Podmínky použití služby Spotify

Platné ke dni 30. září 2015

1 Úvod
2 Změny Dohod
3 Používání služby Spotify
4 Práva, která vám udělujeme
5 Aplikace třetích stran
6 Obsah generovaný uživateli
7 Práva, která nám udělujete
8 Pokyny pro uživatele
9 Porušení práv a nahlášení uživatelského obsahu
10 Omezení a úpravy služeb
11 Účty značek
12 Komunita podpory služby Spotify
13 Podpora pro zákazníky
14 Kontrola exportu
15 Platby, zrušení a pozastavení
16 Trvání a ukončení
17 Záruka a prohlášení
18 Omezení
19 Práva třetích stran
20 Celá dohoda
21 Možnost rozvázaní a zřeknutí se práv
22 Přiřazení
23 Zbavení odpovědnosti
24 Výběr platného práva, povinné rozsouzení a místo sporu
25 Kontaktujte nás

Dobrý den, vítejte v našich podmínkách použití. Tyto podmínky jsou důležité a mají vliv na vaše zákonná práva, proto si je pozorně přečtěte spolu se Zásadami ochrany osobních údajů a dalšími podmínkami, na které tento dokument odkazuje. Doufáme, že sedíte pohodlně a posloucháte vynikající hudbu. Pojďme na to…

1 Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali službu Spotify (dále „Spotify“, „my“, „nás“, „naše“). Registrací nebo jiným použitím služby, webů a softwarových aplikací společnosti Spotify (společně „služba Spotify“ nebo „Služba“) nebo přístupem k jakémukoli obsahu nebo materiálu, který je k dispozici prostřednictvím Služby (dále „Obsah“) uzavíráte závaznou smlouvu se subjektem Spotify uvedeným na konci tohoto dokumentu. Služba Spotify také zahrnuje komunitu podpory služby Spotify, jak je dále popsáno v části Komunita podpory služby Spotify.

Služba Spotify zahrnuje sociální a interaktivní funkce. Použití služby Spotify vyžaduje splnění několika technických požadavek.

Vaše dohoda s naší společností zahrnuje tyto Podmínky použití (dále „Podmínky“) a naše Zásady ochrany osobních údajů. (Podmínky, zásady ochrany osobních údajů a jakékoli dodatečné podmínky, se kterými budete souhlasit, jsou souhrnně označovány jako „Dohody“, jak je to popsáno v části Celá dohoda.) Pokud si chcete přečíst podmínky Dohod, platnou verzi Dohod naleznete na webu služby Spotify. Potvrzujete, že jste si přečetli Dohody, rozumíte jim, přijímáte je a zavazujete se k jejich dodržování. Pokud nesouhlasíte s Dohodami nebo je nemůžete dodržet, nesmíte používat službu Spotify ani používat žádný Obsah.

Dohody si pozorně přečtěte. Obsahují důležité informace o službě Spotify, která vám bude poskytována, a všech poplatcích, daních a platbách, které vám budeme účtovat. Dohody zahrnují informace o budoucích změnách Dohod, kontrolních prvcích týkajících se exportu, automatických obnoveních, omezení zodpovědnosti, informacích o ochraně osobních údajů, zřeknutí se práv na hromadnou žalobu a řešení sporů pomocí arbitráže místo soudního řízení.

Jakékoli informace, které jste poskytli v rámci zaregistrování, mohou být v průběhu procesu registrace opraveny návratem na předchozí obrazovky a upravením chybných informací.

Pokud chcete používat službu Spotify a přistupovat k Obsahu, musíte (1) být starší 18 let nebo být starší 13 let a získat souhlas rodiče nebo poručníka s Dohodami (kromě výjimek uvedených v tabulce níže), (2) mít oprávnění uzavírat závazné smlouvy s naší společností podle všech příslušných zákonů a (3) mít pobyt v zemi, ve které je Služba k dispozici. Také prohlašujete, že všechny registrační informace, které jste odeslali společnosti Spotify, jsou pravdivé, přesné a úplné, a zavazujete se je takové udržovat.

