Condiții de utilizare Spotify

1. Introducere

2. Serviciul Spotify furnizat de noi

3. Utilizarea serviciului Spotify de către dumneavoastră

4. Conținut și drepturi de proprietate intelectuală

5. Asistență pentru clienți, informații, întrebări și reclamații

6. Probleme și litigii

7. Despre aceste Condiții

1. Introducere

Citiți cu atenție aceste Condiții de utilizare (denumite în continuare „Condiții") deoarece reglementează modul în care utilizați (inclusiv modul în care accesați) serviciile personalizate Spotify pentru streaming de muzică și alt conținut, inclusiv toate site-urile și aplicațiile noastre software care încorporează sau fac trimitere la aceste Condiții (denumite colectiv „serviciul Spotify") și orice piese muzicale, videoclipuri, podcasturi, cărți audio sau alte materiale puse la dispoziție prin serviciul Spotify („Conținut").

Utilizarea serviciului Spotify se supune unor termeni și condiții suplimentare prezentate de Spotify, care sunt încorporate în prezentul document prin această referire la aceste Condiții (denumite colectiv „Acorduri"). Consultați Secțiunea 7 de mai jos pentru informații despre condițiile suplimentare respective și modul în care putem modifica aceste Condiții sau condițiile suplimentare incluse prin referință. Pentru a afla mai multe despre modul în care Spotify colectează, utilizează, transmite și protejează datele dumneavoastră cu caracter personal, consultați Politica de confidențialitate Spotify.

Prin abonarea sau utilizarea într-un alt mod a serviciului Spotify, sunteți de acord cu aceste Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții, nu trebuie să utilizați serviciul Spotify sau să accesați vreun conținut.

Furnizorul serviciului

Aceste Condiții sunt încheiate între dumneavoastră și Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53, Stockholm, Suedia.

Condiții de vârstă și eligibilitate

Pentru a utiliza serviciul Spotify și a accesa orice Conținut, trebuie (1) să aveți minimum 13 ani (sau vârsta minimă echivalentă în țara dumneavoastră), (2) să aveți acordul părinților sau al tutorelui dacă sunteți minor în țara dumneavoastră, (3) să aveți dreptul să încheiați un contract cu caracter obligatoriu cu noi și să nu fiți împiedicat să faceți acest lucru de nicio lege aplicabilă și (4) să aveți reședința într-o țară în care este disponibil Serviciul. De asemenea, vă luați angajamentul că toate informațiile de înregistrare pe care le trimiteți către Spotify sunt adevărate, exacte și complete și sunteți de acord să le păstrați astfel în permanență. Dacă sunteți minor în țara dumneavoastră, părintele sau tutorele va trebui să fie de acord cu aceste Condiții în numele dumneavoastră. Puteți găsi informații suplimentare cu privire la cerințele legate de vârsta minimă în procesul de înregistrare. Dacă nu îndepliniți cerințele legate de vârsta minimă, nu trebuie să vă înregistrați ca utilizator. Pe anumite piețe, Spotify le poate oferi titularilor principali ai conturilor oportunitatea de a le acorda acces copiilor în cadrul unui abonament de familie. Activând accesul respectiv, titularul principal al contului confirmă că este tutorele legal al oricărui utilizator care are acces și că îi dă permisiunea utilizatorului mai tânăr să folosească Spotify.

2. Serviciul Spotify furnizat de noi

Opțiunile serviciului Spotify

Furnizăm numeroase opțiuni ale serviciului Spotify. Unele opțiuni ale serviciului Spotify sunt furnizate gratuit, în timp ce alte opțiuni necesită plată înainte de a putea fi accesate („abonamente cu plată"). De asemenea, putem oferi planuri promoționale speciale, abonamente sau servicii, inclusiv oferte de produse și servicii ale unor terți. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru produsele și serviciile furnizate de acești terți.

Versiuni de încercare

La anumite intervale de timp, noi sau alte părți în numele nostru putem oferi versiuni de încercare ale abonamentelor cu plată pentru o perioadă de timp specificată, gratuit sau la un tarif redus (denumită „versiune de încercare"). Utilizând un serviciu Spotify prin intermediul unei versiuni de încercare, sunteți de acord cu Condițiile promoționale Spotify Premium.

Aplicații, dispozitive și software-uri open source de la terți

Serviciul Spotify poate fi integrat cu, sau poate interacționa într-un alt fel cu aplicații, site-uri și servicii ale terților („aplicații de la terți") și calculatoare personale, telefoane mobile, tablete, dispozitive portabile, difuzoare și alte dispozitive ale terților („dispozitive"). Utilizarea de către dumneavoastră a acestor aplicații și dispozitive ale terților poate face obiectul unor termeni, condiții și politici suplimentare, care vă sunt furnizate de către terțul în cauză. Spotify nu garantează că aplicațiile și dispozitivele de la terți vor fi compatibile cu serviciul Spotify.

Limitările și modificările serviciului

Facem dovada unei atenții și a unor abilități rezonabile pentru a menține serviciul Spotify operațional și pentru a vă furniza o experiență audio personalizată și captivantă. Cu toate acestea, este posibil ca ofertele noastre de servicii și disponibilitatea lor să se modifice la anumite intervale de timp și să facă obiectul legilor aplicabile, fără a implica răspunderea dumneavoastră; de exemplu:

  • Serviciile Spotify pot suferi întreruperi temporare cauzate de probleme tehnice, întreținere sau testare ori de actualizări, de exemplu cele necesare pentru a reflecta modificările din legislația și cerințele normative corespunzătoare.
  • Ne propunem să ne dezvoltăm și să ne îmbunătățim continuu Serviciile, așadar este posibil să modificăm, să suspendăm sau să oprim (permanent sau temporar) furnizarea totală sau parțială a serviciului Spotify (inclusiv a anumitor funcții, caracteristici, planuri de abonament și oferte promoționale).
  • Oferta noastră de conținut dinamic evoluează încontinuu și se adaptează la nevoile comunității Spotify. Spotify nu are obligația de a furniza un anumit conținut prin intermediul Serviciului său. Spotify sau proprietarii în cauză pot suprima accesul la anumite melodii, videoclipuri, podcasturi, cărți audio și alt Conținut, fără notificare prealabilă.

Dreptul dumneavoastră de a rezilia aceste Condiții dacă nu mai doriți să utilizați Serviciul Spotify este prezentat în Secțiunea 6 de mai jos.

Dacă ați plătit taxe în avans direct către Spotify pentru un abonament cu plată pe care Spotify îl întrerupe înainte de sfârșitul perioadei preplătite (așa cum este definit acest termen în secțiunea Plăți și anulări de mai jos), Spotify vă va rambursa taxele plătite în avans pentru perioada preplătită pentru orice parte neutilizată a abonamentului cu plată curent după o astfel de întrerupere. Contul dumneavoastră și informațiile de facturare trebuie să fie actualizate pentru ca noi să vă putem face rambursarea.

