Polityka prywatności Spotify

Obowiązuje od 5 grudnia 2023 r.

1. Informacje na temat niniejszej Polityki

2. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz ustawienia

3. Dane osobowe gromadzone przez Spotify

4. Cele wykorzystywania danych osobowych

5. Udostępnianie danych osobowych

6. Przechowywanie danych

7. Przekazywanie danych do innych krajów

8. Ochrona danych osobowych

9. Dzieci

10. Zmiany niniejszej Polityki

11. Kontakt z nami

1. Informacje na temat niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka opisuje sposób przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spotify AB.

Polityka ma zastosowanie w przypadku:

 • korzystania przez użytkownika ze wszystkich usług odtwarzania strumieniowego Spotify. Obejmuje to przykładowo:
  • korzystanie ze Spotify na dowolnym urządzeniu;
  • personalizację ustawień;
  • infrastrukturę niezbędną do świadczenia niniejszych usług;
  • połączenie konta Spotify z inną aplikacją;
  • bezpłatną oraz płatną wersję usługi (zwanymi dalej „Wersją Usługi");
 • inne usługi Spotify, które zawierają odnośnik do niniejszej Polityki prywatności, w tym strony internetowe Spotify, obsługę klienta i stronę internetową Społeczności Spotify.

Usługi te są poniżej nazywane zbiorczo „Usługą Spotify".

Możliwe, że co jakiś czas będziemy opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. One również będą podlegać niniejszej Polityce, o ile nie zostanie wyraźnie wskazane inaczej podczas ich wprowadzania.

Niniejsza Polityka ...

 • nie jest tożsama z Warunkami korzystania ze Spotify. Warunki korzystania to oddzielny dokument określający zapisy umowy prawnej między Tobą a Spotify, które dotyczą korzystania z Usługi Spotify, a także opisują zasady oraz prawa użytkownika Spotify;
 • nie dotyczy korzystania z pozostałych usług Spotify, dla których sporządzono osobne polityki prywatności, takich jak Anchor, Soundtrap, Megaphone i aplikacja Spotify Live.

Inne materiały i ustawienia

Niniejsza Polityka zawiera najważniejsze informacje na temat Twoich danych osobowych. Warto jednak zapoznać się z innymi materiałami i ustawieniami dotyczącymi prywatności:

 • Centrum ochrony prywatności: łatwa w obsłudze platforma z najistotniejszymi informacjami na temat prywatności;
 • Ustawienia prywatności: zarządzaj przetwarzaniem niektórych danych osobowych, w tym dopasowanych reklam;
 • Ustawienia powiadomień: decyduj, jakie wiadomości marketingowe chcesz otrzymywać od Spotify.
 • Ustawienia Spotify (na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych): zarządzaj wybranymi elementami Usługi Spotify, takimi jak ustawienia funkcji społecznościowych lub treści nieprzyzwoitych. W sekcji „Społecznościowe" możesz:
  • rozpocząć sesje prywatną;
  • zdecydować, czy udostępniać obserwującym informacje o tym, czego słuchasz w Spotify;
  • zdecydować, czy pokazywać ostatnio słuchanych wykonawców na swoim profilu publicznym.

W sekcji ustawień pod nazwą „Treści nieprzyzwoite" możesz zdecydować, czy na Twoim koncie Spotify mogą być odtwarzane treści nieprzyzwoite.

 • Polityka plików cookie: zawiera informacje na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie i zarządzamy Twoimi preferencjami dotyczącymi tych plików. Są one zapisywane na Twoim telefonie, tablecie lub komputerze, gdy odwiedzasz strony internetowe.

2. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz ustawienia

Wiele przepisów ochrony danych osobowych daje osobom fizycznym prawa dotyczące ich danych osobowych. Przepisy te obejmują Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).

Niektóre prawa mają zastosowanie wyłącznie, gdy Spotify korzysta z określonej „podstawy prawnej" do przetwarzania Twoich danych. Wyjaśniamy każdą z tych podstaw oraz to, kiedy Spotify z niej korzysta, w Sekcji 4 „Cele wykorzystywania danych osobowych".

Poniższa tabela zawiera informacje na temat:

 • Twoich praw;
 • okoliczności, w których mają one zastosowanie (takich jak wymagana podstawa prawna);
 • sposobu, w jaki możesz z nich korzystać.
Masz prawo do...
W jaki sposób?

Informacje

Informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych i sposobu ich przetwarzania

Udostępniamy informacje poprzez:

Dostęp

Żądania dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy

Możesz zażądać kopii swoich danych osobowych od Spotify na jeden z poniższych sposobów:

Po pobraniu danych osobowych otrzymasz informacje na temat danych, które Spotify ma obowiązek przekazać Ci zgodnie z art. 15 RODO. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz się z nami skontaktować.

Sprostowanie

Żądania zmiany lub aktualizacji danych osobowych, jeśli są one niedokładne albo niekompletne

Aby zmienić swoje Dane użytkownika, przejdź do sekcji „Edytuj profil” w ustawieniach konta lub skontaktuj się z nami.

Usuwanie

Żądania usunięcia niektórych swoich danych osobowych

Możesz wnieść o usunięcie przez nas:

 • danych osobowych, których nie potrzebujemy już do celów, dla których zostały zebrane;
 • danych osobowych, które przetwarzamy zgodnie z podstawą prawną, którą jest zgoda użytkownika, która została przez niego wycofana;
 • danych osobowych, gdy wnosisz sprzeciw (zob. sekcję „Sprzeciw” poniżej), a także:
  • gdy wnosisz uzasadniony sprzeciw
  • nie wyrażasz zgody na marketing bezpośredni.

W określonych sytuacjach Spotify nie może usunąć Twoich danych. Dzieje się tak między innymi, gdy:

 • ich przetwarzanie jest wciąż niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
 • interes Spotify w przetwarzaniu danych jest nadrzędny wobec interesu użytkownika powiązanego z ich usunięciem, np. gdy dane są nam potrzebne do ochrony naszych usług przed oszustwem;
 • Spotify ma obowiązek prawny do przechowywania danych
 • Spotify potrzebuje tych danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, np. w przypadku nierozwiązanej sprawy związanej z Twoim kontem.

