Användningsvillkor för Spotify

1. Inledning

2. Spotify-tjänsten som tillhandahålls av oss

3. Din användning av Spotify-tjänsten

4. Innehåll och immateriella rättigheter

5. Kundsupport, information, frågor och klagomål

6. Problem och tvister

7. Om dessa villkor

1. Inledning

Läs dessa användningsvillkor ("villkoren") noggrant, eftersom de reglerar din användning av (vilket omfattar åtkomst till) Spotifys anpassade tjänster strömning av musik och annat innehåll, inklusive alla våra webbplatser och appar som innehåller eller länkar till dessa villkor (sammantaget "Spotify-tjänsten") och musik, video, podcaster eller annat material som görs tillgängligt via Spotify-tjänsten ("innehåll").

Användning av Spotify-tjänsten kan vara föremål för ytterligare villkor som framställs av Spotify och härmed införlivas i dessa villkor via denna hänvisning.

Genom att registrera dig för eller på annat sätt använda Spotify-tjänsten samtycker du till dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor får du inte använda Spotify-tjänsten eller skaffa åtkomst till något innehåll.

Tjänsteleverantör

Dessa villkor gäller mellan dig och Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm.

Ålders- och kvalificeringskrav

Om du vill använda Spotify-tjänsten och skaffa åtkomst till innehållet måste du (1) vara minst 13 år (eller motsvarande minimiålder i ditt hemland), (2) ha din förälders eller vårdnadshavares medgivande om du är minderårig i ditt hemland, (3) ha befogenhet att ingå ett bindande avtal med oss och inte hindras från att göra det enligt tillämpliga lagar samt (4) vara bosatt i ett land där tjänsten är tillgänglig. Du lovar också att alla registreringsuppgifter du skickar till Spotify är sanna, korrekta och fullständiga och du samtycker till att alltid behålla dem på detta sätt. Om du är minderårig i ditt hemland måste din förälder eller vårdnadshavare ingå dessa villkor å dina vägnar. Du kan se mer information om de lägsta ålderskraven under registreringsprocessen. Spotify kan inte registrera dig som användare om du inte uppfyller dessa ålderskrav.

2. Spotify-tjänsten som tillhandahålls av oss

Spotify-tjänstens alternativ

Vi tillhandahåller många alternativ inom ramen för Spotify-tjänsten. Vissa av Spotify-tjänstens alternativ tillhandahålls utan avgift, medan andra alternativ måste betalas innan åtkomst till dem beviljas ("betalda abonnemang"). Vi kan också erbjuda särskilda kampanjplaner, medlemskap eller tjänster, inklusive erbjudanden om produkter och tjänster från tredje part. Vi har inget ansvar för de produkter och tjänster som tillhandahålls av sådana tredje parter.

Det kan hända att den obegränsade tjänsten inte är tillgänglig för alla användare. Vi förklarar vilka tjänster du har tillgång till när du registrerar dig för tjänsterna. Om du avbryter ditt abonnemang på den obegränsade tjänsten eller om ditt abonnemang på den obegränsade tjänsten avbryts (t.ex. om du ändrar dina betalningsuppgifter) kan det hända att du inte kan abonnera på den obegränsade tjänsten igen. Observera att vi kan upphöra med att erbjuda den obegränsade tjänsten i framtiden och i så fall blir du inte längre debiterad för tjänsten.

Provperiod

Vi eller andra som agerar å våra vägnar kan då och då erbjuda provversioner av betalda abonnemang under en viss period, utan eller till reducerad avgift (en "provperiod"). Genom att använda en Spotify-tjänst under en provperiod samtycker du till villkoren för Spotify Premium-kampanjerbjudandet.

Appar, enheter och programvara med öppen källkod från tredje part

Spotify-tjänsten kan integreras med eller på annat sätt samverka med appar, webbplatser och tjänster från tredje parter ("externa tillämpningar") och persondatorer, mobiler, surfplattor, kroppsnära enheter, högtalare och andra enheter ("enheter"). Din användning av sådana externa tillämpningar och enheter kan vara föremål för ytterligare villkor och policyer som tillhandahålls dig av den tillämpliga tredje parten. Spotify garanterar inte att externa tillämpningar och enheter är kompatibla med Spotify-tjänsten.

Begränsningar av och ändringar i tjänsten

Vi tillämpar rimlig omsorg och förmåga för att upprätthålla driften av Spotify-tjänsten och för att ge dig en anpassad, uppslukande ljudupplevelse. Det kan dock hända att vårt utbud av tjänster och deras tillgänglighet ändras då och då och att de är föremål för tillämpliga lagar, utan ansvar gentemot dig, t.ex.:

  • Spotify-tjänsterna kan drabbas av tillfälliga avbrott på grund av tekniska problem, underhåll eller tester eller på grund av uppdateringar, inklusive de som krävs för att återspegla ändringar i relevanta lagar och reglerande krav.
  • Vi strävar efter att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster och vi kan ändra, stoppa eller avbryta (permanent eller tillfälligt) tillhandahållandet av hela eller delar av Spotify-tjänsten (inklusive särskilda funktioner, kännetecken, abonnemangsplaner och kampanjerbjudanden).
  • Spotify har ingen skyldighet att tillhandahålla något specifikt innehåll via Spotify-tjänsten, och Spotify eller de tillämpliga innehavarna kan ta bort vissa låtar, videor, podcaster och annat innehåll utan särskilt meddelande därom.

