Directrius d'usuari d'Spotify

Hola! Us donem la benvinguda a les directrius d'usuari d'Spotify ("Directrius d'usuari"), que s'apliquen quan s'usen llocs web, aplicacions i serveis d'Spotify en els quals es fa referència a aquestes Directrius d'usuari (els "Serveis"), inclòs l'accés a qualsevol mena de material o contingut disponible en aquests Serveis ("Contingut"). Les Directrius d'usuari es van crear per a assegurar que tothom pugui gaudir els Serveis. A més d'aquestes Directrius d'usuari, el contingut ha de complir amb les normes de la plataforma d'Spotify("Normes de la plataforma").

És possible que actualitzem les Directrius d'usuari i les Normes de la plataformade tant en tant; pot trobar la versió més recent en el nostre lloc web.

La infracció de les Directrius d'usuari o les Normes de la plataformapot generar l'eliminació de qualsevol contingut o material que vostè hagi aportat als Serveis o la cancel·lació o suspensió del seu compte. Intentem que els Serveis estiguin disponibles per a tothom, però no pot fer servir els nostres Serveis si cancel·lem el seu compte de qualsevol dels nostres Serveis amb anterioritat. També prohibim els intents d'elusió prèvia a les nostres accions de compliment, inclosa la creació de nous comptes.

No es permeten les següents accions per cap motiu en relació amb els Serveis i el material o contingut disponible en els Serveis, o qualsevol part d'aquests:

 1. Aplicar-los enginyeria inversa, descompilar, desmuntar-los, modificar-los o crear obres derivades, excepte quan aquestes restriccions estiguin expressament prohibides en virtut de la legislació pertinent. Si la legislació pertinent li permet descompilar qualsevol part dels Serveis o el Contingut quan sigui necessari per obtenir la informació necessària per crear un programa independent que es pugui operar amb els Serveis o altres programes, la informació que obtingui d'aquestes activitats (a) només pot usar-se per a l'objectiu anterior, (b) no es pot divulgar ni comunicar sense un consentiment previ per escrit d'Spotify a cap tercer a qui no sigui necessari divulgar o comunicar-la per aconseguir l'objectiu , i (c) no es pot usar per crear cap programari o servei que sigui considerablement similar a cap part dels Serveis o el Contingut en la seva expressió.
 2. Copiar-los, reproduir-los, redistribuir-los, "imitar-los", gravar-los, transferir-los, presentar-los, emmarcar-los, enllaçar-los o mostrar-los al públic, transmetre'ls o posar-los a disposició del públic, o a qualsevol altre ús que no estigui expressament permès en el marc dels Acords o la legislació pertinent, o que infringeixi d'una altra manera els drets de propietat intel·lectual.
 3. Importar o copiar qualsevol arxiu local que vostè no tingui el dret legal d'importar o copiar d'aquesta manera.
 4. Transferir còpies del Contingut emmagatzemat a la memòria cau des d'un dispositiu autoritzat a qualsevol altre dispositiu mitjançant qualsevol mitjà.
 5. "rastrejar" o "rascar", ja sigui manualment o per mitjans automatitzats, o d'una altra manera utilitzant qualsevol mitjà automatitzat (inclosos robots, scrapers i aranyes), per veure, accedir o recopilar informació, o utilitzar qualsevol part dels Serveis o Continguts per entrenar un model d'aprenentatge automàtic o d'IA o ingerir contingut de Spotify en un model d'aprenentatge automàtic o d'IA;
 6. Realitzar vendes, arrendaments, subllicenciaments, lloguers o cap altra monetització, excepte segons el permès expressament en el marc dels Acords.
 7. Vendre un compte o llista de reproducció d'un usuari, o acceptar o oferir-se a acceptar qualsevol compensació, financera o d'una altra mena, per influenciar el nom d'un compte o llista de reproducció, o el contingut inclòs en un compte o llista de reproducció.
 8. Augmentar de forma artificial el recompte de reproduccions o seguidors, promoure Contingut de forma artificial o altres manipulacions, com (i) usar qualsevol bot, script o altres processos automatitzats, (ii) proporcionar o acceptar qualsevol tipus de compensació (financera o d'un altre tipus ) o (iii) qualsevol altre mitjà.
 9. Eludir qualsevol tecnologia usada per Spotify, els seus llicenciataris o qualsevol tercer, inclosa qualsevol restricció territorial o d'accés a contingut aplicada per Spotify o els seus llicenciataris.
 10. Eludir o bloquejar anuncis, o crear o distribuir eines dissenyades per bloquejar anuncis.
 11. Eliminar o alterar qualsevol avís de drets d'autor, marca comercial o altres avisos de propietat intel·lectual (fins i tot amb el propòsit de dissimular o canviar qualsevol indicació de propietat o font).
 12. Eliminar o alterar qualsevol part dels Serveis o Contingut, excepte segons el permès expressament en el marc dels Acords o, en el cas que un altre usuari faci que algun Contingut estigui disponible, amb el consentiment exprés de tal usuari.
 13. Proporcionar la seva contrasenya a qualsevol altra persona o usar el nom d'usuari i contrasenya de qualsevol altra persona.

