Termeni şi Condiţii de Utilizare Spotify

Effective as from .

 1. Introducere
 2. Modificarea Acordurilor
 3. Savuraţi Spotify
 4. Licenţă şi cesiune
 5. Aplicaţii oferite de terţi
 6. Conţinut generat de utilizator
 7. Contraprestaţie
 8. Reguli pentru utilizator
 9. Încălcarea drepturilor de autor
 10. Limitări şi modificări ale tehnologiei
 11. Conturi de marcă
 12. Controlul exportului
 13. Plăţi, anulare şi perioada de graţie
 14. Termeni şi reziliere
 15. Garanţie
 16. Limitări
 17. Integralitatea acordului
 18. Clauza de separabilitate
 19. Alegerea legii aplicabile, a arbitrajului obligatoriu şi a locului de derulare
 20. Diagrama ţărilor de reşedinţă

Bună ziua şi bine aţi venit la pagina care prezintă Termenii şi condiţiile de utilizare. Acestea sunt importante şi vă influenţează drepturile legale, prin urmare citiţi-le cu atenţie, împreună cu Politica noastră de Confidenţialitate. Sperăm că v-aţi aşezat confortabil. Începem…

1. Introducere

Vă mulţumim pentru că aţi ales (“Spotify”, “noi”, “pe noi, nouă”, “al nostru, a noastră, ai noştri, ale noastre”). Utilizând serviciul Spotify, paginile de Internet şi aplicaţiile software Spotify (denumite colectiv „Serviciul Spotify” sau „Serviciul”), inclusiv achiziţionând sau primind Coduri sau oferte limitate, încheiaţi un contract cu caracter obligatoriu cu compania noastră locală în ţara dvs. de reşedinţă („Țara dumneavoastră”) dacă este cazul, sau cu o companie listată in aceasta diagramă. Acordul cu noi include aceşti Termeni şi condiţii de utilizare (“Termenii”) şi Politica de Confidenţialitate (împreună cu Termenii Mobili în cazurile aplicabile, “Contractele”). Dacă nu sunteţi de acord cu termenii de faţă, vă rugăm să nu folosiţi Serviciul.

Avem plăcerea să vă punem la dispoziţie Serviciul nostru. Serviciul Spotify include funcţii sociale şi interactive.

Pentru a folosi Serviciul Spotify, trebuie să (a) aveţi cel puţin 18 ani, sau să aveţi cel puţin 14 ani şi părintele sau tutorele dvs. să fie de acord cu aceşti Termeni, (b) să aveţi dreptul de a încheia un contract cu caracter obligatoriu cu noi, să nu existe nicio lege care să vă împiedice şi (c) să aveţi domiciliul în ţara de reşedinţă. De asemenea, garantaţi că orice informaţie de înregistrare pe care o furnizaţi către Spotify este adevărată, precisă şi completă, şi sunteţi de acord să o menţineţi astfel întotdeauna.

2. Modificarea acordurilor

Ocazional, în mod discreţionar, putem opera modificări ale Serviciului Spotify şi acordurilor. Atunci când operăm modificări ale Acordurilor pe care le considerăm importante, vă vom anunţa prin intermediul Serviciului . Continuarea utilizării Serviciului după operarea acestor modificări, reprezintă acceptarea de către dvs. a modificărilor şi recunoaşterea acestora.

3. Savuraţi Spotify

Iată câteva informaţii despre toate modurile în care puteţi savura Spotify.

3.1 Abonamente

Deţinătorii conturilor Spotify au acces la Serviciul Spotify prin oricare din Abonamentele noastre.

 • Free Service: un serviciu gratuit bazat pe publicitate cu acces nelimitat la muzică pe o perioadă de 6 luni din momentul înfiinţării contului Spotify. La sfârşitul acestei perioade timpul de ascultare va fi limitat la zece ore pe lună;
 • Unlimited Service: un serviciu bazat pe taxa de abonament;
 • Premium Service: un serviciu bazat pe taxa de abonament fără publicitate, care vă permite să ascultaţi muzică fără să fiţi conectat la internet, precum şi alte funcţii; sau
 • Mobile Service: prin intermediul unui dispozitiv mobil compatibil.

Premium Service vă permite să stocaţi conţinut cache pe cel mult trei (3) computere, dispozitive mobile şi/sau alte dispozitive (denumite colectiv „Dispozitive”) atâta timp cât abonamentul Premium Service este activ. Nu puteţi transfera copii ale conţinutului din memoria cache către alte dispozitive prin niciun mijloc. Folosind Mobile Service, sunteţi de acord să acceptaţi Termenii Mobil şi să vă înregistraţi în serviciu în calitate de abonat mobil. Premium Service şi Unlimited Service vor fi denumite în acest document „Abonamente cu Plată”

3.2 Coduri şi alte oferte limitate

Dacă aţi achiziţionat un cod vândut de către sau în numele Spotify pentru a accesa Unlimited Service sau Premium Service pentru perioada de timp indicată în email, card sau chitanţa de hârtie („Cod”), sau dacă accesaţi serviciul printr-o altă ofertă limitată pe care aţi primit-o sau aţi cumpărat-o de la Spotify („Oferta Limitată”), aceste acorduri sunt valabile pentru accesul la Serviciu. Orice set separat de termeni şi condiţii care v-a fost prezentat împreună cu Codul sau cu altă Ofertă Limitată se aplică în egală măsură accesului dvs. la Serviciu prin utilizarea codului sau a ofertei limitate.

