Spotify Användningsvillkor

Gäller från och med 12 februari 2019

1 Inledning
2 Ändringar av Avtalen
3 Användning av Spotify
4 Betalningar, uppsägning och ångerrätt
5 Använda vår tjänst
6 Tredjepartsapplikationer och Enheter
7 Användargenererat innehåll
8 Rättigheter du ger oss
9 Användarriktlinjer
10 Intrång och anmälan av Användarinnehåll
11 Begränsningar i och ändringar av Tjänsten
12 Märkeskonton
13 Spotifys Support Community
14 Kundtjänst
15 Exportkontroll
16 Avtalstid och uppsägning
17 Garanti och friskrivning
18 Begränsningar
19 Tredje parts rättigheter
20 Fullständigt avtal
21 Ogiltighet, avstående från rättigheter och tolkning
22 Överlåtelse
23 Åtagande om skadeslöshet
24 Lagval, obligatoriskt skiljeförfarande och forum
25 Kontakta oss

Hej och välkommen till Spotifys Användningsvillkor (“Villkoren”). Villkoren du ser nedan är viktiga för att de:

 • Beskriver dina juridiska rättigheter gentemot Spotify
 • Förklarar de rättigheter du ger oss när du använder Spotify
 • Beskriver de regler alla behöver följa vid användning av Spotify
 • Innehåller ett avstående från grupptalan och en överenskommelse att eventuella tvister som kan uppstå ska lösas genom skiljeförfarande

Vänligen läs Villkoren, vår Integritetspolicy och andra villkor som hänvisas till i detta dokument noggrant. Vi hoppas att du sitter bekvämt och lyssnar på bra musik.

Nu kör vi…

1 Inledning

Tack för att du har valt Spotify (”Spotify”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). Spotify tillhandahåller personliga tjänster innehållande sociala och interaktiva funktioner för att streama musik och annat innehåll samt andra produkter och tjänster som kan utvecklas från tid till annan. Genom att registrera dig för eller på annat sätt använda Spotify-tjänsten, inklusive alla associerade funktioner och egenskaper, webbplatser och användargränssnitt, samt allt innehåll och programvara som hör samman med våra tjänster (tillsammans hädanefter benämnda ”Spotify-tjänsten” eller ”Tjänsten”), eller ta del av någon musik, videor eller annat innehåll eller material som görs tillgängligt av Spotify via Tjänsten (”Innehållet”) ingår du ett bindande avtal med det Spotify-bolag som anges i avsnitt 25 (Kontakta oss).

Ditt avtal med oss innefattar dessa Villkor och eventuella ytterligare villkor som du godkänner, i enlighet med vad som anges i avsnittet Fullständigt avtal nedan, annat än villkor med tredje part (benämns gemensamt ”Avtalen”). Avtalen innehåller villkor avseende framtida ändringar av Avtalen, exportkontroll, automatiska förnyelser, ansvarsbegränsningar, integritetsskydd, avstående från grupptalan, och tvistlösning genom skiljeförfarande istället för i domstol. Om du vill gå igenom villkoren i Avtalen kan du hitta den nu gällande versionen av Avtalen på Spotifys webbplats. Du bekräftar att du har läst och förstått Avtalen, accepterar Avtalen, och samtycker till att vara bunden av dem. Om du inte är beredd att vara bunden av (eller inte kan uppfylla) Avtalen, kan du inte använda Spotify-tjänsten eller ta del av något Innehåll.

För att kunna använda Spotify-tjänsten och få tillgång till Innehållet, måste du (1) uppfylla ålderskraven i tabellen nedan, (2) ha befogenhet att ingå ett bindande avtal med oss och inte vara förhindrad från att göra det under tillämplig lag, och (3) vara bosatt i ett land där Tjänsten är tillgänglig. Du lovar också att all information som du skickar till Spotify i samband med registreringen är sann, korrekt och fullständig och du åtar dig att tillse att den fortsätter att vara det. Om du är bosatt i ett av nedanstående länder, se detta diagram för vilka ålderskrav som gäller i ditt land:

Om ditt land är markerat med en asterisk (*) i diagrammet nedan och du behöver samtycke från förälder eller vårdnadshavare, kommer din förälder eller vårdnadshavare att ingå i avtalet på uppdrag av dig.

Land Ålderskrav
Andorra*, Argentina*, Australien, Bahrain, Belgien, Bolivia*, Costa Rica*, Danmark*, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador*, Estland, Filippinerna*, Finland, Frankrike*, Förenade Arabemiraten, Grekland*, Guatemala*, Honduras*, Hong Kong, Island, Indien, Irland, Israel, Jordan, Kuwait, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Luxembourg, Malaysia*, Malta*, Mexiko*, Monaco*, Marocko, Nya Zeeland, Nicaragua*, Norge*, Oman, Palestina, Panama*, Paraguay*, Polen*, Portugal*, Qatar, Saudiarabien, Singapore, Spanien*, Storbritannien, Sydafrika, Sverige, Schweiz, Tjeckien, Turkiet*, Uruguay, Vietnam, Österrike* Måste vara 18 år eller äldre, eller vara 13 eller äldre och ha en förälders eller annan vårdnadshavares samtycke.
Algeriet Måste vara 19 år eller äldre, eller vara 13 eller äldre och ha en förälders eller annan vårdnadshavares samtycke.
Brasilien Måste vara 18 år eller äldre, eller vara 16 eller äldre och ha en förälders eller annan vårdnadshavares samtycke.
Bulgarien*, Colombia*, Chile, Ungern, Peru, Rumänien Måste vara 18 år eller äldre, eller vara 14 eller äldre och ha en förälders eller annan vårdnadshavares samtycke.
Kanada Måste vara 13 år eller äldre för att använda Gratistjänsten. Du måste vara 18 år eller äldre, eller vara 13 år eller äldre och ha förälders eller annan vårdnadshavares samtycke för att registrera ett Betalt Abonnemang.
Cypern*, Italien, Litauen, Nederländerna Du måste vara 16 år eller äldre, eller vara 13 år eller äldre och ha en förälders eller annan vårdnadshavares samtycke för att använda Gratistjänsten. Du måste vara 18 år eller äldre, eller vara 13 år eller äldre och ha förälders eller annan vårdnadshavares samtycke för att registrera ett Betalt Abonnemang.
Egypten, Indonesien Måste vara 21 år eller äldre, eller vara 13 eller äldre och ha en förälders eller annan vårdnadshavares samtycke.
Japan, Taiwan, Thailand Måste vara 20 år eller äldre, eller vara 13 eller äldre och ha en förälders eller annan vårdnadshavares samtycke.
Slovakien* Måste vara 16 år eller äldre, eller vara 13 eller äldre och ha en förälders eller annan vårdnadshavares samtycke.
Tunisien Måste vara 18 år eller äldre.

2 Ändringar av Avtalen

Från tid till annan kan vi komma att göra ändringar av Avtalen av giltiga skäl, till exempel förbättra befintliga funktioner eller egenskaper eller lägga till nya funktioner eller egenskaper till Tjänsten, implementera vetenskapliga och tekniska utvecklingar och göra rimliga tekniska justeringar av Tjänsten, för att säkerställa driften av Tjänsten eller Tjänstens säkerhet, och av juridiska eller regulatoriska skäl. När vi gör väsentliga ändringar av Avtalen kommer vi förse dig med ett meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande eller efterfråga ditt godkännande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts utgör då ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten i enlighet med den nya versionen av Avtalen kan du säga upp ditt konto genom att kontakta oss. Om du fått ett Prova på-abonnemang eller ett Betalt Abonnemang genom en tredje part måste du säg upp det aktuella Betalda Abonnemanget genom sådan tredje part.

3 Användning av Spotify

Här är lite information om alla de sätt som du kan använda Spotify på.