Możesz usunąć swoje dane osobowe ze Spotify na kilka sposobów:

 • aby usunąć zawartość audio ze swojego profilu, zaznacz tę zawartość i wybierz opcję usunięcia. Możesz na przykład usuwać playlisty z profilu lub utwory z danej playlisty,
 • aby zażądać usunięcia innych danych osobowych ze Spotify, postępuj zgodnie ze wskazówkami na naszej stronie pomocy – dane te obejmują Dane użytkownika, Dane dotyczące użytkowania i inne dane wymienione w Sekcji 3. „Dane osobowe gromadzone przez Spotify”;
 • możesz się też z nami skontaktować i poprosić o usunięcie danych.

Ograniczenie przetwarzania

Żądania tymczasowego lub trwałego zaprzestania przetwarzania wszystkich lub niektórych danych osobowych

Możesz to zrobić, jeśli:

 • Twoje dane osobowe są niedokładne,
 • przetwarzamy dane niezgodnie z prawem,
 • dane nie są nam potrzebne do określonego celu
 • zgłaszasz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych i jesteśmy w trakcie jego rozpatrywania (zob. sekcję „Sprzeciw” poniżej).

Możesz zażądać tymczasowego lub trwałego zaprzestania przetwarzania danych.

Aby zażądać ograniczenia przetwarzania danych, skontaktuj się z nami.

Sprzeciw

Sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych

Możesz to zrobić, jeśli:

 • Spotify przetwarza dane osobowe zgodnie z podstawą prawną wynikającą z prawnie uzasadnionego interesu,
 • Spotify przetwarza Twoje dane na potrzeby dostarczania dopasowanych reklam.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu:

 • możesz przejść do Ustawień Usługi Spotify i wyłączyć lub dopasować niektóre funkcje, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Informacja o sposobie zarządzania dopasowanymi reklamami znajduje się na końcu tej sekcji.
 • skontaktuj się z nami.

Przenoszenie danych

Żądania kopii swoich danych osobowych w formacie elektronicznym oraz przekazania ich innemu podmiotowi w celu świadczenia przez niego usług.

Możesz wnieść o przekazanie Twoich danych, które są przez nas przetwarzane, jeśli są one przetwarzane zgodnie z podstawę prawną, którą jest zgoda użytkownika lub realizacja postanowień umowy. Spotify dołoży wszelkich starań, by spełnić każdą prośbę w możliwym zakresie.

Więcej informacji na temat korzystania z prawa do przenoszenia danych znajduje się w sekcji „Dostęp” poniżej.

Niepodleganie decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym procesie jej podejmowania

Niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym procesie podejmowania decyzji (decyzje podejmowane bez udziału człowieka), w tym profilowaniu, w przypadku gdy decyzja ta miałaby skutek prawny dla użytkownika lub inny równie istotny skutek.

Spotify nie przeprowadza żadnych zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji w ramach świadczenia usług.

Wycofanie zgody

Wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Możesz to zrobić, jeśli Spotify przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z podstawą prawną, którą jest zgoda użytkownika.

Aby wycofać zgodę:

Wniesienie skargi

Kontaktu ze szwedzkim Urzędem Ochrony Prywatności lub krajowym organem ochrony danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Dane szwedzkiego Urzędu Ochrony Prywatności znajdziesz tutaj. Możesz również odwiedzić stronę internetową krajowego organu ochrony danych osobowych.

Zarządzanie reklamami dopasowanymi

Co to są reklamy dopasowane?

 • Reklamy dopasowane to takie reklamy, które zostały opracowane z wykorzystaniem informacji o Tobie, aby odpowiadały Twoim zainteresowaniom. Są one również znane jako reklamy oparte na zainteresowaniach.
 • Na przykład dopasowanie reklamy ma miejsce, gdy nasz partner reklamowy posiada informacje wskazujące na to, że lubisz samochody. Dzięki temu możemy pokazywać Ci reklamy dotyczące samochodów.

Jak zarządzać dopasowaniem reklam?

 • Dopasowaniem reklam możesz zarządzać na swoim koncie w ustawieniach prywatności w sekcji „Dopasowane reklamy".
 • Dopasowaniem reklam możesz też zarządzać za pomocą linków w opisach odcinków wybranych podcastów, gdy dostawca treści czerpie zyski z treści reklamowych emitowanych w trakcie audycji, aby sfinansować tworzenie podcastu. Dostawca usługi hostingu, którym może nie być Spotify, zarządza tymi ustawieniami podcastu.

Jeśli w Ustawieniach prywatności wyłączysz dopasowane reklamy, możesz nadal otrzymywać reklamy w niektórych usługach. Usługi, w których są emitowane reklamy, obejmują bezpłatną Wersję Usługi, a także, w stosownych przypadkach, wersję płatną (np. w przypadku reklam w podcastach). Dobór tych reklam jest oparty na danych podanych w trakcie rejestracji oraz treściach odtwarzanych w naszych usługach. Jeśli na przykład słuchasz podcastu kulinarnego, możesz usłyszeć reklamę robota kuchennego.

Odpowiedni wiek użytkownika w kontekście dopasowanych reklam:

 • Odpowiedni wiek użytkownika, na którego są kierowane reklamy dopasowane, zależy od kraju, w którym się znajduje, a także zasad, jakie w nim obowiązują. Osoby, które nie osiągnęły odpowiedniego wieku, nie zobaczą dopasowanych reklam.
 • Osoby, które nie osiągnęły odpowiedniego wieku, nie mogą wyrazić zgody na dopasowane reklamy.
 • Zaczniemy wyświetlać dopasowane reklamy, gdy osiągniesz wiek uznawany za odpowiedni w Twoim kraju. Otrzymasz w tej sprawie powiadomienie od Usługi Spotify. Wiadomość będzie zawierała link do Ustawień prywatności, w których możesz zmienić swoje preferencje lub wyłączyć dopasowane reklamy w każdej chwili.

3. Dane osobowe gromadzone przez Spotify

Poniższe tabele przedstawiają kategorie Twoich danych osobowych, które gromadzimy:

Gromadzone z chwilą rejestracji w Usłudze Spotify
lub podczas aktualizacji konta

Kategoria

Opis

Dane użytkownika

Dane osobowe potrzebne do utworzenia konta Spotify i umożliwiające korzystanie z Usługi Spotify.