Cu respectarea tuturor drepturilor pe care le puteţi avea conform Secţiunii 13, Codurile pot fi răscumpărate doar în ţara în care le-aţi achiziţionat, nu pot fi preschimbate în bani şi nu pot fi returnate pentru rambursarea sumei, schimbate, revândute sau folosite pentru a cumpăra alte Coduri.

3.3 Perioade de probă

Periodic putem oferi perioade de probă fără plată pentru Premium Service şi/sau Mobile Service pentru o perioadă determinată (“Perioada de probă”). Spotify îşi rezervă dreptul de a determina eligibilitatea dumneavoastră pentru Perioada de probă, şi de a modifica Perioada de probă în orice moment fără notificarea prealabilă şi fără nici o obligaţie.

Pentru unele Perioade de probă vom solicita să ne furnizaţi detaliile de plată pentru a începe perioada de probă. La sfârşitul unor asemenea perioade de probă, putem începe în mod automat să vă reţinem lunar costul pentru abonamentul Premium Service din prima zi după perioada de probă. Prin furnizarea detaliilor de plată împreună cu perioada de probă, sunteţi de acord cu această plată. Dacă nu doriţi efectuarea acestei plăţi, trebuie să vă schimbaţi abonamentul în Free Service prin setările contului Spotify înainte de sfârşitul Perioadei de probă.

4. Licenţă şi cesiune

Serviciul Spotify şi conţinutul pe care îl furnizează sunt proprietatea Spotify sau a proprietarilor de licenţă Spotify, iar noi vă acordăm o licenţă limitată, neexclusivă, revocabilă pentru utilizarea Serviciului Spotify în scopuri personale, ne-comerciale (cu excepţia cazurilor permise în Secţiunea 11) şi pentru a obţine conţinut media disponibil prin Serviciul Spotify în ţara dumneavoastră, în baza abonamentului sau a Perioadei de probă selectate („Licenţa”). Această licenţă va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 20 de ani, cu excepţia cazului în care aceasta este revocată de dumneavoastră sau de Spotify.

Aplicaţiile software Spotify vă sunt cedate prin licenţă, şi nu vândute, iar Spotify rămâne proprietarul tuturor copiilor aplicaţiilor software Spotify chiar şi după instalarea pe dispozitivele dumneavoastră. Spotify poate cesiona aceste Acorduri sau orice parte a acestora fără nicio restricţie. Nu puteţi nici cesiona aceste Acorduri sau o parte a acestora şi nici nu puteţi transfera sau sub-licenţia drepturile dumneavoastră către o terţă parte.

Toate mărcile comerciale, mărcile de serviciu, denumirile comerciale, siglele, numele de domeniu şi orice alte caracteristici ale mărcii Spotify sunt proprietatea exclusivă a Spotify. Această Licenţă nu vă conferă niciun drept de utilizare a mărcilor comerciale, a mărcilor de serviciu, a denumirilor comerciale, a siglelor, a numelor de domeniu sau a oricăror alte caracteristici ale mărcii Spotify, în scop comercial sau necomercial.

Sunteţi de acord să respectaţi Regulile pentru utilizatori şi să nu utilizaţi (inclusiv, dar fără a se limita la, conţinutul său) în vreun mod care nu este permis în mod explicit în baza Termenilor.

Bibliotecile de programe ale terţilor, incluse în Serviciul Spotify, vă sunt cedate prin licenţă cu respectarea acestor Termeni, sau a termenilor de licenţă relevanţi ai bibliotecii de programe ale unei terţe părţi, aşa cum este indicat în secţiunea de asistenţă sau setări de pe calculatorul nostru, mobilul clientului şi pagina noastră de internet.

5. Aplicaţii oferite de terţi

Serviciul Spotify oferă o platformă pentru aplicaţii, pagini de internet şi servicii oferite de terţi pentru produse şi servicii („Aplicaţii oferite de terţi”), iar utilizarea acestor aplicaţii se face cu respectarea termenilor lor de utilizare. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că Spotify nu are responsabilităţi sau obligaţii legate de comportamentul, funcţiile sau conţinutul niciunei aplicaţii oferite de terţi.