3.1 Våra Tjänster

Du kan hitta en beskrivning av våra olika Spotify-tjänster genom att besöka vår webbplats. Vi kommer att förklara vilka Spotify-tjänster som är tillgängliga för dig när du skapar ett Spotify-konto. Vissa Spotify-tjänster tillhandahålls till dig gratis. Spotify-tjänsten som inte kräver betalning kallas för närvarande ”Gratistjänsten”. Andra Spotify-tjänster kräver betalning innan du kan använda dem (”Betalda Abonnemang”). Vi kan också komma att erbjuda speciella kampanjer, medlemskap eller tjänster, inklusive erbjudanden av produkter och tjänster från tredje part i samband med eller genom Spotify-tjänsten. Vi är inte ansvariga för de produkter och tjänster som tillhandahålls av sådana tredje parter. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, avsluta eller på annat sätt korrigera våra erbjudna abonnemang och kampanjerbjudanden i enlighet med Villkoren.

Det är inte säkert att den Obegränsade Tjänsten (eller “Spotify Unlimited”) är tillgänglig för alla användare. Vi kommer att förklara vilka tjänster som är tillgängliga för dig när du registrerar dig för tjänsterna. Om du säger upp ditt abonnemang för den Obegränsade Tjänsten, eller om ditt abonnemang för den Obegränsade Tjänsten avbryts (till exempel om du ändrar din betalningsinformation), är det inte säkert att du kan abonnera på den Obegränsade Tjänsten igen. Observera att den Obegränsade Tjänsten kan komma att upphöra i framtiden, och i sådant fall kommer du inte längre att debiteras för Tjänsten.

Om du har köpt eller fått en kod, ett presentkort, ett förbetalt erbjudande eller något annat erbjudande som tillhandahållits eller sålts av eller på uppdrag av Spotify och som ger tillgång till ett Betalt Abonnemang (”Kod”), kan du komma att uppmärksammas om att särskilda villkor gäller för Koden, vilka även kan omfatta villkor för din tillgång till Tjänsten, och du samtycker till att följa alla sådana särskilda villkor. Du kan också köpa tillgång till ett Betalt Abonnemang genom en tredje part. I dessa fall kan särskilda villkor med sådan tredje part, utöver Villkoren, vara tillämpliga för din tillgång till Tjänsten.

3.2 Prova på-abonnemang

Från tid till annan kan vi, eller andra på vårt uppdrag, erbjuda prova på-varianter av Betalda Abonnemang för en viss tid, utan krav på betalning eller till reducerat pris (ett ”Prova på-abonnemang”). Spotify förbehåller sig rätten att avgöra din rätt till ett Prova på-abonnemang och att upphäva eller ändra ett Prova på-abonnemang när som helst utan förvarning och utan ansvar, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

För vissa Prova på-abonnemang kommer vi kräva att du lämnar dina betalningsuppgifter för att starta Prova på-abonnemanget. Genom att uppge sådana uppgifter accepterar du att vi automatiskt kan börja debitera dig för det Betalda Abonnemanget från och med den första dagen efter Prova på-abonnemangets upphörande, återkommande månatligen eller annat intervall som vi meddelar dig i förväg. OM DU INTE VILL BETALA DENNA AVGIFT MÅSTE DU SÄGA UPP DET AKTUELLA BETALDA ABONNEMANGET INNAN UTGÅNGEN AV PROVA PÅ-ABONNEMANGET GENOM ATT KLICKA HÄR. OM DU REGISTRERAT DIG FÖR PROVA PÅ-ABONNEMANGET GENOM SPOTIFY, ELLER OM DU FÅTT DITT PROVA PÅ-ABONNEMANG GENOM EN TREDJE PART, MÅSTE DU SÄGA UPP DET AKTUELLA BETALDA ABONNEMANGET GENOM SÅDAN TREDJE PART.

4 Betalningar, uppsägning och ångerrätt

4.1 Fakturering

Ett Betalt Abonnemang kan köpas direkt från Spotify eller genom en tredje part, antingen (1) genom att i förväg betala en abonnemangsavgift på månadsbasis eller annan återkommande intervall som vi meddelar dig före köpet; eller (2) genom förskottsbetalning som ger dig tillgång till Spotify-tjänsten under en viss tidsperiod (den “Förbetalda Perioden”).

Spotify kan från tid till annan komma att ändra priset för det Betalda Abonnemanget, inklusive återkommande abonnemangsavgifter, den Förbetalda Perioden (för perioder som ännu inte har betalats) eller Koder, och kommer att kommunicera eventuella prisändringar till dig i förväg och, i förekommande fall, hur dessa ändringar accepteras. Prisändringar träder i kraft vid början av nästa abonnemangsperiod dagen efter den dag då prisändringen skedde. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag accepterar du det nya priset genom att fortsätta att använda Spotify-tjänsten efter det att prisändringen trätt i kraft. Om du motsätter dig en prisändring har du rätt att inte acceptera ändringen genom att säga upp ditt abonnemang på Spotify-tjänsten innan prisändringen träder i kraft.

Om du registrerar dig för ett Betalt Abonnemang kan du ångra dig oavsett anledning och erhålla full återbetalning av alla avgifter som betalats inom fjorton (14) dagar från den dag då du registrerar dig för den aktuella tjänsten (”Ångerfristen”) i enlighet med följande:

 • Om du registrerar dig för ett Prova på-abonnemang, accepterar du att Ångerfristen för det Betalda Abonnemanget för vilket du fått ett Prova på-abonnemang upphör fjorton (14) dagar från den dag du påbörjar Prova på-abonnemanget. Om du inte säger upp det Betalda Abonnemanget före utgången av Prova på-abonnemanget, förlorar du din ångerrätt och godkänner att Spotify automatiskt får debitera det överenskomna priset varje månad tills du säger upp det Betalda Abonnemanget.

 • Om du köper ett Betalt Abonnemang utan Prova på-abonnemang, godkänner du att Spotify automatiskt får debitera dig varje månad tills du säger upp det Betalda Abonnemanget. Du accepterar att Ångerfristen är tillgänglig i fjorton (14) dagar från den dag du genomförde köpet, men att ångerrätten går förlorad så snart du påbörjar användningen av Spotify-tjänsten under denna period.

4.2 Förnyelse; Uppsägning

Såvida inte ditt Betalda Abonnemang har köpts som en Förbetald Period kommer din betalning till Spotify, eller den tredje part genom vilken du köpte det Betalda Abonnemanget, att ske automatiskt i slutet av varje abonnemangsperiod, om du inte säger upp ditt Betalda Abonnemang före utgången av innevarande abonnemangsperiod genom att klicka här om du köpte det Betalda Abonnemanget genom Spotify, eller om du köpte det Betalda Abonnemanget genom en tredje part, genom att säga upp det Betalda Abonnemanget genom sådan tredje part. Uppsägningen börjar gälla dagen efter den sista dagen i innevarande abonnemangsperiod, och du kommer att nedgraderas till Gratistjänsten. Om du köpte ditt Betalda Abonnemang genom Spotify och du avbryter din betalning eller säger upp ditt Betalda Abonnemang och/eller säger upp något av Avtalen (1) efter att Ångerfristen upphört (i förekommande fall), eller (2) före utgången av innevarande abonnemangsperiod, kommer vi inte att återbetala några abonnemangsavgifter som redan betalats till oss. Metoden för återbetalning beror på betalningsmetoden. Om du vill säga upp det Betalda Abonnemanget under Prova på-abonnemanget eller Ångerfristen i enlighet med ovanstående villkor måste du [kontakta Kundtjänst] / meddela oss ditt beslut genom att klicka [[här] / [skicka e-post till adressen som anges i avsnitt 25 (Kontakta oss)]. Alternativt kan du använda det standardformulär för uppsägningar som finns på www.konsumentverket.se och skicka det via post [eller e-post] till adressen som anges i avsnitt 25 (Kontakta oss). Om du vill få full återbetalning av alla avgifter som betalats till Spotify innan Ångerfristen upphört måste du kontakta Kundtjänst. När vi behandlar eventuella återbetalningar, återbetalar vi belopp med hjälp av den metod du använde för betalning.