Rodzaj gromadzonych i wykorzystanych danych zależy od posiadanej Wersji Usługi, sposobu tworzenia konta, kraju, w którym przebywasz, oraz od tego, czy do logowania używane są usługi stron trzecich. Mogą one obejmować:

 • nazwę profilu,
 • adres e-mail,
 • hasło,
 • numer telefonu,
 • datę urodzenia,
 • płeć,
 • adres zamieszkania (więcej szczegółów poniżej),
 • kraj,
 • uczelnia wyższa (w przypadku Spotify Premium Student).

Niektóre z tych danych otrzymujemy od Ciebie np. w formularzu rejestracyjnym lub na stronie konta.

Gromadzimy również niektóre dane z Twojego urządzenia, np. kraj lub region. Więcej informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu przez nas tych danych znajdziesz w sekcji „Twoja ogólna (niedokładna) lokalizacja” w kategorii Dane dotyczące użytkowania.

Adres zamieszkania

Możemy poprosić o podanie Twojego adresu i przetwarzać go z następujących powodów:

 • sprawdzanie, czy kwalifikujesz się do korzystania z danej Wersji Usługi;
 • dostarczanie informacji wymaganych na mocy obowiązującego prawa;
 • świadczenie usług wsparcia;
 • do celów administracji podatkowej i rozliczeń;
 • dostarczania fizycznych towarów lub prezentów, które zamówił użytkownik.

W niektórych przypadkach możemy skorzystać z aplikacji mapowania innej firmy (np. z Map Google), aby zweryfikować Twój adres.

Gromadzone w związku z korzystaniem z Usługi Spotify

Kategorie

Opis

Dane dotyczące użytkowania

Twoje dane osobowe gromadzone podczas uzyskiwania dostępu do Usługi Spotify lub korzystania z niej.

Obejmuje to kilka rodzajów informacji wymienionych w poniższych sekcjach.

Informacje na temat sposobu korzystania ze Spotify

Przykłady:

 • informacje na temat Twojej Wersji Spotify;
 • Twoje działania w ramach Usługi Spotify (np. data oraz godzina), takie jak:
  • wyszukiwane hasła
  • historia odtwarzania
  • utworzone playlisty
  • Twoja Biblioteka
  • historia przeglądania
  • ustawienia konta
  • interakcje z innymi użytkownikami Spotify
  • korzystanie z usług stron trzecich, urządzeń i aplikacji w związku z Usługą Spotify
 • wnioski (tj. nasze spostrzeżenia) dotyczące zainteresowań i preferencji użytkownika formułowane w oparciu o korzystanie z Usługi Spotify;
 • treści udostępniane przez Ciebie w ramach udziału w akcjach promocyjnych Spotify, na przykład w konkursach lub loteriach;
 • treści udostępniane przez Ciebie w dowolnej części Usługi Spotify, takie jak obrazy, dźwięk, tekst, tytuły, opisy, komunikaty i innego rodzaju treści.

Dane techniczne

Przykłady:

 • informacje o adresie URL;
 • identyfikatory internetowe, takie jak pliki cookie i adresy IP;
 • informacje o używanych przez Ciebie urządzeniach, takie jak:
  • identyfikatory urządzeń
  • rodzaj połączenia sieciowego (np. Wi-Fi, 4G, LTE, Bluetooth)
  • operator
  • wydajność sieci i urządzenia
  • rodzaj przeglądarki
  • język
  • informacje umożliwiające zarządzanie prawami cyfrowymi
  • system operacyjny
  • wersja aplikacji Spotify
 • informacje (takie jak nazwa urządzenia, identyfikatory urządzeń, marka i wersja), które umożliwiają nam wykrywanie i łączenie się z urządzeniami i aplikacjami stron trzecich, takimi jak:
  • urządzenia w Twojej sieci Wi-Fi (np. głośniki), które mogą łączyć się z Usługą Spotify;
  • urządzenia udostępniane przez system operacyjny podczas łączenia się za pośrednictwem Bluetooth, wtyczki i instalacji;
  • aplikacje partnerskie Spotify sprawdzające, czy aplikacja jest zainstalowana na urządzeniu.

Twoja ogólna (niedokładna) lokalizacja

Twoja ogólna lokalizacja obejmuje kraj, region lub stan. Możemy ją określić na podstawie danych technicznych (np. adresu IP, ustawień języka urządzenia lub waluty płatności).

Lokalizacja jest nam potrzebna, aby:

 • przestrzegać wymogów terytorialnych zawartych w naszych umowach z właścicielami treści w Usłudze Spotify,
 • dostarczać Ci spersonalizowane treści i reklamy.

Dane sensoryczne urządzenia

Aktywowane ruchem lub kierunkiem dane sensoryczne urządzenia konieczne dla dostarczenia Ci określonych funkcjonalności Usługi Spotify. Są to dane gromadzone przez urządzenie na temat sposobu, w jaki trzymasz urządzenie lub nim poruszasz.

Dodatkowe dane przekazane przez Ciebie dobrowolnie

Kategorie

Opis

Dane głosowe

Zbieramy i przetwarzamy dane głosowe, jeśli masz dostęp do funkcji głosowych i postanowisz z nich skorzystać. Dane głosowe to nagrania dźwiękowe Twojego głosu oraz transkrypcje tych nagrań.

Więcej informacji na temat funkcji głosowych, ich konfiguracji lub wyłączania, znajdziesz w naszej Polityce sterowania głosem.

Dane dotyczące płatności i zakupów

Jeśli dokonujesz zakupu w Spotify lub rejestrujesz się w celu uzyskania dostępu do płatnej Wersji Usługi lub okresu próbnego, musimy przetworzyć Twoje dane dotyczące płatności.

Dokładne dane osobowe i zakres ich wykorzystania będą się różnić w zależności od metody płatności, ale będą zawierać takie informacje, jak:

 • nazwa;
 • datę urodzenia,
 • metoda płatności (np. karta kredytowa lub debetowa);
 • rodzaj karty kredytowej lub debetowej, data ważności i niektóre cyfry z numeru, jeżeli z niej skorzystano;
  (Uwaga: nigdy nie przechowujemy pełnego numeru karty ze względów bezpieczeństwa)
 • kod pocztowy;
 • numer telefonu komórkowego;
 • szczegóły zakupu oraz historia płatności.

