Πολιτική απορρήτου Spotify

Ισχύει από 20 Ιανουαρίου 2020

1 Εισαγωγή
2 Σχετικά με την παρούσα Πολιτική
3 Τα δικαιώματα και οι προτιμήσεις σας: Δίνοντάς σας επιλογή και έλεγχο
4 Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς
5 Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
6 Κοινοποιώντας τα προσωπικά σας δεδομένα
7 Διατήρηση δεδομένων και διαγραφή
8 Διαβίβαση σε άλλες χώρες
9 Σύνδεσμοι
10 Κρατώντας τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή
11 Παιδιά
12 Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική
13 Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

1. Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Spotify!

Στο Spotify, θέλουμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία για να διασφαλίσουμε ότι απολαμβάνετε την υπηρεσία μας. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται να κατανοήσουμε τις συνήθειές σας αναπαραγωγής (streaming), έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε μια ξεχωριστή και προσωποποιημένη υπηρεσία ειδικά για εσάς. Η ιδιωτικότητά σας και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι, και θα είναι πάντα, τεράστιας σημασίας για εμάς. Έτσι, θέλουμε να σας εξηγήσουμε με διαφάνεια πώς και γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, μοιραζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα - καθώς και να περιγράψουμε τους ελέγχους και τις επιλογές που έχετε για το πότε και πώς επιλέγετε να μοιραστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτός είναι ο σκοπός μας και αυτή η Πολιτική Απορρήτου ("Πολιτική") θα εξηγήσει ακριβώς τι εννοούμε με περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω:

2. Σχετικά με την παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τις βασικές λεπτομέρειες που αφορούν τη σχέση των προσωπικών σας δεδομένων με τη Spotify AB. Η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες Spotify και οποιεσδήποτε συνδεόμενες με αυτές υπηρεσίες (αναφερόμενες ως η "Υπηρεσία Spotify"). Οι όροι που διέπουν τη χρήση από εσάς της Υπηρεσίας Spotify καθορίζονται στους [Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης] μας](TC) (οι “Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης”).

Από καιρό σε καιρό, μπορεί να αναπτύσσουμε νέες ή να προσφέρουμε πρόσθετες υπηρεσίες. Αν η εισαγωγή αυτών των νέων ή πρόσθετων υπηρεσιών οδηγήσει σε οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή στον τρόπο που συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα θα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες ή πρόσθετους όρους ή πολιτικές. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά όταν εισάγουμε τις εν λόγω νέες ή πρόσθετες υπηρεσίες, αυτές θα υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική.

Σκοπός αυτής της Πολιτικής είναι:

 1. Να διασφαλίσουμε ότι κατανοείτε ποια προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν συλλέγουμε, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τα χρησιμοποιούμε, και με ποιον τα μοιραζόμαστε,
 2. Να εξηγήσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας προκειμένου να σας παρέχουμε μία εξαιρετική εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify, και
 3. Να εξηγήσουμε τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε καθώς και το πώς θα προστατεύσουμε την ιδιωτικότητά σας.

Ελπίζουμε ότι αυτό σας βοηθά να κατανοήσετε τις δεσμεύσεις μας απέναντι σας όσον αφορά στην προστασία της ιδιωτικότητάς σας. Για περαιτέρω διευκρινίσεις των όρων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική παρακαλούμε επισκεφθείτε το [Κέντρο Απορρήτου] μας (https://www.spotify.com/privacy/plain) στο spotify.com. Για πληροφορίες ως προς το πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας αν ποτέ έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβληματισμούς, παρακαλούμε βλέπετε Ενότητα 13 "Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας" παρακάτω. Διαφορετικά, αν δε συμφωνείτε με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής, τότε παρακαλούμε να θυμάστε ότι είναι δική σας επιλογή το εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify.

3. Τα δικαιώματα και οι προτιμήσεις σας: Δίνοντάς σας επιλογή και έλεγχο

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή "ΓΚΠΔ" παρέχει ορισμένα δικαιώματα στα πρόσωπα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα. Ακολούθως, παρέχουμε διαφάνεια και ελέγχους πρόσβασης για να βοηθήσουμε τους χρήστες να επωφεληθούν των εν λόγω δικαιωμάτων. Όπως προβλέπονται και εκτός από τις περιπτώσεις που περιορίζονται από το εφαρμοστέο δίκαιο, τα δικαιώματα που παρέχονται σε πρόσωπα είναι:

 • Δικαίωμα πρόσβασης - το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά, και να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε·
 • Δικαίωμα διόρθωσης - το δικαίωμα να ζητήσετε να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου είναι ανακριβή ή ελλιπή·
 • Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη) - το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα·
 • Δικαίωμα περιορισμού - το δικαίωμα να ζητήσετε να σταματήσουμε προσωρινώς ή οριστικώς να επεξεργαζόμαστε όλα ή μερικά από τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • Δικαίωμα εναντίωσης -
  • το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αντιτάσσεστε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς,
  • το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων - το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα για χρήση σε υπηρεσία άλλου μέρους, και
 • Δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων - το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, όπου η απόφαση θα είχε έννομα αποτελέσματα για εσάς ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Προκειμένου να σας διευκολύνουμε να μάθετε περισσότερα για αυτά τα δικαιώματα, να ασκήσετε εύκολα αυτά τα δικαιώματα, και να καταγράψουμε τις προτιμήσεις σας αναφορικά με το πώς χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα το Spotify, παρέχουμε τις ακόλουθες πηγές:

 • Ρυθμίσεις Απορρήτου (προσβάσιμες μέσω της σελίδας λογαριασμού σας) - σας επιτρέπει να κάνετε επιλογές για την επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων, και μία αυτοματοποιημένη λειτουργία "Κάντε λήψη των δεδομένων σας" για να κάνετε λήψη βασικών πληροφοριών λογαριασμού και χρήσης.

 • Κέντρο Aπορρήτου - παρέχει μια εύχρηστη κεντρική τοποθεσία όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα το Spotify, τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς να ασκείτε τα εν λόγω δικαιώματα.

 • Ρυθμίσεις Ειδοποίησης (προσβάσιμες μέσω της σελίδας λογαριασμού σας) - σας επιτρέπει να επιλέξετε ποιες επικοινωνίες εμπορικής προώθησης λαμβάνετε από το Spotify. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις για να προσχωρήσετε (opt in) ή να εξαιρεθείτε (opt out) από τη λήψη διαφορετικών τύπων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδοποιήσεων ώθησης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα εμπορικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Spotify περιλαμβάνουν μηχανισμό εξαίρεσης (μηχανισμό opt-out) μέσα στο ίδιο το μήνυμα (π.χ. σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε). Πατώντας πάνω στον σύνδεσμο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα εξαιρεθείτε από περαιτέρω μηνύματα αυτής της κατηγορίας (π.χ. Ενημερώσεις Καλλιτέχνη). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Ρυθμίσεων Ειδοποίησης για να κάνετε επιλογές για όλες τις κατηγορίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επικοινωνίας εμπορικής προώθησης.

 • Πολιτική Cookies - παρέχει περισσότερες πληροφορίες ως προς το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης βάσει ενδιαφερόντων (εξατομικευμένη διαφήμιση). Θα βρείτε επίσης πληροφορίες για το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις cookie σας και να εξαιρεθείτε από ορισμένους τύπους παρακολούθησης, και

 • Πηγές Υποστήριξης Πελατών - Έχουμε διάφορες σελίδες στο διαδικτυακό μας τόπο εξυπηρέτησης πελατών που παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση για τις ερωτήσεις προστασίας δεδομένων. Κύρια πηγή πληροφοριών είναι το άρθρο για τα Δικαιώματα Δεδομένων και τις Ρυθμίσεις Απορρήτου, το οποίο περιλαμβάνει απαντήσεις σε "συχνές ερωτήσεις" για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην Υπηρεσία Spotify.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το απόρρητο σας, τα δικαιώματά σας ή με το πώς να τα ασκήσετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνό μας Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τη φόρμα "Επικοινωνήστε μαζί μας" στο Κέντρο Απορρήτου. Αν έχετε προβληματισμούς για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων σας από εμάς, ελπίζουμε να συνεχίσετε να εργάζεστε μαζί μας για να τους επιλύσουμε. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε και έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Σουηδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Datainspektionen) ή στην τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων.

4. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

Στους κατωτέρω πίνακες έχουμε προβλέψει τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και τα οποία συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε, καθώς και πώς τα συλλέγουμε:

Ο κατωτέρω πίνακας περιγράφει προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται όταν εγγράφεστε στην Υπηρεσία Spotify :

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων Περιγραφή κατηγορίας
Δεδομένα Χρήστη Αυτά είναι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς ή συλλέγονται από εμάς για να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να εγγραφείτε και να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify. Ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος της Υπηρεσίας Spotify στο οποίο εγγράφεστε, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα χρήστη σας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση, και χώρα.

Ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητήσουμε να παρέχετε απαιτούνται για να δημιουργήσουμε το λογαριασμό σας. Έχετε επίσης την επιλογή να μας παρέχετε επιπλέον προσωπικά δεδομένα προκειμένου να κάνουμε τον λογαριασμό σας πιο προσωποποιημένο.

Τα ακριβή προσωπικά δεδομένα που θα συλλέξουμε εξαρτώνται από τον τύπο του προγράμματος της Υπηρεσίας Spotify στο οποίο εγγράφεστε, από το πώς δημιουργείτε λογαριασμό και από το αν εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτου (όπως το Facebook) για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Spotify. Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία τρίτου για να δημιουργήσετε λογαριασμό, θα λάβουμε προσωπικά δεδομένα μέσω εκείνης της υπηρεσίας τρίτου αλλά μόνο όταν έχετε συναινέσει στο να μοιράζεται η εν λόγω υπηρεσία τρίτου τα προσωπικά σας δεδομένα με εμάς. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα διαθέσιμα προγράμματα και οι επιλογές εγγραφής μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα.

