). Ενδέχεται επίσης να προσφέρουμε ειδικά προωθητικά προγράμματα, συνδρομές μέλους ή υπηρεσίες, όπως προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών από τρίτα μέρη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα εν λόγω τρίτα μέρη.

Δοκιμές

Κατά καιρούς, εμείς ή άλλοι για λογαριασμό μας ενδέχεται να προσφέρουμε δοκιμές Συνδρομών επί πληρωμή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς πληρωμή ή σε μειωμένη τιμή ("Δοκιμή"). Εάν χρησιμοποιήσετε μια Υπηρεσία Spotify μέσω Δοκιμής, πρέπει να συμφωνήσετε με τους Όρους προωθητικής προσφοράς για το Spotify Premium.

Εφαρμογές, συσκευές και λογισμικό ανοικτού κώδικα τρίτων

Η Υπηρεσία Spotify μπορεί να ενσωματωθεί ή να αλληλεπιδράσει με άλλους τρόπους με εφαρμογές, ιστοτόπους και υπηρεσίες τρίτων ("Εφαρμογές τρίτων") και προσωπικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablet, φορητές συσκευές, ηχεία και άλλες συσκευές ("Συσκευές") τρίτων. Η από μέρους σας χρήση τέτοιων Εφαρμογών και Συσκευών τρίτων ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους όρους, προϋποθέσεις και πολιτικές που σας παρέχονται από το αντίστοιχο τρίτο μέρος. Το Spotify δεν εγγυάται ότι οι Εφαρμογές και οι Συσκευές τρίτων θα είναι συμβατές με την Υπηρεσία Spotify.

Περιορισμοί και τροποποιήσεις της υπηρεσίας

Επιδεικνύουμε εύλογη φροντίδα και ικανότητες για να διατηρήσουμε την Υπηρεσία Spotify λειτουργική και να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη, καθηλωτική εμπειρία ήχου. Ωστόσο, οι προσφορές υπηρεσιών μας και η διαθεσιμότητά τους ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, χωρίς αυτό να επιφέρει δική σας ευθύνη, για παράδειγμα:

  • Η Υπηρεσία Spotify ενδέχεται να αντιμετωπίσει προσωρινές διακοπές λόγω τεχνικών δυσκολιών, εργασιών συντήρησης ή πραγματοποίησης δοκιμών, ή εφαρμογής ενημερώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με αλλαγές στις αντίστοιχες νομοθεσίες και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Σκοπός μας είναι να εξελίσσουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τις Υπηρεσίες μας, συνεπώς μπορούμε να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε (μόνιμα ή προσωρινά) την παροχή του συνόλου ή μέρους της Υπηρεσίας Spotify (συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων λειτουργιών, δυνατοτήτων, συνδρομητικών προγραμμάτων και προωθητικών προσφορών).
  • Το δυναμικό περιεχόμενο που προσφέρουμε εξελίσσεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις ανάγκες της κοινότητας Spotify. Το Spotify δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει οποιοδήποτε συγκεκριμένο περιεχόμενο μέσω της Υπηρεσίας Spotify, και το Spotify ή οι αντίστοιχοι κάτοχοι μπορούν να καταργήσουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα τραγούδια, βίντεο, podcast, ηχητικά βιβλία και άλλο Περιεχόμενο χωρίς ειδοποίηση.

Το δικαίωμά σας να τερματίσετε αυτούς τους Όρους εάν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify καθορίζεται στην ενότητα 6 παρακάτω.

Εάν έχετε προπληρώσει τέλη απευθείας στο Spotify για μια Συνδρομή επί πληρωμή, την οποία το Spotify διακόπτει πριν από τη λήξη της Προπληρωμένης περιόδου (όπως αυτή η περίοδος ορίζεται στην ενότητα Πληρωμές και ακυρώσεις παρακάτω), το Spotify θα σας επιστρέψει τα προπληρωμένα τέλη για την Προπληρωμένη περίοδο για οποιοδήποτε τμήμα της τότε τρέχουσας συνδρομής που δεν χρησιμοποιήθηκε μετά την εν λόγω διακοπή. Οι πληροφορίες λογαριασμού και χρέωσης πρέπει να είναι ενημερωμένες ώστε να μπορούμε να σας επιστρέψουμε τα χρήματα.

Το Spotify δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς, ούτε οποιαδήποτε υποχρέωση να σας επιστρέψει χρήματα για λόγους που σχετίζονται με διακοπές λειτουργίας ή βλάβες του ίντερνετ ή άλλων υπηρεσιών, οι οποίες οφείλονται σε ενέργειες των κυβερνητικών αρχών, άλλων τρίτων μερών ή συμβάντα που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας.

3. Η από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας Spotify

Δημιουργία λογαριασμού Spotify

Ενδεχομένως να χρειαστεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Spotify για να χρησιμοποιήσετε το σύνολο ή μέρος της Υπηρεσίας Spotify. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και πρέπει να διατηρούνται εμπιστευτικά. Κατανοείτε ότι είστε υπεύθυνοι για κάθε χρήση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης) του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας. Ενημερώστε αμέσως την ομάδα Εξυπηρέτησης πελατών μας σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασής σας ή σε περίπτωση που πιστεύετε ότι έχει υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

Το Spotify μπορεί να ανακτήσει ή να σας ζητήσει να αλλάξετε το όνομα χρήστη σας για οποιονδήποτε λόγο.

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify

Πρόσβαση στην Υπηρεσία Spotify

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άλλων ισχυόντων όρων και προϋποθέσεων), σας εκχωρούμε περιορισμένη, μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια για την πραγματοποίηση προσωπικής, μη εμπορικής χρήσης της Υπηρεσίας Spotify και του Περιεχομένου (συλλογικά, "Πρόσβαση"). Αυτή η Πρόσβαση θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου και εκτός εάν τερματιστεί από εσάς ή το Spotify. Συμφωνείτε ότι δεν θα αναδιανέμετε ούτε θα μεταβιβάσετε την Υπηρεσία Spotify ή το Περιεχόμενο.

Οι εφαρμογές λογισμικού του Spotify και το Περιεχόμενο τελούν υπό άδεια, δεν πωλούνται και δεν μεταβιβάζονται σε εσάς και το Spotify και οι δικαιοπάροχοί του διατηρούν την κυριότητα όλων των αντιτύπων των εφαρμογών λογισμικού του Spotify και του Περιεχομένου, ακόμα και μετά την εγκατάστασή τους σε Συσκευές σας.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας του Spotify

Η Υπηρεσία Spotify και το Περιεχόμενο είναι ιδιοκτησία του Spotify ή των δικαιοπαρόχων του Spotify. Όλα τα εμπορικά σήματα του Spotify, τα σήματα υπηρεσίας, τα εμπορικά ονόματα, τα λογότυπα, τα ονόματα τομέα και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά της επωνυμίας Spotify ("Χαρακτηριστικά Επωνυμίας Spotify") αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Spotify ή των δικαιοπαρόχων του. Οι παρόντες Όροι δεν σας παραχωρούν κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε Χαρακτηριστικά Επωνυμίας Spotify, είτε για εμπορική είτε για μη εμπορική χρήση.

