ศูนย์ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยให้คุณทราบว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างเกี่ยวกับคุณ เราเก็บรวบรวมอย่างไร และเหตุใดเราจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีต่อไปนี้

  1. เมื่อคุณลงทะเบียนใช้บริการ Spotify หรือเมื่อคุณอัปเดตบัญชี เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนเพื่อสร้างบัญชี Spotify และให้คุณสามารถใช้บริการ Spotify ได้ ซึ่งรวมถึงชื่อโปรไฟล์และอีเมล ตามที่อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
  2. ตลอดการใช้บริการ Spotify - เมื่อคุณใช้หรือเข้าถึงบริการ Spotify เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการดำเนินการของคุณ ซึ่งรวมถึงเพลงที่คุณฟังและเพลย์ลิสต์ที่คุณสร้างขึ้น นี่คือหมวดหมู่ข้อมูลการใช้งานที่มีอยู่ในส่วนที่ 3 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกมอบให้เรา - ในบางครั้ง คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมแก่เราหรืออนุญาตให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อมอบคุณสมบัติหรือฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมให้กับคุณ ซึ่งอาจรวมถึงหมวดหมู่ข้อมูลเสียง ข้อมูลการชำระเงินและการซื้อ และข้อมูลการสำรวจและการวิจัยที่อยู่ในส่วนที่ 3 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
  4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม - หากคุณลงทะเบียน Spotify โดยใช้บริการอื่นหรือเชื่อมต่อบัญชี Spotify ของคุณกับแอปพลิเคชัน บริการ หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม เราจะได้รับข้อมูลของคุณจากบุคคลเหล่านั้น เราอาจได้รับข้อมูลของคุณจากผู้ให้บริการด้านเทคนิค คู่ค้าด้านการชำระเงิน และคู่ค้าด้านการโฆษณาและการตลาดด้วยเช่นกัน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนที่ 3 ของนโยบายความเป็นส่วนตัว