Condiții de utilizare Spotify

 1. Introducere

 2. Serviciul Spotify furnizat de noi.

 3. Utilizarea serviciului Spotify de către dumneavoastră

 4. Conținut și drepturi de proprietate intelectuală

 5. Asistență pentru clienți, informații, întrebări și reclamații

 6. Probleme și litigii

 7. Despre prezentele Condiții

1. Introducere

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentele Condiții de utilizare (denumite în continuare „Condițiile") deoarece acestea reglementează utilizarea (incluzând și accesul) de către dumneavoastră a serviciilor personalizate Spotify pentru streaming de muzică și alte conținuturi, incluzând toate site-urile noastre web și aplicațiile de software care încorporează sau care au un link ce trimite la prezentele Condiții (denumite în mod colectiv „Serviciul Spotify") și orice muzică, videoclipuri, podcasturi și alte materiale puse la dispoziție prin Serviciul Spotify („Conținutul").

Utilizarea Serviciului Spotify poate face obiectul unor termeni și condiții suplimentare prezentate de Spotify, care sunt încorporate prin prezenta trimitere la prezentele Condiții.

Prin abonarea sau utilizarea într-un alt mod al Serviciului Spotify, sunteți de acord cu prezentele Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Condiții, nu trebuie să utilizați Serviciul Spotify sau să accesați niciun Conținut.

Furnizorul seviciului

Aceste Condiții sunt încheiate între dumneavoastră și Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53, Stockholm, Suedia.

Condiții de vârstă și eligibilitate

Pentru a utiliza Serviciul Spotify și a accesa orice Conținut, trebuie (1) să aveți minimum 13 ani (sau vârsta minimă echivalentă în țara dumneavoastră), (2) să aveți acordul părinților sau al tutorelui dacă sunteți minor în țara de origine; (3) să aveți dreptul să încheiați un contract cu caracter obligatoriu cu noi și să nu fiți împiedicat să faceți acest lucru conform niciunei legi aplicabile (4) să aveți reședința într-o țară în care Serviciul este disponibil. De asemenea, vă luați angajamentul că toate informațiile de înregistrare pe care le trimiteți către Spotify sunt adevărate, exacte și complete și sunteți de acord să le păstrați în acest mod în orice moment. Dacă sunteți minor în țara dumneavoastră de origine, părintele sau tutorele dumneavoastră va trebui să încheie aceste Condiții în numele dumneavoastră. Puteți găsi informații suplimentare cu privire la cerințele legate de vârsta minimă în procesul de înregistrare. Dacă nu îndepliniți cerințele legate de vârsta minimă, Spotify nu vă va putea înregistra ca utilizator.

2. Serviciul Spotify furnizat de noi.

Opțiunile Serviciului Spotify

Furnizăm numeroase opțiuni ale Serviciului Spotify. Unele opțiuni ale Serviciului Spotify sunt furnizate gratuit, în timp ce alte opțiuni necesită plată înainte de a putea fi accesate ( „Abonamente cu plată"). De asemenea, putem oferi planuri promoționale speciale, abonamente sau servicii, inclusiv oferte de produse și servicii ale unor terți. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru produsele și serviciile furnizate de acești terți.

Este posibil ca Serviciul nelimitat să nu fie disponibil pentru toți utilizatorii. Vă vom explica ce servicii sunt disponibile pentru dumneavoastră în momentul în care vă veți abona pentru serviciile respective. Dacă vă anulați abonamentul la Serviciul nelimitat sau dacă abonamentul dumneavoastră la Serviciul nelimitat este întrerupt (de exemplu, în cazul în care vă modificați detaliile de plată), nu aveți dreptul să vă reabonați la Serviciul nelimitat. Rețineți că Serviciul nelimitat poate fi întrerupt în viitor, caz în care nu veți mai fi taxat pentru acest serviciu.

Versiuni de încercare

La anumite intervale de timp, noi sau alte părți în numele nostru putem oferi versiuni de încercare ale Abonamentelor cu plată pentru o perioadă de timp specificată, gratuit sau la un tarif redus (denumită „Versiune de încercare"). Prin utilizarea unui Serviciu Spotify prin intermediul unei Versiuni de încercare, sunteți de acord cu Termenii ofertei promoționale Spotify Premium.

Aplicații, dispozitive și software-uri open source de la terți

Serviciul Spotify poate fi integrat cu, sau poate interacționa într-un alt fel cu aplicații, site-uri web și servicii ale terților („Aplicații de la terți") și calculatoare personale, telefoane mobile, tablete, dispozitive portabile, difuzoare și alte dispozitive ale terților („Dispozitive"). Utilizarea de către dumneavoastră a acestor Aplicații și Dispozitive ale terților poate face obiectul unor termeni, condiții și politici suplimentare, care vă sunt furnizate de către terțul în cauză. Spotify nu garantează că Aplicațiile și Dispozitivele de la terți vor fi compatibile cu Serviciul Spotify.

Limitări și modificări ale Serviciului

Facem dovada unei atenții și a unor abilități rezonabile pentru a menține Serviciul Spotify operațional și pentru a vă furniza o experiență audio personalizată și captivantă. Cu toate acestea, este posibil ca ofertele noastre de servicii și disponibilitatea lor să se modifice la anumite intervale de timp și să facă obiectul legilor aplicabile, fără a implica răspunderea dumneavoastră; de exemplu:

 • Serviciile Spotify pot suferi întreruperi temporare cauzate de probleme tehnice, întreținere sau testare, respectiv actualizări, inclusiv cele necesare pentru a reflecta modificările în legislația și cerințele normative relevante.
 • Ne propunem să evoluăm și să îmbunătățim Serviciile noastre în mod constant și este posibil să modificăm, să suspendăm sau să oprim (permanent sau temporar) furnizarea totală sau parțială a Serviciului Spotify (inclusiv anumite funcții, caracteristici, planuri și abonamente respectiv oferte promoționale).
 • Spotify nu are obligație de a furniza un conținut specific prin intermediul Serviciului Spotify, iar Spotify sau proprietarii respectivi pot elimina anumite melodii, videoclipuri, podcasturi și alte Conținuturi fără notificare prealabilă.