Pokud máte pobyt v jedné z následujících zemí, vyhledejte v následující tabulce věkové omezení specifické pro vaši zemi:

Země Požadovaný věk
Chile, Ekvádor, Paraguay, Peru Musí vám být minimálně 18 let, nebo minimálně 15 let se souhlasem rodiče nebo poručníka.
Brazílie Musí vám být minimálně 18 let, nebo minimálně 16 let se souhlasem rodiče nebo poručníka
Nikaragua, Tchaj-wan Musí vám být minimálně 20 let, nebo minimálně 13 let se souhlasem rodiče nebo poručníka
Bulharsko, Maďarsko, Německo Musí vám být minimálně 18 let, nebo minimálně 14 let se souhlasem rodiče nebo poručníka
Itálie K použití bezplatné služby vám musí být minimálně 13 let. K registraci k placenému odběru vám musí být minimálně 18 let, nebo minimálně 13 let se souhlasem rodiče nebo poručníka (rodiče nebo poručník uzavřou smlouvu vaším jménem).
Malajsie Musí vám být minimálně 18 let – pokud vám je mezi 13 a 18 lety, je vyžadován souhlas rodiče nebo poručníka, který uzavírá smlouvu vaším jménem.
Litva K použití Služby vám musí být minimálně 13 let. K použití placeného odběru vám musí být minimálně 18 let, nebo minimálně 14 let se souhlasem rodiče nebo poručníka. Pokud vám je 13 až 18 let, smlouvu uzavírá poručník nebo rodič.
Kanada K použití Služby vám musí být minimálně 13 let. K použití placeného odběru musíte dosáhnout věku plnoletosti v dané provincii nebo teritoriu, nebo vám musí být minimálně 13 let se souhlasem rodiče nebo poručníka.
Španělsko K použití bezplatné služby vám musí být minimálně 14 let. K registraci k placenému odběru vám musí být minimálně 18 let, nebo minimálně 14 let se souhlasem rodiče nebo poručníka (rodiče nebo poručník uzavřou smlouvu vaším jménem).

2 Změny Dohod

Příležitostně můžeme podle svého uvážení provést změny těchto Dohod. Pokud provedeme zásadní změny Dohod, okamžitě vás upozorníme způsobem přiměřeným okolnostem, například zobrazením výrazného upozornění ve Službě nebo odesláním e-mailu s upozorněním. V některých případech vás upozorníme předem. V takovém případě bude vaše další používání Služby i po provedení změn představovat váš souhlas se změnami. Proto si pozorně přečtěte jakékoli takové upozornění. Pokud nechcete pokračovat v používání Služby na základě nové verze Dohod, můžete tyto Dohody odmítnout kontaktováním naší společnosti prostřednictvím Kontaktního formuláře oddělení Služeb pro zákazníky.

3 Používání služby Spotify

Zde je několik informací o různých způsobech použití služby Spotify.

3.1 Naše služby a placené odběry

Společnost Spotify poskytuje službu streamování výběru hudebních skladeb a jiného obsahu. Některé služby společnosti Spotify jsou poskytovány bezplatně. Jiné služby společnosti Spotify vyžadují platbu, než k nim budete moci přistupovat. Služby společnosti Spotify, ke kterým lze přistupovat po platbě, jsou momentálně označovány jako „prémiová služba“ a „neomezená služba“ (souhrnně „placené odběry“). Služba společnosti Spotify, která nevyžaduje platbu, je momentálně označována jako „bezplatná služba“. Další informace o našich službách můžete získat návštěvou našeho webu.

Neomezená služba nemusí být k dispozici pro všechny uživatele. Při registraci do služby vás informujeme o službách, které jsou pro vás dostupné. Pokud zrušíte svůj odběr neomezené služby, nebo pokud dojde k přerušení vašeho odběru neomezené služby (například se změní vaše platební informace), nemusíte mít možnost znovu obnovit svůj odběr neomezené služby. Upozorňujeme, že v budoucnu může dojít k ukončení poskytování neomezené služby. V takovém případě vám za tuto Službu již nebudeme účtovat poplatky.

Pokud je vaší domovskou zemí Turecko, váš přístup k bezplatné službě může být omezen na pevně stanovený počet hodin poslechu měsíčně.

3.2 Kódy a jiné předplacené nabídky

Pokud jste si zakoupili nebo jste dostali kód, dárkovou kartu, předplacenou nabídku nebo jinou nabídku poskytovanou nebo prodávanou společnosti Spotify nebo v jejím jméně týkající se přístupu k placenému odběru (dále „kód“), mohou se na přístup ke Službě vztahovat samostatné podmínky, které vám byly poskytnuty společně s kódem. Souhlasíte, že budete tyto podmínky dodržovat.