Om du har förbetalt avgifter direkt till Spotify för ett betalt abonnemang som Spotify upphör att erbjuda före slutet av din förbetalda period (enligt definitionen i avsnittet Betalningar och uppsägning nedan) återbetalar Spotify dig avgiften för den outnyttjade del av det betalda abonnemanget som återstår efter upphörandet. Ditt konto och dina faktureringsuppgifter måste vara aktuella för att vi ska kunna återbetala dig.

Spotify har inget ansvar gentemot dig och ej heller någon skyldighet att tillhandahålla dig en återbetalning i samband med internet- eller andra tjänsteavbrott som orsakas av myndigheters åtgärder, andra tredje parter eller händelser som vi inte har kontroll över.

3. Din användning av Spotify-tjänsten

Skapa ett Spotify-konto

Du kan behöva skapa ett Spotify-konto för att kunna använda hela eller delar av Spotify-tjänsten. Ditt användarnamn och lösenord är endast avsedda för personligt bruk och måste hemlighållas. Du förstår att du ansvarar för all användning (inklusive obehörig användning) av ditt användarnamn och lösenord. Informera vårt kundtjänstteam omedelbart om ditt användarnamn eller lösenord går förlorat eller blir stulet eller om du tror att det har förekommit obehörig åtkomst till ditt konto.

Spotify kan dra in eller kräva att du ändrar ditt användarnamn utan särskild anledning.

Dina rättigheter att använda Spotify-tjänsten

Åtkomst till Spotify-tjänsten

Med förbehåll för din efterlevnad av dessa villkor (inklusive eventuella andra tillämpliga villkor) beviljar vi dig begränsat, icke-exklusivt, återkalleligt tillstånd att använda Spotify-tjänsten och innehållet (sammantaget "åtkomst") för personligt och icke-kommersiellt bruk. Denna åtkomst gäller så länge den inte och tills den sägs upp av dig eller Spotify. Du samtycker till att inte återdistribuera eller överlåta Spotify-tjänsten eller innehållet.

Spotify-apparna och innehållet licensieras (dvs. varken säljs eller överlåts) till dig och Spotify och dess licensgivare bibehåller äganderätten till alla kopior av Spotify-apparna och innehållet även efter installation i dina enheter.

Spotifys äganderätt

Spotify-tjänsten och innehållet tillhör Spotify eller Spotifys licensgivare. Alla Spotify-varumärken, -servicemärken, -handelsnamn, -logotyper och -domännamn och alla andra av Spotify-märkets kännetecken ("Spotify-märkets kännetecken") tillhör Spotify eller dess licensgivare. Dessa villkor beviljar dig inga rättigheter att använda Spotify-märkets kännetecken, vare sig för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk.

Du samtycker till att följa Spotifys riktlinjer för användare och inte använda Spotify-tjänsten, innehållet eller någon del av dem på något sätt som inte uttryckligen är tillåtet enligt dessa villkor.

Betalningar och uppsägning

Fakturering

Du kan köpa ett betalt abonnemang direkt från Spotify eller via en tredje part genom att:

  • betala en abonnemangsavgift i förväg på månadsbasis eller något annat återkommande intervall som du har fått information om före köpet eller
  • betala i förskott för att få åtkomst till Spotify-tjänsten under en viss tidsperiod ("förbetald period").

Den skatt du ska betala beräknas baserat på de uppgifter du ger oss och den tillämpliga skattesatsen när månadsavgiften betalas.

Om du köper åtkomst till ett betalt abonnemang via en tredje part kan den ifrågavarande tredje partens egna villkor, i tillägg till dessa villkor, gälla för din användning av Spotify-tjänsten. Om du köper ett betalt abonnemang med hjälp av en kod, ett presentkort, ett förbetalt erbjudande eller ett annat erbjudande som tillhandahålls eller säljs av Spotify eller å Spotifys vägnar för åtkomst till ett betalt abonnemang ("koder") samtycker du härmed till Spotifys kortvillkor.

Pris- och skatteändringar

Spotify kan då och då ändra priset för betalda abonnemang, inklusive återkommande abonnemangsavgifter, den förbetalda perioden (för perioder som ännu inte har betalats) eller koder (som definieras ovan) och informera dig om eventuella prisändringar med rimligt varsel. Prisändringarna träder i kraft i början av nästa abonnemangsperiod efter prisändringsdatumet. Med förbehåll för gällande lag anses du ha samtyckt till prisändringen om du fortsätter att använda Spotify-tjänsten när prisändringen har trätt i kraft. Om du inte samtycker till en prisändring kan du avvisa den genom att säga upp det tillämpliga betalda abonnemanget innan prisändringen träder i kraft.

Den skatt du ska betala baseras på de skattesatser som när du betalar din månadsavgift. Dessa belopp kan ändras med tiden beroende på lokala skattekrav i ditt land, din delstat, ditt territorium eller till och med din ort. Alla ändringar i skattesatsen tillämpas automatiskt baserat på de kontouppgifter du tillhandahåller.

