Termes d'ús d'Spotify

  1. Introducció
  2. El Servei d'Spotify que proporcionem
  3. L'ús del Servei d'Spotify
  4. Drets de propietat intel·lectual i de contingut
  5. Servei d'atenció al client, informació, preguntes i queixes
  6. Problemes i conflictes
  7. Sobre aquests Termes

1. Introducció

Llegeixi atentament els Termes d'ús (els "Termes"), ja que regeixen l'ús dels serveis personalitzats d'Spotify (inclòs l'accés) per escoltar música i altres continguts, inclosos tots els llocs web i aplicacions de programari que incorporen els Termes o es vinculen a ells (en conjunt, el "Servei d'Spotify") i tota la música, els vídeos, els podcasts o altres materials disponibles al Servei d'Spotify (el "Contingut").

L'ús del Servei d'Spotify pot estar subjecte a altres termes i condicions proporcionats per Spotify, els quals s'incorporen a aquests Termes mitjançant aquesta referència.

En registrar-se al Servei d'Spotify, o utilitzar-lo, vostè accepta els Termes. Si no està d'acord amb els Termes, no ha d'utilitzar el Servei d'Spotify ni accedir al Contingut.

Proveïdor de serveis

Els Termes són acordats entre vostè i Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111, 53, Estocolm, Suècia.

Edat i requisits d'idoneïtat

Per utilitzar el Servei d'Spotify i accedir al Contingut, vostè ha de (1) tenir almenys 13 anys (o l'edat mínima equivalent al seu país), (2) comptar amb el consentiment d'un pare, mare o tutor si al seu país se li considera menor d'edat, (3) ser capaç de subscriure un contracte vinculant amb nosaltres sense que li ho prohibeixin les lleis pertinents i (4) residir en un país en el qual estigui disponible al Servei. A més, vostè promet que tota la informació de registre que li lliuri a Spotify és veritable, precisa i completa, i es compromet al fet que això es mantingui així. Si és menor d'edat al seu país, el seu pare, mare o tutor ha d'acceptar aquests Termes en el seu nom. Pot trobar més informació sobre els requisits d'edat en el procés de registre. Si vostè no compleix els requisits d'edat mínims, no es pot registrar com a usuari a Spotify.

2. El Servei d'Spotify que proporcionem

Opcions del Servei d'Spotify

Li proporcionem diverses opcions al Servei d'Spotify. Algunes opcions del Servei d'Spotify es proporcionen de manera gratuïta, mentre que per a altres s'ha de pagar abans de poder accedir-ne (les "Subscripcions pagades"). A més, és possible que li oferim plans de promoció, afiliació o serveis especials, inclosos productes i serveis de tercers. No ens fem responsables dels productes i serveis proporcionats per tercers.

El Servei il·limitat pot no estar disponible per a tots els usuaris. Li explicarem quins serveis estan disponibles per a vostè en el moment en què es registri en aquests serveis. Si cancel·la la seva subscripció al Servei il·limitat, o si la seva subscripció es veu interrompuda (per exemple, si canvia les seves dades de pagament), és possible que no es pugui tornar a subscriure al Servei il·limitat. Tingui en compte que és possible que el Servei il·limitat deixi de proporcionar-se en el futur; si això és així, no se li continuarà cobrant el Servei.

Proves

De tant en tant, és possible que nosaltres o altres en el nostre nom oferim proves de les Subscripcions pagades per un període específic de forma gratuïta o a una tarifa reduïda (una "Prova"). En utilitzar un Servei d'Spotify, vostè accepta els Termes de l'Oferta de promoció d'Spotify Premium.

Aplicacions, dispositius i programari de codi obert de tercers

És possible que el Servei d'Spotify s'integri en aplicacions, llocs web i serveis de tercers ("Aplicacions de tercers"), i també en ordinadors personals, telèfons mòbils, tauletes, dispositius portàtils, botzines i altres dispositius de tercers ("Dispositius") o que interactuï amb ells. L'ús de les Aplicacions de tercers i els Dispositius pot estar subjecte a termes, condicions i polítiques addicionals que proporcionin els tercers corresponents. Spotify no garanteix que les Aplicacions de tercers i els Dispositius seran compatibles amb el Servei d'Spotify.

Limitacions i modificacions del Servei

Realitzem tots els esforços raonables per mantenir el Servei d'Spotify en funcionament i proporcionar-li una experiència d'àudio personalitzada i envoltant. No obstant això, les ofertes del nostre servei i la seva disponibilitat poden canviar de tant en tant, segons les lleis pertinents i sense responsabilitats cap a vostè, per exemple:

És possible que els Serveis d'Spotify sofreixin interrupcions temporals a causa de dificultats tècniques, manteniment, proves o actualitzacions, incloses les necessàries per reflectir els canvis en les lleis i els requisits normatius pertinents.

El nostre objectiu és evolucionar i millorar els nostres Serveis de forma constant, de manera que és possible que modifiquem el Servei d'Spotify en part o per complet (incloses funcions característiques, plans de subscripció i ofertes de promoció en particular), el suspenem o deixem de proporcionar-lo (de manera temporal o permanent).

Spotify no està obligat a proporcionar cap contingut específic mitjançant el Servei d'Spotify i és possible que Spotify o altres propietaris corresponents eliminin cançons, vídeos, podcasts i altres Continguts en particular sense previ avís.

