Πολιτική Απορρήτου του Spotify

Σε ισχύ από 8 Ιουνίου 2022

1 Σχετικά με αυτήν την Πολιτική

2 Τα δικαιώματα και οι επιλογές ελέγχου επί των προσωπικών δεδομένων σας

3 Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς

4 Ο σκοπός χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας

5 Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας

6 Διατήρηση των δεδομένων

7 Μεταφορά σε άλλες χώρες

8 Προστασία των προσωπικών δεδομένων σας

9 Παιδιά

10 Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική

11 Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

1. Σχετικά με αυτήν την Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας στην Spotify AB.

Αφορά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Όλες τις υπηρεσίες online μετάδοσης του Spotify που χρησιμοποιείτε ως χρήστης/χρήστρια. Ενδεικτικά, αυτό περιλαμβάνει:
  • τη χρήση του Spotify εκ μέρους σας σε οποιαδήποτε συσκευή
  • την εξατομίκευση της εμπειρίας χρήσης
  • την υποδομή που απαιτείται για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας
  • τη σύνδεση του λογαριασμού σας στο Spotify με άλλη εφαρμογή
  • τις δύο επιλογές online μετάδοσης δεδομένων (δωρεάν ή επί πληρωμή, στο εξής έκαστη αναφερόμενη ως << Επιλογή υπηρεσίας >>)
 • Άλλες υπηρεσίες του Spotify που περιέχουν σύνδεσμο προς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι ιστότοποι του Spotify, η Εξυπηρέτηση πελατών και ο ιστότοπος της Κοινότητας.

Στο εξής θα αναφερόμαστε στις ανωτέρω υπηρεσίες ως << Υπηρεσία Spotify >>.

Περιστασιακά, ενδέχεται να αναπτύσσουμε νέες υπηρεσίες ή να προσφέρουμε επιπρόσθετες υπηρεσίες. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα υπόκεινται επίσης στην παρούσα Πολιτική, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κατά την εισαγωγή τους.

Η παρούσα Πολιτική δεν αφορά...

 • τους Όρους χρήσης του Spotify, που συνιστούν ξεχωριστό έγγραφο. Οι Όροι χρήσης περιγράφουν τη νομική σύμβαση μεταξύ εσάς και του Spotify για τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify. Περιγράφει, επίσης, τους κανόνες του Spotify και τα δικαιώματά σας ως χρήστη/χρήστριας.
 • τη χρήση εκ μέρους σας άλλων υπηρεσιών Spotify που διέπονται από επιμέρους πολιτικές απορρήτου. Άλλες υπηρεσίες Spotify θεωρούνται το Anchor, το Soundtrap, το Megaphone και η εφαρμογή Spotify Live.

Άλλοι πόροι και ρυθμίσεις

Η παρούσα Πολιτική περιέχει βασικές πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα σας. Ωστόσο, ίσως είναι χρήσιμο να ρίξετε μια ματιά στους υπόλοιπους πόρους και επιλογές ελέγχου για θέματα απορρήτου:

 • Κέντρο Απορρήτου: ένας φιλικός προς τον χρήστη κόμβος που συγκεντρώνει περιληπτικά όλα τα βασικά θέματα.
 • Ρυθμίσεις απορρήτου: κέντρο ελέγχου όσον αφορά την επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων, όπως των εξατομικευμένων διαφημίσεων.
 • Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων: εδώ ορίζετε ποιες επικοινωνίες μάρκετινγκ θέλετε να λαμβάνετε από το Spotify.
 • Ρυθμίσεις (βρίσκονται στις εκδόσεις Spotify για υπολογιστές και φορητές συσκευές): εδώ ελέγχετε ορισμένες πτυχές της Υπηρεσίας Spotify, όπως τα << Κοινωνικά δίκτυα >> ή το << Περιεχόμενο μόνο για ενήλικες >>. Στη ρύθμιση << Κοινωνικά δίκτυα >>, μπορείτε:
  • να ξεκινήσετε μια ιδιωτική περίοδο σύνδεσης
  • να επιλέξετε αν θα μοιραστείτε αυτά που ακούτε στο Spotify με τους ακολούθους σας
  • να επιλέξετε αν θα εμφανίζονται οι καλλιτέχνες που ακούσατε πρόσφατα στο δημόσιο προφίλ σας

Στη ρύθμιση << Περιεχόμενο μόνο για ενήλικες >> μπορείτε να ελέγξετε εάν το περιεχόμενο που έχει χαρακτηριστεί ως << μόνο για ενήλικες >> επιτρέπεται να αναπαραχθεί στον λογαριασμό σας στο Spotify.

 • Πολιτική για τα Cookies: πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies από μέρους μας και πώς διαχειρίζεστε τις προτιμήσεις σας για τα cookies. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο.

Κορυφή της σελίδας ↑

2. Τα δικαιώματα και οι επιλογές ελέγχου επί των προσωπικών δεδομένων σας

Οι νόμοι περί απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (<< GDPR >>), παρέχουν δικαιώματα στα άτομα επί των προσωπικών τους δεδομένων.

Ορισμένα δικαιώματα ισχύουν μόνο όταν η Spotify χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη << νομική βάση >> για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Εξηγούμε κάθε νομική βάση, καθώς και πότε η Spotify χρησιμοποιεί κάθε μία από αυτές στην παράγραφο 4, << Ο σκοπός χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας >>.

Ο παρακάτω πίνακας εξηγεί:

 • τα δικαιώματά σας
 • τις περιστάσεις κατά τις οποίες ισχύουν (όπως η απαιτούμενη νομική βάση)
 • πώς να τα χρησιμοποιήσετε

Είναι δικαίωμά σας… Πώς;
Ενημέρωση Να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Σας ενημερώνουμε:
 • μέσω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου
 • μέσω των πληροφοριών που σας παρέχονται κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify
 • απαντώντας στις ειδικές ερωτήσεις σας και στα σχετικά σας αιτήματα όταν επικοινωνείτε μαζί μας
Πρόσβαση Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε.
Για να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας από τη Spotify, κάντε ένα από τα εξής:
 • Ανατρέξτε στις Ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού σας. Εκεί, μπορείτε να κατεβάσετε αυτόματα πολλά από τα προσωπικά δεδομένα σας και να μάθετε πώς μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες.
 • Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε αμέσως όλα τα στοιχεία που διατηρούμε για εσάς, χωρίς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αυτόματης λήψης.

