Regulamin Korzystania z Serwisu Spotify

Wchodzący w życie z dniem 12 lutego 2019

1 Wprowadzenie
2 Zmiany w Umowach
3 Korzystanie ze Spotify
4 Płatności, anulowanie i okres, w którym można odstąpić od Umów
5 Korzystanie z usługi
6 Aplikacje i Urządzenia Podmiotów Zewnętrznych
7 Treści tworzone przez Użytkownika
8 Prawa, których nam udzielasz
9 Wytyczne dla Użytkowników
10 Naruszenia i zgłaszanie Treści Użytkownika
11 Ograniczenia i modyfikacje Serwisu
12 Konta Marek
13 Społeczność Spotify Zapewniająca Wsparcie
14 Obsługa klienta
15 Kontrola eksportu
16 Okres obowiązywania i rozwiązanie Umów
17 Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności
18 Ograniczenie
19 Prawa podmiotów zewnętrznych
20 Całość Umowy
21 Rozdzielność postanowień, wyłączenie postanowień i interpretacja
22 Cesja
23 Zwolnienie z odpowiedzialności
24 Prawo właściwe, obowiązkowy arbitraż i właściwość miejscowa
25 Kontakt

Przedstawiamy nasz Regulamin Korzystania z Serwisu Spotify („Regulamin”). Poniższy Regulamin jest bardzo ważny, ponieważ:

 • Omawia on Twoje prawa w Serwisie Spotify
 • Wyjaśnia, jakich praw nam udzielasz, kiedy korzystasz z Serwisu Spotify
 • Opisuje zasady, jakich wszyscy muszą przestrzegać, korzystając z Serwisu Spotify
 • Zawiera zrzeczenie się powództwa zbiorowego i porozumienie w sprawie sposobu rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z arbitrażu

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, naszą Polityką Prywatności i wszelkimi innymi warunkami wskazanymi w niniejszym dokumencie. Usiądź wygodnie i włącz ulubioną muzykę.

Zaczynamy…

1 Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie Spotify (zwanego dalej „Spotify, „my”, „nas”, „nasz”). Spotify oferuje spersonalizowane usługi z funkcjami społecznościowymi i interaktywnymi do strumieniowego odtwarzania muzyki i innych treści, jak również innych produktów i usług, które mogą być okresowo rozwijane. Rejestrując się lub w inny sposób korzystając z serwisu Spotify, w tym wszelkich powiązanych funkcji i funkcjonalności, witryn internetowych oraz interfejsów użytkownika, a także treści i aplikacji powiązanych z naszym serwisem (zwanych dalej łącznie „Serwisem Spotify” lub „Serwisem”) lub też uzyskując dostęp do dowolnej muzyki, filmów bądź innych treści udostępnionych za pośrednictwem Serwisu (zwanych dalej „Treściami”), zawierasz wiążącą umowę z podmiotem Spotify, którego dane znajdują się w Rozdziale 25 (Kontakt).

Twoja umowa z nami obejmuje niniejszy Regulamin Korzystania z Serwisu oraz wszelkie dodatkowe warunki, na które wyrażasz zgodę, opisane w rozdziale Całość Umowy poniżej, inne niż regulaminy firm zewnętrznych (zwane dalej łącznie „Umowami”). Umowy zawierają warunki dotyczące przyszłych zmian w umowach, kontroli eksportu, automatycznych odnowień,ograniczeń odpowiedzialności, prywatności, odstąpienia od pozwów zbiorowych, oraz rozwiązania sporów przez arbitraż zamiast w sądzie. Jeśli chcesz zapoznać się z postanowieniami Umów, ich obowiązującą wersję znajdziesz w witrynie internetowej Spotify. Potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie Umów, akceptujesz te Umowy i zgadzasz się, aby obowiązywały Cię ich postanowienia. Jeśli nie wyrażasz zgody na postanowienia Umów (lub nie możesz ich przestrzegać), nie możesz korzystać z Serwisu Spotify ani z żadnych Treści.

Aby móc korzystać z Serwisu Spotify i mieć dostęp do jakichkolwiek Treści, musisz (1) spełniać wymagania w zakresie wieku określone w poniższej tabeli; (2) mieć zdolność prawną do zawarcia z nami wiążącej umowy i nie możesz być obłożony/obłożona zakazem zawierania takich umów na mocy żadnych obowiązujących przepisów prawa; oraz (3) przebywać w kraju, w którym Serwis jest dostępny. Deklarujesz również, że wszelkie informacje związane z rejestracją, które przekazujesz Spotify, są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz zobowiązujesz się zadbać o to, aby zawsze takie były. Jeśli jesteś mieszkańcem jednego z niżej wymienionych krajów, zapoznaj się z tą tabelą, aby poznać ograniczenia wiekowe obowiązujące w Twoim kraju:

Jeśli Twój kraj jest oznaczony gwiazdką (*) w poniższej tabeli, a Ty musisz mieć zgodę rodzica lub opiekuna, Twój rodzic lub opiekun zawrze umowę w Twoim imieniu.

, Węgry , Litwa, Włochy , Tajwan
Kraj Wymogi dotyczące wieku
Andora*, Arabia Saudyjska, Argentyna*, Australia, Austria*, Bahrajn, Belgia, Boliwia*, Czechy, Dania*, Dominikana, Ekwador, Estonia, Filipiny*, Finlandia, Francja*, Grecja*, Gwatemala*, Hiszpania*, Honduras*, Hongkong, Indie, Irlandia, Islandia, Jordania, Katar, Kostaryka*, Kuwejt, Liban, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malezja*, Malta*, Meksyk*, Monako*, Maroko, Nikaragua*, Norwegia*, Nowa Zelandia, Oman, Palestyna, Panama*, Paragwaj*, Polska*, Portugalia*, Republika Południowej Afryki, Salwador*, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Turcja*, Urugwaj, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo Musisz mieć co najmniej 18 lat lub też mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna.
Algieria Musisz mieć co najmniej 19 lat lub też mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna.
Brazylia Musisz mieć co najmniej 18 lat lub też mieć co najmniej 16 lat i uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna.
Bułgaria*, Chile, Kolumbia*, Peru, RumuniaMusisz mieć co najmniej 18 lat lub też mieć co najmniej 14 lat i uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna.
Kanada Musisz mieć co najmniej 13 lat, aby korzystać z Usługi Bezpłatnej. W przypadku Usług Płatnych musisz być osobą pełnoletnią w świetle prawa obowiązującego w Twoim miejscu zamieszkania lub też mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna.
Cypr*, HolandiaAby korzystać z Usługi Bezpłatnej, musisz mieć co najmniej 16 lat lub też mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna. Aby zarejestrować się w celu korzystania z Usługi Płatnej, musisz mieć co najmniej 18 lat lub też mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna.
Egipt, Indonezja Musisz mieć co najmniej 21 lat lub też mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna.
Japonia, TajlandiaMusisz mieć co najmniej 20 lat lub też mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna.
Słowacja* Musisz mieć co najmniej 16 lat lub też mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę rodzica bądź opiekuna.
Tunezja Musisz mieć co najmniej 18 lat.

2 Zmiany w Umowach

Okresowo możemy dokonywać zmian w Umowach z ważnych powodów, takich jak usprawnienie istniejących funkcji lub cech lub dodanie nowych funkcji lub cech do Serwisu, wdrożenie nowych rozwiązań naukowo-technologicznych czy uzasadnione dostosowanie techniczne Serwisu, zapewnienie funkcjonalności lub bezpieczeństwa Serwisu, a także z przyczyn prawnych lub regulacyjnych. Przy wprowadzaniu istotnych zmian do Umów powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację w Serwisie lub wysyłając Ci wiadomość e-mail. W niektórych przypadkach powiadomimy Cię z wyprzedzeniem, zaś fakt, że po wprowadzeniu zmian nadal będziesz korzystać z Serwisu, oznaczać będzie akceptację takich zmian. Dlatego też prosimy o uważne czytanie takich powiadomień. Jeśli postanowisz nie korzystać z Serwisu po wejściu w życie nowych wersji Umów, możesz rozwiązać Umowy, kontaktując się z nami. W przypadku otrzymania Wersji Próbnej lub Usługi Płatnej za pośrednictwem osoby trzeciej, musisz anulować odpowiednią Usługę płatną za pośrednictwem tej osoby trzeciej.

3 Korzystanie ze Spotify

Poniżej znajdziesz kilka informacji na temat wszystkich sposobów korzystania ze Spotify.