Spotify nu are nicio răspundere față de dumneavoastră, respectiv nicio obligație de a vă rambursa în legătură cu întreruperile sau defecțiunile de internet sau ale altor servicii, care sunt cauzate de acțiunile autorităților guvernamentale, ale altor terți sau de evenimente care nu se află sub controlul nostru.

3. Utilizarea serviciului Spotify de către dumneavoastră

Crearea unui cont Spotify

Pentru a utiliza serviciul Spotify, integral sau parțial, este posibil să fie necesară crearea unui cont Spotify. Numele de utilizator și parola dumneavoastră sunt exclusiv pentru uzul dumneavoastră personal și trebuie păstrate confidențiale. Înțelegeți că sunteți responsabil pentru orice utilizare (inclusiv orice utilizare neautorizată) a numelui de utilizator și a parolei dumneavoastră. Notificați imediat echipa de Asistență pentru clienți dacă numele dumneavoastră de utilizator sau parola au fost pierdute sau furate sau în cazul în care considerați că v-a fost accesat contul în mod neautorizat.

Spotify vă poate revendica sau cere să vă modificați numele de utilizator sau parolă din orice motiv.

Drepturile dumneavoastră de utilizare a serviciului Spotify

Accesul la Serviciul Spotify

Sub rezerva respectării de către dumneavoastră a acestor Condiții (inclusiv a oricăror alți termeni și condiții aplicabile), vă acordăm permisiunea limitată, neexclusivă și revocabilă de a utiliza în scopuri personale, necomerciale serviciul Spotify și conținutul (denumite colectiv „acces"). Acest acces rămâne în vigoare până la rezilierea de către dumneavoastră sau de către Spotify. Sunteți de acord că nu veți realoca sau transfera serviciul Spotify sau conținutul.

Aplicațiile software Spotify și conținutul funcționează pe bază de licență, nu vă sunt vândute sau transferate, iar Spotify și licențiatorii dețin dreptul de proprietate asupra tuturor copiilor de aplicații software Spotify și conținut chiar și după instalarea pe dispozitivul dumneavoastră.

Drepturile de proprietate ale Spotify

Serviciul Spotify și conținutul sunt proprietatea Spotify sau a licențiatorilor Spotify. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, siglele, numele de domenii și orice alte caracteristici ale mărcii Spotify („caracteristicile mărcii Spotify") sunt proprietatea exclusivă a Spotify sau a furnizorilor săi de licență. Aceste Condiții nu vă acordă niciun drept de utilizare a caracteristicilor mărcii Spotify, fie pentru uz comercial, fie pentru uz necomercial.

Sunteți de acord să respectați Normele pentru utilizatorii Spotify și să nu utilizați Serviciul Spotify, Conținutul sau orice parte a acestora în orice mod care nu este permis în mod explicit în aceste Condiții.

Plăți și anulare

Abonamente cu plată

Puteți achiziționa un abonament cu plată direct de la Spotify sau prin intermediul unui terț prin:

  • plata unei taxe de abonament în avans sau lunar sau la alt interval recurent care vă este prezentat înainte de achiziție sau
  • plata în avans care vă dă acces la Serviciul Spotify pe o anumită perioadă de timp („perioadă preplătită").

Ratele de impozitare sunt calculate pe baza informațiilor pe care le furnizați și a ratei aplicabile în momentul taxării lunare.

Dacă achiziționați accesul la un abonament cu plată prin intermediul unui terț, este posibil să se aplice termeni și condiții separate pentru partea terță respectivă, pe lângă aceste Condiții, pentru utilizarea serviciului Spotify. Dacă achiziționați un abonament cu plată folosind un cod, un card-cadou, o ofertă de abonament preplătit sau altă ofertă furnizată sau comercializată de sau în numele Spotify pentru accesul la un Abonament cu plată („Coduri"), trebuie să vă dați acordul privind Condițiile cardului Spotify.

Modificări de prețuri și taxe

Din când în când, Spotify poate modifica prețul abonamentelor cu plată, inclusiv pe cel al taxelor de abonament recurente, al perioadei preplătite (pentru perioade încă neplătite) sau al Codurilor (definite mai sus), pentru a reflecta circumstanțe precum schimbări în oferta de produse și în funcțiile disponibile, schimbări în domeniul de activitate sau în contextul economic sau din motive de securitate, legale sau normative, comunicând prin orice mijloc rezonabil (prin e-mail, notificări în aplicație sau în alte moduri) eventualele modificări ale prețurilor cu un preaviz rezonabil, în niciun caz mai scurt de 30 de zile. Modificările de preț vor intra în vigoare la începutul următoarei perioade de abonament care urmează datei de modificare a prețului. Sub rezerva legislației aplicabile, prin continuarea utilizării serviciului Spotify după ce modificarea de preț intră în vigoare se presupune că ați acceptat noul preț. Dacă nu sunteți de acord cu modificarea de preț, puteți respinge modificarea prin dezabonarea de la abonamentul cu plată aplicabil înainte ca modificarea de preț să intre în vigoare.

Ratele de impozitare se bazează pe ratele aplicabile în momentul taxării lunare. Aceste sume se pot modifica în timp, în funcție de cerințele fiscale locale din țara, statul, teritoriul sau chiar orașul dumneavoastră. Orice modificare a tarifului se va aplica automat pe baza informațiilor contului pe care le-ați furnizat.

Facturare și anulare

Dacă nu există prevederi contrare (de ex. dacă nu v-ați înscris la o Perioadă preplătită), abonamentele cu plată continuă pe termen nedeterminat până când sunt anulate. Veți fi taxat recurent, în prima zi a fiecărei perioade de facturare. Veți plăti și ne veți autoriza (sau veți autoriza terțul în cauză dacă vă abonați printr-un terț) să încasăm taxa de abonament valabilă în momentul respectiv, prin metoda de plată selectată de dvs.

Puteți anula oricând Abonamentul cu plată conectându-vă la contul Spotify și urmând indicațiile de pe pagina Cont sau făcând clic aici și urmând instrucțiunile. Dacă nu există prevederi contrare, anularea va intra în vigoare de la sfârșitul perioadei de facturare în care solicitați anularea și contul va fi retrogradat la versiunea gratuită a serviciului Spotify. Nu oferim rambursări sau credite pentru nicio perioadă parțială de abonament, cu excepția celor menționate în mod expres în aceste Condiții.

Dacă ați achiziționat un abonament cu plată folosind un cod, abonamentul dumneavoastră va fi reziliat automat la sfârșitul perioadei stipulate în cod sau atunci când există un sold preplătit insuficient pentru a plăti pentru serviciul Spotify.

