Spotify® Premium for Family – regulamin

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM. OBEJMUJE ON WAŻNE WARUNKI I OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI SUBSKRYPCJI SPOTIFY PREMIUM FAMILY.

19 sierpnia 2019

1. Wprowadzenie

Subskrypcja Spotify Premium Family („Subskrypcja Premium Family”) jest udostępniana przez serwis Spotify zgodnie z niniejszym regulaminem („Regulamin korzystania z subskrypcji Premium Family”) oraz [Regulaminem korzystania z serwisu Spotify] (https://www.spotify.com/legal/end-user-agreement), który zostaje niniejszym włączony przez odniesienie. Użyte terminy pisane wielką literą, ale nie określone w niniejszym dokumencie, mają takie samo znaczenie jak w Regulaminie korzystania z serwisu Spotify.

Subskrypcja Premium Family nadaje właścicielowi konta głównego oraz maksymalnie pięciu (5) członkom rodziny dostęp do kont podrzędnych w usłudze Spotify Premium Family od momentu aktywacji konta głównego dokonanej poprzez podanie informacji o karcie płatniczej i zapłacenie reklamowanej ceny. Podając informacje o karcie płatniczej, użytkownik (i) wyraża zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z naszą Polityką prywatności oraz (ii) przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy Regulamin korzystania z Subskrypcji Premium Family.

2. Uprawnienia i weryfikacja

A. Aby móc skorzystać z Subskrypcji Premium Family, zarówno właściciel konta głównego, jak i właściciele kont podrzędnych muszą należeć do tej samej rodziny i mieszkać pod tym samym adresem.

B. Po aktywacji konta podrzędnego w subskrypcji Premium Family użytkownik zostanie poproszony o weryfikację adresu domowego.

C. Od czasu do czasu możemy poprosić o ponowną weryfikację adresu zamieszkania użytkownika w celu potwierdzenia, że nadal spełnia on kryteria uczestnictwa.

Korzystamy z funkcji wyszukiwania adresów w usłudze Mapy Google, aby pomóc znaleźć i ustawić adres. Adres wprowadzony podczas aktywacji lub ponownej weryfikacji podlega Dodatkowym warunkom korzystania z usługi Mapy Google oraz Polityce prywatności Google.

Spotify zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub zawieszenia dostępu do usługi Spotify Premium Family oraz kont Spotify Premium Family w dowolnym momencie, jeśli użytkownik nie spełni kryteriów kwalifikacyjnych określonych w Regulaminie korzystania z serwisu Spotify.

3. Anulowanie

Subskrypcję Premium Family można anulować w dowolnym momencie, logując się na konto Spotify i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Konta lub klikając tutaj i postępując zgodnie z instrukcjami. Jeśli właściciel konta głównego anuluje Subskrypcję Premium Family lub konto zostanie usunięte w inny sposób, konta podrzędne zostaną automatycznie przekonwertowane do Bezpłatnego serwisu Spotify.

4. Dostępność Subskrypcji Premium Family

Spotify zastrzega sobie prawo do zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia Subskrypcji Premium Family w całości lub w części w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Po upływie tego czasu firma Spotify nie będzie zobowiązana do utrzymania ani zezwolenia na wykupienie kolejnej Subskrypcji Premium Family.

5. Inne ograniczenia

A. Kart podarunkowych Spotify oraz innych przepłaconych form płatniczych nie można używać jako ważnej formy płatności za Subskrypcję Premium Family.

B. Jeśli obecnie korzystasz z serwisu Spotify w ramach usług oferowanych przez stronę trzecią (np. firmę telekomunikacyjną), nie możesz skorzystać z tej oferty.

C. Nie można zastosować żadnych innych rabatów.

D. Nie obowiązują zwroty ani kredyty za częściowe miesięczne subskrypcje.

E. Spotify przekaże Ci informacje o zmianach cen. Możesz zaakceptować lub odrzucić te zmiany zgodnie z Regulaminem korzystania z serwisu Spotify.

F. Uwaga: jeśli użytkownik jest właścicielem konta Premium, wykupując Subskrypcję Premium Family, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że przed końcem opłaconego okresu subskrypcji nie będą możliwe żadne zwroty kosztów za zmianę planu Premium na inny. Po przystąpieniu do programu nastąpi natychmiastowe przełączenie na Subskrypcję Premium Family, a dostęp do usługi Spotify Premium nie ulegnie zmianie, ale niewykorzystany okres trwania pakietu Premium, za który została wcześniej uiszczona opłata, w tym wszelkie pozostałe dni Próbne, zostanie utracony.

Contracting entity: Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Szwecja) SE556703748501