Polityka prywatności Spotify

Wchodząca w życie z dniem 20 stycznia 2020

1 Wprowadzenie
2 Informacje na temat Polityki
3 Twoje prawa i preferencje: Dajemy Ci wybór i kontrolę
4 Dane osobowe, które gromadzimy
5 Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe
6 Udostępnianie Twoich danych osobowych
7 Przechowywanie i usuwanie danych
8 Przekazywanie do innych krajów
9 Linki
10 Zapewnianie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych
11 Dzieci
12 Zmiany Polityki
13 Jak się z nami skontaktować

1.Wprowadzenie

Dziękujemy, że wybrałeś Spotify!

W Spotify chcemy zapewnić Ci możliwie najlepsze doznania. Chcemy, by korzystanie z naszej usługi sprawiało Ci radość. Aby dostarczyć Ci wyjątkową i spersonalizowaną usługę, dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb, musimy poznać Twoje gusta muzyczne. Twoja prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych są i zawsze będą dla nas niezwykle ważne. Dlatego chcemy w przejrzysty sposób wyjaśnić, jak i dlaczego gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także przybliżyć Ci narzędzia kontrolne i preferencje, jakie oddajemy do Twojej dyspozycji.

Taki jest nasz cel, a poniższa Polityka Prywatności („Polityka”) szczegółowo wyjaśni, co przez to mamy na myśli.

2.Informacje na temat Polityki

W Polityce zawarte zostały podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Spotify AB. Ma ona zastosowanie do wszystkich usług Spotify, w tym usług powiązanych (dalej jako „Usługa Spotify”). Warunki korzystania z Usługi Spotify zostały zdefiniowane w naszym Regulaminie Korzystania z Serwisu („Regulamin Korzystania z Serwisu”).

Co jakiś czas możemy wypracować nowe usługi lub oferować usługi dodatkowe. Jeśli ich wdrożenie będzie skutkowało zmianą sposobu gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych, udzielimy Ci dodatkowych informacji lub zapewnimy dodatkowe regulaminy lub polityki. O ile w chwili wprowadzenia nowych lub dodatkowych usług nie zostanie określone inaczej, będą one podlegały postanowieniom tej Polityki.

Celem Polityki jest:

 1. Zagwarantowanie, że rozumiesz, które spośród Twoich danych osobowych gromadzimy, dlaczego je gromadzimy i wykorzystujemy oraz komu je udostępniamy;
 2. Wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy udostępnione nam dane osobowe, by zapewnić Ci wspaniałe doznania przy korzystaniu z Usługi Spotify; oraz
 3. Wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

Mamy nadzieję, że pomoże Ci to zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące Twojej prywatności. By uzyskać dalsze wyjaśnienia co do pojęć zastosowanych w Polityce, odwiedź nasze Centrum prywatności na spotify.com. Informacje o tym, jak kontaktować się z nami, w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, znajdziesz poniżej w Rozdziale 13 „Jak się z nami skontaktować”. Jeżeli nie zgadzasz się na postanowienia Polityki, pamiętaj, że decyzja o korzystaniu z Usługi Spotify należy do Ciebie.

3. Twoje prawa i preferencje: Dajemy Ci wybór i kontrolę

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przyznaje osobom fizycznym określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Z przyjemnością zatem oferujemy naszym użytkownikom przejrzystość i kontrolę dostępu, które umożliwiają korzystanie z tych praw. Z zastrzeżeniem możliwości technicznych i ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, prawa przyznane osobom fizycznym są następujące:

 • Prawo dostępu - prawo do informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz żądania dostępu do nich;
 • Prawo do sprostowania - prawo żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeżeli są one niedokładne lub niepełne;
 • Prawo do usunięcia - prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia - prawo do żądania, abyśmy zaprzestali przetwarzania wszystkich lub niektórych spośród Twoich danych osobowych, tymczasowo lub na stałe;
 • Prawo do sprzeciwu -
  • prawo wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • Prawo do przenoszenia danych - prawo do zażądania kopii Twoich danych osobowych w formie elektronicznej oraz prawo przekazania ich innemu podmiotowi w celu wykorzystania do świadczenia usług przez ten podmiot ;
 • Prawo do nie bycia przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji - prawo do niepodlegania decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu , w tym profilowaniu, o ile dana decyzja może wywołać względem Ciebie skutek prawny lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpłynąć.