Ο κατωτέρω πίνακας περιγράφει προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας Spotify από εσάς:

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων Περιγραφή κατηγορίας
Δεδομένα Χρήσης Αυτά είναι τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και συλλέγονται όταν έχετε πρόσβαση και/ή χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify, και περιλαμβάνουν:

 • Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος της Υπηρεσίας Spotify.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με την Υπηρεσία Spotify όπως οι αναζητήσεις σας (περιλαμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας οποιωνδήποτε αιτημάτων υποβάλλετε), ιστορικό αναπαραγωγής (streaming), λίστες που δημιουργείτε, τη βιβλιοθήκη σας, το ιστορικό περιήγησής σας στο διαδίκτυο, και τις αλληλεπιδράσεις σας με την Υπηρεσία Spotify, περιεχόμενο, άλλους χρήστες Spotify. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τη χρήση σας εφαρμογών τρίτου σε σύνδεση με την Υπηρεσία Spotify.
 • Πορίσματα που εξάγονται για τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας βάσει της χρήσης της Υπηρεσίας Spotify από εσάς.
 • Περιεχόμενο Χρήστη (όπως ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης) που αναρτάτε στο Spotify, όπως φωτογραφίες, τίτλοι λιστών αναπαραγωγής, και αλληλεπιδράσεις με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών του Spotify. Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα έχουμε πρόσβαση στη φωτογραφική σας μηχανή ή σε φωτογραφίες από τη συσκευή σας, μόνο αν μας δώσετε άδεια να το κάνουμε, και θα έχουμε πρόσβαση μόνο σε εικόνες που συγκεκριμένα επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας και μετα-δεδομένα που σχετίζονται με τις εν λόγω εικόνες, όπως ο τύπος του αρχείου και το μέγεθος της εικόνας. Ποτέ δε θα σαρώσουμε ή εισαγάγουμε τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών ή το άλμπουμ κάμερας της συσκευής σας.
 • Ορισμένα τεχνικά δεδομένα, που μπορεί να περιλαμβάνουν:
  • πληροφορίες URL,
  • επιγραμμικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, περιλαμβανομένων δεδομένων cookie και διευθύνσεων IP,
  • πληροφορίες για τους τύπους συσκευών που χρησιμοποιείτε όπως μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, τύπος σύνδεσης σε δίκτυο (π.χ. wifi, 3G, LTE, Bluetooth), πάροχος, απόδοση δικτύου και συσκευής, τύπος προγράμματος περιήγησης, γλώσσα, πληροφορίες που διευκολύνουν τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων, το λειτουργικό σύστημα και την έκδοση της εφαρμογής του Spotify,
  • χαρακτηριστικά γνωρίσματα συσκευής των συσκευών στο δίκτυό σας wifi που είναι διαθέσιμες να συνδεθούν στην Υπηρεσία Spotify (όπως τα ηχεία),
  • τη μη-ακριβή σας τοποθεσία, που μπορεί να προκύπτει ή τεκμαίρεται από ορισμένα τεχνικά δεδομένα (π.χ., τη διεύθυνση IP σας, ρυθμίσεις γλώσσας της συσκευής σας, ή νόμισμα πληρωμής), για να συμμορφωνόμαστε με προϋποθέσεις γεωγραφικής φύσης στις συμφωνίες μας για χορήγηση άδειας, και να σας παρέχουμε προσωποποιημένο περιεχόμενο και διαφημίσεις, και
  • δεδομένα κινητών αισθητήρων που παράγονται από την κίνηση ή τον προσανατολισμό (π.χ. επιταχυνσιόμετρο ή γυροσκόπειο) που απαιτούνται για να σας παρέχουμε συγκεκριμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας Spotify.
Δεδομένα Επαλήθευσης Προγράμματος Για χρήστες ορισμένων προγραμμάτων όπως το Πρόγραμμα Premium Family και Premium Duo Plan, μπορεί να χρησιμοποιούμε εφαρμογή χαρτογράφησης τρίτου (όπως το Google Maps) και/ή την υπηρεσία τοποθεσίας της συσκευής σας για να σας βοηθήσουμε να επιβεβαιώσετε την τοποθεσίας σας. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται για τον αποκλειστικό σκοπό επαλήθευσης της επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα Premium Family και το Πρόγραμμα Premium Duo και δε χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Ο κατωτέρω πίνακας περιγράφει προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μας παρέχετε τα οποία μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε πρόσθετες λειτουργίες/λειτουργικότητα