Si va pagar prèviament tarifes directament a Spotify per alguna Subscripció pagada que Spotify deixi de proporcionar abans del seu Període prepagat (segons es defineix el terme a la secció de Pagaments i cancel·lacions a continuació), Spotify li reemborsarà les tarifes pagades corresponents al Període prepagat per la part no utilitzada de la seva Subscripció pagada vigent després que es deixi de proporcionar. La informació de facturació i del seu compte ha d'estar actualitzada perquè puguem reemborsar les tarifes.

Spotify no té cap responsabilitat davant vostè, ni cap obligació de proporcionar-li un reemborsament en relació amb talls o falles d'internet o altres serveis, causats per les accions de les autoritats governamentals, d'altres tercers o d'esdeveniments que escapin al nostre control.

3. L'ús del Servei d'Spotify

Crear un compte d'Spotify

És possible que hagi de crear un compte d'Spotify per utilitzar el Servei d'Spotify de forma parcial o total. El seu nom d'usuari i contrasenya són únicament per al seu ús personal i han de ser confidencials. Vostè comprèn que és responsable de tot ús (inclòs l'ús no autoritzat) del seu nom d'usuari i contrasenya. Notifiqui de forma immediata al nostre equip de servei d'atenció al client si perd o li roben el seu nom d'usuari o contrasenya, o si pensa que algú ha entrat al seu compte sense autorització.

Spotify pot recuperar el seu nom d'usuari, o sol·licitar-li que el canviï, per qualsevol motiu.

Els seus drets d'ús del Servei d'Spotify

Accés als Serveis d'Spotify

Li atorguem un permís limitat, no exclusiu i revocable per fer ús personal i no comercial del Servei d'Spotify i el seu Contingut (en conjunt, "Accés"), subjecte al seu compliment dels Termes (inclòs qualsevol altre terme i condició pertinent). Aquest Accés romandrà vigent, llevat que vostè o Spotify el rescindeixin o fins que això passi. Accepta que no redistribuirà ni transferirà el Servei d'Spotify ni el seu Contingut.

Les aplicacions de programari d'Spotify i el Contingut tenen llicència, no es venen ni transfereixen a vostè, i Spotify i els seus llicenciataris retenen la propietat de totes les còpies en les aplicacions de programari d'Spotify i el Contingut, fins i tot després d'instal·lar-los en els seus Dispositius.

Drets de propietat d'Spotify

El Servei d'Spotify i el seu Contingut són propietat d'Spotify o dels llicenciataris d'Spotify. Totes les marques comercials, les marques de servei, els noms registrats, els logotips, els noms de domini i qualsevol altra funció de la marca Spotify (les "Funcions de la marca Spotify") són propietat exclusiva d'Spotify o dels seus llicenciataris. Els Termes no li atorguen cap dret per utilitzar cap de les Funcions de la marca Spotify, sigui per a ús comercial o no comercial.

Accepta complir amb les Pautes d'usuari d'Spotifyi no usar el Servei d'Spotify, el Contingut ni qualsevol part d'aquest de cap manera que no estigui permesa pels Termes de forma expressa.

Pagaments i cancel·lació

Facturació

Pot comprar una Subscripció pagada directament a Spotify o a través d'un tercer de les següents maneres:

  • pagant una tarifa de subscripció avançada de forma mensual o mitjançant un altre interval recurrent establert abans de la seva compra; o
  • mitjançant un prepagament que li atorgui accés al Servei d'Spotify durant un període específic ("Període prepagat").

Les tarifes d'imposts es calculen en funció de la informació que proporcioni i la tarifa pertinent en el moment del seu cobrament mensual.

Si compra l'accés a una Subscripció pagada a través de tercers, és possible que s'apliquin termes i condicions per separat amb aquest tercer al seu ús del Servei d'Spotify, a més d'aquests Termes. Si compra una Subscripció pagada a través d'un codi, una targeta de regal, una oferta prepagada o altres ofertes que proporcioni o vengui Spotify o en el seu nom per accedir a una Subscripció pagada ("Codis"), vostè accepta els Termes de targetesd'Spotify.

Canvis de preus i tarifes

És possible que Spotify canviï de tant en tant el preu de les Subscripcions pagades, incloses les tarifes de subscripció recurrents, els Períodes prepagats (per als períodes no pagats encara) o els Codis (definits abans) i li ha de notificar qualsevol canvi de preus amb una anticipació raonable. Els canvis de preu començaran a tenir vigència a principis del següent període de subscripció, després de la data del canvi de preu. Si continua utilitzant el Servei d'Spotify després que el canvi de preu comenci a tenir vigència, vostè accepta el nou preu, subjecte a les lleis pertinents. Si no està d'acord amb el canvi de preu, pot rebutjar-mitjançant la cancel·lació de la seva subscripció a la Subscripció pagada corresponent, abans que el canvi de preu comenci a tenir vigència.

Les tarifes d'imposts es basen en les tarifes pertinents en el moment del seu cobrament mensual. Aquestes quantitats poden canviar en el temps segons els requisits d'imposts locals del seu país, estat, territori o fins i tot ciutat. Qualsevol canvi en les tarifes d'imposts s'ha d'aplicar de forma automàtica d'acord amb la informació de compte que vostè proporcioni.

Renovació i cancel·lació

El seu pagament a Spotify o a tercers a través dels quals hagi adquirit la Subscripció pagada es renovarà de forma automàtica al final del període de subscripció corresponent, llevat que cancel·li la seva Subscripció pagada abans que finalitzi el període de subscripció en curs, excepte en el cas de les Subscripcions pagades d'un Període prepagat. Contacti amb el nostre equip de Servei d'atenció al client aquíper obtenir instruccions sobre com cancel·lar. La cancel·lació començarà a tenir vigència l'endemà de l'últim dia del seu període de subscripció actual i tornarà a la versió gratuïta del Servei d'Spotify. No proporcionem reemborsaments ni crèdits per cap període de subscripció parcial, llevat que s'indiqui expressament en aquests Termes.