Om du har köpt ett Betalt Abonnemang med hjälp av en Kod, kommer ditt Betalda Abonnemang automatiskt att upphöra vid slutet av den period som anges för Koden, eller när det förbetalda saldot inte räcker till för att betala för Tjänsten. Om du har köpt ditt Betalda Abonnemang genom en tredje part måste du göra uppsägningen av ditt abonnemang direkt till den tredje parten.

5 Använda vår tjänst

Spotify-tjänsten och Innehållet tillhör Spotify eller Spotifys licensgivare. Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda Spotify-tjänsten och en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda Innehållet för personliga, icke-kommersiella syften (”Licensen”). Denna Licens gäller tills dess att den sägs upp av dig eller Spotify. Du lovar och accepterar att du använder Spotify-tjänsten och Innehållet för ditt personliga, icke-kommersiella syfte och att du inte kommer att vidareförmedla eller överlåta Spotify-tjänsten eller Innehållet.

Spotifys programvara och Innehållet säljs eller överlåts inte till dig och Spotify och dess licensgivare behåller äganderätten till alla kopior av Spotifys programvara och Innehållet även efter installationen på dina personliga datorer, mobiltelefoner, surfplattor, bärbara enheter och högtalare och/eller andra relevanta enheter (”Enheter”).

Alla Spotifys varumärken, servicemärken, firmanamn, logotyper, domännamn och alla andra delar av Spotifys kännetecken (”Spotifys Kännetecken ”) tillhör enbart Spotify eller dess licensgivare. Avtalen ger dig inte några rättigheter att använda något av Spotifys Kännetecken, varken för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk.

Du samtycker till att följa våra Användarriktlinjer och att inte använda Spotify-tjänsten, Innehållet, eller någon del därav på något sätt som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalen. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen har beviljats dig i Avtalen ger Spotify dig ingen ägande- eller förfoganderätt till eller andra rättigheter till Spotify-tjänsten eller Innehållet.

Programvara som tillhandahålls av en tredje part (till exempel programvara med öppen källkod) som ingår i Spotify-tjänsten tillgängliggörs för dig med tillämpning av licensvillkoren för den relevanta tredje parts-programvaran som finns att tillgå under “hjälp” eller “inställningar” i vår desktop-klient och mobila klient och/eller på vår webbplats.

6 Tredjepartsapplikationer och Enheter

Spotify-tjänsten är integrerad eller kan annars interagera med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje part (”Tredjepartsapplikationer”) och med Enheter från tredje part, för att göra Spotify-tjänsten tillgänglig för dig. Dessa Tredjepartsapplikationer och Enheter från tredje part kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och din användning av dessa Tredjepartsapplikationer och Enheter från tredje part styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. Du är införstådd med och accepterar att Spotify inte står bakom och inte ansvarar för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller Enhet från tredje part eller för någon transaktion som du eventuellt genomför med den som tillhandahåller sådana Tredjepartsapplikationer och Enheter från tredje part, och Spotify garanterar inte heller kompabiliteten eller den fortsatta kompabiliteten för Tredjepartsapplikationer och Enheter från tredje part med Spotify-tjänsten.

7 Användargenererat innehåll

Spotify-användare kan publicera, ladda upp och/eller bidra med (”posta”) innehåll till Tjänsten (som till exempel kan inkludera bilder, text, meddelanden, information, titlar på spellistor, beskrivningar och sammanställningar och/eller andra typer av innehåll) (”Användarinnehåll”). För undvikande av missförstånd innefattar ”Användarinnehåll” sådant innehåll som publiceras på Spotifys Support Community och varje annan del av Spotify-tjänsten.

Du lovar, med avseende på allt Användarinnehåll som du postar på Spotify, att (1) du har rätt att publicera sådant Användarinnehåll och (2) sådant Användarinnehåll, eller Spotifys användning av sådant Användarinnehåll enligt Avtalen, inte bryter mot Avtalen eller andra rättigheter som anges i Användarriktlinjer, tillämplig lag, eller immateriella rättigheter, publiceringsrätt, rätten till namn och bild i reklam, eller andra rättigheter tillhörande en tredje part, eller antyder att Spotify eller någon artist, något band, något skivbolag eller någon person skulle ha anknytning till eller stå bakom dig eller ditt Användarinnehåll, såvida du inte har fått ett uttryckligt, skriftligt samtycke från Spotify eller en sådan person.

Spotify kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, granska eller redigera Användarinnehåll. I samtliga fall förbehåller sig Spotify rätten att ta bort eller inaktivera tillgång till något Användarinnehåll oavsett anledning, inklusive Användarinnehåll som enligt Spotifys uppfattning bryter mot Avtalen. Spotify kan vidta dessa åtgärder utan föregående meddelande till dig eller någon tredje part. Vi har rätt att fritt ta bort eller inaktivera tillgång till Användarinnehåll och vi lovar inte att ta bort eller inaktivera tillgång till något specifikt Användarinnehåll.

Du är ensamt ansvarig för allt Användarinnehåll som du postar. Spotify ansvarar inte för Användarinnehåll och står inte heller bakom någon åsikt som finns i något Användarinnehåll. DU ACCEPTERAR ATT OM NÅGON VÄCKER TALAN MOT SPOTIFY RELATERAT TILL ANVÄNDARINNEHÅLL SOM DU HAR POSTAT SKA DU ERSÄTTA OCH HÅLLA SPOTIFY SKADESLÖST FRÅN ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH KOSTNADER AV ALLA SLAG (INKLUSIVE RIMLIGA KOSTNADER OCH UTGIFTER FÖR JURIDISKT OMBUD) SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV SÅDANT KRAV, I DEN UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT LOKAL LAG.

8 Rättigheter du ger oss

Som ersättning för de rättigheter som beviljas dig under Avtalen ger du oss rätt att (1) låta Spotify-tjänsten använda processorn, bandbredden och lagringshårdvaran på din Enhet för att underlätta tillhandahållandet av Tjänsten, (2) skicka annonser och annan information till dig och (3) låta våra samarbetspartners göra detsamma. I varje del av Spotify-tjänsten kan Innehållet som du tar del av, inklusive dess urval och placering, påverkas av affärsmässiga överväganden, inklusive Spotifys avtal med tredje parter. Visst Innehåll som har licensierats av, tillhandahållits till, skapats eller annars tillgängliggjorts av Spotify (t.ex. podcasts) kan innehålla reklam som en del av Innehållet. I dessa fall tillgängliggör Spotify sådant Innehåll oförändrat.

Du bekräftar att om du ger Spotify feedback, idéer eller förslag i samband med Spotify-tjänsten eller Innehållet (”Feedback”) är din Feedback inte konfidentiell och du godkänner att Spotify kan använda denna Feedback utan begränsningar och utan betalning till dig. Feedback anses vara en typ av Användarinnehåll.

Du ger Spotify en icke-exklusiv, överlåtbar, vidarelicensierbar, royaltyfri, evig (eller, i jurisdiktioner där detta inte är tillåtet, för en period som motsvarar den tid som Avtalen gäller plus tjugo (20) år), oåterkallelig, fullt betald, global licens att använda, reproducera, tillgängliggöra för allmänheten (t.ex. framföra eller visa), publicera, översätta, modifiera, skapa andrahandsverk av, och distribuera allt ditt Användarinnehåll i samband med Tjänsten genom användning av alla slags medier, såväl ensamt som i kombination med annat Innehåll eller material, på alla möjliga sätt och med alla möjliga medel, metoder eller teknologier, oavsett om de existerar idag eller uppkommer senare. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen beviljas häri behåller du äganderätten till alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Användarinnehållet. I förekommande fall och i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, accepterar du även att du avstår från samtliga ”ideella rättigheter” eller motsvarande rättigheter, såsom din rätt att identifieras som upphovsman till något Användarinnehåll, inklusive Feedback, och din rätt att invända mot kränkande användning av sådant Användarinnehåll.

