Spotify® Premium Duo – regulamin

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM. OBEJMUJE ON WAŻNE WARUNKI I OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI SUBSKRYPCJI SPOTIFY PREMIUM DUO.

Wchodzi w życie z dniem 2020-07-01

1. Wprowadzenie

Subskrypcja Spotify Premium Duo („Subskrypcja Premium Duo") jest udostępniana przez serwis Spotify zgodnie z niniejszym regulaminem („Regulamin korzystania z subskrypcji Premium Duo") oraz Regulaminem korzystania z serwisu Spotify, który zostaje niniejszym włączony przez odniesienie. Użyte terminy pisane wielką literą, ale niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają takie samo znaczenie jak w Regulaminie korzystania z serwisu Spotify.

Subskrypcja Premium Duo upoważnia właściciela konta głównego i jednego (1) właściciela konta podrzędnego w rodzinie do dostępu do usługi Spotify Premium Duo w formie Płatnej subskrypcji od momentu aktywacji konta głównego poprzez przesłanie szczegółów płatności i zapłacenie reklamowanej ceny. Przesyłając swoje dane dotyczące płatności, użytkownik (i) wyraża zgodę na wykorzystanie danych dotyczących płatności zgodnie z naszą Polityką prywatności oraz (ii) przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszy Regulamin korzystania z Subskrypcji Premium Duo.

2. Uprawnienia i weryfikacja

A. Aby móc skorzystać z Subskrypcji Premium Duo, zarówno właściciel konta głównego, jak i członek rodziny będący właścicielem konta podrzędnego muszą mieszkać pod tym samym adresem.

B. Po aktywacji Subskrypcji Premium Duo użytkownik zostanie poproszony o weryfikację adresu zamieszkania.

C. Od czasu do czasu możemy poprosić o ponowną weryfikację adresu zamieszkania użytkownika w celu potwierdzenia, że nadal spełnia on kryteria uczestnictwa.

Korzystamy z funkcji wyszukiwania adresów w usłudze Mapy Google, aby pomóc użytkownikowi znaleźć i ustawić adres. Adres wprowadzony podczas aktywacji lub ponownej weryfikacji podlega Dodatkowym warunkom korzystania z usługi Mapy Google oraz Polityce prywatności Google.

Spotify zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub zawieszenia dostępu do usługi Spotify Premium Duo w dowolnym momencie, jeśli użytkownik nie spełni kryteriów kwalifikacyjnych określonych w Regulaminie korzystania z serwisu Spotify.

3. Anulowanie

Subskrypcję Premium Duo można anulować w dowolnym momencie, logując się na konto Spotify i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Konta lub klikając tutaj i postępując zgodnie z instrukcjami. Jeśli właściciel głównego konta anuluje Subskrypcję Premium Duo, konto główne i konto podrzędne zostaną automatycznie zmienione na Usługę bezpłatną.

4. Dostępność Subskrypcji Premium Duo

Spotify zastrzega sobie prawo do zakończenia, zmodyfikowania lub zawieszenia Subskrypcji Premium Duo w całości lub w części w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Po upływie tego czasu firma Spotify nie będzie zobowiązana do utrzymania ani zezwolenia na wykupienie kolejnej Subskrypcji Premium Duo.

5. Inne ograniczenia

A. Kart podarunkowych Spotify oraz przedpłaconych kart w systemie zamkniętym nie można używać jako ważnej formy płatności za Subskrypcję Premium Duo.

B. Nie można zastosować żadnych innych rabatów.

C. W przypadku częściowych miesięcznych subskrypcji nie mają zastosowania zwroty ani uznania środków.

D. Spotify przekaże użytkownikowi informacje o zmianach cen, które użytkownik może zaakceptować albo odrzucić zgodnie z Regulaminem korzystania z serwisu Spotify.

E. Uwaga: jeśli użytkownik jest właścicielem konta Premium, wykupując Subskrypcję Premium Duo, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że przed końcem opłaconego okresu subskrypcji nie będą możliwe żadne zwroty kosztów za zmianę planu Premium na inny. Po przystąpieniu do subskrypcji nastąpi natychmiastowe przełączenie na Subskrypcję Premium Duo, a dostęp do usługi Spotify Premium nie ulegnie zmianie, ale niewykorzystany okres trwania pakietu Premium, za który została wcześniej uiszczona opłata, w tym wszelkie pozostałe dni Próbne, zostanie utracony.

Spotify AB

Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm

Sweden (Szwecja)

SE556703748501