Pe lângă alte drepturi pe care le putem avea conform acestor Condiții și în pofida acestora, ne rezervăm dreptul de a anula oricând un Abonament cu plată, cu un preaviz minim de 14 zile trimis către dumneavoastră. Dacă nu vă furnizăm informații contrare, vă vom permite să vă păstrați accesul la Abonamentul cu plată pe perioada restantă de facturare în curs, după care vă vom retrograda contul la versiunea gratuită a Serviciului Spotify.

Dreptul de retragere

Dacă vă abonați pentru o versiune de încercare, sunteți de acord că dreptul de retragere pentru abonamentul cu plată pentru care primiți o versiune de încercare se încheie la paisprezece (14) zile după ce ați început utilizarea versiunii de încercare. Dacă nu anulați abonamentul cu plată înainte ca versiunea de încercare să se încheie, vă pierdeți dreptul de retragere și autorizați Spotify să vă taxeze automat prețul convenit în fiecare lună, până când veți anula abonamentul cu plată. Pentru versiunile de încercare care durează mai puțin de paisprezece (14) zile, consimțiți în mod expres ca noi să vă furnizăm serviciul plătit imediat după încheierea perioadei aferente versiunii de încercare și că din acel moment vă pierdeți dreptul de retragere.

Dacă achiziționați un abonament cu plată fără versiune de încercare, sunteți de acord că aveți paisprezece (14) zile după achiziție pentru a vă retrage din orice motiv și trebuie să ne achitați serviciile furnizate până în momentul în care ne-ați comunicat că v-ați răzgândit. Consimțiți în mod expres ca noi să vă furnizăm serviciul imediat după achiziționare, că vă pierdeți dreptul de retragere și autorizați Spotify să vă taxeze automat în fiecare lună, până la reziliere.

Directive pentru utilizatori

Am stabilit directive pentru utilizarea serviciului Spotify pentru a ne asigura că serviciul Spotify rămâne o experiență plăcută pentru toți utilizatorii („Directive pentru utilizatorii Spotify"). Când utilizați Serviciul Spotify, trebuie să respectați Normele pentru utilizatorii Spotify, precum și toate legile, regulile și reglementările aplicabile și să respectați proprietatea intelectuală, confidențialitatea și alte drepturi ale terților.

Conturi de marcă

În cazul în care creați un cont Spotify în numele unei companii, organizații, entități sau mărci (denumite în continuare „marcă," iar un astfel de cont „cont de marcă"), termenul „dumneavoastră" așa cum este utilizat în aceste Condiții (care includ alți termeni și condiții Spotify încorporate prin trimitere în prezentul document) vi se aplică atât dumneavoastră, cât și mărcii.

Dacă creați un cont de marcă, declarați și garantați că sunteți autorizat să acordați toate permisiunile și licențele prevăzute în aceste Condiții (inclusiv orice alți termeni și condiții Spotify aplicabile) și să obligați marca să respecte aceste Condiții.

O marcă poate să urmărească utilizatori și să creeze și să distribuie liste de redare, cu condiția ca marca să nu întreprindă nicio acțiune care să implice o aprobare sau o relație comercială între marcă și utilizatorul, artistul, compozitorul sau orice altă persoană urmărită, cu excepția cazului în care marca a obținut în mod independent drepturile de a implica o astfel de aprobare. În plus, mărcile trebuie să fie transparente față de utilizatorii noștri cu privire la dezvăluirea oricăror aprobări sau compensații oferite artiștilor, compozitorilor, utilizatorilor sau oricărei alte părți, și trebuie să respecte toate legile, reglementările și coduri de practică aplicabile atunci când se angajează în practicile menționate anterior.

Controlul exportului și sancțiuni

Produsele Spotify pot fi supuse legilor privind controlul exporturilor și sancțiunile economice din Uniunea Europeană, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și alte jurisdicții, printre care: Regulamentul 2021/821 cu modificările ulterioare (Regulamentul UE privind dubla utilizare); Legea controlului exporturilor din 2002 și Ordinul privind controlul exporturilor din 2008 din Regatul Unit, Regulamentele de administrare a exporturilor impuse de Departamentul Comerțului SUA, sancțiunile comerciale și economice impuse de Biroul de control al activelor străine din cadrul Departamentului Trezoreriei și Regulamentele internaționale privind traficul de arme impuse de Departamentul de Stat (denumite colectiv „Legile privind controlul comerțului"). Declarați și garantați că (1) nu vă aflați, nu aveți organizare juridică potrivit legii unei țări sau al unui teritoriu supus sancțiunilor teritoriale (denumite colectiv „țări sancționate") și că nu sunteți cetățean al unei astfel de țări sau unui astfel de teritoriu, precum și că nu vă aflați în proprietatea și nu acționați în numele unui guvern supus sancțiunilor de blocare a activelor sau al unei persoane ori entități înființate, cu sediul sau cu reședința obișnuită într-o țară sancționată; (2) nu sunteți o persoană identificată, deținută sau controlată direct sau indirect în proporție mai mare de 50% ori care acționează în numele sau la indicațiile unei entități identificate pe listele de părți restricționate ale UE, Regatului Unit, SUA sau ale altor guverne corespunzătoare, precum Lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul sancțiunilor financiare ale UE, Lista consolidată din Regatul Unit sau Lista cetățenilor special desemnați impusă de guvernul SUA.

Sunteți de acord să respectați Legile de control al comerțului atunci când utilizați produsele și serviciile Spotify. Mai precis, vă dați acordul să nu utilizați, să nu vindeți, să nu exportați, să nu reexportați, să nu transferați, să nu deturnați, să nu eliberați și să nu furnizați în orice alt mod – direct sau indirect – produse, programe software sau tehnologii (inclusiv produsele derivate sau bazate pe respectivele tehnologii) primite de la Spotify în conformitate cu aceste Condiții către o destinație, entitate, persoană sau în vreun scop final interzis de Legile de control al comerțului. Spotify nu are obligația de a acționa într-un mod interzis de Legile de control al comerțului și este în întregime la latitudinea Spotify să se abțină de la a se implica direct sau indirect în furnizarea de produse sau servicii care pot fi interzise în conformitate cu Legile de control al comerțului.

4. Conținut și drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul utilizatorului

Conținutul pe care îl postați pe serviciu

Utilizatorii Spotify pot posta, încărca sau contribui într-un alt mod la serviciul Spotify („conținutul utilizatorului"). Pentru evitarea oricărei ambiguități, „Conținutul utilizatorului" include toate informațiile, materialele și alt conținut adăugat, creat, încărcat, trimis, distribuit sau publicat de utilizatori în Serviciul Spotify. Pentru informații suplimentare despre Conținutul utilizatorului sau conținutul terților și moderarea acestuia, consultați Regulile platformei, informațiile despre Măsurile asupra conținutului și Politica noastră privind proprietatea intelectuală.

Sunteți singurul responsabil pentru întregul Conținut al utilizatorului pe care îl publicați.