Όταν κάνετε λήψη των δεδομένων σας, λαμβάνετε τις πληροφορίες για τα δεδομένα σας που πρέπει να παρέχει η Spotify σύμφωνα με το άρθρο 15 του GDPR. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Διόρθωση Να ζητήσετε να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν είναι ανακριβή ή ελλιπή. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα χρήστη μέσω της επιλογής «Επεξεργασία προφίλ» στον λογαριασμό σας ή επικοινωνώντας μαζί μας.
Διαγραφή Να ζητήσετε να διαγράψουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας.
Για παράδειγμα, μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα:
 • που δεν χρειαζόμαστε πλέον για τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε
 • που επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομική βάση της συγκατάθεσης, εφόσον αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας
 • όταν διαφωνείτε (δείτε την ενότητα «Προβολή αντιρρήσεων» παρακάτω) και:
  • υποβάλετε μια αιτιολογημένη αντίρρηση, ή
  • αντίκεισθε στο άμεσο μάρκετινγκ.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Spotify δεν μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα σας, για παράδειγμα όταν:
 • είναι ακόμα αναγκαίο να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε
 • τα έννομα συμφέροντα του Spotify από τη χρήση των δεδομένων υπερισχύουν των συμφερόντων σας από τη διαγραφή τους. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις που χρειαζόμαστε τα δεδομένα για να προστατέψουμε τις υπηρεσίες μας από απάτη.
 • η Spotify έχει έννομη υποχρέωση να διατηρεί τα δεδομένα
 • η Spotify χρειάζεται τα δεδομένα για να εγείρει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει κάποιο ανεπίλυτο ζήτημα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να διαγράψετε προσωπικά δεδομένα από το Spotify:
 • Μπορείτε να καταργήσετε ηχητικό περιεχόμενο από το προφίλ σας, επιλέγοντας το σχετικό περιεχόμενο και πατώντας «Κατάργηση». Για παράδειγμα, μπορείτε να καταργήσετε playlist από το προφίλ σας ή να καταργήσετε ένα κομμάτι από κάποια προσωπική σας playlist.
 • Για να ζητήσετε τη διαγραφή των λοιπών προσωπικών δεδομένων σας από το Spotify, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στη σελίδα υποστήριξης. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα δεδομένα χρήστη, τα δεδομένα χρήσης και άλλα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, «Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς».
 • Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας για να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων σας.
Περιορισμός Να ζητήσετε να διακόψουμε την επεξεργασία όλων ή ορισμένων προσωπικών δεδομένων σας.
Μπορείτε να το κάνετε εφόσον:
 • τα προσωπικά δεδομένα σας είναι ανακριβή
 • η επεξεργασία είναι παράνομη
 • δεν χρειαζόμαστε τα στοιχεία σας για συγκεκριμένο σκοπό
 • αντιτάσσεστε στην επεξεργασία και εξετάζουμε το αίτημα αντίρρησης που υποβάλατε – ανατρέξτε στην ενότητα «Προβολή αντιρρήσεων», παρακάτω.

Μπορείτε να ζητήσετε να διακόψουμε την εν λόγω επεξεργασία προσωρινά ή οριστικά.
Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού επικοινωνώντας μαζί μας.
Προβολή αντιρρήσεων Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.
Μπορείτε να το κάνετε εφόσον:
 • η Spotify επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με τη νομική βάση των έννομων συμφερόντων, ή
 • η Spotify επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
Για να ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησης:
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές ελέγχου της Υπηρεσίας Spotify για να απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε ορισμένες δυνατότητες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις «Εξατομικευμένες διαφημίσεις» στις Ρυθμίσεις απορρήτου.
 • Στις περιπτώσεις όπου το Spotify δεν παρέχει επιλογές ελέγχου, επικοινωνήστε μαζί μας για την προβολή αντιρρήσεων.
Φορητότητα δεδομένων Να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή και το δικαίωμα διαβίβασης αυτών των προσωπικών δεδομένων προς χρήση σε υπηρεσία άλλου μέρους.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με τη νομική βάση της συγκατάθεσης ή της σύμβασης. Ωστόσο, η Spotify θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει οποιοδήποτε αίτημα στο μέτρο του δυνατού.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος φορητότητας, ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόσβαση», παραπάνω.
Δικαίωμα να μην υπόκειστε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων Να μην υπόκειστε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης απόφασης (αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα), συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, σε περιπτώσεις όπου η απόφαση θα μπορούσε να έχει νομικές συνέπειες για εσάς ή να οδηγήσει σε αντίστοιχης σημασίας συνέπειες. Το Spotify δεν εφαρμόζει τέτοιου είδους αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων στην Υπηρεσία Spotify.
Ανάκληση συγκατάθεσης Να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους μας.
Μπορείτε να το κάνετε αυτό εάν η Spotify επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με τη νομική βάση της συγκατάθεσης.
Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας:
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας Επικοινωνήστε με τη σουηδική Αρχή Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ή την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων για τυχόν ερωτήσεις ή προβληματισμούς. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία της σουηδικής Αρχής εδώ. Εναλλακτικά, μεταβείτε στον ιστότοπο της τοπικής αρχής προστασίας δεδομένων.

Κορυφή της σελίδας ↑

3. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς

Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε.

Συλλέγονται κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Spotify ή όταν ενημερώνετε τον λογαριασμό σας
Κατηγορία Περιγραφή
Δεδομένα χρήστη Προσωπικά δεδομένα που χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό σας στο Spotify και τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify.
Το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε εξαρτάται από την Επιλογή υπηρεσίας που έχετε. Εξαρτάται, επίσης, από τον τρόπο δημιουργίας του λογαριασμού σας, τη χώρα στην οποία βρίσκεστε και το εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτων για να συνδεθείτε. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • όνομα προφίλ
 • διεύθυνση email
 • αριθμό τηλεφώνου
 • ημερομηνία γέννησης
 • φύλο
 • διεύθυνση (δείτε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω)
 • χώρα

Λαμβάνουμε ορισμένα από αυτά τα δεδομένα από εσάς, π.χ. από τη φόρμα εγγραφής ή τη σελίδα λογαριασμού.
Συλλέγουμε, επίσης, ορισμένα από αυτά τα δεδομένα από τη συσκευή σας, π.χ τη χώρα ή την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συλλογής και χρήσης αυτών των δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα «Η γενική (μη ακριβής) τοποθεσία σας», στην κατηγορία «Δεδομένα χρήσης».
Δεδομένα διεύθυνσης Ενδέχεται να ζητήσουμε και να επεξεργαστούμε τη διεύθυνσή σας για τους ακόλουθους λόγους:
 • για να ελέγξουμε την επιλεξιμότητα στην Επιλογή υπηρεσίας
 • για να παραδίδουμε ειδοποιήσεις που απαιτούνται από τον νόμο
 • για να παρέχουμε επιλογές υποστήριξης
 • για να διαχειριζόμαστε θέματα τιμολόγησης και φορολογίας
 • για να παραδίδουμε φυσικά αγαθά ή δώρα που έχετε ζητήσει