Förnyelse och uppsägning

Med undantag för betalda abonnemang för en förbetald period kommer din betalning till Spotify eller den tredje part du köpte det betalda abonnemanget från att förnyas automatiskt i slutet av den tillämpliga abonnemangsperioden om du inte säger upp ditt betalda abonnemang innan den aktuella abonnemangsperioden tar slut. Kontakta vårt kundsupportteam här om du vill ha anvisningar om uppsägning. Uppsägningen träder i kraft dagen efter den sista dagen i den aktuella abonnemangsperioden, varvid du blir nedgraderad till den avgiftsfria versionen av Spotify-tjänsten. Vi tillhandahåller inga återbetalningar eller krediter för några ofullständiga abonnemangsperioder utöver det som uttryckligen framställs i dessa villkor.

Om du har köpt ett betalt abonnemang med en kod kommer ditt abonnemang att upphöra automatiskt vid slutet av den period som anges i koden eller när det inte finns tillräckligt förbetalt saldo för att betala för Spotify-tjänsten.

Ångerrätt

Om du registrerar dig för en provperiod samtycker du till att ångerrätten för det betalda abonnemang du får en provperiod för upphör 14 dagar efter att provperioden har börjat. Om du inte säger upp det betalda abonnemanget innan provperioden avslutas förlorar du din ångerrätt och ger Spotify behörighet att debitera dig det överenskomna priset automatiskt varje månad tills du säger upp det betalda abonnemanget. För provperioder som är kortare än 14 dagar samtycker du uttryckligen till att vi tillhandahåller dig den betalda tjänsten omedelbart efter att provperioden har avslutats och att du förlorar din ångerrätt från den tidpunkten.

Om du köper ett betalt abonnemang utan provperiod samtycker du till att du har 14 dagar på dig, efter ditt inköp, att ångra dig utan särskild anledning och att du måste betala oss för de tjänster som tillhandahålls fram till den tidpunkt då du informerar oss om att du har ångrat dig. . Du samtycker uttryckligen till att vi tillhandahåller dig tjänsten omedelbart efter ditt inköp, att du förlorar din ångerrätt och att du ger Spotify behörighet att debitera dig automatiskt varje månad tills du säger upp tjänsten.

Riktlinjer för användare

Vi har upprättat riktlinjer för hur Spotify-tjänsten ska användas, så att Spotify-tjänsten förblir till nytta för alla ("riktlinjer för Spotify-användare"). När du använder Spotify-tjänsten måste du efterleva riktlinjerna för Spotify-användare såväl som alla tillämpliga lagar, regler och förordningar samt respektera tredje parters immateriella rättigheter, integritet och andra rättigheter.

Märkeskonton

Om du upprättar ett Spotify-konto å ett företags, en organisations, en enhets eller ett märkes vägnar (ett "märke" och ett "märkeskonto") gäller termerna "du" och "din", så som de används i dessa villkor (inklusive i andra Spotify-villkor som införlivas häri via hänvisning), för både dig och märket.

Om du skapar ett märkeskonto framställer och garanterar du att du är behörig att bevilja alla behörigheter och licenser som beskrivs i dessa villkor (inklusive eventuella andra tillämpliga Spotify-villkor) och att binda märket till dessa villkor.

Ett märke kan följa användare och skapa och dela spellistor, förutsatt att märket inte vidtar någon åtgärd som antyder en rekommendation eller kommersiell relation mellan märket och den användare, artist, låtskrivare eller någon annan person som följs, såvida inte märket har erhållit rättigheterna att antyda ett sådant godkännande på egen hand. I tillägg därtill måste märken vara transparenta inför våra användare med avseende på utlämnande av eventuella rekommendationer eller ersättningar till artister, låtskrivare, användare eller andra parter och de måste efterleva alla tillämpliga lagar, förordningar och uppförandekoder när de är engagerade i förutnämnda rutiner.

Exportkontroll och sanktioner

Spotify-produkter kan vara föremål för USA:s lagar och förordningar som reglerar export och återexport eller liknande lagar som gäller i andra jurisdiktioner, inklusive Export Administration Regulations ("EAR") som upprätthålls av USA:s handelsdepartement, handels- och ekonomiska sanktioner som upprätthålls av USA:s finansdepartements Office of Foreign Assets Control ("OFAC") och International Traffic in Arms Regulations ("ITAR") som upprätthålls av USA:s utrikesdepartement. Du garanterar att du (1) inte är bosatt i något land mot vilket USA har infört förbud mot handel med varor eller på annat sätt har tillämpat några ekonomiska sanktioner och (2) inte är en nekad part så som anges i tillämpliga lagar eller förordningar som reglerar export eller återexport eller liknande lagar som gäller i andra jurisdiktioner eller på annat sätt är upptagen i någon USA-myndighets förteckning över förbjudna eller inskränkta parter.

Du samtycker till att efterleva alla tillämpliga lagar och förordningar som reglerar export och återexport, inklusive och utan begränsning EAR och handels- och ekonomiska sanktioner som upprätthålls av OFAC. Du samtycker i synnerhet till att inte – direkt eller indirekt – använda, sälja, exportera, återexportera, överföra, leda bort, frisläppa eller på annat sätt avyttra produkter, programvara eller teknik (inklusive produkter som är härledda från eller baserade på sådan teknik) du har tagit emot från Spotify enligt dessa villkor till en destination, enhet eller person eller för någon slutanvändning som är förbjuden enligt EAR, handels- och ekonomiska sanktioner som upprätthålls av OFAC eller några av USA:s eller någon annan jurisdiktions lagar och förordningar utan att skaffa nödvändigt föregående tillstånd från de behöriga myndigheterna så som det krävs enligt sådana lagar och förordningar.

