Termes de l'oferta de promoció d'Spotify Premium

Aquí es detallen els termes de l'oferta de promoció d'Spotify Premium. En aquesta pàgina es poden consultar els termes i condicions aplicables a l'oferta de promoció a la qual l'usuari s'ha subscrit.

LLEGEIX ATENTAMENT AQUESTS TERMES COMPLETAMENT. CONTENEN LES CONDICIONS I RESTRICCIONS SOBRE LA DISPONIBILITAT DE LES OFERTES PROMOCIONALS D'SPOTIFY PREMIUM, AIXÍ COM QUÈ PASSA DESPRÉS DE LA FINALITZACIÓ DE L'OFERTA DE PROMOCIÓ D'SPOTIFY PREMIUM.

1. Introducció.

Spotify posa les ofertes de promoció d'Spotify Premium (cadascuna d'elles una "Oferta de promoció") a disposició dels usuaris de conformitat amb els Termes i condicions d'ús d'Spotify("Termes d'ús d'Spotify").

Cada Oferta de promoció està disponible en relació amb una forma de subscripció de pagament (com es defineix en els Termes d'ús d'Spotify), com els plans Spotify Premium Individual, Spotify Premium per a Estudiants, Pla Familiar d'Spotify Premium o Spotify Premium Duo, segons correspongui i subjecte a l'oferta com s'anuncia (cadascun un "Servei Spotify Premium").

De conformitat amb el Servei Spotify Premium anunciat en una Oferta de promoció, aquests termes i condicions (els "Termes de l'oferta de promoció") complementen i incorporen per referència els termes i condicions addicionals que corresponen al Servei Spotify Premium en particular, com s'indica a continuació:

Termes i condicions del Servei Spotify Premium descrits en una Oferta de promoció

Spotify Premium Individual

Spotify Premium per a Estudiants

Pla Familiar d'Spotify Premium

Spotify Premium Duo

A efectes de l'Oferta de promoció, en cas d'existir alguna discrepància entre aquests Termes de l'oferta de promoció i els corresponents termes i condicions rellevants esmentats en la taula anterior, prevaldran aquests Termes de l'oferta de promoció.

2. L'Oferta de promoció.

Cada Oferta de promoció proporciona accés al servei Spotify Premium anunciat:

 1. al preu anunciat (d'haver-lo); i
 2. durant un període introductori inicial descrit en la clàusula 5 d'aquests termes, que començaria en el moment en què l'usuari confirmés la seva acceptació de l'Oferta de promoció anunciada indicant les dades de pagament vàlides que Spotify accepta (el "Període de promoció").

En facilitar les seves dades de pagament, l'usuari (i) confirma que accepta l'Oferta de promoció anunciada; (ii) accepta aquests Termes de l'oferta de promoció, inclosos els termes i condicions rellevants al Servei Spotify Premium anunciat (descrits anteriorment); i (iii) reconeix i accepta els Termes d'ús d'Spotify. Tota la informació recopilada per Spotify en virtut de qualsevol Oferta de promoció es tractarà i utilitzarà de conformitat amb la nostra Política de Privadesa. Llevat que s'anunciï el contrari, les Ofertes de promoció no permeten ni proporcionen accés a cap producte ni servei de tercers.

3. Requisits de l'oferta.

Per poder optar a l'Oferta de promoció, els usuaris (cada un d'ells un "Usuari apte") han de complir tots els requisits següents:

 1. Llevat que s'estigui subscrivint a una Oferta de promoció anunciada com a disponible per a subscriptors existents a un Servei Spotify Premium, ser un nou subscriptor a totes i cadascuna de les formes de Servei Spotify Premium o Unlimited (com es defineix
  en els Termes d'ús d'Spotify) i no haver-se subscrit a serveis Spotify Premium o Unlimited ni haver acceptat una prova dels mateixos en el passat.
 2. En cas que vagi a subscriure a una Oferta de promoció anunciada com a només disponible per a subscriptors existents d'un Servei Spotify Premium, haver estat subscriptor del Servei Spotify Premium rellevant (tal com s'anunciï), amb una subscripció que caduqués abans de la data anunciada.
 3. En relació amb les Ofertes de promoció dels Serveis Spotify Premium per a Estudiants, el Pla Familiar d'Spotify Premiumi Spotify Premium Duo, complir els requisits addicionals detallats en els corresponents termes i condicions del respectiu pla de subscripció.
 4. Llevat que s'anunciï el contrari, proporcionar a Spotify una forma de pagament vàlida i vigent aprovada per Spotify (les targetes de prepagament o de regal d'Spotify no constitueixen formes de pagament vàlides).
 5. Llevat que s'anunciï el contrari, proporcionar la forma de pagament anterior directament a Spotify i no a través d'un tercer
  (per exemple, a través d'una empresa de televisió o telecomunicacions, o un altre distribuïdor).
 6. Requisits addicionals (si n'hi ha) com s'anuncia ocasionalment en relació amb una Oferta de promoció.

Els Usuaris aptes poden acceptar una Oferta de promoció una vegada. Els usuaris anteriors no poden tornar a bescanviar l'oferta.

4. Disponibilitat.

Les Ofertes de promoció s'han d'acceptar abans de la data de caducitat aplicable anunciada, d'haver-la. Excepte quan hi hagi una disposició legal contrària, Spotify es reserva el dret a modificar, suspendre o rescindir de forma anticipada aquesta Oferta de promoció en qualsevol moment i per qualsevol motiu, en aquest cas no es respectaran les subsegüents inscripcions a l'Oferta de promoció.

5. Durada i cancel·lació.

Per a qualsevol Oferta de promoció, el Període de promoció corresponent continuarà, tal com s'anuncia, en virtut de la clàusula 4 anterior.

Llevat que cancel·li l'Oferta de promoció abans de la fi del Període de promoció, l'usuari es convertirà automàticament en subscriptor recurrent del tipus de Servei Spotify Premium al qual triï subscriure's en virtut de l'Oferta de promoció, i es carregarà a la forma de pagament proporcionada el preu mensual vigent en aquest moment. Qualsevol característica limitada per temps d'aquest Servei Spotify Premium quedarà reduïda durant la durada del Període de promoció.

**Si cancel·la una Oferta de promoció durant el Període de promoció, l'usuari perdrà tot accés al Servei Spotify Premium, i el seu compte d'Spotify passarà a ser un compte Spotify Free en finalitzar el Període de promoció. Per cancel·lar-la, l'usuari ha d'iniciar sessió amb el seu compte d'Spotify i seguir les indicacions que apareixen a la pàgina del compte o fer clic ** **aquí **i seguir les instruccions.