6. Conţinutul generat de utilizator

Utilizatorii Spotify pot posta, încărca şi/sau plasa („posta”) conţinutul în Serviciu, inclusiv imagini, text şi compilaţii de melodii („Conţinut de utilizator”). Dvs. purtaţi în exclusivitate responsabilitatea pentru orice Conţinut de utilizator pe care îl furnizaţi şi pentru toate consecinţele acestuia. Declaraţi că aveţi dreptul de a posta orice Conţinut de utilizator pe care îl postaţi în Serviciu, şi că un asemenea Conţinut de utilizator şi utilizarea acestuia aşa cum este descrisă în prezentul Acord nu: (a) încalcă prezentele Acorduri, legile aplicabile, proprietatea intelectuală sau drepturile de publicitate ale altora; sau (b) nu implică nicio afiliere, sprijin, aprobare sau colaborare din partea Spotify sau a oricărui artist, trupă, organizaţie sau individ fără acordul explicit în scris al acestora. Ne conferiţi dreptul neexclusiv, transferabil, sub-licenţiabil, fără redevenţe, la nivel mondial privind utilizarea oricărui Conţinut de utilizator pe care îl postaţi pe sau în legătură cu Spotify. Această licenţă este valabilă până când vă închideţi contul Spotify, cu excepţia Conţinutului de utilizator pe care l-aţi publicat, făcut public şi/sau partajat cu alţii. Pe lângă drepturile conferite în mod specific în acest document, deţineţi proprietatea tuturor drepturilor, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, asupra Conţinutului de utilizator pe care îl postaţi în cadrul Serviciului Spotify, cu excepţia faptului că, având în vedere legislaţia ţării dvs., sunteţi de acord să renunţaţi la dreptul de a fi identificat drept autor al oricărui Conţinut de utilizator în Serviciul Spotify şi la dreptul de a obiecta faţă de tratamentul degradant al unui asemenea Conţinut.

Spotify nu monitorizează, nu inspectează sau nu editează Conţinutul de utilizator, dar îşi rezervă dreptul de a şterge sau a bloca accesul la orice Conţinut de utilizator din orice motiv sau fără motiv, inclusiv, fără a se limita la, Conţinutul de utilizator care, exclusiv la discreţia Spotify, încalcă aceste Acorduri. Spotify poate recurge la aceste acţiuni fără o notificare prealabilă. Ştergerea sau blocarea accesului la Conţinutul de utilizator va fi exclusiv la discreţia noastră, şi nu promitem să ştergem sau să blocăm niciun Conţinut de utilizator specific.

Spotify nu este responsabil pentru Conţinutul de utilizator şi nici nu subscrie la vreuna din opiniile exprimate în Conţinutul de utilizator. În cazul în care credeţi că vreun Conţinut de utilizator încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, vă rugăm faceţi click aici, sau în cazul în care consideraţi că vreun Conţinut de utilizator nu respectă regulile pentru utilizatori (Secţiunea 8 mai jos) sau că drepturile dvs. conform legilor aplicabile au fost încălcate în alt fel prin conţinutul de utilizator, vă rugăm să ne contactaţi la legal-feedback@spotify.com.

7. Contraprestaţie

Drept contraprestaţie pentru drepturile conferite în temeiul Termenilor de faţă, ne conferiţi dreptul (a) de a permite Spotify să utilizeze procesorul, lăţimea de bandă şi echipamentul de stocare pe dispozitivul dvs. pentru a facilita funcţionarea Serviciului, (b) de a vă furniza publicitate şi alte informaţii, dacă vă abonaţi la Free Service şi (c) de a permite partenerilor noştri de afaceri să facă acelaşi lucru.

Acordaţi Spotify un drept neexclusiv, transferabil, sub-licenţiabil, fără redevenţe, pe durată nelimitată, la nivel mondial de a utiliza, reproduce, pune la dispoziţia publicului, publica, traduce şi distribui orice Conţinut de utilizator pe care îl postaţi prin Serviciul Spotify sau pe care îl furnizaţi în alt mod prin acesta.

Termenii de faţă nu sunt concepuţi pentru a conferi drepturi unei alte persoane cu excepţia dumneavoastră şi Spotify, şi în nicio altă circumstanţă termenii de faţă nu vor da naştere unor drepturi de beneficiar pentru terţe părţi. Lipsa din partea Spotify de aplicare a acestor Termeni sau a oricărei prevederi a acestora nu va anula dreptul Spotify de a face acest lucru.

8. Reguli pentru utilizatori

Am stabilit câteva reguli de bază pe care trebuie să le urmaţi atunci când folosiţi Serviciul, pentru a ne asigura că Spotify rămâne disponibil tuturor. Vă rugăm să respectaţi aceste reguli şi să încurajaţi şi alţi utilizatori să facă acelaşi lucru.