Si va comprar una Subscripció pagada mitjançant l'ús d'un Codi, la seva subscripció es rescindirà de forma automàtica quan el període establert en el Codi s'acabi, o quan hi hagi un balanç de prepagament insuficient per pagar el Servei d'Spotify.

Dret de revocació

Si es registra en una Prova, vostè accepta que el dret de revocació de la Subscripció pagada mitjançant la qual vostè rep una Prova acaba catorze (14) dies després que comenci la Prova. Si no cancel·la la Subscripció pagada abans que acabi la Prova, vostè perd el seu dret de revocació i autoritza a Spotify a cobrar-li de forma automàtica el preu acordat cada mes fins que cancel·li la Subscripció pagada. En el cas de proves de menys de catorze (14) dies, vostè ens lliura el seu consentiment de forma expressa perquè li proporcionem el servei pagat de forma immediata després que la seva Prova acabi i des d'aquest moment vostè perd el seu dret de revocació.

Si compra una Subscripció pagada sense Prova, vostè accepta que té catorze (14) dies a partir de la compra per revocar-la per qualsevol motiu i ha de pagar-nos pels serveis que li proporcionem fins al moment en què ens notifiqui que va canviar d'opinió. . Vostè ens atorga el seu consentiment de forma expressa perquè li proporcionem el servei immediatament després de la compra, perquè perdi el seu dret de revocació i autoritza a Spotify a cobrar-li de forma automàtica cada mes fins que cancel·li el servei.

Pautes de l'usuari

Establirem pautes d'ús del Servei d'Spotify, per assegurar que tothom pugui gaudir el Servei d'Spotify ("Pautes d'usuari d'Spotify"). Quan utilitza el Servei d'Spotify ha de complir les Pautes d'usuari d'Spotify, així com les lleis, normes i regulacions pertinents, i respectar la propietat intel·lectual, la privacitat i altres drets de tercers.

Comptes de marques

Si estableix un compte d'Spotify en representació d'una empresa, organització, entitat o marca (una "Marca" i el compte un "Compte de marca"), els termes "vostè" i "la seva", segons l'ús que se li dona en aquests Termes (inclosos altres termes i condicions d'Spotify que s'inclouen en aquest acord mitjançant referència), s'apliquen tant a vostè com a la Marca.

Si crea un Compte de marca, vostè representa i garanteix que està autoritzat per atorgar els permisos i les llicències que es proporcionen en els Termes (inclòs qualsevol altre terme i condició d'Spotify pertinent) i a vincular la Marca als Termes. Una Marca pot seguir usuaris i crear i compartir llistes de reproducció, sempre que la Marca no realitzi cap acció que impliqui un patrocini o una relació comercial entre la Marca i l'usuari, artista, compositor o qualsevol altra persona seguits, llevat que la Marca hagi obtingut els drets per implicar tal patrocini de manera independent. A més, les Marques han de ser transparents davant els nostres usuaris sobre l'autorització de qualsevol patrocini o consideració que es proporcioni a artistes, compositors, usuaris o altres i ha de complir totes les lleis, les regulacions i els codis de pràctica pertinents quan participin en les pràctiques anteriors.

Control d'exportació i sancions

Els productes d'Spotify poden estar subjectes a lleis i regulacions de control d'exportació i reexportació d'EE. UU. o lleis similars pertinents en altres jurisdiccions, incloses les Regulacions d'Administració d'Exportacions ("EAR", per les sigles en anglès) mantingudes pel Departament de Comerç dels EUA, les sancions econòmiques i d'intercanvi mantingudes pel departament de Tresoreria de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers ("OFAC", per les sigles en anglès) i les Regulacions Internacionals de Tràfic d'Armes ("ITAR", per les sigles en anglès) mantingudes pel Departament d'Estat. Vostè garanteix que (1) no es troba en cap país al qual els Estats Units li hagi embargat béns o que hagi aplicat alguna sanció econòmica i (2) que no és una part denegada segons s'especifica en qualsevol llei o regulació de reexportació o lleis similars aplicables en altres jurisdiccions o altres enumerats en qualsevol llista de parts prohibides o restringides pel govern dels EUA.

Vostè accepta complir les lleis i regulacions de control d'exportacions i reexportacions, incloses, entre altres, les EAR i les sancions econòmiques i d'intercanvi que manté l'OFAC. Específicament, accepta que no vendrà, exportarà, reexportarà, transferirà, desviarà, llançarà ni disposarà de qualsevol producte, programari o tecnologia (inclosos els productes derivats o basats en aquesta tecnologia), de manera directa o indirecta, que rebi per part d'Spotify d'acord amb els Termes a qualsevol destí, entitat o persona prohibida per les EAR, les sancions econòmiques i d'intercanvi mantingudes per l'OFAC o qualsevol altra llei o regulació pertinent
dels Estats Units o qualsevol altra jurisdicció sense obtenir una autorització prèvia obligatòria de les autoritats governamentals competents d'acord amb aquestes lleis i regulacions.

4. Drets de propietat intel·lectual i de contingut

Contingut d'usuari

El contingut que vostè publica al servei

Els usuaris d'Spotify poden publicar, pujar o aportar contingut al Servei d'Spotify ("Contingut de l'usuari"). Per evitar dubtes, el terme "Contingut d'usuari" inclou tota la informació, els materials i altres continguts que els usuaris afegeixen, creen, pugen, envien, distribueixen o publiquen al Servei d'Spotify (inclosa la Comunitat de suport d'Spotify).

