Polityka prywatności Spotify

Obowiązuje od 8 czerwca 2022 r.

1 Informacje na temat niniejszej Polityki

2 Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz ustawienia

3 Dane osobowe gromadzone przez Spotify

4 Cele wykorzystywania danych osobowych

5 Udostępnianie danych osobowych

6 Przechowywanie danych

7 Przekazywanie danych do innych krajów

8 Ochrona danych osobowych

9 Dzieci

10 Zmiany niniejszej Polityki

11 Kontakt z nami

1. Informacje na temat niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka opisuje sposób przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spotify AB.

Polityka ma zastosowanie w przypadku:

 • korzystania przez użytkownika ze wszystkich usług odtwarzania strumieniowego Spotify. Obejmuje to przykładowo:
  • korzystanie ze Spotify na dowolnym urządzeniu,
  • personalizację ustawień,
  • infrastrukturę niezbędną do świadczenia niniejszych usług,
  • połączenie konta Spotify z inną aplikacją,
  • bezpłatną oraz płatną wersję usługi (zwanymi dalej „Wersją Usługi"),
 • inne usługi Spotify, które zawierają odnośnik do niniejszej Polityki prywatności, w tym strony internetowe Spotify, obsługę klienta i stronę internetową Społeczności Spotify.

Usługi te są poniżej nazywane zbiorczo „Usługą Spotify".

Możliwe, że co jakiś czas będziemy opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. One również będą podlegać niniejszej Polityce, o ile nie zostanie wyraźnie wskazane inaczej podczas ich wprowadzania.

Niniejsza Polityka ...

 • nie jest tożsama z Warunkami korzystania ze Spotify. Warunki korzystania to oddzielny dokument określający zapisy umowy prawnej między Tobą a Spotify, które dotyczą korzystania z Usługi Spotify, a także opisują zasady oraz prawa użytkownika Spotify,
 • nie dotyczy korzystania z pozostałych usług Spotify, dla których sporządzono osobne polityki prywatności, takich jak Anchor, Soundtrap, Megaphone i aplikacja Spotify Live.

Inne materiały i ustawienia

Niniejsza Polityka zawiera najważniejsze informacje na temat Twoich danych osobowych. Warto jednak zapoznać się z innymi materiałami i ustawieniami dotyczącymi prywatności:

 • Centrum ochrony prywatności: łatwa w obsłudze platforma z najistotniejszymi informacjami na temat prywatności,
 • Ustawienia prywatności: zarządzaj przetwarzaniem niektórych danych osobowych, w tym dopasowanych reklam,
 • Ustawienia powiadomień: decyduj, jakie wiadomości marketingowe chcesz otrzymywać od Spotify,
 • Ustawienia Spotify (na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych): zarządzaj wybranymi elementami Usługi Spotify, takimi jak ustawienia funkcji społecznościowych lub treści nieprzyzwoitych. W sekcji „Społecznościowe" możesz:
  • rozpocząć sesje prywatną,
  • zdecydować, czy udostępniać obserwującym informacje o tym, czego słuchasz w Spotify,
  • zdecydować, czy pokazywać ostatnio słuchanych wykonawców na swoim profilu publicznym.

W sekcji ustawień pod nazwą „Treści nieprzyzwoite" możesz zdecydować, czy na Twoim koncie Spotify mogą być odtwarzane treści nieprzyzwoite.

 • Polityka plików cookie: zawiera informacje na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie i zarządzamy Twoimi preferencjami dotyczącymi tych plików. Są one zapisywane na Twoim telefonie, tablecie lub komputerze, gdy odwiedzasz strony internetowe.

Góra strony ↑

2. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz ustawienia

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO"), nadają osobom fizycznym prawa dotyczące ich danych osobowych.

Niektóre prawa mają zastosowanie wyłącznie, gdy Spotify korzysta z określonej „podstawy prawnej" do przetwarzania Twoich danych. Wyjaśniamy każdą z tych podstaw oraz to, kiedy Spotify z niej korzysta, w Sekcji 4 „Cele wykorzystywania danych osobowych".

Poniższa tabela zawiera informacje na temat:

 • Twoich praw,
 • okoliczności, gdy mają one zastosowanie (takich jak wymagana podstawa prawna),
 • sposobu, w jaki możesz z nich korzystać.

Masz prawo do… W jaki sposób?
Informacje Informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych i sposobu ich przetwarzania Udostępniamy informacje poprzez:
Dostęp Żądania dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy
Możesz zażądać kopii swoich danych osobowych od Spotify na jeden z poniższych sposobów:
 • przejdź do Ustawień prywatności swojego konta. W tym miejscu możesz pobrać automatycznie część swoich danych osobowych oraz dowiedzieć się, w jaki sposób złożyć wniosek o uzyskanie dodatkowych informacji na ten temat,
 • skontaktuj się z nami, aby otrzymać wszystkie informacje, które posiadamy na Twój temat, bez uprzedniego korzystania z automatycznego narzędzia.

Po pobraniu danych osobowych otrzymasz informacje na temat danych, które Spotify ma obowiązek przekazać Ci zgodnie z art. 15 RODO. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz się z nami skontaktować.
Sprostowanie Żądania zmiany lub aktualizacji danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne Aby zmienić swoje Dane użytkownika, przejdź do sekcji „Edytuj profil” w ustawieniach konta lub skontaktuj się z nami.
Usuwanie Żądania usunięcia niektórych swoich danych osobowych
Możesz wnieść o usunięcie przez nas:
 • danych osobowych, których nie potrzebujemy już do celów, dla których zostały zebrane,
 • danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o podstawę prawną, jaką jest zgoda użytkownika, która została przez niego wycofana,
 • danych osobowych, gdy wnosisz sprzeciw (zob. sekcję „Sprzeciw” poniżej), a także:
  • gdy wnosisz uzasadniony sprzeciw, lub
  • nie wyrażasz zgody na marketing bezpośredni.

