Podmínky používání služby Spotify

Účinné ke dni 12. února 2019

1 Úvod
2 Změny dohod
3 Jak si užít službu Spotify
4 Platby, zrušení a doba na rozmyšlenou
5 Využívání našich služeb
6 Aplikace a zařízení třetích stran
7 Obsah generovaný uživateli
8 Práva, která nám udělujete
9 Pokyny pro uživatele
10 Porušení práv a nahlášení uživatelského obsahu
11 Omezení a úpravy služeb
12 Účty značek
13 Komunita podpory služby Spotify
14 Zákaznická podpora
15 Kontrola vývozu
16 Doba trvání a ukončení
17 Záruční prohlášení
18 Omezení
19 Práva třetích stran
20 Úplná dohoda
21 Oddělitelnost, zřeknutí se práv a výklad
22 Postoupení
23 Zbavení odpovědnosti
24 Volba práva, povinné rozhodčí řízení a místo konání řízení
25 Kontaktujte nás

Dobrý den, vítejte na stránce s podmínkami užívání služby Spotify („podmínky“). Níže uvedené podmínky jsou důležité, protože:

 • nabízí přehled vašich zákonných práv v rámci služby Spotify
 • vysvětlují práva, která nám při používání služby Spotify udělujete
 • popisují pravidla, která musí při používání služby Spotify všichni dodržovat
 • obsahují zřeknutí se práva být účastníkem hromadné žaloby a dohodu ohledně způsobu řešení případných sporů v rozhodčím řízení

Pečlivě si prosím přečtete tyto podmínky, naše zásady ochrany osobních údajů a další podmínky, na něž se tento dokument odkazuje. Doufáme, že jste se pohodlně usadili a posloucháte příjemnou hudbu.

Pojďme na to…

1 Úvod

Děkujeme vám, že jste zvolili službu Spotify („Spotify“, „my“, „nám“, „naše“). Spotify poskytuje personalizované služby se sociálními a interaktivními funkcemi pro streamování hudby a dalšího obsahu a další produkty a služby, které budou v budoucnu vyvinuty. Přihlášením nebo jiným užíváním kterékoli z těchto služeb Spotify, včetně veškerých souvisejících prvků a funkcí, internetových stránek a uživatelských rozhraní, veškerého obsahu a softwarových aplikací souvisejících s našimi službami (společně jako „služba Spotify“ nebo „služba“), nebo přístupem k jakékoli hudbě, videím nebo jinému obsahu či materiálům, které jsou prostřednictvím služby dostupné („obsah“), uzavíráte závaznou smlouvu se subjektem Spotify uvedeným v článku 25 (Kontaktujte nás).

Vaše dohoda s námi obsahuje tyto podmínky a veškeré další podmínky, které odsouhlasíte, jak je uvedeno v níže uvedeném článku Úplná dohoda, kromě podmínek uzavřených s jakýmikoli třetími stranami (společně jako „dohody“). Dohody zahrnují podmínky týkající se budoucích změn dohod, kontrol vývozu, automatického obnovení, omezení odpovědnosti, ochrany soukromí, odmítnutí hromadných žalob a řešení sporů rozhodčím soudem místo soudního řízení. Přejete-li si znovu projít podmínky dohod, aktuální platnou verzi dohod naleznete na webových stránkách Spotify. Potvrzujete, že jste si dohody přečetli a rozumíte jim, přijímáte je a souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni. Pokud s dohodami nesouhlasíte (nebo je nemůžete dodržet), nesmíte službu Spotify využívat ani přistupovat k žádnému obsahu.

Abyste mohli používat službu Spotify a měli přístup k obsahu, musíte (1) splňovat věkové požadavky uvedené v tabulce níže, (2) být způsobilí uzavřít s námi závaznou smlouvu a nemít zákaz tak učinit podle žádných platných právních předpisů, a dále (3) mít bydliště v zemi, kde je služba dostupná. Také slibujete, že veškeré registrační údaje, které společnosti Spotify poskytnete, jsou pravdivé, přesné a úplné a že to tak zůstane za každých okolností. Máte-li bydliště v jedné z následujících zemí, v této tabulce naleznete informace o věkových omezeních pro svoji konkrétní zemi:

Pokud je vaše země v níže uvedené tabulce označena hvězdičkou (*) a vy potřebujete souhlas rodiče nebo poručníka, uzavře váš rodič nebo poručník smlouvu vaším jménem.

Země Požadovaný věk
Andorra*, Argentina*, Austrálie, Bahrajn, Belgie, Bolívie*, Česká republika, Dánsko*, Dominikánská republika, Ekvádor, El Salvador*, Estonsko, Filipíny*, Finsko, Francie*, Guatemala*, Honduras*, Hongkong, Indie, Irsko, Island, Izrael, Jižní Afrika, Jordánsko, Katar, Kostarika*, Kuvajt, Libanon, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malajsie*, Malta*, Maroko, Mexiko*, Monako*, Nikaragua*, Norsko*, Nový Zéland, Omán, Palestina, Panama*, Paraguay*, Polsko*, Portugalsko*, Rakousko*, Řecko*, SAE, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené království, Španělsko*, Švédsko, Švýcarsko, Turecko*, Uruguay a Vietnam Musíte být ve věku 18 let nebo starší, nebo ve věku 13 let nebo starší a mít souhlas rodiče nebo poručníka.
Alžírsko Musíte být ve věku 19 let nebo starší, nebo ve věku 13 let nebo starší a mít souhlas rodiče nebo poručníka.
Brazílie Musíte být ve věku 18 let nebo starší, nebo ve věku 16 let nebo starší a mít souhlas rodiče nebo poručníka.
Bulharsko*, Chile, Kolumbie*, Maďarsko, Peru, Rumunsko Musíte být ve věku 18 let nebo starší, nebo ve věku 14 let nebo starší a mít souhlas rodiče nebo poručníka.
Kanada Musíte být ve věku 13 let nebo starší, abyste mohli používat bezplatnou službu. U placených odběrů musíte dosáhnout věku zletilosti ve svém regionu nebo místě bydliště, nebo musíte být ve věku 13 let nebo starší se souhlasem rodiče nebo poručníka.
Itálie, Kypr*, Litva, Nizozemsko Pro užívání bezplatné služby musíte být ve věku 16 let nebo starší, nebo ve věku 13 let nebo starší a mít souhlas rodiče nebo poručníka. Pro registraci k placenému odběru musíte být ve věku 18 let nebo starší, nebo ve věku 13 let nebo starší a mít souhlas rodiče nebo poručníka.
Egypt, Indonésie Musíte být ve věku 21 let nebo starší, nebo ve věku 13 let nebo starší a mít souhlas rodiče nebo poručníka.
Japonsko, Tchaj-wan, Thajsko Musíte být ve věku 20 let nebo starší, nebo ve věku 13 let nebo starší a mít souhlas rodiče nebo poručníka.
Slovensko* Musíte být ve věku 16 let nebo starší, nebo ve věku 13 let nebo starší a mít souhlas rodiče nebo poručníka.
Tunisko Musíte být ve věku 18 let nebo starší.

2 Změny v dohodách

Čas od času můžeme změnit dohody z podstatných důvodů, jako je např. vylepšení stávajících funkcí nebo prvků nebo přidání nových funkcí nebo prvků ke službě, zavedení novinek podle vědeckého a technologického pokroku a přiměřené technické úpravy služby, zajištění funkceschopnosti nebo bezpečnosti služby, stejně jako z právních či regulačních důvodů. Pokud učiníme podstatné změny dohod, upozorníme vás na tyto změny podle daných okolností, např. formou dobře viditelného upozornění nebo vyžádáním vašeho souhlasu v rámci služby nebo prostřednictvím e-mailu. V některých případech vás upozorníme předem a vaše další užívání služby po provedení změn bude představovat vyjádření souhlasu se změnami. Proto si nezapomeňte toto upozornění pečlivě přečíst. Pokud si nepřejete nadále službu používat podle nového znění dohod, můžete nás kontaktovat a svůj účet zrušit. Pokud jste získali službu na zkoušku nebo placený odběr prostřednictvím třetí strany, musíte příslušný placený odběr zrušit prostřednictvím této třetí strany.