3.1 Opcje Serwisu

Opis opcji naszego Serwisu można znaleźć w naszej witrynie internetowej, a dostępność poszczególnych opcji Serwisu omówimy, gdy utworzysz konto Spotify. Niektóre usługi Spotify są udostępniane bezpłatnie. Usługa Spotify, która nie wymaga uiszczenia opłaty, jest obecnie nazywana „Usługą Bezpłatną”. Inne usługi Spotify wymagają uiszczenia opłaty, zanim dostęp do nich będzie możliwy („Usługi Płatne”). Możemy również oferować specjalne plany promocyjne, członkostwo lub usługi, w tym oferty produktów i usług podmiotów zewnętrznych w połączeniu z lub za pośrednictwem Serwisu Spotify. Nie ponosimy odpowiedzialności za produkty i usługi oferowane przez takie podmioty zewnętrzne. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zakończenia lub zmiany oferowanych przez nas planów subskrypcji i ofert promocyjnych w dowolnym momencie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Usługa Nieograniczona może nie być dostępna dla wszystkich użytkowników. W trakcie rejestracji wyjaśnimy, które usługi są dla Ciebie dostępne. Jeśli zrezygnujesz z subskrybowania Usługi Nieograniczonej lub jeśli Twoja subskrypcja na Usługę Nieograniczoną zostanie przerwana (na przykład z powodu zmiany Twoich danych dotyczących płatności), możesz utracić możliwość ponownej subskrypcji Usługi Nieograniczonej. W przyszłości możemy zrezygnować ze świadczenia Usługi Nieograniczonej; w takiej sytuacji nie będziemy pobierać od Ciebie opłat za tę Usługę.

W przypadku zakupu lub otrzymania kodu, karty podarunkowej, oferty przedpłaconej lub innej oferty dostarczonej lub sprzedanej przez lub w imieniu Spotify w celu uzyskania dostępu do Płatnej Usługi („Kod”), do dostępu do Usługi mogą mieć również zastosowanie odrębne warunki przedstawione Ci wraz z Kodem, na przestrzeganie których wyrażasz zgodę. Możesz również nabyć dostęp do Płatnej Usługi za pośrednictwem osoby trzeciej. W takich przypadkach Twój dostęp do Serwisu może być uwarunkowany odrębnymi warunkami i postanowieniami z taką osobą trzecią, niezależnie od warunków Umów.

3.2 Wersje Próbne

Od czasu do czasu my lub podmioty zewnętrzne działające w naszym imieniu możemy oferować wersje próbne Usług Płatnych na czas określony bez konieczności uiszczenia opłat lub po niższej cenie (tzw. „Wersja Próbna”). Spotify zastrzega sobie prawo do ustalenia według własnego uznania Twoich uprawnień do korzystania z Wersji Próbnej oraz do wycofania lub modyfikacji Wersji Próbnej w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

W przypadku niektórych Wersji Próbnych będziemy wymagać od Ciebie podania Twoich danych dotyczących płatności, zanim możliwe będzie rozpoczęcie korzystania z Wersji Próbnej. Podając takie informacje zgadzasz się, że możemy automatycznie rozpocząć cykliczne naliczanie opłat z tytułu Usługi Płatnej w pierwszym dniu po zakończeniu wersji próbnej w odstępie miesięcznym lub o innej długości, o którym z góry Cię poinformujemy. JEŚLI NIE CHCESZ UISZCZAĆ TAKIEJ OPŁATY, MUSISZ ZREZYGNOWAĆ Z KORZYSTANIA Z DANEJ USŁUGI PŁATNEJ PRZED KOŃCEM OKRESU KORZYSTANIA Z WERSJI PRÓBNEJ, KLIKAJĄC TUTAJ. W PRZYPADKU ZAREJESTROWANIA SIĘ NA WERSJĘ PRÓBNĄ POPRZEZ SPOTIFY LUB OTRZYMANIA WERSJI PRÓBNEJ ZA POŚREDNICTWEM OSOBY TRZECIEJ MUSISZ ANULOWAĆ ODPOWIEDNIĄ PŁATNĄ SUBSKRYPCJĘ ZA POŚREDNICTWEM OSOBY TRZECIEJ.

4 Płatności, anulowanie i okres, w którym można odstąpić od Umów

4.1 Naliczanie opłat

Usługi Płatne można zakupić bezpośrednio w Spotify lub za pośrednictwem strony trzeciej, (1) wnosząc comiesięczną opłatę subskrypcyjną płatną z góry lub (2) dokonując przedpłaty zapewniającej dostęp do Serwisu Spotify na określony czas (zwany dalej „Okresem Przedpłaconym”).

Spotify może okresowo zmieniać cenę Usług Płatnych, w tym okresowe ceny Usług, Okresu Przedpłaconego (w przypadku jeszcze nieopłaconych okresów) lub Kodów; o wszelkich zmianach cen Spotify poinformuje Cię z wyprzedzeniem, informując też (w stosownych przypadkach), jak zaakceptować takie zmiany. Zmiany cen wchodzą w życie na początku kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany cen. Zgodnie z przepisami prawa dalsze korzystanie z Serwisu Spotify po wejściu w życie zmiany ceny oznacza akceptację nowej ceny. Jeśli nie zgadzasz się na zmianę cen, masz prawo odrzucić takie zmiany poprzez rezygnację z subskrypcji Usług Płatnych przed wejściem w życie zmiany ceny.

Jeśli rejestrujesz się w celu korzystania z Usługi Płatnej, możesz z dowolnego powodu lub bez powodu zmienić zdanie i otrzymać pełen zwrot wszystkich wpłaconych kwot w ciągu czternastu (14) dni, licząc od dnia zarejestrowania się do danej usługi („Okres, w którym można odstąpić od Umów”), zgodnie z poniższymi warunkami:

 • Jeśli zarejestrujesz się na Wersję Próbną, zgadzasz się, by Okres, w którym można odstąpić od Umów dla Usługi Płatnej, dla której otrzymujesz Wersję Próbną, skończył się po upływie czternastu (14) dni od rozpoczęcia Wersji Próbnej. Jeśli nie anulujesz Usługi Płatnej przed zakończeniem Wersji Próbnej, tracisz prawo do odstąpienia od Umowy i upoważniasz Spotify do automatycznego obciążania Cię co miesiąc uzgodnioną ceną do momentu anulowania Usługi Płatnej.

 • Jeśli dokonujesz zakupu Usługi Płatnej bez Wersji Próbnej, upoważniasz Spotify do automatycznego obciążania Cię opłatą w każdym miesiącu do momentu anulowania subskrypcji. Akceptujesz fakt, że Okres, w którym można odstąpić od Umów, jest dostępny przez czternaście (14) dni od daty dokonania zakupu i że tracisz to prawo z chwilą skorzystania w tym okresie z Serwisu Spotify.

4.2 Odnowienie; anulowanie

Jeśli Twoja Usługa Płatna nie została zakupiona na Okres Przedpłacony, Twoja płatność na rzecz Spotify lub strony trzeciej, za pośrednictwem której zakupiono Usługę Płatną, zostanie automatycznie pobrana powtórnie na koniec okresu subskrypcji, chyba że anulujesz swoją Usługę Płatną przed końcem aktualnego okresu subskrypcji poprzez kliknięcie tutaj. Jeśli Usługę Płatną zakupiono za pośrednictwem Spotify lub strony trzeciej, można ją anulować za pośrednictwem takiej strony trzeciej. Usługa zostanie anulowana od dnia przypadającego po ostatnim dniu aktualnego okresu subskrypcji, zaś typ Twojego konta zostanie zmieniony na Usługę Bezpłatną. Jeśli zakupiono Usługę Płatną za pośrednictwem Spotify i anulujesz swoją płatność lub Usługę Płatną i/lub rozwiążesz którąkolwiek z Umów (1) po upłynięciu Okresu, w którym można odstąpić od Umów (w stosownych przypadkach), lub (2) przed końcem aktualnego okresu subskrypcji, nie zwrócimy żadnych wniesionych już opłat subskrypcyjnych. Jeśli chcesz otrzymać pełen zwrot wszystkich kwot wpłaconych na rzecz Spotify przed końcem Okresu, w którym można odstąpić od Umów, musisz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Kiedy dokonujemy zwrotu, zwracamy kwoty przy użyciu metody użytej przez Ciebie do zapłaty.

Jeśli zakupiono Usługę Płatną, korzystając z Kodu, Twoja Usługa automatycznie wygaśnie na koniec Okresu podanego w Kodzie lub gdy saldo przedpłacone będzie niewystarczające do pokrycia opłat za Usługę. Jeśli zakupiono Usługę Płatną za pośrednictwem strony trzeciej, anulowania musisz dokonać za pośrednictwem tej strony trzeciej.