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να σας βοηθήσουμε να επαληθεύσετε τη διεύθυνσή σας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε κάποια εφαρμογή τρίτου μέρους, όπως οι Χάρτες Google.
Συλλέγονται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας Spotify
Κατηγορίες Περιγραφή
Δεδομένα χρήσης
Προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν συνδέεστε στην Υπηρεσία Spotify ή καθώς τη χρησιμοποιείτε.
Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει διάφορα είδη πληροφοριών, οι οποίες αναφέρονται στις παρακάτω ενότητες.
Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το Spotify
Για παράδειγμα:
 • πληροφορίες σχετικά με την Επιλογή υπηρεσίας Spotify
 • ενέργειές σας στην Υπηρεσία Spotify (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), όπως:
  • ερωτήματα αναζήτησης
  • ιστορικό online μεταδόσεων
  • playlist που δημιουργείτε
  • τη Βιβλιοθήκη σας
  • ιστορικό περιήγησης
  • ρυθμίσεις λογαριασμού
  • αλληλεπιδράσεις με άλλους χρήστες/ άλλες χρήστριες του Spotify
  • χρήση υπηρεσιών, συσκευών και εφαρμογών τρίτων σε σχέση με την Υπηρεσία Spotify
 • συμπεράσματα (δηλαδή, τα πράγματα που συμπεραίνουμε) από τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας με βάση τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify
 • περιεχόμενο που παρέχετε όταν συμμετέχετε σε προσφορές του Spotify, όπως διαγωνισμούς ή κληρώσεις
 • περιεχόμενο που δημοσιεύετε σε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας Spotify. Για παράδειγμα: εικόνες, ήχο, κείμενο, τίτλους, περιγραφές, επικοινωνίες και άλλα είδη περιεχομένου

Τα τεχνικά δεδομένα σας
Για παράδειγμα:
 • πληροφορίες URL
 • αναγνωριστικά διαδικτύου, όπως δεδομένα cookies και διευθύνσεις IP
 • πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που χρησιμοποιείτε, όπως:
  • αναγνωριστικά συσκευών
  • τύπος σύνδεσης δικτύου (π.χ. WiFi, 4G, LTE, Bluetooth)
  • πάροχος
  • απόδοση δικτύου και συσκευής
  • τύπος προγράμματος περιήγησης
  • γλώσσα
  • πληροφορίες που επιτρέπουν τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων
  • λειτουργικό σύστημα
  • έκδοση εφαρμογής Spotify
 • πληροφορίες που μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε και να συνδεόμαστε με συσκευές και εφαρμογές τρίτων. Παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών είναι το όνομα συσκευής, τα αναγνωριστικά συσκευής, η επωνυμία και η έκδοση. Παραδείγματα συσκευών και εφαρμογών τρίτων είναι:
  • συσκευές στο δίκτυο WiFi (όπως ηχεία) που μπορούν να συνδεθούν στην Υπηρεσία Spotify
  • συσκευές που διατίθενται από το λειτουργικό σύστημα κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth, προσθήκης και εγκατάστασης
  • Εφαρμογές συνεργατών του Spotify για να επιβεβαιωθεί εάν η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας

Η γενική (μη ακριβής) τοποθεσία σας
Η γενική τοποθεσία περιλαμβάνει τη χώρα, την περιοχή ή τον νομό. Μπορούμε να αντλήσουμε αυτά τα στοιχεία από τα τεχνικά δεδομένα (π.χ. τη διεύθυνση IP, τη ρύθμιση γλώσσας στη συσκευή σας) ή το νόμισμα πληρωμής.
Χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία:
 • για να εκπληρώσουμε τις γεωγραφικές απαιτήσεις που προβλέπονται στις συμβάσεις μας με τους κατόχους περιεχομένου στην Υπηρεσία Spotify.
 • για να παρέχουμε περιεχόμενο και διαφημίσεις που ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας.

Τα δεδομένα αισθητήρα της συσκευής σας
Δεδομένα αισθητήρα φορητών συσκευών που αντλούνται μέσω κίνησης ή προσανατολισμού (π.χ. επιταχυνσιόμετρο ή γυροσκόπιο), εφόσον χρειάζονται για την παροχή δυνατοτήτων της Υπηρεσίας Spotify που απαιτούν αυτά τα δεδομένα.
Πρόσθετα δεδομένα που πιθανόν να επιλέξετε να μας παρέχετε
Κατηγορίες Περιγραφή
Φωνητικά δεδομένα
Εάν οι δυνατότητες φωνητικών εντολών είναι διαθέσιμες στην αγορά σας και στις περιπτώσεις που έχετε επιλέξει να χρησιμοποιείτε μια δυνατότητα φωνητικής εντολής, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε φωνητικά δεδομένα. Φωνητικά δεδομένα σημαίνει ηχογραφήσεις της φωνής σας και μεταγραφές αυτών των ηχογραφήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργούν οι διαφορετικές δυνατότητες φωνητικών εντολών και πώς μπορείτε να τις ελέγξετε και να τις απενεργοποιήσετε, ανατρέξτε στην Πολιτική φωνητικού ελέγχου.
Δεδομένα πληρωμής και αγορών Εάν πραγματοποιείτε αγορές από το Spotify ή εγγραφείτε σε κάποια δοκιμή, θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα πληρωμής σας. Εδώ συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση αγοράς μιας Επιλογής υπηρεσίας επί πληρωμή.
Τα ακριβή προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής. Θα περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως οι εξής:
 • ονοματεπώνυμο
 • ημερομηνία γέννησης
 • τρόπος πληρωμής (π.χ. πιστωτική ή χρεωστική κάρτα)
 • εάν χρησιμοποιείτε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, το είδος της κάρτας, η ημερομηνία λήξης και ορισμένα ψηφία του αριθμού της κάρτας σαςΣημείωση: Για λόγους ασφάλειας, δεν αποθηκεύουμε ποτέ τον πλήρη αριθμό της κάρτας σας.
 • ταχυδρομικός κωδικός
 • αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • λεπτομέρειες του ιστορικού αγορών και πληρωμών σας
Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών Όταν απαντάτε σε μια δημοσκόπηση ή συμμετέχετε σε μια έρευνα χρηστών, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε.
Πηγές τρίτων από τις οποίες συλλέγουμε δεδομένα σας
Κατηγορίες τρίτων μερών Περιγραφή
Συνεργάτες ελέγχου ταυτότητας Εάν εγγραφείτε ή συνδεθείτε στην Υπηρεσία Spotify χρησιμοποιώντας άλλη υπηρεσία, θα λάβουμε τα στοιχεία σας από την εν λόγω υπηρεσία για να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας σε εμάς.
Εφαρμογές, υπηρεσίες και συσκευές τρίτων που συνδέετε στον λογαριασμό σας στο Spotify Εάν συνδέσετε τον λογαριασμό σας στο Spotify με μια εφαρμογή, υπηρεσία ή συσκευή τρίτου μέρους, ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες από εκεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση.
Αυτές οι εφαρμογές, υπηρεσίες ή συσκευές τρίτων μπορεί να αφορούν τα εξής:
 • μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • συσκευές όπως:
  • ήχου (π.χ. ηχεία και ακουστικά)
  • smart watch
  • τηλεοράσεις
  • κινητά τηλέφωνα και tablet
  • οχημάτων (π.χ. ηχητικό σύστημα αυτοκινήτου)
  • κονσόλες παιχνιδιών
 • υπηρεσίες ή πλατφόρμες όπως φωνητικοί βοηθοί
Θα ζητήσουμε την άδειά σας προτού συλλέξουμε πληροφορίες σας από συγκεκριμένα τρίτα μέρη.
Συνεργάτες τεχνικής εξυπηρέτησης Διαθέτουμε συνεργάτες τεχνικής εξυπηρέτησης που μας παρέχουν ορισμένα δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει την αντιστοίχιση διευθύνσεων IP με δεδομένα μη ακριβούς τοποθεσίας (π.χ. χώρα ή περιοχή, πόλη, νομό).
Αυτό καθιστά δυνατό στο Spotify να παρέχει την Υπηρεσία, το περιεχόμενο και τις δυνατότητες του Spotify.
Συνεργάτες πληρωμών και εμπορικές επιχειρήσεις Εάν επιλέξετε να πληρώσετε μέσω τρίτων (π.χ. εταιρείες τηλεπικοινωνιών) ή με τιμολόγιο, ενδέχεται να λάβουμε δεδομένα από τους συνεργάτες πληρωμών.
Αυτό μας επιτρέπει:
 • να σας στέλνουμε τιμολόγια
 • να επεξεργαζόμαστε την πληρωμή σας
 • να σας παρέχουμε αυτά που αγοράζετε