3 Jak si užít službu Spotify

Zde naleznete pár informací o všech možných způsobech, jak si můžete službu Spotify užít.

3.1 Verze služby

Popis verzí naší služby naleznete na našich webových stránkách a to, které verze služby budete mít k dispozici, vám vysvětlíme při zřizování vašeho účtu Spotify. Určité verze jsou bezplatné. Služba Spotify, která nevyžaduje platbu, se aktuálně nazývá „bezplatná služba“. Ostatní verze vyžadují před poskytnutím přístupu platbu („placené odběry“). Můžeme také nabízet speciální propagační tarify, členství či služby, včetně nabídek produktů a služeb třetích stran ve spojení se službou Spotify nebo prostřednictvím této služby. Neneseme odpovědnost za produkty ani služby poskytované takovými třetími stranami. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit, zrušit nebo jinak změnit naše nabízené tarify a propagační nabídky v souladu s těmito podmínkami.

Neomezená služba nemusí být k dispozici všem uživatelům. Které ze služeb budete mít k dispozici, vám vysvětlíme při přihlášení k odběru služby. Pokud zrušíte svůj odběr neomezené služby nebo pokud bude váš odběr neomezené služby přerušen (např. pokud změníte své platební údaje), je možné, že již nebudete moci odběr neomezené služby obnovit. Upozorňujeme, že neomezená služba může být v budoucnu zrušena, přičemž v takovém případě vám již nebude služba účtována.

Pokud jste si zakoupili nebo obdrželi kód, dárkový poukaz, předplacenou nabídku nebo jinou nabídku poskytnutou nebo prodávanou společností Spotify nebo jejím jménem pro účely přístupu k placenému odběru („kód“), mohou se na váš přístup ke službě vztahovat samostatné obchodní podmínky, která vám byly předloženy společně s kódem, a vy se zavazujete tyto obchodní podmínky dodržovat. Přístup k placenému odběru si můžete také zakoupit prostřednictvím třetí strany. V těchto případech se budou na váš přístup ke službě vztahovat kromě dohod i samostatné obchodní podmínky uzavřené s touto třetí stranou.

3.2 Služba na zkoušku

Čas od času můžeme my, nebo jiné strany naším jménem, nabízet placené odběry na zkoušku na určitou dobu bezplatně nebo se slevou („služba na zkoušku“). V míře povolené platnými právními předpisy může společnost Spotify kdykoli bez předchozího upozornění a s vyloučením odpovědnosti rozhodnout o vašem nároku na odběr služby na zkoušku anebo službu na zkoušku ukončit nebo změnit.

U některých služeb na zkoušku budeme vyžadovat, abyste před spuštěním služby poskytli své platební údaje. Poskytnutím těchto údajů souhlasíte s tím, že vám můžeme automaticky začít účtovat placený odběr od prvního dne po konci odběru služby na zkoušku, a to v měsíčním nebo jiném intervalu, který vám sdělíme předem. POKUD SI NEPŘEJETE, ABYCHOM VÁM TUTO ČÁSTKU VYÚČTOVALI, MUSÍTE PŘÍSLUŠNÝ PLACENÝ ODBĚR ZRUŠIT PŘED KONCEM ODBĚRU SLUŽBY NA ZKOUŠKU KLIKNUTÍM SEM, POKUD JSTE SE K ODBĚRU SLUŽBY NA ZKOUŠKU PŘIHLÁSILI PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNOSTI SPOTIFY. V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE SI SVŮJ ODBĚR SLUŽBY NA ZKOUŠKU ZAŘÍDILI PROSTŘEDNICTVÍM TŘETÍ STRANY, MUSÍTE PŘÍSLUŠNÝ PLACENÝ ODBĚR ZRUŠIT PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO TŘETÍ STRANY.

4 Platby, zrušení a doba na rozmyšlenou

4.1 Vyúčtování

Placený odběr si můžete zakoupit přímo od společnosti Spotify nebo prostřednictvím třetí strany buď (1) uhrazením poplatku za službu předem v měsíčním nebo jiném pravidelném intervalu, který vám sdělíme před vaším nákupem; nebo (2) předplacením přístupu ke službě Spotify na konkrétní období („předplacené období“).

Společnost Spotify může čas od času změnit cenu placených odběrů, včetně opakujících se pravidelných poplatků za odběr, předplaceného období (na období, která ještě nebyla uhrazena) a kódů, a předem vám oznámí tyto změny cen a případně i to, jak tyto změny přijmout. Změny cen vstoupí v účinnost na začátku období odběru následujícího po změně cen. S výhradou platných právních předpisů přijmete novou cenu dalším užíváním služby Spotify po vstupu změny cen v účinnost. Pokud se změnou ceny nesouhlasíte, máte právo ji odmítnout odhlášením se z placeného odběru před vstupem změny ceny v účinnost.

Pokud se přihlásíte k placenému odběru, můžete si to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu rozmyslet a obdržet zpět v plné výši veškeré částky uhrazené během čtrnácti (14) dnů ode dne přihlášení k odběru příslušné služby („doba na rozmyšlenou“), a to za následujících podmínek:

 • Přihlásíte-li se k odběru služby na zkoušku, souhlasíte s tím, že doba na rozmyšlenou u placeného odběru, v rámci nějž službu na zkoušku obdržíte, skončí čtrnáct (14) dnů ode dne spuštění služby na zkoušku. Pokud placený odběr nezrušíte před koncem služby na zkoušku, ztrácíte právo na odstoupení a opravňujete společnost Spotify k tomu, aby vám automaticky každý měsíc účtovala dohodnutou cenu, dokud placený odběr nezrušíte.

 • Zakoupíte-li si placený odběr bez služby na zkoušku, opravňujete tím společnost Spotify k tomu, aby vám automaticky každý měsíc účtovala cenu až do zrušení. Souhlasíte s tím, že doba na rozmyšlenou je k dispozici po dobu čtrnácti (14) dnů od vašeho nákupu, ale pozbude platnosti, jakmile během této doby službu Spotify použijete.

4.2 Obnovení, zrušení

S výjimkou případu, kdy byl váš placený odběr zakoupen na předplacené období, vaše platba společnosti Spotify nebo třetí straně, jejímž prostřednictvím jste placený odběr zakoupili, se automaticky obnoví na konci příslušného období odběru, pokud svůj placený odběr nezrušíte před koncem aktuálně probíhajícího období odběru kliknutím sem, pokud jste si zakoupili placený odběr prostřednictvím společnosti Spotify. Pokud jste si zakoupili placený odběr prostřednictvím třetí strany, pak tak učiníte zrušením placeného odběru prostřednictvím této třetí strany. Zrušení vstoupí v účinnost den po posledním dni stávajícího období odběru a vaše verze bude změněna na bezplatnou službu. Pokud jste svůj placený odběr zakoupili prostřednictvím společnosti Spotify a zrušíte svoji platbu nebo placený odběr a/nebo ukončíte kteroukoli z dohod (1) po skončení doby na rozmyšlenou (použije-li se) nebo (2) před koncem aktuálního období odběru, nevrátíme vám žádné uhrazené poplatky za odběr. Přejete-li si obdržet zpět veškeré částky uhrazené společnosti Spotify před koncem doby na rozmyšlenou v plné výši, musíte se obrátit na zákaznickou podporu. Při vracení peněz částky vracíme způsobem, který jste pro platbu použili.

Pokud jste si zakoupili placený odběr s využitím kódu, váš odběr automaticky skončí na konci období uvedeného u kódu nebo nemáte-li předplacenou částku v dostatečné výši na uhrazení služby. Pokud jste si zakoupili svůj placený odběr prostřednictvím třetí strany, musíte jej zrušit přímo u této třetí strany.