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων Περιγραφή κατηγορίας
Δεδομένα φωνής Αν τα χαρακτηριστικά φωνής είναι διαθέσιμα στην αγορά που σας αφορά, συλλέγουμε τα δεδομένα φωνής σας με την άδειά σας για να παρέχουμε επιπλέον δυνατότητες και λειτουργίες, όπως η αλληλεπίδραση με την Υπηρεσία Spotify με τη φωνή σας. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπετε Πολιτική Φωνητικών Εντολών.
Δεδομένα Πληρωμών και Αγορών Μπορεί να συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα αν κάνετε εγγραφή για Δοκιμή ή αν αγοράσετε οποιαδήποτε από τις Επί Πληρωμή Συνδρομές μας (όπως ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης) ή αν κάνετε άλλες αγορές μέσω της Υπηρεσίας Spotify. Τα ακριβή προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής (π.χ. απευθείας μέσω του φορέα κινητής τηλεφωνίας ή μέσω τιμολογίου) αλλά θα περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως:
 • Όνομα,
 • Ημερομηνία γέννησης,
 • Τύπος πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ημερομηνία λήξης, και ορισμένα ψηφία του αριθμού της κάρτας σας,
 • Ταχυδρομικός κώδικας,
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου, και
 • Στοιχεία του ιστορικού αγορών και πληρωμών σας.

Δεδομένα Διαγωνισμών, Ερευνών και Κληρώσεων Όταν συμπληρώνετε οποιαδήποτε φόρμα, απαντάτε σε έρευνα ή ερωτηματολόγιο, ή συμμετέχετε σε διαγωνισμό, συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε.

Ο κατωτέρω πίνακας περιγράφει προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από πηγές τρίτων

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν από διάφορους τρίτους. Οι εν λόγω πηγές τρίτων διαφέρουν ανά χρονικό διάστημα και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Κατηγορίες πηγών τρίτων Περιγραφή κατηγορίας
Συνεργάτες Ελέγχου Ταυτότητας Αν εγγραφείτε ή συνδεθείτε στις υπηρεσίες μας χρησιμοποιώντας διαπιστευτήρια τρίτων (π.χ. Facebook), θα εισαγάγουμε τις πληροφορίες σας από τον εν λόγω τρίτο για να βοηθήσουμε να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας με εμάς.
Συνεργάτες Τεχνικής Υπηρεσίας Δουλεύουμε με συνεργάτες τεχνικής υπηρεσίας που μας παρέχουν ορισμένα δεδομένα, όπως τα δεδομένα χαρτογράφησης διευθύνσεων IP σε μη-ακριβή τοποθεσία (π.χ. πόλη, πολιτεία), για να μας επιτρέπουν να παρέχουμε την Υπηρεσία, το περιεχόμενο και τις δυνατότητες Spotify.
Συνεργάτες πληρωμών Αν επιλέξετε να πληρώσετε για υπηρεσία ή λειτουργία μέσω τιμολογίου, μπορεί να λάβουμε δεδομένα από τους συνεργάτες μας πληρωμών για να μας διευκολύνουν να σας στείλουμε τιμολόγια, να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας και να σας παρέχουμε ό,τι έχετε αγοράσει.
Διαφημιστές και άλλοι συνεργάτες διαφήμισης Μπορεί να λάβουμε ορισμένα δεδομένα που σας αφορούν όπως αναγνωριστικά cookie, αναγνωριστικά κινητής συσκευής, ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και πορίσματα για τα ενδιαφέροντά σας και τις προτιμήσεις σας από ορισμένους διαφημιστές και συνεργάτες διαφήμισης που μας επιτρέπουν να παρέχουμε διαφημίσεις που σας αφορούν πιο άμεσα και να υπολογίζουμε την αποτελεσματικότητά τους.

5. Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Όταν χρησιμοποιείτε ή αλληλεπιδράτε με την Υπηρεσία Spotify, χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία συλλέγουμε για διάφορους λόγους. Στον κάτωθι πίνακα καθορίζουμε τους λόγους για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τις σχετικές νομικές βάσεις στις οποίες στηριζόμαστε για να μας επιτρέψουν νομίμως να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, και τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων (που ορίζονται στην Ενότητα 4 "Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς" που χρησιμοποιούνται για αυτούς τους σκοπούς:

Περιγραφή του γιατί το Spotify επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ("σκοπός επεξεργασίας") Νομική Βάση για το σκοπό της επεξεργασίας Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από το Spotify για το σκοπό της επεξεργασίας
Για να παρέχουμε και να κάνουμε προσωποποιημένη την Υπηρεσία Spotify .
 • Εκτέλεση σύμβασης
 • Έννομο συμφέρον
 • Συναίνεση
 • Δεδομένα Χρήστη
 • Δεδομένα Χρήσης
 • Δεδομένα Πληρωμών και Αγορών
 • Δεδομένα Επαλήθευσης Προγράμματος
 • Δεδομένα Φωνής
Για να κατανοήσουμε, διαγνώσουμε, επιλύσουμε και διορθώσουμε ζητήματα με την Υπηρεσία Spotify.
 • Εκτέλεση σύμβασης
 • Έννομο συμφέρον
 • Δεδομένα Χρήστη
 • Δεδομένα Χρήσης
Για να αξιολογήσουμε και να αναπτύξουμε νέες λειτουργίες, τεχνολογίες και βελτιώσεις στην Υπηρεσία Spotify .
 • Έννομο συμφέρον
 • Συναίνεση
 • Δεδομένα Χρήστη
 • Δεδομένα Χρήσης
 • Δεδομένα Φωνής
Για σκοπούς εμπορίας, προώθησης και διαφήμισης.
 • Έννομο συμφέρον
 • Συναίνεση
 • Δεδομένα Χρήστη
 • Δεδομένα Χρήσης
 • Δεδομένα Φωνής
Για να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις και αιτήματα επιβολής του νόμου.
 • Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις
 • Έννομο συμφέρον
 • Δεδομένα Χρήστη
 • Δεδομένα Χρήσης
 • Δεδομένα Πληρωμών και Αγορών
 • Δεδομένα Επαλήθευσης Προγράμματος
 • Δεδομένα Φωνής
 • Δεδομένα Διαγωνισμών, Ερευνών και Κληρώσεων
Για να εκπληρώσουμε συμβατικές υποχρεώσεις με τρίτους, για παράδειγμα συμφωνίες χορήγησης άδειας και για να λάβουμε κατάλληλη δράση σχετικά με αναφορές παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας και ακατάλληλο περιεχόμενο.
 • Έννομο συμφέρον
 • Δεδομένα Χρήστη
 • Δεδομένα Χρήσης
 • Δεδομένα Πληρωμών και Αγορών
Για να αναγνωρίσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε δικαιώματα ενώπιον δικαστηρίου.
 • Έννομο συμφέρον
 • Δεδομένα Χρήστη
 • Δεδομένα Χρήσης
 • Δεδομένα Πληρωμών και Αγορών
 • Δεδομένα Επαλήθευσης Προγράμματος
 • Δεδομένα Φωνής
 • Δεδομένα Διαγωνισμών, Ερευνών και Κληρώσεων
Για να πραγματοποιήσουμε επιχειρηματικό σχεδιασμό, εκθέσεις και προβλέψεις.
 • Έννομο συμφέρον
 • Δεδομένα Χρήστη
 • Δεδομένα Χρήσης
 • Δεδομένα Πληρωμών και Αγορών
Για να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας.
 • Εκτέλεση σύμβασης
 • Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις
 • Δεδομένα Χρήστη
 • Δεδομένα Πληρωμών και Αγορών
Για να ανιχνεύσουμε απάτη, συμπεριλαμβανομένων δόλιων πληρωμών και δόλιας χρήσης της Υπηρεσίας Spotify.
 • Εκτέλεση σύμβασης
 • Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις
 • Έννομο συμφέρον
 • Δεδομένα Χρήστη
 • Δεδομένα Χρήσης
 • Δεδομένα Πληρωμών και Αγορών
 • Δεδομένα Επαλήθευσης Προγράμματος
Για να διενεργήσουμε μελέτες, διαγωνισμούς, έρευνες και κληρώσεις.
 • Εκτέλεση σύμβασης
 • Έννομο συμφέρον
 • Συναίνεση
 • Δεδομένα Χρήστη
 • Δεδομένα Χρήσης
 • Δεδομένα Διαγωνισμών, Ερευνών και Κληρώσεων

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τη στάθμιση στην οποία έχει προβεί το Spotify για να αιτιολογήσει το έρεισμα στη νομική βάση του εννόμου συμφέροντος σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, παρακαλούμε βλέπετε Ενότητα 13 "Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας" για περισσότερες πληροφορίες για το πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας.

6. Κοινοποιώντας τα προσωπικά σας δεδομένα

Έχουμε καθορίσει τις κατηγορίες των αποδεκτών που λαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται ή δημιουργούνται μέσω της χρήσης από εσάς της Υπηρεσίας Spotify.

Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα είναι πάντοτε δημοσίως διαθέσιμα στην Υπηρεσία Spotify: το όνομα και/ή όνομα χρήστη, εικόνα προφίλ, ποιον ακολουθείτε και ποιος σας ακολουθεί στην Υπηρεσία Spotify, οι καλλιτέχνες που έχουν αναπαραχθεί πρόσφατα από εσάς και οι δημόσιες λίστες σας αναπαραγωγής.

Προσωπικά δεδομένα που μπορείτε να επιλέξετε να μοιράζεστε

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα κοινοποιούνται μόνο στις κατηγορίες αποδεκτών που καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα εφόσον:

 • επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μία συγκεκριμένη λειτουργία της Υπηρεσίας Spotify, όπου η κοινοποίηση συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων απαιτείται για την κατάλληλη χρήση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Spotify, ή
 • μας παρέχετε την άδειά σας να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα, π.χ. επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στην Υπηρεσία Spotify ή εξουσιοδοτώντας το Spotify μέσω ενός μηχανισμού συναίνεσης που εμφανίζεται.
Κατηγορίες Αποδεκτών Λόγοι κοινοποίησης
Εφαρμογές και συσκευές τρίτων που συνδέετε στο Λογαριασμό σας Spotify Αν συνδέετε το λογαριασμό σας Spotify σε εφαρμογή και/ή συσκευή (ές) τρίτου, όπως, πλατφόρμες και υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ήχου, τηλεόρασης, ή αυτοκινήτου, το Spotify μοιράζεται τεχνικά δεδομένα με τον φορέα εκμετάλλευσης της εν λόγω εφαρμογής και/ή συσκευής τρίτου προκειμένου να συνδέσει το λογαριασμό σας Spotify, και/ή να διευκολύνει την αναπαραγωγή της Υπηρεσίας Spotify. Όσον αφορά ορισμένους τρίτους, που μπορεί να ζητούν ή απαιτούν να μοιραζόμαστε τα στοιχεία σας μαζί τους, θα ζητηθεί η άδειά σας προτού να παρέχουμε τα στοιχεία σας σε εν λόγω τρίτους.
Κοινότητα υποστήριξης Όταν εγγράφεστε σε Λογαριασμό Υποστήριξης Spotify στην Κοινότητα Υποστήριξης Spotify θα σας ζητήσουμε να δημιουργήσετε ένα συγκεκριμένο όνομα χρήστη Κοινότητας Υποστήριξης Spotify. Αυτό θα εμφανίζεται δημοσίως σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στην Κοινότητα Υποστήριξης Spotify μαζί με οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια αναρτήσετε.
Οι ακόλουθοί σας στο Spotify Μπορεί να υπάρξουν στιγμές που θα θέλετε να μοιραστούμε πληροφορίες για τη χρήση από εσάς της Υπηρεσίας Spotify με άλλους χρήστες του Spotify αποκαλούμενοι ως "Οι ακόλουθοί σας στο Spotify". Για παράδειγμα, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργείτε τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες λίστες αναπαραγωγής. Αν μοιράζεστε τις ιδιωτικές σας λίστες αναπαραγωγής με άλλους, παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι οι αποδέκτες των ιδιωτικών σας λιστών αναπαραγωγής, μπορούν να μοιραστούν περαιτέρω τις εν λόγω λίστες αναπαραγωγής με άλλους.
Καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες Μπορείτε να επιλέξετε να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα (για παράδειγμα, τη διεύθυνσή σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με καλλιτέχνες, δισκογραφικές εταιρείες, ή άλλους συνεργάτες που μπορεί να θέλουν να σας στείλουν απευθείας νέα ή προωθητικές προσφορές. Θα έχετε πάντα την επιλογή να αλλάξετε γνώμη και να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Μάθετε περισσότερα για τη διαχείριση ειδοποιήσεων, τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σας, και τί μοιράζεστε με άλλους στην Ενότητα 3 "Τα δικαιώματά σας και οι προτιμήσεις σας: Δίνοντάς σας επιλογή και έλεγχο" της παρούσας Πολιτικής και στο Κέντρο Απορρήτου.

