Regulamin Oferty promocyjnej Spotify Premium

Witamy na stronie Regulaminu Oferty promocyjnej Spotify Premium. Znajdziesz tu warunki
i postanowienia dotyczące korzystania z oferty promocyjnej, w której się zarejestrowałeś(-aś).

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM. ZAWIERA ON WARUNKI I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI OFERT PROMOCYJNYCH SPOTIFY PREMIUM ORAZ INFORMACJE O TYM, CO DZIEJE SIĘ PO ZAKOŃCZENIU OFERTY PROMOCYJNEJ SPOTIFY PREMIUM.

  1. Wprowadzenie.

Oferty promocyjne Spotify Premium (każda zwana „Ofertą promocyjną") są udostępniane przez serwis Spotify zgodnie z Regulaminem korzystania z serwisu Spotify („Regulamin korzystania z serwisu Spotify").

Każda Oferta promocyjna jest dostępna w ramach płatnego planu subskrypcyjnego (określonego w Regulaminie korzystania z serwisu Spotify), takiego jak odpowiednio: Spotify Premium Individual, Spotify Premium Student, Spotify Premium Rodzina lub Spotify Premium Duo i stanowi przedmiot prezentowanej oferty (każdej zwanej „Usługą Spotify Premium").

Zgodnie z opisem Usługi Spotify Premium przedstawionym w ramach Oferty promocyjnej niniejszy regulamin („Regulamin Oferty promocyjnej") stanowi uzupełnienie i załącznik do dodatkowych warunków i postanowień dotyczących danej Usługi Spotify Premium przedstawionych poniżej:

Regulamin korzystania z Usługi Premium Spotify określony w Ofercie promocyjnej

Spotify Premium Individual

Spotify Premium Student

Spotify Premium Rodzina

Spotify Premium Duo

W przypadku każdej Oferty promocyjnej w razie jakiejkolwiek niezgodności między niniejszym Regulaminem Oferty promocyjnej a odpowiednimi warunkami wymienionymi w powyższej tabeli niniejszy Regulamin Oferty promocyjnej będzie mieć moc rozstrzygającą.

  1. Oferta promocyjna.

Każda Oferta promocyjna zapewnia dostęp do przedstawionej usługi Spotify Premium:

A. w reklamowanej cenie (jeśli dotyczy) oraz

B. w trakcie trwania okresu początkowego określonego w punkcie 5 niniejszego regulaminu, począwszy od momentu potwierdzenia akceptacji przedstawionej Oferty promocyjnej, poprzez przesłanie ważnych danych dotyczących płatności, które zostały zaakceptowane przez firmę Spotify („Okres promocyjny").

Przesyłając swoje dane dotyczące płatności, (i) potwierdzasz akceptację reklamowanej Oferty promocyjnej; (ii) akceptujesz Regulamin Oferty promocyjnej, w tym odpowiednie warunki i postanowienia dotyczące reklamowanej Usługi Premium Spotify (jak opisano powyżej) oraz (iii) akceptujesz Regulamin korzystania z serwisu Spotify. Wszystkie informacje zebrane przez Spotify w ramach jakiejkolwiek Oferty promocyjnej będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z naszą Polityką prywatności. O ile nie określono inaczej, Oferty promocyjne nie zapewniają dostępu do towarów lub usług podmiotów zewnętrznych ani na niego nie zezwalają.

  1. Uprawnienie do skorzystania z oferty.

Aby móc skorzystać z Oferty promocyjnej, użytkownicy (każdy zwany „Uprawnionym użytkownikiem") muszą spełniać wszystkie poniższe warunki:

A. O ile nie rejestrujesz się w Ofercie promocyjnej przedstawionej jako dostępnej dla dotychczasowych subskrybentów Usługi Spotify Premium, musisz być nowym subskrybentem wszelkiego typu Usług Spotify Premium lub Usługi Nieograniczonej (zgodnie z treścią Regulaminu korzystania z serwisu Spotify), który nie subskrybował ani nie zgodził się korzystać z wersji próbnej Usługi Spotify Premium lub Usługi Nieograniczonej w jakimkolwiek momencie w przeszłości.
B. Jeśli rejestrujesz się w Ofercie promocyjnej przedstawionej jako dostępnej tylko dla dotychczasowych subskrybentów Usługi Spotify Premium, musisz być dotychczasowym subskrybentem odpowiedniej Usługi Spotify Premium (zgodnie z opisem), której subskrypcja wygasła przed określoną w opisie datą.

C. W odniesieniu do Ofert promocyjnych w ramach planów subskrypcyjnych
Spotify Premium Student,
Spotify Premium Rodzina i Spotify Premium Duo: dodatkowe kryteria uprawniające do korzystania są określone w odpowiednich warunkach i postanowieniach dotyczących tych planów subskrypcyjnych.

D. O ile nie określono inaczej, należy podać Spotify ważną i aktualną metodę płatności zatwierdzoną przez Spotify (karty prepaid i karty podarunkowe Spotify nie są ważnymi metodami płatności).

E. O ile nie określono inaczej, należy podać Spotify powyższą metodę płatności bezpośrednio,
a nie za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego (np. nie przez operatora kablowego, dostawcę usług telekomunikacyjnych lub innego dystrybutora).

F. Dodatkowe kryteria uczestnictwa (o ile takie istnieją) ogłaszane od czasu do czasu w związku z Ofertą promocyjną.

Uprawnieni użytkownicy mogą zaakceptować Ofertę promocyjną tylko raz — poprzedni użytkownicy nie mogą ponownie skorzystać z oferty.

  1. Dostępność.

Oferta promocyjna musi zostać zaakceptowana przed określoną datą wygaśnięcia, jeśli taka istnieje. Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione przez prawo, Spotify zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszenia lub zakończenia Oferty promocyjnej w dowolnym momencie i z jakichkolwiek przyczyn. W takim przypadku nie uznajemy późniejszych rejestracji w ramach Oferty promocyjnej.

  1. Okres obowiązywania i anulowanie.

W przypadku dowolnej Oferty promocyjnej odpowiedni Okres promocyjny będzie trwać przez czas określony w opisie usługi, zgodnie z wyżej wymienionym punktem 4.

O ile nie anulujesz Oferty promocyjnej przed końcem Okresu promocyjnego, automatycznie staniesz się osobą korzystającą z subskrypcji cyklicznej danej Usługi Premium Spotify, w której zarejestrujesz się w ramach Oferty promocyjnej, a podana metoda płatności zostanie automatycznie obciążona obowiązującą wówczas opłatą miesięczną. Wszystkie funkcje Usługi Spotify Premium, które są objęte limitem czasowym, zostaną skrócone o czas trwania Okresu promocyjnego.

Jeśli anulujesz Ofertę promocyjną w Okresie promocyjnym, utracisz dostęp do Usługi Spotify Premium, a Twoje konto Spotify przełączy się na darmowe konto Spotify pod koniec Okresu promocyjnego. Aby anulować subskrypcję, zaloguj się na konto Spotify i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie konta lub kliknij tutaj i postępuj zgodnie z instrukcjami.