Polityka Prywatności Spotify

Wchodząca w życie z dniem 25 maja 2018

1 Wprowadzenie
2 Informacje na temat Polityki
3 Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru
4 Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe
5 Dane osobowe, które gromadzimy
6 Sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe
7 Udostępnianie danych osobowych
8 Zatrzymywanie i usuwanie danych
9 Przesyłanie danych do innych krajów
10 Odnośniki
11 Bezpieczeństwo danych
12 Dzieci
13 Zmiany w Polityce Prywatności
14 Dane kontaktowe

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie Spotify!

Na Spotify chcemy zapewnić Tobie jak najlepsze doświadczenia, aby podobało Ci się korzystanie z naszych usług dziś, jutro i w przyszłości. W związku z tym chcemy zrozumieć Twoje gusta muzyczne, aby móc świadczyć wyjątkowe usługi dostosowane do Twoich potrzeb. Dlatego też jednym z naszych najważniejszych priorytetów zawsze będzie Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Chcemy więc w sposób przejrzysty wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe.

Taki jest cel niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje na ten temat.

2. Informacje na temat Polityki

W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące Twojego stosunku w ramach danych osobowych ze Spotify AB Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług Spotify oraz wszelkich powiązanych usług (zwanych dalej „Serwis Spotify”). Warunki regulujące korzystanie z Serwisu Spotify zostały określone w naszym Regulaminie Korzystania z Serwisu („Regulamin Korzystania z Serwisu”).

Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Celem niniejszej Polityki jest:

 1. zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
 2. wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, abyś korzystał się z przyjemnością z Serwisu Spotify; oraz
 3. wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności. Szczegółowe wyjaśnienia terminów użytych w niniejszej Polityce można znaleźć w naszym Centrum Prywatności w witrynie spotify.com. Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe” 14. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z Serwisu Spotify.

3. Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru

Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu w naszym Centrum prywatności i Ustawieniach prywatności, aby pomóc użytkownikom w korzystaniu z tych praw. Prawa przyznane osobom fizycznym, dostępne w zakresie, w jakim jest to możliwe oraz z wyjątkiem przypadków, w których jest to ograniczone przez obowiązujące prawo, są następujące:

 • prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
 • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu —
  • prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie; oraz
 • prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.

W celu umożliwienia łatwego korzystania z rzeczonych praw oraz rejestrowania preferencji w odniesieniu do tego, w jaki sposób Spotify wykorzystuje Twoje dane osobowe, oferujemy dostęp do następujących funkcji za pomocą strony Ustawienia konta:

 • Ustawienia prywatności — umożliwiają kontrolę niektórych kategorii danych osobowych, jakie przetwarzamy na Twój temat, umożliwiają uzyskanie dostępu do danych osobowych za pomocą przycisku „Pobierz moje dane” oraz zawierają odnośnik do Centrum Prywatności w witrynie spotify.com, gdzie możesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób Spotify wykorzystuje Twoje dane osobowe oraz na temat przysługujących Tobie praw; oraz,
 • Ustawienia powiadomień — umożliwiają użytkownikowi wybranie, jakie wiadomości będzie otrzymywać od Spotify, zarządzanie publicznie dostępnymi danymi osobowymi oraz ustawienie preferencji dotyczących udostępniania danych.

Centrum Prywatności umożliwia zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych przez Spotify. Dostępne są tam informacje o tym, co dzieje się, jeśli dostosujesz swoje ustawienia na stronie Ustawienia konta oraz w jaki sposób zrezygnować z otrzymywania określonych informacji od Spotify. Jeżeli wysyłamy do Ciebie elektroniczne wiadomości marketingowe w oparciu o Twoją zgodę lub w inny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo, możesz w dowolnej chwili wycofać taką zgodę lub wyrazić sprzeciw („rezygnacja”) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Elektroniczne wiadomości marketingowe, jakie będziesz otrzymywać od Spotify (np. przesyłane pocztą elektroniczną), obejmują mechanizm rezygnacji dostępny w samej wiadomości (np. odnośnik umożliwiający rezygnację z subskrypcji dostępny w wiadomości e-mail wysyłanej do użytkownika).