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τις Οδηγίες χρήσης του Spotify και να μην χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify, το Περιεχόμενο ή οποιοδήποτε μέρος αυτών με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους.

Πληρωμές και ακύρωση

Συνδρομές επί πληρωμή

Μπορείτε να αγοράσετε μια Συνδρομή επί πληρωμή απευθείας από το Spotify ή μέσω τρίτου μέρους με τους εξής τρόπους:

  • με καταβολή εκ των προτέρων ενός τέλους συνδρομής σε μηνιαία βάση ή για κάποιο άλλο επαναλαμβανόμενο χρονικό διάστημα που σας γνωστοποιείται πριν από την αγορά σας ή
  • με προπληρωμή, που σας παρέχει πρόσβαση στην Υπηρεσία Spotify για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ("Προπληρωμένη περίοδος").

Οι φορολογικοί συντελεστές υπολογίζονται με βάση τις πληροφορίες που παρέχετε και τον ισχύοντα συντελεστή κατά τη στιγμή της μηνιαίας χρέωσής σας.

Εάν αγοράσετε πρόσβαση σε Συνδρομή επί πληρωμή μέσω τρίτου μέρους, ενδέχεται να ισχύουν ξεχωριστοί όροι και προϋποθέσεις με το εν λόγω τρίτο μέρος για την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας Spotify, επιπλέον των παρόντων Όρων. Εάν αγοράσετε Συνδρομή επί πληρωμή χρησιμοποιώντας κωδικό, δωροκάρτα, προπληρωμένη προσφορά ή άλλη προσφορά που παρέχεται ή πωλείται από ή για λογαριασμό του Spotify για πρόσβαση σε μια Συνδρομή επί πληρωμή ("Κωδικοί"), πρέπει να συμφωνήσετε με τουςΌρους κάρτας του Spotify.

Μεταβολές τιμών και φόρων

Το Spotify ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζει την τιμή των Συνδρομών επί πληρωμή, συμπεριλαμβανομένων των τελών των τακτικών συνδρομών, της Προπληρωμένης περιόδου (για τις χρονικές περιόδους που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα) ή των Κωδικών (όπως ορίζονται ανωτέρω), για να αποτυπώνει τις συνθήκες, όπως τις αλλαγές στα προσφερόμενα προϊόντα και τις δυνατότητες, τις αλλαγές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή τις αλλαγές του οικονομικού πλαισίου, ή για λόγους ασφαλείας, νομικούς ή κανονιστικούς λόγους, κοινοποιώντας με κάθε εύλογο μέσο —μεταξύ άλλων μέσω email ή ειδοποίησης μέσω εφαρμογών ή με άλλον τρόπο— κάθε αλλαγή των τιμών, με εύλογη ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών σε κάθε περίπτωση. Οι αλλαγές στην τιμή θα ισχύουν με την έναρξη της επόμενης περιόδου συνδρομής, μετά την ημερομηνία της αλλαγής της τιμής. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η συνέχιση χρήσης της Υπηρεσίας Spotify μετά την έναρξη ισχύος της αλλαγής τιμής, συνιστά αποδοχή της νέας τιμής. Εάν δεν συμφωνείτε με μια αλλαγή τιμής, μπορείτε να απορρίψετε την αλλαγή καταργώντας τη Συνδρομή επί πληρωμή πριν τεθεί σε ισχύ η αλλαγή τιμής.

Οι φορολογικοί συντελεστές βασίζονται στους συντελεστές που ισχύουν κατά τη στιγμή της μηνιαίας χρέωσης. Αυτά τα ποσά μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου, ανάλογα με τις τοπικές φορολογικές απαιτήσεις στη χώρα, την πολιτεία, την επικράτεια ή ακόμα και την πόλη σας. Οποιαδήποτε αλλαγή στον φορολογικό συντελεστή θα εφαρμοστεί αυτόματα με βάση τα στοιχεία του λογαριασμού που παρέχετε.

Χρεώσεις και ακύρωση

Εκτός εάν άλλως δηλώνεται (για παράδειγμα, εάν έχετε εγγραφεί για Προπληρωμένη περίοδο), οι Συνδρομές επί πληρωμή συνεχίζονται επ' αόριστον έως ότου ακυρωθούν. Θα χρεώνεστε σε επαναλαμβανόμενη βάση την πρώτη ημέρα κάθε περιόδου χρέωσης και θα πληρώνετε και μας εξουσιοδοτείτε (ή το ισχύον τρίτο μέρος, εάν εγγραφείτε μέσω τρίτου) να χρεώνουμε το εκάστοτε ισχύον τέλος συνδρομής στη μέθοδο πληρωμής που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε να ακυρώσετε τη Συνδρομή επί πληρωμή οποιαδήποτε στιγμή, εάν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Spotify και ακολουθήσετε τις οδηγίες στη σελίδα του λογαριασμού ή εάν κάνετε κλικ εδώ και ακολουθήσετε τις οδηγίες. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η ακύρωση θα τεθεί σε ισχύ από το πέρας της περιόδου χρέωσης στην οποία προβαίνετε σε ακύρωση και θα υποβαθμιστείτε στην δωρεάν έκδοση της Υπηρεσίας Spotify. Δεν παρέχουμε επιστροφές χρημάτων ή πιστώσεις για καμία μερική περίοδο συνδρομής, εκτός εάν αυτό αναφέρεται ρητά στους παρόντες Όρους.

Εάν αγοράσατε μια Συνδρομή επί πληρωμή με Κωδικό, η συνδρομή σας θα τερματιστεί αυτόματα στο τέλος της περιόδου που αναφέρεται στον Κωδικό ή όταν υπάρξει προπληρωμένο υπόλοιπο που δεν επαρκεί για την πληρωμή της Υπηρεσίας Spotify.