5 Využívání našich služeb

Služba Spotify a obsah jsou majetkem společnosti Spotify nebo poskytovatelů licencí společnosti Spotify. Udělujeme vám omezené, nevýhradní a odvolatelné svolení s užíváním služby Spotify a omezené, nevýhradní a odvolatelné svolení se soukromým a nekomerčním užíváním obsahu (společně jako „přístup“). Tento přístup zůstane v účinnosti, dokud jej nezrušíte vy nebo společnost Spotify. Zavazujete se a souhlasíte s tím, že budete službu Spotify a obsah používat pro vlastní osobní, nekomerční účely a že službu Spotify ani obsah nebudete distribuovat ani předávat dále. Softwarové aplikace Spotify a obsah vám nejsou prodávány ani na vás nejsou převáděny a společnost Spotify a její poskytovatelé licence si ponechávají vlastnictví všech kopií softwarových aplikací Spotify a obsahu i po instalaci na vašich osobních počítačích, mobilních telefonech, tabletech, nositelných zařízeních a/nebo jiných zařízeních („zařízení“).

Všechny ochranné známky, značky služby, obchodní názvy, loga, názvy domén a všechny další prvky značky Spotify („prvky značky Spotify“) jsou výhradně majetkem společnosti Spotify nebo jejích poskytovatelů licencí. Tyto dohody vám neudělují žádná práva na používání prvků značky Spotify, ať už pro komerční či nekomerční účely.

Zavazujete se, že budete dodržovat naše pokyny pro uživatele a nebudete používat službu Spotify, obsah ani žádnou jejich část způsobem, který není výslovně v dohodách povolen. S výjimkou práv, která jsou vám výslovně udělena v dohodách, vám společnost Spotify neuděluje žádná práva ani podíl týkající se služby Spotify či obsahu.

Software třetích stran (např. knihovny softwaru s otevřeným zdrojovým kódem) zahrnutý ve službě Spotify je vám poskytnut na základě licenčních podmínek ke knihovně softwaru příslušné třetí strany, které jsou uvedeny v nápovědě nebo nastavení našeho klienta pro stolní počítače nebo mobilní zařízení a/nebo na našich webových stránkách.

6 Aplikace a zařízení třetích stran

Služba Spotify je integrována nebo může jinak komunikovat s aplikacemi, webovými stránkami a službami třetích stran („aplikace třetích stran“) a zařízeními třetích stran za účelem poskytování služby Spotify. Tyto aplikace a zařízení třetích stran mohou mít vlastní podmínky užívání a zásady ochrany osobních údajů a vaše užívání těchto aplikací a zařízení třetích stran se bude řídit a bude podléhat příslušným podmínkám užívání a zásadám ochrany osobních údajů. Rozumíte tomu a souhlasíte s tím, že společnost Spotify nedoporučuje chování, funkce ani obsah žádných aplikací či zařízení třetích stran ani žádné transakce, které provedete s poskytovatelem těchto aplikací či zařízením třetích stran, ani za ně nenese odpovědnost. Dále společnost Spotify nezaručuje aktuální ani budoucí kompatibilitu aplikací a zařízení třetích stran se službou.

7 Obsah generovaný uživateli

Uživatelé služby Spotify mohou obsah zveřejňovat, nahrávat nebo jinak obsahem přispívat v rámci služby (který může například zahrnovat obrázky, text, zprávy, informace, názvy, popisy a kompilace seznamů skladeb a/nebo jiné druhy obsahu) („uživatelský obsah“). Aby se předešlo pochybnostem, platí, že uživatelský obsah zahrnuje také jakýkoli obsah zveřejněný v komunitě podpory služby Spotify, stejně jako v jakékoli jiné části služby Spotify.

Prohlašujete, že co se týče jakéhokoli uživatelského obsahu, který zveřejňujete v rámci služby Spotify, (1) tento uživatelský obsah vlastníte nebo máte právo k jeho zveřejnění a (2) tento uživatelský obsah nebo jeho použití společností Spotify v souladu s ustanoveními dohod neporušuje dohody ani žádná jiná práva uvedená v pokynech pro uživatele, platné právní předpisy, ani duševní vlastnictví, osobnostní práva ani žádná jiná práva jiných osob ani nenaznačuje žádnou spřízněnost či doporučení vaší osoby či vašeho uživatelského obsahu společností Spotify ani žádným umělcem, skupinou, značkou, vydavatelstvím, subjektem ani jednotlivcem bez výslovného písemného souhlasu společnosti Spotify nebo příslušného jednotlivce či subjektu.

Společnost Spotify může, avšak nemusí sledovat, kontrolovat či upravovat uživatelský obsah. Společnost Spotify si ve všech případech vyhrazuje právo odstranit uživatelský obsah nebo k němu zakázat přístup z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, včetně uživatelského obsahu, který podle vlastního uvážení společnosti Spotify porušuje dohody. Společnost Spotify může k těmto krokům přistoupit bez předchozího upozornění vaší osoby nebo jakékoli třetí strany. Odstranění uživatelského obsahu nebo zakázání přístupu k němu bude záviset na našem vlastním uvážení a neslibujeme, že odstraníme jakýkoli konkrétní uživatelský obsah nebo že k němu zakážeme přístup.

Nesete výhradní odpovědnost za veškerý uživatelský obsah, který zveřejníte. Společnost Spotify není odpovědná za uživatelský obsah ani nedoporučuje žádné názory vyjádřené v uživatelském obsahu. ZAVAZUJETE SE, ŽE POKUD NĚKDO VZNESE VŮČI SPOLEČNOSTI SPOTIFY NÁROK TÝKAJÍCÍ SE UŽIVATELSKÉHO OBSAHU, KTERÝ ZVEŘEJNÍTE, ZBAVÍTE V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST SPOTIFY VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI ŠKODY, ZTRÁTY A NÁKLADY JAKÉHOKOLI DRUHU (VČETNĚ PŘIMĚŘENÝCH NÁKLADŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ A POPLATKŮ), KTERÉ Z DANÉHO NÁROKU VYPLÝVAJÍ.

8 Práva, která nám udělujete

Výměnou za práva, která vám jsou udělena podle dohod, nám udělujete právo (1) umožnit službě Spotify využívat procesor, šířku pásma a úložný hardware na vašem zařízení za účelem provozu služby, (2) zasílat vám reklamy a jiné informace a (3) umožnit našim obchodním partnerům, aby tak učinili také. Obsah, k němuž přistupujete v jakékoli části služby Spotify, včetně jeho výběru a umístění, mohou ovlivňovat komerční faktory, včetně dohod společnosti Spotify s třetími stranami. Určitý obsah licencovaný, poskytovaný, vytvořený nebo jinak zpřístupněný společností Spotify (např. podcasty) může obsahovat reklamu jako součást obsahu. Služba Spotify vám tento obsah zpřístupňuje nezměněný.

Pokud společnosti Spotify poskytnete zpětnou vazbu, nápady nebo návrhy v souvislosti se službou Spotify nebo obsahem („zpětná vazba“), berete na vědomí, že tato zpětná vazba není důvěrná, a udělujete společnosti Spotify právo používat tuto zpětnou vazbu bez omezení a bez jakékoli finanční odměny. Zpětná vazba se považuje za druh uživatelského obsahu.

Udělujete společnosti Spotify neexkluzivní, přenosnou, dále licencovatelnou, bezplatnou, trvalou (nebo, pokud takové trvání není v dané jurisdikci povoleno, trvající po dobu trvání dohod plus dvacet (20) let), nevratnou, plně vyplacenou, celosvětovou licenci na používání, reprodukci, veřejné zpřístupňování (např. představení nebo vystavení), publikování, překlad, úpravu, vytváření děl odvozených od uživatelského obsahu a distribuci jakéhokoli vašeho uživatelského obsahu v souvislosti se službou prostřednictvím jakéhokoli média, ať už samostatně nebo společně s jiným obsahem nebo materiály, jakýmkoli způsobem a jakýmikoli prostředky, formou nebo technologií, která je známá v současnosti nebo bude vyvinuta v budoucnu. Kromě práv výslovně udělených v těchto podmínkách si ponecháváte všechna vlastnická práva, včetně práv duševního vlastnictví, týkající se uživatelského obsahu. Pokud je to vhodné a povolené podle platných právních předpisů, vzdáváte se také všech „morálních práv“ nebo ekvivalentních práv, jako je např. vaše právo na uvedení autorství u jakéhokoli uživatelského obsahu, včetně zpětné vazby, a svého práva na vznesení námitek vůči nevhodnému zacházení s tímto uživatelským obsahem a zavazujete se tato práva neuplatňovat.