Vă luați angajamentul că, în ceea ce privește Conținutul utilizatorului pe care îl publicați pe Spotify, (1) dețineți sau aveți dreptul de a publica acel Conținut; (2) Conținutul respectiv sau utilizarea acestuia de Spotify în conformitate cu licența acordată mai jos: (i) nu încalcă aceste Condiții, legea aplicabilă sau drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale unui terț și (ii) nu implică nicio afiliere sau susținere a Spotify sau oricărui artist, oricărei trupe, case de discuri sau alte persoane fizice sau entități în raport cu dumneavoastră sau Conținutul dumneavoastră, fără consimțământul prealabil explicit în scris al Spotify sau al persoanei sau entității respective.

Când postați sau distribuiți conținutul utilizatorului sau alte informații cu privire la serviciul Spotify, rețineți că respectivul conținut și alte informații vor fi accesibile public și pot fi utilizate și redistribuite de alte persoane pe serviciul Spotify și pe web, prin urmare fiți precauți atunci când postați sau distribuiți pe serviciul Spotify și fiți atenți la setările contului dumneavoastră. Spotify nu își asumă responsabilitatea pentru ceea ce dumneavoastră sau alte persoane postați sau distribuiți pe serviciul Spotify.

Monitorizarea conținutul utilizatorului

Spotify poate, dar nu are obligația generală să monitorizeze sau să verifice Conținutul utilizatorului. Spotify își rezervă dreptul de a lua măsuri care afectează disponibilitatea, vizibilitatea și accesibilitatea Conținutului utilizatorului. Pentru mai multe informații despre măsurile Spotify împotriva conținutului ilegal sau al conținutului care încalcă politicile sale (printre care Normele pentru utilizatori și Regulile platformei) și pentru mai multe detalii despre cum se denunță conținutul și cum se contestă măsurile luate asupra conținutului, consultați Regulile platformei noastre și informațiile despre Măsurile asupra conținutului.

Licențele pe care ni le acordați

Conținutul utilizatorului

Păstrați dreptul de proprietare asupra conținutului dumneavoastră de utilizator atunci când îl postați pe serviciu. Cu toate acestea, pentru a pune la dispoziție Conținutul dumneavoastră de utilizator pe serviciul Spotify și pentru a vă furniza anumite funcții și caracteristici, avem nevoie de o licență limitată din partea dumneavoastră pentru respectivul Conținut. În consecință, prin prezenta acordați Spotify o licență neexclusivă, transferabilă, sublicențiabilă, fără redevențe, plătită integral, irevocabilă și mondială pentru a reproduce, a pune la dispoziție, a executa și a afișa, a traduce, a modifica, a crea lucrări derivate, a distribui și a utiliza în alt mod orice astfel de conținut al utilizatorului prin orice mijloc, fie individual, fie în combinație cu alte conținuturi sau materiale, în orice mod și prin orice mijloace, metode sau tehnologii cunoscute în prezent sau create ulterior, în legătură cu serviciul Spotify. În măsura în care este cazul și în măsura permisă de legislația aplicabilă, sunteți de acord, de asemenea, să renunțați și să nu aplicați „drepturi morale" sau drepturi echivalente, cum ar fi dreptul dumneavoastră de a fi identificat ca autor al oricărui conținut al utilizatorului, inclusiv al feedbackului, și dreptul dumneavoastră de a obiecta la tratamentul derogatoriu al unui astfel de conținut al utilizatorului.

Feedback

Dacă furnizați idei, sugestii sau alt tip de feedback legat de utilizarea de către dumneavoastră a serviciului Spotify sau a oricărui conținut („feedback"), feedbackul respectiv nu este confidențial și poate fi utilizat de Spotify fără restricție și fără obligație de plată. Feedbackul este considerat un tip de conținut al utilizatorului conform acestor Condiții.

Dispozitivul dumneavoastră.

De asemenea, ne acordați dreptul (1) de a-i permite Serviciului Spotify să utilizeze procesorul, lățimea de bandă și hardware-ul de stocare de pe Dispozitivul dumneavoastră pentru a facilita funcționarea Serviciului Spotify, (2) de a vă furniza publicitate și alte informații și de a le permite partenerilor noștri comerciali să facă același lucru, după cum este permis în conformitate cu Politica de confidențialitate Spotify.

Experiența conținutului

La Spotify, dorim să creăm experiențe minunate și unice pentru fiecare utilizator. Familiarizându-vă cu recomandările de pe Spotify, puteți afla mai multe despre modul în care funcționează sistemul nostru de recomandări, inclusiv despre modul în care vedeți anumit conținut și motivul pentru care îl vedeți.

În orice parte a serviciului Spotify, conținutul pe care îl accesați, inclusiv selectarea și plasarea acestuia, poate fi influențat de considerente comerciale, inclusiv de acordurile Spotify cu alți terți.

Anumit conținut licențiat, furnizat, creat sau pus la dispoziție de Spotify (de ex. podcasturi) pot încorpora publicitate, iar Spotify nu își asumă responsabilitatea pentru publicitatea respectivă

Reclamații privind încălcarea

Spotify respectă drepturile de proprietate intelectuală ale proprietarilor. În cazul în care considerați că un Conținut vă încalcă drepturile de autor, marca comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală, consultați Politica Spotify privind drepturile de proprietate intelectuală.

5. Asistență pentru clienți, informații, întrebări și reclamații

Comunitatea de asistență Spotify

Comunitatea de asistență Spotify este un loc pentru discuții și schimb de informații, recomandări și alte materiale legate de Serviciul Spotify. Utilizând Comunitatea de asistență Spotify, sunteți de acord cu Condițiile Comunității.

Dacă doriți să discutați cu noi, faceți clic aici pentru mai multe informații.

Asistență pentru clienți, informații, întrebări, reclamații

Pentru asistență pentru clienți legată de întrebări despre conturi și plăți („Întrebări de asistență pentru clienți"), utilizați resursele de asistență pentru clienți menționate în secțiunea Despre noi a site-ului nostru.

Dacă aveți întrebări despre serviciul Spotify sau aceste Condiții (inclusiv orice termeni și condiții suplimentare Spotify încorporate în acest document), contactați Asistența pentru clienți Spotify accesând secțiunea Despre noi a site-ului nostru.