Vostè és l'únic responsable del Contingut d'usuari que publica.

Vostè promet que, pel que fa al Contingut d'usuari que publica a Spotify, (1) és propietari d'aquest Contingut d'usuari o té el dret de publicar-; (2) dit Contingut d'usuari o l'ús que li dona Spotify segons la llicència atorgada a continuació, no (i) infringeix els Termes, les lleis pertinents o la propietat intel·lectual o altres drets de qualsevol tercer, o (ii) aquest Contingut d'usuari no implica cap autorització o afiliació de vostè o el seu Contingut d'usuari per part d'Spotify o qualsevol artista, banda, Discogràfica o altres individus o entitats sense un consentiment escrit previ per part d'Spotify o dit individual o entitat.

En publicar o compartir Contingut d'usuari o informació al Servei d'Spotify, tingui en compte que el públic podrà accedir al contingut i a la informació, i que altres poden utilitzar-lo i tornar a compartir-lo en el Servei d'Spotify i en la web. Per aquest motiu, li demanem que tingui cura en publicar o compartir en el Servei Spotify, i que sigui conscient de la configuració del seu compte. Spotify no es fa responsable del que vostè o altres publiquen o comparteixen al Servei d'Spotify.

Supervisió del contingut d'usuari

Spotify pot supervisar i revisar el Contingut d'usuari autoritzat, encara que no està obligat a fer-ho. Spotify es reserva el dret d'eliminar o desactivar l'accés a qualsevol Contingut d'usuari per qualsevol raó o encara que no la tingui. Spotify pot realitzar aquestes accions sense avís previ.

Llicències que ens proporciona

Contingut d'usuari

Vostè conserva la propietat del seu Contingut d'usuari quan el publica al Servei. No obstant això, perquè el seu Contingut d'usuari estigui disponible al Servei d'Spotify, necessitem una llicència d'aquest Contingut d'usuari de la seva part. D'acord amb això, vostè atorga d'ara endavant a Spotify una llicència mundial, irrevocable, completament pagada, sense regalies, subllicenciable, transferible i no exclusiva per reproduir qualsevol Contingut d'usuari, fer-lo disponible, presentar-lo i mostrar-lo, traduir-lo, modificar-lo, crear obres derivades d'aquest, distribuir-lo o usar-lo d'altra manera a través de qualsevol mitjà, sigui sol o combinat amb un altre Contingut o material, de qualsevol manera, amb qualsevol mètode o tecnologia, sigui coneguda en l'actualitat o creada en el futur, en relació amb el Servei d'Spotify. En els casos en què correspongui i ho permeti la llei pertinent, també accepta renunciar i no fer complir cap "dret moral" o drets equivalents, com ara el que se li identifiqui com a autor de qualsevol Contingut d'usuari autoritzat, inclosos els Comentaris, i el seu dret a oposar-se al tractament despectiu d'aquest Contingut d'usuari.

Comentaris

Si proporciona idees, suggeriments o un altre tipus de comentaris en relació amb el seu ús del Servei d'Spotify o qualsevol Contingut ("Comentaris"), aquests Comentaris no són confidencials i Spotify pot usar-los sense restricció ni pagament. Els Comentaris es consideren un tipus de Contingut d'usuari en funció d'aquests Termes.

El seu dispositiu

També ens atorga el dret de (1) permetre al Servei d'Spotify usar el processador, amplada de banda i maquinari d'emmagatzematge en el seu Dispositiu per facilitar el funcionament del Servei d'Spotify, (2) proporcionar-anuncis i altra informació i permetre-li als nostres socis comercials fer el mateix, d'acord amb la Política de Privadesa d'Spotify.

Experiència de contingut

És possible que el Contingut al qual accedeixi en qualsevol part del Servei d'Spotify, inclosos la selecció i el posicionament, estigui influenciat per les consideracions comercials, inclosos els acords d'Spotify amb tercers.

És possible que alguns Continguts dels quals Spotify tingui llicència o que proporcioni, creï o posi a disposició (per exemple, podcasts) incorporin anuncis pels quals Spotify no es fa responsable.

Reclam d'infraccions

Spotify respecta els drets dels propietaris de la propietat intel·lectual. Si creu que qualsevol Contingut infringeix els seus drets d'autor, consulti la Política de drets d'autor d'Spotify.

5. Servei d'atenció al client, informació, preguntes i queixes

Comunitat de suport d'Spotify

La Comunitat de suport d'Spotifyofereix un lloc per al debat i l'intercanvi d'informació, consells i altres materials relacionats amb el Servei d'Spotify. En utilitzar la Comunitat de suport d'Spotify, vostè accepta els Termes de la comunitat.

Servei d'atenció al client, informació, preguntes i queixes

Per obtenir assistència amb preguntes relacionades amb el compte o els pagaments ("Consultes d'atenció al client"), utilitzi els recursos del Servei d'atenció al client enumerats en la secció Sobre nosaltresdel nostre lloc web.

Si té preguntes sobre el Servei d'Spotify o els Termes (inclòs qualsevol terme i condició addicional incorporats en aquest acord), contacti amb el Servei d'atenció al client d'Spotify en la secció Sobre nosaltres del nostre lloc web.