Więcej informacji na temat zawartych w RODO praw opisanych powyżej oraz możliwości sprawowania kontroli, którą zapewniamy wszystkim użytkownikom Spotify w odniesieniu do tych praw, zostało przedstawionych w sekcji „Twoje prawa” w Centrum Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twojej prywatności, praw oraz ich egzekwowania, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Centrum Prywatności. Odpowiemy na Twoje zapytanie w rozsądnym terminie po zweryfikowaniu Twojej tożsamości. W przypadku braku zadowolenia ze sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, możesz się również skontaktować i złożyć skargę do szwedzkiego organu ochrony danych (Datainspektionen) lub lokalnego organu ochrony danych.

4. Sposób, w jaki gromadzimy dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe przy następujących okazjach:

 1. Kiedy rejestrujesz się w Serwisie Spotify — kiedy rejestrujesz się w Serwisie Spotify, gromadzone będą określone dane osobowe, aby użytkownik mógł korzystać z Serwisu Spotify, takie jak adres e-mail, data urodzenia, płeć oraz kraj.
 2. Kiedy korzystasz z Serwisu Spotify — kiedy korzystasz z Serwisu Spotify, gromadzimy dane osobowe na temat korzystania przez Ciebie z Serwisu Spotify, takie jak informacje o piosenkach, których słuchasz oraz utworzonych playlistach.
 3. Gromadzone dane osobowe, które umożliwiają nam udostępnianie dodatkowych funkcji/funkcjonalności — od czasu do czasu możesz mieć możliwość przekazania nam dodatkowych danych, lub wyrażenia zgody na zebranie dodatkowych danych, np. w celu udostępnienia większej liczby funkcji lub opcji. Jak opisano poniżej (patrz: Dobrowolnie podane dane dotyczące muzyki), nie będziemy gromadzić zdjęć, precyzyjnych danych lokalizacyjnych z urządzeń przenośnych, danych głosowych lub kontaktów z urządzenia bez wcześniejszej zgody. W dowolnym momencie możesz wycofać swoją zgodę.
 4. Od stron trzecich — będziemy otrzymywać dane osobowe dotyczące Ciebie lub Twojej aktywności od stron trzecich, w tym reklamodawców oraz współpracujących z nami partnerów, w celu udostępniania Serwisu Spotify (patrz: Udostępnianie danych osobowych). Będziemy wykorzystywać tego rodzaju dane osobowe jedynie w przypadku wyrażenia zgody na udostępnianie danych przez Spotify lub podmiot zewnętrzny lub jeśli Spotify posiada uzasadniony powód, aby wykorzystywać dane osobowe w celu udostępniania Serwisu Spotify.

Wykorzystujemy zanonimizowane lub zagregowane informacje w celach, takich jak testowanie systemów IT, badania, analiza danych, tworzenie modeli marketingowych i promocyjnych, ulepszanie Serwisu Spotify oraz opracowywanie nowych funkcji i opcji w ramach Serwisu Spotify.

5.Dane osobowe, które gromadzimy

W poniższych tabelach wyszczególniliśmy kategorie Twoich danych osobowych, jakie gromadzimy i wykorzystujemy:

Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji w Serwisie Spotify

Kategorie danych osobowych Opis kategorii
Dane rejestracyjne konta Są to dane osobowe, które podajesz lub które zbieramy w celu umożliwienia rejestracji i korzystania z Serwisu Spotify. Obejmują one adres e-mail, datę urodzenia, płeć, kod pocztowy oraz kraj.

Niektóre z wymaganych przez nas danych osobowych są potrzebne w celu utworzenia konta. Możesz podać nam dodatkowe dane osobowe, dzięki czemu Twoje konto będzie bardziej spersonalizowane.