4. Innehåll och immateriella rättigheter

Användarinnehåll

Det innehåll du publicerar på tjänsten

Spotify-användare kan publicera, ladda upp eller på annat sätt bidra med innehåll till Spotify-tjänsten ("användarinnehåll"). Observera för tydlighets skull att "användarinnehåll" omfattar all information, allt material och allt annat innehåll som läggs till, skapas, laddas upp, skickas in, distribueras eller publiceras på Spotify-tjänsten (inklusive till Spotify Support Community) av användare.

Du har själv hela ansvaret för allt användarinnehåll du publicerar.

Med avseende på användarinnehåll du publicerar på Spotify lovar du att (1) du äger eller har rätt att publicera sådant användarinnehåll, (2) sådant Användarinnehåll eller dess användning av Spotify i enlighet med den licens som beviljas nedan inte: (i) bryter mot dessa villkor, tillämplig lag eller någon tredje parts immateriella eller andra rättigheter eller (ii) inte antyder någon anknytning till eller rekommendation om dig eller ditt användarinnehåll från Spotify eller någon artist, någon band, något skivmärke eller någon annan person eller enhet utan föregående uttryckligt skriftligt medgivande från Spotify eller en sådan person eller enhet.

När du publicerar eller delar användarinnehåll eller annan information på Spotify-tjänsten ska du tänka på att innehåll och annan information blir tillgängliga offentligt och kan användas och delas på nytt av andra på Spotify-tjänsten och över hela webben. Därför måste du vara försiktig när du publicerar eller delar på Spotify-tjänsten och vara uppmärksam på dina kontoinställningar. Spotify ansvarar inte för det som du eller andra publicerar eller delar på Spotify-tjänsten.

Övervakning av användarinnehåll

Spotify kan, men har ingen skyldighet att, övervaka eller granska användarinnehåll. Spotify förbehåller sig rätten att ta bort eller avaktivera åtkomst till användarinnehåll utan särskild anledning. Spotify kan vidta dessa åtgärder utan att informera dig i förväg.

Licenser som du beviljar oss

Användarinnehåll

Du behåller äganderätten till ditt användarinnehåll när du publicerar det på tjänsten. För att vi ska kunna göra ditt användarinnehåll tillgängligt på Spotify-tjänsten behöver vi dock en begränsad licens från dig till det användarinnehållet. Du beviljar härmed Spotify en icke-exklusiv, överlåtbar, underlicensierbar, royaltyfri, fullt betald, oåterkallelig, världsomfattande licens att på valfria sätt och med valfria medel, metoder eller tekniker, oavsett om de är kända eller skapas senare, reproducera, tillgängliggöra, utföra och visa, översätta, ändra, skapa härledda verk från, distribuera och på annat sätt använda sådant användarinnehåll via valfria medier, oavsett om det sker separat eller i kombination med annat innehåll eller annat material, i samband med Spotify-tjänsten. Om tillämpligt och i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag samtycker du också till att avstå från och inte upprätthålla några ideella eller likvärdiga rättigheter, t.ex. din rätt att bli identifierad som upphovsman till något användarinnehåll, inklusive feedback, och från din rätt att göra invändningar mot en nedsättande behandling av sådant användarinnehåll.

Feedback

Om du tillhandahåller idéer, förslag eller annan feedback i samband med din användning av Spotify-tjänsten eller något innehåll ("feedback") är denna feedback inte konfidentiell och den kan användas av Spotify utan begränsningar och utan betalning till dig. Feedback betraktas som en typ av användarinnehåll inom ramen för dessa villkor.

Din enhet

Du beviljar oss dessutom rätten att (1) ge Spotify-tjänsten tillstånd att använda processorn, bandbredden och lagringsutrymmet på din enhet för att möjliggöra driften av Spotify-tjänsten, (2) att tillhandahålla dig reklam och annan information och att ge våra affärspartner möjlighet att göra detsamma i enlighet med Spotifys integritetspolicy.

Innehållsupplevelse

I alla delar av Spotify-tjänsten kan innehåll som du skaffar åtkomst till, inklusive innehållets val och placering, påverkas av kommersiella överväganden, inklusive Spotifys avtal med tredje parter.

Visst innehåll som licensieras av, tillhandahålls, skapas av eller på annat sätt görs tillgängligt av Spotify (t.ex. podcaster) kan innehålla reklam och Spotify ansvarar inte för sådan reklam.

Anspråk på intrång

Spotify respekterar innehavare av immateriella rättigheter. Om du tror att något innehåll gör intrång i din upphovsrätt kan du läsa Spotifys upphovsrättspolicy.

5. Kundsupport, information, frågor och klagomål

Spotify Support Community

I Spotify Support Community kan du diskutera och utbyta information, tips och annat material kopplat till Spotifys tjänster. Genom att använda Spotify Support Community samtycker du till Community-villkoren.

Om du vill komma i kontakt med oss, klicka här för mer information.

Kundsupport, information, frågor, klagomål

Om du vill ha kundsupport med konto- och betalningsrelaterade frågor ("kundsupportfrågor") kan du använda de kundsupportresurser som anges i avsnittet Om oss på vår webbplats.

Om du har frågor om Spotify-tjänsten eller dessa villkor (inklusive eventuella ytterligare Spotify-villkor) kan du kontakta Spotifys kundtjänst genom att gå till avsnittet Om oss på vår webbplats.