W celu umożliwienia Ci zdobycia dalszych informacji na temat przedstawionych wyżej praw, umożliwienia łatwego korzystania z nich oraz zapisania Twoich preferencji w zakresie przetwarzania poszczególnych danych osobowych przez Spotify, zapewniamy dostęp do następujących funkcji:

+Ustawienia prywatności (dostęp przez stronę Twojego konta) - umożliwiają Ci dokonanie wyboru co do przetwarzania poszczególnych kategorii danych osobowych oraz skorzystanie ze zautomatyzowanej funkcji „Pobierz swoje dane”, za pomocą której pobierzesz podstawowe informacje na temat swojego konta i korzystania z niego.

 • Centrum ochrony prywatności - strona, z której łatwo i wygodnie dowiesz się, jak Spotify korzysta z Twoich danych osobowych, jakie prawa przysługują Ci do nich i jak z nich korzystać.

 • Ustawienia powiadomień (dostęp przez stronę Twojego konta) - umożliwia Ci wybór treści marketingowych, które chcesz otrzymywać od Spotify. Ustawienia te możesz zmieniać, decydując o otrzymywaniu lub nieotrzymywanie poszczególnych rodzajów wiadomości e-mail lub powiadomień typu push. Pamiętaj, że wiadomości marketingowe od Spotify zawierają w sobie mechanizm umożliwiający rezygnację z nich (np. link pozwalający zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail). Kliknięcie łącza w e-mailu skutkuje zaprzestaniem wysyłania Ci dalszych wiadomości tego rodzaju (np. aktualizacje dotyczących artystów). Możesz skorzystać z Ustawień Powiadomień w celu wskazania kategorii wiadomości e-mail i powiadomień push, które Cię interesują.

 • Polityka plików cookie - zawiera więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy pliki cookie, wliczając w to reklamy bazujące na zainteresowaniach użytkownika. Znajdziesz tam również informacje o tym, jak zarządzać preferencjami w zakresie plików cookie oraz o możliwości rezygnacji z niektórych form śledzenia; oraz

 • Wsparcie Klienta - na stronie wsparcia Klienta znajdziesz kilka zakładek zawierających dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Kluczowym źródłem informacji jest artykuł zatytułowany „Prawa związane z danymi osobowymi i ustawienia prywatności”, zawierający odpowiedzi na „Często zadawane pytania” dotyczące przetwarzania danych osobowych w Usłudze Spotify.

Wszelkie pytania na temat prywatności, Twoich praw i tego jak z nich skorzystać, należy kierować do naszego inspektora ochrony danych osobowych korzystając z formularza „Skontaktuj się z nami” w Centrum ochrony prywatności. Jeśli masz wątpliwości co do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, mamy nadzieję na współpracę z Tobą, w celu ich rozwiązania. Możesz także skontaktować się i wnieść skargę do szwedzkiego organu ochrony danych osobowych (Datainspektionen), lub do lokalnego organu ochrony danych osobowych.

4. Dane osobowe, które gromadzimy

W poniższych tabelach przedstawiamy kategorie Twoich danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy oraz sposoby ich pozyskiwania:

W poniższej tabeli opisano dane osobowe gromadzone przez nas z chwilą Twojej rejestracji w Usłudze Spotify:

Kategorie danych osobowych Opis kategorii
Dane Użytkownika Są to dane osobowe, które nam udostępniłeś, lub które zebraliśmy, aby umożliwić Ci rejestrację i rozpoczęcie korzystania z Usługi Spotify. W zależności od wybranego przez Ciebie rodzaju subskrypcji Spotify dane te mogą obejmować: nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, płeć, adres pocztowy i kraj.

Niektóre dane osobowe, o których udostępnienie Cię poprosimy, są wymagane w celu utworzenia konta. Masz także możliwość podania nam dodatkowych danych osobowych, by Twoje konto było bardziej spersonalizowane.

Dane osobowe, które będziemy gromadzić, zależą od wybranego przez Ciebie rodzaju subskrypcji Spotify, sposobu utworzenia konta oraz od tego, czy korzystasz z usług podmiotów trzecich (takich jak Facebook) do rejestracji i korzystania z Usługi Spotify. Jeśli skorzystasz z usługi podmiotu trzeciego w celu utworzenia konta Spotify, otrzymamy od niego Twoje dane osobowe, pod warunkiem że udzieliłeś mu zgody na ich przekazanie. Pamiętaj, że dostępne rodzaje subskrypcji Spotify i opcje rejestracji mogą różnić się w zależności od kraju.