9 Pokyny pro uživatele

Společnost Spotify respektuje práva duševního vlastnictví a očekává, že je budete respektovat i vy. Vymezili jsme pro vás několik základních pravidel, která musíte při používání služby dodržovat, abychom zajistili, že bude užívání služby Spotify příjemné pro všechny. Tato pravidla musíte dodržovat a měli byste v jejich dodržování podporovat i ostatní uživatele. Za žádných okolností nejsou povoleny tyto činnosti:

 1. kopírování, další distribuce, reprodukce, „ořezávání“, zaznamenávání, přenášení, předvádění ani veřejné vystavování, vysílání nebo zpřístupňování jakékoli části služby Spotify nebo obsahu veřejnosti, nebo jiné používání služby Spotify nebo obsahu, které není výslovně povoleno podle dohody nebo platných právních předpisů nebo které jinak porušuje práva duševního vlastnictví (např. autorská práva) týkající se služby Spotify nebo obsahu nebo jakékoli jejich části;
 2. používání služby Spotify k importování nebo kopírování jakýchkoli místních souborů, které nemáte zákonné právo tímto způsobem importovat nebo kopírovat;
 3. přenos kopií obsahu uloženého ve vyrovnávací paměti ze schváleného zařízení na jakékoli jiné zařízení jakýmikoli prostředky;
 4. zpětná analýza, dekompilace, rozebírání, úprava nebo vytváření děl odvozených ze služby Spotify, obsahu nebo jakékoli jejich části s výjimkou rozsahu, v němž je to povoleno platnými právními předpisy. [V případě, že vám právní předpisy povolují provést dekompilaci jakékoli části služby Spotify nebo obsahu, je-li to nezbytné pro zjištění informací nutných k vytvoření nezávislého programu, který lze používat se službou Spotify nebo s jiným programem, informace získané v rámci těchto činností (a) smíte použít pouze pro dosažení výše uvedeného cíle, (b) nesmíte bez předchozího písemného souhlasu společnosti Spotify zpřístupnit ani sdělit třetím stranám, jimž není nezbytné je zpřístupnit či sdělit za účelem dosažení daného cíle, a (c) nesmíte použít k vytvoření žádného softwaru ani služby, které jsou ve svém projevu do velké míry podobné jakékoli části služby Spotify nebo obsahu];
 5. obcházení jakékoli technologie používané společností Spotify, jejími poskytovateli licencí nebo jakoukoli třetí stranou na ochranu obsahu nebo služby;
 6. prodej, pronájem, další licencování nebo půjčování jakékoli části služby Spotify nebo obsahu;
 7. obcházení jakýchkoli geografických omezení uplatňovaných společností Spotify nebo jejími poskytovateli licencí;
 8. umělé zvyšování počtu přehrání, počtu sledujících nebo jiná manipulace se službou (i) pomocí botu, skriptu ani jiného automatizovaného procesu; (ii) poskytováním či přijímáním jakékoli formy kompenzace (finanční či jiné), nebo (iii) pomocí jakýchkoli jiných prostředků;
 9. odstraňování nebo pozměňování jakýchkoli autorských práv, ochranných značek nebo jiných upozornění týkajících se duševního vlastnictví obsažených v obsahu nebo ve službě nebo poskytovaných prostřednictvím služby (včetně takového odstraňování nebo pozměňování pro účely utajení nebo změnění jakýchkoli známek vlastnictví nebo zdroje jakéhokoli obsahu);
 10. obcházení nebo blokování reklam ve službě Spotify nebo vytváření distribučních nástrojů k blokování reklam ve službě Spotify;
 11. poskytování vašeho hesla jakékoli jiné osobě nebo používání uživatelského jména a hesla jakékoli jiné osoby;
 12. „procházení (crawling)“ služby Spotify nebo jiné použití automatizovaných prostředků (včetně botů, scraperů a spiderů) k nahlížení, zobrazování nebo shromažďování informací od společnosti Spotify nebo ze služby Spotify;
 13. prodej uživatelského účtu nebo seznamu skladeb nebo jiné přijetí nebo nabízení přijetí jakékoli jiné kompenzace finanční či jiné povahy za účelem ovlivnění názvu účtu nebo seznamu skladeb nebo obsahu na účtu nebo seznamu skladeb; nebo
 14. umělá propagace obsahu automatizovanými prostředky nebo jinak.

Respektujte společnost Spotify, majitele obsahu a ostatní uživatele služby Spotify. Nepodílejte se na žádné činnosti, nezveřejňujte žádný uživatelský obsah ani neregistrujte ani nepoužívejte uživatelské jméno, které představuje nebo zahrnuje materiál, který:

 1. je urážlivý, hanlivý, pomlouvačný, pornografický, výhrůžný nebo obscénní;
 2. je protizákonný nebo je jeho účelem podporovat nebo provádět protizákonnou činnost jakéhokoli druhu, včetně porušení práv duševního vlastnictví, práv na ochranu osobních údajů nebo vlastnických práv společnosti Spotify nebo třetí strany;
 3. obsahuje vaše heslo nebo úmyslně obsahuje heslo jakéhokoli jiného uživatele nebo úmyslně obsahuje osobní údaje třetích stran nebo je jeho účelem si tyto osobní údaje vyžádat;
 4. má škodlivý obsah, jako je malware, trojské koně nebo viry, nebo jiným způsobem narušuje přístup jiného uživatele ke službě;
 5. má zastrašovat nebo obtěžovat jiné uživatele nebo jiné uživatele zastrašuje nebo obtěžuje;
 6. klamně naznačuje nebo nesprávně líčí vaše spojení s jiným uživatelem, osobou nebo subjektem, nebo je jiným způsobem podvodný, nepravdivý, klamný nebo zavádějící;
 7. zahrnuje přenos nevyžádané hromadné komunikace nebo jiných forem spamu („spam“), reklamních mailů, řetězových dopisů nebo jiných podobných sdělení;
 8. zahrnuje komerční nebo prodejní činnosti, jako je např. reklama, propagace, soutěže, losování nebo pyramidové hry, které nejsou výslovně povoleny společností Spotify;
 9. odkazuje na komerční produkty nebo služby nebo se na ně odvolává nebo je jinak propaguje, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno společností Spotify;
 10. jakýmkoli způsobem narušuje službu Spotify, manipuluje, porušuje bezpečnost nebo se pokouší zkoumat, vyhledat nebo testovat zranitelnost služby nebo počítačových systémů, sítě, pravidel užívání služby Spotify nebo jakýchkoli bezpečnostních prvků, ověřovacích opatření nebo jakýchkoli jiných ochranných opatření společnosti Spotify vztahujících se ke službě, obsahu nebo jakékoli jejich části; nebo
 11. je v rozporu s dohodami dle uvážení společnosti Spotify.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že zveřejnění jakéhokoli uživatelského obsahu, který porušuje pokyny pro uživatele (nebo o němž se společnost Spotify důvodně domnívá, že porušuje pokyny pro uživatele), může vést k okamžitému zrušení nebo pozastavení vašeho účtu Spotify. Také souhlasíte s tím, že společnost Spotify vám může odebrat vaše uživatelské jméno, pokud k tomu máme rozumné důvody, a to včetně situace, kdy porušíte dohody.

Dobře si promyslete, jak službu Spotify používáte a co sdílíte. Služba Spotify obsahuje sociální a interaktivní funkce, včetně možnosti zveřejňovat uživatelský obsah, sdílet obsah a zpřístupňovat určité informace o vás veřejnosti. Nezapomínejte, že sdílené nebo veřejně zpřístupněné informace mohou být použity a dále sdíleny ostatními uživateli služby Spotify nebo po webu, proto tuto službu používejte opatrně a věnujte pozornost nastavení svého účtu. Společnost Spotify nenese žádnou odpovědnost za vaše rozhodnutí zveřejnit materiál v rámci služby.

Vaše heslo chrání váš uživatelský účet a vy nesete výlučnou odpovědnost za udržování svého hesla v důvěrnosti a bezpečnosti. Uvědomujete si, že nesete odpovědnost za veškerá užití (včetně neoprávněného užití) svého uživatelského jména a hesla v rámci služby. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení vašeho uživatelského jména nebo hesla, nebo pokud se domníváte, že došlo k neoprávněnému přístupu k vašemu účtu třetí stranou, okamžitě nás o tom informujte a co nejdříve si heslo změňte.