Dacă ați plătit taxe în avans direct către Spotify pentru un Abonament cu plată pe care Spotify îl întrerupe înainte de sfârșitul perioadei preplătite (așa cum este definit acest termen în secțiunea Plăți și anulări de mai jos), Spotify vă va rambursa taxele plătite în avans pentru perioada preplătită pentru orice parte neutilizată a Abonamentului cu plată curent după o astfel de întrerupere. Contul dumneavoastră și informațiile de facturare trebuie să fie actualizate pentru ca noi să vă putem face rambursarea.

Spotify nu are nicio răspundere față de dumneavoastră, respectiv nicio obligație de a vă rambursa în legătură cu întreruperile sau defecțiunile de internet sau ale altor servicii, care sunt cauzate de acțiunile autorităților guvernamentale, ale altor terți sau de evenimente care nu se află sub controlul nostru.

3. Utilizarea Serviciului Spotify de către dumneavoastră

Crearea unui cont Spotify

Pentru a utiliza Serviciul Spotify, integral sau parțial, este posibil să fie necesară crearea unui cont Spotify. Numele de utilizator și parola dumneavoastră sunt exclusiv pentru uzul dumneavoastră personal și trebuie păstrate confidențiale. Înțelegeți că sunteți responsabil pentru orice utilizare (inclusiv orice utilizare neautorizată) a numelui de utilizator și a parolei dumneavoastră. Notificați imediat echipa de Asistență pentru clienți dacă numele dumneavoastră de utilizator sau parola au fost pierdute sau furate sau în cazul în care considerați că v-a fost accesat contul în mod neautorizat.

Spotify vă poate revendica sau cere să vă modificați numele de utilizator sau parolă din orice motiv.

Drepturile dumneavoastră de utilizare a Serviciului Spotify

Accesul la Serviciile Spotify

Sub rezerva respectării de către dumneavoastră a prezentelor Condiții (inclusiv a oricăror alți termeni și condiții aplicabile), vă acordăm permisiunea limitată, neexclusivă și revocabilă de a utiliza în scopuri personale, necomerciale Serviciul Spotify și Conținutul (denumit în mod colectiv, „Acces"). Prezentul Acces rămâne în vigoare dacă și până la rezilierea de către dumneavoastră sau de către Spotify. Sunteți de acord că nu veți realoca sau transfera Serviciul Spotify sau Conținutul.

Aplicațiile software Spotify și Conținutul funcționează pe bază de licență, nu vă sunt vândute sau transferate, iar Spotify și licențiatorii dețin dreptul de proprietate asupra tuturor copiilor de aplicații software Spotify și Conținut chiar și după instalarea pe Dispozitivul dumneavoastră.

Drepturile de proprietate ale Spotify

Serviciul Spotify și Conținutul sunt proprietatea Spotify sau a licențiatorilor Spotify. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, siglele, numele de domenii Spotify și orice alte caracteristici ale mărcii Spotify („Caracteristicile mărcii Spotify") sunt proprietatea exclusivă a Spotify sau a licențiatorilor săi. Prezentele Condiții nu vă acordă niciun drept de utilizare a Caracteristicilor mărcii Spotify, fie pentru uz comercial, fie pentru uz necomercial.

Sunteți de acord să respectați Directivele pentru Utilizatorii Spotify și să nu utilizați Serviciul Spotify, Conținutul sau orice parte a acestuia în orice mod care nu este permis în mod expres prin prezentele Condiții.

Plăți și anulare

Facturarea

Puteți achiziționa un Abonament cu plată direct de la Spotify sau prin intermediul unui terț prin:

 • plata unei taxe de abonament în avans sau lunar sau la un alt interval recurent care vă este prezentat înainte de achiziție; sau
 • plata în avans care vă dă acces la Serviciul Spotify pentru o anumită perioadă de timp („Perioadă preplătită").

Ratele de impozitare sunt calculate pe baza informațiilor pe care le furnizați și a ratei aplicabile în momentul taxării lunare.

Dacă achiziționați accesul la un Abonament cu plată prin intermediul unui terț, este posibil să se aplice termeni și condiții separate pentru partea terță respectivă, în plus față de prezentele Condiții, pentru utilizarea Serviciului Spotify. Dacă achiziționați un Abonament cu plată folosind un cod, un card cadou, o ofertă preplătită sau altă ofertă furnizată sau vândută de sau în numele Spotify pentru accesul la Abonamentul cu plată („Coduri"), prin prezenta sunteți de acord cu Termenii carduluiSpotify.

Modificări de prețuri și taxe

Spotify poate modifica la anumite intervale de timp prețul pentru Abonamentele cu plată, inclusiv taxele de abonament recurente, Perioada preplătită (pentru perioadele neplătite încă) sau Codurile (definite mai sus) și vă va comunica orice modificare de preț în avans, cu o notificare rezonabilă. Modificările de preț vor intra în vigoare la începutul următoarei perioade de abonament care urmează datei de modificare a prețului. Sub rezerva legislației aplicabile, prin continuarea utilizării Serviciului Spotify după ce modificarea de preț intră în vigoare se presupune că ați acceptat noul preț. Dacă nu sunteți de acord cu modificarea de preț, puteți respinge modificarea prin dezabonarea de la Abonamentul cu plată aplicabil înainte ca modificarea de preț să intre în vigoare.

Ratele de impozitare se bazează pe ratele aplicabile în momentul taxării lunare. Aceste sume se pot modifica în timp, în funcție de cerințele fiscale locale din țara, statul, teritoriul sau chiar orașul dumneavoastră. Orice modificare a ratei de impozitare se va aplica în mod automat pe baza informațiilor contului pe care le-ați furnizat.

Reînnoirea și anularea

Cu excepția Abonamentelor cu plată pentru o perioadă preplătită, plata dumneavoastră către Spotify sau către partea terță prin intermediul căreia ați achiziționat Abonamentul cu plată se va reînnoi automat la sfârșitul perioadei de abonament aplicabile, cu excepția cazului în care vă anulați Abonamentul cu plată înainte de sfârșitul perioadei de abonament în curs. Contactați echipa noastră de asistență clienți aici pentru a primi instrucțiuni cu privire la modalitatea de anulare. Anularea va intra în vigoare a doua zi după ultima zi a perioadei de abonament curente și veți fi retrogradat la versiunea gratuită a Serviciului Spotify. Nu oferim rambursări sau credite pentru nicio perioadă parțială de abonament, cu excepția celor menționate în mod expres în prezentele Condiții.