3.3 Zkušební období

Z času na čas může naše společnost nebo jiná společnost v našem jméně nabízet zkušební období placeného odběru na určité časové období bez nutnosti platby nebo se sníženou sazbou (dále „zkušební období“). Společnost Spotify si vyhrazuje právo na základě svého výhradního uvážení posoudit vaši vhodnost pro získání zkušebního období a (v souladu s příslušnými zákony) kdykoli stáhnout nebo upravit nabídku zkušebního období bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti v největším rozsahu povoleném zákonem.

V případě některých zkušebních období budeme požadovat poskytnutí vašich platebních informací, než bude zahájeno zkušební období. NA KONCI TAKOVÝCH ZKUŠEBNÍCH OBDOBÍ VÁM MŮŽEME ZAČÍT AUTOMATICKY ÚČTOVAT PRAVIDELNÉ MĚSÍČNÍ POPLATKY ZA PŘÍSLUŠNÝ PLACENÝ ODBĚR POČÍNAJE PRVNÍM DNEM PO UKONČENÍ ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ. POSKYTNUTÍM SVÝCH PLATEBNÍCH INFORMACÍ V SOUVISLOSTI SE ZKUŠEBNÍM OBDOBÍM SOUHLASÍTE S TÍMTO POPLATKEM POMOCÍ PŘÍSLUŠNÝCH PLATEBNÍCH INFORMACÍ. POKUD NECHCETE, ABYCHOM VÁM TENTO POPLATEK ÚČTOVALI, MUSÍTE ZRUŠIT PŘÍSLUŠNÝ PLACENÝ ODBĚR PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY ODBĚRU ÚČTU SLUŽBY SPOTIFY NEBO ZRUŠIT SVŮJ ÚČET SLUŽBY SPOTIFY PŘED UKONČENÍM ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ. POKUD NECHCETE, ABYCHOM VÁM PRAVIDELNĚ ÚČTOVALI MĚSÍČNÍ POPLATEK, MUSÍTE ZRUŠIT PŘÍSLUŠNÝ PLACENÝ ODBĚR PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY ODBĚRU ÚČTU SLUŽBY SPOTIFY NEBO ZRUŠIT SVŮJ ÚČET SLUŽBY SPOTIFY PŘED UKONČENÍM PRAVIDELNÉHO MĚSÍČNÍHO OBDOBÍ. PLACENÉ ODBĚRY NELZE UKONČIT PŘED KONCEM OBDOBÍ, ZA KTERÉ JSTE JIŽ ZAPLATILI, A S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ POPSANÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NEBUDE SPOLEČNOST SPOTIFY VRACET ŽÁDNÉ POPLATKY, KTERÉ JSTE JIŽ ZAPLATILI. ČÁST OMEZENÍ UVÁDÍ DODATEČNÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE ZRUŠENÍ PLACENÉHO ODBĚRU.

4 Práva, která vám udělujeme

Služba Spotify a Obsah jsou majetkem společnosti Spotify nebo poskytovatelů licencí společnosti Spotify. Udělujeme vám omezenou, neexkluzivní, vratnou licenci na použití služby Spotify a omezenou, neexkluzivní, vratnou licenci na osobní, nekomerční a relaxační použití Obsahu (dále „Licence“). Tato Licence bude platná, dokud její platnost neukončíte vy nebo společnost Spotify. Souhlasíte a zavazujete se, že budete Obsah používat pro vlastní osobní, nekomerční, relaxační použití, a že nebudete službu Spotify ani Obsah dále distribuovat ani převádět.

Softwarové aplikace Spotify a Obsah vám nejsou prodávány, nýbrž poskytovány na základě licence. Poskytovatelé licence si ponechávají vlastnictví všech kopií softwarových aplikací Spotify a Obsahu i po instalaci na vašich osobních počítačích, mobilních telefonech, tabletech nebo dalších relevantních zařízeních (dále „zařízení“).

Všechny ochranné známky, známky služby, obchodní názvy, loga, názvy domén a všechny další prvky značky Spotify (dále „prvky značky Spotify“) jsou výhradně vlastnictvím společnosti Spotify nebo jejích poskytovatelů licencí. Tyto Dohody vám neposkytují žádná práva týkající se použití prvků značky Spotify, ať už za komerčním nebo nekomerčním účelem.