Konkretne gromadzone przez nas dane osobowe będą zależeć od wybranego Serwisu Spotify oraz od tego, czy korzystasz z Usługi Podmiotu Zewnętrznego (określonej w Regulaminie Korzystania z Serwisu, takiej jak Facebook), w celu rejestracji w Serwisie Spotify. Jeśli skorzystasz z Usługi Podmiotu Zewnętrznego do założenia konta, dane osobowe zostaną nam udostępnione za pomocą Usługi Podmiotu Zewnętrznego, ale jedynie w przypadku, jeśli wyrazisz zgodę na udostępnienie nam danych za pomocą Usługi Podmiotu Zewnętrznego.

Dane osobowe gromadzone podczas korzystania z Serwisu Spotify

Kategorie danych osobowych Opis kategorii
Dane o użytkowaniu Serwisu Spotify Są to dane osobowe gromadzone podczas korzystania z Serwisu Spotify — mogą one obejmować:
 • Informacje na temat typu Serwisu Spotify.
 • Informacje o Twoich interakcjach w ramach Serwisu Spotify, w tym szczegółowy opis wysyłanych zapytań oraz ich data i godzina, informacje o odsłuchanych piosenkach, utworzonych playlistach, obejrzanych treściach wideo oraz interakcjach z innymi użytkownikami Spotify. Może to również obejmować szczegóły dotyczące korzystania z Aplikacji Podmiotów Zewnętrznych oraz otrzymywanych reklam.
 • Treści Użytkownika (zdefiniowane w Regulaminie Korzystania z Serwisu zamieszczane przez Ciebie w Serwisie, w tym wiadomości wysyłane i/lub otrzymywane przez Ciebie poprzez Serwis oraz interakcje z Działem Obsługi Klienta Spotify.
 • Dane techniczne, które mogą obejmować adres URL, dane z plików cookie, Twój adres IP, rodzaje urządzeń, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do Serwisu Spotify lub połączenia się z nim, niepowtarzalne ID urządzenia, dane urządzenia, typ połączenia sieciowego (np. Wi-Fi, 3G, LTE, Bluetooth) i usługodawcę, wydajność sieci i urządzenia, typ przeglądarki, język, dane umożliwiające zarządzanie prawami cyfrowymi, system operacyjny oraz wersję aplikacji Spotify. Dalsze informacje o przetwarzanych przez nas danych technicznych są dostępne w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
 • Generowane poprzez ruch i orientację dane sensoryczne urządzenia mobilnego (np. akcelerometr, żyroskop) wymagane w celu świadczenia określonych usług przez Serwis Spotify.

Zebrane za Twoją zgodą dane osobowe pozwalają nam zapewnić Ci dodatkowe funkcjonalnościi

Kategorie danych osobowych Opis kategorii
Dobrowolnie podane dane dotyczące urządzenia mobilnego Oprócz danych dotyczących urządzenia mobilnego, jakie gromadzimy, aby udostępniać Serwis Spotify (wyszczególnione powyżej), możesz również wyrazić zgodę na gromadzenie dodatkowych danych z Twojego urządzenia mobilnego w celu umożliwienia korzystania z funkcji/funkcjonalności poprawiających korzystanie z Serwisu Spotify.