Dacă ați achiziționat un Abonament cu plată folosind un Cod, abonamentul dumneavoastră va fi reziliat automat la sfârșitul perioadei stipulate în Cod sau atunci când există un sold preplătit insuficient pentru a plăti pentru Serviciul Spotify.

Dreptul de retragere

Dacă vă abonați pentru o Versiune de încercare, sunteți de acord că dreptul de retragere pentru Abonamentul cu plată pentru care primiți o Versiune de încercare se încheie la paisprezece (14) zile după ce ați început utilizarea Versiunii de încercare. Dacă nu anulați Abonamentul cu plată înainte ca Versiune de încercare să se încheie, vă pierdeți dreptul de retragere și autorizați Spotify să vă taxeze automat prețul convenit în fiecare lună, până când veți anula Abonamentul cu plată. Pentru versiunile de încercare care durează mai puțin de paisprezece (14) zile, consimțiți în mod expres ca noi să vă furnizăm serviciul plătit imediat după încheierea perioadei aferente Versiunii de încercare și că din acel moment vă pierdeți dreptul de retragere.

Dacă achiziționați un Abonament cu plată fără Versiune de încercare, sunteți de acord că aveți paisprezece (14) zile după achiziție pentru a vă retrage din orice motiv și trebuie să ne achitați serviciile furnizate până în momentul în care ne-ați comunicat că v-ați răzgândit. . Consimțiți în mod expres ca noi să vă furnizăm serviciul imediat după achiziționare, că vă pierdeți dreptul de retragere și autorizați Spotify să vă taxeze automat în fiecare lună, până la reziliere.

Directive pentru utilizatori

Am stabilit directive pentru utilizarea Serviciului Spotify pentru a ne asigura că Serviciul Spotify rămâne o experiență plăcută pentru toți utilizatorii („Directive pentru Utilizatorii Spotify"). Prin utilizarea Serviciului Spotify, trebuie să respectați Directive pentru Utilizatorii Spotify, precum și toate legile, normele și reglementările aplicabile și să respectați proprietatea intelectuală, confidențialitatea și alte drepturi ale terților.

Conturi de marcă

În cazul în care creați un cont Spotify în numele unei companii, organizații, entități sau mărci (denumite în continuare „Marcă," iar un asfel de cont „Cont de marcă"), termenii „dumneavoastră" și „pentru dumneavoastră," așa cum sunt utilizați în cadrul prezentelor Condiții (care includ alți termeni și condiții Spotify încorporate prin trimitere în prezentul document), se aplică atât dumneavoastră cât și mărcii.

În cazul în care creați un cont de marcă, reprezentați și garantați că sunteți autorizat să acordați toate permisiunile și licențele prevăzute în prezentele Condiții (inclusiv orice alți termeni și condiții Spotify aplicabile) și de a obliga marca să respecte prezentele Condiții.

O marcă poate să urmărească utilizatori și să creeze și să partajeze liste de redare, cu condiția ca marca să nu întreprindă nicio acțiune care să implice o aprobare sau o relație comercială între marcă și utilizatorul, artistul, compozitorul sau orice altă persoană urmărită, cu excepția cazului în care marca a obținut în mod independent drepturile de a implica o astfel de aprobare. În plus, mărcile trebuie să fie transparente față de utilizatorii noștri cu privire la dezvăluirea oricăror aprobări sau compensații oferite artiștilor, compozitorilor, utilizatorilor sau oricărei alte părți, și trebuie să respecte toate legile, reglementările și coduri de practică aplicabile atunci când se angajează în practicile menționate anterior.

Controlul exportului și sancțiuni

Produsele Spotify fac obiectul legilor și regulamentelor de control al exporturilor și reexporturilor din SUA sau al legilor similare aplicabile în alte jurisdicții, inclusiv Regulamentele de administrare a exporturilor („EAR") gestionate de SUA. Departamentul Comerțului, sancțiunile comerciale și economice gestionate de Biroul de control al activelor străine din cadrul Departamentului Trezoreriei („OFAC"), și Regulamentul internațional privind traficul de arme („ITAR") gestionat de Departamentul de Stat. Garantați că (1) nu vă aflați în nicio țară pentru care Statele Unite au impus un embargo asupra bunurilor sau au aplicat sancțiuni economice de un alt fel; și (2) nu sunteți o parte refuzată, așa cum se specifică în orice lege sau regulament de export sau de reexport aplicabil sau în legi similare aplicabile în alte jurisdicții sau care figurează pe orice listă de părți interzise sau restricționate a Guvernului Statelor Unite.

Sunteți de acord să respectați toate legile și reglementările aplicabile privind controlul exporturilor și reexporturilor, inclusiv, fără a se limita la EAR și la sancțiunile comerciale și economice gestionate de OFAC. În mod specific, sunteți de acord să nu folosiți, vindeți, exportați, reexportați, transferați, deturnați, eliberați sau să dispuneți în alt mod – direct sau indirect – de niciun produs, software sau tehnologie (inclusiv produse derivate din sau bazate pe o astfel de tehnologie) primite de la Spotify în conformitate cu prezentele Condiții către orice destinație, entitate sau persoană sau pentru orice utilizare finală interzisă de EAR, de sancțiunile comerciale și economice gestionate de OFAC sau de orice lege sau regulament aplicabil al Statelor Unite sau al oricărei alte jurisdicții, fără a obține autorizația prealabilă necesară din partea autorităților guvernamentale competente, conform prevederilor din legile și regulamentele respective.

4. Conținut și drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul utilizatorului

Conținutul pe care îl postați pe serviciu

Utilizatorii Spotify pot posta, încărca sau contribui într-un alt mod la Serviciul Spotify („Conținutul utilizatorului"). Pentru evitarea oricărei ambiguități, „Conținutul utilizatorului" include toate informațiile, materialele și orice alt conținut care este adăugat, creat, încărcat, trimis, distribuit sau postat la Serviciul Spotify (inclusiv la Comunitatea de Asistență Spotify) de către utilizatori.