Istnieją sytuacje, gdy Spotify nie może usunąć Twoich danych. Dzieje się tak między innymi, gdy:
 • ich przetwarzanie jest wciąż niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • interes Spotify w przetwarzaniu danych jest nadrzędny wobec interesu użytkownika powiązanego z ich usunięciem, np. gdy dane są nam potrzebne do ochrony naszych usług przed oszustwem,
 • Spotify ma obowiązek prawny do przechowywania danych, lub
 • Spotify potrzebuje tych danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, np. w przypadku nierozwiązanej sprawy związanej z Twoim kontem.
Możesz usunąć swoje dane osobowe ze Spotify na kilka sposobów:
 • możesz usuwać zawartość audio ze swojego profilu, w tym playlisty lub utwory na playlistach, poprzez zaznaczenie jej i wybranie opcji usunięcia,
 • aby zażądać usunięcia innych danych osobowych ze Spotify, postępuj zgodnie ze wskazówkami na naszej stronie pomocy – dane te obejmują Dane użytkownika, Dane dotyczące użytkowania i inne dane wymienione w Sekcji 3. „Dane osobowe gromadzone przez Spotify”,
 • możesz się też z nami skontaktować bezpośrednio i poprosić o usunięcie danych.
Ograniczenie przetwarzania Żądania tymczasowego lub trwałego zaprzestania przetwarzania wszystkich lub niektórych danych osobowych
Możesz to zrobić, jeśli:
 • Twoje dane osobowe są niedokładne,
 • przetwarzamy dane niezgodnie z prawem,
 • dane nie są nam potrzebne do określonego celu, lub
 • zgłaszasz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych i jesteśmy w trakcie jego rozpatrywania (zob. sekcję „Sprzeciw” poniżej).

Możesz zażądać tymczasowego lub trwałego zaprzestania przetwarzania danych.
Aby zażądać ograniczenia przetwarzania danych, skontaktuj się z nami.
Sprzeciw Sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych
Możesz to zrobić, jeśli:
 • Spotify przetwarza dane osobowe w oparciu o podstawę prawną wynikającą z prawnie uzasadnionego interesu,
 • Spotify przetwarza Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu:
 • przejdź do Ustawień Usługi Spotify i wyłącz lub dopasuj niektóre funkcje, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, np. dopasowane reklamy w Ustawieniach prywatności,
 • skontaktuj się z nami i wyraź sprzeciw, jeśli Spotify nie udostępnia właściwych ustawień.
Przenoszenie danych Żądania kopii swoich danych osobowych w formacie elektronicznym oraz przekazywania ich innemu podmiotowi w celu świadczenia przez niego usług.
Możesz wnieść o przekazanie Twoich danych, które są przez nas przetwarzane, jeśli są one przetwarzane w oparciu o podstawę prawną, jaką jest zgoda użytkownika lub realizacja postanowień umowy. Spotify dołoży wszelkich starań, by spełnić każdą prośbę w możliwym zakresie.
Więcej informacji na temat korzystania z prawa do przenoszenia danych znajduje się w sekcji „Dostęp” poniżej.
Niepodleganie decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym procesie jej podejmowania Niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym procesie podejmowania decyzji (decyzje podejmowane bez udziału człowieka), w tym profilowaniu, w przypadku gdy decyzja ta miałaby skutek prawny dla użytkownika lub inny równie istotny skutek. Spotify nie przeprowadza żadnych zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji w ramach świadczenia usług.
Wycofanie zgody Wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych
Możesz to zrobić, jeśli Spotify przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o podstawę prawną, jaką jest zgoda użytkownika.
Aby wycofać zgodę:
Wniesienie skargi Kontaktu ze szwedzkim Urzędem Ochrony Prywatności lub krajowym organem ochrony danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub wątpliwości. Dane szwedzkiego Urzędu Ochrony Prywatności znajdziesz tutaj. Możesz również odwiedzić stronę internetową krajowego organu ochrony danych osobowych.

Góra strony ↑

3. Dane osobowe gromadzone przez Spotify

Poniższe tabele przedstawiają kategorie danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy.

Gromadzone z chwilą rejestracji w Usłudze Spotify lub podczas aktualizacji konta
Kategoria Opis
Dane użytkownika Dane osobowe potrzebne do utworzenia konta Spotify i umożliwiające korzystanie z Usługi Spotify.
Rodzaj gromadzonych i wykorzystanych danych zależy od posiadanej Wersji Usługi, sposobu tworzenia konta, kraju, w którym przebywasz, oraz od tego, czy do logowania używane są usługi stron trzecich. Mogą one obejmować:

 • nazwę profilu,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • datę urodzenia,
 • płeć,
 • adres zamieszkania (więcej szczegółów poniżej),
 • kraj

Niektóre z tych danych otrzymujemy od Ciebie np. z formularza rejestracyjnego lub strony konta.
Gromadzimy również niektóre dane z Twojego urządzenia, np. kraj lub region. Więcej informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu przez nas tych danych znajdziesz w sekcji „Twoja ogólna (niedokładna) lokalizacja” w kategorii Dane dotyczące użytkowania.
Adres zamieszkania Możemy poprosić o podanie Twojego adresu i przetwarzać go z następujących powodów:
 • sprawdzanie, czy kwalifikujesz się do korzystania z danej Wersji Usługi,
 • dostarczanie informacji wymaganych na mocy obowiązującego prawa,
 • świadczenie usług wsparcia,
 • do celów administracji podatkowej i rozliczeń,
 • dostarczania fizycznych towarów lub prezentów, które zamówił użytkownik.