9 Användarriktlinjer

Spotify respekterar immateriella rättigheter och förväntar sig att du gör detsamma. Vi har etablerat några grundregler som du behöver följa när du använder Tjänsten, för att säkerställa att Spotify fortsätter att vara en trevlig tjänst för alla. Du måste följa dessa regler och bör uppmuntra andra användare att göra detsamma.

Följande aktiviteter är inte tillåtna under några som helst omständigheter:

 1. att kopiera, vidareförmedla, reproducera, ”rippa”, spela in, överföra, framföra eller visa för allmänheten, sända, eller göra någon del av Spotify-tjänsten eller Innehållet tillgänglig för allmänheten, eller på annat sätt använda Spotify-tjänsten eller Innehållet på något sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt Avtalen eller tillämplig lag, eller som annars gör intrång i immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätt) i Spotify-tjänsten eller Innehållet eller någon del av dessa;
 2. att använda Spotify-tjänsten för att importera eller kopiera lokala filer som du inte har laglig rätt att importera eller kopiera på detta sätt;
 3. att överföra kopior av cachat Innehåll från en auktoriserad Enhet till någon annan Enhet på något sätt;
 4. att utföra reverse engineering, dekompilera, demontera, modifiera, eller att skapa andrahandsverk baserat på Spotify-tjänsten, Innehållet eller någon del därav, såvida detta inte är tillåtet enligt tillämplig lag. [Om tillämplig lag tillåter att du vid behov dekompilerar någon del av Spotify-tjänsten eller Innehållet för att få tillgång till den information som behövs för att skapa ett oberoende program som kan användas med Spotify-tjänsten eller med ett annat program, får den information du får tillgång till genom sådana aktiviteter (a) endast användas för det föregående ändamålet, (b) inte avslöjas eller kommuniceras, utan Spotifys föregående skriftliga samtycke, till tredje part till vilken det inte är nödvändigt att avslöja eller kommunicera för att uppnå detta ändamål, och (c) inte användas för att skapa någon programvara eller tjänst som till sitt uttryck väsentligen liknar någon del i Spotify-tjänsten eller Innehållet];
 5. att kringgå någon teknik som används av Spotify, dess licensgivare, eller tredje part för att skydda Innehållet eller Tjänsten;
 6. att sälja, hyra ut, vidarelicensiera eller leasa ut någon del av Spotify-tjänsten eller Innehållet;
 7. att kringgå några som helst territoriella begränsningar som tillämpas av Spotify eller dess licensgivare;
 8. att artificiellt öka antalet spelningar, följare eller på annat sätt manipulera Tjänsten med hjälp av (i) användning av en bot, ett script eller annan automatiserad process; (ii) genom att tillhandahålla eller acceptera någon form av kompensation (ekonomisk eller annan); eller (iii) något annat medel;
 9. att ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter som finns i Innehållet eller Tjänsten eller som tillhandahålls via Spotify-tjänsten (inklusive då detta sker i syfte att dölja eller ändra några angivelser avseende äganderätt eller källan till något Innehåll);
 10. kringgå eller blockera annonser i Spotify-tjänsten, eller skapa och distribuera verktyg som utvecklats för att blockera annonser i Spotify-tjänsten
 11. att ge ditt lösenord till någon annan person eller använda någon annan persons användarnamn och lösenord;
 12. att använda “crawlers” på Spotify-tjänsten eller annars använda automatiserade verktyg (inklusive s.k. bots, scrapers, och spiders) för att granska, få tillgång till eller samla in information från Spotify eller Spotify-tjänsten;
 13. att sälja ett användarkonto eller spellista, eller annars acceptera eller erbjuda sig att ta emot någon ersättning, ekonomisk eller annan, för att påverka namnet på ett konto eller en spellista eller innehållet på ett konto eller en spellista; eller
 14. att artificiellt marknadsföra Innehållet genom automatiserade verktyg eller andra medel.

Vänligen respektera Spotify, ägarna av Innehållet och andra användare av Spotify-tjänsten. Delta inte i någon aktivitet, posta inte något Användarinnehåll och registrera och/eller använd inte ett användarnamn, som utgör eller innehåller material som:

 1. är stötande, kränkande, nedsättande, pornografiskt, hotfullt eller obscent;
 2. är olagligt, eller är avsett att främja eller begå en olaglig handling av något slag, inklusive kränkningar av immateriella rättigheter, rätten till skydd för privatliv och personuppgifter, eller Spotifys eller en tredje parts äganderätt;
 3. innehåller ditt lösenord eller avsiktligt innehåller någon annan användares lösenord eller avsiktligt innehåller tredje parts personuppgifter eller är avsett att få tag på sådana personuppgifter;
 4. inkluderar skadligt innehåll såsom malware, trojaner eller virus, eller på annat sätt stör någon användares tillgång till Tjänsten;
 5. syftar till att trakassera eller mobba andra användare, eller faktiskt gör det;
 6. innebär att du utger dig för att vara, eller ha en anknytning till, en annan användare, person eller enhet, eller som annars är bedräglig, osann, vilseledande eller missvisande;
 7. innebär överföring av oombedda massutskick eller annan form av spam (”spam”), skräppost, kedjebrev eller liknande;
 8. innefattar kommersiella aktiviteter eller säljaktiviteter, såsom reklam, kampanjer, tävlingar, utlottningar eller pyramidspel, som inte uttryckligen är godkända av Spotify;
 9. länkar till, refererar till, eller på annat sätt marknadsför kommersiella produkter eller tjänster, annat än med Spotifys uttryckliga godkännande;
 10. stör eller på annat sätt negativt påverkar Spotify-tjänsten, eller annars manipulerar, gör intrång i eller försöker att sondera, skanna eller testa för sårbarheter i Tjänsten eller Spotifys datorsystem, nätverk, regler för användning, eller någon av Spotifys säkerhetskomponenter, autentiseringsåtgärder eller andra skyddsåtgärder som gäller för Tjänsten, Innehållet eller någon del därav, eller
 11. enligt Spotifys bedömning, står i strid med Avtalen.

Du bekräftar och godkänner att om du postar Användarinnehåll som bryter mot dessa Användarriktlinjer (eller att Spotify rimligen kan anta att du bryter mot dessa Användarriktlinjer) kan vi med omedelbar verkan komma att avsluta eller stänga ned ditt Spotify-konto. Du godkänner även att Spotify efter eget gottfinnande, inklusive om du bryter mot Avtalen, kan komma att återta ditt användarnamn.

Vänligen var noggrann med att göra genomtänkta val när du använder Spotify-tjänsten och när du delar information i Tjänsten. Spotify-tjänsten inkluderar sociala och interaktiva funktioner, inklusive möjligheten att posta Användarinnehåll, dela innehåll och göra viss information om dig allmänt tillgänglig. Kom ihåg att information som du har delat eller som är allmänt tillgänglig kan komma att användas och delas vidare av andra användare på Spotify eller på webben, så använd Spotify försiktigt och var uppmärksam på dina kontoinställningar. Spotify har inget ansvar för dina val att posta material på Tjänsten.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto och du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och säkert. Du förstår att du är ansvarig för all användning (inklusive obehörig användning) av ditt användarnamn och lösenord på Tjänsten. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du tror att en tredje part obehörigen har fått åtkomst till ditt konto, måste du meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord så snart som möjligt.