5 Korzystanie z usługi

Serwis Spotify oraz Treści są własnością Spotify oraz licencjodawców Spotify. Udzielamy Ci ograniczonego, niewyłącznego, odwołalnego pozwolenia na korzystanie z Serwisu Spotify oraz ograniczonego, niewyłącznego, odwołalnego pozwolenia na korzystanie z Treści na własny niekomercyjny użytek (łącznie zwane „Dostępem”). Dostęp ten pozostaje ważny do momentu anulowania go przez Ciebie lub Spotify. Zobowiązujesz się i zgadzasz, że będziesz korzystać z Serwisu Spotify oraz Treści na własny niekomercyjny użytek i że nie będziesz redystrybuować ani przekazywać Serwisu Spotify ani Treści. Aplikacje Spotify oraz Treści nie są sprzedawane ani przenoszone na Ciebie; Spotify i licencjodawcy spółki pozostają właścicielami wszystkich kopii aplikacji Spotify i Treści nawet po zainstalowaniu ich na Twoich komputerach osobistych, w zestawach słuchawkowych, na telefonach komórkowych, tabletach, urządzeniach ubieralnych, głośnikach i/lub innych stosownych urządzeniach (zwanych dalej „Urządzeniami”).

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, logo, nazwy domen i inne elementy marki Spotify (zwane dalej „Elementami Marki Spotify”) pozostają wyłączną własnością Spotify lub licencjodawców Spotify. Umowy nie przyznają Ci żadnych praw do wykorzystywania jakichkolwiek Elementów Marki Spotify, ani w celach komercyjnych, ani niekomercyjnych.

Zgadzasz się przestrzegać naszych Wytycznych dla Użytkowników i nie wykorzystywać Serwisu Spotify, Treści ani żadnej ich części w żaden sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w Umowach. Za wyjątkiem praw wyraźnie przyznanych Ci w Umowach, Spotify nie przyznaje Ci żadnych praw, tytułów do Serwisu i Treści Spotify ani udziałów w nich.

Oprogramowanie podmiotów zewnętrznych (na przykład biblioteki oprogramowania open source) zawarte w Serwisie Spotify jest udostępniane zgodnie z Umowami lub warunkami licencyjnymi danej biblioteki oprogramowania open source przedstawionymi w działach Pomoc i Ustawienia naszych aplikacji dla komputerów i urządzeń przenośnych i/lub w naszej witrynie internetowej.

6 Aplikacje i Urządzenia Podmiotów Zewnętrznych

Serwis Spotify jest zintegrowany z aplikacjami, witrynami internetowymi i usługami podmiotów zewnętrznych („Aplikacjami Podmiotów Zewnętrznych”) oraz Urządzeniami podmiotów zewnętrznych, dzięki czemu masz dostęp Serwisu Spotify. Te Aplikacje i Urządzenia Podmiotów Zewnętrznych mogą być objęte własnymi regulaminami lub politykami prywatności, więc korzystanie z tych Aplikacji i Urządzeń Podmiotów Zewnętrznych będzie podlegać wspomnianym regulaminom i politykom prywatności. Rozumiesz i zgadzasz się z tym, że Spotify nie wspiera działania, funkcji i treści żadnych Aplikacji lub Urządzeń Podmiotów Zewnętrznych ani transakcji, które możesz zawrzeć z dostawcą jakiejkolwiek Aplikacji lub Urządzenia Podmiotu Zewnętrznego, i nie ponosi odpowiedzialności za takie Aplikacje lub Urządzenia Podmiotu Zewnętrznego. Spotify nie gwarantuje również kompatybilności ani ciągłości kompatybilności Aplikacji lub Urządzeń Podmiotu Zewnętrznego z Serwisem.

7 Treści tworzone przez Użytkownika

Użytkownicy Spotify mogą w Serwisie publikować, przesyłać lub w inny sposób zamieszczać treści (które mogą obejmować na przykład grafiki, tekst, wiadomości, informacje, tytuły list odtwarzania, opisy i kompilacje list odtwarzania i/lub inne rodzaje treści) („Treści Użytkownika”). W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że termin „Treści Użytkownika” obejmuje wszelkie treści opublikowane w Społeczności Spotify Zapewniającej Wsparcie, a także w każdej innej części Serwisu Spotify.

Zapewniasz, że w odniesieniu do wszystkich Treści Użytkownika, jakie publikujesz na Spotify, (1) jesteś ich właścicielem lub masz prawo publikować te Treści Użytkownika, (2) te Treści Użytkownika i użytkowanie ich przez Spotify zgodnie z postanowieniami niniejszych Umów nie naruszają niniejszych Umów ani żadnych innych praw określonych w Wytycznych dla Użytkowników, obowiązującego prawa lub praw własności intelektualnej, praw do ochrony wizerunku, dóbr osobistych ani innych praw osób trzecich, ani też nie sugerują powiązania Spotify z Tobą lub Twoimi Treściami Użytkownika ani poparcia ze strony Spotify dla Ciebie, Twoich Treści Użytkownika lub jakiegokolwiek artysty, zespołu, marki, podmiotu lub osoby fizycznej bez pisemnej zgody od Spotify lub tej osoby fizycznej lub podmiotu.

Spotify może, lecz nie ma obowiązku, monitorować, analizować i edytować Treści Użytkownika. We wszystkich przypadkach Spotify zastrzega sobie prawo do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do wszelkich Treści Użytkownika z dowolnego powodu lub bez wyraźnego powodu, w tym do tych Treści Użytkownika, które według uznania Spotify naruszają niniejsze Umowy. Spotify może podjąć te działania bez wcześniejszego powiadomienia Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej. Decyzja o usunięciu Treści Użytkownika lub uniemożliwieniu dostępu do nich będzie podejmowana przez nas według naszego uznania; nie zobowiązujemy się do usuwania lub uniemożliwiania dostępu do jakichkolwiek konkretnych Treści Użytkownika.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie publikowane przez Ciebie Treści Użytkownika. Spotify nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika ani też nie udziela poparcia dla żadnej opinii zawartej w jakichkolwiek Treściach Użytkownika. ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ, ŻE JEŚLI KTOKOLWIEK WNIESIE PRZECIWKO SPOTIFY ROSZCZENIE DOTYCZĄCE OPUBLIKOWANYCH PRZEZ CIEBIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA, TO W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA MIEJSCOWEGO ZWOLNISZ SPOTIFY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZYSTKICH SZKÓD, STRAT I WYDATKÓW KAŻDEGO RODZAJU (WLICZAJĄC UZASADNIONE HONORARIA I WYDATKI ADWOKACKIE) WYNIKAJĄCYCH Z TAKIEGO ROSZCZENIA.

8 Prawa, których nam udzielasz

W zamian za prawa przyznawane Ci na mocy Umów przyznajesz nam prawo (1) do umożliwienia Serwisowi Spotify korzystania z procesora, przepustowości łącza i pamięci Twojego Urządzenia w celu ułatwienia działania Serwisu; (2) do przesyłania Ci wiadomości reklamowych i innych oraz (3) do umożliwienia tego samego naszym partnerom biznesowym. W każdej części Serwisu Spotify na Treści, do których uzyskujesz dostęp, w tym ich wybór i zamieszczanie, mogą mieć wpływ kwestie handlowe, w tym umowy Spotify z podmiotami zewnętrznymi. Niektóre treści licencjonowane, dostarczane lub w inny sposób udostępniane przez Spotify (np. podcasty) mogą obejmować reklamy. Serwis Spotify udostępnia użytkownikom takie treści w niezmienionej formie.

Jeśli przekazujesz Spotify informacje zwrotne, pomysły lub sugestie związane z Serwisem Spotify lub Treściami (zwane dalej „Informacjami Zwrotnymi”), przyjmujesz do wiadomości, że takie Informacje Zwrotne nie są poufne; upoważniasz też Spotify do wykorzystywania takich Informacji Zwrotnych bezpłatnie i bez ograniczeń. Informacje Zwrotne uznaje się za rodzaj Treści Użytkownika.

Przyznajesz Spotify niewyłączną, zbywalną, podlegającą sublicencjonowaniu, bezpłatną, bezterminową (lub – w jurysdykcjach, w których nie jest to dozwolone – na czas równy okresowi obowiązywania Umów przedłużonemu o 20 (dwadzieścia) lat), nieodwołalną, w pełni opłaconą, obowiązującą na całym świecie licencję na użytkowanie, powielanie, publiczne udostępnianie (np. odtwarzanie lub wyświetlanie), publikowanie, tłumaczenie, modyfikowanie, tworzenie utworów zależnych na ich podstawie oraz rozpowszechnianie wszelkich Twoich Treści Użytkownika w związku z Serwisem, za pośrednictwem dowolnych nośników, samodzielnie lub w połączeniu z innymi treściami lub materiałami, w dowolny sposób i przy użyciu dowolnych środków, dowolnej metody czy technologii znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości. Oprócz praw wyraźnie przyznawanych na mocy niniejszego dokumentu pozostajesz posiadaczem wszystkich praw do Treści Użytkownika, w tym praw własności intelektualnej. W stosownych przypadkach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa zobowiązujesz się również zrzec się i nie egzekwować wszelkich „autorskich praw osobistych” lub ich odpowiedników, takich jak prawo do bycia podawanym jako autor dowolnych Treści Użytkownika, w tym Informacji Zwrotnych, jak również prawo do sprzeciwu wobec naruszania integralności takich Treści Użytkownika.