Si és resident d'algun país de la Unió Europea, pot presentar una reclamació a la plataforma en línia per obtenir una resolució alternativa del conflicte (plataforma ODR). Pot trobar la plataforma ODR en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Problemes i conflictes

Suspendre i rescindir els Serveis d'Spotify

Vostè es regeix per aquests Termes fins que vostè o Spotify els rescindeixin. Spotify pot rescindir aquests Termes (inclosos qualsevol terme i condició addicionals incorporats en aquest acord) o suspendre el seu accés al Servei d'Spotify en qualsevol moment si creiem que ha infringit qualsevol dels Termes, si deixem de proporcionar el Servei d'Spotify o qualsevol material que sigui part d'aquest mitjançant una notificació amb anticipació raonable, o si ho creiem necessari per complir amb les lleis pertinents. Si vostè o Spotify rescindeixen els Termes, o si Spotify suspèn el seu accés al Servei d'Spotify, vostè accepta que Spotify, en virtut de les lleis pertinents, no tindrà cap responsabilitat davant vostè i que Spotify no reemborsarà cap import que vostè hagi pagat (amb excepció del que estableix de forma expressa en els Termes). Vostè pot rescindir els Termes en qualsevol moment, però ja no podrà accedir o utilitzar el Servei d'Spotify. Per obtenir informació sobre com rescindir el seu compte d'Spotify, utilitzi els recursos del Servei d'atenció al client disponibles a la pàgina Sobre nosaltres.

S'han de mantenir vigents després de rescindir els Termes les seccions 4 (Drets de propietat intel·lectual i de contingut), 3 (L'ús del Servei d'Spotify), 2 (El Servei d'Spotify que proporcionem), 6 (Problemes i conflictes), 7 (Sobre els Termes) en aquest acord, així com qualsevol altra secció en els Termes que s'hagin de mantenir vigents després de la finalització, sigui de manera explícita o per causa de la seva naturalesa.

Descàrrecs de responsabilitat de garantia

Spotify realitzarà tots els esforços raonables per proporcionar el Servei d'Spotify d'acord amb les especificacions del Servei que Spotify proporcioni; però, subjecte a això, el Servei d'Spotify es proporciona "tal qual" i "segons estigui disponible", sense garanties de cap tipus, siguin explícites, implícites o legals. A més, Spotify i tots els propietaris del contingut renuncien a qualsevol garantia explícita, implícita i legal en relació amb el contingut, incloses les garanties de qualitat satisfactòria, comerciabilitat, aptitud per a qualsevol propòsit o de no infracció. Ni Spotify ni cap propietari de contingut garanteixen que el Servei d'Spotify o el seu contingut estigui lliure de programari maliciós o altres components nocius. A més, Spotify no representa cap aplicació de tercers (o el seu contingut), contingut d'usuaris, dispositius o qualsevol producte o servei publicitat, promocionat o ofert per tercers, sigui en el Servei d'Spotify o a través del mateix o qualsevol lloc web hiperenllaçat, ni garanteix o assumeix cap responsabilitat per ells i no es fa responsable de cap transacció entre vostè i qualsevol proveïdor tercer del que s'ha esmentat anteriorment. Cap consell o informació, sigui oral o per escrit, que obtingui d'Spotify crearà cap garantia en nom d'Spotify. Quan utilitzi el Servei d'Spotify, pot accedir a funcions de filtratge de contingut explícit, però fins i tot amb aquestes funcions pot trobar algun contingut explícit, per la qual cosa no ha de confiar que aquestes funcions filtraran tot el contingut explícit. Aquesta secció s'aplica en la màxima mesura possible segons les lleis pertinents.

Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió de garanties o limitacions implícites en els drets estatuaris pertinents d'un consumidor, de manera que és possible que les exclusions i limitacions establertes en aquesta secció no s'apliquin a vostè i no afectin els seus drets estatuaris.

Limitació de responsabilitat i temps per presentar una reclamació

Vostè accepta que l'única i exclusiva solució per a qualsevol problema o falta de satisfacció amb el Servei d'Spotify és desinstal· lar el programari d'Spotify i deixar d'usar el Servei d'Spotify, subjecte a les lleis pertinents. Vostè accepta que Spotify no té cap obligació ni responsabilitat que provingui d'aplicacions de tercers o el seu contingut, que estigui disponible a través del Servei d'Spotify o en relació amb el mateix i encara que la seva relació amb aquestes aplicacions de tercers estigui regida per acords separats amb aquests tercers, la seva única i exclusiva solució, pel que fa a Spotify, per qualsevol problema o falta de satisfacció amb les aplicacions de tercers o el seu contingut, és desinstal·lar-les o deixar d'utilitzar-les.

En cap cas Spotify, els seus oficials, accionistes, empleats, agents, directors, subsidiaris, afiliats, successors, assignats, proveïdors o llicenciataris seran responsables de (1) qualsevol dany indirecte, especial, incidental, punitiu, exemplar o conseqüent; (2) qualsevol pèrdua d'ús, dades, negocis o lucre (sigui directa o indirecta) que provingui en qualsevol cas de l'ús o incapacitat d'ús del Servei d'Spotify, els dispositius, les aplicacions de tercers o el contingut de les aplicacions de tercers, o (3) responsabilitats de valors agregats per totes les reclamacions relacionades amb el Servei d'Spotify, les aplicacions de tercers o el contingut de les aplicacions de tercers d'una quantitat més gran que (a) la quantitat que vostè li va pagar a Spotify en els dotze mesos previs a la primera reclamació; o (b) USD 30,00. Qualsevol responsabilitat que sí tinguem per les pèrdues que pateixi està limitada estrictament a les pèrdues que van ser previstes de forma raonable.

