Zasady i Warunki Korzystania z Nowej 30-dniowej Bezpłatnej Wersji Próbnej Spotify®

Niniejsza oferta (“Nowa Oferta 30-dniowej Bezpłatnej Wersji Próbnej”), złożona Tobie przez Spotify (jak zdefiniowano w Ogólnych Warunkach Umownych Korzystania z Serwisu Spotify), umożliwia Ci dostęp do Usługi Spotify Premium przez okres trzydziestu (30) dni od dnia aktywowania takiego okresu próbnego poprzez podanie swoich danych płatniczych („Bezpłatny Okres Próbny”). Poprzez podanie swoich danych płatniczych akceptujesz Nową Ofertę 30-dniowej Bezpłatnej Wersji Próbnej, (i) zgadzasz się na używanie przez nas Twoich danych płatniczych zgodnie z naszą Polityką Prywatności, (ii) przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na Ogólne Warunki Umowne Korzystania z Serwisu Spotify oraz na niniejsze Ogólne Zasady i Warunki Korzystania z Bezpłatnej Wersji Próbnej Usługi Spotify Premium. Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz odpłatnie korzystać z Usługi Spotify Premium po upływie Bezpłatnego Okresu Próbnego, musisz zakończyć korzystanie z Serwisu Premium (instrukcje odnośnie tego są dostępne pod adresem: https://support.spotify.com/pl/learn-more/faq/#!/article/How-to-cancel-your-subscription) przed końcem Bezpłatnego Okresu Próbnego. Możesz skorzystać z Oferty Bezpłatnej Wersji Próbnej tylko raz. Spotify zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmodyfikowania niniejszej Oferty Bezpłatnej Wersji Próbnej i/lub Zasad i Warunków Korzystania z Nowej 30-dniowej Bezpłatnej Wersji Próbnej Spotify, według własnego uznania, w każdym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia oraz bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Szwecja)
SE556703748501