W niektórych przypadkach możemy skorzystać z aplikacji mapowania innej firmy (np. Google Maps), aby zweryfikować Twój adres.
Gromadzone w związku z korzystaniem z Usługi Spotify
Kategorie Opis
Dane dotyczące użytkowania
Twoje dane osobowe gromadzone podczas uzyskiwania dostępu do Usługi Spotify lub korzystania z niej.
Obejmuje to kilka rodzajów informacji wymienionych w poniższych sekcjach.
Informacje na temat sposobu korzystania ze Spotify
Przykłady:
 • informacje na temat Twojej Wersji Spotify,
 • Twoje działania w ramach Usługi Spotify (np. data oraz godzina), takie jak:
  • wyszukiwane hasła,
  • historia odtwarzania,
  • utworzone playlisty,
  • Twoja Biblioteka,
  • historia przeglądania,
  • ustawienia konta,
  • interakcje z innymi użytkownikami Spotify,
  • korzystanie z usług stron trzecich, urządzeń i aplikacji w związku z Usługą Spotify,
 • wnioski (tj. nasze spostrzeżenia) dotyczące zainteresowań i preferencji użytkownika formułowane w oparciu o korzystanie z Usługi Spotify,
 • treści udostępniane przez Ciebie w ramach udziału w akcjach promocyjnych Spotify, na przykład w konkursach lub loteriach,
 • treści udostępniane przez Ciebie w dowolnej części Usługi Spotify, takie jak obrazy, dźwięk, tekst, tytuły, opisy, komunikaty i innego rodzaju treści.

Dane techniczne
Przykłady:
 • informacje o adresie URL,
 • identyfikatory internetowe, takie jak pliki cookie i adresy IP,
 • informacje o używanych przez Ciebie urządzeniach, takie jak:
  • identyfikatory urządzeń,
  • rodzaj połączenia sieciowego (np. Wi-Fi, 4G, LTE, Bluetooth),
  • operator,
  • wydajność sieci i urządzenia,
  • rodzaj przeglądarki,
  • język,
  • informacje umożliwiające zarządzanie prawami cyfrowymi,
  • system operacyjny,
  • wersja aplikacji Spotify,
 • informacje (takie jak nazwa urządzenia, identyfikatory urządzeń, marka i wersja), które umożliwiają nam wykrywanie i łączenie się z urządzeniami i aplikacjami stron trzecich, takimi jak:
  • urządzenia w Twojej sieci Wi-Fi (np. głośniki), które mogą łączyć się z Usługą Spotify,
  • urządzenia udostępniane przez system operacyjny podczas łączenie się za pośrednictwem Bluetooth, wtyczki i instalacji,
  • aplikacje partnerskie Spotify sprawdzające, czy aplikacja jest zainstalowana na urządzeniu.

Twoja ogólna (niedokładna) lokalizacja
Twoja ogólna lokalizacja obejmuje kraj, region lub stan. Możemy ją określić na podstawie danych technicznych (np. adresu IP, ustawień języka urządzenia lub waluty płatności).
Lokalizacja jest nam potrzebna, aby:
 • przestrzegać wymogów terytorialnych zawartych w naszych umowach z właścicielami treści w Usłudze Spotify,
 • dostarczać Ci spersonalizowane treści i reklamy.