10 Intrång och anmälan av Användarinnehåll

Spotify respekterar de rättigheter som innehas av ägare till immateriella rättigheter. Om du tror att något Innehåll gör intrång i dina immateriella rättigheter eller andra rättigheter, se Spotifys Upphovsrättspolicy. Om en upphovsrättsinnehavare meddelar Spotify, med användning av de standardformulär som tillhandahålls av Spotify, att något Innehåll gör upphovsrättsintrång, kan Spotify fritt välja att ta bort sådant Innehåll eller vidta andra åtgärder som Spotify anser lämpliga, utan att först meddela användaren eller annan part som tillhandahållit eller postat Innehållet. Om sådan användare eller annan part anser att Innehållet inte gör intrång, kan denna under vissa förutsättningar skicka en motanmälan till Spotify med en begäran att återställa det borttagna innehållet vilket Spotify efter eget gottfinnande kan välja att hörsamma eller inte.

Om du tycker att något Innehåll inte överensstämmer med våra Användarriktlinjer, vänligen fyll i vårt meddelandeformulär.

11 Begränsningar i och ändringar av Tjänsten

Spotify kommer att vidta rimliga åtgärder för att se till att Spotify-tjänsten fungerar. Dock kan, från tid till annan, vissa tekniska komplikationer, underhåll eller tester, eller uppdateringar som krävs för att återspegla ändringar i relevanta lagar och andra regulatoriska krav, resultera i tillfälliga avbrott. Spotify förbehåller sig rätten att, med jämna mellanrum och när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner och egenskaper i Spotify-tjänsten, med eller utan förvarning, allt utan något ansvar gentemot dig, utom där det är förbjudet enligt lag, av giltiga skäl såsom avbrott, ändring eller upphörande av Spotify-tjänsten eller någon funktion eller egenskap därav, eller vid behov av reparation, underhåll eller förbättring av befintliga funktioner eller egenskaper eller att lägga till nya funktioner eller egenskaper till Tjänsten eller att implementera vetenskapliga och tekniska utvecklingar eller säkerställa driften eller säkerheten i Tjänsten, rättsliga och regulatoriska skäl.

Oaktat ovan gäller att om du i förväg har betalat Spotify för Betalda Abonnemang som Spotify permanent avslutar innan utgången av den Förbetalda Perioden (enligt definitionen i avsnittet Betalningar, uppsägning och ångerrätt), kommer Spotify återbetala dig de avgifter du betalat för den Förbetalda Perioden efter sådant permanent avslutande. Du förstår, godkänner och accepterar att Spotify kommer vidta rimliga åtgärder för, men inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Tjänsten, eller att tillhandahålla allt eller något specifikt innehåll via Tjänsten. Spotify och/eller ägarna till något Innehåll kan, från tid till annan, ta bort sådant Innehåll utan föregående meddelande. Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

12 Märkeskonton

Om du upprättar ett Spotify-konto på uppdrag av ett företag, en organisation, en enhet eller ett varumärke eller annat kännetecken (ett ”Märke” och avseende ett sådant konto, ett ”Märkeskonto”), gäller termerna ”du” och ”din”, som används i Avtalen, både dig och Märket. Om du upprättar ett Märkeskonto garanterar och försäkrar du att du är behörig att bevilja alla tillstånd och licenser som finns i Avtalen och att binda Märket till Avtalen.

Märket kan följa användare, skapa och dela spellistor, förutsatt att Märket inte vidtar några åtgärder som antyder ett stöd eller ett kommersiellt förhållande mellan Märket och den följda användaren, artisten, låtskrivaren eller någon annan part, om inte Märket på egen hand har erhållit rätt att antyda något sådant stöd. Vidare måste Märken vara tydliga och transparenta gentemot våra användare avseende information om stöd och ersättning som ges till artister, låtskrivare, användare eller någon annan part och måste följa alla tillämpliga lagar, föreskrifter och uppförandekoder när de engagerar sig i ovanstående aktiviteter.

13 Spotifys Support Community

Spotifys Support Community är en plats för diskussioner och utbyte av information, tips och annat material med anknytning till Spotify-tjänsten. Genom att använda Spotifys Support Community accepterar du Riktlinjerna för Support Community.

14 Kundtjänst

För att få hjälp med kontorelaterade och betalningsrelaterade frågor (”Kundtjänstärenden”), vänligen skicka en förfrågan till vår Kundtjänst-avdelning med hjälp av Kundtjänsts kontaktformulär som finns under avsnittet ”Om Oss” på vår webbplats. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att svara på alla Kundtjänstärenden inom rimlig tid, men vi lämnar inga garantier av något slag att eventuella Kundtjänstärenden kommer att besvaras inom en viss tid och/eller att vi kommer att kunna ge svar på några sådana frågor.

Du kan också lämna ett klagomål via onlineplattformen för alternativ tvistlösning (ODR-plattformen). Du hittar ODR-plattformen genom följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

15 Exportkontroll

Spotifys produkter kan vara föremål för amerikanska export- och återexportlagar och föreskrifter eller liknande lagar i andra jurisdiktioner, däribland Export Administration Regulations (”EAR”) som upprätthålls av USA:s Department of Commerce, handels- och ekonomiska sanktioner som upprätthålls av Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (”OFAC”) i USA, och International Traffic in Arms Regulations (”ITAR”) som upprätthålls av Department of State i USA . Du garanterar att du (1) inte befinner dig i något land där USA har meddelat embargo på varor eller annars har tillämpat ekonomiska sanktioner, och (2) inte är en nekad person såsom föreskrivs i tillämpliga export- och återexportlagar eller förordningar eller liknande lagar som är tillämpliga i andra jurisdiktioner.

Du samtycker till att följa alla tillämpliga export- och återexportlagar och förordningar, inklusive EAR, handels- och ekonomiska sanktioner som upprätthålls av OFAC, och ITAR. Specifikt godkänner du att du inte får – direkt eller indirekt – sälja, exportera, återexportera, överföra, leda om eller på annat sätt förfoga över några produkter, programvara eller någon teknologi (inklusive produkter som härrör från eller är baserade på sådan teknologi) som erhållits från Spotify under Avtalen till någon destination eller person i den mån det är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller föreskrifter i USA eller någon annan jurisdiktion utan att i förhand ha erhållit tillstånd från behöriga myndigheter, i enlighet med vad som krävs enligt dessa lagar och föreskrifter.

16 Avtalstid och uppsägning

Avtalen kommer att fortsätta gälla tills de sägs upp av dig eller Spotify. Du bekräftar och accepterar dock att den eviga licens som beviljas av dig med avseende på Användarinnehåll, inklusive Feedback, är oåterkallelig och därför kommer att fortsätta gälla efter uppsägning av något av Avtalen, oavsett anledning. Spotify har rätt att säga upp Avtalen eller stänga av din tillgång till Spotify-tjänsten när som helst, inklusive i de fall du faktiskt har eller misstänks ha använt Spotify-tjänsten och/eller Innehållet obehörigen, eller inte efterlevt Avtalen eller om vi upphör med Tjänsten och/eller Innehållet (i sådant fall ska vi lämna meddelande därom i rimlig tid före upphörandet). Om du eller Spotify säger upp Avtalen, eller om Spotify stänger av din tillgång till Spotify-tjänsten, accepterar du att Spotify, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att Spotify inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat. Du kan säga upp Avtalen när som helst. Om du vill veta hur du kan säga upp ditt Spotify-konto, vänligen kontakta oss via Kundtjänsts kontaktformulär som finns tillgängligt på vår ”Om Oss”-sida. Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Avsnitt 7, 8, 9, 11,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 24 häri, liksom alla andra avsnitt i Avtalen som, antingen uttryckligen eller till sin natur, måste fortsätta att gälla även efter uppsägning av Avtalen, ska fortsätta att gälla efter uppsägning.