9 Wytyczne dla użytkowników

Spotify szanuje prawa własności intelektualnej i oczekuje tego samego od Ciebie. Opracowaliśmy pewne podstawowe zasady, których należy przestrzegać w trakcie korzystania z Serwisu; dzięki nim Spotify będzie miejscem przyjaznym dla wszystkich. Należy przestrzegać tych zasad i zachęcać innych użytkowników do tego samego. Niedozwolone są następujące działania, niezależnie od motywacji:

 1. kopiowanie, redystrybucja, powielanie, kopiowanie danych ze źródła audio lub wideo na dysk twardy („ripping”), rejestrowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, nadawanie lub publiczne udostępnianie dowolnego fragmentu Serwisu Spotify lub Treści czy też innego rodzaju użytkowanie Serwisu Spotify lub Treści, które nie jest wyraźnie dozwolone w Umowach, nie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa lub w inny sposób narusza prawa własności intelektualnej (takie jak prawa autorskie) do Serwisu Spotify lub Treści lub też dowolnej ich części;
 2. wykorzystywanie Serwisu Spotify do importowania lub kopiowania jakichkolwiek lokalnych plików, których nie masz prawa w taki sposób importować ani kopiować;
 3. przesyłanie kopii zbuforowanych Treści z Urządzenia objętego upoważnieniem na jakiekolwiek inne Urządzenie, w jakikolwiek sposób;
 4. odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilacja, rozgrupowywanie, modyfikacja lub tworzenie utworów zależnych Serwisu Spotify, Treści lub dowolnej ich części, za wyjątkiem zakresu, w jakim jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa; [jeśli obowiązujące prawo zezwala na dekompilację dowolnej części Serwisu Spotify lub Treści, jeśli jest to wymagane w celu uzyskania informacji niezbędnych do stworzenia niezależnego programu, który może być obsługiwany za pomocą Serwisu Spotify lub innego programu, informacje uzyskane w wyniku takich działań (a) mogą być wykorzystane wyłącznie do osiągnięcia powyższego celu, (b) nie mogą być ujawniane lub komunikowane bez uprzedniej pisemnej zgody Spotify jakiejkolwiek osobie trzeciej, względem której nie jest konieczne ujawnienie lub zakomunikowanie w celu osiągnięcia tego celu, oraz c) nie mogą być wykorzystywane do tworzenia oprogramowania lub usług, które są zasadniczo podobne w swoim wyrazie do jakiejkolwiek części Serwisu Spotify lub Treści];
 5. obchodzenie jakiejkolwiek technologii stosowanej przez Spotify, licencjodawców Spotify lub dowolne podmioty zewnętrzne do ochrony Treści lub Serwisu;
 6. sprzedaż, wynajmowanie lub udzielanie na zasadzie sublicencji bądź leasingu dowolnego elementu Serwisu Spotify lub Treści;
 7. obchodzenie jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych nałożonych przez Spotify lub licencjodawców Spotify;
 8. sztuczne zwiększanie zliczeń odtworzeń, zliczeń obserwowania lub manipulowanie w inny sposób Serwisem poprzez (i) korzystanie z dowolnego bota, skryptu lub innego zautomatyzowanego procesu; (ii) dostarczanie lub akceptowanie jakiejkolwiek formy wynagrodzenia (finansowego bądź o innym charakterze); lub (iii) wszelkie inne środki;
 9. usuwanie lub zmienianie jakichkolwiek informacji o prawach autorskich bądź znakach towarowych lub innych informacji na temat własności intelektualnej zawartych w Serwisie lub prezentowanych za pośrednictwem Serwisu (w tym w celu ukrycia lub zmiany dowolnych informacji na temat właścicieli lub źródła dowolnej Treści);
 10. obchodzenie lub blokowanie reklam w Serwisie Spotify lub tworzenie/dystrybucja narzędzi przeznaczonych do blokowania reklam w Serwisie Spotify;
 11. przekazywanie swojego hasła jakiejkolwiek innej osobie lub wykorzystywanie nazwy użytkownika i hasła jakiejkolwiek innej osoby;
 12. przeglądanie Serwisu Spotify poprzez crawling lub w inny sposób, z wykorzystaniem dowolnych zautomatyzowanych środków (w tym botów, robotów indeksujących oraz programów kopiujących zawartość witryn internetowych) w celu gromadzenia informacji od Spotify lub Serwisu Spotify;
 13. sprzedaż konta użytkownika lub listy odtwarzania lub też przyjęcie lub oferowanie w inny sposób dowolnego wynagrodzenia, finansowego bądź o innym charakterze, w celu wpłynięcia na nazwę konta lub listy odtwarzania bądź na treści zamieszczone na koncie lub liście odtwarzania; lub
 14. sztuczne promowanie Treści z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków lub w inny sposób.

Prosimy odnoszenie się z szacunkiem do Spotify, właścicieli Treści oraz innych użytkowników Serwisu Spotify. Nie bierz udziału w żadnych działaniach, nie publikuj żadnych Treści Użytkownika, nie rejestruj ani też nie wykorzystuj nazw użytkownika, które miałyby następujący charakter lub zawierałyby materiały:

 1. obraźliwe, napastliwe, zniesławiające, pornograficzne, zawierające groźby lub obsceniczne;
 2. niezgodne z prawem lub mające na celu popełnienie czynu niezgodnego z prawem lub zachęcanie do takiego czynu, w tym naruszenie praw własności intelektualnej, praw do prywatności lub praw własności Spotify lub podmiotu zewnętrznego;
 3. zawierające Twoje hasło lub umyślnie zawierające hasło jakiegokolwiek innego użytkownika, lub też umyślnie zawierające dane osobowe osób trzecich czy też mające na celu uzyskanie takich danych osobowych;
 4. zawierające szkodliwe treści, takie jak złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub wirusy, lub też w inny sposób utrudniające innym użytkownikom dostęp do Serwisu;
 5. mające na celu dręczenie lub nękanie innych użytkowników lub faktycznie ich dręczące czy nękające;
 6. sugerujące Twoje powiązania z innymi użytkownikami, osobami lub podmiotami lub wprowadzające w błąd co do takich powiązań bądź też zawierające innego rodzaju fałszywe, oszukańcze lub wprowadzające w błąd informacje;
 7. związane z masowym przesyłaniem niechcianych wiadomości lub innych form spamu (zwanego dalej „spamem”), łańcuszków lub podobnych wiadomości;
 8. obejmujące działania handlowe lub sprzedażowe, takie jak reklama, promocja, konkursy, loterie lub piramidy finansowe, które nie są wyraźnie dozwolone przez Spotify;
 9. zawierające odnośniki lub odniesienia do produktów lub usług komercyjnych lub też w inny sposób promujące takie produkty bądź usługi, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Spotify;
 10. naruszające lub w jakikolwiek sposób zaburzające działanie Serwisu Spotify, manipulujące, naruszające lub stanowiące próbę badania, skanowania lub testowania Serwisu Spotify lub systemów komputerowych, sieci, zasad użytkowania lub dowolnych innych elementów ochrony Spotify, sposobów uwierzytelniania lub dowolnych innych środków ochrony Serwisu, Treści bądź ich dowolnej części pod kątem słabych punktów; lub
 11. sprzeczne z Umowami w opinii Spotify.

Potwierdzasz i zgadzasz się, że publikowanie takich Treści Użytkownika, które naruszają niniejsze wytyczne dla Użytkownika (lub które Spotify może uznać za naruszające niniejsze wytyczne) może skutkować natychmiastową dezaktywacją lub zawieszeniem Twojego konta Spotify. Zgadzasz się również, że Spotify może odebrać Ci Twoją nazwę użytkownika w przypadku, gdy Spotify uzna takie działanie za właściwe, również w przypadku naruszenia przez Ciebie Umów.

Prosimy o rozwagę przy korzystaniu z Serwisu Spotify i udostępnianiu treści innym użytkownikom. Serwis Spotify obejmuje funkcje społecznościowe i interaktywne, w tym możliwość publikowania Treści Użytkownika, udostępniania treści oraz upubliczniania pewnych informacji na swój temat. Pamiętaj, że udostępnione lub publicznie dostępne informacje mogą być wykorzystywane i udostępniane dalej przez innych użytkowników w Spotify lub w Internecie – dlatego też należy rozważnie korzystać ze Spotify i pamiętać o ustawieniach konta. Spotify nie odpowiada za to, jaki materiał decydujesz się opublikować w Serwisie.

Twoje hasło chroni Twoje konto użytkownika; zachowanie jego poufności i bezpieczeństwa spoczywa wyłącznie na Tobie. Rozumiesz, że odpowiadasz za każde użycie (w tym każde nieupoważnione użycie) Twojej nazwy użytkownika i hasła w Serwisie. Jeśli Twoja nazwa użytkownika lub hasło zostaną utracone lub skradzione lub też jeśli uważasz, że jakaś osoba trzecia uzyskała nieautoryzowany dostęp do Twojego konta, natychmiast nas o tym poinformuj i jak najszybciej zmień swoje hasło.