Παράλληλα και παρά τα τυχόν άλλα δικαιώματα που μπορεί να έχουμε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε μια Συνδρομή επί πληρωμή οποιαδήποτε στιγμή, αφού σας αποστείλουμε ειδοποίηση τουλάχιστον 14 ημερών. Εκτός εάν σας ενημερώσουμε διαφορετικά, θα σας επιτρέψουμε να διατηρήσετε πρόσβαση στη Συνδρομή επί πληρωμή για τον υπόλοιπο χρόνο της εκάστοτε ισχύουσας περιόδου χρέωσης, μετά τον οποίο θα υποβαθμίσουμε τον λογαριασμό σας στη δωρεάν έκδοση της Υπηρεσίας Spotify.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Εάν εγγραφείτε για μια Δοκιμή, συμφωνείτε ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης για τη Συνδρομή επί πληρωμή για την οποία λαμβάνετε τη Δοκιμή λήγει δεκατέσσερις (14) ημέρες αφού ξεκινήσετε τη Δοκιμή. Εάν δεν ακυρώσετε τη Συνδρομή επί πληρωμή πριν λήξει η Δοκιμή, θα χάσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης και εξουσιοδοτείτε το Spotify να σας χρεώνει αυτόματα την τιμή που έχει συμφωνηθεί κάθε μήνα, μέχρι να ακυρώσετε τη Συνδρομή επί πληρωμή. Για δοκιμές που δεν υπερβαίνουν τις δεκατέσσερις (14) ημέρες, μας δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας να σας παρέχουμε την υπηρεσία επί πληρωμή αμέσως μετά τη λήξη της Δοκιμής και από το συγκεκριμένο σημείο και έπειτα χάνετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Εάν αγοράσετε μια Συνδρομή επί πληρωμή χωρίς Δοκιμή, συμφωνείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την αγορά, προκειμένου να υπαναχωρήσετε για οποιονδήποτε λόγο και πρέπει να μας καταβάλετε το αντίτιμο για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι τη στιγμή που μας ενημερώσατε ότι αλλάξατε γνώμη. Συναινείτε ρητά στην από μέρους μας παροχή της υπηρεσίας σε εσάς αμέσως μετά την αγορά σας και στην απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησης, και εξουσιοδοτείτε το Spotify να σας χρεώνει αυτόματα κάθε μήνα μέχρι να προβείτε σε ακύρωση.

Οδηγίες χρήσης

Έχουμε θεσπίσει οδηγίες όσον αφορά τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η Υπηρεσία Spotify παραμένει ευχάριστη για όλους ("Οδηγίες χρήσης του Spotify"). Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify, πρέπει να συμμορφώνεστε με τιςΟδηγίες χρήσης του Spotify, καθώς και με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς, και να σέβεστε την πνευματική ιδιοκτησία, το απόρρητο και άλλα δικαιώματα τρίτων μερών.

Λογαριασμοί επωνυμίας

Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Spotify για λογαριασμό μιας εταιρείας, ενός οργανισμού, μιας οντότητας ή μιας επωνυμίας (η "Επωνυμία" και ο εν λόγω λογαριασμός, ο "Λογαριασμός επωνυμίας"), οι όροι "εσείς" και "σας", όπως χρησιμοποιούνται στο σύνολο των παρόντων Όρων (συμπεριλαμβανομένων άλλων όρων και προϋποθέσεων του Spotify που ενσωματώνονται μέσω αναφοράς στο παρόν), ισχύουν τόσο για εσάς όσο και για την επωνυμία.

Εάν δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό επωνυμίας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να εκχωρείτε όλα τα δικαιώματα και τις άδειες χρήσης που παρέχονται στους παρόντες Όρους (συμπεριλαμβανομένων τυχόν άλλων ισχυόντων όρων και προϋποθέσεων του Spotify) και ότι δεσμεύετε την Επωνυμία με αυτούς τους όρους.

Μια Επωνυμία μπορεί να ακολουθεί χρήστες, να δημιουργεί και να μοιράζεται λίστες αναπαραγωγής, με την προϋπόθεση ότι η Επωνυμία δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια που συνεπάγεται έγκριση ή εμπορική σχέση μεταξύ της Επωνυμίας και του χρήστη, του καλλιτέχνη, του στιχουργού ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου που ακολουθεί, εκτός εάν η Επωνυμία έχει αποκτήσει ανεξάρτητα τα δικαιώματα να υπαινιχθεί μια τέτοια έγκριση. Επιπλέον, οι Επωνυμίες πρέπει να διέπονται από διαφάνεια όσον αφορά τους χρήστες μας σχετικά με την αποκάλυψη τυχόν εγκρίσεων ή παροχών που δίνονται σε καλλιτέχνες, στιχουργούς, χρήστες ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος και πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, τους κανονισμούς και τους κώδικες πρακτικής κατά την εμπλοκή τους στις προαναφερθείσες πρακτικές.

Έλεγχος των εξαγωγών και κυρώσεις

Τα προϊόντα του Spotify μπορεί να υπόκεινται στους νόμους περί ελέγχου εξαγωγών και οικονομικών κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του κανονισμού (ΕΕ) 2021/821, όπως τροποποιείται (κανονισμός της ΕΕ για τα είδη διπλής χρήσης), του νόμου για τον έλεγχο των εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου του 2002, του διατάγματος για τον έλεγχο των εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου του 2008, των κανονισμών διαχείρισης εξαγωγών που τηρούνται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, των εμπορικών και οικονομικών κυρώσεων που τηρούνται από το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και των κανονισμών για τη Διεθνή Διακίνηση Όπλων που τηρούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών (συλλογικά, "Νόμοι περί ελέγχου του εμπορίου"). Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (1) δεν είστε εγκατεστημένοι, δεν έχετε οργανωθεί βάσει του δικαίου, ούτε έχετε τη συνήθη διαμονή σας σε χώρα ή επικράτεια που υπόκειται σε εδαφικές κυρώσεις (συλλογικά "Χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις"), ούτε ανήκετε ούτε ενεργείτε για λογαριασμό κυβέρνησης που υπόκειται σε κυρώσεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ή προσώπου ή οντότητας που έχει οργανωθεί, είναι εγκατεστημένη ή έχει τη συνήθη διαμονή της σε χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις· και (2) δεν είστε πρόσωπο που εντοπίζεται, ούτε έχετε ποσοστό άνω του 50% που ανήκει ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από ή ενεργεί για λογαριασμό ή υπό την καθοδήγηση οντότητας που εντοπίζεται σε καταλόγους απαγορευμένων μερών της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ ή άλλης εν ενεργεία κυβέρνησης, όπως ο ενοποιημένος κατάλογος προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις της ΕΕ, ή ο ενοποιημένος κατάλογος του Ηνωμένου Βασιλείου ή ο κατάλογος ειδικώς σεσημασμένων υπηκόων που τηρεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους περί ελέγχου του εμπορίου ενώ χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Spotify. Συγκεκριμένα, συμφωνείτε να μην προβείτε —άμεσα ή έμμεσα— στη χρήση, πώληση, εξαγωγή, επανεξαγωγή, μεταφορά, εκτροπή, κυκλοφορία ή διάθεση με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τυχόν προϊόντων, λογισμικού ή τεχνολογίας (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που προέρχονται από την εν λόγω τεχνολογία ή βασίζονται σε αυτή) που παραλήφθηκαν από το Spotify στο πλαίσιο των παρόντων Όρων, προς οποιονδήποτε προορισμό, νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο ή για τυχόν τελική χρήση που απαγορεύεται από τους νόμους περί ελέγχου του εμπορίου. Το Spotify δεν θα κληθεί να ενεργήσει με τρόπο που απαγορεύεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ελέγχου του εμπορίου και εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του Spotify να απέχει από κάθε άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών που ενδέχεται να απαγορεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ελέγχου του εμπορίου.