Dane z ankiet i badań

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, które udostępniasz nam, wypełniając jakiekolwiek ankiety oraz biorąc udział w badaniach.

Niektóre z wyżej wymienionych danych otrzymujemy od stron trzecich. Poniższa tabela przedstawia kategorie niniejszych stron trzecich.

Dane gromadzone za pośrednictwem stron trzecich

Kategorie stron trzecich

Opis

Kategoria danych

Partnerzy uwierzytelniający

Jeśli zarejestrujesz się lub zalogujesz do Usługi Spotify za pośrednictwem usługi innej firmy, firma ta przekaże nam Twoje dane, które posłużą nam do utworzenia Twojego konta.

Dane użytkownika

Aplikacje, usługi i urządzenia stron trzecich, które łączysz ze swoim kontem Spotify

Jeśli połączysz swoje konto Spotify z aplikacją, usługą lub urządzeniem innej firmy, możemy zbierać i wykorzystywać uzyskane w ten sposób informacje w celu przeprowadzenia integracji.

Aplikacje, usługi i urządzenia podmiotów trzecich mogą obejmować:

 • media społecznościowe;
 • urządzenia, w tym:
  • sprzęt audio (np. głośniki i słuchawki),
  • inteligentne zegarki,
  • telewizory,
  • telefony komórkowe i tablety,
  • pojazdy motoryzacyjne (np. samochody),
  • konsole do gier.
 • usługi i platformy, takie jak asystenci głosowi lub platformy publikującej treści.

Przed zebraniem informacji od określonych podmiotów zewnętrznych poprosimy o Twoją zgodę.

Dane użytkownika

Dane dotyczące użytkowania

Partnerzy usług technicznych

Współpracujemy z partnerami usług technicznych, którzy przekazują nam określone dane. Dotyczy to także mapowania adresów IP do określenia niedokładnej lokalizacji (np. kraju, regionu lub stanu).

Umożliwia nam to świadczenie Usługi Spotify i zapewnianie odpowiednich treści i funkcjonalności.

Współpracujemy również z dostawcami usług bezpieczeństwa, którzy pomagają nam chronić konta użytkowników.

Dane użytkownika

Dane dotyczące użytkowania

Partnerzy i operatorzy płatności

Jeśli jako metodę płatności wybierzesz usługę zewnętrzną (np. świadczoną przez operatora telekomunikacyjnego) lub zechcesz płacić na podstawie faktury, możemy otrzymywać dane od naszych partnerów obsługujących płatności.

Umożliwia nam to:

 • przesyłanie Ci faktur,
 • przetwarzanie płatności,
 • dostarczenie zamówionych usług i produktów.

Jeśli przekierujemy Cię na stronę innego operatora, otrzymamy od niego dane powiązane z transakcją. Możemy przekierować Cię na przykład do sklepu wykonawcy na zewnętrznej platformie lub stronie z biletami.

Niniejsze dane umożliwiają nam:

 • obliczanie należnych prowizji,
 • analizowanie skuteczności współpracy z naszymi partnerami,
 • zrozumienie Twoich zainteresowań.

Dane dotyczące płatności i zakupów

Partnerzy reklamowi i marketingowi

Od niektórych partnerów reklamowych lub marketingowych otrzymujemy wnioski na temat Twoich zainteresowań i preferencji.

Umożliwia to nam dostarczanie trafniejszych reklam oraz treści marketingowych.

Dane dotyczące użytkowania

Nabyte spółki

Możemy otrzymywać dane o Tobie od nabywanych przez nas spółek. Ma to na celu doskonalenie naszych usług, produktów oraz oferty.

Dane użytkownika

Dane dotyczące użytkowania

W przypadku pobrania aplikacji Spotify i korzystania z niej bez zakładania konta gromadzimy ograniczoną ilość informacji na temat sposobu korzystania z Usługi Spotify, w tym Dane dotyczące użytkowania. Ma to na celu zrozumienia tego, w jaki sposób uzyskujesz dostęp do Usługi Spotify i w jaki sposób z niej korzystasz, oraz dostarczanie Ci najwyżej jakości usług w zależności od kraju lub regionu. Jeśli postanowisz założyć konto Spotify, aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności usługi, połączymy te dane z danymi Twojego konta Spotify.

4. Cele wykorzystywania danych osobowych

Poniższa tabela zawiera następujące informacje:

 • cele przetwarzania danych osobowych,
 • nasze uzasadnienia prawne (zwane dalej „podstawą prawną") każdego celu zgodnie z prawem o ochronie danych,
 • kategorie danych osobowych używanych do każdego celu (więcej informacji na ten temat znajdziesz w Sekcji 3 „Dane osobowe gromadzone przez Spotify"),

Poniżej zamieszczamy ogólne wyjaśnienia każdej z podstaw prawnych, które pomogą Ci w zrozumieniu danych w tabeli:

 • Realizacja postanowień umowy: zaistnienie konieczności przetwarzania danych osobowych przez Spotify (lub stronę trzecią) w następujących celach:
  • wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z zawartej z Tobą umowy, np. zobowiązań Spotify wynikających z Warunków korzystania mających na celu świadczenie Usługi Spotify
  • weryfikacja informacji przed zawarciem z Tobą nowej umowy.
 • Prawnie uzasadniony interes: gdy w interesie Spotify lub strony trzeciej jest wykorzystanie Twoich danych osobowych w określony sposób, co jest konieczne i uzasadnione, biorąc pod uwagę wszelkie ryzyko ponoszone przez Ciebie i innych użytkowników Spotify. Obejmuje to na przykład wykorzystanie danych dotyczących użytkowania w celu usprawnienia Usługi Spotify dla wszystkich użytkowników. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poznać konkretne uzasadnienie.
 • Zgoda: gdy Spotify zwraca się do Ciebie o aktywne wyrażenie Twojej zgody na wykorzystywanie przez Spotify Twoich danych osobowych do określonych celów.
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych: gdy Spotify ma obowiązek przetwarzania Twoich danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Cel przetwarzania danych
Podstawa prawna umożliwiająca realizację tego celu
Kategorie danych osobowych używanych do tego celu

Dostarczanie Usługi Spotify zgodnie z zawartą z Tobą umową.