Εάν σας κατευθύνουμε σε μια εμπορική επιχείρηση, λαμβάνουμε δεδομένα από την εμπορική επιχείρηση που σχετίζεται με την αγορά σας. Για παράδειγμα, μπορεί να σας κατευθύνουμε στο κατάστημα επίσημων προϊόντων ενός καλλιτέχνη σε πλατφόρμα τρίτου μέρους ή σε ιστότοπο έκδοσης εισιτηρίων τρίτου μέρους.
Η λήψη αυτών των δεδομένων μάς επιτρέπει:
 • να υπολογίζουμε τυχόν προμήθειες που μας οφείλονται
 • να αναλύουμε την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μας με τους συγκεκριμένους εμπορικούς συνεργάτες
 • να κατανοούμε τα ενδιαφέροντά σας
Συνεργάτες διαφήμισης και μάρκετινγκ Από ορισμένους συνεργάτες διαφήμισης ή μάρκετινγκ, λαμβάνουμε συμπεράσματα (δηλαδή, τα πράγματα που συμπεραίνουν) από τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας.
Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε πιο σχετικές διαφημίσεις και ενέργειες μάρκετινγκ.

Εάν κατεβάσετε την εφαρμογή Spotify για κινητά και δοκιμάσετε το Spotify χρησιμοποιώντας μια εμπειρία χρήστη χωρίς σύνδεση, θα συλλέξουμε περιορισμένες πληροφορίες για τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων χρήσης. Αυτό γίνεται για να κατανοήσουμε πώς μεταβαίνετε και χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. Το κάνουμε επίσης για να εξασφαλίσουμε ότι παρέχουμε τη σωστή εμπειρία για εσάς, για παράδειγμα με βάση τη χώρα ή την περιοχή σας. Εάν αποφασίσετε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Spotify για να απολαύσετε την ολοκληρωμένη υπηρεσία μας, τότε θα συνδυάσουμε αυτά τα δεδομένα με τα δεδομένα του λογαριασμού σας στο Spotify.

Κορυφή της σελίδας ↑

4. Ο σκοπός χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει:

 • τον σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας
 • τις νομικές αιτιολογήσεις (καθεμία αποκαλούμενη ως << νομική βάση >>) βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, για κάθε επιμέρους σκοπό
 • τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε για κάθε σκοπό. Δείτε περισσότερα σχετικά με αυτές τις κατηγορίες στην παράγραφο 3, << Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς >>.

Ακολουθεί μια γενική εξήγηση κάθε << νομικής βάσης >>, ώστε να σας διευκολύνουμε να κατανοήσετε τον πίνακα:

 • Εκτέλεση σύμβασης: όταν είναι απαραίτητο για τη Spotify (ή κάποιο τρίτο μέρος) να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου:
  • να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια σύμβαση μαζί σας. Αυτό περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις του Spotify σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης για την παροχή της Υπηρεσίας Spotify.
  • να επαληθεύσει πληροφορίες πριν από την έναρξη μιας νέας σύμβασης μαζί σας.
 • Έννομο συμφέρον: όταν η Spotify ή κάποιο τρίτο μέρος έχει συμφέρον να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας με συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος είναι αναγκαίος και αιτιολογημένος λαμβάνοντας υπόψη τυχόν κινδύνους για εσάς και άλλους χρήστες/ άλλες χρήστριες του Spotify. Για παράδειγμα, η αξιοποίηση των δεδομένων χρήσης σας για τη βελτίωση της Υπηρεσίας Spotify για όλους τους χρήστες/ όλες τις χρήστριες. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε να κατανοήσετε μια συγκεκριμένη αιτιολόγηση.
 • Συγκατάθεση: όταν η Spotify σάς ζητά να δηλώσετε ενεργά τη συμφωνία σας για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους του Spotify για συγκεκριμένο σκοπό.
 • Συμμόρφωση σε έννομες υποχρεώσεις: όταν η Spotify πρέπει να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σας για να συμμορφωθεί σε κάποιον νόμο.
Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας Νομική βάση που επιτρέπει τον σκοπό Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό
Για την παροχή της Υπηρεσίας Spotify (όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 «Σχετικά με αυτήν την Πολιτική»).
 • Εκτέλεση σύμβασης
 • Έννομο συμφέρον
 • Συγκατάθεση

