Directive pentru Utilizatorii Spotify

Bună ziua! Bun venit la Directivele pentru Utilizatorii Spotify** („Directive pentru Utilizatori")**, care se aplică în cazul folosirii site-urilor web, aplicațiilor și serviciilor Spotify, care fac trimitere la aceste Directive pentru Utilizatori („Serviciile"), inclusiv în cazul accesării oricărui tip de material sau conținut furnizat prin serviciile respective („Conținut"). Aceste Directive pentru Utilizatori sunt concepute pentru a asigura faptul că utilizarea Serviciilor constituie o activitate plăcută pentru toată lumea. Pe lângă aceste Directive pentru Utilizatori, conținutul trebuie să respecte Regulile platformei Spotify („Regulile platformei").

Este posibil să actualizăm periodic aceste Directive pentru Utilizatori și Regulile platformei; puteți găsi cea mai recentă versiune pe site-ul nostru web.

Încălcarea acestor Directive pentru Utilizatori sau a Regulilor platformei poate duce la eliminarea oricărui conținut sau material cu care ați contribuit la Servicii și/sau la închiderea ori suspendarea contului dumneavoastră. Încercăm să punem Serviciile la dispoziția tuturor, în general, dar nu le puteți folosi dacă v-am închis anterior contul pentru oricare dintre Serviciile noastre. De asemenea, interzicem tentativele de a eluda acțiuni anterioare de punere în aplicare, inclusiv prin crearea de conturi noi.

Nu sunt permise următoarele, indiferent de motiv, în legătură cu Serviciile și cu materialul sau conținutul pus la dispoziție prin intermediul Serviciilor, sau orice parte a acestora:

 1. ingineria inversă, de-compilarea, dezasamblarea, modificarea sau crearea de lucrări derivate, cu excepția cazurilor în care o astfel de restricție este interzisă în mod explicit prin legislația aplicabilă. Dacă legislația aplicabilă vă permite de-compilarea oricărei părți din Servicii sau Conținut, în cazul în care este necesar pentru a obține informațiile utile în vederea creării unui program independent, care să poată fi operat cu Serviciile sau cu alt program, informațiile pe care le obțineți în urma unor astfel de activități (a) pot fi folosite doar în scopul de mai sus, (b) nu pot fi divulgate sau comunicate fără acordul prealabil, în scris, al Spotify, unei terțe părți, căreia divulgarea sau comunicarea nu îi este necesară în vederea atingerii obiectivului, și (c) nu pot fi utilizate pentru a crea orice fel de program software sau serviciu, care, prin expresia sa, este similar în mod substanțial oricărei părți din Servicii sau Conținut;
 2. copierea, reproducerea, redistribuirea, „extragerea", înregistrarea, transferul, interpretarea, înscenarea, crearea de linkuri pentru public sau afișarea în fața publicului, difuzarea sau punerea la dispoziția publicului, sau orice altă utilizare care nu este permisă în mod explicit în baza Contractelor sau legislației aplicabile, ori care încalcă în alt mod drepturile de proprietate intelectuală;
 3. importul sau copierea oricăror fișiere locale asupra cărora nu aveți dreptul legal de a le importa sau copia astfel;
 4. transferul de copii ale Conținutului din memoria cache, de pe un Dispozitiv autorizat pe orice alt Dispozitiv, folosind orice fel de mijloace;
 5. „căutarea" sau „extragerea de date", manual sau cu mijloace automate, sau altfel folosind orice mijloace automate (inclusiv boți, sisteme de extragere de date și roboți de căutare), pentru a vizualiza, accesa sau colecta informații sau folosind orice parte a Serviciilor sau Conținutului pentru a instrui un model de învățare automată sau AI sau altfel introducând Conținutul Spotify într-un model de învățare automată sau AI;
 6. vânzarea, închirierea, transferul de licențe, leasingul sau altă formă de monetizare, cu excepția celor permise, în mod explicit, prin Contracte;
 7. vânzarea unui cont de utilizator sau a unui play-list, ori acceptarea sau dispoziția de a accepta orice compensație, financiară sau de altă natură, pentru a influența numele unui cont sau play-list, ori conținutul inclus într-un cont sau play-list; sau
 8. creșterea numărului de ascultări sau al numărului de urmăritori în mod artificial, promovarea de Conținut în mod artificial, sau alte tipuri de manipulare, inclusiv prin (i) folosirea de programe robotizate, coduri scrise în limbaj scriptic sau alte procese automate, (ii) oferirea sau acceptarea oricărei forme de compensație (financiară sau de altă natură), sau (iii) orice alte mijloace;
 9. eludarea oricărei tehnologii folosite de Spotify, licențiatorii săi, sau orice terță parte, inclusiv orice restricție teritorială sau alte restricții de acces la conținut, aplicate de Spotify sau licențiatorii săi;
 10. eludarea sau blocarea de reclame, ori crearea sau distribuirea de instrumente proiectate să blocheze reclame;
 11. îndepărtarea sau modificarea oricărui drept de autor, oricărei mărci înregistrate sau a altor drepturi de proprietate intelectuală (inclusiv în scopul de a disimula sau a schimba indicii de proprietate sau proveniență);
 12. ștergerea sau alterarea oricărei părți din Servicii sau Conținut, cu excepția cazurilor în care se prevede în mod explicit, prin Contracte, ori în cazul în care Conținutul este pus la dispoziție de un alt utilizator, cu acordul explicit al acestuia; sau
 13. furnizarea parolei dumneavoastră oricărei alte persoane, ori folosirea numelui de utilizator și a parolei unei alte persoane.