Na przykład gdy używamy Twoich danych osobowych, aby:

 • utworzyć Twoje konto,
 • spersonalizować Twoje konto,
 • udostępnić Ci aplikację Spotify po pobraniu jej na urządzenie.

Realizacja postanowień umowy

 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów

Dostarczanie rozszerzonych elementów Usługi Spotify

Na przykład gdy używamy Twoich danych osobowych w celu umożliwienia Ci udostępniania innej osobie linku do zawartości Spotify.

Prawnie uzasadniony interes

Nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje:

 • utrzymanie działania i funkcjonalności Usługi Spotify
 • zapewnianie użytkownikom dostępu do Usługi Spotify i możliwości korzystania z tej Usługi.
 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów

Udostępnianie wybranych dodatkowych i dobrowolnych funkcji Usługi Spotify – w takim przypadku wyraźnie poprosimy Cię o zgodę

Zgoda

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane z ankiet i badań
 • Dane dotyczące płatności i zakupów

Diagnozowanie oraz usuwanie problemów z pomocą obsługi klienta Spotify.

Realizacja postanowień umowy

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania

Ocenienie i opracowywanie nowych funkcji, technologii i usprawnień w ramach usługi Spotify

Na przykład:

 • wykorzystujemy dane osobowe do opracowywania i doskonalenia algorytmów spersonalizowanych rekomendacji;
 • analizujemy, jak nasi użytkownicy odbierają nową funkcję, aby móc wprowadzić potencjalne zmiany.

Prawnie uzasadniony interes

Nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje rozwój i ulepszanie produktów i usług udostępnianych naszym użytkownikom.

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane z ankiet i badań

Do celów marketingowych lub reklamowych, gdy prawo wymaga uzyskania zgody

Na przykład gdy używamy plików cookie, aby zrozumieć Twoje zainteresowania lub gdy prawo wymaga uzyskania zgody na marketing e-mailowy

Zgoda

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane z ankiet i badań

Do innych celów marketingowych, promocyjnych lub reklamowych, gdy prawo nie wymaga uzyskania zgody

Na przykład gdy używamy Twoich danych osobowych w celu dopasowania reklam do Twoich zainteresowań.

Prawnie uzasadniony interes

Nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje wykorzystanie reklam do finansowania Usługi Spotify, dzięki czemu możemy oferować wiele jej funkcji za darmo.

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane z ankiet i badań

Przestrzeganie zobowiązań prawnych, którym podlegamy

Mogą to być:

 • zobowiązania wynikające z prawa kraju lub regionu, w którym przebywasz;
 • prawo Szwecji (ze względu na główną siedzibę firmy w Szwecji);
 • prawo Unii Europejskiej, które nas obowiązuje.

Na przykład używamy Twojej daty urodzenia, gdy jest to konieczne w celu potwierdzenia Twojego wieku.

Przestrzeganie zobowiązań prawnych

 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań

Zastosowanie się do wniosków organów ścigania, sądów lub innych właściwych organów.

Przestrzeganie zobowiązań prawnych oraz prawnie uzasadnionego interesu


Nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje pomoc organom ścigania w zapobieganiu poważnym przestępstwom lub ich wykrywaniu.

 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań

Wywiązanie się ze zobowiązań umownych wobec stron trzecich

Dostarczamy na przykład pseudonimizowane dane na temat odtworzeń użytkowników zgodnie z umową zawartą między nami a posiadaczem praw Spotify, która nas do tego zobowiązuje.

Prawnie uzasadniony interes

Nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje:

 • utrzymywanie naszych relacji z wykonawcami w celu świadczenia Usługi Spotify,
 • utrzymywanie naszych relacji ze stronami trzecimi w tym samym celu.
 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów

Podejmowanie odpowiednich działań w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa własności intelektualnej i nieodpowiednich treści

Prawnie uzasadniony interes

Nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje ochronę praw własności intelektualnej oraz oryginalnych treści.

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów

Ustanawianie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych

Na przykład, jeśli jesteśmy zaangażowani w spór sądowy i musimy dostarczyć informacje naszym prawnikom w związku z tą sprawą.

Prawnie uzasadniony interes

Nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje:

 • zasięganie porady prawnej;
 • ochrona nas samych, naszych użytkowników oraz stron trzecich w postępowaniach prawnych.
 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań

Planowanie biznesowe, raportowanie i prognozowanie

Na przykład, gdy analizujemy zbiorcze dane użytkowników, takie jak liczba nowych kont zarejestrowanych w danym kraju, aby zaplanować nowe rynki, na których wprowadzimy nasze usługi i produkty.

Prawnie uzasadniony interes

Nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje badania i planowanie, abyśmy mogli nadal z powodzeniem prowadzić naszą działalność.

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane dotyczące płatności i zakupów

Przetwarzanie płatności

Na przykład, gdy używamy Twoich danych osobowych w celu umożliwienia Ci zakupu subskrypcji Spotify.

Realizacja postanowień umowy oraz zgoda

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
 • Adres zamieszkania

Zapewnianie bezpieczeństwa usługi oraz wykrywanie oszustw i zapobieganie im.

Na przykład, gdy analizujemy dane użytkownika, aby sprawdzić, czy nie doszło do nieuczciwego korzystania z Usługi Spotify.

Prawnie uzasadniony interes

Nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje ochronę Usługi Spotify oraz naszych użytkowników przed oszustwami i innymi działaniami niezgodnymi z prawem.

 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane dotyczące płatności i zakupów

Przeprowadzanie badań i ankiet

Na przykład, gdy kontaktujemy się z użytkownikami w celu uzyskania opinii.

Prawnie uzasadniony interes

Nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje lepsze zrozumienie sposobu, w jaki użytkownicy postrzegają Usługę Spotify i z niej korzystają.

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane z ankiet i badań

5. Udostępnianie danych osobowych

Ta sekcja przedstawia podmioty, które otrzymują dane osobowe gromadzone lub generowane w wyniku korzystania przez Ciebie z Usługi Spotify.