17 Garanti och friskrivning

DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT SPOTIFY-TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM DEN TILLGÄNGLIGGÖRS”, UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG. SPOTIFY OCH ALLA ÄGARE AV INNEHÅLLET LÄMNAR INGA SOM HELST UTFÄSTELSER OCH FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER OM TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. VARKEN SPOTIFY ELLER NÅGON ÄGARE AV INNEHÅLLET GARANTERAR ATT SPOTIFY-TJÄNSTEN ÄR FRI FRÅN SKADLIG PROGRAMVARA ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. SPOTIFY LÄMNAR INTE HELLER NÅGRA UTFÄSTELSER AVSEENDE, OCH GARANTERAR INTE, STÖDJER INTE OCH TAR INTE NÅGOT ANSVAR FÖR EVENTUELLA TREDJEPARTSAPPLIKATIONER (ELLER DESS INNEHÅLL), ANVÄNDARINNEHÅLL, ENHETER ELLER NÅGON ANNAN PRODUKT ELLER TJÄNST SOM MARKNADSFÖRS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART I ELLER VIA SPOTIFY-TJÄNSTEN ELLER NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS, ELLER SOM VISAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN ANNONS OCH SPOTIFY HAR INTE NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER I FÖRHÅLLANDE TILL NÅGOT AV FÖREGÅENDE.

INGA RÅD OCH INGEN INFORMATION SOM DU FÅTT FRÅN SPOTIFY, MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGEN, SKA ANSES SKAPA NÅGOT GARANTIÅTAGANDE FÖR SPOTIFY I DETTA AVSEENDE. NÄR DU ANVÄNDER SPOTIFY-TJÄNSTEN, KAN DU GES TILLGÅNG TILL FILTRERINGSFUNKTIONER FÖR EXPLICIT INNEHÅLL, MEN ANVÄNDNING AV DESSA FUNKTIONER KAN FORTFARANDE RESULTERA I ATT VISST EXPLICIT INNEHÅLL GÖRS TILLGÄNGLIGT OCH DU KAN INTE LITA PÅ ATT SÅDANA FUNKTIONER FILTRERAR BORT ALLT EXPLICIT INNEHÅLL.

UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE, SKA INGET I DETTA AVSNITT HA TILL EFFEKT ATT BEGRÄNSA SPOTIFYS ANSVAR I HÄNDELSE AV TOTAL ELLER PARTIELL UNDERLÅTENHET ELLER BRISTER I GENOMFÖRANDET AV DESS VÄSENTLIGA FÖRPLIKTELSER I SAMBAND MED TILLHANDAHÅLLANDET AV TJÄNSTEN ENLIGT AVTALEN. DETTA AVSNITT TILLÄMPAS I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

VAD SOM SÄGS I DETTA AVSNITT PÅVERKAR INTE DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT.

18 Begränsningar

DU ACCEPTERAR ATT OM DU HAR PROBLEM MED ELLER ÄR MISSNÖJD MED SPOTIFY-TJÄNSTEN ÄR DINA RÄTTIGHETER BEGRÄNSADE TILL ATT AVINSTALLERA ALL SPOTIFY-PROGRAMVARA OCH ATT SLUTA ANVÄNDA SPOTIFY-TJÄNSTEN. DU ACCEPTERAR ATT SPOTIFY INTE HAR NÅGON FÖRPLIKTELSE ELLER NÅGOT ANSVAR FÖR TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER INNEHÅLLET I DESSA SOM GJORTS TILLGÄNGLIGA GENOM ELLER I SAMBAND MED SPOTIFY-TJÄNSTEN, OCH ÄVEN OM DIN RELATION MED SÅDANA TREDJEPARTSAPPLIKATIONER KAN REGLERAS I SEPARATA AVTAL MED SÅDANA TREDJE PARTER, ÄR DINA RÄTTIGHETER I RELATION TILL SPOTIFY, OM DU HAR PROBLEM MED ELLER ÄR MISSNÖJD MED TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER DESS INNEHÅLL, BEGRÄNSADE TILL ATT AVINSTALLERA OCH/ELLER SLUTA ANVÄNDA SÅDANA TREDJEPARTSAPPLIKATIONER.

SPOTIFY, DESS BEFATTNINGSHAVARE, AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA, AGENTER, LEDNING, DOTTERBOLAG, KONCERNBOLAG, EFTERTRÄDARE, FÖRVÄRVARE, LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE ANSVARAR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÖR:

(1) NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA (INKLUSIVE INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, STRAFFSKADESTÅND, AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND) SOM INTE ÄR FÖRUTSEBAR. FÖRLUST ELLER SKADA ÄR FÖRUTSEBAR OM DET ANTINGEN ÄR UPPENBART ATT DEN KOMMER ATT INTRÄFFA ELLER OM, VID TIDEN FÖR AVTALENS INGÅENDE, BÅDE VI OCH DU KUNDE ANTA ATT DEN KUNDE INTRÄFFA; (2) NÅGON;
(A) UTEBLIVEN ANVÄNDNING;
(B) FÖRLUST AV DATA;
(C) FÖRLUST AV VERKSAMHET;
(D) MINSKAD VINST; ELLER
(E) SKADA PÅ ENHETER, I DEN UTSTRÄCKNING DU KUNDE UNVIKIT SÅDAN SKADA GENOM ATT FÖLJA VÅRA RÅD OM ATT GENOMFÖRA UPPDATERINGAR AV TJÄNSTEN ELLER INNEHÅLLET ELLER OM SÅDAN SKADA ORSAKATS AV ATT DU INTE LYCKATS FÖLJA INSTALLATIONSANVISNINGARNA PÅ ETT KORREKT SÄTT ELLER INTE HAR DE MINIMISYSTEMKRAV SOM VI FÖRESLAGIT,

I SAMTLIGA FALL SOM SKADA UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV SPOTIFY-TJÄNSTEN, ENHETER TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKATIONERS INNEHÅLL, OAVSETT RÄTTSLIG GRUND OCH OAVSETT OM SPOTIFY HAR VARNATS OM ATT DESSA SKADOR KAN UPPSTÅ, OCH ÄVEN OM DET INNEBÄR ATT DET EGENTLIGA SYFTET MED ETT RÄTTSMEDEL INTE UPPNÅS;

(3) BELOPP, MED AVSEENDE PÅ SAMMANLAGT ANSVAR FÖR SAMTLIGA ANSPRÅK SOM AVSER SPOTIFY-TJÄNSTEN, TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKATIONERS INNEHÅLL, SOM ÖVERSTIGER DE BELOPP SOM DU BETALAT TILL SPOTIFY UNDER DE NÄRMAST FÖREGÅENDE TOLV MÅNADERNA; ELLER

(4) UNDERLÅTENHET ELLER BRISTER VID GENOMFÖRANDET ELLER FÖRSENING I FÖRHÅLLANDE TILL DE SKYLDIGHETER SOM FÖLJER AV AVTALEN SOM ORSAKATS AV FORCE MAJEURE ELLER NÅGON ANNAN ORSAK SOM INTE RIMLIGEN KUNDE FÖRVÄNTAS ELLER SOM LIGGER UTANFÖR SPOTIFYS RIMLIGA KONTROLL.

Ingenting i Avtalen ska innebära en friskrivning från eller begränsning av Spotifys ansvar för bedrägeri, bedrägligt vilseledande, dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet, och, om det följer av tvingande tillämplig lag, grov vårdslöshet.

DETTA AVSNITT TILLÄMPAS I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. DU KAN HA RÄTTIGHETER UNDER TILLÄMPLIG LAG I DIN JURISDIKTION SOM FÖRESKRIVER RÄTTSMEDEL I TILLÄGG TILL DE SOM ANGES OVAN.

Om du har ett klagomål avseende Spotify-tjänsten måste du kontakta Kundtjänst eller kontakta oss på den adress som anges i avsnitt 25 (Kontakta oss).