 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
Για την κατανόηση, τη διάγνωση, την αντιμετώπιση και την επίλυση προβλημάτων στην Υπηρεσία Spotify.
 • Εκτέλεση σύμβασης

 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
Για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, τεχνολογιών και βελτιώσεων στην Υπηρεσία Spotify.
 • Έννομο συμφέρον

 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
Για μάρκετινγκ ή διαφήμιση, όπου η νομοθεσία απαιτεί να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας.
Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντά σας ή όταν ο νόμος απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για το μάρκετινγκ μέσω email.
 • Συγκατάθεση
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών
Για άλλους σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης και διαφήμισης όπου ο νόμος δεν απαιτεί συγκατάθεση.
Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να εξατομικεύσουμε τις διαφημίσεις στα ενδιαφέροντά σας.
 • Έννομο συμφέρον
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών
Για τη συμμόρφωση σε κάποια απαιτούμενη έννομη υποχρέωση.
Αυτό μπορεί να αφορά:
 • μια υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της χώρας/περιοχής στην οποία βρίσκεστε
 • τη σουηδική νομοθεσία (λόγω της έδρας μας στη Σουηδία)
 • τη νομοθεσία της ΕΕ
 • Συμμόρφωση σε έννομες υποχρεώσεις

 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών
Για τη συμμόρφωση σε αίτημα των αρχών επιβολής του νόμου.
Αυτό αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις που επικοινωνήσει μαζί μας μια αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου, δηλαδή αστυνομία, δικαστήρια ή φυλακές.
 • Συμμόρφωση σε έννομες υποχρεώσεις
 • Έννομο συμφέρον
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών
Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων με τρίτα μέρη. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις συμβάσεις μας με κατόχους περιεχομένου στην Υπηρεσία Spotify.

 • Έννομο συμφέρον
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
Για τη διενέργεια των κατάλληλων ενεργειών απέναντι σε αναφορές παραβίασης διανοητικής ιδιοκτησίας και ακατάλληλου περιεχομένου.
 • Έννομο συμφέρον
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Έννομο συμφέρον
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών
Για τη διεξαγωγή του επιχειρηματικού σχεδιασμού, την εξαγωγή αναφορών και την πραγματοποίηση των προβλέψεων.
 • Έννομο συμφέρον
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
Για την επεξεργασία της πληρωμής σας.
 • Εκτέλεση σύμβασης


 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών

Για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης. Για παράδειγμα, δόλιες πληρωμές και δόλια χρήση της Υπηρεσίας Spotify.
 • Έννομο συμφέρον
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
Για τη διεξαγωγή ερευνών και δημοσκοπήσεων.
 • Έννομο συμφέρον


 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Κορυφή της σελίδας ↑

5. Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας

Η παρούσα ενότητα συνοψίζει τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται ή δημιουργούνται μέσω της εκ μέρους σας χρήσης της Υπηρεσίας Spotify.

Δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα είναι πάντα δημοσίως διαθέσιμα στην Υπηρεσία Spotify:

 • το όνομα προφίλ σας
 • η φωτογραφία προφίλ σας
 • οι δημόσιες playlist που έχετε
 • άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην Υπηρεσία Spotify και τυχόν σχετικοί τίτλοι, περιγραφές και εικόνες
 • ποια άτομα ακολουθείτε στην Υπηρεσία Spotify
 • ποια άτομα σας ακολουθούν στην Υπηρεσία Spotify (μπορείτε να αποκλείσετε ακολούθους)

Εσείς ή άλλος χρήστης/ άλλη χρήστρια μπορείτε να κοινοποιείτε συγκεκριμένες πληροφορίες σε υπηρεσίες τρίτων μερών, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:

 • το προφίλ σας
 • οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύετε στο Spotify και λεπτομέρειες σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο
 • οι δημόσιες playlist που έχετε

Όταν κάνετε κάποια κοινοποίηση, η υπηρεσία του τρίτου μέρους ενδέχεται να αποθηκεύσει αντίγραφο της κοινοποίησης για να υποστηρίξει τις δυνατότητες που παρέχει.

Προσωπικά δεδομένα που μπορείτε να επιλέξετε να κοινοποιήσετε

Θα μοιραστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα με τους αποδέκτες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα μόνο στις εξής περιπτώσεις:

 • Όπου χρειάζεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για τη χρήση μιας δυνατότητας της Υπηρεσίας Spotify ή μιας εφαρμογής, υπηρεσίας ή συσκευής τρίτου μέρους που έχετε επιλέξει να χρησιμοποιήσετε.
 • Εάν μας παραχωρήσετε με άλλον τρόπο την άδειά σας να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση στην Υπηρεσία Spotify ή παρέχοντας τη συγκατάθεσή σας.
Κατηγορίες αποδεκτών Προσωπικά δεδομένα που μπορείτε να επιλέξετε να κοινοποιήσετε Λόγος κοινοποίησης
Εφαρμογές, υπηρεσίες και συσκευές τρίτων που συνδέετε στον λογαριασμό σας στο Spotify
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης

Για να συνδέσετε τον λογαριασμό σας στο Spotify ή για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Spotify σε συνδυασμό με εφαρμογές, υπηρεσίες ή συσκευές τρίτων.
Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών, υπηρεσιών και συσκευών τρίτων είναι:
 • εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • ηχεία
 • τηλεοράσεις
 • πλατφόρμες οχημάτων
 • φωνητικοί βοηθοί

Μπορείτε να δείτε και να καταργήσετε πολλές συνδέσεις τρίτων μερών στον λογαριασμό σας, στην ενότητα «Εφαρμογές».
Κοινότητα υποστήριξης
 • Δεδομένα χρήστη
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία της Κοινότητας υποστήριξης του Spotify.
Κατά τη δημιουργία λογαριασμού στην Κοινότητα υποστήριξης του Spotify, θα σας ζητήσουμε να δημιουργήσετε ένα όνομα προφίλ. Αυτό θα εμφανίζεται δημόσια σε οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί την Κοινότητα υποστήριξης του Spotify. Θα εμφανίζουμε, επίσης, τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια που δημοσιεύετε.
Άλλοι χρήστες και άλλες χρήστριες του Spotify
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
Για να κοινοποιείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify σε άλλους χρήστες και άλλες χρήστριες του Spotify, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων σας στο Spotify.
Για παράδειγμα, στις ρυθμίσεις « Κοινωνικά δίκτυα » μπορείτε να επιλέξετε να κοινοποιείτε στο προφίλ σας τους καλλιτέχνες που ακούσατε πρόσφατα και τις προσωπικές σας playlist. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να δημιουργήσετε ή να συμμετάσχετε σε μια κοινόχρηστη playlist με άλλους χρήστες/ άλλες χρήστριες. Οι κοινόχρηστες playlist σάς κάνουν προτάσεις κοινωνικής δικτύωσης με βάση τη δραστηριότητα ακρόασης.
Καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες
 • Δεδομένα χρήστη
Για να λαμβάνετε νέα ή προωθητικές προσφορές από καλλιτέχνες, δισκογραφικές ή άλλους συνεργάτες.
Μπορείτε να επιλέξετε να κοινοποιείτε τα δεδομένα χρήστη για αυτόν τον σκοπό. Έχετε πάντα την επιλογή να αλλάξετε γνώμη και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Πληροφορίες που ενδέχεται να κοινοποιήσουμε

Δείτε τον πίνακα για λεπτομέρειες σχετικά με τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούμε δεδομένα και γιατί.