10 Porušení práv a nahlášení uživatelského obsahu

Společnost Spotify respektuje práva vlastníků duševního vlastnictví. Pokud se domníváte, že určitý obsah porušuje vaše práva duševního vlastnictví nebo jiná práva, přečtěte si Zásady ochrany autorských práv Spotify. Informuje-li společnost Spotify držitel autorských práv pomocí formuláře poskytnutého společností Spotify o tom, že určitý obsah porušuje autorská práva, může společnost Spotify dle svého vlastního uvážení odstranit tento obsah ze služby nebo podniknout jiné kroky, které společnost Spotify uzná za vhodné, a to bez předchozího upozornění uživatele nebo jiné strany, která daný obsah poskytla nebo zveřejnila. Pokud se tento uživatel nebo jiná strana domnívá, že obsah příslušná práva neporušuje, může za určitých okolností předložit společnosti Spotify protinávrh s žádostí o obnovení odstraněného obsahu, které společnost Spotify může, ale nemusí dle vlastního uvážení vyhovět.

Pokud se domníváte, že určitý obsah není v souladu s Pravidly pro uživatele, vyplňte prosím náš oznamovací formulář.

11 Omezení a úpravy služeb

Společnost Spotify vynaloží přiměřené úsilí k udržení služby Spotify v provozuschopném stavu. Čas od času však mohou určité technické potíže, údržba nebo testování či aktualizace nezbytné z důvodu zapracování změn příslušných právních předpisů a regulačních požadavků způsobit dočasné výpadky. Společnost Spotify si vyhrazuje právo pravidelně a kdykoli dočasně nebo trvale upravit nebo zastavit funkce a prvky služby Spotify, a to po předchozím upozornění, je-li to možné, a bez jakékoli odpovědnosti vůči vám, není-li to zakázáno právními předpisy, a to z oprávněných důvodů, jako např. v případě skutečného přerušení, úpravy nebo zastavení služby Spotify nebo jakékoli její funkce nebo prvku, nebo v případě potřeby provést opravu, údržbu nebo vylepšení stávajících funkcí nebo prvků nebo přidat do služby nové funkce nebo prvky nebo promítnout vědecký a technologický pokrok nebo zajistit provozuschopnost nebo bezpečnost služby, a ze zákonných a regulačních důvodů.

Nehledě na výše uvedené platí, že pokud jste předplatili společnosti Spotify poplatky za placené odběry, které společnost Spotify trvale zruší před koncem předplaceného období (uvedeno v článku Platby, zrušení a doba na rozmyšlenou), vrátí vám po tomto zrušení společnost Spotify předplacené poplatky za předplacené období. Uvědomujete si, souhlasíte a přijímáte, že společnost Spotify vynaloží přiměřené úsilí, avšak nemá žádnou povinnost udržovat, podporovat, upgradovat ani aktualizovat službu ani poskytovat prostřednictvím služby žádný konkrétní obsah. Společnost Spotify a/nebo vlastníci obsahu mohou dle potřeby odstranit příslušný obsah bez předchozího upozornění. Tato kapitola bude uplatňována v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

12 Účty značek

Pokud založíte účet Spotify jménem společnosti, organizace, subjektu nebo značky („značka“ a takový účet jako „účet značky“), vztahují se označení „vy“, „vás“ a „vaše“ použitá v těchto podmínkách na vás i vaši značku. Pokud vytvoříte účet značky, prohlašujete a zaručujete, že máte oprávnění udělovat všechna povolení a licence uvedené v dohodách a zavázat značku k dodržování dohod.

Značka může sledovat uživatele, vytvářet a sdílet seznamy skladeb za podmínky, že nepodnikne žádný krok, který naznačuje doporučení nebo obchodní vztah mezi značkou a sledovaným uživatelem, umělcem, skladatelem nebo jakoukoli jinou osobou, pokud si značka samostatně neobstarala práva takové doporučení naznačit. Kromě toho musí být značky při provádění výše uvedených činností vůči našim uživatelům transparentní, co se týče zveřejňování doporučení nebo odměny poskytované umělcům, skladatelům, uživatelům nebo jakékoli jiné straně a musí dodržovat všechny platné zákony, předpisy a kodexy zásad.

13 Komunita podpory služby Spotify

Komunita podpory služby Spotify je místem pro diskuzi a výměnu informací, tipů a dalších materiálů týkajících se služby Spotify. Používáním komunity podpory služby Spotify přijímáte Smluvní podmínky komunity.

14 Zákaznická podpora

Máte-li zájem se obrátit na zákaznickou podporu s dotazy týkajícími se účtu a platby („dotazy na zákaznickou podporu“), odešlete prosím tiket našemu oddělení zákaznické podpory pomocí kontaktního formuláře zákaznické podpory v sekci O nás na našich webových stránkách. Vynaložíme přiměřené úsilí k zodpovězení všech dotazů na zákaznickou podporu v přiměřené lhůtě, ale neslibujeme, že nějaký dotaz na zákaznickou podporu zodpovíme v určité lhůtě a/nebo že budeme tyto dotazy schopni zodpovědět.

Stížnost můžete podat také prostřednictvím online platformy pro alternativní řešení sporů (platforma ODR). Na platformu ODR budete přesměrováni po kliknutí na následující odkaz: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

15 Kontrola vývozu

Produkty společnosti Spotify mohou podléhat zákonům a předpisům USA na kontrolu vývozu a zpětného vývozu nebo podobným zákonům platným v jiných jurisdikcích, včetně vývozních správních předpisů („EAR“) spravovaných Ministerstvem obchodu USA, obchodních a hospodářských sankcí spravovaných Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA („OFAC“) a předpisů pro mezinárodní obchod se zbraněmi („ITAR“) spravovaných Ministerstvem zahraničních věcí USA. Zaručujete, že (1) se nenacházíte v žádné zemi, na kterou Spojené státy uvalily embargo na zboží nebo jinak uplatnily hospodářské sankce a (2) nejste zakázanou stranou, jak je uvedeno v platných zákonech a předpisech na kontrolu vývozu a zpětného vývozu nebo podobných zákonech platných v jiných jurisdikcích.

Zavazujete se dodržovat všechny platné zákony a předpisy na kontrolu vývozu a zpětného vývozu, včetně EAR, obchodních a ekonomických sankcí spravovaných OFAC a ITAR. Konkrétně se zavazujete, že nebudete přímo ani nepřímo prodávat, vyvážet, zpětně vyvážet, předávat, odklánět ani jiným způsobem nakládat s žádnými produkty, softwarem ani technologiemi (včetně produktů odvozených z takové technologie nebo založených na takové technologii) získanými od společnosti Spotify na základě dohod směrem do žádné cílové destinace, žádnému subjektu ani žádné osobě, u které to zakazují platné zákony nebo předpisy Spojených států nebo jiné jurisdikce bez předchozího souhlasu příslušného vládního úřadu, jak vyžadují tyto zákony a předpisy.

16 Doba trvání a ukončení

Dohody budou platit, dokud je neukončíte vy nebo společnost Spotify. Přesto však berete na vědomí a souhlasíte s tím, že trvalá licence, kterou jste udělili v souvislosti s uživatelským obsahem, včetně zpětné vazby, je neodvolatelná, a proto zůstane nadále v platnosti i po vypršení platnosti nebo ukončení jakékoli z dohod z jakéhokoli důvodu. Společnost Spotify může kdykoli ukončit dohody nebo pozastavit váš přístup ke službě Spotify, včetně případu, kdy neoprávněně použijete službu Spotify a/nebo obsah nebo existuje podezření na takové neoprávněné použití, nebo nedodržíte dohody, nebo pokud zrušíme služby a/nebo obsah (přičemž v takovém případě vás o tom budeme s dostatečným předstihem informovat). Pokud vy nebo společnost Spotify ukončíte dohody nebo pokud společnost Spotify pozastaví váš přístup ke službě Spotify, souhlasíte s tím, že společnost Spotify vůči vám neponese žádnou odpovědnost a nevrátí vám žádné dříve uhrazené částky v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy. Dohody můžete ukončit kdykoli. Přejete-li si zjistit, jak zrušit svůj účet Spotify, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře zákaznických služeb, který je k dispozici na naší stránce O nás. Tato kapitola bude uplatňována v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

Články 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 těchto podmínek, stejně jako jakákoli jiná ustanovení dohod, která musí výslovně nebo ze své podstaty zůstat v platnosti i po ukončení dohod, budou platit i po ukončení dohod.