A manera d'aclariment, els termes no limiten la responsabilitat d'Spotify per frau, tergiversació fraudulenta, mort o lesions personals en la mesura que les lleis pertinents prohibeixin tal limitació o qualsevol responsabilitat que, segons les lleis pertinents, pugui no estar limitada o exclosa.

Qualsevol reclamació que provingui dels termes ha de començar (mitjançant la presentació d'una demanda d'arbitratge o la presentació d'una acció individual segons l'acord d'arbitratge a continuació) dins del termini d'un (1) any després de la data en què la part que fa la reclamació sàpiga o hauria de saber de manera raonable de l'acte, l'omissió o l'incompliment del qual deriva la reclamació; i no tindrà dret a cap solució per a cap reclamació que no es presenti dins d'aquest període.

Drets de tercers

Vostè reconeix i accepta que els propietaris del Contingut i certs distribuïdors (com ara els proveïdors de botigues d'aplicacions) són els beneficiaris als quals aquests Termes estan destinats i tenen el dret de fer-los complir de manera directa en contra seva. A part del que estableix aquesta secció, els Termes no estan destinats a atorgar drets a ningú, excepte a Spotify i a vostè, i en cap cas els Termes crearan drets de tercers beneficiaris.

Si vostè va descarregar qualsevol de les nostres aplicacions de programari mòbils (cadascuna, "Aplicació") des de la botiga d'aplicacions d'Apple Inc. ("Apple") o si utilitza l'Aplicació en un dispositiu iOS, vostè reconeix que va llegir, va comprendre i accepta el següent avís pel que fa a Apple. Els termes són acordats només entre vostè i Spotify, no amb Apple, i Apple no es fa responsable del Servei d'Spotify i el seu contingut. Apple no té cap obligació de brindar cap servei de manteniment ni suport respecte al Servei d'Spotify. En cas de qualsevol falla del Servei d'Spotify conforme a la garantia pertinent, pot notificar a Apple i Apple li reemborsarà el preu de compra corresponent de l'Aplicació, i sempre que sigui possible segons les lleis pertinents, Apple no té altres obligacions de garantia pel que fa al Servei d'Spotify. Apple no es fa responsable d'abordar qualsevol reclamació feta per vostè o qualsevol tercer en relació amb el Servei d'Spotify o la seva possessió o ús del Servei d'Spotify, inclòs el següent: (1) les reclamacions de responsabilitat del producte; (2) qualsevol reclamació en la qual el Servei d'Spotify no compleixi els requisits legals o normatius pertinents; (3) reclamacions que s'emparin en la protecció del consumidor i altres legislacions semblants; i (4) reclamacions relacionades amb la infracció de la propietat intel·lectual. Apple no es fa responsable de la investigació, la defensa, la solució ni el descàrrec de qualsevol reclamació de tercers en la qual s'afirmi que el Servei Spotify o la possessió i ús de l'Aplicació per la seva banda infringeixen els drets de propietat intel·lectual d'aquest tercer. Vostè accepta complir amb els termes de tercers pertinents quan fa servir el Servei d'Spotify. Apple, i els seus subsidiaris, són tercers beneficiaris dels Termes i amb l'acceptació dels Termes, Apple té el dret (i es validarà que accepti el dret) de fer complir aquests Termes en contra seu com un tercer beneficiari dels Termes.

Indemnització

Vostè accepta indemnitzar i evitar que Spotify rebi danys de i contra qualsevol pèrdua, danys i despeses raonables, directes i esperables (inclosos els honoraris i costs raonables d'advocats) que Spotify pateixi o incorri provinents del següent: (1) la seva infracció de qualsevol dels Termes (inclosos els termes i condicions addicionals d'Spotify incorporats en aquest acord); (2) qualsevol Contingut d'usuari que vostè publiqui o contribueixi d'una altra manera; (3) qualsevol activitat amb la qual vostè participi en el Servei d'Spotify o mitjançant el mateix; i (4) la seva infracció de qualsevol llei o dret de tercers.

Llei vigent, arbitratge obligatori i lloc

6.1 Llei vigent i jurisdicció

Els Acords (i qualsevol conflicte o reclamació no contractual que provingui d'ells o tingui connexió amb ells) estan subjectes a les lleis de l'estat o país que s'enumeren a continuació, sense importar l'elecció o els conflictes dels principis legals, llevat que ho requereixi la legislació obligatòria del seu lloc de residència.

A més, vostè i Spotify accepten, davant la jurisdicció dels tribunals enumerats a continuació, resoldre qualsevol conflicte, reclamació o controvèrsia que provingui dels Acords (i qualsevol conflicte / reclamació que provingui d'ells o tingui connexió amb ells), amb excepció dels casos en què pugui optar per processos legals al seu país de residència o en què hàgim optat per processos legals
al seu país de residència, en virtut de les lleis obligatòries pertinents.

País o regió
Elecció del dret aplicable
Jurisdicció

Tots els altres països i regions en què Spotify està disponible.

