Warunki Premium dla rodziny Spotify®

Niniejsza oferta („Oferta Premium dla rodziny”), przedstawiona przez firmę Spotify (jak określono w Warunkach użytkowania serwisu Spotify) upoważnia głównego właściciela konta oraz maksimum pięć (5) kont dodatkowych („subkonta”) do uzyskania dostępu do Usługi Premium Spotify (jak określono w Warunkach użytkowania serwisu Spotify) od chwili aktywacji tego okresu przez użytkownika dokonanej poprzez podanie swoich danych płatniczych i uiszczenie reklamowanej ceny. Podając swoje dane płatnicze, użytkownik (i) wyraża zgodę na korzystanie przez firmę Spotify z jego danych płatniczych zgodnie z jej Polityką prywatności, (ii) potwierdza i akceptuje Warunki użytkowania serwisu Spotify oraz niniejsze Warunki. Każdy z użytkowników konta musi zamieszkiwać pod tym samym adresem aby być uprawnionym do Planu rodzinnego Premium dla rodziny.

Karty upominkowe Spotify nie mogą być wykorzystane jako ważny sposób płatności za Premium dla rodziny. W przypadku obecnej subskrypcji Spotify poprzez stronę trzecią (np. firmę telefoniczną) użytkownik nie będzie mógł skorzystać z niniejszej oferty. Jeżeli użytkownik nie będzie chciał już posiadać płatnego konta Usługi Premium Spotify, powinien anulować subskrypcję Usługi Premium, logując się do konta Spotify i postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie Konto, lub klikając tutaj i postępując zgodnie z instrukcjami. Jeżeli główny właściciel konta anuluje subskrypcję Premium, wszystkie połączone subkonta powrócą do usługi bezpłatnej Spotify Free.

Nie można zastosować żadnych innych zniżek. Z tytułu częściowo niewykorzystanej subskrypcji miesięcznej użytkownikowi nie przysługują żadne zwroty ani zaliczenia na poczet przyszłych należności. Firma Spotify powiadomi użytkownika o przyszłych ewentualnych podwyższeniach opłaty miesięcznej. Zmiany cen wchodzą w życie z początkiem okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany ceny. Kontynuując korzystanie z Usługi Spotify po wejściu w życie zmiany cen, użytkownik akceptuje nową cenę. Usługa Spotify może być niedostępna na niektórych urządzeniach osobistych.

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Szwecja)
SE556703748501