Dane sensoryczne urządzenia
Aktywowane ruchem lub kierunkiem dane sensoryczne urządzenia mobilnego (np. akcelerometr lub żyroskop) konieczne dla dostarczenia Ci określonych funkcjonalności Usługi Spotify.
Dodatkowe dane przekazane przez Ciebie dobrowolnie
Kategorie Opis
Dane głosowe
Zbieramy i przetwarzamy dane głosowe, jeśli masz dostęp do funkcji głosowych i postanowisz z nich skorzystać. Dane głosowe to nagrania dźwiękowe Twojego głosu oraz transkrypcje tych nagrań.
Więcej informacji na temat funkcji głosowych, ich konfiguracji lub wyłączania, znajdziesz w naszej Polityce sterowania głosem.
Dane dotyczące płatności i zakupów Jeśli dokonujesz zakupu w Spotify lub rejestrujesz się w celu uzyskania dostępu do okresu próbnego, musimy przetworzyć Twoje dane dotyczące płatności. Ma to zastosowanie przy zakupie płatnej Wersji Usługi.
Dokładne dane osobowe i zakres ich wykorzystania będą się różnić w zależności od metody płatności, ale będą zawierać takie informacje, jak:
 • nazwa
 • datę urodzenia,
 • metoda płatności (np. karta kredytowa lub debetowa),
 • rodzaj karty kredytowej lub debetowej, data ważności i niektóre cyfry z numeru, jeżeli z niej skorzystano.Uwaga: nigdy nie przechowujemy pełnego numeru karty ze względów bezpieczeństwa.
 • kod pocztowy,
 • numer telefonu komórkowego,
 • szczegóły zakupu oraz historia płatności.
Dane z ankiet i badań Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, które udostępniasz nam, wypełniając jakiekolwiek ankiety oraz biorąc udział w badaniach.
Dane gromadzone za pośrednictwem stron trzecich
Kategorie stron trzecich Opis
Partnerzy uwierzytelniający Jeśli zarejestrujesz się lub zalogujesz do Usługi Spotify za pośrednictwem usługi firmy zewnętrznej, firma ta przekaże nam Twoje dane w celu utworzenia konta.
Aplikacje, usługi i urządzenia stron trzecich, które łączysz ze swoim kontem Spotify Jeśli połączysz swoje konto Spotify z aplikacją, usługą lub urządzeniem strony trzeciej, możemy zbierać i wykorzystywać określone informacje w celu przeprowadzenia integracji.
Aplikacje, usługi i urządzenia podmiotów trzecich mogą obejmować:
 • media społecznościowe,
 • urządzenia, w tym:
  • sprzęt audio (np. głośniki i słuchawki),
  • inteligentne zegarki,
  • telewizory,
  • telefony komórkowe i tablety,
  • pojazdy motoryzacyjne (np. samochody),
  • konsole do gier,
 • usługi i platformy, takie jak asystenci głosowi.
Poprosimy o Twoją zgodę przed zebraniem informacji od określonych podmiotów zewnętrznych.
Partnerzy usług technicznych Współpracujemy z partnerami usług technicznych, którzy przekazują nam pewne dane, takie jak mapowanie adresów IP do określenia niedokładnej lokalizacji (np. kraju, regionu lub stanu).
Umożliwia nam to świadczenie Usługi Spotify i zapewnianie odpowiednich treści i funkcjonalności.
Partnerzy i operatorzy płatności Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pośrednictwem usługi zewnętrznej (np. świadczonej przez operatora telekomunikacyjnego) lub na podstawie faktury, możemy otrzymywać dane od naszych partnerów obsługujących płatności.
Umożliwia nam to:
 • przesyłanie Ci faktur,
 • przetwarzanie płatności,
 • dostarczenie zamówionych usług i produktów.

Jeśli przekierujemy Cię na stronę innego operatora, otrzymamy od niego dane powiązane z transakcją. Możemy przekierować Cię na przykład do sklepu wykonawcy na zewnętrznej platformie lub stronie z biletami.
Niniejsze dane umożliwiają nam:
 • obliczanie należnych prowizji,
 • analizowanie skuteczności współpracy z naszymi partnerami,
 • zrozumienie Twoich zainteresowań.
Partnerzy reklamowi i marketingowi Od niektórych partnerów reklamowych lub marketingowych możemy otrzymywać wnioski (tj. spostrzeżenia) dotyczące Twoich zainteresowań i preferencji.
Umożliwia to nam dostarczanie trafniejszych reklam oraz treści marketingowych.

W przypadku pobrania aplikacji Spotify i korzystania z niej bez zakładania konta gromadzimy ograniczoną ilość informacji na temat sposobu korzystania z Usługi Spotify, w tym Dane dotyczące użytkowania. Ma to na celu zrozumienia tego, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do Usługi Spotify i w jaki sposób z niej korzystasz oraz dostarczanie Ci najwyżej jakości usług w zależności od kraju lub regionu. Jeśli postanowisz założyć konto Spotify, aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności usługi, połączymy te dane z danymi Twojego konta Spotify.

Góra strony ↑

4. Cele wykorzystywania danych osobowych

Poniższa tabela zawiera następujące informacje:

 • cele przetwarzania danych osobowych,
 • nasze uzasadnienia prawne (zwane dalej „podstawą prawną") każdego celu zgodnie z prawem o ochronie danych,
 • kategorie danych osobowych używanych do każdego celu (więcej informacji na ten temat znajdziesz w Sekcji 3 „Dane osobowe gromadzone przez Spotify"),

Poniżej zamieszczamy ogólne wyjaśnienia każdej z podstaw prawnych, które pomogą Ci w zrozumieniu danych w tabeli:

 • Realizacja postanowień umowy: zaistnienie konieczności przetwarzania danych osobowych przez Spotify (lub stronę trzecią) w następujących celach:
  • wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z zawartej z Tobą umowy, np. zobowiązań Spotify wynikających z Warunków korzystania mających na celu świadczenie Usługi Spotify, lub
  • weryfikacja informacji przed zawarciem z Tobą nowej umowy.
 • Prawnie uzasadniony interes: gdy w interesie Spotify lub strony trzeciej jest wykorzystanie Twoich danych osobowych w określony sposób, co jest konieczne i uzasadnione, biorąc pod uwagę wszelkie ryzyko ewentualnie ponoszone przez Ciebie i innych użytkowników Spotify. Obejmuje to na przykład wykorzystanie danych dotyczących użytkowania w celu usprawnienia Usługi Spotify dla wszystkich użytkowników. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zrozumieć konkretne uzasadnienie.
 • Zgoda: gdy Spotify zwraca się do Ciebie o aktywne wyrażenie Twojej zgody na wykorzystywanie przez Spotify Twoich danych osobowych do określonych celów.
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych: gdy Spotify ma obowiązek przetwarzania Twoich danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna umożliwiająca realizację tego celu Kategorie danych osobowych używanych do tego celu
Świadczenie Usługi Spotify (w znaczeniu zawartym w Sekcji 1 „Informacje na temat niniejszej Polityki”)
 • Realizacja postanowień umowy
 • Prawnie uzasadniony interes
 • Zgoda