Suècia

Exclusiu; tribunals de Suècia

Bulgària, Xipre, Estònia, França, Hong Kong, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Mònaco, Noruega, Filipines, Portugal, Eslovàquia, Espanya, Turquia

Lleis de Suècia

No exclusiu; Tribunals de Suècia

Brasil

Lleis del Brasil

Exclusiu; tribunals estatals i federals de São Paulo, Estat de São Paulo, Brasil

Canadà

No aplicable a residents de Quebec: Lleis de la província d'Ontario Residents de Quebec: Lleis de la província de Quebec, Canadà

No aplicable a residents de Quebec: Exclusiu per tal de realitzar judicis; Tribunals d'Ontario, Canadà Residents de Quebec: Tribunals de Quebec, Canadà

Argentina, Bolívia, Xile, Colòmbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú i Uruguai

Estat de Califòrnia, Estats Units

Exclusiu; tribunals estatals i federals del Comtat de San Francisco, Califòrnia (CA)
o Nova York (NY)

Regne Unit

Lleis d'Anglaterra i Gal·les

Exclusiu

6.2 RENÚNCIA D'ACCIONS COL·LECTIVES

SPOTIFY I VOSTÈ ACORDEN QUE CADASCUN POT DEMANAR A L'ALTRE NOMÉS EN LA SEVA CAPACITAT INDIVIDUAL I NO COM UN DEMANDANT O MEMBRE DE LA CLASSE EN QUALSEVOL ACCIÓ COL·LECTIVA O REPRESENTATIVA, D'ACORD AMB LES LLEIS PERTINENTS. Llevat que tant vostè com Spotify ho acordin, cap àrbitre o jutge pot consolidar més d'una reclamació per persona ni presidir cap mena de procediment representatiu o col·lectiu.

6.3 ARBITRATGE

Si es troba en una jurisdicció en la qual es pot aplicar la secció 6.3, té oficines en ella o porta a terme negocis en ella, se li poden aplicar les següents provisions obligatòries d'arbitratge:

6.3.1 Resolució de conflictes i arbitratge

Spotify i vostè accepten que qualsevol conflicte, reclam o controvèrsia entre tots dos que sorgeixi en relació amb aquests Acords o que estigui relacionada d'alguna manera amb ells, o que tingui relació amb Spotify com a usuari del Servei (ja sigui per contracte, greuge, estatut , frau, tergiversació o qualsevol altra teoria legal, i si les reclamacions sorgeixen durant o després de la rescissió dels Acords) es determinarà mitjançant arbitratge obligatori individual. L'arbitratge és més informal que una demanda al tribunal. NO HI HA JUTGE NI JURAT EN L'ARBITRATGE, I LA REVISIÓ JUDICIAL D'UN LAUDE ARBITRAL ÉS LIMITADA. És possible que hi hagi una presentació de proves més limitada que en el tribunal. L'àrbitre ha de seguir aquest acord i pot adjudicar els mateixos danys i compensacions que un tribunal (inclosos els honoraris d'advocats), amb l'excepció que aquest no pot concedir cap tipus de compensació, el que inclou la declaració o mesures cautelars en benefici de qualsevol persona que no siguin les parts de l'arbitratge. Aquesta disposició d'arbitratge tindrà vigència després de la rescissió dels Acords.

6.3.2 Excepcions

Sense perjudici del que s'ha esmentat en la clàusula 6.3.1, tant Spotify com vostè accepten que res en aquest Acord es considerarà una renúncia, exclusió o limitació de qualsevol dels nostres drets, en qualsevol moment, per (1) iniciar una acció individual en un tribunal de reclamacions petit, (2) dur a terme accions coercitives mitjançant agències federals, estatals o locals pertinents on aquestes accions estiguin disponibles, (3) buscar obtenir mesures cautelars en un tribunal de justícia, o (4) presentar una demanda en un tribunal de justícia per abordar reclamacions d'infracció de la propietat intel·lectual.

6.3.3 Regles d'arbitratge

Tant vostè com nosaltres podem iniciar processos d'arbitratge. Qualsevol arbitratge entre vostè i Spotify serà establert d'acord amb les Lleis d'Arbitratge de la Cambra de Comerç Internacional (la "CCI") actuals en el moment (les "Regles de la CCI") a través d'un o més àrbitres escollits segons les Regles de la CCI, d'acord amb el modificat en aquests Acords i serà administrat pel Tribunal Internacional d'Arbitratge de la CCI.

Qualsevol arbitratge es durà a terme en anglès i, llevat que ho requereixin les lleis obligatòries d'un estat membre de la Unió Europea o una altra jurisdicció, la legislació que s'aplicarà a l'arbitratge serà la llei del [estat o país corresponent segons es descriu en la clàusula 6.1], sense importar les eleccions o conflictes dels principis legislatius.

6.3.4 Data de presentació

Qualsevol arbitratge ha de començar mitjançant la presentació d'una demanda d'arbitratge dins del termini d'UN (1) ANY després de la data en què la part que fa el reclam sàpiga o hauria de saber de manera raonable de l'acte, l'omissió o l'incompliment del qual deriva la reclamació; i no hi tindrà dret a cap recurs per a cap reclamació que no es presenti dins d'aquest període. Si la llei aplicable prohibeix un període de limitació d'un any per presentar reclamacions, qualsevol reclamació s'ha de fer dins del període més curt permès per la llei aplicable.