Om du bor i EU kan du även lämna in ett klagomål på plattformen för tvistlösning på nätet (ODR-plattformen). ODR-plattformen är tillgänglig via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Problem och tvister

Stoppa och säga upp Spotify-tjänsterna

Dessa villkor gäller tills de sägs upp av antingen dig eller Spotify. Spotify kan säga upp dessa villkor (inklusive eventuella ytterligare villkor som ingår häri) när som helst eller stoppa din åtkomst till Spotify-tjänsten tillfälligt om vi tror att du har brutit mot något av dessa villkor, om vi slutar tillhandahålla Spotify-tjänsten eller någon väsentlig del av den med rimligt varsel eller så som vi anser vara nödvändigt för att efterleva gällande lagar. Om du eller Spotify säger upp dessa villkor eller om Spotify stoppar din åtkomst till Spotify-tjänsten tillfälligt samtycker du till att Spotify, med förbehåll för gällande lagar, inte har något skadeståndsansvar eller annat ansvar gentemot dig och (utom så som uttryckligen framställs i dessa villkor) att Spotify inte behöver återbetala några belopp som du redan har betalat. Du kan säga upp dessa villkor när som helst, varefter du inte kan fortsätta att använda Spotify-tjänsten. Om du vill ta reda på hur du säger upp ditt Spotify-konto kan du använda kundsupportresurserna på sidan Om oss på vår webbplats.

Avsnitt 4 (Innehåll och immateriella rättigheter), 3 (Din användning av Spotify-tjänsten), 2 (Spotify-tjänsten som tillhandahålls av oss), 6 (Problem och tvister) och 7 (Om dessa villkor) häri, såväl som andra avsnitt i dessa villkor som antingen uttryckligen eller på grund av deras beskaffenhet måste fortsätta att gälla även efter uppsägning av dessa villkor, ska överleva uppsägning.

Garantifriskrivningar

Spotify tillhandahåller Spotify-tjänsten med rimlig omsorg och färdighet och i enlighet med alla specifikationer för Spotify-tjänsten som tillhandahålls av Spotify, men med förbehåll för att Spotify-tjänsten tillhandahålls i tillgängligt och befintligt skick, utan några som helst garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade. Spotify och alla innehavare av innehållet frånsäger sig dessutom alla uttryckliga, underförstådda och lagstadgade garantier avseende innehållet, inklusive garantier avseende tillfredsställande kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller uteblivet intrång. Varken Spotify eller någon innehavare av innehållet garanterar att Spotify-tjänsten eller innehållet är fritt från skadlig programvara eller andra skadliga komponenter. I tillägg därtill gäller att Spotify inte gör några framställningar avseende och ej heller garanterar eller åtar sig något ansvar för externa tillämpningar (eller deras innehåll), användarinnehåll, enheter eller någon produkt eller tjänst som annonseras, marknadsförs eller erbjuds av en tredje part på eller via Spotify-tjänsten eller någon hyperlänkad webbplats och Spotify ansvarar inte för några transaktioner mellan dig och några externa leverantörer av det förutnämnda. Ingen rådgivning eller information, vare sig muntlig eller skriftlig, som du får från Spotify ska utgöra någon garanti å Spotifys vägnar. När du använder Spotify-tjänsten kan du ha åtkomst till funktioner för filtrering av explicit innehåll, men användning av dessa funktioner kan fortfarande leda till att visst explicit innehåll visas och du bör inte förlita dig på att sådana funktioner filtrerar bort allt explicit innehåll. Detta avsnitt gäller i den största utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av underförstådda garantier eller begränsningar av konsumenters tillämpliga lagstadgade rättigheter och därför gäller uteslutandet och begränsningarna i detta avsnitt eventuellt inte för dig och ingenting påverkar dina lagstadgade rättigheter.

Ansvarsbegränsning och tid för att registrera ett anspråk

Med förbehåll för gällande lag samtycker du till att din enda och exklusiva gottgörelse för eventuella problem eller missnöje med Spotify-tjänsten är att avinstallera all Spotify-programvara och sluta använda Spotify-tjänsten. Du samtycker till att Spotify inte har någon förpliktelse eller något ansvar som uppstår genom eller är relaterat till externa tillämpningar eller innehåll däri som görs tillgängliga via eller i samband med Spotify-tjänsten och även om din relation till sådana externa tillämpningar kan regleras av separata avtal med sådana tredje parter är din enda och exklusiva gottgörelse, precis som med avseende på Spotify, för eventuella problem eller missnöje med externa tillämpningar eller innehåll däri, att avinstallera eller sluta använda sådana externa tillämpningar.

**Spotify, dess högre chefer, aktieägare, medarbetare, ombud, styrelseledamöter, dotterbolag, närstående, efterträdare, övertagare, leverantörer eller licensgivare ska under inga omständigheter ansvara för (1) några indirekta, särskilda, tillfälliga, straffande, avskräckande eller följdskador, (2) någon förlust av användning, data, affärer eller vinster (vare sig direkt eller indirekt), i samtliga fall de som uppstår genom användning av eller oförmåga att använda Spotify-tjänsten, enheter, externa tillämpningar eller innehåll i externa tillämpningar, eller (3) sammanlagd ansvarsskyldighet för alla anspråk som är relaterade till Spotify-tjänsten, externa tillämpningar eller innehåll i externa tillämpningar å mer än det högre av (a) de belopp du har betalat till Spotify under de tolv månaderna före det första anspråket eller (b) 30,00 $. Allt ansvar vi har för förluster som du drabbas av är strikt begränsat till förluster som rimligen kunde förutses. **

För tydlighets skull är det viktigt att veta att dessa villkor inte begränsar Spotifys ansvar för bedrägeri, bedräglig oriktig framställning, dödsfall eller personskada i den utsträckning gällande lag skulle förbjuda en sådan begränsning och för allt annat skadeståndsansvar som enligt gällande lag inte får begränsas eller uteslutas.