Respecte a Spotify, als propietaris del material i contingut en els Serveis, i a altres usuaris dels Serveis. No participi en cap activitat, no publiqui cap Contingut d'usuari ni registri ni usi cap nom d'usuari que consisteixi en material com el descrit a continuació o que el contingui:

 1. Que sigui il·legal o estigui destinat a promoure o cometre un acte il·lícit de qualsevol mena, incloses infraccions dels drets de propietat intel·lectual, drets de privadesa, drets de publicitat o drets de propietat d'Spotify o algun tercer, o que infringeixi qualsevol acord del qual sigui part, per exemple, un acord de gravació o un acord de publicació exclusiu.
 2. Que inclogui la contrasenya o la d'un altre usuari de forma deliberada, que contingui dades personals de tercers de forma deliberada o que tingui la intenció de sol·licitar aquestes dades.
 3. Que exposi informació confidencial o de propietat d'un tercer, o informació personal sobre vostè mateix que no desitgi transmetre a persones de tot el món.
 4. Que tingui contingut maliciós com programari maliciós, cavalls de Troia o virus, o interfereixi d'una altra manera amb l'accés de qualsevol usuari al Servei d'Spotify.
 5. Que imiti o falsifiqui la seva afiliació a Spotify (inclosos, per exemple, l'ús del contingut amb drets d'autor d'Spotify, l'ús del logotip d'Spotify sense permís o altres usos de les marques comercials d'Spotify de manera confusa), un altre usuari, persona o entitat, o sigui d'una altra manera fraudulent, fals o enganyós.
 6. Que impliqui la transmissió de correus massius no sol·licitats o altres formes de spam, correu brossa, cadenes o similars.
 7. Activitats comercials o de vendes no autoritzades, com ara anuncis, promocions, concursos, loteries, apostes o estafes piramidals.
 8. Que es vinculi a productes o serveis, feu referència aquests o els promogui de forma no autoritzada, excepte segons el que és expressament autoritzat per Spotify.
 9. Que interfereixi o interrompi d'alguna manera el Servei d'Spotify, que manipuli, infringeixi o intenti sondejar, escanejar o provar vulnerabilitats del Servei d'Spotify o els sistemes informàtics, la xarxa, les regles d'ús o qualsevol dels components de seguretat, mesures d'autenticació o qualsevol altra mesura de protecció d'Spotify aplicables al Servei, el Contingut d'Spotify o a qualsevol part d'aquests.
 10. Que causi conflicte amb els Termes i Condicions d'ús d'Spotify o qualsevol altre terme o política aplicable al seu ús dels Serveis.
 11. Que s'hagi eliminat de qualsevol dels nostres serveis per infringir els nostres termes o polítiques, com ara una cançó, episodi o programa prohibits. Això inclou els continguts creats o adaptats per a reconstituir o complir el mateix objectiu que el Contingut eliminat prèviament.