Spotify respectă drepturile de proprietate intelectuală şi are pretenţia ca şi dumneavoastră să faceţi acelaşi lucru. Aceasta înseamnă, de exemplu, că următoarele acţiuni nu sunt permise: (a) Copierea, reproducerea, copierea ilegală („spargerea”), înregistrarea sau punerea la dispoziţia publicului a oricărei părţi a Serviciilor sau a conţinutului Spotify furnizat prin Serviciile Spotify, sau orice utilizare a Serviciilor Spotify care nu este permisă în mod explicit prin aceşti Termeni; (b) folosirea serviciului Spotify pentru a importa sau copia orice fişiere locale pe care nu aveţi dreptul legal de a le importa sau copia astfel; (c) ingineria inversă, decompilarea, dezasamblarea, modificarea sau crearea unor opere derivate pe baza Serviciilor Spotify sau a oricărei părţi ; (d) evitarea oricărei tehnologii utilizate de Spotify, proprietarii de licenţă, sau de către orice terţ pentru protejarea conţinutului disponibil prin Serviciu; (e) închirierea sau oferirea în leasing a oricărei părţi a Serviciilor; (f) evitarea oricăror restricţii teritoriale aplicate de Spotify; (g) sporirea artificială a contorului de melodii sau manipularea Serviciului în alt mod prin folosirea unui script sau a altui proces automat; (h) înlăturarea sau modificarea oricăror drepturi de autor, mărci comerciale sau a altor notificări de proprietate intelectuală conţinute în Serviciul Spotify sau furnizate prin intermediul acestuia; (i) comunicarea parolei dvs. oricărei alte persoane sau folosirea numelui de utilizator şi a parolei unui alt utilizator.

Vă rugăm să respectaţi Spotify şi ceilalţi utilizatori ai Serviciului Spotify. Nu vă angajaţi în nicio activitate prin intermediul Serviciului şi nu încărcaţi un Conţinut de utilizator, inclusiv prin înregistrarea şi/sau folosirea unui nume de utilizator, care constituie sau include material care (a) este ofensator, abuziv, defăimător, pornografic sau obscen; (b) este ilegal sau conceput pentru a promova sau comite un act ilegal de orice tip, inclusiv, dar fără a se limita la, încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală, drepturi de confidenţialitate sau drepturi de proprietate ale Spotify sau ale terţelor părţi; (c) include informaţii personale ale unor terţe părţi sau este conceput pentru a solicita asemenea informaţii personale, (d) include conţinut maliţios cum ar fi malware, troieni sau viruşi, sau afectează accesul oricărui utilizator la Serviciu; (f) pretinde a fi o altă persoană sau induce în eroare cu privire la afilierea cu un alt utilizator, persoană sau organizaţie, sau este în orice alt mod fraudulos, fals, înşelător sau amăgitor; (g) foloseşte mijloace automate pentru a promova conţinutul în mod artificial; (h) implică trimiterea în masă de mesaje nesolicitate („spam”), email nedorit (junk), scrisori în lanţ şi altele asemănătoare, inclusiv prin inbox-ul Spotify; (i) implică activităţi comerciale sau de vânzări, cum ar fi publicitate, concursuri, promoţii cu premii sau scheme piramidale; (j) promovează produse sau servicii comerciale (cu excepţia cazurilor prevăzute în Secţiunea 11); (k) afectează Serviciul Spotify, obstrucţionând Serviciul, sistemele sau reţeaua de computere Spotify, sau încercând să exploreze, scaneze sau să identifice vulnerabilitatea faţă de acestea, sau violează oricare din măsurile de securitate sau autentificare ale Spotify, sau (l) contravine Acordului, conform aprecierii Spotify. Sunteţi de acord ca Spotify să poată retrage numele dvs. de utilizator indiferent de motiv.

Vă rugăm să reflectaţi asupra conţinutului pe care îl faceţi public pe Spotify. Serviciul Spotify include funcţii sociale şi interactive, inclusiv capacitatea de a posta Conţinutul de utilizator, de a partaja conţinutul şi de a face publice anumite informaţii personale, aşa cum este descris mai detaliat în setările contului. Reţineţi că informaţiile partajate sau disponibile publicului pot fi folosite şi repartajate de alţi utilizatori prin Spotify sau pe Internet, deci vă rugăm folosiţi Spotify cu grijă şi administraţi setările contului în mod regulat. Spotify nu poartă nicio răspundere pentru opţiunile dvs. de a face publice prin intermediul Serviciului anumite acţiuni sau materiale.

Parola dumneavoastră vă protejează contul de utilizator iar dvs. sunteţi unicul(a) responsabil(ă) pentru păstrarea acestei parole în confidenţialitate şi siguranţă. Înţelegeţi că sunteţi responsabil(ă) pentru orice folosire a numelui de utilizator sau a parolei în cadrul Serviciului. Dacă numele de utilizator sau parola se pierd sau sunt furate, sau în cazul în care credeţi că un terţ a avut acces neautorizat la contul dvs., vă rugăm să ne anunţaţi imediat şi să vă schimbaţi parola cât mai curând.

Spotify respectă drepturile deţinătorilor de proprietate intelectuală. Pentru detalii referitoare la politica privind drepturile de autor Spotify vă rugăm faceţi click aici.