 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
Rozumienie, diagnozowanie oraz usuwanie problemów z serwisem Spotify
 • Realizacja postanowień umowy

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
Ocenienie i opracowywanie nowych funkcji, technologii i usprawnień w ramach usługi Spotify
 • Prawnie uzasadniony interes

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
Do celów marketingowych lub reklamowych, gdy prawo wymaga uzyskania zgody
Na przykład gdy używamy plików cookie, aby zrozumieć Twoje zainteresowania lub gdy prawo wymaga uzyskania zgody na marketing e-mailowy.
 • Zgoda
 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane z ankiet i badań
Do innych celów marketingowych, promocyjnych lub reklamowych, gdy prawo nie wymaga uzyskania zgody
Na przykład gdy używamy Twoich danych osobowych w celu dopasowania reklam do Twoich zainteresowań.
 • Prawnie uzasadniony interes
 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane z ankiet i badań
Przestrzeganie zobowiązań prawnych, którym podlegamy
Mogą to być:
 • zobowiązania wynikające z prawa kraju lub regionu, w którym przebywasz,
 • prawo Szwecji (ze względu na główną siedzibę firmy w Szwecji),
 • prawo Unii Europejskiej, które nas obowiązuje.
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych

 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań
Zastosowanie się do wniosków organów ścigania
Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy kontaktują się z nami organy ścigania, takie jak policja, sądy lub zakłady karne.
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych
 • Prawnie uzasadniony interes
 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań
Spełnienie obowiązków umownych wobec stron trzecich, np. wynikających z umów zawartych z właścicielami treści w Usłudze Spotify

 • Prawnie uzasadniony interes
 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
Podejmowanie odpowiednich działań w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa własności intelektualnej i nieodpowiednich treści
 • Prawnie uzasadniony interes
 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
Ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych
 • Prawnie uzasadniony interes
 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań
Planowanie biznesowe, raportowanie i prognozowanie
 • Prawnie uzasadniony interes
 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
Przetwarzanie płatności
 • Realizacja postanowień umowy


 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące płatności i zakupów

Wykrywanie oszustw oraz zapobieganie im, w tym nieuczciwych płatności i nieuczciwego korzystania z Usługi Spotify
 • Prawnie uzasadniony interes
 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
Przeprowadzanie badań i ankiet
 • Prawnie uzasadniony interes


 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane z ankiet i badań

Góra strony ↑

5. Udostępnianie danych osobowych

W tej sekcji przedstawiono kategorie odbiorców danych osobowych gromadzonych lub generowanych w wyniku korzystania przez Ciebie z usługi Spotify.

Informacje dostępne publicznie

Poniższe dane osobowe będą zawsze publicznie dostępne w Usłudze Spotify:

 • nazwa profilu,
 • zdjęcie profilowe,
 • publiczne playlisty,
 • innego rodzaju treści publikowane przez Ciebie w Usłudze Spotify oraz wszelkie powiązane tytuły, opisy i obrazy,
 • osoby, które obserwujesz w Usłudze Spotify,
 • osoby, które Cię obserwują w Usłudze Spotify (możesz blokować obserwujących).

Ty i inni użytkownicy możecie udostępniać pewne informacje za pośrednictwem usług stron trzecich, np. w mediach społecznościowych lub komunikatorach internetowych. Są to na przykład:

 • Twój profil,
 • wszelkie treści publikowane przez Ciebie w Spotify oraz szczegóły dotyczące tych treści,
 • publiczne playlisty,

Gdy ma miejsce tego rodzaju udostępnienie, usługa strony trzeciej może przechowywać kopię danych w celu obsługi swoich funkcji.

Dane osobowe przekazane przez Ciebie dobrowolnie

Następujące dane osobowe udostępnimy tylko w przypadkach przedstawionych w poniższej tabeli:

 • w przypadku, gdy musimy udostępnić dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie z funkcji Usługi Spotify albo aplikacji, usługi lub urządzenia strony trzeciej, z których korzystasz dobrowolnie, lub
 • w przypadku udzielenia nam w inny sposób zgody na udostępnianie danych osobowych, np. poprzez wybranie odpowiednich ustawień w Usłudze Spotify lub wyrażenie zgody.
Kategorie odbiorców Kategorie danych, które możesz udostępniać Powód udostępnienia
Aplikacje, usługi i urządzenia stron trzecich, które łączysz ze swoim kontem Spotify
 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania

Połączenie z Twoim kontem Spotify lub umożliwienie Ci korzystania z Usługi Spotify w połączeniu z aplikacjami, usługami lub urządzeniami stron trzecich.
Aplikacje, usługi i urządzenia stron trzecich mogą obejmować:
 • aplikacje mediów społecznościowych,
 • głośniki,
 • telewizory,
 • platformy motoryzacyjne,
 • asystentów głosowych.