Κατηγορίες αποδεκτών Κατηγορίες δεδομένων Λόγος κοινοποίησης
Πάροχοι υπηρεσιών
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών
Για να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Spotify.
Αφορά τους παρόχους υπηρεσιών που προσλαμβάνουμε για τους εξής λόγους:
 • Να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης πελατών.
 • Να χειρίζονται την τεχνική υποδομή που χρειαζόμαστε για να παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify.
 • Να συμβάλλουν στην προστασία και την ασφάλεια των συστημάτων και των υπηρεσιών μας (π.χ. το reCAPTCHA της Google)
 • Να συμβάλλουν στην εμπορία των προϊόντων, των υπηρεσιών, των εκδηλώσεων και των προωθητικών ενεργειών του Spotify (και των συνεργατών μας).
Συνεργάτες πληρωμών
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
Για να επεξεργάζονται τις πληρωμές σας, καθώς και για σκοπούς καταπολέμησης της απάτης.
Συνεργάτες διαφήμισης
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
Για να μας βοηθούν να σας προσφέρουμε πιο σχετικές διαφημίσεις στην Υπηρεσία Spotify και να συμβάλλουν στη μέτρηση αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων.
Για παράδειγμα, οι συνεργάτες διαφήμισης μάς βοηθούν να προσφέρουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις.
Τι είναι οι εξατομικευμένες διαφημίσεις;
 • Είναι όταν χρησιμοποιούμε πληροφορίες από τρίτα μέρη για να εξατομικεύσουμε τις διαφημίσεις ώστε να είναι πιο σχετικές με εσάς. Η κατηγορία αυτή είναι γνωστή και ως διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος.
 • Παράδειγμα εξατομικευμένης διαφήμισης είναι όταν ένας συνεργάτης διαφήμισης έχει πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι σας αρέσουν τα αυτοκίνητα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σας προβάλλουμε διαφημίσεις σχετικές με αυτοκίνητα.

Πώς ελέγχετε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις:
 • Μπορείτε να ελέγξετε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις στις Ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού σας, στην ενότητα «Εξατομικευμένες διαφημίσεις».
 • Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις για ορισμένα podcast, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο στην περιγραφή του επεισοδίου. Αυτό ισχύει όταν ο πάροχος περιεχομένου δημιουργεί έσοδα από το podcast εισάγοντας στο επεισόδιο είτε εξατομικευμένες διαφημίσεις είτε διαφημίσεις βάσει περιεχομένου. Αυτές οι επιλογές ελέγχου γίνονται από τον πάροχο φιλοξενίας του συγκεκριμένου podcast, ο οποίος ενδέχεται να μην είναι το Spotify.

Εάν επιλέξετε να αρνηθείτε (opt out) τις εξατομικευμένες διαφημίσεις στις Ρυθμίσεις απορρήτου σας, ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις σε υπηρεσίες που υποστηρίζονται από διαφημίσεις (π.χ. σε podcast ή στην επιλογή της δωρεάν υπηρεσίας). Οι εν λόγω διαφημίσεις βασίζονται στις πληροφορίες εγγραφής σας και στο περιεχόμενο που ακούτε online τη δεδομένη στιγμή στις υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, εάν ακούτε ένα podcast μαγειρικής, είνια πιθανό να ακούσετε μια διαφήμιση για ένα πολυμίξερ.
Συνεργάτες μάρκετινγκ
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
Για να προωθούμε το Spotify με τους συνεργάτες μας. Κοινοποιούμε σε αυτούς τους συνεργάτες ορισμένα δεδομένα χρήστη και ορισμένα δεδομένα χρήσης, όπου είναι απαραίτητο για τους εξής λόγους:
 • Να έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες του Spotify, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών ή άλλων συνδυαστικών προσφορών.
 • Να προωθούμε το Spotify σε μέσα ενημέρωσης και διαφημίσεις που δημοσιεύονται σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες.
 • Να μπορέσουμε εμείς και οι συνεργάτες μας να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των προωθητικών ενεργειών του Spotify.

Παραδείγματα συνεργατών:
 • συνεργάτες μάρκετινγκ ή χορηγιών
 • ιστότοποι και εφαρμογές για κινητά που μας πωλούν διαφημιστικό χώρο στις υπηρεσίες τους
 • συνεργάτες με συσκευές, εφαρμογές και κινητά τηλέφωνα που παρέχουν τις προσφορές του Spotify

Οι συνεργάτες μας μπορούν, επίσης, να συνδυάσουν τα προσωπικά δεδομένα που τους κοινοποιούμε με άλλα δεδομένα που συλλέγουν για εσάς, π.χ. χρήση των υπηρεσιών τους εκ μέρους σας. Εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρουσιάσουμε προσφορές, προωθητικές ενέργειες ή άλλες ενέργειες μάρκετινγκ που πιστεύουμε ότι θα είναι σχετικές με εσάς.
Πλατφόρμες φιλοξενίας
 • Δεδομένα χρήσης
Οι πλατφόρμες φιλοξενίας φιλοξενούν podcast για να σας παρέχουν πρόσβαση σε αυτά. Όταν ακούτε ένα podcast, κοινοποιούμε στις πλατφόρμες φιλοξενίας ορισμένα δεδομένα, όπως τη διεύθυνση IP. Η Spotify κατέχει δύο πλατφόρμες φιλοξενίας, το Megaphone και το Anchor. Σας επιτρέπουμε, επίσης, να ακούτε podcast που διατίθενται από άλλες πλατφόρμες φιλοξενίας, οι οποίες δεν ανήκουν στη Spotify.

