Ασφάλεια & Κέντρο απορρήτου

Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: Σημεία επαφής

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) διέπει τις ψηφιακές υπηρεσίες που συνδέουν τους καταναλωτές με το διαδικτυακό περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας από τους στόχους του DSA είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον όπου θα εξασφαλίζεται η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Το Spotify παρέχει μια σειρά υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτή τη σελίδα αποσκοπούν να διευκολύνουν την επικοινωνία των χρηστών του Spotify, των δημιουργών και των αρχών εντός της ΕΕ με το Spotify, όπως ορίζεται στον DSA.

Πόροι για τους χρήστες

Υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατών

Για πληροφορίες αναφορικά με τους ιστότοπους, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες του Spotify, μπορείς να ανατρέξεις στον ιστότοπο Βοήθειας.

Για γενικές ερωτήσεις, οι χρήστες μπορούν επίσης να επικοινωνούν με την ομάδα Υποστήριξης πελατών του Spotify.

Αναφορά περιεχομένου στο Spotify

Στο Spotify, θέλουμε να προσφέρουμε στους χρήστες την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Σε αυτό μας βοηθούν οι Κανόνες πλατφόρμας Spotify που έχουμε θεσπίσει εδώ και χρόνια, οι οποίοι περιγράφουν τι επιτρέπεται και τι όχι στις υπηρεσίες μας. Αν πιστεύεις ότι κάποιο περιεχόμενο παραβιάζει τους Κανόνες πλατφόρμας του Spotify, μπορείς να το αναφέρεις.

Οι χρήστες του Spotify οφείλουν επίσης να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και να σέβονται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (διάβασε για την προσέγγισή μας όσον αφορά τη διανοητική ιδιοκτησία). Για να αναφέρεις στο Spotify περιεχόμενο το οποίο πιστεύεις ότι παραβιάζει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σου ή τη νομοθεσία με άλλον τρόπο, συμπλήρωσε αυτή τη φόρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανάτρεξε στο Κέντρο απορρήτου.

Υποστήριξη προς τις αρχές της ΕΕ

Οι αρμόδιες εθνικές δικαστικές ή διοικητικές αρχές μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί μας για σκοπούς που άπτονται του DSA, ως εξής:

  • Για εντολές λήψης μέτρων κατά παράνομου περιεχομένου ή για άλλη επικοινωνία από τις ρυθμιστικές αρχές, (στείλε μας email ).
  • Για αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικά με ένα ή περισσότερα επιμέρους άτομα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες του Spotify, (επικοινώνησε μαζί μας).

Η επικοινωνία στις παραπάνω διευθύνσεις email μπορεί να γίνεται στα αγγλικά ή στα σουηδικά. Σημειώνεται ότι δεν θα απαντήσουμε σε αιτήματα που αποστέλλονται σε αυτές τις διευθύνσεις από άτομα εκτός των αρχών των κρατών μελών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Πληροφορίες για τους μηνιαίους ενεργούς αποδέκτες της υπηρεσίας στην ΕΕ

Για πληροφορίες σχετικά με τους μέσους μηνιαίους αποδέκτες της υπηρεσίας Spotify στο πλαίσιο του DSA, ανάτρεξε στη διεύθυνση https://www.spotify.com/se/legal/digital-services-act/.