Sunteți singurul responsabil pentru întregul Conținut al utilizatorului pe care îl postați.

Vă luați angajamentul că, referitor la orice Conținut al utilizatorului pe care îl postați pe Spotify, (1) dețineți sau aveți dreptul de a posta Conținutul utilizatorului respectiv; (2) Conținutul utilizatorului respectiv sau utilizarea acestuia de către Spotify în conformitate cu licența acordată mai jos nu: (i) încalcă prezentele Condiții, legea aplicabilă sau drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei părți terțe; sau (ii) Conținutul utilizatorului respectiv nu implică nicio afiliere cu sau aprobare a dumneavoastră sau a Conținutului dumneavoastră de utilizator de către Spotify sau de către orice artist, trupă, casă de discuri sau altă persoană fizică sau entitate, fără consimțământul prealabil expres în scris al Spotify sau al persoanei sau entității respective.

Când postați sau partajați Conținutul utilizatorului sau alte informații cu privire la Serviciul Spotify, vă rugăm să rețineți că respectivul conținut și alte informații vor fi accesibile public și pot fi utilizate și repartajate de alte persoane pe Serviciul Spotify și pe web, prin urmare vă rugăm să fiți precauți atunci când postați sau partajați pe Serviciul Spotify și fiți atenți la setările contului dumneavoastră. Spotify nu își asumă responsabilitatea pentru ceea ce dumneavoastră sau alte persoane postați sau partajați pe Serviciul Spotify.

Monitorizarea conținutul utilizatorului

Spotify poate, dar nu are obligația să monitorizeze sau să revizuiască Conținutul utilizatorului. Spotify își rezervă dreptul de a elimina sau dezactiva accesul la orice Conținut al utilizatorului, din orice motiv sau fără motiv. Spotify poate întreprinde aceste acțiuni fără a vă notifica în prealabil.

Licențele pe care ni le acordați

Conținutul utilizatorului

Păstrați dreptul de proprietare asupra Conținutului dumneavoastră de utilizator atunci când îl postați pe Serviciu. Cu toate acestea, pentru a pune la dispoziție Conținutul dumneavoastră de utilizator pe Serviciul Spotify, avem nevoie de o licență limitată din partea dumneavoastră pentru respectivul Conținut al utilizatorului. În consecință, prin prezenta acordați Spotify o licență neexclusivă, transferabilă, sublicențiabilă, fără redevențe, plătită integral, irevocabilă, la nivel mondial, pentru a reproduce, a pune la dispoziție, a executa și a afișa, a traduce, a modifica, a crea lucrări derivate, a distribui și a utiliza în alt mod orice astfel de Conținut al utilizatorului prin orice mijloc, fie individual, fie în combinație cu alte Conținuturi sau materiale, în orice mod și prin orice mijloace, metodă sau tehnologie, cunoscută în prezent sau creată ulterior, în legătură cu Serviciul Spotify. În măsura în care este cazul și în măsura permisă de legislația aplicabilă, sunteți de acord, de asemenea, să renunțați și să nu aplicați „drepturi morale" sau drepturi echivalente, cum ar fi dreptul dumneavoastră de a fi identificat ca autor al oricărui Conținut al utilizatorului, inclusiv al feedbackului, și dreptul dumneavoastră de a obiecta la tratamentul derogatoriu al unui astfel de Conținut al utilizatorului.

Feedback

Dacă furnizați idei, sugestii sau alt tip de feedback legat de utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului Spotify sau a oricărui Conținut („Feedback"), feedbackul respectiv nu este confidențial și poate fi utilizat de Spotify fără restricție și fără obligație de plată. Feedbackul este considerat un tip de Conținut al utilizatorului conform prezentelor Condiții.

Dispozitivul dumneavoastră.

Ne acordați, de asemenea, dreptul (1) de a permite Serviciului Spotify să utilizeze procesorul, lățimea de bandă și hardware-ul de stocare de pe Dispozitivul dumneavoastră pentru a facilita funcționarea Serviciului Spotify, (2) pentru a vă furniza publicitate și alte informații și de a permite partenerilor noștri comerciali să facă același lucru, așa cum este permis în conformitate cu Politica de confidențialitate Spotify.

Experiența conținutului

În orice parte a Serviciului Spotify, Conținutul pe care îl accesați, inclusiv selectarea și plasarea acestuia, poate fi influențat de considerente comerciale, inclusiv de acordurile Spotify cu alți terți.

Anumite Conținuturi licențiate de, furnizate către, create de sau puse la dispoziție de către Spotify (de exp., podcasturi) pot încorpora publicitate, iar Spotify nu își asumă responsabilitatea pentru orice astfel de publicitate.

Reclamații privind încălcarea

Spotify respectă drepturile de proprietate intelectuală ale proprietarilor. În cazul în care considerați că un Conținut vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să consultați Politica privind drepturile de autor a Spotify.

5. Asistență pentru clienți, informații, întrebări și reclamații

Comunitatea de Asistență Spotify

Comunitatea de Asistență Spotify este un loc pentru discuții și schimb de informații, recomandări și alte materiale legate de Serviciul Spotify. Prin utilizarea Comunității de Asistență Spotify, sunteți de acord cu Termenii Comunității.

Dacă doriți să discutați cu noi, faceți clic aici pentru informații suplimentare.

Asistență pentru clienți, informații, întrebări, reclamații

Pentru asistență clienți cu întrebări legate de conturi și plăți („Întrebări de asistență pentru clienți"), vă rugăm să utilizați resursele de Asistență clienți menționate în secțiunea Despre noi a site-ului nostru web.

Dacă aveți întrebări referitor la Serviciul Spotify sau la prezentele Condiții (inclusiv orice termeni și condiții suplimentare Spotify încorporate în prezentul document), vă rugăm să contactați Asistența pentru clienți Spotify, accesând secțiunea Despre noi a site-ului nostru web.