17 Záruční prohlášení

UVĚDOMUJETE SI A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SLUŽBA SPOTIFY SE POSKYTUJE „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „TAK, JAK JE K DISPOZICI“ BEZ VÝSLOVNÉ I KONKLUDENTNÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU. SPOLEČNOST SPOTIFY ANI ŽÁDNÍ VLASTNÍCI OBSAHU NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY I PODMÍNKY USPOKOJIVÉ KVALITY, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO VYLOUČENÍ PORUŠOVÁNÍ JAKÝCHKOLI PRÁV. ANI SPOLEČNOST SPOTIFY ANI VLASTNÍK OBSAHU NEZARUČUJÍ, ŽE JE SLUŽBA SPOTIFY PROSTÁ MALWARU ČI JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ. KROMĚ TOHO NEČINÍ SPOLEČNOST SPOTIFY ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A ANI NEZARUČUJE, NEDOPORUČUJE, NEGARANTUJE ANI NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ APLIKACE TŘETÍCH STRAN (ČI JEJICH OBSAH), UŽIVATELSKÝ OBSAH, ZAŘÍZENÍ ANI ŽÁDNÝ JINÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANOU, PROPAGOVANOU ČI NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU V RÁMCI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY SPOTIFY NEBO JAKÉKOLI ODKAZOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO UVEDENOU NA JAKÉMKOLI BANNERU NEBO V JINÉ INZERCI, A SPOLEČNOST SPOTIFY NEPONESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU TRANSAKCI MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI (TŘETÍMI STRANAMI) VÝŠE UVEDENÉHO.

ŽÁDNÉ RADY ČI INFORMACE, AŤ UŽ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, KTERÉ ZÍSKÁTE OD SPOLEČNOSTI SPOTIFY, NEBUDOU ZAKLÁDAT ŽÁDNOU ZÁRUKU JMÉNEM SPOLEČNOSTI SPOTIFY. PŘI POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY SPOTIFY MŮŽETE MÍT PŘÍSTUP K FUNKCÍM FILTROVÁNÍ EXPLICITNÍHO OBSAHU, ALE VÝSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO FUNKCÍ MŮŽE I PŘESTO BÝT NABÍDNUTÍ URČITÉHO EXPLICITNÍHO OBSAHU A VY SE NESMÍTE SPOLÉHAT NA TO, ŽE TYTO FUNKCE VYFILTRUJÍ VEŠKERÝ EXPLICITNÍ OBSAH.

ANIŽ BY TÍM BYLO DOTČENO VÝŠE UVEDENÉ, ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TOHOTO ČLÁNKU NEBUDE OMEZOVAT ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SPOTIFY V PŘÍPADĚ CELKOVÉHO NEBO ČÁSTEČNÉHO NEPLNĚNÍ NEBO NEDOSTATEČNÉHO PLNĚNÍ JEJÍCH ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PODLE DOHOD. TENTO ČLÁNEK SE UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.

TATO ČÁST NEMÁ VLIV NA VAŠE ZÁKONNÁ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA.

18 Omezení

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ NEBO NESPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SPOTIFY JE ODINSTALOVÁNÍ VEŠKERÉHO SOFTWARU SPOTIFY A UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY SPOTIFY. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST SPOTIFY NEMÁ ŽÁDNOU POVINNOST ANI NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN NEBO JEJICH OBSAHU, KTERÝ BUDE POSKYTOVÁN PROSTŘEDNICTVÍM NEBO V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU SPOTIFY, NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ, A I KDYŽ SE MŮŽE VÁŠ VZTAH S TAKOVÝMI APLIKACEMI TŘETÍCH STRAN ŘÍDIT SAMOSTATNÝMI DOHODAMI S TĚMITO TŘETÍMI STRANAMI, VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM, CO SE TÝČE SPOLEČNOSTI SPOTIFY, V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI PROBLÉMŮ NEBO NESPOKOJENOSTI S APLIKACEMI TŘETÍCH STRAN NEBO JEJICH OBSAHEM JE ODINSTALOVÁNÍ A/NEBO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPONESE SPOLEČNOST SPOTIFY, JEJÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, ŘEDITELÉ, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ OSOBY, NABYVATELÉ, POSTUPNÍCI, DODAVATELÉ ANI POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ODPOVĚDNOST ZA:

(1) ŽÁDNÉ ZTRÁTY ANI ŠKODY (VČETNĚ NÁHRADY VEŠKERÝCH NEPŘÍMÝCH, MIMOŘÁDNÝCH, NÁHODNÝCH NÁKLADŮ A REPRESIVNÍ ČI EXEMPLÁRNÍ NÁHRADY ŠKODY), KTERÉ NEJSOU PŘEDVÍDATELNÉ. ZTRÁTA NEBO ŠKODA JE PŘEDVÍDATELNÁ, POKUD JE BUĎ ZŘEJMÉ, ŽE K NÍ DOJDE, NEBO JSME V DOBĚ UZAVŘENÍ SMLOUVY MY I VY VĚDĚLI, ŽE K NÍ DOJÍT MŮŽE;
(2) ŽÁDNOU:
(A) ZTRÁTU MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ DAT;
(B) ZTRÁTU DAT;
(C) ZTRÁTU ZAKÁZEK;
(D) UŠLÝ ZISK; ANI
(E) ŠKODU NA ZAŘÍZENÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ JSTE MOHLI ŠKODĚ PŘEDEJÍT POSTUPOVÁNÍM PODLE NAŠICH POKYNŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROVEDENÍ AKTUALIZACE SLUŽEB NEBO OBSAHU NEBO POKUD TUTO ŠKODU ZPŮSOBÍTE NEDODRŽENÍM INSTALAČNÍCH POKYNŮ NEBO NEZAJIŠTĚNÍM MINIMÁLNÍCH SYSTÉMOVÝCH POŽADAVKŮ, O NICHŽ VÁS INFORMUJEME,

V KAŽDÉM PŘÍPADĚ VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBU SPOTIFY, ZAŘÍZENÍ, APLIKACE TŘETÍCH STRAN NEBO OBSAH APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN, A TO BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST SPOTIFY UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE OPRAVNÝ PROSTŘEDEK NEPOVEDE KE SPLNĚNÍ SVÉHO ZÁKLADNÍHO ÚČELU;

(3) CELKOVOU ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY NÁROKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽBY SPOTIFY, APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN NEBO OBSAHU APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN PŘEKRAČUJÍCÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE SPOLEČNOSTI SPOTIFY UHRADILI BĚHEM BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH DVANÁCTI MĚSÍCŮ; NEBO

(4) NEPLNĚNÍ NEBO NEDOSTATEČNÉ PLNĚNÍ NEBO PRODLENÍ S PLNĚNÍM POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH Z DOHODY ZPŮSOBENÉ ZÁSAHEM VYŠŠÍ MOCI NEBO JAKOUKOLI PŘÍČINOU, KTERÁ NENÍ ROZUMNĚ PŘEDVÍDATELNÁ NEBO STOJÍ MIMO PŘIMĚŘENOU KONTROLU SPOLEČNOSTI SPOTIFY.

Žádné ustanovení dohod nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti Spotify za podvod, podvodné zkreslení informací, úmrtí nebo újmu na zdraví způsobené její nedbalostí, nebo případně – je-li to vyžadováno platnými právními předpisy – hrubou nedbalostí.

TENTO ČLÁNEK SE UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. JE MOŽNÉ, ŽE VE SVÉ JURISDIKCI MÁTE PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ PRÁVO I NA DALŠÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY.

