Spotify® Premium dla rodziny – regulamin

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM. OBEJMUJE ON WAŻNE WARUNKI I OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI SUBSKRYPCJI SPOTIFY PREMIUM DLA RODZINY.

2020-07-01

1. Wprowadzenie

Subskrypcja Spotify Premium dla rodziny („Subskrypcja Premium dla rodziny") jest udostępniana przez serwis Spotify zgodnie z niniejszym regulaminem („Regulamin korzystania z subskrypcji Premium dla rodziny") oraz Regulaminem korzystania z serwisu Spotify, który zostaje niniejszym włączony przez odniesienie. Użyte terminy pisane wielką literą, ale niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają takie samo znaczenie jak w Regulaminie korzystania z serwisu Spotify.

Subskrypcja Premium dla rodziny nadaje właścicielowi konta głównego oraz maksymalnie pięciu (5) członkom rodziny dostęp do kont podrzędnych w usłudze Spotify Premium dla rodziny od momentu aktywacji konta głównego dokonanej poprzez podanie informacji o karcie płatniczej i zapłacenie reklamowanej ceny. Podając informacje o karcie płatniczej, użytkownik (i) wyraża zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z naszą Polityką prywatności oraz (ii) przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy Regulamin korzystania z Subskrypcji Premium dla rodziny.

W ramach usługi Spotify Premium dla rodziny serwis Spotify może oferować aplikację Spotify Kids. Tworząc konto podrzędne Spotify Kids, użytkownik potwierdza, że jest prawnym opiekunem każdego dziecka korzystającego z konta. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności Spotify Kids, która dotyczy każdego użytkownika aplikacji Spotify Kids. Aplikacja Spotify Kids jest dostępna tylko w ramach subskrypcji Premium dla rodziny.

2. Uprawnienia i weryfikacja

A. Aby móc skorzystać z Subskrypcji Premium dla rodziny, zarówno właściciel konta głównego, jak i właściciele kont podrzędnych muszą należeć do tej samej rodziny i mieszkać pod tym samym adresem.

B. Po aktywacji konta podrzędnego w subskrypcji Premium dla rodziny (za wyjątkiem konta Spotify Kids), użytkownik zostanie poproszony o weryfikację adresu domowego.

C. Od czasu do czasu możemy poprosić o ponowną weryfikację adresu zamieszkania użytkownika w celu potwierdzenia, że nadal spełnia on kryteria uczestnictwa.

Korzystamy z funkcji wyszukiwania adresów w usłudze Mapy Google, aby pomóc użytkownikowi znaleźć i ustawić adres. Adres wprowadzony podczas aktywacji lub ponownej weryfikacji podlega Dodatkowym warunkom korzystania z usługi Mapy Google oraz Polityce prywatności Google.

Spotify zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub zawieszenia dostępu do usługi Spotify Premium dla rodziny oraz kont Spotify Premium dla rodziny w dowolnym momencie, jeśli użytkownik nie spełni kryteriów kwalifikacyjnych określonych w Regulaminie korzystania z serwisu Spotify.

3. Anulowanie

Subskrypcję Premium dla rodziny można anulować w dowolnym momencie, logując się na konto Spotify i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Konta lub klikając tutaj i postępując zgodnie z instrukcjami. Jeśli właściciel konta głównego anuluje Subskrypcję Premium dla rodziny lub konto zostanie usunięte w inny sposób, konto nadrzędne i konta podrzędne zostaną automatycznie przełączone na Usługę bezpłatną Spotify, a wszelkie konta Spotify Kids zostaną usunięte.

4. Dostępność Subskrypcji Premium dla rodziny

Spotify zastrzega sobie prawo do zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia Subskrypcji Premium dla rodziny w całości lub w części w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Po upływie tego czasu firma Spotify nie będzie zobowiązana do utrzymania ani zezwolenia na wykupienie kolejnej Subskrypcji Premium dla rodziny.

5. Inne ograniczenia

A. Kart podarunkowych Spotify oraz przedpłaconych kart w systemie zamkniętym nie można używać jako ważnej formy płatności za Subskrypcję Premium dla rodziny.

B. Nie można stosować żadnych innych rabatów.

C. Nie obowiązują zwroty ani uznania za częściowe miesięczne subskrypcje.

D. Spotify przekaże użytkownikowi informacje o wszelkich zmianach cen, które użytkownik może zaakceptować lub odrzucić zgodnie z Regulaminem korzystania z serwisu Spotify.

E. Uwaga: jeśli użytkownik jest właścicielem konta Premium, wykupując Subskrypcję Premium dla rodziny, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że przed końcem opłaconego okresu subskrypcji nie będą możliwe żadne zwroty kosztów za zmianę planu Premium na inny. Po przystąpieniu do programu nastąpi natychmiastowe przełączenie na Subskrypcję Premium dla rodziny, a dostęp do usługi Spotify Premium nie ulegnie zmianie, ale niewykorzystany okres trwania pakietu Premium, za który została wcześniej uiszczona opłata, w tym wszelkie pozostałe dni Próbne, zostanie utracony.

Contracting entity:

Spotify AB

Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm

Sweden (Szwecja)

SE556703748501