Dacă aveți reședința în Uniunea Europeană, puteți, de asemenea, să depuneți o reclamație pe platforma online pentru soluționarea alternativă a litigiilor (platforma ODR). Puteți accesa platforma ODR la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Probleme și litigii

Suspendarea și rezilierea Serviciilor Spotify

Prezentele Condiții vor continua să se aplice până când vor fi reziliate fie de către dumneavoastră, fie de Spotify. Spotify poate rezilia prezentele Condiții (inclusiv orice termeni și condiții suplimentare încorporate în prezentul document) sau vă poate suspenda accesul la Serviciul Spotify în orice moment, în cazul în care considerăm că ați încălcat oricare dintre prezentele Condiții, dacă încetăm furnizarea Serviciului Spotify sau a oricărei alte componente materiale a acestuia, în urma unei notificări rezonabile către dumneavoastră sau în măsura în care considerăm că este necesar pentru a respecta legislația aplicabilă. Dacă dumneavoastră sau Spotify reziliați prezentele Condiții sau dacă Spotify vă suspendă accesul la Serviciul Spotify, sunteți de acord că Spotify nu va avea, sub rezerva legilor aplicabile, nicio răspundere sau responsabilitate față de dumneavoastră și (cu excepția celor prevăzute în mod expres în prezentele Condiții), Spotify nu va rambursa nicio sumă pe care ați achitat-o deja. Puteți rezilia prezentele Condiții în orice moment, caz în care nu mai puteți continua să accesați și să utilizați Serviciul Spotify. Pentru a afla cum să închideți contul dumneavoastră Spotify, vă rugăm să utilizați resursele de Asistență clienți menționate pe pagina noastrăDespre noi .

Secțiunea 4 (Conținut și drepturi de proprietate intelectuală), 3 (Utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului Spotify), 2 (Serviciul Spotify furnizat de noi), 6 (Probleme și litigii), 7 (Despre prezentele Condiții) din prezentul document, precum și orice alte secțiuni ale prezentelor Condiții care, fie în mod explicit, fie prin natura lor, trebuie să rămână în vigoare chiar și după rezilierea prezentelor Condiții, vor rămâne în vigoare și după reziliere.

Exonerarea răspunderii în ceea ce privește garanția

Spotify va furniza Serviciul Spotify făcând dovada unei atenții și a unor abilități rezonabile și în conformitate cu orice specificație a Serviciului Spotify furnizat de Spotify; cu toate acestea, sub rezerva acestui fapt, Serviciul Spotify este furnizat „așa cum este" și „așa cum este disponibil", fără nicio garanție de niciun fel, fie ea expresă, implicită sau legală. În plus, Spotify și toți proprietarii de conținut sunt exonerați de orice garanții exprese, implicite și statutare cu privire la conținut, inclusiv la garanțiile de calitate satisfăcătoare, de vandabilitate, de adecvare la un anumit scop sau de neîncălcare. Nici Spotify, nici un alt proprietar al conținutului nu garantează că Serviciul Spotify sau conținutul nu conține malware sau alte componente dăunătoare. În plus, Spotify nu face nicio declarație cu privire la, nici nu garantează și nici nu își asumă vreo responsabilitate pentru aplicațiile terților (sau conținutul acestora), conținutul utilizatorului, dispozitivele sau orice produs sau serviciu promovat sau oferit de un terț pe sau prin intermediul Serviciului Spotify sau al oricărui site web spre care există un hyperlink, iar Spotify nu își asumă răspunderea pentru nicio tranzacție între dumneavoastră și furnizorii terți ai serviciilor menționate anterior. Nicio recomandare sau informație, fie verbală sau în scris, obținută de dumneavoastră de la Spotify nu creează o garanție în numele Spotify. Prin utilizarea Serviciului Spotify, puteți avea acces la caracteristicile de filtrare a conținutului explicit, însă utilizarea acestor caracterisitici poate avea în continuare ca rezultat furnizarea de conținut explicit și nu trebuie să vă bazați pe astfel de caracteristici pentru filtrarea întregului conținut explicit. Această secțiune se aplică în cea mai mare măsură permisă de legislația aplicabilă.

Unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite sau limitări ale drepturilor statutare aplicabile ale consumatorului, astfel încât este posibil ca excluderea și limitările din această secțiune să nu vi se aplice și nimic nu va afecta drepturile dumneavoastră statutare.

Limitarea răspunderii și termenul de depunere a unei cereri de despăgubire

Sub rezerva legilor aplicabile, sunteți de acord că singura și exclusiva remediere pentru orice problemă sau nemulțumire legate de Serviciul Spotify este să dezinstalați software-ul Spotify și să încetați utilizarea Serviciului Spotify. Sunteți de acord că Spotify nu are nicio obligație sau răspundere care să rezulte din sau să aibă legătură cu aplicațiile terților sau conținutul acestora pus la dispoziție prin sau în conexiune cu Serviciul Spotify, și având în vedere că relația dumneavoastră cu astfel de aplicații terțe poate fi guvernată de acorduri separate cu aceste terțe părți, singura și exclusiva dumneavoastră remediere în raport cu Spotify pentru orice probleme sau nemulțumiri legate de orice aplicații sau de conținutul părții terțe este de a dezinstala și a opri aplicațiile terților respectivi.

**În nicio circumstanță, Spotify, funcționarii, acționarii, angajații, agenții, directorii, filialele, afiliații, succesorii, cesionarii, furnizorii sau licențiatorii săi nu vor fi răspunzători pentru (1) orice daune indirecte, speciale, accidentale, punitive, exemplare sau indirecte; (2) orice pierdere de utilizare, date, relații comerciale sau profituri (directe sau indirecte), în toate cazurile care decurg din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Serviciul Spotify, dispozitivele, aplicațiile terților sau conținutul aplicațiilor terților; sau (3) răspunderea totală pentru toate reclamațiile legate de Serviciul Spotify, aplicațiile terților sau de conținutul aplicațiilor terților mai mare decât cea mai mare dintre (a) sumele plătite de dumneavoastră către Spotify în cele douăsprezece luni anterioare primei reclamații; sau (b) 30,00 USD. Orice răspundere pe care o avem pentru pierderile pe care le suferiți este strict limitată la pierderile care au fost previzibile în mod rezonabil. **

Pentru clarificare, prezentele Condiții nu limitează răspunderea Spotify pentru fraudă, declarații false, deces sau vătămare corporală, în măsura în care legislația aplicabilă interzice această limitare și pentru orice altă răspundere care, prin legislația aplicabilă, nu poate fi limitată sau exclusă.