10 Naruszenia i zgłaszanie Treści Użytkownika

Spotify szanuje prawa właścicieli własności intelektualnej. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek Treści naruszają Twoje prawa własności intelektualnej lub inne prawa, przeczytaj Politykę Spotify dotyczącą praw autorskich. Jeśli Serwis Spotify zostanie powiadomiony przez właściciela praw autorskich przy użyciu formularzy dostarczonych przez Spotify, że jakakolwiek Treść narusza prawa autorskie, Spotify może według własnego uznania usunąć taką Treść z Serwisu lub podjąć inne kroki, które uzna za stosowne, bez uprzedniego powiadomienia Ciebie lub innej strony, która dostarczyła lub opublikowała taką Treść. Jeśli taki użytkownik lub inna strona uważa, że Treść nie narusza żadnych praw, może on lub ona w pewnych okolicznościach przesłać Spotify powiadomienie zwrotne z prośbą o przywrócenie usuniętych treści, które Spotify może rozpatrzeć pozytywnie lub negatywnie wedle własnego uznania.

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek Treści nie są zgodne z Wytycznymi dla Użytkowników, prosimy o wypełnienie naszego formularza powiadomienia.

11 Ograniczenia i modyfikacje Serwisu

Spotify dokłada uzasadnionych starań, by Serwis Spotify działał prawidłowo. Pewne problemy techniczne, konserwacja lub testy czy aktualizacje wymagane do odzwierciedlenia zmian w zakresie określonych przepisów i wymagań prawnych mogą jednak okresowo skutkować tymczasową przerwą w dostępności usług Serwisu. Spotify zastrzega sobie prawo do okresowej, przeprowadzanej w dowolnym momencie modyfikacji lub zawieszenia, tymczasowo lub na stałe, działania funkcji Serwisu Spotify, w miarę możliwości za powiadomieniem, bez ponoszenia wobec Ciebie odpowiedzialności z tego tytułu – za wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione przez prawo – w związku z jakąkolwiek rzeczywistą przyczyną, taką jak przerwa w świadczeniu usług, modyfikacja lub zaprzestanie działania Serwisu Spotify lub dowolnej jego funkcji, bądź też koniecznością naprawy, utrzymania lub ulepszenia istniejących funkcji lub funkcjonalności, dodania nowych funkcji lub funkcjonalności do Serwisu, wdrożenia postępu naukowego i technologicznego lub zapewnienia działania lub bezpieczeństwa Serwisu, z przyczyn prawnych i regulacyjnych.

Bez uszczerbku dla powyższego, jeśli zapłaciłeś/zapłaciłaś Spotify z wyprzedzeniem za Usługi Płatne, których świadczenia Spotify zaprzestanie na stałe przed zakończeniem Okresu Przedpłaconego (zdefiniowanego w rozdziale Płatności, anulowanie i okres, w którym można odstąpić od Umów), Spotify zwróci Ci przedpłacone opłaty za Okres Przedpłacony po takim zaprzestaniu świadczenia usług. Rozumiesz, zgadzasz się i akceptujesz, że Spotify dołoży wszelkich starań, choć nie ma obowiązku utrzymywać, ulepszać ani aktualizować Serwisu, ani też zapewniać mu wsparcia technicznego, ani oferować jakichkolwiek konkretnych treści poprzez Serwis. Spotify i/lub właściciele dowolnych Treści mogą okresowo usuwać takie Treści bez powiadomienia. Postanowienia tego rozdziału będą egzekwowane w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

12 Konta Marek

Jeśli założysz na Spotify konto w imieniu przedsiębiorstwa, organizacji, podmiotu lub marki (które będą zwane dalej „Marką”, zaś takie konto będzie zwane dalej „Kontem Marki”), terminy „Ty” i „Twój” stosowane w Umowach odnosić się będą zarówno do Ciebie, jak i do Marki. Jeśli tworzysz Konto Marki, oświadczasz i gwarantujesz, że masz upoważnienie do udzielenia wszelkich zezwoleń i licencji wymienionych w Umowach oraz do zawierania Umów w imieniu Marki.

Marka może obserwować użytkowników, a także tworzyć i udostępniać listy odtwarzania, przy założeniu, że Marka nie podejmuje żadnych działań sugerujących popieranie lub komercyjny związek pomiędzy Marką a obserwowanym użytkownikiem, artystą, autorem utworów lub dowolną inną osobą, chyba że Marka niezależnie uzyskała prawa do sugerowania takiego poparcia. Ponadto, Marki muszą być przejrzyste dla naszych użytkowników w zakresie ujawniania jakiegokolwiek popierania lub nagród dla artystów, autorów utworów, użytkowników lub innych stron oraz muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji i kodeksów postępowania podczas stosowania powyższych praktyk.

13 Społeczność Spotify Zapewniająca Wsparcie

Społeczność Spotify Zapewniająca Wsparcie to miejsce do dyskusji i wymiany informacji, wskazówek oraz innych materiałów powiązanych z Serwisem Spotify. Korzystając ze Społeczności Spotify Zapewniającej Wsparcie, zgadzasz się na Zasady Korzystania ze Spotify® Support Community.

14 Obsługa klienta

Aby uzyskać pomoc w kwestiach związanych z kontem i płatnościami („Pytania Związane z Obsługą Klienta”), proszę przesłać zgłoszenie do naszego Działu Obsługi Klienta, korzystając z danych kontaktowych Działu podanych w części O nas w naszej witrynie internetowej. Dołożymy uzasadnionych starań, aby odpowiedzieć na wszystkie Pytania Związane z Obsługą Klienta w rozsądnym terminie, jednak nie obiecujemy, że na jakiekolwiek Pytania Związane z Obsługą Klienta odpowiemy w jakimkolwiek określonym czasie ani że będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na wszelkie takie pytania.

Możesz też złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej w celu skorzystania z alternatywnego rozstrzygnięcia sporu (platforma ODR). Platforma ODR jest dostępna po kliknięciu poniższego łącza: https://ec.europa.eu/consumers/odr](https://ec.europa.eu/consumers/odr).

15 Kontrola eksportu

Produkty Spotify mogą podlegać amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli związanej z eksportem i ponownym eksportem lub też podobnym przepisom obowiązującym w innych jurysdykcjach, w tym Administracyjnym przepisom eksportowym (Export Administration Regulations, „EAR”) wprowadzonym przez amerykański Departament Handlu, sankcjom handlowym i ekonomicznym nałożonym przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control, „OFAC”) Departamentu Skarbu oraz Przepisom dotyczącym międzynarodowego handlu bronią (International Traffic in Arms Regulations, „ITAR”) wprowadzonym przez Departament Stanu. Gwarantujesz, że (1) nie znajdujesz się w żadnym kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo na towary lub w inny sposób zastosowały jakiekolwiek sankcje ekonomiczne oraz (2) nie jesteś stroną, którą pozbawiono prawa uczestnictwa w transakcjach w kontekście obowiązujących przepisów lub regulacji dotyczących wywozu lub powrotnego wywozu lub podobnych przepisów obowiązujących w innych jurysdykcjach.

Zobowiązujesz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących kontroli eksportu i ponownego eksportu, w tym EAR, ITAR oraz sankcji handlowych i ekonomicznych nałożonych przez OFAC. W szczególności zobowiązujesz się nie sprzedawać, nie eksportować, nie eksportować ponownie, nie dysponować w żaden sposób, nie przekazywać ani nie przesyłać – bezpośrednio ani pośrednio – żadnych produktów, oprogramowania ani technologii (w tym produktów opracowanych na podstawie takiej technologii) otrzymanych od Spotify na mocy Umów, do żadnego miejsca, podmiotu ani osoby obłożonych zakazem przez obowiązujące przepisy prawa Stanów Zjednoczonych lub dowolnej innej jurysdykcji, bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia od właściwych władz państwowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w takich przepisach.