10. Limitări şi modificări ale tehnologiei

Spotify va depune eforturi rezonabile pentru a menţine operaţional Serviciul Spotify. Cu toate acestea, anumite dificultăţi tehnice sau de întreţinere pot uneori să conducă la întreruperi temporare. Spotify îşi rezervă dreptul, periodic şi în orice moment, de a modifica sau sista, temporar sau permanent, funcţii sau opţiuni ale Serviciului Spotify, cu sau fără notificarea prealabilă, fără obligaţii faţă de dumneavoastră pentru orice întreruperi, modificări, sau sistări ale Serviciului Spotify sau ale oricăreia din funcţiile sau opţiunile sale. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că Spotify nu are nicio obligaţie de a întreţine, face posibilă funcţionarea, face upgrade sau actualiza Serviciul, sau de a furniza tot conţinutul sau un anumit conţinut prin intermediul Serviciului.

11. Conturi de marcă

În cazul în care creaţi un cont Spotify în numele unei companii, organizaţii, entităţi sau mărci (un „Cont de marcă”): (a) termenii „dumneavoastră”, „dvs.“ şi „a, al, ai ale dvs.”, aşa cum sunt folosiţi în Termeni, se aplică atât dvs., cât şi mărcii (definite mai jos), de la caz la caz; şi (b) următorii termeni suplimentari se aplică utilizării de către dumneavoastră a Serviciului Spotify în aceste scopuri („Termenii contului de narcă”). În măsura în care există un conflict între aceşti Termeni ai contului de marcă şi ceilalţi Termeni, aceşti Termeni ai contului de marcă vor avea precădere, doar în ceea ce priveşte Contul dvs. de marcă.

În cazul în care vă creaţi un Cont de marcă, declaraţi şi garantaţi că sunteţi autorizat(ă) să oferiţi toate autorizaţiile şi licenţele indicate în aceşti Termeni şi obligaţi compania, organizaţia, entitatea sau marca în cauză („Marca”) să respecte aceşti Termeni. Spotify nu are nicio obligaţie de a promova profilul Contului de marcă sau Listele de melodii ale mărcii (definite mai jos) şi îşi rezervă dreptul de a şterge sau de a bloca accesul la conţinutul sau profilul unui utilizator al mărcii, în conformitate cu aceşti Termeni.

Pe lângă Regulile pentru utilizatori expuse în Secţiunea 8, următoarele indicaţii suplimentare se aplică utilizării Serviciului Spotify printr-un Cont de marcă:

 • Lista de melodii de marcă. „Lista de Melodii” se referă la orice compilaţie de melodii creată folosind Serviciul Spotify. Cu excepţia cazului în care Marca a obţinut toate drepturile şi autorizaţiile necesare referitoare la Lista de melodii din partea tuturor artiştilor, compozitorilor, distribuitorilor şi caselor de discuri şi a altor terţe părţi în cauză: (a) Lista de melodii nu poate fi utilizată în scopuri comerciale sau promoţionale; (b) denumirea Listei de melodii nu poate include denumirea mărcii sau numele oricărei organizaţii specifice, produs de marcă, sau serviciu; şi (c) Listele de melodii ale Mărcii trebuie să conţină cel puţin 20 de melodii şi nu pot include mai mult de o piesă a aceluiaşi interpret sau formaţie.
 • Urmărire. Cu excepţia cazului în care marca a obţinut toate drepturile şi autorizaţiile necesare din partea utilizatorului în cauză: (a) Marca poate urmări doar utilizatorii care urmăresc ei primii marca; (b) Marca nu poate urmări artişti; şi (c) Marca nu poate urmări un utilizator într-un mod care implică susţinere publică sau o relaţie între marcă şi utilizatorul urmărit. Spotify îşi rezervă dreptul de a cere unei mărci să înceteze să urmărească un utilizator(i), pentru orice motiv, la discreţia exclusivă a Spotify. Într-un asemenea caz, marca trebuie să înceteze să urmărească acest utilizator/ aceşti utilizatori.
 • Partajare. Cu excepţia cazului în care marca a obţinut toate drepturile şi autorizaţiile necesare din partea tuturor artiştilor, compozitorilor şi caselor de discuri şi altor terţe părţi în cauză: (a) Marca poate partaja (inclusiv, dar fără a se limita la, postări şi mesaje individuale sau automate) doar Liste de melodii care se conformează cerinţelor Listelor de melodii de mai sus, dar nu şi melodii individuale; şi (b) Marca nu poate utiliza butonul Start al Spotify pentru a include Liste de melodii în pagina/ile de Internet, pagina/ile Facebook sau alte bunuri ale Mărcii (dar Marca poate folosi un link Spotify sau un buton de urmărire Spotify în cadrul unor asemenea bunuri care se conformează cu cerinţele Listelor de melodii de mai sus.

12. Controlul exportului

Produsele Spotify pot fi supuse legilor şi reglementărilor de control al exportului şi re-exportului, inclusiv Export Administration Regulations (“EAR”- Reglementări de Administrare a Exportului) ale Ministerului Comerţului Statelor Unite, sancţiunile comerciale şi economice menţinute de Office of Foreign Assets Control (“OFAC”- Oficiul de Control al Bunurilor Străine) al Ministerului de Finanţe şi International Traffic in Arms Regulations (“ITAR”- Reglementările Traficului Internaţional de Arme) impuse de Ministerul de Externe. Garantaţi că (1) nu vă aflaţi în Cuba, Iran, Coreea de Nord, Sudan sau Siria, şi (2) nu sunteţi aveţi interdicţie în sensul specificat în reglementările enumerate mai sus.