Cu excepția cazurilor în care o astfel de restricție este interzisă conform legislației aplicabile, orice reclamație care apare în conformitate cu prezentele Condiții trebuie să fie inițiată (prin depunerea unei cereri de arbitraj sau prin depunerea unei acțiuni individuale în conformitate cu acordul de arbitraj de mai jos) în termen de un (1) an de la data la care partea care revendică reclamația ia cunoștință sau ar trebui să ia cunoștință în mod rezonabil de actul, omisiunea sau nerespectarea care a dat naștere reclamației; și nu va exista niciun drept la o remediere pentru orice reclamație care nu este revendicată în această perioadă de timp.

Drepturile părții terțe

Recunoașteți și sunteți de acord că proprietarii Conținutului și anumiți distribuitori (ca de exemplu, furnizorii de magazine de aplicații) sunt considerați beneficiari ai prezentelor Condiții și au dreptul de a aplica prezentele Condiții împotriva dumneavoastră. Spre deosebire de cele expuse în această secțiune, prezentele Condiții nu au ca scop să acorde drepturi nimănui cu excepția dumneavoastră și a Spotify și în niciun caz prezentele Condiții nu vor crea drepturi terților beneficiari.

Dacă ați descărcat oricare dintre aplicațiile noastre software mobile (fiecare denumită în continuare „Aplicație") de pe magazinul de aplicații Apple Inc. („Apple") sau dacă utilizați aplicația pe un dispozitiv iOS, confirmați că ați citit, înțeles și ați fost de acord cu următoarea notificare referitoare la Apple. Prezentele Condiții se încheie numai între dumneavoastră și Spotify, nu și Apple, iar Apple nu este responsabil pentru Serviciul Spotify și conținutul acestuia. Apple nu are nicio obligație să furnizeze servicii de întreținere și asistență legate de Serviciul Spotify. În cazul în care Serviciul Spotify nu este conform cu orice garanție aplicabilă, puteți notifica Apple iar Apple vă va rambursa prețul de cumpărare aplicabil aferent aplicației; și, în cea mai mare măsură permisă de legilația aplicabilă, Apple nu are nicio altă obligație de garanție referitor la Serviciul Spotify. Apple nu este responsabil pentru soluționarea eventualelor reclamații din partea dumneavoastră sau a oricărei alte părți terțe referitor la Serviciul Spotify sau posesia respectiv utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului Spotify, inclusiv: (1) reclamații privind răspunderea pentru produs; (2) orice reclamație legată de faptul că Serviciul Spotify nu îndeplinește orice cerință lagală sau de reglementare aplicabilă; (3) reclamații legate de protecția consumatorului sau legislații similare; și (4) reclamații referitoare la încălcarea proprietății intelectuale. Apple nu este responsabil pentru investigarea, apărarea, soluționarea și achitarea oricărei reclamații a unei părți terțe cu privire la faptul că Serviciul Spotify sau posesia și utilizarea de către dumneavoastră a Aplicației încalcă drepturile de proprietate intelectuale ale părții terțe respective. Sunteți de acord să respectați toți termenii aplicabili ai părții terțe atunci când utilizați Serviciul Spotify. Apple și filialele Apple sunt beneficiari terți ai prezentelor Condiții iar prin acceptarea de către dumneavoastră a prezentelor Condiții, Apple va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a aplica prezentele Condiții împotriva dumneavoastră, în calitate de beneficiar terț al prezentelor Condiții.

Despăgubirea

Sunteți de acord să depăgubiți și să exonerați Spotify de orice pierderi directe previzibile în mod rezonabil, daune și cheltuieli rezonabile (inclusiv onorariile și costurile rezonabile de avocat) suferite sau suportate de Spotify, care rezultă din sau au legătură cu: (1) încălcarea de către dumneavoastră a oricărora dintre prezentele Condiții (inclusiv orice termeni și condiții suplimentare ale Spotify încorporate în prezentul document); (2) orice Conținut al utilizatorului pe care îl postați sau la care contribuiți în alt mod; (3) orice activitate în care vă implicați pe sau prin intermediul Serviciului Spotify; și (4) încălcarea de către dumneavoastră a oricărei norme sau drepturi ale părții terțe.

Legea aplicabilă, arbitrajul obligatoriu și locul de desfășurare

6.1 Legea aplicabilă/Jurisdicția

Cu excepția cazului în care legislația obligatorie din țara dumneavoastră de reședință prevede altfel, Acordurile (și orice litigii/reclamații necontractuale care decurg din sau au legătură cu acestea) se supun legislației statului sau țării menționate mai jos, fără a se ține cont de principiile de alegere sau de conflict de legi.

În plus, dumneavoastră și Spotify sunteți de acord ca jurisdicția instanțelor menționate mai jos să rezolve orice litigiu, reclamație sau controversă care poate apărea în legătură cu Acordurile (și orice litigii/reclamații necontractuale care rezultă din sau au legătură cu acestea), cu excepția cazului în care, conform legilației obligatorii aplicabile, puteți alege să introduceți o acțiune în justiție în țara dumneavoastră de reședință sau ni se impune să întroducem o acțiune în justiție doar în țara dumneavoastră de reședință