16 Okres obowiązywania i rozwiązanie Umów

Postanowienia Umów będą Cię obowiązywać do momentu rozwiązania Umów przez Ciebie lub Spotify. Przyjmujesz jednak do wiadomości i zgadzasz się, że bezterminowa licencja przyznana przez Ciebie w odniesieniu do Treści Użytkownika, w tym Informacji Zwrotnych, jest nieodwołalna, przez co pozostanie ona w mocy również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu którejkolwiek z Umów z dowolnego powodu. Spotify może rozwiązać Umowy lub zawiesić Twój dostęp do Serwisu Spotify w dowolnym momencie, również w sytuacji, gdy faktycznie lub rzekomo wykorzystasz Serwis Spotify i/lub Treści w sposób niedozwolony, jak również w sytuacji, gdy postąpisz niezgodnie z postanowieniami Umów lub jeśli wycofamy Serwis i/lub Treści (w którym to przypadku otrzymasz odpowiednie powiadomienie wyprzedzające). Jeśli Umowy ulegną rozwiązaniu przez Ciebie lub Spotify bądź jeśli Spotify zawiesi Twój dostęp do Serwisu Spotify, zgadzasz się, że Spotify nie poniesie w stosunku do Ciebie żadnej odpowiedzialności ani też nie zwróci żadnych wpłaconych już przez Ciebie kwot, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Możesz rozwiązać Umowy w dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się, jak usunąć swoje konto Spotify, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego Działu Obsługi Klienta dostępnego na naszej stronie w części O nas. Postanowienia tego rozdziału będą egzekwowane w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Rozdziały 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 oraz 24 niniejszego dokumentu, jak również wszelkie inne rozdziały Umów, które – w sposób wyraźny lub z racji swego charakteru – muszą pozostać w mocy po rozwiązaniu Umów, pozostaną w mocy po rozwiązaniu Umów.

17 Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE USŁUGI SERWISU SPOTIFY SĄ ŚWIADCZONE W BIEŻĄCEJ FORMIE, W TAKIM STANIE, W JAKIM SĄ ONE DOSTĘPNE, BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI CZY WARUNKÓW. SPOTIFY ORAZ WSZYSCY WŁAŚCICIELE TREŚCI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI BĄDŹ WARUNKÓW ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU CZY BRAKU NARUSZEŃ. ANI SPOTIFY, ANI ŻADEN WŁAŚCICIEL TREŚCI NIE GWARANTUJE, ŻE SERWIS SPOTIFY NIE ZAWIERA ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA ANI INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. PONADTO SPOTIFY NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE GWARANTUJE, NIE POLECA ANI NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE APLIKACJE PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH (ANI ICH TREŚCI), TREŚCI UŻYTKOWNIKA, URZĄDZENIA ANI ŻADNE INNE PRODUKTY CZY USŁUGI REKLAMOWANE, PROMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ PODMIOT ZEWNĘTRZNY W SERWISIE SPOTIFY LUB POPRZEZ SERWIS CZY DOWOLNĄ WITRYNĘ INTERNETOWĄ, DO KTÓREJ PROWADZĄ ODNOŚNIKI, CZY TEŻ PREZENTOWANE NA DOWOLNYM BANERZE LUB W INNEJ REKLAMIE. SPOTIFY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK TRANSAKCJE ZAWARTE POMIĘDZY TOBĄ A POWYŻSZYMI ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI.

ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA, CZY TO USTNA, CZY PISEMNA, UZYSKANA PRZEZ CIEBIE OD SPOTIFY NIE STANOWI ŻADNEJ GWARANCJI ZE STRONY SPOTIFY. PODCZAS KORZYSTANIA Z SERWISU SPOTIFY MOŻESZ MIEĆ DOSTĘP DO FUNKCJI FILTROWANIA TREŚCI NIEDWUZNACZNYCH, CHOĆ KORZYSTANIE Z TYCH FUNKCJI MOŻE NADAL PROWADZIĆ DO WYŚWIETLANIA PEWNYCH NIEDWUZNACZNYCH TREŚCI. NIE NALEŻY POLEGAĆ NA TAKICH FUNKCJACH W ZAKRESIE FILTROWANIA WSZYSTKICH NIEDWUZNACZNYCH TREŚCI.

NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU NIE SKUTKUJE OGRANICZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOTIFY W PRZYPADKU CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW ŚWIADCZENIA USŁUGI WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW. NINIEJSZY ROZDZIAŁ MA ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA.

NIE WPŁYWA ON NA TWOJE USTAWOWE PRAWA KONSUMENTA.

18 Ograniczenie

ZGADZASZ SIĘ, ŻE TWOIM JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU PROBLEMÓW LUB NIEZADOWOLENIA Z SERWISU SPOTIFY BĘDZIE ODINSTALOWANIE CAŁOŚCI OPROGRAMOWANIA SPOTIFY I ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z SERWISU SPOTIFY. ZGADZASZ SIĘ, ŻE SPOTIFY NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z APLIKACJAMI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH ANI ICH TREŚCIAMI UDOSTĘPNIONYMI ZA POŚREDNICTWEM LUB W ZWIĄZKU Z SERWISEM SPOTIFY, ZAŚ TWOJA RELACJA Z TAKIMI APLIKACJAMI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH MOŻE PODLEGAĆ ODDZIELNYM UMOWOM Z TAKIMI PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI, A TWOIM JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM W ODNIESIENIU DO SPOTIFY W PRZYPADKU PROBLEMÓW LUB NIEZADOWOLENIA Z APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB ICH TREŚCI JEST ODINSTALOWANIE WSZELKICH TAKICH APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH I/LUB ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TAKICH APLIKACJI.

W ŻADNYM PRZYPADKU SPOTIFY, DYREKTORZY, UDZIAŁOWCY, PRACOWNICY, AGENCI, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, JEDNOSTKI ZALEŻNE, JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, NASTĘPCY PRAWNI, CESJONARIUSZE, DOSTAWCY ANI LICENCJODAWCY SPOTIFY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

(1) JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY (W TYM POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, DOMNIEMANE CZY ZWIĄZANE Z ODSZKODOWANIEM RETORSYJNYM), KTÓRE NIE SĄ MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA. STRATY LUB SZKODY SĄ MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA, JEŻELI JEST OCZYWISTE, ŻE DO NICH DOJDZIE LUB JEŚLI W MOMENCIE ZAWARCIA UMOWY OBIE STRONY WIEDZIAŁY, ŻE DO NICH MOŻE DOJŚĆ;
(2) JAKĄKOLWIEK:
(A) UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA;
(B) UTRATĘ DANYCH;
(C) UTRATĘ TRANSAKCJI;
(D) UTRATĘ ZYSKÓW LUB
(E) USZKODZENIA URZĄDZEŃ, W ZAKRESIE, W JAKIM MOŻNA BYŁO UNIKNĄĆ TAKIEGO USZKODZENIA, POSTĘPUJĄC ZGODNIE Z NASZYMI WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI AKTUALIZACJI USŁUG LUB TREŚCI LUB JEŚLI TAKIE USZKODZENIA ZOSTAŁY SPOWODOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, KTÓRY NIE ZASTOSOWAŁ SIĘ DO INSTRUKCJI INSTALACJI LUB NIE POSIADAŁ ZALECANYCH PRZEZ NAS MINIMALNYCH WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH,

WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU SPOTIFY, URZĄDZEŃ, APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB TREŚCI APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SPOTIFY ZOSTAŁO POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, NAWET JEŚLI ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNIA SWEGO PODSTAWOWEGO ZADANIA;

(3) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŁĄCZNĄ W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH SERWISU SPOTIFY, APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB TREŚCI APLIKACJI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH, W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM KWOTY WPŁACONE PRZEZ CIEBIE NA RZECZ SPOTIFY W TRAKCIE WCZEŚNIEJSZYCH DWUNASTU MIESIĘCY LUB

(4) NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE, LUB OPÓŹNIENIE W WYKONANIU ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW SPOWODOWANE SIŁĄ WYŻSZĄ LUB JAKĄKOLWIEK PRZYCZYNĄ, KTÓREJ NIE MOŻNA RACJONALNIE PRZEWIDZIEĆ LUB POZOSTAJĄCĄ POZA KONTROLĄ SPOTIFY.

Żadne z postanowień Umów nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Spotify z tytułu oszustwa, świadomego wprowadzenia w błąd, zgonu ani uszczerbku na zdrowiu spowodowanych przez zaniedbanie popełnione przez Spotify oraz, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, rażące zaniedbanie.

NINIEJSZY ROZDZIAŁ MA ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA. NA MOCY PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W TWOJEJ JURYSDYKCJI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ CI PRAWA, KTÓRE PRZEWIDUJĄ DODATKOWE ŚRODKI ZARADCZE POZA WYMIENIONYMI POWYŻEJ.

19 Prawa podmiotów zewnętrznych

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że właściciele Treści i niektórzy dystrybutorzy (tacy jak podmioty prowadzące sklepy z aplikacjami) są wskazanymi beneficjentami Umów i mają prawo egzekwować postanowienia Umów bezpośrednio w stosunku do Ciebie. Poza przypadkami określonymi w niniejszym rozdziale Umowy nie mają na celu przyznania praw nikomu poza Tobą i Spotify; w żadnym przypadku Umowy nie powodują powstania praw beneficjentów zewnętrznych. Ponadto prawa do rozwiązania Umów, unieważnienia Umów lub wyrażenia zgody na wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, zrzeczenia się lub zawarcia Umów nie wymagają uzyskania zgody żadnej innej osoby.