Πληροφορίες που μπορεί να κοινοποιούμε

Κατηγορίες Αποδεκτών Λόγοι κοινοποίησης
Πάροχοι Υπηρεσίας Συνεργαζόμαστε με παρόχους υπηρεσίας που εργάζονται για λογαριασμό μας, οι οποίοι μπορεί να χρειάζονται πρόσβαση σε ορισμένα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εμάς. Οι εταιρείες αυτές περιλαμβάνουν εκείνους που έχουμε προσλάβει να παρέχουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να πραγματοποιούν την τεχνική υποδομή που χρειαζόμαστε για να παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify, να βοηθούν στην προστασία και ασφάλεια των συστημάτων και υπηρεσιών, και να βοηθούν να προωθήσουμε τα εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες του ίδιου του Spotify καθώς και προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις συνεργατών και προσφορές κοινής εμπορικής προώθησης, στις οποίες συμμετέχει το Spotify.
Φορείς διεκπεραίωσης πληρωμών Θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους φορείς μας διεκπεραίωσης πληρωμών στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να τους επιτρέψουμε να επεξεργαστούν τις πληρωμές σας, και για λόγους καταπολέμησης απάτης.
Συνεργάτες διαφήμισης Συνεργαζόμαστε με συνεργάτες διαφήμισης για να μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε το διαφημιστικό περιεχόμενο που μπορεί να λαμβάνετε στην Υπηρεσία Spotify. Οι εν λόγω συνεργάτες μάς βοηθούν να σας παρέχουμε διαφημίσεις και προωθητικά μηνύματα που σας αφορούν πιο άμεσα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων (εξατομικευμένη διαφήμιση) (επίσης γνωστή ως επιγραμμική συμπεριφορική διαφήμιση), συγκειμενική διαφήμιση, και γενική διαφήμιση στην Υπηρεσία Spotify. Εμείς και οι συνεργάτες μας διαφήμισης μπορεί να επεξεργαζόμαστε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για να βοηθάμε το Spotify να κατανοεί τα ενδιαφέροντα ή τις προτιμήσεις σας προκειμένου να μπορούμε να παρέχουμε διαφημίσεις που σας αφορούν πιο άμεσα.
Συνεργάτες Spotify Αναλόγως του πώς εγγράφεστε στην Υπηρεσία Spotify (π.χ. μέσω υπηρεσίας τρίτου ή παρόχου κινητής τηλεφωνίας), κοινοποιούμε το όνομα χρήστη σας στο Spotify ή άλλα Δεδομένα Χρήστη ως απαραίτητα για να ενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας. Μπορεί επίσης να μοιραζόμαστε με τον εν λόγω τρίτο δεδομένα ως προς τη χρήση από εσάς της Υπηρεσίας Spotify, όπως το αν και σε τι βαθμό έχετε αξιοποιήσει την προσφορά, έχετε ενεργοποιήσει λογαριασμό στο Spotify, ή έχετε χρησιμοποιήσει ενεργά την Υπηρεσία Spotify. Μπορεί επίσης να μοιραζόμαστε με τους συνεργάτες μας από τη μουσική βιομηχανία τα προσωπικά σας δεδομένα ψευδωνυμοποιημένα για να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν πώς είναι οι επιδόσεις του περιεχομένου για το οποίο μας χορηγούν άδεια και για να σας επιτρέπουμε να ακούτε περιεχόμενο αναπαραγωγής σε ροή μέσω της Υπηρεσίας Spotify.
Ακαδημαϊκοί Ερευνητές Θα μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για δραστηριότητες, όπως η στατιστική ανάλυση και η ακαδημαϊκή μελέτη, αλλά μόνο ψευδωνυμοποιημένα.
Άλλες εταιρείες του ομίλου Spotify Θα μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλες εταιρείες του ομίλου Spotify για να πραγματοποιήσουμε τις καθημερινές μας επιχειρηματικές δραστηριότητες και για να μπορούμε να διατηρήσουμε και να σας παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify.
Αρχές επιβολής του νόμου και προστασίας δεδομένων Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν πιστεύουμε καλόπιστα ότι είναι απαραίτητο να το κάνουμε προκειμένου να συμμορφωθούμε σε νομική υποχρέωση σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ή προκειμένου να ανταποκριθούμε σε έγκυρη νομική διαδικασία, όπως ένταλμα έρευνας, διαταγή δικαστηρίου ή κλήτευση. Επίσης κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου καλόπιστα πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για το σκοπό δικού μας ή τρίτου εννόμου συμφέροντος σχετικά με την εθνική ασφάλεια, την επιβολή του νόμου, την εκδίκαση διαφορών, την ποινική έρευνα, την προστασία της ασφάλειας οποιουδήποτε προσώπου, ή για να αποφύγουμε θάνατο ή επικείμενη σωματική βλάβη, εφόσον κρίνουμε πως τέτοια συμφέροντα δεν είναι ήσσονα δικών σας συμφερόντων ή θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που απαιτούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Αγοραστές της επιχείρησής μας Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου πωλούμε ή διαπραγματευόμαστε να πωλήσουμε την επιχείρησή μας σε αγοραστή ή δυνητικό αγοραστή. Σε αυτή την περίπτωση, το Spotify θα συνεχίζει να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να σας ειδοποιεί προτού τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβαστούν στον αγοραστή ή προτού να υπόκεινται σε διαφορετική πολιτική απορρήτου.

7. Διατήρηση δεδομένων και διαγραφή

Κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify και για νόμιμους και βασικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως η διατήρηση της επίδοσης της Υπηρεσίας Spotify, η επί τη βάσει δεδομένων λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για νέες λειτουργίες και προσφορές, η συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις και η επίλυση διαφορών. Διατηρούμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα όσο είστε χρήστης της Υπηρεσίας Spotify. Για παράδειγμα, κρατάμε τις λίστες σας αναπαραγωγής, τη βιβλιοθήκη τραγουδιών σας, και πληροφορίες του λογαριασμού σας.

Αν το ζητήσετε, θα διαγράψουμε ή θα καταστήσουμε ανώνυμα τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε να μη σας προσδιορίζουν πια, εκτός αν νομίμως μας επιτρέπεται ή απαιτείται να διατηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανόμενων καταστάσεων όπως οι ακόλουθες:

 • Εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα που σχετίζεται με το λογαριασμό σας και δεν έχει επιλυθεί, όπως ανεξόφλητη χρέωση στο λογαριασμό σας ή μία απαίτηση ή διαφωνία που δεν έχει επιλυθεί, θα διατηρήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα,
 • Όπου χρειαζόμαστε να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για τις νομικές, φορολογικές, ελεγκτικές και λογιστικές υποχρεώσεις μας, θα διατηρήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την απαιτούμενη από την εφαρμοστέα νομοθεσία περίοδο και/ή,
 • Όπου απαιτείται για τα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα όπως η πρόληψη απάτης ή η διατήρηση της ασφάλειας των χρηστών μας.