Țara sau regiunea Alegerea legii Jurisdicția
Țara sau regiunea Alegerea legii Jurisdicția
Toate celelalte țări și regiuni în care este disponibil Spotify. Suedia Exclusiv; instanțele din Suedia
Bulgaria, Cipru, Estonia, Franța, Hong Kong, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Monaco, Norvegia, Filipine, Portugalia, Slovacia, Spania, Turcia Legile din Suedia Non-exclusiv; instanțele din Suedia
Brazilia Legile din Brazilia Exclusiv; instanțele de stat și federale din São Paulo, Statul São Paulo, Brazilia
Canada Nu se aplică rezidenților din Quebec: legile Provinciei Ontario Rezidenții din Quebec: Legile provinciei Quebec, Canada Nu se aplică rezidenților din Quebec: exclusiv în alte scopuri decât pentru executarea hotărârilor judecătorești; instanțele din Ontario, Canada Rezidenții din Quebec: instanțele din Quebec, Canada.
Argentina, Bolivia, Chile, Columbia, Costa Rica, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay Statul California, Statele Unite Exclusiv; instanțele de stat și federale din Comitatul San Francisco, CA sau New York, NY
Regatul Unit Legile din Anglia și Țara Galilor Exclusiv

6.2 RENUNȚAREA LA ACȚIUNEA COLECTIVĂ

ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE PERMIS DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, DUMNEAVOASTRĂ ȘI SPOTIFY SUNTEȚI DE ACORD CĂ FIECARE PARTE POATE FACE RECLAMAȚII ÎMPOTRIVA CELEILALTE DOAR ÎN CALITATE INDIVIDUALĂ, ȘI NU CA RECLAMANT SAU MEMBRU AL UNUI GRUP ÎN ORICE PRETINSĂ ACȚIUNE COLECTIVĂ SAU REPREZENTATIVĂ. Cu excepția cazului în care atât dumneavoastră cât și Spotify conveniți astfel, niciun arbitru sau judecător nu poate consolida reclamațiile mai multor persoane sau prezida în alt mod orice formă de procedură reprezentativă sau colectivă.

6.3 ARBITRAJUL

Dacă vă aflați în, aveți sediul în, aveți birouri în sau desfășurați activități comerciale într-o jurisdicție în care prezenta Secțiune 6.3. este aplicabilă, vi se aplică următoarele prevederi de arbitraj obligatoriu:

6.3.1 Soluționarea litigiilor și arbitrajul

Dumneavoastră și Spotify conveniți că orice litigiu, reclamație sau controversă între dumneavoastră și Spotify care apare în legătură cu sau este legat în orice fel de aceste Acorduri sau de relația dumneavoastră cu Spotify, în calitate de utilizator al Serviciului (indiferent dacă se bazează pe contract, delict, statut, fraudă, fals în declarații sau orice altă teorie juridică și indiferent dacă reclamațiile apar în timpul sau după încetarea Acordurilor) vor fi stabilite prin arbitraj individual obligatoriu și impus. Arbitrajul are un caracter mai puțin formal în comparație cu un proces într-o instanță. ÎN ARBITRAJ NU EXISTĂ JUDECĂTOR SAU JURIU, IAR ANALIZA CURȚII ÎNTR-O HOTĂRÂRE ARBITRALĂ ESTE LIMITATĂ. Aducerea la cunoștință poate fi mai limitată decât în instanță. Arbitrul trebuie să respecte acest acord și poate acorda aceleași daune-interese și despăgubiri ca și o instanță (inclusiv onorariile avocaților), cu excepția faptului că arbitrul nu poate acorda despăgubiri declarative sau măsuri provizorii de care să beneficieze alte părți decât părțile implicate în arbitraj. Prevederile arbitrajului vor rămâne în vigoare după rezilirea Acordurilor.

6.3.2 Excepții

Prin derogare de la clauza 6.3.1 antemenționată, dumneavoastră și Spotify conveniți de comun acord că nimic din ce este menționat în prezentul document nu va fi considerat ca fiind o renunțare, o excludere sau o limitare în alt mod a drepturilor noastre, în orice moment, de a (1) introduce o acțiune individuală într-o instanță pentru cauze cu valoare redusă, (2) de a întreprinde acțiuni de punere în aplicare prin intermediul agențiilor federale, de stat sau locale aplicabile, în cazul în care astfel de acțiuni sunt disponibile, (3) de a solicita o măsură provizorie într-o instanță de judecată sau (4) de a intenta o acțiune în instanța de judecată pentru a soluționa reclamațiile privind încălcarea proprietății intelectuale.

6.3.3 Reguli de arbitraj

Atât dumneavoastră cât și noi putem iniția procedurile de arbitraj. Orice arbitraj între dumneavoastră și Spotify va fi soluționat definitiv conform Regulilor de arbitraj ale Camerei Internaționale de Comerț (denumită în continuare „ICC") în vigoare la momentul respectiv (denumite în continuare „Regulile ICC") de către unul sau mai mulți arbitri numiți în conformitate cu Regulile ICC, astfel cum au fost modificate prin prezentele Acorduri, și va fi administrat de Curtea Internațională de Arbitraj a ICC.

Orice arbitraj se va desfășura în limba engleză și, cu excepția cazului în care se impune altfel de către o lege obligatorie a unui stat membru al Uniunii Europene sau a oricărei alte jurisdicții, legea care se va aplica în orice arbitraj va fi legea [statului sau țării relevante descrise în clauza 6.1], fără a se ține seama de principiile de alegere sau de conflict de legi.

6.3.4 Termenul de depunere

Orice arbitraj trebuie inițiat prin depunerea unei cereri de arbitraj în termen de UN (1) AN de la data la care partea care revendică reclamația a luat cunoștință sau ar trebui să ia cunoștință în mod rezonabil de actul, omisiunea sau nerespectarea care a dat naștere reclamației; și nu va exista niciun drept la o remediere pentru orice reclamație care nu este revendicată în această perioadă de timp. Dacă legea aplicabilă interzice o perioadă de limitare de un an pentru revendicarea reclamațiilor, orice reclamație trebuie revendicată în cel mai scurt termen permis de legea aplicabilă.