W poniższej tabeli opisano dane osobowe gromadzone przez nas w związku z Twoim korzystaniem z Usługi Spotify:

Kategorie danych osobowych Opis kategorii
Dane o korzystaniu z serwisu Są to dane osobowe, które gromadzimy, gdy uzyskujesz dostęp do Usługi Spotify lub z niej korzystasz, wliczając w to:

 • Informacje o wybranym przez Ciebie rodzaju subskrypcji Spotify.
 • Informacje o Twojej interakcji z Usługą Spotify, takie jak zapytania wpisane do wyszukiwarki (w tym data i godzina złożonych zapytań), historia streamingu, utworzone przez Ciebie playlisty, Twoja biblioteka, historia wyszukiwania, Twoje interakcje z Usługą Spotify, zawartymi w niej treściami oraz z innymi użytkownikami. Mogą one również obejmować wykorzystywanie aplikacji podmiotów trzecich w związku z Usługą Spotify .
 • Odwołania do zainteresowań i preferencji Użytkownika w oparciu o korzystanie z Usługi Spotify.
 • Treści Użytkownika (zdefiniowane w Regulaminie Korzystania z Serwisu) udostępniane w serwisie Spotify, np. zdjęcia, tytuły playlist, interakcje z naszym Zespołem ds. Obsługi Klienta. Pamiętaj, że dostęp do aparatu lub zdjęć na Twoim urządzeniu uzyskamy wyłącznie za Twoją zgodą oraz że będzie on obejmował konkretnie wskazane przez Ciebie obrazy i ich metadane, takie jak rodzaj i rozmiar pliku. Nigdy nie skanujemy ani nie importujemy Twojej biblioteki zdjęć, ani rolki z aparatu.
 • Niektóre dane techniczne, takie jak:
  • Informacje o adresie URL;
  • Identyfikatory internetowe, w tym dane z plików cookie i adresy IP;
  • Informacje o rodzajach urządzeń, z których korzystasz, takie jak niepowtarzalne ID urządzenia, rodzaj połączenia sieciowego (np. wifi, 3G, LTE, Bluetooth), operator, wydajność sieci i urządzenia, typ przeglądarki, język, informacje umożliwiające zarządzanie prawami cyfrowymi, system operacyjny, wersja aplikacji Spotify;
  • atrybuty urządzeń w Twojej sieci wifi, które są w stanie połączyć się z Usługą Spotify (np. głośniki);
  • Twoja nieprecyzyjna lokalizacja, która wynika z określonych danych technicznych (np. z Twojego adresu IP, ustawień języka na urządzeniu, waluty dokonywania płatności), a która jest nam potrzebna do przestrzegania wymogów geograficznych naszych umów licencyjnych oraz dla dostarczenia Ci spersonalizowanych treści i reklam; oraz
  • aktywowane ruchem lub kierunkiem dane sensoryczne urządzenia mobilnego (np. akcelerometr lub żyroskop) konieczne dla dostarczenia Ci określonych funkcjonalności Usługi Spotify.
Dane weryfikacyjne subskrypcji W odniesieniu do użytkowników określonych rodzajów subskrypcji, takich jak Premium Family, czy Premium Duo, możemy korzystać z zewnętrznych aplikacji mapowych (takich jak Google Maps) oraz usług lokalizacyjnych Twojego urządzenia, w celu weryfikacji Twojego adresu. Dane te są gromadzone wyłącznie w celu sprawdzenia uprawnień w odniesieniu do subskrypcji Premium Family i Premium Duo oraz nie są one wykorzystywane w celach reklamowych ani żadnych innych.