Nie będziemy uzyskiwać dostępu do poniżej wyszczególnionych danych osobowych bez uzyskania Twojej uprzedniej zgody.
 • Zdjęcia — jeśli chcesz dać nam uprawnienia dostępu do zdjęć lub aparatu fotograficznego, będziemy korzystać jedynie ze zdjęć, które wskażesz oraz z metadanych odnoszących się do tych zdjęć, takich jak typ pliku i rozmiar obrazu. Nigdy nie będziemy skanować ani importować biblioteki obrazów lub zdjęć z aparatu fotograficznego.
 • Dokładne dane lokalizacyjne urządzenia przenośnego — jeśli chcesz dać nam uprawnienia dostępu do dokładnej lokalizacji, pozwoli nam to na dostęp do urządzenia GPS lub Bluetooth w celu świadczenia konkretnych usług Serwisu Spotify powiązanych z położeniem. Uwaga: nie dotyczy to adresu IP użytkownika. Wykorzystujemy adres IP użytkownika w celu nieprecyzyjnego ustalenia lokalizacji, na przykład, aby dowiedzieć się, w jakim kraju się znajdujesz, co jest konieczne do wypełnienia obowiązków wynikających z naszych licencji.
 • Dane głosowe — jeśli dasz nam pozwolenie na dostęp do poleceń głosowych wykonanych za pomocą mikrofonu urządzenia, pozwoli nam to zapewnić możliwość głosowej interakcji z Serwisem Spotify. Uwaga: zawsze istnieje możliwość wyłączenia opcji głosowej.
 • Kontakty — jeśli chcesz dać nam uprawnienia dostępu do kontaktów, umożliwi nam to dostęp do poszczególnych kontaktów zapisanych w urządzeniu, aby uzyskać pomoc w znalezieniu przyjaciół, którzy używają Spotify.
Dane dotyczące płatności Twoje dane będą gromadzone, jeśli zarejestrujesz się w celu korzystania z Wersji Próbnej, wykupisz którąkolwiek z naszych Usług Płatnych (zdefiniowanych w Regulaminie Korzystania z Serwisu) lub dokonasz innego zakupu poprzez Serwis Spotify. Konkretne gromadzone przez nas dane osobowe będą zależeć od metody płatności (np. bezpośrednio za pośrednictwem operatora komórkowego lub na podstawie faktury), ale będą obejmować informacje, takie jak:
 • imię i nazwisko;
 • data urodzenia;
 • rodzaj, karty kredytowej lub debetowej, data ważności oraz określone cyfry na karcie;
 • kod pocztowy;
 • numer telefonu komórkowego; i
 • szczegóły historii transakcji.
Jeśli zdecydujesz się na płatność na podstawie faktury, Twoje dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom przetwarzającym płatności w celu weryfikacji historii kredytowej i umożliwienia wysyłania Tobie faktur.
Konkursy, ankiety oraz loterie Tego rodzaju dane osobowe są wykorzystywane podczas zapisywania się do różnego rodzaju działań promocyjnych. Konkretne gromadzone dane osobowe będą zależeć od rodzaju promocji.
Dane marketingowe Te dane osobowe są wykorzystywane, aby umożliwić Spotify oraz naszym partnerom / dostawcom usług wysyłanie wiadomości marketingowych:
 • poprzez e-mail,
 • podczas korzystania z Serwisu Spotify, i/lub
 • bezpośrednio przez podmioty zewnętrzne.

Więcej informacji na temat danych osobowych, jakie mogą być gromadzone, oraz środków kontroli odnośnie tego rodzaju komunikacji marketingowej jest dostępnych w Centrum Prywatności w witrynie spotify.com.

6. Sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe

Gdy korzystasz z Serwisu Spotify lub wchodzisz w interakcje z nim, możemy wykorzystywać rozmaite technologie służące gromadzeniu informacji o Tobie z różnych powodów. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca powody, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, powiązane podstawy prawne, które zgodnie z prawem umożliwiają nam przetwarzanie Twoich danych osobowych, oraz kategorie danych osobowych (określone w Sekcji 5 „Gromadzone dane osobowe”), które wykorzystujemy w tych celach:

Powody, dla których Spotify przetwarza Twoje dane osobowe („cele przetwarzania”) Podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie danych Kategorie danych osobowych używanych przez Spotify do celów przetwarzania
W celu zapewniania, personalizowania oraz udoskonalania korzystania z Serwisu Spotify oraz pozostałych produktów i usług Spotify, na przykład udostępniania dostosowanej, spersonalizowanej oraz zlokalizowanej treści, poleceń, funkcji oraz reklam udostępnianych w ramach Serwisu Spotify lub poza nim (w tym dotyczących produktów i usług podmiotów zewnętrznych).
 • Realizacja umowy
 • Uzasadnione interesy
 • Dane rejestracyjne konta
 • Dane o użytkowaniu Serwisu
W celu zrozumienia, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do Serwisu Spotify i korzystasz z niego, aby zapewniać funkcjonalność techniczną usługi, opracowywać nowe produkty oraz usługi oraz analizować sposób, w jaki korzystasz z Serwisu Spotify, w tym Twoje interakcje z aplikacjami, reklamami, produktami oraz usługami udostępnianymi bezpośrednio lub przez odnośniki bądź oferowanymi za pośrednictwem Serwisu Spotify.
 • Realizacja umowy
 • Uzasadnione interesy
 • Dane rejestracyjne konta
 • Dane o użytkowaniu Serwisu
W celu komunikowania się z Tobą w kwestiach związanych z Serwisem Spotify.
 • Realizacja umowy
 • Uzasadnione interesy
 • Dane rejestracyjne konta
 • Dane o użytkowaniu Serwisu
W celu przetwarzania Twoich płatności lub zapobiegania oszustwom bądź wykrywania oszustw związanych z korzystaniem z Serwisu Spotify.
 • Realizacja umowy
 • Spełnienie wymogów prawnych
 • Uzasadnione interesy
 • Dane dotyczące płatności
W celu komunikowania się z Tobą, bezpośrednio bądź za pośrednictwem któregoś z naszych partnerów, w celach:
 • marketingowych,
 • badawczych,
 • uczestnictwa w konkursach, ankietach i loteriach,
 • promocyjnych,
poprzez wiadomości e-mail, powiadomienia lub inne wiadomości, na podstawie każdej przekazanej nam przez Ciebie zgody (np. poprzez ustawienia konta Spotify).
 • Zgoda
 • Uzasadnione interesy
 • Konkursy, ankiety oraz loterie
 • Dane marketingowe
W celu udostępniania funkcji, informacji, reklam lub innych treści, na które wpływ ma Twoja lokalizacja.
 • Zgoda
 • Dobrowolnie podane dane dotyczące urządzenia mobilnego

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat testu bilansującego Spotify, który został wykonany w celu uzasadnienia odniesienia do podstawy prawnej związanej ze słusznym interesem w ramach RODO, zapoznaj się z sekcją 14 Dane kontaktowe, gdzie znajdziesz nasze dane kontaktowe.

7. Udostępnianie danych osobowych

Pogrupowaliśmy kategorie odbiorców danych osobowych gromadzonych lub tworzonych w wyniku korzystania z Serwisu Spotify.

Publicznie dostępne informacje

Następujące dane osobowe będą zawsze publicznie dostępne w ramach Serwisu Spotify: Twoje imię i nazwisko i/lub nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, obserwatorzy w Serwisie Spotify oraz osoby obserwowane, niedawno odtwarzani artyści oraz publiczne playlisty.

Dane, które możesz udostępnić

Następujące dane osobowe będą przekazywane jedynie odbiorcom z kategorii opisanych w poniższej tabeli, jeśli:

 • zdecydujesz się skorzystać z konkretnej funkcji Serwisu Spotify, a udostępnienie poszczególnych informacji jest wymagane do właściwego korzystania z funkcji Serwisu Spotify; lub
 • wyraźnie wyrażasz zgodę na udostępnianie danych, np. poprzez wybranie odpowiedniego ustawienia w Serwisie Spotify.
Kategorie odbiorców Powody udostępniania
Aplikacje Podmiotów Zewnętrznych połączone z Twoim kontem Spotify Jeśli połączysz swoje konto Spotify z Aplikacją Podmiotu Zewnętrznego, taką jak np. serwis społecznościowy, platforma audio, telewizyjna lub motoryzacyjna, Spotify może udostępniać dane o użytkowaniu Serwisu, aby możliwe było połączenie z kontem Spotify.
Aplikacje Podmiotów Zewnętrznych, z których korzystasz, aby zalogować się na konto Spotify Jeśli logujesz się do Aplikacji Podmiotu Zewnętrznego, korzystając z danych logowania do konta Spotify, wtedy Aplikacja Podmiotu Zewnętrznego może mieć dostęp do określonych danych o użytkowaniu Serwisu, takich jak playlisty, zachowane treści oraz aktywność.