Οι πάροχοι podcast οφείλουν να εξηγούν στην περιγραφή της εκπομπής ή του επεισοδίου ποια πλατφόρμα φιλοξενεί το podcast. Ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της εκάστοτε πλατφόρμας φιλοξενίας για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα δεδομένα που μοιραζόμαστε μαζί της.
Κοινοποίηση σε άλλους συνεργάτες
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών
Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να βελτιώσουμε την απόδοση των προϊόντων και των συνεργασιών μας.
Μπορείτε να δείτε και να καταργήσετε πολλές συνδέσεις συνεργατών στον λογαριασμό σας, στην ενότητα «Εφαρμογές».
Ακαδημαϊκοί ερευνητές/ερευνήτριες
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
Για δραστηριότητες όπως η στατιστική ανάλυση και η ακαδημαϊκή μελέτη, αλλά αποκλειστικά σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή. Στα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα, τα δεδομένα σας προσδιορίζονται από έναν κωδικό αντί για το ονοματεπώνυμό σας ή άλλες πληροφορίες που σας ταυτοποιούν άμεσα.
Εταιρείες μετρήσεων του Spotify
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
Κοινοποιούμε δεδομένα στις ακόλουθες εταιρείες Spotify, για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα κάθε διαφημιστικής καμπάνιας που διενεργείται στην Υπηρεσία Spotify:
 • In Defense of Growth Incorporated (με την εμπορική επωνυμία Podsights)
 • Chartable Holding, Inc.
Άλλες εταιρείες του ομίλου Spotify
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών

Για να εκτελούμε τις καθημερινές επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και έτσι να μπορούμε να συντηρούμε και να παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify.
Αρχές επιβολής του νόμου και άλλες αρχές
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα χρήσης
Όταν πιστεύουμε με καλή πίστη ότι είναι απαραίτητο να το κάνουμε, για παράδειγμα:
 • για να συμμορφωθούμε σε κάποια έννομη υποχρέωση
 • για να ανταποκριθούμε σε μια έγκυρη νομική διαδικασία (όπως ένταλμα έρευνας, δικαστική απόφαση ή κλήτευση)
 • για δικό μας αιτιολογημένο έννομο συμφέρον ή αντίστοιχο συμφέρον τρίτου, σχετικά με:
  • την εθνική ασφάλεια
  • την επιβολή του νόμου
  • νομική διαφορά (δικαστική υπόθεση)
  • αστυνομική έρευνα
  • την προστασία της ασφάλειας κάποιου προσώπου
  • την αποτροπή θανάτου ή επικείμενης σωματικής βλάβης
Αγοραστές της επιχείρησής μας
 • Δεδομένα χρήστη
 • Δεδομένα διεύθυνσης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Φωνητικά δεδομένα
 • Δεδομένα πληρωμής και αγορών
 • Δεδομένα δημοσκοπήσεων και ερευνών
Εάν επρόκειτο να πουλήσουμε ή να διαπραγματευτούμε να πουλήσουμε την επιχείρησή μας σε έναν αγοραστή ή πιθανό αγοραστή.
Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε διάδοχο ή συνεργάτη στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής.

Κορυφή της σελίδας ↑

6. Διατήρηση των δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας αποκλειστικά για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να σας παρέχουμε την Υπηρεσία Spotify και για τους σύννομους και βασικούς επιχειρηματικούς σκοπούς του Spotify, όπως:

 • τη διατήρηση της απόδοσης της Υπηρεσίας Spotify
 • τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων βάσει δεδομένων σχετικά με νέες δυνατότητες και προσφορές
 • τη συμμόρφωση στις έννομες υποχρεώσεις μας
 • την επίλυση διαφορών

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των χρόνων διατήρησης περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον χρόνο διατήρησης των δεδομένων; Τα συστήματά μας είναι σχεδιασμένα να διαγράφουν προσωπικά δεδομένα σε 90 ημέρες, εκτός εάν επιλεγεί άλλη περίοδος για σύννομους επιχειρηματικούς λόγους.
 • Χρειάζεται να διατηρούμε δεδομένα για να διασφαλίσουμε την υπηρεσία που προσδοκούν οι χρήστες; Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για τον κατάλληλο χρόνο προκειμένου να παρέχουμε διαχρονικά μια εξατομικευμένη υπηρεσία στους χρήστες και τις χρήστριές μας. Για παράδειγμα, συνήθως διατηρούμε το ιστορικό online ακρόασης για όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός λογαριασμού, ώστε να παρέχουμε αναδρομικές playlist που απολαμβάνουν οι χρήστες/χρήστριες (π.χ. το << Καλοκαίρι ξανά >> και η καμπάνια << Αναδρομή >> που διεξάγεται στα τέλη του έτους) και εξατομικευμένες προτάσεις με βάση τις τρέχουσες συνήθειες ακρόασης.
 • Μπορούν οι χρήστες/χρήστριες να ενημερώνουν ή να διαγράφουν τα δεδομένα τους; Στις περιπτώσεις που οι χρήστες/χρήστριες μπορούν να δουν και να ενημερώσουν αυτόνομα τα προσωπικά δεδομένα τους, διατηρούμε τις πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα το επιλέξουν. Για παράδειγμα, διατηρούμε το email σας στο Spotify και άλλες πληροφορίες προφίλ μέχρι να επιλέξετε εσείς να τις αλλάξετε ή να τις διαγράψετε.
 • Χρειάζεται να διατηρούμε τα δεδομένα για να τηρούμε τους κανόνες μας και να διατηρούμε την υπηρεσία μας ασφαλή; Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των χρηστών/χρηστριών, να προστατεύσουμε την πλατφόρμα μας από επιβλαβές περιεχόμενο και να ανταποκριθούμε σε αναφορές παραβίασης διανοητικής ιδιοκτησίας, ενδέχεται να διατηρήσουμε για περιορισμένο χρονικό διάστημα δεδομένα που έχουν καταργηθεί από την Υπηρεσία Spotify. Αυτό μας βοηθά να διερευνήσουμε πιθανές παραβιάσεις των Οδηγιών για τους χρήστες και των Κανόνων πλατφόρμας.
 • Υπόκειται η Spotify σε έννομη ή συμβατική υποχρέωση διατήρησης ή διαγραφής των δεδομένων; Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν νόμους υποχρεωτικής διατήρησης δεδομένων, κυβερνητικές εντολές για τη διατήρηση δεδομένων που σχετίζονται με μια έρευνα ή δεδομένα που διατηρούνται για σκοπούς νομικής διαφοράς. Αντίθετα, θα καταργήσουμε παράνομο περιεχόμενο εφόσον ο νόμος το απαιτεί.

Κορυφή της σελίδας ↑

7. Μεταφορά σε άλλες χώρες

Λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, η Spotify κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα διεθνώς σε εταιρείες του ομίλου Spotify, υπεργολάβους και συνεργάτες κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Αυτοί ενδέχεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας σε χώρες των οποίων οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων δεν θεωρούνται τόσο ισχυροί όσο οι νόμοι της ΕΕ ή οι νόμοι που ισχύουν στον τόπο διαμονής σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην σας παρέχουν τα ίδια δικαιώματα επί των δικαιωμάτων σας.