19 Tredje parts rättigheter

Du bekräftar och accepterar att Avtalen skapar rättigheter för ägarna av Innehållet och vissa distributörer (såsom leverantörer av handelsplattformar för appar), och att dessa har rätt att tillämpa Avtalen direkt mot dig. Med undantag för vad som anges i detta avsnitt är Avtalen inte avsedda att ge rättigheter till någon annan än dig och Spotify, och Avtalen ska inte i något fall skapa några tredjepartsberättiganden. Härutöver gäller att rätten att säga upp, häva eller samtycka till någon ändring, avstå från rättighet, eller förlikning under Avtalen inte kräver samtycke från någon annan person.

Om du har laddat ner Appen från Apple, Inc. (”Apple”) i App Store eller om du använder Appen på en iOS-enhet, bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till följande meddelande angående Apple. Avtalen gäller endast mellan dig och Spotify, inte med Apple, och Apple ansvarar inte för Tjänsten och dess innehåll. Apple har inte någon som helst skyldighet att tillhandahålla några som helst underhålls- och supporttjänster med avseende på Tjänsten. I händelse av ett fel på Tjänsten som innebär att någon tillämplig garanti inte uppfylls kan du meddela Apple och Apple kommer att återbetala den eventuella summa som du har köpt Appen för, och, i den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, har Apple ingen annan garantiskyldighet som helst med avseende på Tjänsten. Apple ansvarar inte för att besvara eventuella krav från dig eller någon tredje part med avseende på Tjänsten eller ditt innehav och/eller din användning av Tjänsten, inklusive: (1) anspråk med anledning av produktansvar, (2) anspråk att Tjänsten inte uppfyller något tillämpligt rättsligt krav eller myndighetskrav, och (3) anspråk som uppstår enligt konsumentskyddslag eller liknande lagstiftning. Apple tar inget ansvar för att utreda, försvara, förlika eller säkerställa ansvarsfrihet i händelse av någon tredje parts yrkande att Tjänsten och/eller ditt innehav och användning av Appen gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter. Du samtycker till att följa alla tillämpliga tredjepartsvillkor när du använder Tjänsten.

Apple och Apples dotterbolag är berättigade tredje parter under Avtalen, och efter ditt godkännande av Avtalen kommer Apple att ha rätt (och kommer att anses ha accepterat rätten) att tillämpa Avtalen mot dig i egenskap av en berättigad tredje part under Avtalen. Du garanterar och försäkrar härmed att (1) du inte befinner dig i ett land som är föremål för ett embargo utfärdat av USA:s regering, eller som av USA:s regering anses vara ett ”terroriststödjande” land, och (2) att du inte finns med på någon av USA:s regerings listor över förbjudna eller begränsade personer.

20 Fullständigt avtal

Med undantag för vad som anges i detta avsnitt eller vad som uttryckligen överenskommits skriftligen mellan dig och Spotify, utgör Avtalen alla villkor som överenskommits mellan dig och Spotify (oavsett om dessa varit skriftliga eller muntliga), och ersätter alla tidigare avtal i anledning av Avtalen.

Notera dock att vissa delar av din användning av Spotify-tjänsten kan styras av ytterligare avtal. Det kan till exempel innefatta tillgång till Spotify-tjänsten till följd av ett presentkort, kostnadsfria eller rabatterade Prova på-abonnemang eller i samband med andra tjänster. När du får ett erbjudande om sådana alternativ till användning kommer du att uppmärksammas på eventuella ytterligare avtal som gäller för erbjudandet, och du kan komma att ges möjlighet att godkänna ytterligare villkor. Några av dessa ytterligare villkor finns uppräknade på Spotifys webbplats. I den mån det finns någon bestämmelse i eventuella ytterligare villkor som är oförenlig med Villkoren, ska de ytterligare villkoren ges tolkningsföreträde.

21 Ogiltighet, avstående från rättigheter och tolkning

Om inte annat anges i Avtalen gäller att ifall något villkor i Avtalen förklaras ogiltigt eller icke verkställbart, av någon anledning eller i någon utsträckning, ska en sådan ogiltighet eller bristande verkställbarhet inte på något sätt påverka eller innebära att övriga bestämmelser i Avtalen ska anses vara ogiltiga eller icke verkställbara, och tillämpningen av det villkoret ska verkställas i den utsträckning som lagen tillåter.

Om Spotify eller någon berättigad tredje part underlåter att tillämpa Avtalen eller något villkor i Avtalen ska det inte innebära att Spotify eller relevant berättigad tredje part ska anses ha avstått från sin rätt att göra det.

När orden "inklusive" och "inkludera" och variationer därav används i Avtalen ska de anses åtföljas av orden "men inte begränsat till".

22 Överlåtelse

Spotify har rätt att, helt eller delvis, överlåta Avtalen och Spotify har rätt att, helt eller delvis, delegera sina skyldigheter enligt Avtalen. Du får inte, helt eller delvis, överlåta Avtalen och inte heller överlåta eller vidarelicensiera dina rättigheter enligt Avtalen till någon tredje part.

23 Åtagande om skadeslöshet

Du åtar dig att ersätta och hålla Spotify skadeslöst från och för alla skador, förluster och kostnader av alla slag (inklusive skäliga kostnader och utgifter för juridiskt ombud) som uppstår på grund av: (1) att du bryter mot något av Avtalen, (2) något Användarinnehåll du postar eller annars bidrar med, (3) varje aktivitet du deltar i, på eller genom Spotify-tjänsten, och (4) att du bryter mot någon lag eller kränker tredje parts rättighet.

24 Lagval, obligatoriskt skiljeförfarande och forum

24.1 Tillämplig lag / Behörighet

Såvida inte annat krävs enligt tvingande lag i en medlemsstat i Europeiska Unionen eller någon annan jurisdiktion ska lagen i den stat eller det land som anges nedan tillämpas på Avtalen (och eventuella utomobligatoriska tvister/anspråk som uppstår med anledning av eller i samband med dem), utan hänsyn till dess internationella privaträttsliga regler.

Du och Spotify samtycker även till att de domstolar i relevant jurisdiktion som anges nedan ska anses ha behörighet att lösa samtliga tvister, krav, eller meningsskiljaktigheter som uppstår i samband med Avtalen (och eventuella utomobligatoriska tvister/anspråk som uppstår med anledning av eller i samband med dem). (I vissa fall kommer behörigheten att vara ”exklusiv”, innebärande att inga andra länders domstolar ska ha behörighet att ta upp saken till prövning, i andra fall är behörigheten ”icke-exklusiv”, innebärande att andra länders domstolar också kan ha behörighet. Detta anges också i tabellen.)

Land Lagval Behörighet
Andorra, Australien, Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Grekland, Ungern, Island, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Liechtenstein, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Rumänien, Singapore, Sydafrika, Sverige , Schweiz, Taiwan, Thailand, Vietnam Sverige Exklusiv; Domstolar i Sverige
Bulgarien, Cypern, Estland, Hong Kong, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Norge, Filippinerna, Portugal, Slovakien, Spanien, Turkiet Svensk lag Icke-exklusiv; Domstolar i Sverige
Brasilien Brasiliansk lag Exklusiv; Statliga och federala domstolar i São Paulo, delstaten São Paulo, Brasilien
Kanada Ej tillämpligt på boende i Quebec: Provinsen Ontarios lag

Invånare i Quebec: Lagarna i Provinsen Quebec, Kanada
Ej tillämpligt på boende i Quebec: Exklusivt annat än för att verkställa domar; Domstolar i Ontario, Kanada

Invånare i Quebec: Domstolar i Quebec, Kanada
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay Staten Kaliforniens lag, USA Exklusiv; Statliga och federala domstolar i San Francisco County, Kalifornien eller New York, NY
Storbritannien Lagar i England och Wales Exklusiv; Domstolar i England och Wales i London, England

24.2 FRISKRIVNING FRÅN GRUPPTALAN

DÄR DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ÄR DU OCH SPOTIFY ÖVERENS OM ATT VAR OCH EN AV ER BARA KAN VÄCKA TALAN MOT DEN ANDRE I ENSKILD KAPACITET, OCH INTE SOM SVARANDE ELLER GRUPPMEDLEM I EN GRUPPTALAN. Om inte både du och Spotify är överens om att så ska ske, kan ingen skiljeman eller domare kumulera mer än en persons anspråk eller på annat vis ta upp någon form av grupptalan till prövning.