Przed podłączeniem Aplikacji Podmiotu Zewnętrznego otrzymasz powiadomienie z informacją o tym, jakie dane osobowe będą udostępniane/dostępne dla Aplikacji Podmiotu Zewnętrznego.
Społeczność Zapewniająca Wsparcie Podczas zakładania Konta Spotify w Społeczności Zapewniającej Wsparcie poprosimy o utworzenie swojej nazwy użytkownika na potrzeby Społeczności Spotify Zapewniającej Wsparcie. Te dane oraz opublikowane pytania i komentarze będą publicznie wyświetlane i widoczne dla każdego, kto ma dostęp do Społeczności Zapewniającej Wsparcie Spotify.
Obserwujący na Spotify> Czasem możesz również chcieć udostępniać określone dane o użytkowaniu Serwisu, w szczególności dane dotyczące Twojego sposobu korzystania ze Spotify, innym użytkownikom zwanym „Obserwującymi na Spotify”.

Na przykład jeśli tworzysz playlisty, możesz wybrać, aby były widoczne dla innych użytkowników Serwisu Spotify, ale możesz również w dowolnym czasie zmienić ustawienia playlist na prywatne.
Artyści oraz wytwórnie płytowe Możesz zwrócić się do nas z prośbą o udostępnienie Twoich danych osobowych (np. adresu e-mail) artystom, wytwórniom płytowym lub innym partnerom, którzy mogą wysyłać Tobie bezpośrednio oferty promocyjne, ale swoją zgodę możesz w dowolnym momencie cofnąć.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania powiadomieniami, publicznie dostępnymi informacjami oraz innymi udostępnianymi informacjami Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru” Sekcja 3 niniejszej Polityki oraz w Centrum Prywatności.

Informacje, które możemy udostępniać

Kategorie odbiorców Powody udostępniania
Dostawcy usług oraz pozostali Korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług Serwisu Spotify, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują aplikację Spotify, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają.
Korzystamy z usług dostawców usług technicznych, aby łatwiej komunikować się z Tobą w sposób opisany w części Section 6 niniejszej Polityki.
Korzystamy z pomocy partnerów w dziedzinie marketingu i reklamy, aby pokazać Tobie bardziej dostosowane treści lub aby ułatwić sobie zrozumienie sposobu korzystania przez Ciebie z Serwisu Spotify w celu zapewnienia Tobie lepszej obsługi. Możemy również udostępniać dane osobowe określonym partnerom marketingowym i reklamowym w celu wysyłania Tobie komunikatów promocyjnych na temat Spotify.
Partnerzy Spotify>
 • Jeśli korzystasz z Serwisu Spotify w ramach oferty otrzymanej lub zakupionej od podmiotu zewnętrznego, takiego jak Twój operator sieci mobilnej, możemy również udostępniać takiemu podmiotowi zewnętrznemu informacje na temat korzystania przez Ciebie z Serwisu Spotify, np. czy oferta została wykorzystana, a jeśli tak, to w jakim zakresie, czy aktywowano konto Spotify oraz czy aktywnie korzystasz z Serwisu.
 • W zależności od tego, w jaki sposób zapisujesz się do Serwisu Spotify (np. przez usługę podmiotu zewnętrznego lub operatora komórkowego), będziemy udostępniać Twoją nazwę użytkownika Spotify lub inne dane rejestracyjne niezbędne do uruchomienia konta.
 • Twoje dane osobowe mogą być udostępniane w formie pseudonimizowanej naszym partnerom z branży muzycznej, by pomóc im w zrozumieniu, jak ich treści, które mamy na licencji, sprawują się w Serwisie Spotify.
 • Dane osobowe będą również udostępniane w formie pseudonimizowanej partnerom marketingowym, którzy wspierają nasze działania promocyjne oraz reklamodawcom, którzy umożliwiają nam oferowanie bezpłatnych usług.
Badacze akademiccy> Twoje dane osobowe wykorzystywane w działaniach, takich jak analiza statystyczna oraz badania akademickie, będą udostępniane jedynie w formie pseudonimizowanej.
Inne spółki Grupy Spotify Twoje dane osobowe będą udostępniane innym spółkom Grupy Spotify, aby umożliwić nam prowadzenie naszych codziennych działań biznesowych oraz umożliwić utrzymanie oraz świadczenie usług w Serwisie Spotify.
Organy ścigania i organy ochrony danych Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli w dobrej wierze będziemy uważać, że tego wymagają od nas nasze zobowiązania prawne lub w ramach reagowania na ważne procesy prawne, takie jak nakaz aresztowania, wyrok sądowy lub wezwanie do sądu.