Sunteţi de acord să respectaţi toate legile şi reglementările de control al exportului şi re-exportului, inclusiv EAR, sancţiunile comerciale şi economice impuse de OFAC şi reglementările ITAR. Sunteţi de acord în mod explicit că nu veţi vinde, exporta, re-exporta, transfera, redirecţiona, sau dispune într-un alt mod, direct sau indirect, de oricare dintre produsele, programele sau tehnologia (inclusiv produsele derivate din sau bazate pe asemenea tehnologie) primite de la Spotify prin aceste Acorduri către orice destinaţie, organizaţie sau persoană interzise de legile sau reglementările Statelor Unite, fără a obţine în prealabil autorizaţia din partea autorităţilor guvernamentale competente conform cerinţelor acelor legi şi reglementări. Această clauză de control al exportului rămâne aplicabilă şi după încetarea sau anularea acestor Acorduri.

13. Plăţi, anulare şi perioada de graţie

Dacă locuiţi într-o ţară membră a Uniunii Europene şi aţi achiziţionat un abonament sau cod online plătit, aveţi dreptul să vă răzgândiţi şi să vi se restituie integral în cel mult paisprezece (14) zile de la cumpărare („Perioada de graţie”), dar numai dacă nu v-aţi autentificat şi dacă nu aţi început în alt mod să profitaţi de ele sau să le consumaţi.

Dacă aveţi un abonament plătit, plata către Spotify se va reînnoi automat la sfârşitul perioadei abonamentului, cu excepţia cazului în care anulaţi abonamentul prin pagina dvs. de abonament înainte de expirarea abonamentului curent. Anularea va intra în vigoare în ziua care urmează ultimei zile a perioadei abonamentului actual, şi veţi fi reintra în cadrul Free Service. Totuşi, dacă anulaţi plata şi/sau reziliaţi Termenii, după terminarea Perioadei de graţie (acolo unde este cazul), şi/sau înainte de sfârşitul perioadei abonamentului, nu vă vom rambursa nici o sumă plătită drept taxă de abonament.

Spotify poate modifica periodic preţul abonamentelor cu plată şi vă va comunica orice modificare de preţ. Schimbările de preţ pentru abonamentele plătite intră în vigoare la începutul următoarei perioade de abonament după data modificării preţului. Dacă nu sunteţi de acord cu noul preţ, trebuie să anulaţi abonamentul cu plată aşa cum este descris mai sus. Continuarea utilizării Serviciului Spotify după modificarea preţului, reprezintă acceptarea noului preţ.

14. Durată şi reziliere

Aceşti Termeni sunt valabili până la reziliere de către dumneavoastră sau Spotify. Spotify poate rezilia aceşti Termeni sau poate suspenda accesul dvs. la Serviciul Spotify oricând, având motive temeinice, inclusiv în cazul utilizării neautorizate de către dvs. a Serviciului Spotify sau a unei suspiciuni în acest sens, fie în cazul nerespectării Termenilor. Dacă dvs. sau Spotify reziliaţi Termenii, sau dacă Spotify suspendă accesul dvs. la Serviciul Spotify, sunteţi de acord ca Spotify să nu aibă nicio obligaţie sau responsabilitate faţă de dvs., iar Spotify nu vă va rambursa nicio sumă deja plătită, în limita maximă prevăzută de legile în vigoare. Pentru a afla cum să vă reziliaţi contul Pentru a afla cum vă puteți închide contul Spotify, contactați echipa noastră de asistență clienți folosind formularul de contact.

15. Garanţie

Ne străduim să furnizăm cel mai bune servicii posibile, dar înţelegeţi şi sunteţi de acord că SERVICIUL SPOTIFY ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, FĂRĂ GARANȚIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ SAU CONDIȚII DE ORICE FEL. FOLOSIȚI SERVICIUL SPOTIFY PE PROPRIUL RISC. SPOTIFY NU RECUNOAŞTE NICIO GARANȚIE SAU CONDIȚIE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP SAU NE-ÎNCĂLCARE.

De asemenea, Spotify nu garantează, parţial sau în totalitate, nu sprijină şi nu îşi asumă răspunderea pentru nicio aplicaţie oferită de terţi şi pentru niciun conţinut al unor aplicaţii oferite de terţi, conţinut de utilizator sau alt produs sau serviciu promovat de către un terţ sau oferit de acesta în cadrul sau prin Serviciul Spotify sau orice alt site prin hyperlink, sau prezent pe bannere publicitare sau alte tipuri de reclamă. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că Spotify nu este responsabil şi nu are nicio obligaţie ca urmare a unei înţelegeri existente între dvs. şi terţi furnizori de aplicaţii, produse sau servicii promovate în cadrul sau prin Serviciul Spotify. Ca şi în cazul oricărei achiziţii a unui produs sau serviciu pe orice cale şi în orice mediu, trebuie să vă folosiţi judecata şi să daţi dovadă de prudenţă acolo unde este necesar. Nicio recomandare sau informaţie, verbală sau în scris, obţinută de la Spotify nu va crea o garanţie oferită de Spotify în această privinţă. Se poate ca unele aspecte ale acestui articol să nu fie valabile în anumite jurisdicţii.