**Med undantag för de fall då en sådan begränsning är förbjuden enligt gällande lag måste alla anspråk som uppstår inom ramen för dessa villkor inledas (genom att registrera en begäran om skiljedom eller en enskild åtgärd enligt nedanstående skiljedomsavtal) inom ett år efter den dag då den part som hävdar anspråket först känner till eller rimligen bör känna till den handling, det utelämnande eller den underlåtenhet som ger upphov till anspråket och det ska inte finnas någon rätt till någon gottgörelse för något anspråk som inte hävdas inom den tidsperioden. **

Tredje parts rättigheter

Du bekräftar och samtycker till att innehavarna av innehållet och vissa distributörer (t.ex. appbutiksleverantörer) är dessa villkors avsedda förmånstagare och har rätt att upprätthålla dessa villkor direkt gentemot dig. Utöver det som framställs i detta avsnitt är dessa villkor inte avsedda att bevilja någon annan än dig och Spotify rättigheter och dessa villkor ska under inga omständigheter skapa några rättigheter för förmånstagande tredje part.

Om du har hämtat någon av våra mobila appar (vardera en "app") från Apple Inc. ("Apple") App Store eller om du använder appen med en iOS-enhet bekräftar du att du har läst, förstår och samtycker till följande meddelande avseende Apple. Dessa villkor gäller endast mellan dig och Spotify och inte med Apple och Apple ansvarar inte för Spotify-tjänsten och innehållet i däri. Apple har ingen som helst skyldighet att tillhandahålla några underhålls- och supporttjänster med avseende på Spotify-tjänsten. Om Spotify-tjänsten inte uppfyller någon tillämplig garanti kan du informera Apple om det, varvid Apple återbetalar det tillämpliga inköpspriset för appen till dig och i den största utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har Apple inga som helst andra garantiskyldigheter med avseende på Spotify-tjänsten. Apple ansvarar inte för att åtgärda några anspråk från dig eller någon tredje part med avseende på Spotify-tjänsten eller ditt innehav eller din användning av Spotify-tjänsten, inklusive (1) anspråk avseende produktansvar, (2) något anspråk om att Spotify-tjänsten inte efterlever tillämpliga lagliga eller reglerande krav (3) anspråk som uppstår inom ramen för konsumentskydds- eller liknande lagstiftning samt (4) anspråk med avseende på intrång i immateriella rättigheter. Apple ansvarar inte för utredning, försvar, reglering och fullgörande av något anspråk från tredje part om att Spotify-tjänsten eller ditt innehav och din användning av appen gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter. Du samtycker till att efterleva alla tillämpliga villkor från tredje part när du använder Spotify-tjänsten. Apple och Apples dotterbolag är dessa villkors förmånstagande tredje part och efter ditt samtycke till dessa villkor har Apple rätt (och anses ha samtyckt till rättigheten) att upprätthålla dessa villkor mot dig som dessa villkors förmånstagande tredje part.

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra Spotify för och hålla Spotify skadeslöst mot eventuella rimligen förutsägbara direkta förluster, skador och rimliga utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader) som Spotify drabbas av på grund av eller i samband med: (1) ditt brott mot något av dessa villkor (inklusive eventuella ytterligare Spotify-villkor som införlivas häri), (2) något användarinnehåll som du publicerar eller på annat sätt bidrar med, (3) någon aktivitet som du deltar i eller via Spotify-tjänsten samt (4) ditt brott mot någon lag eller någon tredje parts rättigheter.

Reglerande lag, obligatorisk skiljedom och plats

6.1 Reglerande lag/jurisdiktion

Om inget annat krävs enligt obligatoriska lagar i ditt bosättningsland är avtalen (och eventuella icke-avtalsmässiga tvister/anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dem) föremål för lagarna i den delstat eller det land som anges nedan, utan hänsyn till principer avseende val av lag eller motstridande lagar.

Du och Spotify samtycker dessutom till jurisdiktionen för de domstolar som anges nedan för att lösa eventuella tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår i samband med avtalen (och eventuella icke-avtalsmässiga tvister/anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dem), utom i de fall då de omfattas av tillämpliga obligatoriska lagar, varvid du kan välja att väcka talan i ditt bosättningsland eller vi endast kan väcka talan i ditt bosättningsland.