8. Διαβίβαση σε άλλες χώρες

Το Spotify μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα παγκοσμίως με τις εταιρείες του ομίλου Spotify προκειμένου να πραγματοποιήσει τις δραστηριότητες που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Το Spotify μπορεί επίσης να αναθέτει σε τρίτους την επεξεργασία ή να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους που εδρεύουν σε χώρες άλλες από τη δική σας χώρα. Τα προσωπικά σας δεδομένα, συνεπώς, μπορεί να υπόκεινται σε νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής που διαφέρουν από εκείνους στη χώρα σας.

Προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας, μπορεί για παράδειγμα, να διαβιβάζονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία από τρίτα μέρη που εδρεύουν σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Spotify θα διασφαλίσει ότι η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και συγκεκριμένα, ότι λαμβάνονται κατάλληλα συμβατικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες των μέτρων ασφαλείας που χρησιμοποιούμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε βλέπετεΕνότητα 10 "Κρατώντας τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή" της παρούσας Πολιτικής.

9. Σύνδεσμοι

Μπορεί να εμφανίζουμε διαφημίσεις από τρίτα μέρη και άλλο περιεχόμενο με συνδέσμους που οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Δε μπορούμε να ελέγξουμε ή να υπέχουμε ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου και το περιεχόμενο τρίτων. Αν πατήσετε πάνω σε διαφήμιση ή σύνδεσμο τρίτου, παρακαλούμε κατανοήστε ότι εγκαταλείπετε την Υπηρεσία Spotify και οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα παρέχετε δε θα καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική. Παρακαλούμε διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους για να διαπιστώσετε πώς συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

10. Κρατώντας τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας. Ενσωματώνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να βοηθούν να προστατεύουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, ωστόσο, παρακαλούμε σημειώστε ότι κανένα σύστημα δεν είναι ποτέ απολύτως ασφαλές. Έχουμε ενσωματώσει διάφορες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων της ψευδωνυμοποίησης, της κρυπτογράφησης, των πολιτικών πρόσβασης και διατήρησης για να προστατευθούμε από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων και από μη απαραίτητη διατήρηση προσωπικών δεδομένων στα συστήματά μας.

Ο κωδικός πρόσβασής σας προστατεύει το λογαριασμό χρήστη σας, έτσι σας προτρέπουμε να χρησιμοποιείτε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης που είναι μοναδικός για τον λογαριασμό σας στο Spotify, να μη μοιράζεστε ποτέ τον κωδικό σας με κανέναν, να περιορίσετε την πρόσβαση στον υπολογιστή σας και στο πρόγραμμα περιήγησής σας και να πραγματοποιείτε αποσύνδεση αφού χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Spotify.

11. Παιδιά

Με την εξαίρεση του Spotify Kids, μίας ξεχωριστής εφαρμογή Spotify, διαθέσιμης σε ορισμένες αγορές, η Υπηρεσία Spotify δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Η Υπηρεσία Spotify δεν προσφέρεται επίσης σε παιδιά των οποίων η ηλικία καθιστά παράνομη την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ή προϋποθέτει γονική συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ ή άλλο τοπικό νόμο.

Δε συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 ετών ή κάτω από το ισχύον όριο ηλικίας (το "Όριο Ηλικίας"). Αν είστε κάτω από το Όριο Ηλικίας, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify και μην μας παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα.

Αν είστε γονέας ενός παιδιού κάτω από το Όριο Ηλικίας και αντιληφθείτε ότι το παιδί σας έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα στο Spotify, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα "Επικοινωνήστε μαζί μας" στο Κέντρο Απορρήτου, και μπορείτε να ζητήσετε να ασκήσετε ένα από τα εφαρμοστέα δικαιώματα που περιγράφονται στην Ενότητα 3 "Τα δικαιώματά σας και οι προτιμήσεις σας: Δίνοντάς σας επιλογή και έλεγχο" της παρούσας Πολιτικής.

Αν μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα παιδιού κάτω των 13 ετών, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό μπορεί να απαιτεί να διαγράψουμε τον λογαριασμό Spotify για αυτό το παιδί.

12. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Μπορεί από καιρού εις καιρόν να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική.

Όταν κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές σε αυτή την Πολιτική, θα σας παρέχουμε ευκρινή ειδοποίηση όπως επιβάλλουν οι περιστάσεις π.χ. εμφανίζοντας μια ευκρινή ειδοποίηση εντός της Υπηρεσίας ή στέλνοντάς σας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή ειδοποίηση συσκευής. Μπορεί να σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων.

Συνεπώς, παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την παρούσα Πολιτική και πώς χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα το Spotify, παρακαλούμε επισκεφθείτε το Κέντρο Απορρήτου στο spotify.com για να μάθετε περισσότερα.

13. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε την Πολιτική μας. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον δικό μας Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τη φόρμα "Επικοινωνήστε Μαζί μας" στο Κέντρο Απορρήτου, στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο privacy@spotify.com, ή γράφοντάς μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
111 53 Stockholm
Sweden

H Spotify AB είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Ελπίζουμε να απολαύσετε το Spotify!

© Spotify AB.