Informacje dostępne publicznie

Poniższe dane osobowe będą zawsze publicznie dostępne w Usłudze Spotify (z wyjątkiem zablokowanych przez Ciebie użytkowników):

 • nazwa profilu;
 • zdjęcie profilowe;
 • publiczne playlisty;
 • innego rodzaju treści publikowane przez Ciebie w Usłudze Spotify oraz wszelkie powiązane tytuły, opisy i obrazy;
 • osoby, które obserwujesz w Usłudze Spotify;
 • osoby, które Cię obserwują w Usłudze Spotify.

Ty i inni użytkownicy możecie udostępniać pewne informacje za pośrednictwem usług stron trzecich, np. w mediach społecznościowych lub komunikatorach internetowych. Są to na przykład:

 • Twój profil,
 • wszelkie treści publikowane przez Ciebie w Spotify oraz szczegóły dotyczące tych treści,
 • Twoje playlisty i wszelkie powiązane z nimi tytuły, opisy i obrazy.

Gdy ma miejsce tego rodzaju udostępnienie, usługa strony trzeciej może przechowywać kopię danych w celu obsługi swoich funkcji.

Dane osobowe przekazane przez Ciebie dobrowolnie

Następujące dane osobowe udostępnimy tylko w przypadkach przedstawionych w poniższej tabeli:

 • w przypadku, gdy musimy udostępnić dane osobowe, aby umożliwić Ci dobrowolne korzystanie z funkcji Usługi Spotify albo aplikacji, usługi lub urządzenia strony trzeciej;
 • w przypadku udzielenia nam w inny sposób zgody na udostępnianie danych osobowych, np. poprzez wybranie odpowiednich ustawień w Usłudze Spotify lub wyrażenie zgody.
Kategorie odbiorców
Kategorie danych, które możesz udostępniać
Powód udostępnienia

Aplikacje, usługi i urządzenia stron trzecich, które łączysz ze swoim kontem Spotify

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania

Połączenie z Twoim kontem Spotify lub umożliwienie Ci korzystania z Usługi Spotify w połączeniu z aplikacjami, usługami lub urządzeniami stron trzecich

Aplikacje, usługi i urządzenia stron trzecich mogą obejmować:

 • aplikacje mediów społecznościowych,
 • głośniki,
 • telewizory,
 • platformy motoryzacyjne,
 • asystentów głosowych.

W zakładce „Aplikacje” na swoim koncie możesz sprawdzić listę połączonych usług stron trzecich oraz je usuwać.

Społeczność Spotify

 • Dane użytkownika

Umożliwienie Ci korzystania ze wsparcia Społeczności Spotify (Spotify Support Service)

W przypadku rejestracji konta na stronie Społeczności Spotify poprosimy Cię o utworzenie specjalnej nazwy profilu. Będzie ona publicznie dostępna dla każdej osoby korzystającej ze wsparcia Społeczności Spotify. Będziemy wyświetlać również wszelkie publikowane przez Ciebie pytania lub komentarze.

Inni użytkownicy Spotify

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe

Udostępnianie innym użytkownikom Spotify informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z Usługi Spotify, w tym Twoim obserwującym w Spotify

Na przykład w sekcji „Społecznościowe” w ustawieniach konta możesz zdecydować, czy ostatnio słuchani wykonawcy i tworzone przez Ciebie playlisty mają pojawiać się na Twoim profilu. Możesz też tworzyć wspólne playlisty lub do nich dołączać. Wspólne playlisty zawierają rekomendacje społecznościowe oparte na Twojej aktywności odtwarzania.

Wykonawcy i wytwórnie

 • Dane użytkownika

Otrzymywanie wiadomości lub ofert promocyjnych od wykonawców, wytwórni muzycznych lub innych partnerów

W tym celu możesz wyrazić zgodę na udostępnianie swoich Danych użytkownika. W dowolnym momencie masz możliwość zmiany zdania oraz wycofania zgody.

Informacje, które możemy udostępniać

W poniższej tabeli znajdują się szczegółowe informacje na temat tego, komu udostępniamy informacje i dlaczego.

Kategorie odbiorców
Kategorie danych
Powód udostępnienia

Dostawcy usług

 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań

Umożliwienie im świadczenia usług na rzecz Spotify

Do usługodawców zaliczamy podmioty, które zatrudniamy w celu:

 • świadczenia obsługi klienta;
 • obsługi infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia Usługi Spotify;
 • pomocy w zakresie ochrony i zabezpieczenia naszych systemów i usług (np. Google reCAPTCHA);
 • pomocy w zakresie promowania produktów, usług, wydarzeń i promocji Spotify (oraz naszych partnerów).

Partnerzy płatności

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące płatności i zakupów

Umożliwienie przetwarzania płatności oraz zapobieganie oszustwom

Partnerzy reklamowi

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania

Pomoc naszych partnerów w dostarczaniu trafniejszych reklam w Usłudze Spotify oraz pomiar ich skuteczności

Nasi partnerzy reklamowi pomagają nam na przykład w tworzeniu dopasowanych reklam.

Partnerzy marketingowi

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania

Promowanie Spotify u naszych partnerów. Udostępniamy tym partnerom określone Dane użytkownika i Dane dotyczące użytkowania, aby:

 • umożliwić Ci udział w promocjach Spotify, w tym okresach próbnych i innych ofertach łączonych;
 • promować Spotify w mediach i reklamach publikowanych w innych serwisach internetowych;
 • pomóc nam i naszym partnerom w mierzeniu skuteczności promocji Spotify.

Przykładowi partnerzy:

 • partnerzy marketingowi lub sponsorzy;
 • strony internetowe i aplikacje mobilne, które sprzedają nam przestrzeń reklamową w swoich serwisach;
 • partnerzy dostarczający urządzenia, aplikacje i urządzenia mobilne, którzy również oferują promocje Spotify.

Nasi partnerzy mogą również łączyć udostępnione przez nas dane osobowe z innymi danymi, które gromadzą na Twój temat, dotyczącymi na przykład sposobu korzystania z ich usług. My i nasi partnerzy możemy wykorzystywać te informacje do jak najlepszej personalizacji przedstawianych ofert, promocji i innych działań marketingowych.