W poniższej tabeli opisano dane osobowe, które możesz nam dobrowolnie przekazać, dla umożliwienia dostarczania Ci dodatkowych funkcjonalności

Kategorie danych osobowych Opis kategorii
Dane głosowe W przypadku dostępności na Twoim rynku funkcji głosowych, zgromadzimy za Twoją zgodą dane głosowe by dostarczyć Ci dodatkowych funkcjonalności takich jak głosowa interakcja z Usługą Spotify. Więcej informacji w naszej Polityce Kontroli Głosem.
Dane o płatnościach i zakupach Niektóre dane osobowe będą gromadzone, jeśli zarejestrujesz się w celu korzystania z Wersji Próbnej, wykupisz którąkolwiek z naszych Usług Płatnych (zdefiniowanych w Regulaminie Korzystania z Serwisu), lub dokonasz innego zakupu korzystając z Usługi Spotify. Rodzaje pozyskiwanych danych osobowych różnią się w zależności od metody płatności (np. bezpośrednio przez operatora telefonii komórkowej lub na podstawie faktury), ale będą obejmować informacje, takie jak:
 • Imię i nazwisko;
 • Datę urodzenia;
 • Rodzaj karty kredytowej lub debetowej, datę ważności karty oraz niektóre cyfry z numeru karty;
 • Kod pocztowy;
 • Numer telefonu komórkowego; oraz
 • Szczegóły zakupu i historię płatności.

Dane o konkursach, ankietach i loteriach Gromadzimy dane, które udostępniasz nam wypełniając jakiekolwiek formularze, ankiety i kwestionariusze oraz biorąc udział w konkursach.

W poniższej tabeli opisano dane osobowe pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych

Twoje dane osobowe pozyskujemy od różnych podmiotów zewnętrznych. Podmioty te zmieniają się co pewien czas i obejmują:

Kategorie podmiotów zewnętrznych Opis kategorii
Partnerzy uwierzytelniający W przypadku rejestracji lub logowania się do naszych usług przy użyciu danych uwierzytelniających podmiotu zewnętrznego (np. Facebook) importujemy od niego informacje, aby pomóc w utworzeniu dla Ciebie konta Spotify.
Partnerzy techniczni Współpracujemy z partnerami technicznymi, którzy dostarczają nam określonych danych, takich jak mapowanie adresów IP dla określenia nieprecyzyjnej lokalizacji (np. miasto, kraj) celem umożliwienia nam świadczenia Usługi Spotify i zapewniania odpowiednich treści i funkcjonalności.
Partnerzy w obszarze płatności Jeśli zdecydujesz się zapłacić za usługę lub funkcjonalność na podstawie faktury, możemy otrzymywać dane od naszych partnerów w obszarze płatności, co pozwoli nam przesłać fakturę i dostarczyć Ci zamówione usługi/funkcjonalności.
Reklamodawcy i pozostali partnerzy reklamowi Określone kategorie Twoich danych, takie jak identyfikatory plików cookie, identyfikatory urządzeń mobilnych, adresy e-mail, spostrzeżenia na temat Twoich zainteresowań i preferencji, możemy pozyskiwać od niektórych reklamodawców i partnerów reklamowych. Dane te umożliwiają nam umieszczanie w serwisie bardziej dopasowanych reklam oraz pomiar ich efektywności.

5.Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Gdy korzystasz lub wchodzisz w interakcję z Usługą Spotify, posługujemy się różnymi technologiami przetwarzania Twoich danych osobowych, które następnie z różnych powodów gromadzimy. W poniższej tabeli przedstawiamy przyczyny, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, przepisy prawa, które na to zezwalają oraz kategorie danych (określone w Rozdziale 4 „Dane osobowe, które gromadzimy”, które wykorzystujemy w tych celach:

Opis celów, w których Spotify przetwarza Twoje dane osobowe („cel przetwarzania”) Podstawa prawna celu przetwarzania Kategorie danych osobowych wykorzystywanych przez Spotify w celu przetwarzania
Świadczenie i personalizacja Usługi Spotify.
 • Wykonanie umowy
 • Uzasadniony interes
 • Zgoda
 • Dane Użytkownika
 • Dane o korzystaniu z serwisu
 • Dane o płatnościach i zakupach
 • Dane weryfikacyjne subskrypcji
 • Dane głosowe
Zrozumienie, diagnostyka i rozwiązywanie problemów z Usługą Spotify oraz usług z nią związanych.
 • Wykonanie umowy
 • Uzasadniony interes
 • Dane Użytkownika
 • Dane o korzystaniu z serwisu
Ocena i opracowanie nowych funkcjonalności, technologii i ulepszeń Usługi Spotify.
 • Uzasadniony interes
 • Zgoda
 • Dane Użytkownika
 • Dane o korzystaniu z serwisu
 • Dane głosowe
Dla celów marketingowych, promocyjnych i reklamowych.
 • Uzasadniony interes
 • Zgoda
 • Dane Użytkownika
 • Dane o korzystaniu z serwisu
 • Dane głosowe
Zapewnienie zgodności z prawem i żądaniami organów ścigania.
 • Zgodność z obowiązkami prawnymi
 • Uzasadniony interes
 • Dane Użytkownika
 • Dane o korzystaniu z serwisu
 • Dane o płatnościach i zakupach
 • Dane weryfikacyjne subskrypcji
 • Dane głosowe
 • Dane o konkursach, ankietach i loteriach
W celu wywiązania się ze zobowiązań umownych wobec podmiotów trzecich (mowa tu np. o umowach licencyjnych) oraz podejmowania odpowiednich działań w reakcji na doniesienia o naruszeniu praw własności intelektualnej lub umieszczaniu niestosownych treści.
 • Uzasadniony interes
 • Dane Użytkownika
 • Dane o korzystaniu z serwisu
 • Dane o płatnościach i zakupach
W celu ustalania, dochodzenia i ochrony roszczeń.
 • Uzasadniony interes
 • Dane Użytkownika
 • Dane o korzystaniu z serwisu
 • Dane o płatnościach i zakupach
 • Dane weryfikacyjne subskrypcji
 • Dane głosowe
 • Dane o konkursach, ankietach i loteriach
W celu planowania, raportowania i prognozowania dotyczącego działalności biznesowej.
 • Uzasadniony interes
 • Dane Użytkownika
 • Dane o korzystaniu z serwisu
 • Dane o płatnościach i zakupach
W celu przetwarzania Twoich płatności.
 • Wykonanie umowy
 • Zgodność z obowiązkami prawnymi
 • Dane Użytkownika
 • Dane o płatnościach i zakupach
W celu wykrywania oszustw i nieprawidłowości, w tym oszukańczych płatności i nieuprawnionego korzystania z Usługi Spotify.
 • Wykonanie umowy
 • Zgodność z obowiązkami prawnymi
 • Uzasadniony interes
 • Dane Użytkownika
 • Dane o korzystaniu z serwisu
 • Dane o płatnościach i zakupach
 • Dane weryfikacyjne subskrypcji
W celu prowadzenia badań, a także organizowania konkursów, ankiet i loterii.
 • Wykonanie umowy
 • Uzasadniony interes
 • Zgoda
 • Dane Użytkownika
 • Dane o korzystaniu z serwisu
 • Dane o konkursach, ankietach i loteriach

By uzyskać dalsze informacje na temat tzw. ogólnego testu bilansującego przeprowadzanego przez Spotify, celem ustalenia, czy istnieje podstawa prawna w postaci uzasadnionego interesu zgodnie z RODO, możesz skontaktować się z nami kierując się wskazówkami zawartymi w Rozdziale 13 „Jak się z nami skontaktować”.

6.Udostępnianie Twoich danych osobowych

Określiliśmy kategorie odbiorców danych osobowych gromadzonych lub generowanych w związku z Twoim korzystaniem z Usługi Spotify.

_ _ Informacje ogólnie dostępne_ _

Następujące spośród Twoich danych osobowych będą zawsze publicznie dostępne w Usłudze Spotify: imię i nazwisko i/lub nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, użytkownicy obserwowani i obserwujący w Usłudze Spotify, ostatnio odtwarzani artyści, publicznie dostępne playlisty.

_ _ *Dane osobowe, które możesz udostępniać dobrowolnie *_ _

Następujące dane osobowe będą udostępniane wyłącznie kategoriom odbiorców określonym w poniższej tabeli, jeżeli:

 • Zdecydujesz się wykorzystać określoną funkcjonalność Usługi Spotify, która dla prawidłowego korzystania wymaga udostępnienia pewnych danych osobowych; lub +Udzieliłeś nam zgody na udostępnienie swoich danych osobowych, np. w drodze dokonania odpowiednich ustawień w Usłudze Spotify lub udzielenia Spotify upoważnienia z wykorzystaniem przedstawionego mechanizmu wyrażania zgody.
Kategorie odbiorców Przyczyny udostępniania
Aplikacje i urządzenia podmiotów zewnętrznych powiązane z kontem Spotify Gdy dokonujesz powiązania konta Spotify z aplikacjami lub urządzeniami zewnętrznymi (np. mediami społecznościowymi, sprzętem audio, telewizorem, platformami/usługami motoryzacyjnymi), Spotify przekazuje dane techniczne operatorowi danej aplikacji/urządzenia w celu połączenia konta Spotify oraz umożliwienia odtwarzania w Usłudze Spotify. Twoja zgoda będzie każdorazowo wymagana przed przekazaniem Twoich danych osobowych, niektórym podmiotom trzecim, które zażądają tego przekazania.
Społeczność wsparcia W przypadku rejestracji na koncie wsparcia Spotify, w ramach społeczności wsparcia Spotify, zostaniesz poproszony o utworzenie specjalnej nazwy użytkownika. Będzie ona publicznie dostępna dla każdej osoby uzyskującej dostęp do społeczności wsparcia Spotify, wraz z publikowanymi przez Ciebie pytaniami i komentarzami .
Użytkownicy obserwujący Cię na Spotify Może się zdarzyć, że wyrazisz wolę, abyśmy ujawnili informacje o tym, jak korzystasz z Usługi Spotify innym użytkownikom Spotify („Użytkownicy obserwujący Cię na Spotify”). Przykładowo masz możliwość tworzyć zarówno prywatne, jak i publicznie dostępne playlisty. W przypadku przekazywania prywatnych playlist innym użytkownikom musisz mieć świadomość, że ich odbiorcy mogą przekazywać je dalej.
Artyści i wytwórnie muzyczne Możesz zdecydować się na przekazanie danych osobowych (np. adresu e-mail) artystom, wytwórniom muzycznym i innym partnerom, którzy mogą chcieć przesyłać wiadomości i oferty promocyjne bezpośrednio do Ciebie. Możesz w każdej chwili zmienić zdanie i w dowolnym momencie wycofać zgodę.

Więcej informacji na temat zarządzania powiadomieniami, ogólnie dostępnymi informacjami i treściami, które udostępniasz innym w Rozdziale 3 „Twoje prawa i preferencje: Dajemy Ci wybór i kontrolę” Polityki oraz w Centrum ochrony prywatności.

_ _ * Informacje, które możemy udostępniać * _ _

Kategorie odbiorców Przyczyna udostępnienia
Usługodawcy Współpracujemy z dostawcami usług, którzy pracują w naszym imieniu i mogą potrzebować dostępu do określonych danych osobowych w celu świadczenia nam usług. Firmy te obejmują podmioty zajmujące się udzielaniem wsparcia Klientom, operatorów infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia Usługi Spotify, jednostki odpowiedzialne za ochronę i zabezpieczenia naszych systemów i usług, podmioty pomagające wprowadzać na rynek produkty własne Spotify oraz produkty, usługi, wydarzenia partnerskie i promocje, współ-firmowane przez Spotify.
Podmioty zajmujące się przetwarzaniem płatności Przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom zajmującym się przetwarzaniem płatności, by umożliwić im przetwarzanie Twoich płatności i przeciwdziałanie oszustwom i nieprawidłowościom.
Partnerzy reklamowi Współpracujemy z partnerami reklamowymi, gdyż pozwala nam to właściwie dopasowywać treści reklamowe, które otrzymujesz w Usłudze Spotify. Partnerzy pomagają nam dostarczać reklamy i komunikaty promocyjne odpowiednie dla Ciebie. Mowa tu m.in. o reklamie opartej na zainteresowaniach (znanej również jako reklama behawioralna online), reklamie kontekstowej i reklamie generycznej. Zarówno my, jak i nasi partnerzy reklamowi możemy przetwarzać określone dane osobowe, aby lepiej poznać Twoje zainteresowania i preferencje i w efekcie dostarczać Ci optymalnie dopasowane reklamy.
Partnerzy Spotify W zależności od tego, jak rejestrujesz się w Usłudze Spotify (np. za pośrednictwem usługi podmiotu trzeciego lub operatora sieci komórkowej), przekazujemy Twoją nazwę użytkownika i inne dane, w zakresie niezbędnym do aktywacji Twojego konta. Poza tym możemy przekazywać temu podmiotowi Twoje dane osobowe dotyczące korzystania z Usługi Spotify, przykładowo, czy wykorzystałeś ofertę (i w jakim zakresie), czy dokonałeś aktywacji konta Spotify lub czy aktywnie korzystasz z Usługi Spotify. Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe w formie spseudonimizowanej naszym partnerom z branży muzycznej, tak, aby mogli dowiedzieć się, jak wygląda wydajność licencjonowanych przez nich treści oraz w celu umożliwienia Ci streamingu utworów przy pomocy Usługi Spotify.
Badacze akademiccy Udostępnimy Twoje dane osobowe do celów analizy statystycznej i badań akademickich, jednak wyłącznie w formie spseudonimizowanej.
Inne spółki grupy Spotify Udostępniamy Twoje dane osobowe innym spółkom należącym do grupy Spotify, w celu umożliwienia bieżącego funkcjonowania naszego biznesu oraz zapewnienia Ci Usługi Spotify.
Organy ścigania i organy ochrony danych osobowych Udostępniamy dane osobowe Użytkowników, gdy w dobrej wierze stwierdzimy, że jest to konieczne dla wypełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz w odpowiedzi na decyzje odpowiednich organów, takie jak nakaz przeszukania, postanowienie sądu lub wezwanie sądowe. Poza tym udostępnimy Twoje dane osobowe, gdy w dobrej wierze stwierdzimy, że jest to konieczne dla realizacji naszego lub cudzego uzasadnionego interesu, gdy ma to związek z bezpieczeństwem narodowym, egzekwowaniem prawa, prowadzeniem sporów sądowych, postępowań karnych, zapewnieniem bezpieczeństwa osobom fizycznym, zapobieganiem śmierci bądź obrażeniom cielesnym, chyba że interes ten nie jest nadrzędny w stosunku do Twoich interesów lub podstawowych praw i swobód, które wymagają ochrony Twoich danych osobowych.
Nabywcy naszych spółek Udostępnimy Twoje dane osobowe nabywcy lub potencjalnemu nabywcy, jeżeli zdecydujemy się sprzedać lub negocjować sprzedaż którejkolwiek z naszych spółek. W takiej sytuacji Spotify będzie nadal gwarantować poufność Twoich danych osobowych oraz powiadomi Cię przed udostępnieniem nabywcy Twoich danych osobowych lub zmianą polityki prywatności.