Twoje dane osobowe będą również udostępniane, jeśli będziemy w dobrej wierze sądzić, że jest to niezbędne dla naszych własnych celów lub uzasadnionych celów podmiotu zewnętrznego związanych z bezpieczeństwem krajowym, organami ścigania, sporami sądowymi, dochodzeniami kryminalnymi, ochroną bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub ochrony przed śmiercią lub uszkodzeniem ciała, pod warunkiem, że uznamy, iż takie interesy są nadrzędne wobec fundamentalnych praw i wolności, w związku z którymi wymagana jest ochrona Twoich danych osobowych.
Nabywcy naszej działalności Twoje dane osobowe będą udostępniane w przypadku, jeśli sprzedamy lub wyrazimy zgodę na sprzedaż naszej działalności nabywcy lub potencjalnemu nabywcy.

W takiej sytuacji Spotify nadal będzie zapewniać poufność Twoich danych osobowych oraz wyśle stosowne powiadomienie, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane nabywcy lub zaczną podlegać przepisom innej Polityki Prywatności.

8. Zatrzymywanie i usuwanie danych

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać Serwis Spotify, oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych, takich jak utrzymanie wydajności Serwisu Spotify, podejmowanie decyzji dotyczących nowych funkcji i ofert w oparciu o dane, wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów. Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będziesz korzystać z Serwisu Spotify. Przechowujemy na przykład playlisty, bibliotekę utworów i informacje o koncie.

Na Twój wniosek usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Twojej identyfikacji, chyba że zostaniemy prawnie upoważnieni lub zobowiązani do przechowywania określonych danych osobowych, w tym w poniższych sytuacjach:

 • jeśli istnieć będą nierozwiązane kwestie dotyczące Twojego konta, takie jak nieuregulowane płatności na koncie lub nierozstrzygnięte roszczenia lub spory, będziemy przechowywać niezbędne dane osobowe do czasu rozwiązania problemu;
 • jeśli będziemy zobowiązani do zachowania danych osobowych w celu spełnienia zobowiązań prawnych, podatkowych oraz rachunkowych, będziemy przechowywać niezbędne dane osobowe przez okres wymagany przez obowiązujące prawo; i/lub,
 • w celu ochrony naszych uzasadnionych celów biznesowych, takich jak zapobieganie oszustwom lub zapewnianie bezpieczeństwa naszym użytkownikom.

9. Przesyłanie danych do innych krajów

Spotify udostępnia Twoje dane osobowe innym spółkom z grupy Spotify z całego świata w celu przeprowadzenia działań określonych w niniejszej Polityce. Obejmuje to spółki grupy Spotify w następujących krajach: Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Kanada, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Hongkong, Włochy, Japonia, Luksemburg, Meksyk, Holandia, Polska, Singapur, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone Ameryki. Spotify może także podzlecić przetwarzanie Twoich danych osobowych lub udostępnić je podmiotom zewnętrznym zlokalizowanym w krajach innych niż Twój kraj zamieszkania. Dlatego też Twoje dane osobowe mogą podlegać innym przepisom dotyczącym ochrony prywatności niż stosowane w Twoim kraju zamieszkania.