Pobierając aplikację ze sklepu App Store spółki Apple, Inc. (zwanej dalej „Apple”) lub też korzystając z tej aplikacji na urządzeniu z systemem iOS, potwierdzasz przeczytanie i zrozumienie następującej informacji dotyczącej Apple oraz wyrażasz zgodę na jej treść. Niniejsza Umowa zawarta jest wyłącznie pomiędzy Tobą a Spotify, nie Apple; Apple nie ponosi odpowiedzialności za Serwis ani znajdujące się w nim treści. Apple nie ma żadnego obowiązku zapewniania jakiejkolwiek konserwacji ani wsparcia w odniesieniu do Serwisu. W przypadku gdy Serwis w jakikolwiek sposób nie jest zgodny z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić o tym Apple, zaś Apple zwróci Ci stosowną kwotę zapłaconą za aplikację; ponadto, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Apple nie ma żadnego innego obowiązku gwarancyjnego w odniesieniu do Serwisu. Apple nie ma obowiązku odpowiadać na żadne roszczenia wnoszone przez Ciebie lub dowolne podmioty zewnętrzne w odniesieniu do Serwisu lub posiadania przez Ciebie Serwisu i/lub korzystania z niego, w tym między innymi: (1) roszczenia dotyczące odpowiedzialności za produkt; (2) wszelkie roszczenia stwierdzające, że Serwis nie przestrzega jakichkolwiek obowiązujących wymogów prawnych lub regulacyjnych oraz (3) roszczenia wynikające z przepisów o ochronie konsumentów lub podobnych przepisów. Apple nie ponosi odpowiedzialności za badanie, obronę, uznawanie ani oddalanie jakichkolwiek roszczeń podmiotów zewnętrznych stwierdzających, że Serwis i/lub posiadanie i użytkowanie przez Ciebie aplikacji narusza prawa własności intelektualnej takiego podmiotu zewnętrznego. Korzystając z Serwisu, zobowiązujesz się przestrzegać wszelkich obowiązujących warunków podmiotów zewnętrznych. Apple oraz jednostki zależne Apple są zewnętrznymi beneficjentami niniejszej Umowy; w momencie zaakceptowania przez Ciebie niniejszej Umowy Apple zyska prawo (i uzna się, że przyjmuje takie prawo) do egzekwowania postanowień niniejszej Umowy – w charakterze zewnętrznego beneficjenta niniejszej Umowy – w stosunku do Ciebie. Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że (1) nie mieszkasz w kraju objętym embargo przez rząd Stanów Zjednoczonych ani też kraju oznaczonym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów”; oraz (2) nie jesteś wpisany/wpisana na żadną prowadzoną przez rząd Stanów Zjednoczonych listę podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniem współpracy.

20 Całość Umowy

Poza przypadkami podanymi w niniejszym rozdziale lub wyraźnie uzgodnionymi na piśmie przez Ciebie i Spotify Umowy stanowią całość warunków uzgodnionych przez Ciebie i Spotify i zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia dotyczące przedmiotu tych Umów, poczynione ustnie bądź na piśmie.

Pamiętaj jednak, że pewne aspekty związane z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu Spotify mogą podlegać dodatkowym umowom. Dotyczy to na przykład dostępu do Serwisu Spotify poprzez skorzystanie z karty podarunkowej, bezpłatnej Wersji Próbnej bądź Wersji Próbnej oferowanej w obniżonej cenie lub wraz z innymi usługami. Wraz z ofertą dotyczącą takich aspektów korzystania z Serwisu Spotify otrzymasz odpowiednią umowę dodatkową i możesz mieć możliwość wyrażenia zgody na dodatkowe warunki. Niektóre z tych dodatkowych warunków podano w witrynie internetowej Spotify. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nierozwiązywalnej sprzeczności pomiędzy wszelkimi dodatkowymi warunkami a niniejszymi Umowami, dodatkowe warunki będą miały znaczenie nadrzędne.

21 Rozdzielność postanowień, wyłączenie postanowień i interpretacja

Jeśli w Umowach nie stwierdzono inaczej, w sytuacji, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Umów z jakiegokolwiek powodu i w jakimkolwiek stopniu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, tego rodzaju nieważność lub niewykonalność w żaden sposób nie wpłynie na pozostałe postanowienia Umów i nie uczyni ich nieważnymi lub niewykonalnymi, a wspomniane postanowienie będzie egzekwowane w zakresie dozwolonym przez prawo.

Niewyegzekwowanie Umów lub ich postanowień przez Spotify lub zewnętrznego beneficjenta nie znosi prawa do egzekwowania Umów lub ich postanowień przez Spotify lub zewnętrznego beneficjenta.

Uważa się, że po użytych w niniejszym Regulaminie sformułowaniach „zawiera” i „w tym” oraz „włącznie z” oraz ich odmianach następuje „bez ograniczeń”.

22 Cesja

Spotify może dokonać cesji Umów lub dowolnych ze swoich praw wynikających z Umów, zarówno w całości, jak i części, a także może delegować wszelkie swoje zobowiązania wynikające z Umów. Nie możesz dokonać cesji Umów, zarówno w całości, jak i w części, ani też przenieść swoich praw przewidzianych Umowami, ani udzielić sublicencji na te prawa jakiejkolwiek osobie trzeciej.

23 Zwolnienie z odpowiedzialności

zobowiązujesz się zwolnić Spotify od odpowiedzialności z tytułu wszystkich szkód, strat i wydatków (wliczając uzasadnione honoraria i wydatki adwokackie) wynikających lub związanych z: (1) naruszenia przez Ciebie Umów lub którejkolwiek z nich; (2) jakichkolwiek Treści Użytkownika, które publikujesz lub w inny sposób zamieszczasz; (3) jakichkolwiek działań, w których będziesz brać udział w Serwisie Spotify lub za jego pośrednictwem oraz (4) naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osoby trzeciej.

24 Prawo właściwe, obowiązkowy arbitraż i właściwość miejscowa

24.1 Prawo właściwe / Właściwość sądu

O ile obowiązujące przepisy prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub dowolnego innego terytorium nie stanowią inaczej, Umowy (i wszelkie pozaumowne spory/roszczenia wynikające z Umów lub związane z nimi) podlegają przepisom prawa stanu lub państwa podanego poniżej, bez względu na zasady dotyczące prawa właściwego lub kolizji przepisów prawnych.

Ponadto wyrażasz zgodę oraz Spotify wyraża zgodę na to, aby wymienione poniżej sądy były sądami właściwymi dla rozpatrywania wszelkich sporów i roszczeń oraz kwestii spornych powstałych w związku z Umowami (i wszelkich pozaumownych sporów/roszczeń wynikających z Umów lub związanych z nimi). (W niektórych przypadkach właściwość ta będzie „wyłączna”, co oznacza, że sąd żadnego innego państwa nie będzie mógł rozpatrywać tej sprawy, tj. nie będzie sądem właściwym dla takiej sprawy; w pozostałych przypadkach właściwość jest „niewyłączna”, co oznacza, że sądy innych krajów także mogą być właściwe. Informacje na temat wyłączności znajdują się także w poniższej tabeli).

Kraj Prawo właściwe Właściwość sądu
Andora, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Holandia, Indonezja, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Liechtenstein, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Tajwan, Węgry, Wietnam, Włochy Szwecja Wyłączność; sądy Szwecji
Bułgaria, Cypr, Estonia, Filipiny, Hiszpania, Hongkong, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Turcja Prawo Szwecji Brak wyłączności; sądy Szwecji
Brazylia Prawo Brazylii Wyłączność; sądy stanowe i federalne w São Paulo w stanie São Paulo (Brazylia)
Kanada Nie dotyczy mieszkańców Quebec: Prawo prowincji Ontario

Mieszkańcy Quebec: Prawo prowincji Quebec w Kanadzie
Nie dotyczy mieszkańców Quebec: Wyłączność z wyjątkiem celów związanych z wykonywaniem orzeczeń; sądy Ontario w Kanadzie

Mieszkańcy Quebec: Sądy Quebec w Kanadzie
Argentyna, Boliwia, Chile, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Kolumbia, Kostaryka, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Republika Dominikany, Salwador, Urugwaj Stan Kalifornia, Stany Zjednoczone Wyłączność; sądy stanowe i federalne w hrabstwie San Francisco w stanie Kalifornia lub w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork
Wielka Brytania Prawa Anglii i Walii Wyłączność; sądy Anglii i Walii w Londynie (Anglia)

24.2 ODSTĄPIENIE OD POZWU ZBIOROWEGO

JEŚLI ZEZWALAJĄ NA TO OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, KAŻDA ZE STRON ZGADZA SIĘ, ŻE STRONA MOŻE WNIEŚĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEJ STRONIE TYLKO SAMODZIELNIE, NIE ZAŚ JAKO POWÓD CZY CZŁONEK GRUPY WNOSZĄCEJ POZEW ZBIOROWY W DOWOLNYM ZAMIERZONYM POSTĘPOWANIU GRUPOWYM. Jeśli nie będzie na to zgody zarówno z Twojej strony, jak i ze strony Spotify, żaden arbiter ani sędzia nie będzie mógł połączyć roszczeń więcej niż jednej osoby ani też w inny sposób rozpatrywać żadnej formy pozwu zbiorowego.