W zakładce „Aplikacje” na swoim koncie możesz sprawdzić listę połączonych usług stron trzecich oraz je usuwać.
Społeczność Spotify
 • Dane użytkownika
Umożliwienie Ci korzystania ze wsparcia Społeczności Spotify (Spotify Support Service).
W przypadku rejestracji konta na stronie Społeczności Spotify poprosimy Cię o utworzenie specjalnej nazwy profilu. Będzie ona publicznie dostępna dla każdej osoby korzystającej ze wsparcia Społeczności Spotify. Będziemy wyświetlać również wszelkie publikowane przez Ciebie pytania lub komentarze.
Inni użytkownicy Spotify
 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
Udostępnianie innym użytkownikom Spotify informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z Usługi Spotify, w tym Twoim obserwującym w Spotify.
Na przykład w sekcji „Społecznościowe” w ustawieniach konta możesz zdecydować, czy ostatnio słuchani wykonawcy i tworzone przez Ciebie playlisty mają pojawiać się na Twoim profilu. Możesz też tworzyć wspólne playlisty lub do nich dołączać. Wspólne playlisty zawierają rekomendacje społecznościowe oparte na Twojej aktywności odtwarzania.
Wykonawcy i wytwórnie
 • Dane użytkownika
Otrzymywanie wiadomości lub ofert promocyjnych od wykonawców, wytwórni muzycznych lub innych partnerów.
W tym celu możesz wyrazić zgodę na udostępnianie swoich Danych użytkownika. W dowolnym momencie masz możliwość zmiany zdania oraz wycofania zgody.

Informacje, które możemy udostępniać

W poniższej tabeli znajdują się szczegółowe informacje na temat tego, komu udostępniamy informacje i dlaczego.

Kategorie odbiorców Kategorie danych Powód udostępnienia
Dostawcy usług
 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań
Umożliwienie im świadczenia usług na rzecz Spotify.
Do usługodawców zaliczamy podmioty, które zatrudniamy w celu:
 • świadczenia obsługi klienta,
 • obsługi infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia Usługi Spotify,
 • pomocy w zakresie ochrony i zabezpieczenia naszych systemów i usług (np. Google reCAPTCHA),
 • pomocy w zakresie promowania produktów, usług, wydarzeń i promocji Spotify (oraz naszych partnerów).
Partnerzy płatności
 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
Umożliwienie przetwarzania płatności oraz zapobieganie oszustwom.
Partnerzy reklamowi
 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
Pomoc naszych partnerów w dostarczaniu trafniejszych reklam w Usłudze Spotify oraz pomiar ich skuteczności.
Nasi partnerzy reklamowi pomagają nam na przykład w tworzeniu dopasowanych reklam.
Czym są dopasowane reklamy?
 • Dopasowane reklamy oznaczają, że korzystamy z informacji od stron trzecich, aby prezentować Ci reklamy bliżej odzwierciedlające Twoje zainteresowania. Reklamy te są również znane jako reklamy oparte na zainteresowaniach.
 • Na przykład dopasowanie reklamy ma miejsce, gdy nasz partner reklamowy posiada informacje wskazujące na to, że lubisz samochody. Dzięki temu możemy pokazywać Ci reklamy dotyczące samochodów.

Jak zarządzać dopasowaniem reklam?
 • Możesz zarządzać dopasowaniem reklam w ustawieniach prywatności swojego konta w sekcji „Dopasowane reklamy”.
 • Możesz również zarządzać dopasowaniem reklam, korzystając z linków w opisach odcinków wybranych podcastów, gdy dostawca treści czerpie zyski z dopasowanych reklam lub treści reklamowych emitowanych w trakcie audycji. Tymi ustawieniami zarządza dostawca usługi hostingu podcastu, którym może nie być Spotify.

Jeśli w Ustawieniach prywatności wyłączysz dopasowane reklamy, możesz nadal otrzymywać reklamy w niektórych usługach (np. w podcastach lub bezpłatnej Wersji Usługi). Dobór tych reklam jest oparty na danych podanych w trakcie rejestracji oraz treściach odtwarzanych w naszych usługach. Jeśli na przykład słuchasz podcastu kulinarnego, możesz usłyszeć reklamę robota kuchennego.
Partnerzy marketingowi
 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
Promowanie Spotify u naszych partnerów. Udostępniamy tym partnerom określone Dane użytkownika i Dane dotyczące użytkowania, aby:
 • umożliwić Ci udział w promocjach Spotify, w tym okresach próbnych i innych ofertach łączonych,
 • promować Spotify w mediach i reklamach publikowanych w innych serwisach internetowych,
 • pomóc nam i naszym partnerom w mierzeniu skuteczności promocji Spotify.

Przykładowi partnerzy:
 • partnerzy marketingowi lub sponsorzy,
 • strony internetowe i aplikacje mobilne, które sprzedają nam przestrzeń reklamową w swoich serwisach,
 • partnerzy dostarczający urządzenia, aplikacje i urządzenia mobilne, którzy również oferują promocje Spotify.

Nasi partnerzy mogą również łączyć udostępnione przez nas dane osobowe z innymi danymi, które gromadzą na Twój temat, dotyczącymi na przykład sposobu korzystania z ich usług. My i nasi partnerzy możemy wykorzystywać te informacje do jak najlepszej personalizacji przedstawianych ofert, promocji i innych działań marketingowych.
Platformy hostingowe
 • Dane dotyczące użytkowania
Platformy hostingowe przechowują i dostarczają podcasty. Udostępniamy platformom hostingowym określone dane, gdy odtwarzasz podcast, np. Twój adres IP. Firma Spotify jest właścicielem dwóch platform hostingowych – Megaphone i Anchor. Możesz również odtwarzać podcasty dostępne na innych platformach hostingowych nienależących do Spotify.