4. Περιεχόμενο και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Περιεχόμενο χρήστη

Το περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην υπηρεσία

Οι χρήστες του Spotify μπορούν να δημοσιεύουν, να αποστέλλουν ή να συνεισφέρουν με άλλο τρόπο περιεχόμενο στην Υπηρεσία Spotify ("Περιεχόμενο χρήστη"). Προς αποφυγή αμφιβολιών, το "Περιεχόμενο χρήστη" περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες, τα υλικά και άλλο περιεχόμενο που προστίθεται, δημιουργείται, αποστέλλεται, υποβάλλεται, διανέμεται ή δημοσιεύεται στην Υπηρεσία Spotify από χρήστες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Περιεχόμενο χρήστη ή το περιεχόμενο άλλων τρίτων και την εποπτεία του, ανατρέξτε στους Κανονισμούς πλατφόρμας, στις πληροφορίες σχετικά με τις Ενέργειες περιεχομένου και στην Πολιτική πνευματικής ιδιοκτησίας.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλο το Περιεχόμενο χρήστη που δημοσιεύετε

Υπόσχεστε ότι, σε σχέση με οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη δημοσιεύετε στο Spotify, (1) είστε κάτοχος ή έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε αυτό το Περιεχόμενο χρήστη και (2) το εν λόγω Περιεχόμενο χρήστη ή η χρήση του από το Spotify σύμφωνα με την άδεια που χορηγείται παρακάτω: (i) δεν παραβιάζει τους παρόντες Όρους, την ισχύουσα νομοθεσία ή το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή (ii) δεν υπονοεί οποιαδήποτε σχέση ή έγκριση, δική σας ή του Περιεχομένου χρήστη σας, από το Spotify ή οποιονδήποτε καλλιτέχνη, συγκρότημα, δισκογραφική εταιρεία ή άλλο άτομο ή οντότητα χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συναίνεση από το Spotify ή το εν λόγω άτομο ή οντότητα.

Κατά τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση Περιεχομένου χρήστη ή άλλων πληροφοριών στην Υπηρεσία Spotify, λάβετε υπόψη ότι το περιεχόμενο και άλλες πληροφορίες θα είναι δημόσια προσβάσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν εκ νέου από άλλους στην Υπηρεσία Spotify και στον Ιστό, επομένως, να είστε προσεκτικοί κατά τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση στην Υπηρεσία Spotify και να επιδεικνύετε προσοχή όσον αφορά τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Το Spotify δεν ευθύνεται για όσα δημοσιεύετε ή κοινοποιείτε εσείς ή άλλοι στην Υπηρεσία Spotify.

Παρακολούθηση περιεχομένου χρήστη

Το Spotify μπορεί, αλλά δεν έχει καμία γενική υποχρέωση, να παρακολουθεί ή να ελέγχει το Περιεχόμενο χρήστη. Το Spotify διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει μέτρα που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα, την προβολή και την προσβασιμότητα του Περιεχομένου χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες του Spotify κατά του παράνομου περιεχομένου και του περιεχομένου που παραβιάζει τις πολιτικές του Spotify (περιλαμβάνονται οι Οδηγίες χρήσης και οι Κανονισμοί πλατφόρμας), και για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναφοράς περιεχομένου, καθώς και τον τρόπο άσκησης προσφυγής σε σχέση με ενέργειες περιεχομένου, ανατρέξτε στους Κανονισμούς πλατφόρμας και στις πληροφορίες για τις Ενέργειες περιεχομένου.

Άδειες που μας εκχωρείτε

Περιεχόμενο χρήστη

Διατηρείτε την κυριότητα του Περιεχομένου χρήστη όταν το δημοσιεύετε στην Υπηρεσία. Ωστόσο, για να είναι διαθέσιμο το περιεχόμενο χρήστη στην Υπηρεσία Spotify και για να σας παρέχουμε ορισμένες δυνατότητες και λειτουργίες, χρειαζόμαστε μια περιορισμένη άδεια από εσάς για το συγκεκριμένο Περιεχόμενο χρήστη. Αντίστοιχα, δια του παρόντος εκχωρείτε στο Spotify μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, με δυνατότητα υπεκχώρησης, χωρίς τέλη πρόσβασης, πλήρως εξοφλημένη, αμετάκλητη, παγκόσμια άδεια για την αναπαραγωγή, διάθεση, εκτέλεση και προβολή, μετάφραση, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή και χρήση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κάθε τέτοιου Περιεχομένου χρήστη μέσω οποιουδήποτε μέσου, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλο Περιεχόμενο ή υλικό, με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο, μέθοδο ή τεχνολογία, τα οποία είναι ήδη γνωστά ή θα δημιουργηθούν στη συνέχεια, σε σχέση με την Υπηρεσία Spotify. Στις περιπτώσεις στις οποίες ισχύει και στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε επίσης να παραιτηθείτε από και να μην επιβάλετε οποιαδήποτε "ηθικά δικαιώματα" ή ισοδύναμα δικαιώματα, όπως το δικαίωμά σας να αναγνωρίζεστε ως οι συγγραφείς οποιουδήποτε Περιεχομένου χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των Σχολίων, καθώς και του δικαιώματός σας να αντιταχθείτε σε απαξιωτική μεταχείριση του εν λόγω Περιεχομένου χρήστη.

Σχόλια

Εάν παρέχετε ιδέες, προτάσεις ή άλλα σχόλια σε σχέση με την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας Spotify ή οποιουδήποτε Περιεχομένου ("Σχόλια"), αυτά τα σχόλια δεν είναι εμπιστευτικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Spotify χωρίς περιορισμούς και χωρίς πληρωμή σε εσάς. Τα σχόλια θεωρούνται ένας τύπος Περιεχομένου χρήστη σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Η συσκευή σας.

Μας παραχωρείτε επίσης το δικαίωμα (1) να επιτρέπεται στην Υπηρεσία Spotify να χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή, το εύρος ζώνης και το υλικό αποθήκευσης στη Συσκευή σας προκειμένου να διευκολύνει τη λειτουργία της Υπηρεσίας Spotify και (2) να παρέχει διαφημίσεις και άλλες πληροφορίες σε εσάς και να επιτρέπει στους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας να κάνουν το ίδιο, όπως ορίζεται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου του Spotify.

Εμπειρία περιεχομένου

Στο Spotify, στόχος μας είναι να δημιουργούμε σπουδαίες και μοναδικές εμπειρίες για κάθε χρήστη. Στην ενότητα Κατανόηση προτάσεων του Spotify, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς λειτουργούν τα συστήματα προτάσεων, μεταξύ άλλων για τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους ορισμένο περιεχόμενο προβάλλεται σε σας.