24.3 ARBITRAŻ

Jeśli mieszkasz, masz siedzibę, masz oddział lub prowadzisz działalność w jurysdykcji, w której postanowienia rozdziału 24.3 są wykonalne, odnoszą się do Ciebie następujące obowiązkowe postanowienia dotyczące arbitrażu:

24.3.1 Rozstrzyganie sporów i arbitraż

Wyrażasz zgodę, jak również Spotify wyraża zgodę, aby wszelkie spory, roszczenia lub kwestie sporne pomiędzy Tobą a Spotify, w dowolny sposób powiązane z niniejszymi Umowami lub Twoją relacją ze Spotify jako użytkownika Serwisu (czy to bazujące na umowie, delikcie, ustawie, oszustwie, wprowadzeniu w błąd, czy dowolnej innej podstawie prawnej, niezależnie od tego, czy takie roszczenia powstaną w trakcie okresu obowiązywania Umów, czy po ich rozwiązaniu) były rozpatrywane i rozstrzygane w drodze obowiązkowego wiążącego indywidualnego postępowania arbitrażowego. Postępowanie arbitrażowe ma mniej formalny charakter niż proces sądowy. W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM NIE BIERZE UDZIAŁU ŻADEN SĘDZIA ANI PRZYSIĘGŁY; OD ORZECZENIA ARBITRAŻOWEGO MOŻNA ODWOŁYWAĆ SIĘ PRZED SĄDEM W OGRANICZONYM ZAKRESIE. Etap postępowania dowodowego może być bardziej ograniczony niż w przypadku postępowania przed sądem. Arbiter musi postępować zgodnie z niniejszą Umową. Może on przyznać takie samo odszkodowanie lub zadośćuczynienie jak sąd (w tym przyznać zwrot wydatków na honoraria adwokackie), jednak nie może on wydać orzeczenia o prawach ani przyznać zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego na rzecz osób niebędących stroną postępowania arbitrażowego. Niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu pozostanie w mocy również po rozwiązaniu Umów.

24.3.2 Wyjątki

Bez uszczerbku dla postanowień powyższego ustępu (24.3.1), zarówno Ty wyrażasz zgodę, jak również Spotify wyraża zgodę, że żadne postanowienia niniejszego dokumentu nie będą w żadnym momencie rozumiane jako zrzeczenie się, wykluczenie lub innego rodzaju ograniczenie naszych praw do (1) wniesienia indywidualnego pozwu w sądzie rozpatrującym drobne roszczenia cywilne; (2) podejmowania działań egzekucyjnych za pośrednictwem stosownych agencji federalnych, stanowych lub lokalnych, jeśli takie działania są możliwe; (3) wystąpienia o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego; lub (4) wniesienia do sądu pozwu dotyczącego roszczeń z tytułu naruszenia własności intelektualnej.

24.3.3 Zasady arbitrażu

Postępowanie arbitrażowe może zostać rozpoczęte przez nas lub przez Ciebie. Wszelkie postępowania arbitrażowe pomiędzy Tobą a Spotify będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Zasadami arbitrażu („Zasadami ICC”) Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce, „ICC”) przez co najmniej jednego arbitra wyznaczonego zgodnie z Zasadami ICC, z uwzględnieniem modyfikacji zawartych w niniejszych Umowach, i będą prowadzone przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ICC.

Wszelkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim, a jeśli obowiązujące przepisy prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub dowolnego innego terytorium nie stanowią inaczej, w postępowaniu arbitrażowym stosowane będą przepisy prawne [odpowiedniego stanu lub kraju wymienionego w ustępie 24.1], bez względu na zasady dotyczące prawa właściwego lub kolizji przepisów prawnych.

24.3.4 Czas na złożenie wniosku o postępowanie arbitrażowe

Wszelkie postępowanie arbitrażowe musi rozpocząć się od złożenia wniosku o arbitraż w ciągu 1 (JEDNEGO) ROKU od dnia, w którym strona zgłaszająca roszczenie po raz pierwszy uzyska wiedzę o działaniu, zaniechaniu lub naruszeniu stanowiącym podstawę roszczenia lub od dnia, który w uzasadniony sposób uznać można za dzień uzyskania takiej wiedzy; w przypadku roszczeń niezgłoszonych w tym okresie nie przysługuje prawo do środków zaradczych. Jeśli obowiązujące prawo zabrania stosowania rocznego terminu przedawnienia dla dochodzenia roszczeń, wszelkie roszczenia muszą być zgłaszane w najkrótszym terminie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

24.3.5 Zawiadomienie i Procedura

Strona, która zamierza zwrócić się o arbitraż, musi najpierw wysłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie o sporze, nadane listem poleconym lub za pośrednictwem Federal Express (wymagany podpis), a w sytuacji, gdy nie będziemy mieć Twojego adresu korespondencyjnego, za pośrednictwem poczty elektronicznej („Zawiadomienie”). Adres Spotify do przesłania Zawiadomienia: [Spotify, Attn: General Counsel, 45 W. 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, Stany Zjednoczone. Zawiadomienie musi zawierać (1) opis charakteru i podstaw roszczenia lub sporu oraz (2) określenie konkretnej formy dochodzonego odszkodowania („Roszczenie”). Zobowiązujemy się działać w najlepszej wierze w celu bezpośredniego rozstrzygnięcia roszczenia, lecz jeśli nie osiągniemy porozumienia w tej sprawie w ciągu 30 dni od otrzymania Zawiadomienia, każda ze stron może wszcząć postępowanie arbitrażowe. W trakcie postępowania arbitrażowego wysokości kwoty odszkodowania zaproponowanej przez Ciebie lub Spotify nie ujawnia się arbitrowi aż do momentu podjęcia przez arbitra ostatecznej decyzji i sformułowania orzeczenia – jeśli do tego dojdzie. W przypadku gdy nasz spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty w postępowaniu arbitrażowym na Twoją korzyść, Spotify zapłaci Ci (1) kwotę przyznaną przez arbitra – jeśli przyznał Ci taką kwotę; (2) ostatnią kwotę zaproponowaną na piśmie przez Spotify w ramach rozstrzygania sporu przed wydaniem orzeczenia przez arbitra lub (3) 1000,00 USD – w zależności od tego, która kwota będzie wyższa. Wszystkie dokumenty i informacje ujawnione w trakcie postępowania arbitrażowego będą traktowane w sposób ściśle poufny przez podmiot je otrzymujący, który nie wykorzysta ich w żadnym celu innym niż postępowanie arbitrażowe lub egzekwowanie decyzji i orzeczenia arbitra; takich dokumentów i informacji nie będzie się ujawniać, chyba że ujawnia się je z zachowaniem poufności osobom, które muszą je znać w celach lub sytuacjach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane w celu egzekwowania decyzji i orzeczenia arbitra, żadna ze stron nie będzie publicznie informować o postępowaniu arbitrażowym, publicznie go komentować ani nadawać mu rozgłosu; dotyczy to między innymi faktu istnienia sporu między stronami, prowadzenia postępowania arbitrażowego oraz wszelkich decyzji czy orzeczeń arbitra.

24.3.6 Modyfikacje

W przypadku gdy Spotify w przyszłości zmieni niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu (w inny sposób niż zmieniając adres Spotify do przesyłania Zawiadomień), możesz odrzucić każdą taką zmianę, wysyłając nam na adres Spotify do przesyłania Zawiadomień pisemne zawiadomienie w ciągu 30 dni od wprowadzenia zmiany; w takim przypadku Twoje konto Spotify zostanie natychmiast dezaktywowane, zaś niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu, obowiązujące bezpośrednio przed wprowadzeniem odrzucanych przez Ciebie zmian, pozostanie w mocy.

24.3.7 Wykonalność

Jeśli odstąpienie od pozwu zbiorowego, o którym mowa w rozdziale 24.2, lub jakikolwiek fragment niniejszej sekcji 24.3 zostanie uznane ze nieważne lub niewykonalne, to całość tego paragrafu 24.3 będzie nieważna; w takim przypadku strony zgadzają się, że w odniesieniu do wszelkich postępowań wynikających z tych Umów lub z nimi związanych obowiązuje właściwość wyłączna i właściwość miejscowa zgodnie z postanowieniami rozdziału 24.1.

25 Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Serwisu Spotify lub Umów skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Spotify poprzez sekcję O nas w naszej witrynie internetowej.

Dziękujemy za przeczytanie naszego Regulaminu. Mamy nadzieję, że podoba Ci się Spotify!

Podmiot będący stroną umowy:
Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Szwecja)
SE556703748501