Dostawcy podcastów powinni wyjaśnić w danym programie lub opisie odcinka, jaka platforma hostingowa obsługuje dany podcast. Zapoznaj się z Polityką prywatności danej platformy hostingowej, aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu przez nią danych.
Inni partnerzy
 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane z ankiet i badań
Pomoc w zrozumieniu i poprawieniu wyników sprzedaży naszych produktów oraz efektywności współpracy.
W zakładce „Aplikacje” na swoim koncie możesz sprawdzić listę połączonych usług partnerskich oraz je usuwać.
Badacze akademiccy
 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
Działania takie jak analiza statystyczna i badania akademickie, jednak wyłącznie w formie spseudonimizowanej. Dane pseudonimizowane są przypisane do określonego kodu, a nie imienia i nazwiska lub innych informacji, które pozwoliłyby Cię zidentyfikować.
Firmy Spotify dokonujące pomiarów działań marketingowych
 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
Udostępniamy dane poniższym spółkom Spotify w celu pomiaru skuteczności kampanii reklamowych prowadzonych w Usłudze Spotify:
 • In Defense of Growth Incorporated d/b/a Podsights,
 • Chartable Holding, Inc.
Inne firmy Grupy Spotify
 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań

Prowadzenie codziennych działań biznesowych, które pozwalają nam utrzymywać i dostarczać Ci Usługę Spotify.
Organy ścigania i inne organy
 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
Gdy w dobrej wierze uznamy, że jest to konieczne, na przykład w celu:
 • przestrzegania obowiązku prawnego,
 • odpowiedzi na wezwanie dotyczące toczącej się sprawy (np. nakaz przeszukania, nakaz sądowy lub wezwanie do sądu),
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszego lub strony trzeciej, odnoszącego się do:
  • bezpieczeństwa narodowego,
  • egzekwowania prawa,
  • procesu (sprawy w sądzie),
  • postępowania karnego,
  • ochrony czyjegoś bezpieczeństwa,
  • zapobiegania śmierci lub bezpośrednim obrażeniom ciała.
Nabywcy naszej firmy
 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań
W przypadku sprzedaży lub negocjacji sprzedaży naszej firmy z nabywcą lub potencjalnym nabywcą.
W takiej sytuacji możemy przekazać Twoje dane osobowe niniejszemu nabywcy lub jego spółce stowarzyszonej w ramach zawartej transakcji.

Góra strony ↑

6. Przechowywanie danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usługi Spotify lub ze względu na prawnie uzasadniony interes oraz przyczyny biznesowe Spotify, takie jak:

 • utrzymanie wydajności Usługi Spotify,
 • podejmowanie decyzji biznesowych na temat nowych funkcji oraz ofert w oparciu o dane,
 • przestrzeganie zobowiązań prawnych,
 • rozstrzyganie sporów.

Kryteria stosowane do określenia okresów przechowywania obejmują:

 • Jak możemy skrócić okres przechowywania danych? Nasze systemy są zaprojektowane w taki sposób, aby usuwać przestarzałe dane po 90 dniach, chyba że z uzasadnionych przyczyn biznesowych wybrany został inny okres.
 • Czy musimy przechowywać dane, aby dostarczyć usługi, których oczekują użytkownicy? Przechowujemy dane osobowe przez określony czas w celu dostarczania spersonalizowanej usługi naszym użytkownikom. Zazwyczaj przechowujemy historię odtwarzania przez cały okres funkcjonowania konta, na przykład aby przygotować retrospektywne playlisty, które cieszą się popularnością wśród naszych użytkowników (np. „Letnie wspomnienia muzyczne" albo podsumowanie Wrapped), a także spersonalizowane rekomendacje oparte na bieżącej aktywności.
 • Czy użytkownicy mogą samodzielnie aktualizować lub usuwać dane? Gdy użytkownicy mogą samodzielnie sprawdzać i aktualizować swoje dane osobowe, przechowujemy informacje tak długo, jak sobie tego życzą. Na przykład przechowujemy Twój adres email przypisany do konta Spotify i inne informacje o profilu, dopóki ich nie zmienisz lub nie usuniesz samodzielnie.
 • Czy musimy przechowywać dane, aby stosować się do naszych zasad i dbać o bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług? Możemy przechowywać przez ograniczony czas dane usunięte z Usługi Spotify w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, ochrony przeciw szkodliwym treściom na naszej platformie oraz podjęcia działań w odpowiedzi na zgłoszenia o naruszeniu prawa własności intelektualnej. Pomagają nam one w analizie potencjalnych naruszeń naszego Poradnika użytkownika oraz Warunków korzystania ze Spotify.
 • Czy Spotify podlega prawnemu lub umownemu obowiązkowi przechowywania lub usuwania danych? Przykłady obejmują przepisy dotyczące obowiązkowego przechowywania danych, nakazy rządowe, aby zachować dane istotne dla dochodzenia oraz dane zachowane na potrzeby postępowania sądowego. Usuniemy z kolei treści niezgodne z prawem, jeśli będziemy do tego zobowiązani w myśl przepisów.

Góra strony ↑

7. Przekazywanie danych do innych krajów

Spotify udostępnia dane osobowe na całym świecie spółkom należącym do Grupy Spotify, podwykonawcom oraz partnerom z uwagi na międzynarodowy charakter prowadzonej działalności. Zakres udostępnianych danych został określony w niniejszej Polityce. Podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane w krajach, w których przepisy o ochronie danych nie są tak restrykcyjne, jak przepisy prawa Unii Europejskiej, które mogą obowiązywać w Twoim miejscu zamieszkania. Zgodnie z tym prawem możesz na przykład nie mieć takich samych praw do swoich danych.

Za każdym razem, gdy przekazujemy dane osobowe za granicę, używamy narzędzi, aby:

 • mieć pewność, że przekazanie danych jest zgodne z obowiązującym prawem,
 • zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym na podobnym poziomie jak w Unii Europejskiej.