Σε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας Spotify, το Περιεχόμενο στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής και τοποθέτησής του, μπορεί να επηρεαστεί από εμπορικά κριτήρια, όπως είναι οι συμφωνίες του Spotify με τρίτα μέρη.

Ένα μέρος του περιεχομένου που αδειοδοτείται, παρέχεται σε, δημιουργείται ή με διατίθεται με άλλον τρόπο από το Spotify (π.χ. podcast) μπορεί να ενσωματώνει διαφημίσεις και το Spotify δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε τέτοια διαφήμιση.

Αξιώσεις σχετικά με παράβαση

Η Spotify σέβεται τα δικαιώματα των κατόχων πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν πιστεύετε ότι κάποιο Περιεχόμενο παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων της Spotify.

5. Υποστήριξη πελατών, πληροφορίες, ερωτήσεις και παράπονα

Κοινότητα υποστήριξης του Spotify

Η Κοινότητα υποστήριξης του Spotify είναι ένας χώρος για συζητήσεις και ανταλλαγή πληροφοριών, συμβουλών και άλλων υλικών που σχετίζονται με την Υπηρεσία Spotify. Με τη χρήση της Κοινότητας υποστήριξης του Spotify, συμφωνείτε με τουςΌρους της Κοινότητας.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Υποστήριξη πελατών, πληροφορίες, ερωτήσεις, παράπονα

Για υποστήριξη πελατών με ερωτήσεις σχετικά με λογαριασμούς και πληρωμές ("Ερωτήσεις υποστήριξης πελατών"), χρησιμοποιήστε τους πόρους Υποστήριξης πελατών που αναφέρονται στην ενότηταΠληροφορίες για εμάς στον ιστότοπό μας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Υπηρεσία Spotify ή τους παρόντες Όρους (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων του Spotify που ενσωματώνονται στο παρόν), επικοινωνήστε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του Spotify, μεταβαίνοντας στην ενότητα "Πληροφορίες για εμάς" στον ιστότοπό μας.

Αν διαμένετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε επίσης να υποβάλετε ένα παράπονο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (πλατφόρμα ODR). Μπορείτε να βρείτε την πλατφόρμα ODR στον παρακάτω σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Προβλήματα και αντιδικίες

Αναστολή και τερματισμός της Υπηρεσίας Spotify

Οι παρόντες Όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν για εσάς έως ότου τερματιστούν είτε από εσάς είτε από το Spotify. Η Spotify μπορεί να τερματίσει αυτούς τους Όρους (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων που ενσωματώνονται στο παρόν) ή να αναστείλει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία Spotify ανά πάσα στιγμή, εάν εύλογα πιστεύει ότι έχετε παραβεί οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, εάν σταματήσει την παροχή της Υπηρεσίας Spotify ή οποιουδήποτε ουσιώδους στοιχείου αυτής κατόπιν εύλογης ειδοποίησης προς εσάς ή όπως εύλογα πιστεύει ότι είναι απαραίτητο για λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ή εάν εύλογα πιστεύει ότι έχει εκδηλωθεί συμπεριφορά που δημιουργεί ευθύνη ή υλική ζημία σε οποιονδήποτε χρήστη, άλλον τρίτο, τη Spotify ή σε συνδεδεμένες εταιρείες μας. Εάν η Spotify τερματίσει τους παρόντες Όρους ή εάν το Spotify αναστείλει την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία Spotify επειδή παραβιάσατε τους παρόντες Όρους, εάν είναι απαραίτητο για λόγους συμμόρφωσης με το εφαρμοστέο δίκαιο ή λόγω συμπεριφοράς που δημιουργεί ευθύνη ή υλική ζημία, συμφωνείτε ότι η Spotify δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση απέναντί σας, με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου (πλην όσων ρητά προβλέπονται στους παρόντες Όρους) και η Spotify δεν θα επιστρέψει κανένα ποσό που έχετε ήδη καταβάλει. Εάν η Spotify τερματίσει τους παρόντες Όρους επειδή σταμάτησε να παρέχει την Υπηρεσία Spotify ή ουσιώδες στοιχείο αυτής, η Spotify θα προσπαθήσει να σας αποστείλει ειδοποίηση του τερματισμού μαζί με πρόσθετα στοιχεία για τον τερματισμό όπως η χρονική στιγμή κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ.

Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή, στην οποία περίπτωση δεν μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify ή να έχετε πρόσβαση σε αυτήν. Για να μάθετε πώς μπορείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας στο Spotify, χρησιμοποιήστε τους πόρους Υποστήριξης πελατών στη σελίδα Πληροφορίες για εμάς.

Οι Ενότητες 4 (Περιεχόμενο και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), 3 (Η από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας Spotify), 2 (Η Υπηρεσία Spotify που παρέχεται από εμάς), 6 (Προβλήματα και αντιδικίες), 7 (Πληροφορίες για αυτούς τους Όρους) που περιλαμβάνονται στο παρόν, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ενότητες αυτών των Όρων οι οποίες, είτε ρητά είτε από τη φύση τους, πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ ακόμα και μετά τη λήξη των παρόντων Όρων, θα συνεχίσουν να ισχύουν ακόμα και μετά τον τερματισμό.

Αποποιήσεις εγγυήσεων

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων ή περιορισμών στα ισχύοντα καταστατικά δικαιώματα του καταναλωτή, επομένως η εξαίρεση και οι περιορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς και δεν θα επηρεάσουν τα καταστατικά δικαιώματά σας.

ΤΟ SPOTIFY ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SPOTIFY ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΥΛΟΓΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ SPOTIFY ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ SPOTIFY, ΩΣΤΟΣΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΥΤΗΣ, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ SPOTIFY ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ", ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΤΟ SPOTIFY ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΟΥΤΕ ΤΟ SPOTIFY ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ SPOTIFY Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΤΟ SPOTIFY ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ, ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (Ή ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ), ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΙΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ, ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SPOTIFY Ή ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ Ή ΜΕΣΩ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΙΣΟΤΟΠΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ SPOTIFY ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ. ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΗ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ SPOTIFY ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ SPOTIFY. ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ SPOTIFY, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΩΣΤΟΣΟ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Περιορισμός της ευθύνης και χρόνος υποβολής αξίωσης

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ή ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SPOTIFY ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ SPOTIFY ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ SPOTIFY. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ SPOTIFY ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SPOTIFY ΚΑΙ, ΕΝΩ Η ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ SPOTIFY, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ή ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ SPOTIFY, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΜΕΤΟΧΟΙ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΔΙΑΔΟΧΟΙ, ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ (1) ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, (2) ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΕΡΔΟΥΣ (ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΗ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΗ), ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ SPOTIFY, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ή (3) ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SPOTIFY, ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ (Α) ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΣΤΟ SPOTIFY ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΩΣΗ Ή (Β) ΤΑ 30,00 $. ΤΥΧΟΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΣΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ.