Vă rugăm să respectați Spotify, proprietarii materialului și conținutului din cadrul Serviciilor și ceilalți utilizatori ai Serviciilor. Nu participați la niciun fel de activitate, nu postați niciun fel de Conținut de Utilizator și nu vă înregistrați sau folosiți un nume de utilizator, care este ori include materiale, care:

 1. sunt ilegale sau menite să promoveze, ori să comită un act ilegal de orice natură, inclusiv încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, drepturilor de confidențialitate, drepturilor de publicitate sau drepturilor de proprietate asupra Spotify sau unei terțe părți, sau care ar încălca orice acord la care dumneavoastră luați parte, precum, cu titlu de exemplu și nelimitativ, un acord de înregistrare în exclusivitate sau un acord de publicare;
 2. includ parola dumneavoastră sau includ, în mod intenționat, parola oricărui alt utilizator, ori conțin, în mod intenționat, date personale ale unor terți sau sunt menite să solicite astfel de date personale;
 3. expun informații confidențiale sau legate de proprietate ale unei terțe părți, sau informații personale despre dumneavoastră, care nu sunt destinate a fi difuzate către oameni din întreaga lume;
 4. includ conținut malițios, precum malware, cai troieni sau viruși, ori care interferează altfel cu accesul oricărui utilizator la Serviciul Spotify;
 5. imită sau denaturează afilierea dumneavoastră cu Spotify (inclusiv, de exemplu, folosind conținutul cu drepturi de autor al Spotify, folosind sigla Spotify fără permisiune, sau folosind mărcile înregistrate ale Spotify într-o manieră derutantă), alt utilizator, altă persoană sau entitate, sau care sunt frauduloase, false, înșelătoare, ori care induc în eroare;
 6. implică transmiterea de e-mailuri nesolicitate în masă sau alte forme de spam, corespondență nedorită, scrisori în lanț sau altele similare;
 7. activități comerciale sau de vânzare neautorizate, precum publicitate, promoții, concursuri, tombole, jocuri de noroc, pariuri sau scheme piramidale;
 8. link-uri neautorizate către, care se referă la, sau promovează în alt mod produse sau servicii comerciale, cu excepția cazurilor în care sunt autorizate în mod explicit de Spotify;
 9. interferează cu, sau perturbă în orice fel Serviciul Spotify, manipulează, încalcă sau încearcă să sondeze, scaneze sau verifice vulnerabilitățile din Serviciul Spotify sau sistemele informatice, rețeaua, regulile de utilizare ale Spotify sau orice alte componente de securitate ale Spotify, măsuri de autentificare sau alte măsuri de protecție aplicabile Serviciului Spotify, Conținutului sau oricărei părți din acestea;
 10. intră în conflict cu Termenii și Condițiile de Utilizare Spotify sau orice alți termeni sau alte politici care se aplică utilizării de către dumneavoastră a oricărui Serviciu; sau
 11. au fost eliminate din oricare dintre serviciile noastre, ca urmare a încălcării termenilor noștri sau politicilor noastre, precum o piesă interzisă, un episod sau un show interzis. Acestea includ conținut care este creat sau reutilizat pentru a reconstitui sau a deservi același scop precum Conținutul înlăturat anterior.