7.Przechowywanie i usuwanie danych

Twoje dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne w celu zapewniania Ci korzystania z Usługi Spotify oraz w uzasadnionych i niezbędnych celach biznesowych takich jak zachowanie wydajności Usługi Spotify, podejmowanie decyzji biznesowych o nowych funkcjonalnościach i elementach oferty w oparciu o dane, zapewnienie zgodności z naszymi obowiązkami prawnymi, rozwiązywanie sporów. Część Twoich danych osobowych przechowujemy tylko przez okres Twojego korzystania z Usługi Spotify. Przechowujemy np. playlisty, bibliotekę utworów i dane Twojego konta.

Na Twój wniosek usuniemy lub poddamy anonimizacji Twoje dane osobowe, tak aby nie można było na ich podstawie dokonać identyfikacji Twojej osoby, chyba że ciąży na nas prawny obowiązek zachowania określonych danych. Dotyczy to m.in. następujących sytuacji:

 • nierozwiązane problemy związane z Twoim kontem, takie jak nieopłacona należność na Twoim koncie, nierozstrzygnięta reklamacja, toczący się spór, w których to wypadkach zachowamy niezbędne dane osobowe do momentu jego rozwiązania;
 • gdy musimy zachować Twoje dane osobowe w związku z naszymi obowiązkami prawnymi, podatkowymi, audytowymi lub księgowymi. Przechowujemy wtedy tylko niezbędne dane osobowe przez okres wymagany na mocy obowiązujących przepisów; i/lub
 • gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy biznesowe, takie jak zapobieganie oszustwom lub zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników.

8.Przekazywanie do innych krajów

Spotify przekazuje Twoje dane osobowe spółkom należącym do grupy Spotify na całym świecie, gdyż jest to zasadniczy warunek realizacji działań, o których mowa w niniejszej Polityce. Spotify może również udostępniać i zlecać przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim znajdującym się w krajach innych niż kraj Użytkownika. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą podlegać regulacjom w dziedzinie ochrony prywatności, które różnią się od przepisów obowiązujących w Twoim kraju.