Land eller region Lagval Jurisdiktion
Alla andra länder och regioner där Spotify är tillgängligt. Sverige Exklusivt, Sveriges domstolar
Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Hongkong, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Norge, Filippinerna, Portugal, Slovakien, Spanien, Turkiet Sveriges lagar Icke-exklusivt; Sveriges domstolar
Brasilien Brasiliens lagar Exklusivt, São Paulos delstatliga och federala domstolar, delstaten São Paulo, Brasilien
Kanada Inte tillämpligt för invånare i Québec: lagarna i provinsen Ontario, invånare i Québec: lagarna i provinsen Québec, Kanada Inte tillämpligt för invånare i Québec: exklusivt, utom i syfte att verkställa domar; domstolarna i Ontario, Kanada, invånare i Québec: domstolarna i Québec, Kanada
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay Delstaten Kalifornien, USA Exklusivt; delstatliga och federala domstolar i San Francisco, CA eller New York, NY
Storbritannien Lagar i England och Wales Exklusivt

6.2 AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN

OM TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG SAMTYCKER DU OCH SPOTIFY TILL ATT VAR OCH EN AV DEM ENDAST KAN FÖRA TALAN MOT DEN ANDRA I DIN ELLER DESS EGENSKAP SOM ENSKILD OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER GRUPPMEDLEM I NÅGON PÅSTÅDD GRUPP ELLER REPRESENTERANDE TALAN. Såvida inte du och Spotify samtycker får ingen skiljedomare eller annan domare konsolidera fler än en persons anspråk eller på annat sätt leda någon form av representerande eller gruppförfarande.

6.3 SKILJEDOMSFÖRFARANDE

Om du befinner dig i, är baserad i, har kontor i eller bedriver verksamhet i en jurisdiktion där detta avsnitt 6.3. är verkställbart gäller följande obligatoriska bestämmelser för skiljedomsförfarande för dig:

6.3.1 Tvistlösning och skiljedomsförfarande

Du och Spotify samtycker till att eventuella tvister, anspråk eller kontroverser mellan dig och Spotify som uppstår på något sätt i samband med eller relaterade till dessa avtal eller din relation med Spotify i din roll som användare av tjänsten (oavsett om det är baserat på avtal, åtalbar handling, lag, bedrägeri, oriktig framställning eller någon annan rättslig teori och oavsett om anspråken uppstår under eller efter att avtalen har sagts upp) ska fastställas genom obligatoriskt bindande enskilt skiljedomsförfarande. Skiljedomsförfarande är mer informellt än en domstolsprocess. DET FÖREKOMMER INGEN DOMARE ELLER JURY I SKILJEDOMSFÖRFARANDET OCH DOMSTOLARS GRANSKNING AV SKILJEDOMAR ÄR BEGRÄNSAD. Framlägganden kan vara mer begränsade än i domstolar. Skiljedomaren måste följa detta avtal och kan utdöma samma skadestånd och lättnad som en domstol (inklusive advokatarvoden), med undantag för att skiljedomaren inte får utdöma fastställande eller föreläggande om lättnad till förmån för alla utom parterna i skiljedomsförfarandet. Denna bestämmelse om skiljedomsförfarande ska överleva uppsägning av avtalet.

6.3.2 Undantag

Utan hinder av punkt 6.3.1 ovan samtycker både du och Spotify till att ingenting häri ska anses avstå från, utesluta eller på annat sätt begränsa någon av våra rättigheter att när som helst (1) föra enskild talan i en domstol som handlägger mindre anspråk, (2) söka verkställande åtgärder via tillämpliga federala, delstatliga eller lokala organ om sådana åtgärder är tillgängliga, (3) begära föreläggande om lättnad i en domstol eller (4) föra talan i domstol för att åtgärda intrång i immateriella rättigheter.

6.3.3 Skiljedomsregler

Antingen du eller vi kan inleda skiljedomsförfaranden. Alla skiljedomsförfaranden mellan dig och Spotify ska avgöras slutgiltigt enligt Internationella Handelskammarens ("ICC") då gällande skiljedomsregler ("ICC-reglerna") av en eller flera skiljemän som utses i enlighet med ICC-reglerna, så som ändrade av dessa avtal och ska administreras av ICC:s Internationella domstol för skiljedomsförfarande.

Alla skiljedomsförfaranden hålls på engelska och om inte annat krävs enligt en obligatorisk lag i en EU-medlemsstat eller någon annan jurisdiktion ska den lag som ska tillämpas vid skiljedomsförfaranden vara lagen i [den delstat eller det land som beskrivs i punkt 6.1], utan hänsyn till principer avseende val av lag eller motstridande lagar.

6.3.4 Tid för registrering

Varje skiljedomsförfarande måste inledas genom att registrera en begäran om skiljedom ETT ÅR efter den dag då den part som hävdar anspråket först känner till eller rimligen bör känna till den handling, det utelämnande eller den underlåtenhet som ger upphov till anspråket och det ska inte finnas någon rätt till någon gottgörelse för något anspråk som inte hävdas inom den tidsperioden. Om tillämplig lag förbjuder en begränsning av ett år för att hävda anspråk måste alla anspråk hävdas inom den kortaste tid som är tillåten enligt gällande lag.