6.3.5 Avís; procés

Una part que tingui la intenció de sol·licitar arbitratge ha d'enviar primer un avís per escrit del conflicte a l'altra part per correu certificat o per Federal Express (que requereixi signatura), o en cas que no tinguem una adreça física registrada, per correu electrònic ("Avís"). L'adreça per a Avisos d'Spotify és [Advocats d'Spotify: Assessor general, 4 World Trade Center, Greenwich Street 150, pis 62, Nova York, Nova York 10007, EE. UU.] L'Avís deu (1) descriure la naturalesa i la base de la reclamació o la disputa; i (2) establir la compensació específica que se sol·licita ("Demanda"). Acordem fer el possible de bona fe per resoldre la reclamació directament, però si no arribem a un acord per fer-ho dins dels 30 dies posteriors a la recepció de l'avís, Spotify o vostè podran iniciar un procediment d'arbitratge. Durant l'arbitratge, la quantitat de qualsevol oferta d'acord que facin Spotify o vostè no se li divulgarà a l'àrbitre fins que aquest prengui una decisió i laude final, si n'hi hagués. En el cas que el nostre conflicte es resolgui finalment mitjançant arbitratge a favor seu, Spotify li pagarà (1) la quantitat atorgada per l'àrbitre, si n'hi hagués, (2) l'última quantitat per escrit que oferís Spotify per resoldre la disputa abans del laude arbitral; o (3) USD 1000,00, la que sigui més gran. El receptor de tots els documents i informació divulgats en el transcurs de l'arbitratge haurà de mantenir-los confidencials i no els ha d'usar per a cap altre propòsit que no siguin els de l'arbitratge o el compliment de la decisió de l'àrbitre i el laude arbitral, i no s'han de divulgar, amb excepció que sigui en confiança amb les persones que requereixin conèixer tal informació per a tals propòsits o segons les lleis pertinents. Ni Spotify ni vostè han de realitzar anuncis públics o comentaris públics, o crear publicitat pel que fa a l'arbitratge, inclosos, entre altres, aquests, el fet que existeix un conflicte entre les parts, l'existència de l'arbitratge o qualsevol decisió o laude arbitral per part de l'àrbitre, amb excepció que sigui obligatori per complir amb la decisió o laude arbitral.

6.3.6 Modificacions

En cas que Spotify realitzi canvis en el futur en la provisió d'arbitratge (a part de canvis en la direcció d'Avisos d'Spotify), pot rebutjar aquests canvis mitjançant un avís per escrit dins dels 30 dies passats del canvi d'adreça d'Avisos d'Spotify. Si aquest és el cas, es rescindirà el seu compte d'Spotify de forma immediata i la provisió d'arbitratge que estigui vigent abans dels canvis que rebutgi,
es mantindrà.

6.3.7 Exigibilitat

Si la renúncia d'accions col·lectives a la secció 6.2 es considera no exigible en l'arbitratge o si qualsevol part de la secció 6.3 es considera no vàlida o no exigible, llavors la secció 6.3 completa serà nul·la i buida, i, en aquest cas, les parts accepten que la jurisdicció i el lloc descrits a la secció 6.1 regiran qualsevol acció que sorgeixi dels Acords o estigui relacionada amb ells, i se
li permetrà realitzar procediments en qualsevol moment.

7. Sobre aquests Termes

Vostè pot tenir alguns drets que no poden ser limitats per un contracte, d'acord amb les lleis pertinents. No es pretén que aquests termes restringeixin aquests drets.

Canvis

És possible que realitzem canvis de tant en tant en els Termes (inclosos els termes i condicions addicionals d'Spotify, incorporats en aquest acord mitjançant referència) i se li notificaran aquests canvis per mitjans raonables (abans que entrin en vigor), inclosa la publicació d'un Acord revisat al Servei d'Spotify pertinent (atès que, per a canvis materials, buscarem complementar l'avís mitjançant correu electrònic, un missatge emergent en el servei o altres mitjans). A més, aquests canvis no s'apliquen als conflictes entre vostè i Spotify que sorgeixin abans de la data de publicació dels Termes o altres termes i condicions d'Spotify revisats, en els quals s'incorporin aquests canvis o li siguin notificats. El seu ús del Servei d'Spotify posterior als canvis en els Termes serà considerat com una acceptació dels canvis. Si vol deixar d'utilitzar el Servei d'Spotify per causa dels Termes actualitzats, pot contactar amb nosaltres per rescindir el seu compte. La data de vigència indicada al començament d'aquest document indica l'última data de canvis realitzats en els Termes.

Totalitat de l'Acord

A banda del que s'indica en aquesta secció o segons l'acordat de manera explícita per escrit entre Spotify i vostè, els Termes constitueixen tots els termes i condicions acordats entre Spotify i vostè, i substitueixen qualsevol acord previ en relació amb el tema d'aquests Termes, sigui per escrit o oral. Com es va esmentar, altres termes i condicions que regeixin l'ús del Servei d'Spotify s'incorporen en aquest acord mitjançant referència, inclosos els següents termes i condicions: Els Termes de l'Oferta de promoció d'Spotify Premium; Termes de targetes d'Spotify; les Pautes d'usuari d'Spotify; la Política de drets d'autor d'Spotify; i els Termes de la Comunitat de suport d'Spotify .

Divisibilitat i renúncia

En cas que qualsevol provisió dels Termes es consideri no vàlida o no exigible per qualsevol motiu o en qualsevol mesura, les provisions restants no es veuran afectades i l'aplicació de tal provisió es complirà en la mesura del permès per llei, llevat que s'estableixi d'una altra manera en els Termes.

En el cas que Spotify o qualsevol tercer beneficiari no faci complir els Termes o les seves provisions, això no significaria la renúncia el dret d'Spotify o qualsevol tercer beneficiari pertinent de fer-ho.

Transferència

Spotify pot traspassar part dels Termes o la totalitat d'aquests, i pot traspassar o delegar, en part o íntegrament, qualsevol dels drets o obligacions d'acord amb aquests Termes. Vostè no pot traspassar els Termes, ni cap part d'ells, ni transferir o subllicenciar els seus drets en virtut dels Termes a cap tercer.