Dane osobowe gromadzone na terenie Unii Europejskiej i Szwajcarii mogą np. zostać przesłane i przetworzone przez określone powyżej podmioty zewnętrzne zlokalizowane w krajach innych niż kraje Unii Europejskiej i Szwajcaria. W takich przypadkach Spotify zapewni, że transfer danych osobowych będzie przeprowadzany zgodnie z mającymi zastosowanie prawami ochrony prywatności oraz, w szczególności, że istnieją odpowiednie ustawowe, techniczne oraz organizacyjne środki, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE.

Dalsze informacje na temat środków bezpieczeństwa wykorzystywanych w celu ochrony Twoich danych osobowych dostępne są w sekcji 11 „Bezpieczeństwo danych osobowych” niniejszej Polityki.

10. Odnośniki

Możliwe, że będziemy wyświetlać reklamy podmiotów zewnętrznych oraz inne treści zawierające odnośniki do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych. Nie możemy kontrolować treści oferowanych przez podmioty zewnętrzne ani ich praktyk w zakresie prywatności; nie możemy też za nie odpowiadać. W przypadku klikania odnośnika lub reklamy podmiotu zewnętrznego pamiętaj, że opuszczasz Serwis Spotify, a wszelkie dane osobowe, które udostępnisz, nie będą regulowane niniejszą Polityką. Zapoznaj się zasadami ochrony prywatności podmiotu zewnętrznego, by dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzone są i przetwarzane dane osobowe użytkowników.

11. Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak pseudonimizacja, szyfrowanie, polityki regulujące dostęp oraz przechowywanie, aby chronić przed nieautoryzowanym dostępem oraz niepotrzebnym przechowywaniem danych osobowych użytkownika w naszych systemach.

Twoje konto użytkownika jest chronione hasłem, więc zachęcamy do wybrania unikalnego i silnego hasła oraz ograniczania dostępu do komputera i przeglądarki, jak również wylogowywanie się za każdym razem po zakończeniu korzystania z Serwisu Spotify.

12. Dzieci

Serwis Spotify nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 13. roku życia. Jednak w niektórych krajach mogą obowiązywać bardziej restrykcyjne ograniczenia wiekowe zgodne z lokalnym prawem. Dalsze informacje na ten temat zawiera nasz Regulamin Korzystania z Serwisu.

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci, które nie osiągnęły wieku 13 lat lub obowiązującego wymaganego wieku („Wymagany Wiek”). Jeśli nie osiągnąłeś/osiągnęłaś Wymaganego Wieku, nie korzystaj z Serwisu Spotify i nie przekazuj nam żadnych danych osobowych.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które nie osiągnęło Wymaganego Wieku i dowiesz się, że Twoje dziecko podało Spotify dane osobowe, skontaktuj się z nami za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Centrum Prywatności, aby skorzystać z przysługujących Ci praw wyszczególnionych w sekcji 3 ”Twoje prawa i preferencje: Kontrola i możliwość wyboru” niniejszej Polityki.

Jeśli ustalimy, że zgromadzaliśmy dane osobowe osoby, która nie ukończyła 13 lat, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybszego usunięcia tych danych. Może to oznaczać konieczność usunięcia konta Spotify należącego do wyżej wymienionej osoby.

13. Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację w Serwisie Spotify lub wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem.

Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Polityki oraz tego, w jaki sposób Spotify wykorzystuje Twoje dane osobowe, odwiedź Centrum Prywatności w witrynie spotify.com, gdzie dostępne są dalsze informacje.

14. Dane kontaktowe

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Centrum Prywatności lub wysłanie do nas wiadomości na adres:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
Stockholm
111 53
Szwecja

Spotify AB jest administratorem danych dla celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach tej Polityki.

Mamy nadzieję, że podoba Ci się Spotify!
© Spotify AB.