19 Práva třetích stran

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vlastníci obsahu a určití distributoři (např. poskytovatelé prodejních platforem pro aplikace) jsou zamýšlenými beneficienty v rámci dohod a mají právo vymáhat dohody přímo vůči vám. Kromě toho, jak je uvedeno v tomto článku, není cílem dohod udělovat práva nikomu kromě vás a společnosti Spotify, a dohody v žádném případě nevedou ke vzniku žádných práv beneficientů-třetích stran. Práva ukončit dohody, práva odstoupit od nich nebo se dohodnout na změně, zřeknutí se práva nebo vyrovnání dohod nepodléhají souhlasu žádné další osoby.

Pokud jste si aplikaci stáhli z prodejní platformy pro aplikace společnosti Apple Inc. („Apple“) nebo pokud aplikaci používáte na zařízení s iOS, potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a souhlasíte s následujícím upozorněním týkajícím se společnosti Apple. Tato dohoda se uzavírá pouze mezi vámi a společností Spotify, ne se společností Apple, a společnost Apple není odpovědná za službu ani její obsah. Společnost Apple nemá v souvislosti se službou žádnou povinnost zajišťovat údržbu ani podporu. V případě, že nebude služba splňovat jakékoli platné záruky, můžete o tom společnost Apple informovat a ona vám vrátí příslušnou kupní cenu aplikace. Společnost Apple nemá v souvislosti se službou v maximálním možném rozsahu povoleném právními předpisy vůbec žádné záruční povinnosti. Společnost Apple nenese odpovědnost za řešení jakýchkoli nároků uplatněných vámi nebo jakoukoli třetí stranou v souvislosti se službou nebo vaším držením a/nebo používáním služby, včetně: (1) nároků týkajících se odpovědnosti za produkt, (2) jakýchkoli nároků týkajících se nesplnění jakýchkoli zákonných nebo regulačních požadavků a (3) nároků vyplývajících z ochrany spotřebitelů nebo podobné legislativy. Společnost Apple nenese odpovědnost za vyšetřování, obhajobu, vyrovnání ani řešení jakýchkoli nároků třetí strany, které se týkají porušení práv duševního vlastnictví dané třetí strany službou a/nebo v důsledku vašeho držení nebo použití aplikace. Zavazujete se, že při používání služby budete dodržovat všechny příslušné podmínky třetích stran. Společnost Apple a její dceřiné společnosti figurují jako beneficienti-třetí strany této dohody a po přijetí dohody z vaší strany bude mít společnost Apple právo (a bude se mít za to, že toto právo přijala) vynucovat dodržování této dohody vůči vám jako beneficient-třetí strana této dohody. Tímto prohlašujete a zaručujete, že (1) se nenacházíte v zemi, která podléhá embargu vlády USA nebo byla vládou USA označena za zemi „podporující terorismus“, a (2) nejste uvedeni na žádném seznamu zakázaných nebo omezených stran vlády USA.

20 Úplná dohoda

Kromě toho, jak je uvedeno v tomto článku nebo jak je výslovně písemně dohodnuto mezi vámi a společností Spotify, představují dohody kompletní obchodní podmínky sjednané mezi vámi a společností Spotify a nahrazují veškeré předchozí dohody týkající se předmětu těchto dohod, a to písemné i ústní.

Vezměte na vědomí, že určité aspekty vašeho užívání služby Spotify upravují další dohody. Do této kategorie může například patřit přístup ke službě Spotify formou dárkového poukazu, bezplatné nebo zlevněné služby na zkoušku nebo společně s jinými službami. Když vám bude předložena nabídka na takové aspekty vašeho užívání, budou vám zároveň předloženy i veškeré další související dohody a budete mít příležitost další podmínky odsouhlasit. Některé z těchto dalších podmínek jsou uvedeny na webových stránkách Spotify. Vyskytne-li se mezi dalšími podmínkami a těmito podmínkami neřešitelný rozpor, budou mít přednost tyto další podmínky.

21 Oddělitelnost, zřeknutí se práv a výklad

Není-li v dohodách uvedeno jinak, platí, že pokud bude z jakéhokoli důvodu a v jakémkoli rozsahu jakékoli ustanovení dohod uznáno neplatným nebo nevymahatelným, nesmí tato neplatnost nebo nevymahatelnost žádným způsobem ovlivnit ani znemožnit platnost či vymahatelnost zbývajících ustanovení dohod a uplatnění daného ustanovení se bude vymáhat v rozsahu povoleném právními předpisy.

V případě, že Společnost Spotify nebo jakýkoli beneficient-třetí strana nebude vynucovat dodržování dohod nebo jakéhokoli jejich ustanovení, nebude to znamenat zřeknutí se práva tak učinit ze strany společnosti Spotify nebo příslušného beneficienta-třetí strany.

Pro účely těchto podmínek se bude mít za to, že po slovech „zahrnovat“ a „včetně“ a všech jejich dalších variantách bude následovat fráze „avšak bez omezení“.

22 Postoupení

Společnost Spotify smí postoupit dohody a kterákoli ze svých práv na základě dohod, a to zcela nebo zčásti, a dále smí společnost Spotify přenést kteroukoli ze svých povinností na základě dohod. Vy nesmíte dohody postoupit zcela ani zčásti, ani převést nebo dále poskytnout licenci na svá práva na základě dohod žádné třetí straně.

23 Zbavení odpovědnosti

Zavazujete se, že zbavíte společnost Spotify veškeré odpovědnosti za jakékoli škody, ztráty a náklady jakéhokoli druhu (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení a poplatků), které vyplývají z nebo se týkají: (1) vašeho porušení dohod nebo kterékoli z nich, (2) jakéhokoli uživatelského obsahu, který zveřejníte nebo jinak poskytnete, (3) jakékoli činnosti, kterou podnikáte v rámci služby Spotify, a (4) vašeho porušení jakéhokoli právního předpisu nebo práv třetí strany.

24 Volba práva, povinné rozhodčí řízení a místo konání řízení

24.1 Rozhodné právo / jurisdikce

Nevyžadují-li kogentní právní předpisy členského státu Evropské unie nebo jakékoli jiné jurisdikce jinak, řídí se dohody (a případné nesmluvní spory/nároky z nich vyplývající nebo s nimi související) právními předpisy níže uvedeného státu nebo země, a to s vyloučením zásad volby práva a zásad kolizních norem.

Dále jste se se společností Spotify dohodli na příslušnosti níže uvedených soudů pro řešení jakéhokoli sporu, nároku nebo rozporu, který vznikne v souvislosti s dohodami (a případných nesmluvních sporů/nároků z nich vyplývajících nebo s nimi souvisejících). (V některých případech bude příslušnost „výlučná“, což znamená, že věc nemůže být projednávána soudy jiných zemí. Soudy jiných zemí tedy nemají příslušnost. Zatímco v jiných případech je příslušnost „nevýlučná“, což znamená, že příslušnost mohou mít i soudy jiných zemí. To je taktéž uvedeno v tabulce.)

Země Volba práva Příslušnost
Andorra, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Indonésie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Afrika, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Nizozemsko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tchaj-wan a Vietnam Švédsko výlučná; soudy Švédska
Bulharsko, Estonsko, Filipíny, Hongkong, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Monako, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko a Turecko zákony Švédska nevýlučná; soudy Švédska
Brazílie zákony Brazílie výlučná; státní a federální soudy v São Paulu ve státě São Paulo, Brazílie
Kanada Nevztahuje se na obyvatele Quebecu: zákony provincie Ontario

Obyvatelé Quebecu: zákony kanadské provincie Quebec
Nevztahuje se na obyvatele Quebecu: výlučná kromě výkonu rozsudků; soudy v Ontariu, Kanada

Obyvatelé Quebecu: soudy v Quebecu, Kanada
Argentina, Bolívie, Dominikánská republika, Ekvádor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Chile, Kolumbie, Kostarika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru a Uruguay stát Kalifornie, Spojené státy americké výlučná; státní a federální soudy okresu San Francisco, CA nebo New York, NY
Spojené království zákony Anglie a Walesu výlučná; soudy Anglie a Walesu v Londýně, Anglie

24.2 ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA BÝT ÚČASTNÍKEM HROMADNÉ ŽALOBY

JE-LI TO POVOLENO PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, DOHODLI JSTE SE SE SPOLEČNOSTÍ SPOTIFY, ŽE KAŽDÁ STRANA SMÍ ŽALOVAT DRUHOU STRANU POUZE SAMA ZA SEBE, A NE JAKO ŽALOBCE NEBO ÚČASTNÍK HROMADNÉ ŽALOBY V HROMADNÉ NEBO ZÁSTUPNÉ ŽALOBĚ. Pokud se na tom se společností Spotify nedohodnete, nesmí rozhodce či soudce spojit žaloby více osob nebo jinak rozhodovat o formě zástupného nebo hromadného řízení.