Souhlasíte, že budete dodržovat naše Pokyny pro uživatele a nebudete používat službu Spotify, Obsah ani žádnou část této služby či obsahu žádným způsobem, který není výslovně povolen v těchto Dohodách. S výjimkou práv, které jsou vám výslovně uděleny v rámci těchto Dohod, vám společnost Spotify neuděluje žádná práva, podíl ani zájem týkající se služby Spotify ani Obsahu.

Software třetích stran (například otevřené softwarové knihovny) zahrnuté ve službě Spotify jsou vám poskytnuty buď na základě licence v rámci Dohod, nebo na základě licenčních podmínek relevantní třetí strany poskytující příslušnou softwarovou knihovnu, které jsou uvedeny v nápovědě nebo v části nastavení našeho klienta pro stolní počítače nebo mobilní zařízení nebo na našem webu.

5 Aplikace třetích stran

Služba Spotify je integrovaná s aplikacemi, weby a službami třetích stran (dále „aplikace třetích stran“) za účelem poskytování obsahu, produktů nebo služeb. Tyto aplikace třetích stran mohou mít vlastní podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů a vaše použití těchto aplikací třetích stran se bude řídit a bude podléhat příslušným podmínkám použití a zásadám ochrany osobních údajů. Rozumíte a souhlasíte, že společnost Spotify nedoporučuje ani nenese odpovědnost za chování, funkce ani obsah žádných aplikací třetích stran ani za žádné transakce, které mohou být provedeny mezi vámi a poskytovateli těchto aplikací třetích stran.

6 Obsah generovaný uživateli

Uživatelé služby Spotify mohou zveřejňovat, nahrávat nebo přispívat („zveřejňovat“) obsah v rámci Služby (který může například zahrnovat obrázky, text, zprávy, informace, kompilace seznamů skladeb nebo jiné druhy obsahu) (dále „uživatelský obsah“). K vyloučení pochybností uvádíme, že uživatelský obsah zahrnuje také jakýkoli příslušný obsah zveřejněný v komunitě podpory služby Spotify, stejně jako v jakýchkoli jiných částech služby Spotify.

Prohlašujete, že co se týče jakéhokoli uživatelského obsahu, který zveřejňujete ve službě Spotify, (1) máte právo ke zveřejnění příslušného uživatelského obsahu, a (2) tento uživatelský obsah nebo jeho použití společností Spotify v souladu s ustanoveními Dohod neporušuje tyto Dohody, příslušné zákony ani duševní vlastnictví (včetně, avšak bez omezení, autorských práv), osobní ani veřejná práva jiných osob ani nenaznačují žádnou spřízněnost vaší osoby či doporučení vámi či vaším uživatelským obsahem týkající se jakéhokoli umělce, skupiny, značky, subjektu ani jednotlivce bez výslovného písemného souhlasu příslušného jednotlivce či subjektu.

Společnost Spotify může (avšak není povinná) sledovat, kontrolovat nebo upravovat uživatelský obsah. Společnost Spotify si všech případech vyhrazuje právo odstranit uživatelský obsah nebo k němu zakázat přístup z jakéhokoli nebo žádného důvodu, včetně (avšak nejenom) uživatelského obsahu, který podle výlučného názoru společnosti Spotify porušuje Dohody. Společnost Spotify může k těmto krokům přistoupit bez předchozího upozornění vaší osoby nebo jakékoli třetí strany. Odstranění nebo zakázání přístupu k uživatelskému obsahu bude probíhat výlučně na základě našeho uvážení a neslibujeme, že odstraníme jakýkoli konkrétní uživatelský obsah nebo že k němu zakážeme přístup.

Nesete výhradní odpovědnost za všechen uživatelský obsah, který zveřejníte. Společnost Spotify není odpovědná za uživatelský obsah ani nedoporučuje žádné názory vyjádřené v příslušném uživatelském obsahu. SOUHLASÍTE, ŽE POKUD NĚKDO VZNESE VŮČI SPOLEČNOSTI SPOTIFY NÁROK TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI UŽIVATELSKÉHO OBSAHU, KTERÝ ZVEŘEJNÍTE, ZBAVÍTE V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SPOLEČNOST SPOTIFY JAKÉKOLI ZODPOVĚDNOSTI TÝKAJÍCÍ SE VŠECH ŠKOD, ZTRÁT A NÁKLADŮ JAKÉHOKOLI DRUHU (VČETNĚ PŘIMĚŘENÝCH NÁKLADŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ A POPLATKŮ), KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z TAKOVÉHO NÁROKU.