24.3 SKILJEFÖRFARANDE

Om du har din hemvist i, är etablerad i, har kontor i eller har affärsverksamhet i en jurisdiktion där detta avsnitt 24.3. är verkställbart gäller följande obligatoriska bestämmelser avseende skiljeförfarande för dig.

24.3.1 Tvistelösning och skiljeförfaranden

Du och Spotify är överens om att eventuella tvister, krav eller meningsskiljaktigheter mellan dig och Spotify som uppstår i samband med eller som på något sätt är relaterade till Avtalen eller till din relation med Spotify som användare av Tjänsten (oavsett om det baseras på kontrakt, utomobligatorisk skada, lag, bedrägeri, vilseledande, eller någon annan rättslig grund och oavsett om anspråken uppstår under eller efter uppsägning av Avtalen) ska avgöras genom tvingande individuellt skiljeförfarande. Skiljeförfarande är mer informellt än en rättegång i domstol. INGEN DOMARE ELLER JURY ÄR MED I ETT SKILJEFÖRFARANDE OCH DOMSTOLARS ÖVERPRÖVNING AV EN SKILJEDOM ÄR BEGRÄNSAD. Rätten till insyn i den andra partens bevisning (genom s.k. edition eller discovery) kan vara mer begränsad än i domstol. Skiljemannen måste följa detta avtal och kan utdöma samma skadestånd och rättsmedel som en domstol (inklusive kostnader för juridiskt ombud), förutom att skiljemannen inte kan besluta om fastställelse eller förelägganden till fördel för någon annan än parterna i skiljeförfarandet. Denna skiljeklausul ska fortsätta att gälla efter uppsägning av Avtalen.

24.3.2 Undantag

Oaktat klausul 24.3.1 ovan accepterar både du och Spotify att ingenting häri ska anses utgöra ett avstående från, hinder för eller annars begränsa några av våra respektive rättigheter, vid någon tidpunkt, att (1) väcka individuell talan i en ”small claims court”, (2) vidta rättsliga åtgärder genom tillämpliga federala, statliga eller lokala myndigheter när sådana åtgärder är tillgängliga, (3) ansöka om förelägganden och vitesförbud i domstol, eller (4) ansöka om stämning vid domstol avseende krav för intrång i immateriella rättigheter.

24.3.3 Skiljedomsregler

Antingen kan du eller vi inleda skiljeförfaranden. Ett skiljeförfarande mellan dig och Spotify ska slutligt avgöras enligt vid tidpunkten gällande International Chamber of Commerce (”ICC”) Rules of Arbitration (”ICC-reglerna”) av en eller flera skiljemän som utsetts i enlighet med ICC-reglerna, med de ändringar som följer av Avtalen, och ska administreras av ICC:s Internationella Skiljedomstol.

Varje eventuellt skiljeförfarande ska genomföras på engelska och lagen i [relevant stat eller land som listas i avsnitt 24.1] ska, om inte annat krävs i tvingande lag i en medlemsstat i Europeiska unionen eller någon annan jurisdiktion, tillämpas i skiljeförfarandet, utan hänsyn till dess internationella privaträttsliga regler.

24.3.4 Tid inom vilken krav måste ha framställts

Ett skiljeförfarande måste inledas genom att en part påkallar skiljeförfarande inom ETT (1) ÅR från den dag som parten som framställer krav först får kännedom om eller rimligen borde ha fått kännedom om den handling, den underlåtenhet, eller den brist som ger upphov till anspråket; och det ska inte finnas någon rätt att framställa ett anspråk som inte görs gällande inom denna tidsperiod. Om tillämplig lag förbjuder en ettårig tidsbegränsning för att hävda anspråk, måste ett anspråk framställas inom den kortaste tidsperiod som tillåts enligt tillämplig lag.

24.3.5 Meddelande; Process

En part som avser att inleda ett skiljeförfarande måste först skicka ett skriftligt meddelande om tvisten till den andra parten, genom rekommenderat brev eller Federal Express (underskrift krävs), eller i händelse av att vi inte har din fysiska adress, genom e-post (”Meddelande”). Spotifys adress för Meddelande är: [Spotify, Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, USA]. Ett Meddelande måste (1) beskriva typen av anspråk och grunden för anspråket eller tvisten, och (2) ange det särskilda rättsmedel som begärs (”Krav”). Vi åtar oss att i god tro anstränga oss för att lösa tvisten direkt, men om vi inte når en överenskommelse inom 30 dagar efter det att ett Meddelande mottagits, kan du eller Spotify inleda ett skiljeförfarande. Under skiljeförfarandet ska eventuella belopp för erbjudande om förlikning som lämnas av dig eller Spotify inte yppas för skiljemannen förrän efter det att skiljemannen slutligen avgjort tvisten, om så sker. I händelse att tvisten slutligen avgörs genom skiljedom till din fördel, ska Spotify betala dig det högsta beloppet av: (1) det belopp som beslutats av skiljemannen, om något, (2) det belopp som följer av Spotifys sista skriftliga förlikningsbelopp före skiljedomen, eller (3) 1 000,00 USD. Alla dokument och all information som röjs i samband med skiljeförfarandet ska hållas strikt konfidentiellt av mottagaren och får inte användas av mottagaren för något annat syfte än skiljeförfarandet eller verkställandet av skiljemannens beslut och skiljedom, och får inte röjas annat än under sekretess till personer som behöver ta del av dessa för sådana ändamål, eller som krävs enligt tillämplig lag.

Med undantag för vad som krävs för att verkställa skiljemannens beslut och skiljedom ska varken du eller Spotify göra något offentligt tillkännagivande eller lämna någon offentlig kommentar eller ge skapa någon publicitet om skiljeförfarandet, inklusive det faktum att parterna tvistar, förekomsten av skiljeförfarandet, eller någon information om skiljemannens beslut eller skiljedom.

24.3.6 Ändringar

I händelse av att Spotify gör framtida ändringar av denna bestämmelse om skiljeförfarande (annat än en ändring av Spotifys adress för Meddelande), kan du motsätta dig en sådan ändring genom att skicka ett skriftligt meddelande inom 30 dagar efter det att ändringen skett till Spotifys adress för Meddelande, och i sådant fall kommer ditt Spotify-konto omedelbart att avslutas och denna bestämmelse om skiljeförfarande, som var i kraft omedelbart före ändringarna du motsatte dig, kommer fortsätta gälla.

24.3.7 Verkställbarhet

Om avstående från grupptalan i avsnitt 24.2 inte anses verkställbar i ett skiljeförfarande eller om någon del av detta avsnitt 24.3 anses ogiltig eller inte verkställbar, ska hela detta avsnitt 24.3 anses ogiltigt, och i sådant fall är parterna överens att vad som anges i avsnitt 24.1 om exklusiv behörighet och forum ska gälla för alla tvister som uppstår med anledning av eller i samband med Avtalen.

25 Kontakta oss

Om du har några frågor om Spotify-tjänsten eller om Avtalen vänligen kontakta Spotifys Kundtjänst genom att besöka avsnittet “Om Oss” på vår webbplats.

Tack för att du har läst våra Villkor. Vi hoppas att du får glädje av Spotify!

Spotify-bolag du ingår avtal med:
Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sverige
SE556703748501

© Spotify AB.