Stosujemy następujące mechanizmy prawne, aby mieć pewność, że przekazanie danych odbywa się zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej:

 • Standardowe klauzule umowne („SKU"). Klauzule te nakładają na drugą stronę obowiązek ochrony Twoich danych oraz zapewniają Ci prawa oraz ochronę na poziomie UE. Korzystamy z SKU na przykład do przekazywania danych osobowych opisanych w Sekcji 3 „Dane osobowe gromadzone przez Spotify" naszym dostawcom usług hostingowych, którzy korzystają z serwerów na terenie Stanów Zjednoczonych. Możesz korzystać ze swoich praw wynikających ze standardowych klauzul umownych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami lub stroną trzecią, która przetwarza Twoje dane osobowe.
 • Decyzje o adekwatności. Oznacza to, że przekazujemy dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których obowiązują odpowiednie przepisy o ochronie danych osobowych określone przez Komisję Europejską. Na przykład przekazujemy dane osobowe opisane w Sekcji 3 „Dane osobowe gromadzone przez Spotify" dostawcom z siedzibami w Zjednoczonym Królestwie, Kanadzie, Japonii, Republice Korei oraz Szwajcarii.

Identyfikujemy i stosujemy również dodatkowe zabezpieczenia, odpowiednio dla każdego transferu danych. Stosujemy na przykład:

 • zabezpieczenia techniczne, takie jak szyfrowanie i pseudonimizacja,
 • politykę oraz procesy mające na celu kwestionowanie nieproporcjonalnych lub niezgodnych z prawem wniosków organów władzy.

Góra strony ↑

8. Ochrona danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć dane osobowe naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że żaden system nie jest całkowicie bezpieczny.

Wdrożyliśmy wiele rozwiązań, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do danych oraz ich niepotrzebnemu przechowywaniu w naszych systemach. Obejmują one politykę w zakresie pseudonimizacji, szyfrowania, dostępu oraz przechowywania danych.

Jeśli chcesz zabezpieczyć swoje konto, zachęcamy Cię do:

 • używania silnego hasła, które jest powiązane tylko z kontem Spotify,
 • nieudostępniania nikomu swojego hasła,
 • ograniczenia dostępu do swojego komputera oraz przeglądarki,
 • wylogowania się po zakończeniu korzystania z Usługi Spotify na wspólnym urządzeniu,
 • zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o ochronie konta.

Możesz wylogować się ze Spotify w wielu miejscach jednocześnie za pomocą funkcji „Wyloguj się wszędzie" na stronie konta.

Jeśli inne osoby mają dostęp do Twojego konta Spotify (na przykład jeśli mają Twoją zgodę na korzystanie z niego na wspólnym urządzeniu), mogą uzyskać dostęp do danych osobowych, ustawień oraz Usługi Spotify na Twoim koncie.

Twoim obowiązkiem jest udzielenie pozwolenia osobom uprawnionym do korzystania z Twojego konta tylko wtedy, gdy nie masz nic przeciwko udostępnieniu im swoich danych osobowych. Korzystanie z konta Spotify przez inne osoby może mieć wpływ na Twoje spersonalizowane rekomendacje i pobieranie danych.

Góra strony ↑

9. Dzieci

Uwaga: niniejsza Polityka nie ma zastosowania do Spotify Kids, o ile nie stanowi tak Polityka prywatności Spotify Kids. Spotify Kids to osobna aplikacja Spotify.

W Usłudze Spotify obowiązuje minimalny limit wiekowy w każdym kraju lub regionie. Usługa Spotify nie jest skierowana do dzieci:

 • poniżej 13. roku życia lub
 • w wieku, w którym przetwarzanie ich danych osobowych jest nielegalne,
 • w wieku wymagającym zgody rodziców na przetwarzanie ich danych osobowych.

Nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy świadomie danych osobowych dzieci poniżej obowiązującego limitu wiekowego. Jeżeli jesteś osobą poniżej limitu wiekowego, prosimy o niekorzystanie z Usługi Spotify oraz nieprzekazywanie nam żadnych danych osobowych. Zamiast tego zalecamy korzystanie z konta Spotify Kids.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka poniżej dopuszczalnego limitu wiekowego i wiesz, że Twoje dziecko przekazało swoje dane osobowe Spotify, prosimy o kontakt z nami.

Jeśli dowiemy się, że pozyskaliśmy dane osobowe dziecka poniżej dopuszczalnego limitu wiekowego, podejmiemy stosowne kroki w celu usunięcia tych danych. Może się to wiązać z koniecznością usunięcia konta Spotify dziecka.

Korzystając ze wspólnego urządzenia w głównej Usłudze Spotify, należy zachować ostrożność w zakresie odtwarzania lub polecania jakichkolwiek treści osobom poniżej 18. roku życia, które mogą być dla nich nieodpowiednie.

Góra strony ↑

10. Zmiany niniejszej Polityki

Możemy co jakiś czas wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności. Możemy wyświetlić na przykład widoczne powiadomienie w Usłudze Spotify, przesłać wiadomość e-mail lub powiadomienie na urządzeniu.

Góra strony ↑

11. Kontakt z nami

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki skontaktuj się z naszym Inspektorem ochrony danych w jeden z poniższych sposobów:

 • wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@spotify.com
 • wyślij do nas list na adres: Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Sztokholm, Szwecja

Spotify AB jest administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką.

© Spotify AB

Góra strony ↑