6.3.5 Notificare; proces

O parte care intenționează să solicite arbitraj trebuie mai întâi să trimită o notificare scrisă cu privire la litigiu celeilalte părți, prin poștă certificată sau Federal Express (cu semnătură obligatorie) sau, în cazul în care nu avem o adresă fizică în dosar pentru dumneavoastră, prin poștă electronică („Notificare"). Adresa Spotify pentru notificare este: [Spotify, Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, SUA]. Notificarea trebuie (1) să descrie natura sau baza reclamației sau litigiului; și (2) să precizeze măsurile specifice solicitate („Cerere"). Suntem de acord să depunem eforturi cu bună credință pentru a soluționa direct reclamația, dar dacă nu ajungem la un acord în acest sens în termen de 30 de zile de la primirea notificării, dumneavoastră sau Spotify puteți iniția o procedură de arbitraj. În timpul arbitrajului, valoarea oricărei oferte de soluționare făcută de dumneavoastră sau de Spotify nu va fi dezvăluită arbitrului decât după ce arbitrul ia o decizie finală și pronunță o hotărâre, dacă este cazul. În cazul în care litigiul nostru este soluționat definitiv prin arbitraj în favoarea dumneavoastră, Spotify trebuie să vă plătească (1) suma decisă de arbitru, dacă este cazul (2) ultima valoare a ofertei de soluționare înaintată de Spotify în soluționarea litigiului înainte de hotărârea arbitrului; sau (3) 1.000,00 USD, oricare dintre acestea este mai mare. Toate documentele și informațiile dezvăluite în cursul arbitrajului sunt păstrate strict confidențiale de către destinatar și nu sunt utilizate de către acesta în niciun alt scop decât pentru arbitraj sau pentru executarea deciziei și hotărârii arbitrului și nu sunt dezvăluite decât în mod confidențial persoanelor care trebuie să știe în aceste scopuri sau în conformitate cu legislația aplicabilă. Cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru a pune în aplicare decizia și hotărârea arbitrului, nici dumneavoastră, nici Spotify nu veți face niciun anunț public sau comentariu public sau nu veți face publicitate cu privire la arbitraj, inclusiv, dar fără a se limita la, faptul că părțile sunt în litigiu, existența arbitrajului sau orice decizie sau hotărâre a arbitrului.

6.3.6 Modificări

În cazul în care Spotify face orice modificări viitoare la prevederile acestui arbitraj (altele decât modificarea adresei Spotify pentru notificare), puteți respinge orice astfel de modificare prin trimiterea către noi a unei notificări scrise în termen de 30 de zile cu privire la modificarea adresei Spotify pentru notificare, caz în care contul dumneavoastră Spotify va fi închis imediat iar această prevedere a arbitrajului, așa cum este în vigoare imediat înainte de modificările pe care le respingeți, va rămâne în vigoare.

6.3.7 Forța executorie

Dacă renunțarea la acțiunea colectivă de la Secțiunea 6.2 se dovedește a fi inaplicabilă în arbitraj sau dacă orice parte a acestei Secțiuni 6.3 se dovedește a fi invalidă sau inaplicabilă, atunci Secțiunea 6.3 va fi nulă și neavenită în integralitate și, în acest caz, părțile sunt de acord că jurisdicția exclusivă și locul de desfășurare descrise în Secțiunea 6.1 vor guverna orice acțiune care decurge din sau este legată de Acorduri, iar dumneavoastră nu veți fi împiedicat să intentați o acțiune în orice moment.

7. Despre prezentele Condiții

Conform legislației aplicabile, puteți avea anumite drepturi care nu pot fi limitate printr-un contract. Prezentele Condiții nu au în niciun caz intenția de a restricționa aceste drepturi.

Modificări

Este posibil ca la anumite intervale de timp să aducem modificări prezentelor Condiții (inclusiv orice termeni și condiții suplimentare ale Spotify încorporate în prezentul document), notificându-vă cu privire la aceste modificări prin orice mijloace rezonabile (înainte de a intra în vigoare), inclusiv prin postarea unui Acord revizuit cu privire la Serviciul Spotify aplicabil (cu condiția ca, în cazul modificărilor materiale, să încercăm să completăm această notificare prin e-mail, printr-un mesaj pop-up în serviciu sau prin alte mijloace). Orice astfel de modificări nu se vor aplica niciunui litigiu dintre dumneavoastră și noi, care are loc anterior datei la care am postat Condițiile revizuite sau alți termeni și condiții Spotify, care încorporează aceste modificări sau v-am notificat în alt mod cu privire la aceste modificări. Utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului Spotify după orice modificare a prezentelor Condiții va constitui acceptarea de către dumneavoastră a acestor modificări. Dacă nu doriți să continuați să utilizați Serviciul Spotify în conformitate cu Condițiile actualizate, puteți să vă reziliați contul contactându-ne. Data intrării în vigoare stabilită în partea de sus a acestui document indică data la care prezentele Condiții au fost modificate ultima dată.

Acordul integral

Cu excepția celor menționate în această secțiune sau a celor convenite în mod explicit în scris între dumneavoastră și Spotify, prezentele Condiții constituie toți termenii și condițiile convenite între dumneavoastră și Spotify și înlocuiesc orice acorduri anterioare referitoare la obiectul prezentelor Condiții, în scris sau verbal. Așa cum s-a menționat mai sus, termenii și condițiile care guvernează utilizarea Serviciului Spotify sunt încorporați în prezentul document, inclusiv următorii termeni și condiții: Termenii ofertei promoționale Spotify Premium;Termenii cardului Spotify; Directivele pentru Utilizatorii Spotify; Politica privind drepturile de autor a Spotify; și Termenii Comunității de Asistență Spotify.

Separabilitate și renunțare

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele Condiții, dacă orice prevedere a prezentelor Condiții este considerată invalidă sau inaplicabilă din orice motiv sau în orice măsură, celelalte prevederi ale prezentelor Condiții nu vor fi afectate, iar aplicarea acelei prevederi va fi pusă în aplicare în măsura permisă de lege.

Orice incapacitate a Spotify sau a unui beneficiar terț de a pune în aplicare prezentele Condiții sau orice dispoziție a acestora nu reprezintă o renunțare la dreptul Spotify sau al terțului beneficiar aplicabil de a face acest lucru.

Cesionare

Spotify poate cesiona oricare sau toate aceste Condiții și poate cesiona sau delega, în totalitate sau parțial, oricare dintre drepturile sau obligațiile sale în temeiul acestor Condiții. Nu aveți dreptul să cesionați prezentele Condiții, în totalitate sau parțial, și nici să transferați sau să sublicențiați drepturile dvs. în temeiul prezentelor Condiții către o parte terță.