6.3.5 Meddelande, process

En part som avser att söka skiljedomsförfarande måste först skicka ett skriftligt meddelande om tvisten till den andra parten, via rekommenderat brev eller Federal Express (underskrift krävs) eller, om vi inte har en fysisk adress till dig, via e-post ("meddelande"). Spotifys adress för meddelanden är: [Spotify, Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, NY 10007, USA]. Meddelandet måste (1) beskriva anspråkets eller tvistens beskaffenhet och grund och (2) framställa den särskilda lättnad som söks ("krav"). Vi samtycker till att agera i god tro för att lösa anspråket direkt, men om vi inte når en överenskommelse om att göra det inom 30 dagar efter det att meddelandet har tagits emot kan du eller Spotify inleda ett skiljedomsförfarande. Under skiljedomsförfarandet får beloppet i eventuella erbjudanden om förlikning från dig eller Spotify inte lämnas ut till skiljedomaren förrän efter att skiljedomaren fattar ett slutgiltigt beslut och skiljedom (om något). Om vår tvist slutligen löses genom skiljedomsförfarande till din fördel ska Spotify betala dig det högre av (1) det belopp som utdöms av skiljedomaren, om tillämpligt, (2) det senast skriftliga belopp som erbjuds av Spotify för att lösa tvisten före skiljedomarens skiljedom eller (3) 1 000,00 $. Alla handlingar och all information som lämnas ut under skiljedomsförfarandet ska hållas strikt konfidentiella av mottagaren och får inte användas av mottagaren för något annat ändamål än skiljedomsförfarandet eller för att verkställa skiljedomarens beslut och skiljedom och får inte lämnas ut utom i förtroende till personer som har ett behov att känna till det för sådana ändamål eller så som krävs enligt gällande lag. Med undantag för det som krävs för att verkställa skiljedomarens beslut och skiljedom, får varken du eller Spotify göra några offentliga uttalanden eller offentliga kommentarer eller ge upphov till någon publicitet avseende skiljedomsförfarandet, inklusive men inte begränsat till det faktum att parterna tvistar, förekomsten av skiljedomsförfarandet eller något beslut eller någon skiljedom från skiljedomaren.

6.3.6 Ändringar

Om Spotify i framtiden gör ändringar i denna bestämmelse om skiljedomsförfaranden (utöver att ändra Spotifys adress för meddelanden) kan du avvisa alla sådana ändringar genom att skicka ett skriftligt meddelande, inom 30 dagar efter ändringen, till Spotifys adress för meddelanden, varvid ditt konto hos Spotify ska sägas upp omedelbart och denna bestämmelse om skiljedomsförfarande, som gällde omedelbart före de ändringar du avvisar, ska fortsätta att gälla.

6.3.7 Verkställbarhet

Om avståendet från grupptalan i avsnitt 6.2 befinns vara ogenomförbart i ett skiljedomsförfarande eller om någon del av avsnitt 6.3 befinns vara ogiltig eller ogenomförbar ska hela avsnitt 6.3 vara ogiltigt och i sådant fall samtycker parterna till att den exklusiva jurisdiktion och plats som beskrivs i avsnitt 6.1 ska styra alla åtgärder som uppstår genom eller i samband med avtalen, varvid du inte ska hindras från att väcka talan när som helst.

7. Om dessa villkor

Du kan ha vissa rättigheter enligt gällande lag som inte kan begränsas av ett avtal. Dessa villkor är inte på något sätt avsedda att begränsa dessa rättigheter.

Ändringar

Vi kan då och då göra ändringar i dessa villkor (inklusive eventuella ytterligare Spotify-villkor som införlivas häri via hänvisning) och informera dig om sådana ändringar på ett rimligt sätt (innan de träder i kraft), inklusive genom att publicera ett ändrat avtal på den tillämpliga Spotify-tjänsten (förutsatt att vi för väsentliga ändringar strävar efter att tillhandahålla meddelandet via e-post, ett popup-meddelande i tjänsten eller på annat sätt). Inga sådana ändringar gäller för tvister mellan dig och oss som uppstår före det datum då vi publicerade de ändrade villkoren eller andra Spotify-villkor som införlivar sådana ändringar eller på annat sätt informerade dig om sådana ändringar. Din användning av Spotify-tjänsten efter ändringar i dessa villkor utgör ditt samtycke till sådana ändringar. Om du inte vill fortsätta att använda Spotify-tjänsten enligt de uppdaterade villkoren kan du säga upp ditt konto genom att kontakta oss. Det giltighetsdatum som anges överst i detta dokument anger när dessa villkor ändrades senast.

Fullständigt avtal

Utöver det som framställs i detta avsnitt eller som uttryckligen har överenskommits skriftligen mellan dig och Spotify utgör dessa villkor de fullständiga villkor som du och Spotify har kommit överens om och det ersätter alla tidigare överenskommelser avseende ämnet för dessa villkor, oavsett om de är skriftliga eller muntliga. Så som angivet ovan införlivas andra villkor som reglerar användning av Spotify-tjänsten i detta dokument via hänvisning. Detta omfattar villkoren för Spotify Premium-kampanjerbjudandet, Spotifys kortvillkor, riktlinjerna för Spotify-användare, Spotifys upphovsrättspolicy och villkoren för Spotify Support Community.

Avskiljbarhet och avstående

Om inte annat framställs i dessa villkor gäller att om någon bestämmelse i dessa villkor av någon anledning eller i någon utsträckning skulle fastställas vara ogiltig eller ogenomförbar påverkas inte de återstående bestämmelserna i dessa villkor och om så är fallet ska tillämpningen av denna bestämmelse genomföras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag.

All underlåtenhet av Spotify eller någon tredje part att upprätthålla dessa villkor eller någon bestämmelse i dem ska inte innebära att Spotify eller den tillämpliga förmånstagande tredje parten avstår från rätten att göra det.

Överlåtelse

Spotify kan överlåta något eller samtliga av dessa villkor och kan helt eller delvis överlåta eller delegera sina rättigheter eller förpliktelser inom ramen för dessa villkor. Du får inte överlåta dessa villkor, vare sig helt eller delvis, och ej heller överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt dessa villkor till någon tredje part.