Όποτε μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα διεθνώς, χρησιμοποιούμε εργαλεία προκειμένου:

 • να επιβεβαιώσουμε ότι η μεταφορά δεδομένων συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία
 • να συμβάλλουμε ώστε τα δεδομένα σας να έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που ισχύει στην ΕΕ

Για να εξασφαλίσουμε ότι κάθε μεταφορά δεδομένων συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους νομικούς μηχανισμούς:

 • Τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες. Αυτές οι ρήτρες απαιτούν από το αντισυμβαλλόμενο μέρος να προστατεύει τα δεδομένα σας και να σας παρέχει δικαιώματα και προστασία επιπέδου ΕΕ. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που περιγράφονται στην παράγραφο 3, << Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς >>, στον πάροχο φιλοξενίας που χρησιμοποιεί διακομιστές στις ΗΠΑ. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις τυπικές συμβατικές ρήτρες επικοινωνώντας μαζί μας ή με το τρίτο μέρος που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας.
 • Αποφάσεις περί επάρκειας. Αυτό σημαίνει ότι μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες διαθέτουν νομοθεσία που προστατεύει επαρκώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτό καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα, μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που περιγράφονται στην παράγραφο 3, << Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς >>, σε προμηθευτές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της Κορέας και την Ελβετία.

Επίσης, προσδιορίζουμε και χρησιμοποιούμε πρόσθετα μέτρα προστασίας όπως κρίνουμε κατάλληλο, για κάθε μεταφορά δεδομένων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε:

 • μέτρα τεχνικής προστασίας, όπως η κρυπτογράφηση και η ψευδωνυμοποίηση
 • πολιτικές και διαδικασίες για την αμφισβήτηση δυσανάλογων ή παράνομων αιτημάτων των κρατικών αρχών

Κορυφή της σελίδας ↑

8. Προστασία των προσωπικών δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/χρηστριών μας. Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να συμβάλλουμε στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι κανένα σύστημα δεν είναι ποτέ απόλυτα ασφαλές.

Εφαρμόζουμε διάφορες ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και περιττή διατήρησή τους στα συστήματά μας. Μεταξύ αυτών είναι οι πολιτικές ψευδωνυμοποίησης, κρυπτογράφησης, πρόσβασης και διατήρησης.

Για να προστατεύσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη/χρήστριας, συνιστούμε τα εξής:

 • Έχετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά στον λογαριασμό σας στο Spotify.
 • Μην κοινοποιείτε πουθενά τον κωδικό πρόσβασής σας.
 • Περιορίστε την πρόσβαση στον υπολογιστή και το πρόγραμμα περιήγησής σας.
 • Αποσυνδεθείτε μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της Υπηρεσίας Spotify σε κοινόχρηστη συσκευή.
 • Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία του λογαριασμού σας.

Μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το Spotify σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα με τη λειτουργία << Αποσύνδεση από παντού >> στη σελίδα του λογαριασμού σας.

Εάν έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας στο Spotify άλλα άτομα (για παράδειγμα, εάν τους έχετε δώσει την άδεια να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό σας σε μια κοινόχρηστη συσκευή), τότε μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, τις επιλογές ελέγχου και την Υπηρεσία Spotify που είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό σας.

Αποτελεί προσωπική σας ευθύνη να παρέχετε άδεια χρήσης του λογαριασμού σας μόνο σε άτομα που δεν σας πειράζει να κοινοποιήσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Η χρήση του λογαριασμού σας στο Spotify από οποιοδήποτε άλλο άτομο μπορεί να επηρεάσει τις εξατομικευμένες προτάσεις σας και να συμπεριληφθεί στη λήψη δεδομένων σας.

Κορυφή της σελίδας ↑

9. Παιδιά

Σημείωση: Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για το Spotify Kids, εκτός εάν το αναφέρει η Πολιτική Απορρήτου του Spotify Kids. Το Spotify Kids είναι μια ξεχωριστή εφαρμογή του Spotify.

Η Υπηρεσία Spotify έχει ένα ελάχιστο << Όριο ηλικίας >> σε κάθε χώρα ή περιοχή. Η Υπηρεσία Spotify δεν απευθύνεται σε παιδιά των οποίων η ηλικία:

 • είναι κάτω των 13 ετών, ή
 • καθιστά παράνομη την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, ή
 • καθιστά απαραίτητη τη γονική συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους.

Δεν συλλέγουμε και δεν χρησιμοποιούμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω από το ισχύον όριο ηλικίας. Εάν είστε κάτω από το όριο ηλικίας, μην χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Spotify και μην παρέχετε προσωπικά δεδομένα σε εμάς. Αντί αυτού, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό Spotify Kids.

Εάν είστε γονέας παιδιού κάτω του ορίου ηλικίας και αντιληφθείτε ότι το παιδί σας έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα στο Spotify, επικοινωνήστε μαζί μας.

Εάν μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού κάτω από το ισχύον όριο ηλικίας, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διαγράψουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα. Αυτό ενδεχομένως να απαιτήσει να διαγράψουμε τον λογαριασμό Spotify για το συγκεκριμένο παιδί.

Όταν χρησιμοποιείτε μια κοινόχρηστη συσκευή στην κύρια Υπηρεσία Spotify, πρέπει να επιλέγετε προσεκτικά την αναπαραγωγή ή την πρόταση περιεχομένου σε άτομα κάτω των 18 ετών, εφόσον υποψιάζεστε ότι ενδεχομένως να είναι ακατάλληλο για αυτά.

Κορυφή της σελίδας ↑

10. Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική

Ενδέχεται περιστασιακά να κάνουμε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική.

Όταν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, θα σας παρέχουμε εμφανή ειδοποίηση, όπως κρίνεται κατάλληλο από τις περιστάσεις. Για παράδειγμα, ενδέχεται να εμφανίσουμε μια εμφανή ειδοποίηση εντός της Υπηρεσίας Spotify ή να σας στείλουμε ένα email ή μια ειδοποίηση σε συσκευή.

Κορυφή της σελίδας ↑

11. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Για ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την παρούσα Πολιτική, επικοινωνήστε με τον/την Υπεύθυνο/Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

 • email: privacy@spotify.com
 • ταχυδρομικά: Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Σουηδία

Υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής είναι η Spotify AB.

© Spotify AB

Κορυφή της σελίδας ↑