Διευκρινίζεται ότι οι παρόντες όροι δεν περιορίζουν την ευθύνη του Spotify για απάτη, ψευδή δήλωση, θάνατο ή σωματική βλάβη στον βαθμό που η ισχύουσα νομοθεσία θα απαγόρευε έναν τέτοιο περιορισμό και οποιαδήποτε άλλη ευθύνη η οποία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί.

ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΚΙΝΗΘΕΙ (ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ή ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ) ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ Ή ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΕΥΛΟΓΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Ή ΑΘΕΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ SPOTIFY ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ.

Δικαιώματα τρίτων

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι κάτοχοι του Περιεχομένου και ορισμένοι διανομείς (όπως πάροχοι καταστημάτων εφαρμογών) αποτελούν τους προβλεπόμενους δικαιούχους των Όρων και έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν αυτούς τους Όρους απευθείας εναντίον σας. Εκτός από όσα καθορίζονται στην παρούσα ενότητα, οι παρόντες Όροι δεν προορίζονται για την εκχώρηση δικαιωμάτων σε οποιονδήποτε εκτός από εσάς και το Spotify και σε καμία περίπτωση οι παρόντες Όροι δεν δημιουργούν οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων δικαιούχων.

Εάν έχετε κάνει λήψη των εφαρμογών λογισμικού για κινητές συσκευές (έκαστη η "Εφαρμογή") από το App Store της Apple, Inc. ("Apple") ή εάν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή σε μια συσκευή με λειτουργικό σύστημα iOS, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε με την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με την Apple. Οι παρόντες Όροι υφίστανται μόνο ανάμεσα σε εσάς και το Spotify, όχι με την Apple, και η Apple δεν είναι υπεύθυνη για την Υπηρεσία Spotify και το περιεχόμενό της. Η Apple δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σχετικά με την Υπηρεσία Spotify. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αστοχίας της Υπηρεσίας Spotify να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση, μπορείτε να ενημερώσετε την Apple και η Apple θα επιστρέψει την ισχύουσα τιμή αγοράς για την Εφαρμογή σε εσάς. Επιπλέον, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Apple δεν θα έχει καμία άλλη υποχρέωση εγγύησης αναφορικά με την Υπηρεσία Spotify. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο σχετικά με την Υπηρεσία Spotify ή την κατοχή ή χρήση της Υπηρεσίας Spotify από εσάς, συμπεριλαμβανομένων: (1) αξιώσεων περί ευθύνης προϊόντος, (2) οποιασδήποτε αξίωσης ότι η Υπηρεσία Spotify δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα νομική ή κανονιστική απαίτηση, (3) αξιώσεων που απορρέουν από την προστασία των καταναλωτών ή από παρόμοια νομοθεσία και (4) αξιώσεων που αφορούν την παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για την έρευνα, την υπεράσπιση, τον διακανονισμό και την απαλλαγή από οποιαδήποτε αξίωση τρίτων ότι η Υπηρεσία Spotify ή η από μέρους σας κατοχή και χρήση της Εφαρμογής παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε ισχύοντες όρους τρίτων κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify. Η Apple και οι θυγατρικές της Αpple είναι τρίτοι δικαιούχοι των παρόντων Όρων και μετά την αποδοχή των παρόντων Όρων από εσάς, η Apple θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί το δικαίωμα) να επιβάλει τους παρόντες Όρους εναντίον σας ως τρίτος δικαιούχος της.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να προστατεύσετε το Spotify από και έναντι κάθε ευλόγως προβλέψιμης άμεσης απώλειας, ζημίας και εύλογων εξόδων (συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων) που βαρύνουν το Spotify και τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με: (1) την από μέρους σας παραβίαση οποιουδήποτε από τους παρόντες Όρους (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων του Spotify που ενσωματώνονται στο παρόν), (2) οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη δημοσιεύετε ή συνεισφέρετε με άλλον τρόπο, (3) οποιαδήποτε δραστηριότητα την οποία πραγματοποιείτε στην Υπηρεσία Spotify ή μέσω αυτής και (4) την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων.

Εφαρμοστέο δίκαιο, υποχρεωτική διαιτησία και τόπος διεξαγωγής

6.1 Εφαρμοστέο δίκαιο / δικαιοδοσία

Εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από την υποχρεωτική νομοθεσία στη χώρα διαμονής σας, οι Συμφωνίες (και τυχόν εξωσυμβατικές διαφορές/αξιώσεις που προκύπτουν από αυτές ή σχετίζονται με αυτές) υπόκεινται στους νόμους του κράτους ή της χώρας που αναφέρονται παρακάτω, ανεξάρτητα από την επιλογή ή τυχόν συγκρούσεις μεταξύ των αρχών της νομοθεσίας.

Επιπλέον, εσείς και το Spotify συμφωνείτε ότι η δικαιοδοσία των δικαστηρίων που παρατίθενται παρακάτω είναι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, αξίωσης ή αντιπαράθεσης που προκύπτει σε σχέση με τις Συμφωνίες (και τυχόν εξωσυμβατικές διαφορές/αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτές), εκτός εάν, σύμφωνα με την ισχύουσα υποχρεωτική νομοθεσία, μπορείτε να επιλέξετε να κινήσετε νομικές διαδικασίες στη χώρα διαμονής σας, ή εμείς οφείλουμε να κινήσουμε νομικές διαδικασίες μόνο στη χώρα διαμονής σας

Χώρα ή περιοχή Επιλογή δικαίου
Δικαιοδοσία
Όλες οι άλλες χώρες και περιοχές στις οποίες το Spotify είναι διαθέσιμο.
Σουηδία
Αποκλειστική δικαιοδοσία: Δικαστήρια της Σουηδίας
Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Γαλλία, Χονγκ Κονγκ, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μονακό, Νορβηγία, Φιλιππίνες, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Τουρκία
Νομοθεσία της Σουηδίας
Μη αποκλειστική δικαιοδοσία: Δικαστήρια της Σουηδίας

6.2 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΟΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ SPOTIFY ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΩΝ Ή ΜΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΩΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Εκτός εάν συμφωνήσετε τόσο εσείς όσο και το Spotify, κανένας διαιτητής ή δικαστής δεν θα μπορεί να συγχωνεύσει αξιώσεις περισσότερων του ενός ατόμου ή να προεδρεύσει με άλλον τρόπο σε οποιασδήποτε μορφής αντιπροσωπευτική ή συλλογική δικαστική διαδικασία.