Platformy hostingowe

 • Dane dotyczące użytkowania

Platformy hostingowe przechowują i dostarczają podcasty. Udostępniamy platformom hostingowym określone dane, gdy odtwarzasz podcast, np. Twój adres IP. Możesz również odtwarzać podcasty dostępne na innych platformach hostingowych nienależących do Spotify.

Dostawcy podcastów powinni wyjaśnić w danym programie lub opisie odcinka, jaka platforma hostingowa obsługuje dany podcast. Zapoznaj się z Polityką prywatności danej platformy hostingowej, aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu przez nią danych.

Badacze akademiccy

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania

Działania takie jak analiza statystyczna i badania akademickie, jednak wyłącznie w formie spseudonimizowanej. Dane pseudonimizowane są przypisane do określonego kodu, a nie imienia i nazwiska lub innych informacji, które pozwoliłyby Cię zidentyfikować.

Inne firmy z Grupy Spotify, w tym spółki nabywane przez Spotify

 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań

Prowadzenie codziennych działań biznesowych, które pozwalają nam utrzymywać, udoskonalać i dostarczać Ci Usługę Spotify oraz usługi świadczone przez spółki należące do Spotify

Na przykład:

 • umożliwienie naszym pracownikom, którzy są zatrudnieni w różnych spółkach grupy, opracowywania oraz doskonalenia funkcji Usługi Spotify;
 • udostępnianie danych naszym firmom dokonującym pomiarów marketingowych w celu pomiaru skuteczności kampanii reklamowych prowadzonych w Usłudze Spotify;
 • udostępnianie danych naszym spółkom specjalizującym się w podcastach w celu lepszego zrozumienia tendencji panujących wśród słuchaczy.

Organy ścigania i inne organy lub strony postępowania sądowego

 • Dane użytkownika
 • Dane dotyczące użytkowania

Gdy w dobrej wierze uznamy, że jest to konieczne, na przykład w celu:

 • przestrzegania obowiązku prawnego;
 • odpowiedzi na wezwanie dotyczące toczącej się sprawy (np. nakaz przeszukania, nakaz sądowy lub wezwanie do sądu);
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszego lub strony trzeciej, odnoszącego się do:
  • bezpieczeństwa narodowego,
  • egzekwowania prawa,
  • procesu (sprawy w sądzie),
  • postępowania karnego,
  • ochrony czyjegoś bezpieczeństwa,
  • zapobiegania śmierci lub bezpośrednim obrażeniom ciała.

Nabywcy naszej firmy

 • Dane użytkownika
 • Adres zamieszkania
 • Dane dotyczące użytkowania
 • Dane głosowe
 • Dane dotyczące płatności i zakupów
 • Dane z ankiet i badań

W przypadku sprzedaży lub negocjacji sprzedaży naszej firmy z nabywcą lub potencjalnym nabywcą

W takiej sytuacji możemy przekazać Twoje dane osobowe niniejszemu nabywcy lub jego spółce stowarzyszonej w ramach zawartej transakcji.

6. Przechowywanie danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usługi Spotify lub ze względu na prawnie uzasadniony interes oraz przyczyny biznesowe Spotify, takie jak:

 • utrzymanie wydajności Usługi Spotify,
 • podejmowanie decyzji biznesowych na temat nowych funkcji oraz ofert na podstawie danych,
 • przestrzeganie zobowiązań prawnych,
 • rozstrzyganie sporów.

Wybrane kategorie okresów przechowywania danych oraz kryteria, którymi się kierujemy w celu ich określania:

 • Dane przechowywane do momentu usunięcia ich przez Ciebie
  Masz prawo żądania usunięcia przez nas niektórych Twoich danych osobowych. Więcej informacji o usuwaniu danych oraz okoliczności, w których spełniamy to żądanie, można znaleźć w części „Usuwanie danych" w Sekcji 2. „Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz ustawienia".
  Możesz również usunąć niektóre dane osobowe bezpośrednio w Usłudze Spotify, np. poprzez zamianę lub usunięcie swojego zdjęcia profilowego. Gdy użytkownicy mogą samodzielnie sprawdzać i aktualizować swoje dane osobowe, przechowujemy informacje tak długo, jak sobie tego życzą, chyba że ma zastosowanie jeden z celów ograniczonych opisanych poniżej.
 • Dane wygasające po określonym czasie
  Ustaliliśmy pewne okresy przechowywania, aby niektóre dane wygasły po upływie określonego czasu. Są to na przykład dane osobowe wprowadzone w pole wyszukiwania, które są zazwyczaj usuwane po upływie 90 dni.
 • Dane przechowywane do momentu usunięcia konta Spotify
  Niektóre dane przechowujemy do momentu usunięcia Twojego konta Spotify, np. nazwę użytkownika oraz informacje na profilu. Zazwyczaj przechowujemy historię odtwarzania przez cały okres funkcjonowania konta, na przykład aby przygotować retrospektywne playlisty, które cieszą się popularnością wśród naszych użytkowników, a także spersonalizowane rekomendacje dobierane na podstawie aktywności odtwarzania (np. „Twoja kapsuła czasu" oraz „Letnie wspomnienia muzyczne"). Gdy Twoje konto Spotify zostaje usunięte, Twoje dane zostają usunięte lub pozbawione elementów pozwalających na zidentyfikowanie Twojej tożsamości.
 • Dane przechowywane przez dłuższy okres w ograniczonych celach
  Po usunięciu Twojego konta przechowujemy niektóre dane przez dłuższy czas, ale w bardzo ograniczonych celach. Mogą one wynikać między innymi ze zobowiązań prawnych lub umownych, na przykład przepisów dotyczących przechowywania danych, rozporządzeń rządowych nakładających obowiązek zachowania danych istotnych dla dochodzenia oraz dane zachowane na potrzeby postępowania sądowego. Możemy również przechowywać przez ograniczony czas dane usunięte z Usługi Spotify w następujących przykładowych celach:
  • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników,
  • ochrona przed szkodliwymi treściami na naszej platformie.

Pomagają nam one w analizie potencjalnych naruszeń naszych Wytycznych dla użytkowników Spotify oraz naszej Polityki treści Spotify. Usuwamy natomiast treści niezgodne z prawem, jeśli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy.