16. Limitări

Sunteţi de acord că, în limita prevăzută de legile în vigoare, soluţia dvs. unică şi exclusivă pentru orice problemă sau nemulţumire faţă de Serviciul Spotify, aplicaţiile oferite de terţi sau conţinutul acestora este să dezinstalaţi orice program Spotify, aplicaţiile oferite de terţi sau conţinutul acestora.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PREVĂZUTĂ DE LEGILE ÎN VIGOARE, SPOTIFY ŞI ADMINISTRATORII, ACŢIONARII, ANGAJAȚII, AGENȚII, DIRECTORII, FILIALELE, AFILIAȚII, SUCCESORII, CESIONARII, FURNIZORII SAU PROPRIETARII SĂI DE LICENȚĂ NU VOR FI ÎN NICIO SITUAŢIE RESPONSABILI PENTRU (i) ORICE DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, PUNITIVE, DE EXEMPLARITATE SAU CONEXE (INCLUSIV PIERDEREA DE UTILIZARE, INFORMAȚII, AFACERI SAU PROFITURI), REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SERVICIUL SPOTIFY, APLICAȚIILE OFERITE DE TERȚI SAU CONȚINUTUL APLICAȚIILOR OFERITE DE TERȚI, INDIFERENT DACĂ SPOTIFY A FOST AVERTIZAT DE CONSECINŢELE ACESTOR DAUNE, ŞI CHIAR DACĂ DESPĂGUBIREA NU ÎȘI ATINGE OBIECTIVUL PRIMAR; (ii) RESPONSABILITATEA GLOBALĂ PENTRU TOATE REVENDICĂRILE REFERITOARE LA SERVICIUL SPOTIFY, APLICAȚIILE OFERITE DE TERȚI SAU CONȚINUTUL APLICAȚIILOR OFERITE DE TERȚI DINCOLO DE SUMELE PLĂTITE DE DVS. CĂTRE SPOTIFY ÎN CELE TREI LUNI PREMERGĂTOARE.

Niciun aspect din aceste Acorduri nu elimină sau limitează răspunderea Spotify pentru fraudă, declaraţii false, deces sau vătămarea corporală cauzate de neglijenţa sa. Este posibil ca unele aspecte ale acestui articol să nu fie valabile în anumite jurisdicţii.

17. Integralitatea acordului

Aceste Acorduri reprezintă toţi Termenii şi condiţiile convenite de dvs. şi Spotify şi înlocuiesc orice acorduri anterioare referitoare la subiectul acestora, în scris sau verbal. Orice termeni şi condiţii suplimentare sau diferite referitoare la subiectul Acordurilor comunicate către Spotify în scris sau verbal sunt nule. Declaraţi că nu aţi acceptat Acordurile bazându-vă pe orice declaraţii verbale sau scrise făcute de Spotify care nu sunt incluse în Acorduri.

Vă rugăm să reţineţi totuşi că alte aspecte ale utilizării Serviciului Spotify ar putea fi reglementate prin acorduri adiţionale. Aceasta ar putea include, de exemplu, accesul la Comunitatea de asistenţă Spotify pentru utilizator, accesul la Serviciul Spotify ca rezultat al unui card cadou, sau Perioade de probă gratuite sau cu preţ redus. Veţi fi de acord cu termeni şi condiţii separate în asemenea circumstanţe, care sunt prezentate în detaliu [aici](https://www.spotify.com/us/legal/links/). Termenii şi condiţiile în cauză aici. Termenii şi condiţiile în cauză reglementează doar acel aspect al Serviciului la care se referă, sunt distincte de aceste Acorduri şi suplimentare, şi nu le înlocuiesc . În măsura în care există un conflict între acordurile respective şi prezentele Acorduri, Acordurile de faţă vor avea precădere, cu excepţia cazurilor contrare prevăzute în aceşti Termeni.

Ocazional vă putem oferi şansa de a participa la tombole, concursuri şi sondaje („Promoţii Speciale”) prin intermediul Serviciului. Promoţiile Speciale pot fi reglementate prin termeni şi condiţii care sunt separate faţă de aceşti Termeni. Dacă prevederile din termenii şi condiţiile unei Promoţii Speciale intră în conflict cu aceşti Termeni, termenii şi condiţiile separate vor avea precădere.

18. Clauza de separabilitate

Dacă oricare din prevederile Termenilor este considerată invalidă din orice motiv şi în orice măsură o asemenea invaliditate sau aplicabilitate nu va afecta sau invalida sau nu va face inaplicabilă în niciun fel celelalte prevederi ale Termenilor, prevederea respectivă va fi pusă în aplicare în măsura permisă de lege.