6.3 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Εάν βρίσκεστε, έχετε την έδρα σας, έχετε γραφεία ή προβαίνετε σε επιχειρηματικές δραστηριότητες σε μια περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία εφαρμόζεται η παρούσα Ενότητα 6.3, ισχύουν για εσάς οι ακόλουθες υποχρεωτικές διατάξεις διαιτησίας:

6.3.1 Επίλυση αντιδικιών και διαιτησία

Εσείς και το Spotify συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αντιδικία, αξίωση ή διαμάχη ανάμεσα σε εσάς και το Spotify που προκύπτει σε σχέση με ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τις παρούσες Συμφωνίες ή τη σχέση σας με το Spotify ως χρήστης της Υπηρεσίας (είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία, νόμο, απάτη, παραπλάνηση ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία και είτε οι αξιώσεις προκύπτουν κατά τη διάρκεια ή μετά τον τερματισμό των Συμφωνιών), θα προσδιοριστεί με υποχρεωτική δεσμευτική διαιτησία σε μεμονωμένη βάση. Η διαιτησία αποτελεί πιο ανεπίσημη διαδικασία συγκριτικά με μια δίκη στο δικαστήριο. ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΣ Ή ΕΝΟΡΚΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. Η διαδικασία προσκόμισης αποδείξεων ενδέχεται να είναι πιο περιορισμένη συγκριτικά με το δικαστήριο. Ο διαιτητής πρέπει να ακολουθήσει την παρούσα συμφωνία και μπορεί να εκδώσει αποφάσεις για τις ίδιες ζημίες και αποζημιώσεις όπως ένα δικαστήριο (συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών). Ωστόσο, ο διαιτητής δεν μπορεί να εκδώσει απόφαση ή ασφαλιστικά μέτρα που ωφελούν οποιονδήποτε εκτός από τους αντιδίκους στη διαιτησία. Αυτή η διάταξη διαιτησίας θα επιβιώσει του τερματισμού των Συμφωνιών.

6.3.2 Εξαιρέσεις

Ανεξάρτητα από τη ρήτρα 6.3.1 παραπάνω, εσείς και το Spotify συμφωνείτε αμφότεροι ότι κανένα στοιχείο του παρόντος δεν θα θεωρείται ως παραίτηση, απαγόρευση ή περιορισμός με άλλον τρόπο οποιουδήποτε από τα δικαιώματά μας ανά πάσα στιγμή, προκειμένου (1) να καταθέσουμε μια μεμονωμένη αγωγή σε ένα δικαστήριο μικροδιαφορών (2) να επιδιώξουμε ενέργειες επιβολής μέσω ομοσπονδιακών, πολιτειακών ή τοπικών φορέων, όπου διατίθενται τέτοιες ενέργειες (3) να ζητήσουμε ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον δικαστηρίου ή (4) να καταθέσουμε αγωγή ενώπιον δικαστηρίου για τη διευθέτηση αξιώσεων παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

6.3.3 Κανόνες διαιτησίας

Η διαδικασία της διαιτησίας μπορεί να ξεκινήσει είτε από εσάς είτε από εμάς. Οποιαδήποτε διαιτησία ανάμεσα σε εσάς και το Spotify θα επιλύεται οριστικά βάσει των κανόνων διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (το "ΔΕΕ") που θα βρίσκονται τότε σε ισχύ (οι "Κανόνες ΔΕΕ"), από έναν ή περισσότερους διαιτητές, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΕΕ, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρούσες Συμφωνίες, και θα διεξάγεται από το Διεθνές διαιτητικό δικαστήριο του ΔΕΕ.

Οποιαδήποτε διαιτησία θα διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα και εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από υποχρεωτική νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο σε κάθε διαιτησία θα είναι το δίκαιο της σχετικής πόλης ή χώρας που αναφέρεται στη ρήτρα 6.1, ανεξάρτητα από την επιλογή ή τις συγκρούσεις των κανόνων δικαίου.

6.3.4 Χρόνος κατάθεσης

Οποιαδήποτε διαιτησία πρέπει να ξεκινήσει με την κατάθεση της απαίτησης για διαιτησία εντός ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία που ο αντίδικος ο οποίος καταθέτει την αξίωση διαπιστώσει για πρώτη φορά ή θα έπρεπε εύλογα να γνωρίζει την πράξη, την παράλειψη ή το σφάλμα που δίνει αφορμή για την έγερση της αξίωσης. Δεν θα υφίσταται δικαίωμα για αποζημίωση οποιασδήποτε αξίωσης που δεν ασκήθηκε εντός της εν λόγω χρονικής περιόδου. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει τον χρονικό περιορισμό του ενός έτους για την κατάθεση της αξίωσης, οποιαδήποτε αξίωση πρέπει να κατατεθεί εντός της συντομότερης χρονικής περιόδου που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6.3.5 Κοινοποίηση, Διαδικασία

Ένα μέρος που σκοπεύει να ζητήσει διαιτησία πρέπει πρώτα να αποστείλει γραπτή ειδοποίηση σχετικά με την αντιδικία στο άλλο μέρος, με συστημένη επιστολή ή Federal Express (απαιτείται υπογραφή) ή στην περίπτωση που δεν έχουμε φυσική διεύθυνσή σας στο αρχείο μας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ("Κοινοποίηση"). Η διεύθυνση του Spotify για ειδοποίηση είναι: Spotify, Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, 10007, ΗΠΑ. Η Κοινοποίηση πρέπει (1) να περιγράφει τη φύση και τη βάση της απαίτησης ή της αντιδικίας και (2) να ορίζει τη συγκεκριμένη αποζημίωση που απαιτείται ("Απαίτηση"). Συμφωνούμε να καταβάλουμε καλή τη πίστει προσπάθειες για απευθείας επίλυση της αξίωσης, αλλά εάν δεν καταλήξουμε σε σχετική συμφωνία εντός 30 ημερών μετά την παραλαβή της Κοινοποίησης, τότε εσείς ή το Spotify μπορείτε να ξεκινήσετε μια διαδικασία διαιτησίας. Κατά τη διάρκεια της διαιτησίας, το ποσό οποιασδήποτε προσφοράς διακανονισμού που υποβάλλεται από εσάς ή το Spotify δεν θα κοινοποιείται στον διαιτητή παρά μόνο αφού ο διαιτητής εκδώσει μια τελική απόφαση και απονομή αποζημίωσης, εάν το κάνει. Στην περίπτωση που η αντιδικία μας επιλυθεί τελικώς μέσω διαιτησίας υπέρ σας, το Spotify θα καταβάλει σε εσάς (1) το ποσό που αποφασίστηκε από τον διαιτητή, εάν ισχύει, (2) το τελευταίο ποσό διακανονισμού που προσφέρθηκε γραπτώς από το Spotify ως συμβιβασμός της αντιδικίας πριν από την απόφαση του διαιτητή ή (3) το ποσό των 1.000,00$, όποιο από αυτά είναι μεγαλύτερο. Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαιτησίας θα πρέπει να διατηρούνται αυστηρά εμπιστευτικά από τον παραλήπτη και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τους σκοπούς της διαιτησίας ή την επιβολή της απόφασης του διαιτητή και η απόφαση δεν θα γνωστοποιείται παρά μόνο εμπιστευτικά στα άτομα που πρέπει να τη γνωρίζουν για τους εν λόγω σκοπούς ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Εκτός από την περίπτωση που απαιτείται για την επιβολή της απόφασης και την απονομή της αποζημίωσης του διαιτητή, ούτε εσείς ούτε το Spotify θα προβείτε σε δημόσιες ανακοινώσεις ή δημόσιο σχολιασμό, ούτε θα προκαλέσετε οποιαδήποτε δημοσιότητα αναφορικά με τη διαιτησία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του γεγονότος ότι οι διάδικοι βρίσκονται σε αντιδικία, της ύπαρξης της διαιτησίας ή οποιασδήποτε απόφασης ή απονομής του διαιτητή.