7. Przekazywanie danych do innych krajów

Spotify udostępnia dane osobowe na całym świecie spółkom należącym do Grupy Spotify, podwykonawcom oraz partnerom z uwagi na międzynarodowy charakter prowadzonej działalności. Zakres udostępnianych danych został określony w niniejszej Polityce. Podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane w krajach, w których przepisy o ochronie danych nie są tak restrykcyjne, jak przepisy prawa Unii Europejskiej, które mogą obowiązywać w Twoim miejscu zamieszkania. Zgodnie z tym prawem możesz na przykład nie mieć takich samych praw do swoich danych.

Za każdym razem, gdy przekazujemy dane osobowe za granicę, używamy narzędzi, aby:

 • mieć pewność, że przekazanie danych jest zgodne z obowiązującym prawem,
 • zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym na podobnym poziomie jak w Unii Europejskiej.

Stosujemy następujące mechanizmy prawne, aby mieć pewność, że przekazanie danych odbywa się zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej:

 • Standardowe klauzule umowne („SKU"). Klauzule te nakładają na drugą stronę obowiązek ochrony Twoich danych oraz zapewniają Ci prawa oraz ochronę na poziomie UE. Korzystamy z SKU na przykład do przekazywania danych osobowych opisanych w Sekcji 3 „Dane osobowe gromadzone przez Spotify" naszym dostawcom usług hostingowych, którzy korzystają z serwerów na terenie Stanów Zjednoczonych. Możesz korzystać ze swoich praw wynikających ze standardowych klauzul umownych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami lub stroną trzecią, która przetwarza Twoje dane osobowe.
 • Decyzje o adekwatności. Oznacza to, że przekazujemy dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których obowiązują odpowiednie przepisy o ochronie danych osobowych określone przez Komisję Europejską. Na przykład przekazujemy dane osobowe opisane w Sekcji 3. „Dane osobowe gromadzone przez Spotify" dostawcom z siedzibami w Zjednoczonym Królestwie, Kanadzie, Japonii, Republice Korei oraz Szwajcarii.

Identyfikujemy i stosujemy również dodatkowe zabezpieczenia, odpowiednio dla każdego transferu danych. Stosujemy na przykład:

 • zabezpieczenia techniczne, takie jak szyfrowanie i pseudonimizacja;
 • politykę oraz procesy mające na celu kwestionowanie nieproporcjonalnych lub niezgodnych z prawem wniosków organów władzy.

8. Ochrona danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć dane osobowe naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że żaden system nie jest całkowicie bezpieczny.

Wdrożyliśmy wiele rozwiązań, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do danych oraz ich niepotrzebnemu przechowywaniu w naszych systemach. Obejmują one politykę w zakresie pseudonimizacji, szyfrowania, dostępu oraz przechowywania danych.

Jeśli chcesz zabezpieczyć swoje konto, zachęcamy Cię do:

 • używania silnego hasła, które jest powiązane tylko z kontem Spotify;
 • nieudostępniania nikomu swojego hasła;
 • ograniczenia dostępu do swojego komputera oraz przeglądarki;
 • wylogowania się po zakończeniu korzystania z Usługi Spotify na wspólnym urządzeniu;
 • zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o ochronie konta.

Możesz wylogować się ze Spotify w wielu miejscach jednocześnie za pomocą funkcji „Wyloguj się wszędzie" na stronie konta.

Jeśli inne osoby mają dostęp do Twojego konta Spotify, mogą uzyskać dostęp do danych osobowych, ustawień oraz Usługi Spotify na Twoim koncie. Na przykład w przypadku zezwolenia innej osobie na korzystanie z Twojego konta na wspólnym urządzeniu.

Twoim obowiązkiem jest pozwalanie osobom uprawnionym do korzystania z Twojego konta tylko wtedy, gdy nie masz nic przeciwko udostępnieniu im swoich danych osobowych. Korzystanie z konta Spotify przez inne osoby może mieć wpływ na Twoje spersonalizowane rekomendacje i pobieranie danych.

9. Dzieci

Uwaga: niniejsza Polityka nie ma zastosowania do Spotify Kids, o ile nie stanowi tak Polityka prywatności Spotify Kids. Spotify Kids to osobna aplikacja Spotify.

W Usłudze Spotify obowiązuje minimalny limit wiekowy w każdym kraju lub regionie. Usługa Spotify nie jest skierowana do dzieci:

 • poniżej 13. roku życia lub
 • w wieku, w którym przetwarzanie ich danych osobowych jest nielegalne,
 • w wieku wymagającym zgody rodziców na przetwarzanie ich danych osobowych.

Nie gromadzimy ani nie wykorzystujemy świadomie danych osobowych dzieci poniżej obowiązującego limitu wiekowego. Jeżeli jesteś osobą poniżej limitu wiekowego, prosimy o niekorzystanie z Usługi Spotify oraz nieprzekazywanie nam żadnych danych osobowych. Zamiast tego zalecamy korzystanie z konta Spotify Kids.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka poniżej dopuszczalnego limitu wiekowego i wiesz, że Twoje dziecko przekazało swoje dane osobowe Spotify, prosimy o kontakt z nami.

Jeśli dowiemy się, że pozyskaliśmy dane osobowe dziecka poniżej dopuszczalnego limitu wiekowego, podejmiemy stosowne kroki w celu usunięcia tych danych. Może się to wiązać z koniecznością usunięcia konta Spotify dziecka.

Korzystając ze wspólnego urządzenia w głównej Usłudze Spotify, zachowaj ostrożność w zakresie odtwarzania lub polecania jakichkolwiek treści osobom poniżej 18. roku życia.

10. Zmiany niniejszej Polityki

Możemy co jakiś czas wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności. Możemy wyświetlić na przykład widoczne powiadomienie w Usłudze Spotify, przesłać wiadomość e-mail lub powiadomienie na urządzeniu.

11. Kontakt z nami

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki skontaktuj się z naszym Inspektorem ochrony danych w jeden z poniższych sposobów:

 • wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@spotify.com
 • wyślij do nas list na adres: Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Sztokholm, Szwecja

Spotify AB jest administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z niniejszą Polityką.

© Spotify AB