Polityka ochrony praw autorskich Spotify

Wchodzą w życie 12 February 2013 roku

Witaj. Dziękujemy za odwiedzenie strony, na której zamieszona została Polityka ochrony praw autorskich Spotify. Spotify respektuje prawa własności intelektualnej i tego samego oczekuje od swoich użytkowników. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub jego przedstawicielem i uważasz, że którykolwiek z materiałów udostępnianych bezpośrednio przez serwis Spotify narusza Twoje prawa autorskie, skontaktuj się z nami.

Skorzystaj z tego formularza internetowego, aby przesłać powiadomienie o domniemanym naruszeniu prawa autorskiego. Powiadomienie o domniemanym naruszeniu prawa autorskiego można również przesłać do wyznaczonego przez Spotify przedstawiciela ds. praw autorskich na adres:

Spotify USA Inc.

Attn: Legal Department, Copyright Agent

4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, NY 10007

infringement-claim@spotify.com

Zawiadomienie o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich powinno być zaadresowane do przedstawiciela Spotify ds. autorskich, jak powyżej. Zgłoszenie powinno zawierać tak dużo szczegółów, jak to możliwe, abyśmy mogli ustalić fakty i okoliczności, w tym, o ile to możliwe:

  1. Odręczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich (lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela), którego prawa autorskie mogły zostać naruszone;

  2. Szczegółowe wskazanie utworów, w stosunku do których istnieje przypuszczenie ich naruszenia;

  3. Wskazanie, gdzie w serwisie Spotify lub na stronach internetowych Spotify zostały zamieszczone materiały mające naruszać prawa autorskie (prosimy o podanie możliwe najbardziej szczegółowych informacji oraz przekazanie nam adresu URL, co pomoże nam zlokalizować wskazany przez Ciebie materiał);

  4. Informacje kontaktowe zgłaszającego naruszenie, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;

  5. Oświadczenie, że zgłaszający naruszenie działa w dobrej wierze, wskazując, że utwór/utwory został(y) wykorzystane bez zezwolenia właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub bez podstawy prawnej;

  6. Oświadczenie, że informacje zawarte w zgłoszeniu są dokładne, a zgłaszający jest właścicielem praw autorskich, które zostały przypuszczalnie naruszone lub jest jego przedstawicielem.

Informujemy również, że Spotify prowadzi politykę, zgodnie z którą w określonych okolicznościach konta użytkowników, którzy w sposób powtarzający się dopuszczają się naruszeń praw autorskich, zostaną usunięte.

Copyright © 2012 Spotify AB. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Spotify AB

Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm

Sweden (Szwecja)

SE556703748501