19. Alegerea legislaţiei aplicabile, a arbitrajului obligatoriu şi a locului de derulare

Cu excepţia cazului în care este solicitat în mod obligatoriu prin legea unui stat membru al Uniunii Europene sau orice altă jurisdicţie, aceste Acorduri sunt supuse legii Suediei fără a se ţine seama de alegerea sau conflictele principiilor de drept. De asemenea, dvs. şi Spotify sunteţi de acord cu jurisdicţia exclusivă a tribunalelor de stat şi federale din Stockholm, Suedia pentru soluţionarea oricărei dispute, revendicări sau controverse apărute în legătură cu aceste Acorduri.

Dacă sunteţi un utilizator din Statele Unite, următoarele prevederi de arbitraj obligatoriu vi se aplică şi dvs.:

 1. Sunteţi de acord ca orice dispută, revendicare sau controversă ce decurge din Serviciul Spotify sau legată în orice fel de acesta sau de utilizarea acestuia, inclusiv prezentele Acorduri, să se decidă prin arbitraj obligatoriu. Sunteţi de acord ca Legea Federală a Statelor Unite referitoare la Arbitraj să reglementeze interpretarea şi aplicarea acestei prevederi, şi ca atât dvs. cât şi Spotify să renunţaţi la dreptul la un proces cu juraţi şi dreptul de a participa într-o acţiune în justiţie colectivă sau de grup. Această prevedere de arbitraj va rămâne în vigoare şi după rezilierea acordurilor de faţă şi după închiderea contului Spotify. Arbitrajul va fi reglementat de Regulile Arbitrajului Comercial şi de Procedurile Suplimentare privind disputele legate de consumator ale Asociaţiei Americane pentru Arbitraj ( “Regulile AAA”), aşa cum au fost modificate prin prezentele Acorduri şi aşa cum sunt administrate de AAA. Sunteţi de acord că aceste Acorduri implică comerţul interstatal şi sunt supuse Legii Federale de Arbitraj.
 2. Dvs. şi Spotify sunteţi de acord că (a) orice revendicări care solicită aplicarea, protejarea sau determinarea validităţii proprietăţii oricăror drepturi intelectuale, şi (b) orice revendicări legate de acuzaţii de furt, piraterie sau utilizare neautorizată a Serviciului Spotify NU fac obiectul arbitrajului obligatoriu. În loc de aceasta, sunteţi de acord că aceste revendicări (inclusiv, dar fără a se limita la, revendicările referitoare la măsurile punitive sau reparaţia echitabilă) vor fi soluţionate exclusiv de instanţele competente din Comitatul San Francisco, California sau New York, New York şi reglementate de legile aplicabile din California sau de legile federale, fără a se ţine seama de alegerea principiilor de drept.
 3. DVS. ȘI SPOTIFY SUNTEȚI DE ACORD CĂ FIECARE PARTE POATE AVEA REVENDICĂRI DE LA CEALALTĂ PARTE DOAR INDIVIDUAL, ŞI NU CA MEMBRU AL UNUI GRUP SAU ÎN CALITATE DE REPREZENTANT SAU ÎN CADRUL UNEI ACȚIUNI ÎN JUSTIȚIE PRIN REPREZENTANT. În plus, niciun arbitru nu va combina revendicările oricărei alte persoane şi nu va putea dispune în alt mod asupra oricărei forme de acţiune de clasă sau grup. Dacă această prevedere specifică se dovedeşte a fi inaplicabilă în orice mod, atunci această secţiune referitoare la arbitraj va fi lovită de nulitate. Arbitrul nu poate dicta măsuri punitive sau o decizie declarativă.
 4. Arbitrajul trebuie iniţiat prin introducerea unei cereri de arbitraj către AAA în cel mult UN (1) AN de la data la care partea care face revendicarea a luat cunoştinţă pentru prima oară sau ar fi trebuit în mod rezonabil să ia cunoştinţă de actul, omisiunea sau carenţa ce au condus la revendicare; şi nu va exista niciun drept la nicio despăgubire pentru o revendicare ce nu a fost exprimată în această perioadă de timp. Dacă legea aplicabilă interzice perioada de limitare de un an în privinţa exprimării revendicărilor, orice revendicare trebuie exprimată în cel mai scurt timp permis de legea aplicabilă. Taxele de arbitraj şi partea dvs. din onorariul arbitrului vor fi limitate la taxele expuse în Regulile AAA privind Consumatorul, restul fiind suportat de Spotify. Orice costuri şi taxe de arbitraj considerate „excesive” vor fi suportate de Spotify.

20. Diagrama ţărilor de reşedinţă

Această diagrama oferă detalii privind firma Spotify cu care încheiaţi contractul prin acceptarea acestor Acorduri, în funcţie de ţara de reşedinţă.

Vă mulţumim pentru că aţi citit Termenii noştri. Sperăm să savuraţi Spotify.

Drepturi de autor © 2012 Spotify AB. Toate drepturile rezervate.

Spotify AB, Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm, Sweden