Dacă aveți reședința în Uniunea Europeană, puteți, de asemenea, să depuneți o reclamație pe platforma online pentru soluționarea alternativă a litigiilor (platforma ODR). Puteți accesa platforma ODR la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Probleme și litigii

Suspendarea și rezilierea serviciilor Spotify

Aceste Condiții vor continua să se aplice până când vor fi reziliate fie de dumneavoastră, fie de Spotify. Spotify poate rezilia aceste Condiții (inclusiv orice termeni și condiții suplimentare încorporate în prezentul document) sau vă poate suspenda accesul la serviciul Spotify în orice moment în cazul în care considerăm în mod rezonabil că ați încălcat vreuna dintre aceste Condiții, dacă încetăm furnizarea Serviciului Spotify sau a vreunei componente importante a acestuia cu notificare rezonabilă trimisă către dumneavoastră, în măsura în care considerăm că este necesar pentru a respecta legislația aplicabilă sau dacă credem în mod rezonabil că a apărut un comportament care creează răspundere juridică sau prejudicii materiale pentru un utilizator, un terț, Spotify sau afiliații săi. Dacă Spotify reziliază aceste Condiții sau vă suspendă accesul la Serviciul Spotify din cauză că ați încălcat aceste Condiții, dacă este necesar pentru a respecta legislația în vigoare sau din cauza unui comportament care creează răspundere juridică sau prejudicii materiale, sunteți de acord că Spotify nu va avea, sub rezerva legilor aplicabile, nicio răspundere sau responsabilitate față de dumneavoastră și (cu excepția celor prevăzute în mod explicit în aceste Condiții) nu va rambursa nicio sumă pe care ați achitat-o deja. Dacă reziliază aceste Condiții deoarece încetează furnizarea Serviciului Spotify sau a uneia dintre componentele sale importante, Spotify se va strădui să vă înștiințeze cu privire la reziliere, furnizând detalii suplimentare, de exemplu când va intra în vigoare rezilierea.

Puteți rezilia aceste Condiții în orice moment, caz în care nu mai puteți continua să accesați și să utilizați serviciul Spotify. Pentru a afla cum să vă închideți contul Spotify, utilizați resursele de asistență pentru clienți menționate pe pagina Despre noi.

Secțiunea 4 (Conținut și drepturi de proprietate intelectuală), 3 (Utilizarea de către dumneavoastră a serviciului Spotify), 2 (Serviciul Spotify furnizat de noi), 6 (Probleme și litigii), 7 (Despre aceste Condiții) din prezentul document, precum și orice alte secțiuni ale acestor Condiții care, fie explicit, fie prin natura lor, trebuie să rămână în vigoare chiar și după rezilierea acestor Condiții, vor rămâne în vigoare și după reziliere.

Exonerarea răspunderii în ceea ce privește garanția

Unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite sau limitări ale drepturilor statutare aplicabile ale consumatorului, așadar este posibil ca excluderea și limitările din această secțiune să nu vi se aplice și să nu vă afecteze drepturile statutare.

SPOTIFY VA FURNIZA SERVICIUL SPOTIFY CU DILIGENȚA ȘI COMPETENȚA REZONABILE ȘI ÎN CONFORMITATE CU ORICE SPECIFICAȚIE A SERVICIULUI SPOTIFY FURNIZAT DE SPOTIFY. TOTUȘI, SUB REZERVA ACESTUI FAPT, SERVICIUL SPOTIFY ESTE FURNIZAT „CA ATARE" ȘI „AȘA CUM ESTE DISPONIBIL", FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE VREUN FEL, INDIFERENT CĂ ESTE EXPLICITĂ, IMPLICITĂ SAU LEGALĂ. ÎN PLUS, SPOTIFY ȘI TOȚI PROPRIETARII CONȚINUTULUI SUNT EXONERAȚI DE ORICE GARANȚII EXPLICITE, IMPLICITE SAU LEGALE CU PRIVIRE LA CONȚINUT, INCLUSIV DE GARANȚIILE DE CALITATE SATISFĂCĂTOARE, DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP SAU DE NEÎNCĂLCARE. NICI SPOTIFY, NICI ALT PROPRIETAR AL CONȚINUTULUI NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIUL SPOTIFY SAU CONȚINUTUL NU CONȚINE MALWARE SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. ÎN PLUS, SPOTIFY NU FACE NICIO DECLARAȚIE, NU GARANTEAZĂ ȘI NICI NU ÎȘI ASUMĂ VREO RESPONSABILITATE PENTRU APLICAȚIILE TERȚILOR (SAU CONȚINUTUL ACESTORA), PENTRU CONȚINUTUL UTILIZATORULUI, PENTRU DISPOZITIVE SAU ORICE PRODUSE SAU SERVICII PROMOVATE SAU OFERITE DE UN TERȚ ÎN CADRUL SAU PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI SPOTIFY SAU AL ORICĂRUI SITE SPRE CARE EXISTĂ UN HYPERLINK, IAR SPOTIFY NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO TRANZACȚIE ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI FURNIZORII TERȚI AI SERVICIILOR MENȚIONATE ANTERIOR. NICIO RECOMANDARE SAU INFORMAȚIE, INDIFERENT CĂ ESTE VERBALĂ SAU ÎN SCRIS, OBȚINUTĂ DE DUMNEAVOASTRĂ DE LA SPOTIFY NU CREEAZĂ O GARANȚIE ÎN NUMELE SPOTIFY. ÎN TIMPUL UTILIZĂRII SERVICIULUI SPOTIFY, PUTEȚI AVEA ACCES LA FUNCȚII DE FILTRARE A CONȚINUTULUI EXPLICIT, ÎNSĂ UTILIZAREA ACESTOR FUNCȚII POATE DUCE ÎN CONTINUARE LA FURNIZAREA DE CONȚINUT EXPLICIT ȘI NU TREBUIE SĂ VĂ BAZAȚI PE ACESTEA PENTRU FILTRAREA ÎNTREGULUI CONȚINUT EXPLICIT. ACEASTĂ SECȚIUNE SE APLICĂ ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE.

Limitarea răspunderii și termenul de depunere a unei cereri de despăgubire

SUB REZERVA LEGILOR ÎN VIGOARE, SUNTEȚI DE ACORD CĂ SINGURA ȘI EXCLUSIVA REMEDIERE PENTRU ORICE PROBLEMĂ SAU NEMULȚUMIRE LEGATĂ DE SERVICIUL SPOTIFY ESTE SĂ DEZINSTALAȚI SOFTWARE-UL SPOTIFY ȘI SĂ ÎNCETAȚI UTILIZAREA SERVICIULUI SPOTIFY. SUNTEȚI DE ACORD CĂ SPOTIFY NU ARE NICIO OBLIGAȚIE SAU RĂSPUNDERE CARE SĂ REZULTE SAU SĂ AIBĂ LEGĂTURĂ CU APLICAȚIILE TERȚILOR SAU CONȚINUTUL ACESTORA PUS LA DISPOZIȚIE PRIN SAU ÎN CONEXIUNE CU SERVICIUL SPOTIFY ȘI, AVÂND ÎN VEDERE CĂ RELAȚIA DUMNEAVOASTRĂ CU ASTFEL DE APLICAȚII TERȚE SE POATE SUPUNE UNOR ACORDURI SEPARATE CU ACESTE TERȚE PĂRȚI, SINGURA ȘI EXCLUSIVA DUMNEAVOASTRĂ REMEDIERE ÎN RAPORT CU SPOTIFY PENTRU ORICE PROBLEMĂ SAU NEMULȚUMIRE LEGATĂ DE ORICE APLICAȚIE TERȚĂ SAU CONȚINUT TERȚ ESTE DE A DEZINSTALA SAU DE A ÎNCETA UTILIZAREA APLICAȚIILOR TERȚE RESPECTIVE.