24.3 ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Máte-li bydliště, sídlo, kancelář nebo místo podnikání v jurisdikci, v níž je vymahatelný tento bod 24.3., vztahují se na vás následující ustanovení o povinném rozhodčím řízení:

24.3.1 Řešení sporů a rozhodčí řízení

Se společností Spotify jste se dohodli, že případný spor, nárok nebo rozpor mezi vámi a společností Spotify jakýmkoli způsobem se týkající nebo vyplývající z těchto dohod nebo Vašeho vztahu, jako uživatele služby, se společností Spotify (ať již na základě smlouvy, deliktu, ze zákona, na základě podvodu, poskytnutí zkreslených informace nebo jakékoli jiné právní teorie a ať již nároky vznikly během doby trvání nebo po ukončení dohod) se rozhodne v povinném a závazném individuálním rozhodčím řízení. Rozhodčí řízení je méně formální než soudní řízení. V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ NENÍ SOUDCE ANI POROTA A MOŽNOST SOUDNÍHO PŘEZKUMU ROZHODČÍHO NÁLEZU JE OMEZENÁ. Rozsah předkládání důkazů může být menší než před soudem. Rozhodce musí postupovat v souladu s touto smlouvou a může přiznat stejnou náhradu škody a opravné prostředky jako soud (včetně náhrady nákladů na soudní zastoupení) s tou výjimkou, že rozhodce nemůže přiznat deklaratorní opatření ani vydat soudní zákaz, který by byl ku prospěchu kohokoli kromě stran rozhodčího řízení. Tato rozhodčí doložka platí i po ukončení dohod.

24.3.2 Výjimky

Bez ohledu na výše uvedený bod 24.3.1 jste se se společností Spotify dohodli, že žádné ustanovení těchto podmínek nebude vykládáno jako zřeknutí se práva, vyloučení nebo jiné omezení žádného z našich práv kdykoli (1) podat individuální žalobu k soudu pro drobné nároky a (2) vymáhat nároky prostřednictvím příslušných federálních, státních či místních orgánů, pokud je to možné, (3) požádat soud o vydání soudního zákazu nebo (4) podat žalobu k soudu v souvislosti s nároky z porušování práv duševního vlastnictví.

24.3.3 Pravidla rozhodčího řízení

Rozhodčí řízení můžete zahájit vy nebo my. Případné rozhodčí řízení mezi vámi a společností Spotify bude s konečnou platností rozhodnuto podle Řádu pro rozhodčí řízení Mezinárodní obchodní komory („ICC“), který je v dané době platný („Řád ICC“), jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s Řádem ICC s příslušnými změnami v souladu s těmito dohodami, a povede je Mezinárodní arbitrážní soud při ICC.

Rozhodčí řízení bude probíhat v anglickém jazyce, a nevyžadují-li kogentní právní předpisy členského státu Evropské unie nebo jakékoli jiné jurisdikce jinak, zákony, které se použijí v rozhodčím řízení, budou zákony [příslušného státu či země uvedené v odstavci 24.1] s vyloučením zásad volby práva či zásad kolizních norem.

24.3.4 Doba podání žádosti

Rozhodčí řízení bude zahájeno podáním žádosti o zahájení rozhodčího řízení do JEDNOHO (1) ROKU od data, kdy se strana uplatňující nárok poprvé dozví nebo by přiměřeně měla vědět o jednání, opomenutí nebo neplnění, které vede ke vzniku nároku. Nebude existovat žádné právo na opravný prostředek za nárok neuplatněný v této lhůtě. Pokud platné právní předpisy zakazují jednoletou promlčecí lhůtu na uplatnění nároků, musí být nárok uplatněn v nejkratší lhůtě povolené platnými právními předpisy.

24.3.5 Oznámení a průběh rozhodčího řízení

Smluvní strana, která má v úmyslu požádat o zahájení rozhodčího řízení, musí nejprve zaslat druhé straně písemné oznámení o sporu, a to doporučeně nebo prostřednictvím kurýra (s dodejkou), nebo v případě, že nemáme k dispozici vaši fyzickou adresu, pak elektronickou poštou („oznámení“). Adresa společnosti Spotify pro zasílání oznámení je: [Spotify, Attn: General Counsel, 45 W. 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, USA]. Oznámení musí (1) popisovat povahu a podstatu nároku nebo sporu; a (2) uvádět konkrétní požadovanou nápravu („žádost“). Dohodli jsme se na tom, že se pokusíme v dobré víře nárok vyřešit přímo, ale pokud nedosáhneme dohody během 30 dnů od přijetí oznámení, můžete vy nebo společnost Spotify zahájit rozhodčí řízení. V průběhu rozhodčího řízení nebude rozhodci sdělena částka nabídky na vypořádání, kterou jste učinili vy nebo společnost Spotify, dokud rozhodce neučiní konečné rozhodnutí, příp. nevydá rozhodčí nález. V případě, že bude náš spor s konečnou platností rozhodnut v rozhodčím řízení ve váš prospěch, uhradí vám společnost Spotify (1) případnou částku přiznanou rozhodcem, (2) poslední částku vypořádání písemně nabídnutou společností Spotify jako vypořádání sporu před vydáním rozhodčího nálezu, nebo (3) částku ve výši 1 000,00 USD podle toho, která částka bude vyšší. Všechny dokumenty a informace, které byly poskytnuty v průběhu rozhodčího řízení, zachová příjemce v přísné důvěrnosti a nepoužije je k žádným jiným účelům než k účelům rozhodčího řízení nebo vymáhání rozhodnutí rozhodce a rozhodčího nálezu, a dále je nesmí sdělit žádné osobě kromě jejich důvěrného sdělení osobám, které pro tyto účely nebo podle platných právních předpisů potřebují tyto informace znát. S výjimkou případů, kdy je to nezbytné k vydání rozhodnutí rozhodce a rozhodčího nálezu, nesmíte vy ani společnost Spotify učinit žádné veřejné prohlášení ani veřejný komentář ani nesmíte vyvolat žádnou publicitu ohledně rozhodčího řízení, a to zejména ohledně skutečnosti, že strany jsou ve sporu, ohledně existence rozhodčího řízení ani jakéhokoli rozhodnutí či nálezu rozhodce.

24.3.6 Změny

V případě, že společnost Spotify provede v budoucnu změny této rozhodčí doložky (s výjimkou změny adresy společnosti Spotify pro zasílání oznámení), můžete takovou změnu odmítnout zasláním písemného oznámení do 30 dnů od data příslušné změny na adresu společnosti Spotify pro zasílání oznámení, a v takovém případě bude váš účet u společnosti Spotify s okamžitou platností zrušen a tato rozhodčí doložka zůstane i nadále v platnosti ve znění platném bezprostředně před provedením změny, kterou jste odmítli.

24.3.7 Vymahatelnost

Bude-li ustanovení o zřeknutí se práva na účast v hromadné žalobě podle bodu 24.2 označeno za nevymahatelné v rozhodčím řízení nebo bude-li jakákoli část tohoto bodu 24.3 označena za neplatnou nebo nevymahatelnou, bude celý bod 24.3 neplatný, a v takovém případě se strany dohodly, že jakákoli žaloba vyplývající z dohod nebo s nimi související se bude řídit výlučnou příslušností a místem konání podle bodu 24.1.

25 Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně služby Spotify nebo dohod, obraťte se na zákaznické služby společnosti Spotify, jejichž kontaktní údaje naleznete na našich webových stránkách v sekci O nás.

Děkujeme, že jste si přečetli naše podmínky. Doufáme, že se vám bude Spotify líbit!

Smluvní subjekt:
Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Švédsko)
SE556703748501

© Spotify AB.