6.3.6 Τροποποιήσεις

Σε περίπτωση που το Spotify προβεί σε οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή της παρούσας διάταξης σχετικά με τη διαιτησία (εκτός από αλλαγή της διεύθυνσης για τις Κοινοποιήσεις προς το Spotify), μπορείτε να απορρίψετε οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, αποστέλλοντας σε εμάς γραπτή κοινοποίηση εντός 30 ημερών από την αλλαγή στη διεύθυνση για Κοινοποιήσεις προς το Spotify, στην οποία περίπτωση ο λογαριασμός σας με το Spotify θα τερματιστεί αμέσως και θα διατηρηθεί η παρούσα διάταξη περί διαιτησίας, όπως ίσχυε αμέσως πριν από την τροποποίηση που απορρίψατε.

6.3.7 Εκτελεστότητα

Εάν μια παραίτηση από συλλογική αγωγή στην Ενότητα 6.2 αποδειχθεί ανεφάρμοστη κατά τη διαιτησία ή εάν μέρος της παρούσας Ενότητας 6.3 διαπιστωθεί ότι είναι άκυρο ή ανεφάρμοστο, τότε ολόκληρη η παρούσα Ενότητα 6.3 θα είναι άκυρη και, στην περίπτωση αυτή, τα μέρη συμφωνούν ότι η αποκλειστική δικαιοδοσία και ο τόπος που περιγράφονται στην Ενότητα 6.1 θα διέπουν κάθε ενέργεια που προκύπτει από ή σχετίζεται με τις Συμφωνίες και τίποτα δεν θα σας εμποδίσει να ασκήσετε προσφυγή οποιαδήποτε στιγμή.

7. Πληροφορίες για αυτούς τους Όρους

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα που δεν μπορούν να περιοριστούν από σύμβαση. Οι όροι αυτοί δεν αποσκοπούν σε καμία περίπτωση στον περιορισμό αυτών των δικαιωμάτων.

Αλλαγές

Ενδέχεται να πραγματοποιούμε αλλαγές στους παρόντες Όρους (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων του Spotify που ενσωματώνονται μέσω αναφοράς στο παρόν) κατά καιρούς, ενημερώνοντάς σας για τις αλλαγές αυτές με κάθε εύλογο μέσο (πριν τεθούν σε ισχύ), μεταξύ άλλων δημοσιεύοντας αναθεωρημένη Συμφωνία για την ισχύουσα Υπηρεσία Spotify (υπό την προϋπόθεση ότι, για ουσιαστικές αλλαγές, θα προσπαθήσουμε να συμπληρώσουμε την ειδοποίηση μέσω email, αναδυόμενου μηνύματος στην υπηρεσία ή άλλων μέσων). Τυχόν τέτοιες αλλαγές δεν θα ισχύουν για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ υμών και ημών, που προκύπτει πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων Όρων ή άλλων όρων και προϋποθέσεων του Spotify, οι οποίοι ενσωματώνουν αυτές τις αλλαγές ή την με άλλο τρόπο ειδοποίησή σας για τις εν λόγω αλλαγές. Η από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας Spotify μετά από τυχόν αλλαγές στους παρόντες Όρους θα συνιστά την από μέρους σας αποδοχή αυτών των αλλαγών. Εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους Όρους, μπορείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας επικοινωνώντας μαζί μας. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος που ορίζεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου υποδεικνύει πότε τροποποιήθηκαν τελευταία φορά αυτοί οι Όροι.

Σύνολο της συμφωνίας

Εκτός από όσα αναφέρονται στην παρούσα ενότητα ή όπως έχει συμφωνηθεί ρητά ανάμεσα σε εσάς και το Spotify, οι παρόντες Όροι αποτελούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα σε εσάς και το Spotify και υπερισχύουν οποιωνδήποτε προηγούμενων συμφωνιών σχετικά με το αντικείμενο αυτών των Όρων, είτε γραπτών είτε προφορικών. Όπως επισημαίνεται παραπάνω, άλλοι όροι και προϋποθέσεις, οδηγίες και πολιτικές που διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify ενσωματώνονται στο παρόν έγγραφο μέσω αναφοράς. Περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (α) πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που συνδέονται με ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται στην Υπηρεσία Spotify: τους Όρους προωθητικής προσφοράς για το Spotify Premium, τους Όρους κάρτας του Spotify, τους Όρους και προϋποθέσεις αγοράς ηχητικών βιβλίων του Spotify και τους Όρους της κοινότητας υποστήριξης του Spotify και (β) κατευθυντήριες οδηγίες και πολιτικές: την Πολιτική απορρήτου του Spotify, τις Οδηγίες χρήσης του Spotify, τους Κανονισμούς πλατφόρμας του Spotify και την Πολιτική Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων της Spotify.

Διαχωρισμός και απαλλαγή

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή για οποιονδήποτε λόγο ή σε οποιονδήποτε βαθμό, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων δεν θα επηρεαστούν και η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης θα εκτελεστεί στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Οποιαδήποτε αστοχία από το Spotify ή οποιονδήποτε τρίτο δικαιούχο να επιβάλει αυτούς τους Όρους ή οποιαδήποτε διάταξη αυτών, δεν αποτελεί παραίτηση του Spotify ή του τρίτου δικαιούχου από το δικαίωμά τους να την επιβάλουν.

Εκχώρηση

Το Spotify δύναται να εκχωρήσει οποιονδήποτε ή όλους αυτούς τους Όρους και μπορεί να εκχωρήσει ή να αναθέσει, εν όλω ή εν μέρει, οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε αυτούς τους Όρους, στο σύνολό τους ή εν μέρει, ούτε να μεταβιβάσετε ή να υποαδειοδοτήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο αυτών των Όρων, σε οποιονδήποτε τρίτο.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Φεβρουαρίου 2024