ÎN NICIO EVENTUALITATE, SPOTIFY, FUNCȚIONARII, ACȚIONARII, ANGAJAȚII, AGENȚII, DIRECTORII, FILIALELE, AFILIAȚII, SUCCESORII, CESIONARII, FURNIZORII SAU FURNIZORII SĂI DE LICENȚĂ NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU (1) DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE, PUNITIVE, REZULTATE DIN RĂSPUNDERE DELICTUALĂ SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ; (2) PIERDERI DE UTILIZARE, DATE, RELAȚII COMERCIALE SAU PROFITURI (DIRECTE SAU INDIRECTE), ÎN TOATE CAZURILE CARE DECURG DIN UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA SERVICIUL SPOTIFY, DISPOZITIVELE, APLICAȚIILE TERȚILOR SAU CONȚINUTUL APLICAȚIILOR TERȚILOR SAU (3) RĂSPUNDEREA TOTALĂ PENTRU TOATE RECLAMAȚIILE LEGATE DE SERVICIUL SPOTIFY, APLICAȚIILE TERȚILOR SAU CONȚINUTUL APLICAȚIILOR TERȚILOR MAI MARE DECÂT VALOAREA CEA MAI MARE DINTRE (A) SUMELE PLĂTITE DE DUMNEAVOASTRĂ CĂTRE SPOTIFY ÎN CELE DOUĂSPREZECE LUNI ANTERIOARE PRIMEI RECLAMAȚII SAU (B) 30 $. ORICE RĂSPUNDERE PE CARE O AVEM PENTRU PIERDERILE PE CARE LE SUFERIȚI ESTE STRICT LIMITATĂ LA PIERDERILE CARE AU FOST PREVIZIBILE ÎN MOD REZONABIL.

Pentru clarificare, aceste Condiții nu limitează răspunderea Spotify pentru fraudă, declarații false, deces sau vătămare corporală, în măsura în care legislația aplicabilă interzice această limitare și pentru orice altă răspundere care, prin legislația aplicabilă, nu poate fi limitată sau exclusă.

CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE O ASTFEL DE RESTRICȚIE ESTE INTERZISĂ CONFORM LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE, ORICE RECLAMAȚIE CARE APARE ÎN TEMEIUL ACESTOR CONDIȚII TREBUIE SĂ FIE INIȚIATĂ (PRIN DEPUNEREA UNEI CERERI DE ARBITRAJ SAU PRIN INTRODUCEREA UNEI ACȚIUNI INDIVIDUALE ÎN CONFORMITATE CU ACORDUL DE ARBITRAJ DE MAI JOS) ÎN TERMEN DE UN (1) AN DE LA DATA LA CARE PARTEA RECLAMANTĂ IA CUNOȘTINȚĂ SAU AR TREBUI SĂ IA CUNOȘTINȚĂ INIȚIAL ÎN MOD REZONABIL DE ACTUL, OMISIUNEA SAU NEONORAREA CARE A DAT NAȘTERE RECLAMAȚIEI ȘI NU VA EXISTA NICIUN DREPT LA REMEDIERE PENTRU O RECLAMAȚIE CARE NU ESTE DEPUSĂ ÎN ACEA PERIOADĂ DE TIMP. DACĂ SUNTEȚI CONSUMATOR, REMEDIILE DVS. PENTRU LIPSA DE CONFORMITATE A CONȚINUTULUI DIGITAL SAU A SERVICIULUI DIGITAL FURNIZAT DE SPOTIFY RĂMÂN NEAFECTATE.

Drepturile părții terțe

Recunoașteți și sunteți de acord că proprietarii conținutului și anumiți distribuitori (ca de exemplu, furnizorii de magazine de aplicații) sunt considerați beneficiari ai acestor Condiții și au dreptul de a aplica aceste Condiții împotriva dumneavoastră. Spre deosebire de cele expuse în această secțiune, aceste Condiții nu au ca scop să acorde drepturi nimănui cu excepția dumneavoastră și a Spotify și în niciun caz aceste Condiții nu vor crea drepturi pentru beneficiari terți.

Dacă ați descărcat oricare dintre aplicațiile noastre software mobile (fiecare denumită în continuare „aplicație") de pe magazinul de aplicații Apple Inc. („Apple") sau dacă utilizați aplicația pe un dispozitiv iOS, confirmați că ați citit, înțeles și ați fost de acord cu următoarea notificare referitoare la Apple. Aceste Condiții se încheie numai între dumneavoastră și Spotify, nu și Apple, iar Apple nu este responsabil pentru serviciul Spotify și conținutul acestuia. Apple nu are nicio obligație să furnizeze servicii de întreținere și asistență legate de serviciul Spotify. În cazul în care serviciul Spotify nu este conform cu orice garanție aplicabilă, puteți notifica Apple iar Apple vă va rambursa prețul de cumpărare aplicabil aferent aplicației și, în cea mai mare măsură permisă de legislația aplicabilă, Apple nu are nicio altă obligație de garanție în legătură cu serviciul Spotify. Apple nu este responsabil pentru soluționarea eventualelor reclamații din partea dumneavoastră sau a oricărei alte părți terțe referitor la serviciul Spotify sau posesia respectiv utilizarea de către dumneavoastră a serviciului Spotify, inclusiv: (1) reclamații privind răspunderea pentru produs; (2) orice reclamație legată de faptul că serviciul Spotify nu îndeplinește orice cerință legală sau de reglementare aplicabilă; (3) reclamații legate de protecția consumatorului sau legislații similare; și (4) reclamații referitoare la încălcarea proprietății intelectuale. Apple nu este responsabil pentru investigarea, apărarea, soluționarea și achitarea oricărei reclamații a unei părți terțe cu privire la faptul că serviciul Spotify sau posesia și utilizarea de către dumneavoastră a aplicației încalcă drepturile de proprietate intelectuale ale părții terțe respective. Sunteți de acord să respectați toți termenii aplicabili ai părții terțe atunci când utilizați serviciul Spotify. Apple și filialele Apple sunt beneficiari terți ai acestor Condiții, iar prin acceptarea de către dumneavoastră a acestor Condiții Apple va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a pune în aplicare aceste Condiții împotriva dumneavoastră, în calitate de beneficiar terț al acestor Condiții.