Przykładowo, dane osobowe zebrane w Unii Europejskiej i Szwajcarii mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, które będą je przetwarzać w kraju spoza UE i Szwajcarii. W takich przypadkach Spotify zobowiązuje się zapewnić, aby przekazanie danych osobowych Użytkownika nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności, aby zastosowanie znalazły odpowiednie mechanizmy kontraktowe, techniczne i organizacyjne, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas zabezpieczeń danych osobowych zostały podane w Rozdziale 10 „Zapewnianie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych” niniejszej Polityki.

9.Linki

Możliwe, że będziemy wyświetlać reklamy podmiotów zewnętrznych oraz inne treści zawierające odnośniki do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych. Nie możemy kontrolować treści oferowanych przez podmioty zewnętrzne ani ich praktyk w zakresie prywatności i nie możemy za nie odpowiadać. Kliknięcie reklamy zewnętrznej lub odnośnika zewnętrznego spowoduje opuszczenie Usługi Spotify, a wszelkie dane osobowe, które udostępnisz, nie będą regulowane niniejszą Polityką. Prosimy, żebyś zapoznał się z zasadami ochrony prywatności podmiotu zewnętrznego, by dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzone są i przetwarzane dane osobowe użytkowników.

10.Zapewnianie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych

Zależy nam na ochronie danych osobowych użytkowników. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, których zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że żaden system nie jest w 100 procentach bezpieczny. Wdrożyliśmy różne polityki, m.in. w zakresie pseudonimizacji, szyfrowania, uzyskiwania dostępu i archiwizacji, z myślą o uniemożliwieniu nieuprawnionego dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich niepotrzebnego przechowywania w naszych systemach.

Hasło chroni konto Użytkownika, więc zachęcamy do korzystania z silnego hasła stosowanego wyłącznie na koncie Spotify. Nie wolno przekazywać hasła innym osobom. Warto ograniczać dostęp do własnego komputera i własnej przeglądarki, a także wylogowywać się po zakończeniu korzystania z Usługi Spotify.

11.Dzieci

Z wyjątkiem Spotify Kids - odrębnej aplikacji Spotify dostępnej na niektórych rynkach - Usługa Spotify nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13. roku życia. Usługa Spotify nie jest również oferowana dzieciom, których wiek uniemożliwia przetwarzanie ich danych osobowych lub wymaga zgody rodziców na przetwarzanie tychże danych w myśl zapisów RODO lub innych lokalnie obowiązujących przepisów prawa.

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia ani dzieci, które znajdują się poniżej obowiązującego limitu wiekowego („Limit Wiekowy”). Jeżeli jesteś osobą poniżej Limitu Wiekowego, prosimy o niekorzystanie z Usługi Spotify i nieprzekazywanie nam żadnych danych osobowych.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka będącego poniżej Limitu Wiekowego i dowiedziałeś się, że dostarczyło nam ono swoje dane osobowe, prosimy o kontakt z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się w Centrum prywatności. Możesz również skorzystać z przysługujących Ci praw, o których mowa w Rozdziale 3 „Twoje prawa i preferencje: Dajemy Ci wybór i kontrolę.

Jeśli dowiemy się, że pozyskaliśmy dane osobowe dziecka, które nie ukończyło 13. roku życia, podejmiemy stosowne kroki w celu ich usunięcia. Może się to wiązać z koniecznością usunięcia konta Spotify.

12.Zmiany Polityki

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce.

Jeśli zmiany będą istotne, zostaniesz o tym wyraźnie powiadomiony. Powiadomienie to może zostać wyświetlone w Usłudze Spotify, przesłane drogą e-mailową lub pojawić się na urządzeniu. Możemy poinformować Cię z wyprzedzeniem.

Dlatego prosimy o uważne zapoznawanie się z treścią powiadomień.

Więcej informacji na temat tej Polityki i sposobów wykorzystywania Twoich danych osobowych przez Spotify znajdziesz w Centrum prywatności na spotify.com.

13.Jak się z nami skontaktować

Dziękujemy za zapoznanie się z Polityką. Wszelkie dalsze pytania dotyczące jej należy kierować do naszego inspektora ochrony danych, korzystając z formularza kontaktowego w Centrum prywatności, drogą elektroniczną na adres privacy@spotify.com lub pisemnie na adres:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
111 53 Stockholm
Sweden

Spotify AB jest administratorem danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie niniejszej Polityki.

Mamy nadzieję, że podoba Ci się Spotify!

© Spotify AB.