Warunki Wstępnej oferty próbnej Spotify®

Niniejsza oferta („Wstępna oferta próbna") przedstawiona przez firmę Spotify (jak określono w Warunkach użytkowania serwisu Spotify) upoważnia użytkownika do uzyskania dostępu do Usługi Premium Spotify (jak określono w Warunkach użytkowania serwisu Spotify) na okres trzech (3) miesięcy od chwili aktywacji okresu próbnego przez użytkownika dokonanej poprzez podanie swoich danych płatniczych i uiszczenie reklamowanej ceny („Wstępny okres próbny"). Podając swoje dane płatnicze, użytkownik (i) akceptuje Wstępną ofertę próbną, (ii) wyraża zgodę na korzystanie przez firmę Spotify z jego danych płatniczych zgodnie z jej Polityką prywatności, (iii) potwierdza i akceptuje Warunki użytkowania serwisu Spotify oraz niniejsze Warunki wstępnej oferty próbnej. Jeżeli użytkownik nie będzie chciał posiadać płatnego konta Usługi Premium Spotify, powinien przed zakończeniem Wstępnego okresu próbnego anulować subskrypcję Usługi Premium, logując się do konta Spotify i postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie Konto, lub klikając tutaj i postępując zgodnie z instrukcjami. W przeciwnym wypadku z końcem Wstępnego okresu próbnego użytkownik zostanie automatycznie właścicielem płatnego konta Usługi Premium Spotify objętego regularną miesięczną opłatą Spotify Premium, a podany przez użytkownika sposób płatności będzie automatycznie użyty do uiszczania dokonywanej co miesiąc opłaty abonamentowej, do czasu anulowania subskrypcji Usługi Premium. Użytkownik, który pragnie anulować subskrypcję Usługi Premium po zakończeniu Wstępnego okresu próbnego, może tego dokonać zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami. Z tytułu częściowo niewykorzystanej subskrypcji miesięcznej użytkownikowi nie przysługują żadne zwroty ani zaliczenia na poczet przyszłych należności. Firma Spotify powiadomi użytkownika o przyszłych ewentualnych podwyższeniach opłaty miesięcznej. Zmiany cen wchodzą w życie z początkiem okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany ceny. Kontynuując korzystanie z Usługi Spotify po wejściu w życie zmiany cen, użytkownik akceptuje nową cenę. Użytkownik może skorzystać z niniejszej Wstępnej oferty próbnej tylko raz. Jeżeli użytkownik wcześniej dokonał subskrypcji usługi Premium lub Nielimitowanej bądź skorzystał z darmowej oferty próbnej na 30 lub 60 dni, nie przysługuje mu prawo do skorzystania z niniejszej Wstępnej oferty próbnej. Użytkownikowi może także nie przysługiwać prawo do skorzystania z niniejszej Wstępnej oferty próbnej, jeżeli skorzystał z innych wcześniejszych ofert próbnych Spotify. Usługa Spotify może być niedostępna na niektórych urządzeniach osobistych. Karty przedpłacone ani karty upominkowe Spotify nie mogą być wykorzystane jako formy płatności w celu pokrycia kosztów tej oferty.

Liczba dostępnych Wstępnych ofert próbnych jest ograniczona do wyczerpania zapasów. Niniejsza Wstępna oferta próbna wygasa i musi zostać zrealizowana przed reklamowaną datą. Spotify zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia niniejszej Wstępnej oferty próbnej w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Po takim zakończeniu firma Spotify nie będzie zobowiązana do realizacji żadnych dalszych Wstępnych ofert próbnych.

Spotify AB

Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm

Sweden (Szwecja)