Despăgubirea

Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați Spotify de orice pierderi directe previzibile în mod rezonabil, daune și cheltuieli rezonabile (inclusiv onorariile și costurile rezonabile de avocat) suferite sau suportate de Spotify care rezultă sau au legătură cu: (1) încălcarea de către dumneavoastră a oricăreia dintre aceste Condiții (inclusiv orice termeni și condiții suplimentare ale Spotify încorporate în prezentul document); (2) orice conținut al utilizatorului pe care îl postați sau la care contribuiți în alt mod; (3) orice activitate în care vă implicați pe sau prin intermediul serviciului Spotify; (4) încălcarea de către dumneavoastră a oricăror norme sau drepturi ale unui terț.

Legea aplicabilă, arbitrajul obligatoriu și locul de desfășurare

6.1 Legea aplicabilă/jurisdicția

Cu excepția cazului în care legislația obligatorie din țara dumneavoastră de reședință prevede altfel, acordurile (și orice litigii/reclamații necontractuale care decurg sau au legătură cu acestea) se supun legislației statului sau țării menționate mai jos, fără a se ține cont de principiile de alegere sau de conflict de legi.

În plus, dumneavoastră și Spotify sunteți de acord ca jurisdicția instanțelor menționate mai jos să rezolve orice litigiu, reclamație sau controversă care poate apărea în legătură cu acordurile (și orice litigii/reclamații necontractuale care rezultă din sau au legătură cu acestea), cu excepția cazului în care, conform legislației obligatorii aplicabile, puteți alege să introduceți o acțiune în justiție în țara dumneavoastră de reședință sau ni se impune să introducem o acțiune în justiție doar în țara dumneavoastră de reședință

Țara sau regiunea Alegerea legii Jurisdicția
Toate celelalte țări și regiuni în care este disponibil Spotify. Suedia Exclusiv; instanțele din Suedia
Bulgaria, Cipru, Estonia, Filipine, Franța, Hong Kong, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Monaco, Norvegia, Portugalia, Slovacia, Spania, Turcia Legile din Suedia Neexclusiv; instanțele din Suedia

6.2 RENUNȚAREA LA ACȚIUNEA COLECTIVĂ ÎN JUSTIȚIE

ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE PERMIS DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, DUMNEAVOASTRĂ ȘI SPOTIFY SUNTEȚI DE ACORD CĂ FIECARE PARTE POATE FACE RECLAMAȚII ÎMPOTRIVA CELEILALTE DOAR ÎN CALITATE INDIVIDUALĂ ȘI NU CA RECLAMANT SAU MEMBRU AL UNUI GRUP ÎN ORICE PRETINSĂ ACȚIUNE COLECTIVĂ SAU REPREZENTATIVĂ. Cu excepția cazului în care dumneavoastră și Spotify vă puneți de acord, niciun arbitru sau judecător nu poate să consolideze reclamațiile mai multor persoane sau să prezideze în alt mod o formă de procedură reprezentativă sau colectivă.

6.3 ARBITRAJUL

Dacă vă aflați, aveți sediul, aveți birouri sau desfășurați activități comerciale într-o jurisdicție în care prezenta Secțiune 6.3. este aplicabilă, vi se aplică următoarele prevederi de arbitraj obligatoriu:

6.3.1 Soluționarea litigiilor și arbitrajul

Dumneavoastră și Spotify conveniți că orice litigiu, reclamație sau controversă între dumneavoastră și Spotify care apare în legătură cu sau este legat în orice fel de aceste acorduri sau de relația dumneavoastră cu Spotify, în calitate de utilizator al Serviciului (indiferent dacă se bazează pe contract, delict, statut, fraudă, fals în declarații sau orice altă teorie juridică și indiferent dacă reclamațiile apar în timpul sau după încetarea acordurilor) vor fi stabilite prin arbitraj individual obligatoriu și impus. Arbitrajul are un caracter mai puțin formal în comparație cu un proces într-o instanță. ÎN ARBITRAJ NU EXISTĂ JUDECĂTOR SAU JURIU, IAR ANALIZA CURȚII ÎNTR-O HOTĂRÂRE ARBITRALĂ ESTE LIMITATĂ. Aducerea la cunoștință poate fi mai limitată decât în instanță. Arbitrul trebuie să respecte acest acord și poate acorda aceleași daune-interese și despăgubiri ca și o instanță (inclusiv onorariile avocaților), cu excepția faptului că arbitrul nu poate acorda despăgubiri declarative sau măsuri provizorii de care să beneficieze alte părți decât părțile implicate în arbitraj. Prevederile arbitrajului vor rămâne în vigoare după rezilierea acordurilor.

6.3.2 Excepții

Prin derogare de la clauza 6.3.1 de mai sus, dumneavoastră și Spotify conveniți că nimic din ce este menționat în prezentul document nu va fi considerat o renunțare, o excludere sau o limitare de altă natură a drepturilor noastre, în orice moment (1) de a introduce o acțiune individuală într-o instanță pentru cauze cu valoare redusă, (2) de a întreprinde acțiuni de punere în aplicare prin intermediul autorităților federale, statale sau locale corespunzătoare, acolo unde astfel de acțiuni sunt disponibile, (3) de a solicita o măsuri punitve într-o instanță de judecată sau (4) de a intenta o acțiune în instanța de judecată pentru a soluționa reclamațiile de încălcare a proprietății intelectuale.

6.3.3 Reguli de arbitraj

Atât dumneavoastră, cât și noi putem iniția procedurile de arbitraj. Orice arbitraj între dumneavoastră și Spotify va fi soluționat definitiv conform Regulilor de arbitraj ale Camerei Internaționale de Comerț (denumită în continuare „ICC") în vigoare la momentul respectiv (denumite în continuare „regulile ICC") de către unul sau mai mulți arbitri numiți în conformitate cu regulile ICC, după cum au fost modificate prin aceste acorduri, și va fi administrat de Curtea Internațională de Arbitraj a ICC.

Orice arbitraj se va desfășura în limba engleză și, cu excepția cazului în care se impune altfel de o lege obligatorie a unui stat membru al Uniunii Europene sau a oricărei alte jurisdicții, legea care se va aplica în orice arbitraj va fi legea statului sau țării corespunzătoare descrise în clauza 6.1, fără a se ține seama de principiile de alegere sau de conflictul de legi.

6.3.4 Termenul de depunere

Orice arbitraj trebuie inițiat prin depunerea unei cereri de arbitraj în termen de UN (1) AN de la data la care partea care revendică reclamația a luat cunoștință sau ar trebui să ia cunoștință în mod rezonabil de actul, omisiunea sau nerespectarea care a dat naștere reclamației; și nu va exista niciun drept la o remediere pentru orice reclamație care nu este revendicată în această perioadă de timp. Dacă legea aplicabilă interzice o perioadă de limitare de un an pentru revendicarea reclamațiilor, orice reclamație trebuie revendicată în cel mai scurt termen permis de legea aplicabilă.

