Spotify® – Warunki oferty 60-dniowego bezpłatnego okresu próbnego

Niniejsza oferta („Oferta 60-dniowego bezpłatnego okresu próbnego”), prezentowana Państwu przez Spotify (zgodnie z definicją zawartą Ogólne Warunki Umowne Korzystania z Serwisu Spotify), uprawnia Państwa do korzystania z serwisu Spotify Premium Service (zgodnie z definicją zawartą Ogólne Warunki Umowne Korzystania z Serwisu Spotify) przez okres sześćdziesięciu (60) dni na zasadzie bezpłatnego okresu próbnego, począwszy od chwili aktywacji takiego okresu próbnego dokonanej poprzez podanie swoich danych do dokonania płatności („Bezpłatny okres próbny”). Podając swoje dane do dokonania płatności, (i) akceptują Państwo Ofertę 60-dniowego bezpłatnego okresu próbnego, (ii) zgadzają się Państwo na wykorzystanie swoich danych do dokonania płatności zgodnie z naszą Polityka ochrony danych osobowych, (iii) przyjmują Państwo do wiadomości i wyrażają zgodę na Ogólne Warunki Umowne Korzystania z Serwisu Spotify oraz niniejsze Warunki oferty 60-dniowego bezpłatnego okresu próbnego. Jeśli nie zdecydują się Państwo pozostać użytkownikiem regulującym płatności za korzystanie z serwisu Spotify Premium Service, prosimy anulować subskrypcję na serwis Premium Service, logując się na konto Spotify i postępując zgodnie z instrukcjami anulowania Bezpłatnego okresu próbnego. W przeciwnym razie po zakończeniu Bezpłatnego okresu próbnego będą Państwo płacić za serwis Spotify Premium Service, a karta kredytowa, której dane Państwo podali, do chwili anulowania subskrypcji serwisu Premium Service co miesiąc będzie automatycznie obciążana opłatą za subskrypcję serwisu Spotify Premium. Jeśli pragną Państwo anulować subskrypcję serwisu Premium Service po zakończeniu Państwa Bezpłatnego okresu próbnego, mogą Państwo tego dokonać, logując się na konto Spotify i postępując zgodnie z instrukcjami anulowania. Nie przewidujemy zwrotu ani uznania tytułem subskrypcji za niepełny miesiąc. Jeśli w przyszłości Spotify podniesie opłatę miesięczną, zostaną Państwo o tym powiadomieni. Zmiany cen zaczynają obowiązywać od początku kolejnego miesiąca subskrypcji po dniu, w którym nastąpiła zmiana cen. Kontynuując użytkowanie serwisu Spotify Service po wejściu zmiany w życie, akceptują Państwo nową cenę. Z Oferty 60-dniowego bezpłatnego okresu próbnego można skorzystać tylko raz. W przypadku subskrypcji na serwis premium lub nielimitowany oraz w przypadku skorzystania uprzednio z bezpłatnej 30-dniowej lub bezpłatnej 60-dniowej oferty próbnej nie będą Państwo mogli skorzystać z bezpłatnej 60-dniowej oferty próbnej. Serwis Spotify może być niedostępny na niektórych urządzeniach osobistych. Karty przedpłacone ani karty upominkowe Spotify nie mogą być wykorzystane jako formy płatności w celu pokrycia kosztów tej oferty.

Ograniczona liczba bezpłatnych 60-dniowych ofert próbnych dostępna jest do wyczerpania zapasów. Okres obowiązywania bezpłatnej 60-dniowej oferty próbnej jest ograniczony i należy skorzystać z niej przed podaną datą. Spotify zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia bezpłatnej 60-dniowej oferty próbnej w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. W takim wypadku Spotify nie będzie zobowiązana do realizacji żadnych dodatkowych bezpłatnych 60-dniowych ofert próbnych.

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Szwecja)