Politica Spotify privind proprietatea intelectuală

1. Despre această Politică

Această Politică privind proprietatea intelectuală descrie modul în care tratăm reclamațiile referitoare la încălcarea proprietății intelectuale în site-urile, aplicațiile și serviciile Spotify („serviciile Spotify").

Spotify respectă drepturile de proprietate intelectuală și se așteaptă ca utilizatorii săi să facă același lucru. Când utilizează serviciile Spotify, utilizatorii trebuie să se conformeze Directivelor pentru utilizatorii Spotify și tuturor legilor, normelor și reglementărilor aplicabile și să respecte proprietatea intelectuală, confidențialitatea și alte drepturi ale terților.

2. Drepturile de autor

Ce sunt drepturile de autor

Drepturile de autor reprezintă un drept legal care vizează protejarea lucrărilor originale ale autorilor (de ex. muzică, opere de artă, cărți). Proprietarul unui drept de autor are dreptul exclusiv de a-și utiliza în anumite moduri munca de creație, de exemplu prin copierea, distribuirea și afișarea operei respective. În general, drepturile de autor protejează exprimarea originală, nu faptele și ideile. Drepturile de autor nu protejează în general nici lucruri precum nume, titluri și sloganuri. Cu toate acestea, se poate aplica alt drept legal, numit marcă comercială (a se vedea mai jos).

Există anumite excepții de la drepturile de autor. De exemplu, în anumite țări, unui titular fără drepturi i se poate permite să utilizeze drepturile de autor ale altcuiva dacă utilizarea respectivă este corectă, cum ar fi în scopul recenzării, al criticării sau al parodierii.

Cum se denunță încălcarea drepturilor de autor

Dacă sunteți deținătorul drepturilor de autor sau agentul său și considerați că un material disponibil prin intermediul serviciilor Spotify încalcă drepturile de autor asupra operei dvs., utilizați acest formular web pentru a trimite o înștiințare despre presupusa încălcare a drepturilor de autor. Ca alternativă, o înștiințare despre presupusa încălcare a drepturilor de autor îi poate fi trimisă responsabilului Spotify desemnat pentru drepturi de autor la următoarea adresă, cu aceste informații:

  1. identificarea exactă a fiecărei lucrări protejate de drepturile de autor considerate a fi fost încălcate;
  1. o descriere a locului în care materialul considerat a fi încălcat se află în serviciile Spotify sau pe site-urile Spotify (furnizați cât mai multe detalii posibil și un URL pentru a ne ajuta să localizăm materialul pe care îl reclamați);
  1. date de contact pentru partea reclamantă, precum numele complet, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail;
  1. o declarație conform căreia partea reclamantă are convingerea de bună credință că utilizarea operelor în modul reclamat nu este autorizată de titularul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege (precum utilizarea corectă);
  1. o declarație conform căreia informațiile din înștiințare sunt corecte și, sub sancțiunea sperjurului, partea reclamantă este proprietarul dreptului considerat a fi fost încălcat sau agentul proprietarului;
  1. o semnătură fizică sau electronică a proprietarului (sau a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului) drepturilor de autor considerate a fi fost încălcate și
  1. o declarație conform căreia înțelegeți că datele dvs. de contact și/sau notificarea îi vor fi furnizate părții despre care se presupune că încalcă drepturile și vor fi păstrate cât timp este necesar în scopuri legale.

Fără cele de mai sus, este posibil să nu avem suficiente informații pentru a prelucra cererea dvs.

Responsabilul Spotify desemnat pentru drepturi de autor poate fi contactat astfel:

Spotify USA Inc.

Attn: Legal Department, Copyright Agent

4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, NewYork, NY 10007

infringement-claim@spotify.com

Când trimiteți o reclamație privind drepturile de autor, Spotify îi poate transmite numele și adresa dvs. de e-mail părții considerate a încălca drepturile și poate păstra informațiile dvs. cât timp este necesar în scopuri legale. Rețineți că reclamațiile frauduloase sau alte utilizări incorecte ale acestui proces pot duce la închiderea contului dvs. și/sau la consecințe juridice. Luați în considerare consultarea unui avocat înainte de a trimite o reclamație.

Spotify are și o politică de închidere, în circumstanțele adecvate, a conturilor persoanelor care încalcă în mod repetat drepturile de autor.

3. Marca comercială

Ce este o marcă comercială

O marcă comercială este un cuvânt, un slogan, un simbol sau un model (de ex. numele mărcii, sigla) care distinge produsele sau serviciile oferite de o persoană, un grup, sau o companie de altele. În general, dreptul mărcilor comerciale are scopul de a preveni confuzia în rândul consumatorilor cu privire la cine furnizează sau este asociat cu un produs sau serviciu.

Cum se denunță încălcarea mărcilor comerciale

Dacă sunteți deținătorul unei mărci comerciale sau agentul său și considerați că conținutul disponibil în serviciile Spotify vă încalcă drepturile asupra mărcii comerciale, utilizați acest formular web pentru a trimite o înștiințare despre presupusa încălcare a drepturilor mărcii comerciale. Spotify poate transmite numele și adresa dvs. de e-mail către partea considerată a încălca drepturile și poate păstra informațiile dvs. cât timp este necesar în scopuri legale. Spotify are și o politică de închidere, în circumstanțele adecvate, a conturilor persoanelor care încalcă în mod repetat drepturile de autor.

4. Cum tratăm reclamațiile

Spotify examinează reclamațiile primite prin intermediul canalelor specificate mai sus. Când primim o reclamație, o evaluăm și luăm măsurile adecvate, printre care se pot afla eliminarea conținutului reclamat sau dezactivarea accesului într-o anumită țară (sau în anumite țări). Este posibil să comunicăm cu reclamantul și cu utilizatorul sau creatorul care a furnizat conținutul în legătură cu măsurile pe care le luăm, dacă alegem să nu luăm măsuri sau dacă avem nevoie de informații suplimentare pentru a evalua reclamația.

Orice conținut care încalcă drepturile de autor sau marca comercială a altcuiva poate fi eliminat. Spotify are și o politică privind încălcările repetate, unui utilizator sau creator responsabil pentru mai multe încălcări putându-i-se închide contul. În cazul în care conținutul este reactivat în urma unei contestații sau deoarece titularul drepturilor își retrage reclamația, politica noastră privind încălcările repetate va reflecta acest lucru în consecință.

În cazul în care considerați că asupra conținutului sau contului dvs. s-a acționat în mod greșit sau dacă doriți să solicitați o altă examinare a deciziei Spotify cu privire la reclamația dvs., aveți posibilitatea de a depune o contestație. Instrucțiunile privind contestarea sunt incluse în corespondența prin e-mail pe care v-o trimitem în legătură cu reclamația.

Pe lângă denunțurile de la utilizatori și titularii de drepturi, utilizăm o combinație de semnale automatizate și manuale pentru a detecta și a elimina conținutul care ar putea încălca proprietatea intelectuală a cuiva. Ne dezvoltăm încontinuu eforturile de protejare a proprietății intelectuale a creatorilor.