6.3.5 Notificare; proces

O parte care intenționează să solicite arbitraj trebuie mai întâi să trimită o notificare scrisă cu privire la litigiu celeilalte părți, prin poștă cu confirmare de primire sau Federal Express (cu semnătură obligatorie) sau, în cazul în care nu avem o adresă fizică la dosar pentru dumneavoastră, prin poștă electronică („Notificare"). Adresa Spotify pentru notificări este: Spotify, Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, USA. Notificarea trebuie (1) să descrie natura sau baza reclamației sau litigiului și (2) să precizeze măsurile specifice solicitate („Cerere"). Suntem de acord să depunem eforturi cu bună credință pentru a soluționa direct reclamația, dar dacă nu ajungem la un acord în acest sens în termen de 30 de zile de la primirea notificării, dumneavoastră sau Spotify puteți iniția o procedură de arbitraj. În timpul arbitrajului, valoarea oricărei oferte de soluționare făcută de dumneavoastră sau de Spotify nu va fi dezvăluită arbitrului decât după ce arbitrul ia o decizie finală și pronunță o hotărâre, dacă este cazul. În cazul în care litigiul nostru este soluționat definitiv prin arbitraj în favoarea dumneavoastră, Spotify trebuie să vă plătească (1) suma decisă de arbitru, dacă este cazul (2) ultima valoare a ofertei de soluționare înaintată de Spotify în soluționarea litigiului înainte de hotărârea arbitrului; sau (3) 1.000,00 USD, oricare dintre acestea este mai mare. Toate documentele și informațiile divulgate în cursul arbitrajului trebuie păstrate strict confidențiale de destinatar și nu trebuie utilizate de acesta în niciun alt scop decât cel al arbitrajului sau al punerii în aplicare a deciziei arbitrului și nu vor fi divulgate decât confidențial față de persoanele care trebuie să le cunoască în aceste scopuri sau după cum impune legislația aplicabilă. Cu excepția aspectelor necesare pentru a pune în aplicare decizia arbitrului, nici dumneavoastră și nici Spotify nu veți face anunțuri sau comentarii publice și nici nu veți determina orice afirmații publice privind arbitrajul, de exemplu faptul că părțile sunt în litigiu, existența arbitrajului sau deciziile arbitrului.

6.3.6 Modificări

Dacă Spotify face modificări pe viitor la prevederile acestui arbitraj (altele decât modificarea adresei Spotify pentru notificare), puteți respinge orice astfel de modificare trimițându-ne o notificare scrisă în termen de 30 de zile cu privire la modificarea adresei Spotify pentru notificare, caz în care contul dumneavoastră Spotify va fi închis imediat iar această prevedere a arbitrajului, așa cum este în vigoare imediat înainte de modificările pe care le respingeți, va rămâne în vigoare.

6.3.7 Forța executorie

Dacă renunțarea la acțiunea colectivă în instanță de la Secțiunea 6.2 se dovedește a fi inaplicabilă în arbitraj sau dacă orice parte a acestei Secțiuni 6.3 se dovedește a fi nevalidă sau inaplicabilă, atunci Secțiunea 6.3 va fi nulă și neavenită în totalitate și, în acest caz, părțile sunt de acord că jurisdicția exclusivă și locul de desfășurare descrise în Secțiunea 6.1 vor reglementa orice acțiune care decurge sau este legată de Acorduri, iar dumneavoastră nu veți fi împiedicat să intentați o acțiune în orice moment.

7. Despre aceste Condiții

Conform legislației aplicabile, puteți avea anumite drepturi care nu pot fi limitate printr-un contract. Aceste Condiții nu au în niciun caz intenția de a restricționa drepturile respective.

Modificări

Este posibil ca la anumite intervale de timp să aducem modificări acestor Condiții (inclusiv orice termeni și condiții suplimentare ale Spotify încorporate în prezentul document), notificându-vă cu privire la aceste modificări prin orice mijloace rezonabile (înainte de a intra în vigoare), inclusiv prin postarea unui acord revizuit cu privire la serviciul Spotify aplicabil (cu condiția ca, în cazul modificărilor substanțiale, să încercăm să completăm această notificare prin e-mail, printr-un mesaj pop-up în serviciu sau prin alte mijloace). Orice astfel de modificări nu se vor aplica niciunui litigiu dintre dumneavoastră și noi, care are loc anterior datei la care am postat Condițiile revizuite sau alți termeni și condiții Spotify, care încorporează aceste modificări sau v-am notificat în alt mod cu privire la aceste modificări. Utilizarea de către dumneavoastră a serviciului Spotify după o modificare a acestor Condiții va constitui acceptarea de către dumneavoastră a modificărilor respective. Dacă nu doriți să continuați să utilizați serviciul Spotify în conformitate cu Condițiile actualizate, puteți să vă reziliați contul contactându-ne. Data intrării în vigoare stabilită în partea de sus a acestui document indică data la care aceste Condiții au fost modificate ultima dată.

Acordul integral

Cu excepția celor menționate în această secțiune sau a celor convenite în mod explicit în scris între dumneavoastră și Spotify, aceste Condiții constituie toți termenii și condițiile convenite între dumneavoastră și Spotify și înlocuiesc orice acorduri anterioare referitoare la obiectul acestor Condiții, în scris sau verbal. După cum s-a specificat mai sus, prezentul document include prin referință alți termeni și condiții, alte directive și politici care reglementează utilizarea Serviciului Spotify. Printre acestea se numără următoarele: (a) termeni și condiții suplimentare legate de servicii specifice oferite în cadrul Serviciului Spotify: Condițiile promoționale Spotify Premium; Condițiile cardului Spotify; Termenii și condițiile achiziției de cărți audio Spotify; Condițiile comunității de asistență Spotify; și (b) norme și politici: Politica de confidențialitate Spotify; Normele pentru utilizatorii Spotify; Regulile platformei Spotify și Politica Spotify privind proprietatea intelectuală.

Separabilitate și renunțare

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în aceste Condiții, dacă vreo prevedere a acestor Condiții este considerată invalidă sau inaplicabilă din orice motiv sau în orice măsură, celelalte prevederi ale acestor Condiții nu vor fi afectate, iar prevederea respectivă va fi pusă în aplicare în măsura permisă de lege.

Orice incapacitate a Spotify sau a unui beneficiar terț de a pune în aplicare aceste Condiții sau orice prevedere din ele nu reprezintă o renunțare la dreptul aplicabil al Spotify sau al beneficiarului terț de a face acest lucru.

Cesionare

Spotify poate cesiona oricare sau toate aceste Condiții și poate cesiona sau delega, în totalitate sau parțial, oricare dintre drepturile sau obligațiile sale în temeiul acestor Condiții. Nu aveți dreptul să cesionați aceste Condiții, în totalitate sau parțial, și nici să vă transferați sau să vă sublicențiați drepturile în temeiul acestor Condiții către o parte terță.

Ultima actualizare: 15 februarie 2024