7 Práva, která nám udělujete

Výměnou za práva, která vám byla udělena v rámci těchto Dohod, nám udělujete právo (1) umožňující službě Spotify využívat procesor, datové pásmo a úložný hardware na vašem zařízení za účelem umožnění provozu Služby, (2) poskytovat vám reklamy a jiné informace a (3) tato práva také udělujete našim obchodním partnerům. Jakákoli část služby Spotify či zobrazovaný obsah včetně jeho výběru a umístění mohou být ovlivněny komerčními faktory, včetně dohod s třetími stranami. Určitý obsah licencovaný nebo poskytovaný společnosti Spotify (například podcasty) může obsahovat reklamu. V takových případech společnost Spotify zajistí, že tento obsah budete mít k dispozici nezměněný.

Pokud společnosti Spotify poskytnete zpětnou vazbu, nápady nebo návrhy týkající se služby Spotify nebo obsahu (dále „zpětná vazba“), souhlasíte, že tato zpětná vazba není důvěrná a udělujete společnosti Spotify právo použít tuto zpětnou vazbu bez omezení a bez jakékoli finanční kompenzace vůči vaší osobě. Zpětná vazba je považována za druh uživatelského obsahu.

Udělujete společnosti Spotify neexkluzivní, přenosnou, dále licencovatelnou, osvobozenou od honoráře, trvalou (nebo, pokud takové trvání není v dané jurisdikci povoleno, trvající po dobu trvání Dohod plus dvacet (20) let), nevratnou, plně vyplacenou, celosvětovou licenci na použití, reprodukci, veřejné zpřístupnění (např. produkci nebo zobrazování), publikaci, překlad, úpravu, vytváření odvozených děl a distribuci jakéhokoli uživatelského obsahu ve spojitosti se Službou prostřednictvím jakéhokoli média, ať už samostatně nebo společně s jiným obsahem nebo materiály, jakýmkoli způsobem a jakýmikoli prostředky, formou nebo technologií, která je v současnosti známá nebo bude v budoucnu vyvinuta. Kromě práv, která v těchto podmínkách výslovně udělujete, si ponecháváte vlastnictví všech práv, včetně práv na duševní vlastnictví, týkajících se uživatelského obsahu. Pokud je to povolené a možné podle příslušného zákona, vzdáváte se také všech „morálních práv“ (nebo ekvivalentních podle příslušného zákona), například práva na označení autorství jakéhokoli uživatelského obsahu včetně zpětné vazby, a svého práva na vznesení námitek vůči nevhodnému zacházení s příslušným uživatelským obsahem.

8 Pokyny pro uživatele

Společnost Spotify respektuje práva na duševní vlastnictví a očekává, že je budete respektovat i vy. Vytvořili jsme několik základních pravidel, které byste měli při používání Služby dodržovat, abychom se ujistili, že bude služba Spotify nadále příjemným místem pro všechny uživatele. Dodržujte tyto pravidla a podporujte v jejich dodržování i jiné uživatele.

Následující činnosti nejsou povoleny z jakéhokoli důvodu:

 • kopírování, další distribuce, reprodukce, „ořezávání“, záznam, přenos, veřejná produkce nebo zobrazování, vysílání nebo zveřejňování jakékoli části služby Spotify nebo obsahu, nebo jakékoli použití služby Spotify nebo obsahu, které není výslovně povoleno podle Dohod nebo příslušného zákona, nebo které jiným způsobem porušuje práva na duševní vlastnictví (například autorská práva) v rámci služby Spotify nebo obsahu nebo jakékoli jejich části,
 • používání služby Spotify k importování nebo kopírování jakýchkoli místních souborů, na importování nebo kopírování kterých nemáte tímto způsobem zákonné právo,
 • přenos kopií obsahu uloženého ve vyrovnávací paměti z autorizovaného zařízení do jakéhokoli jiného zařízení jakýmkoli způsobem,
 • zpětná analýza, dekompilace, rozkládání, úprava nebo vytváření odvozených děl založených na službě Spotify, obsahu nebo jakékoli jejich části, pokud to není povoleno příslušným zákonem,
 • obcházení jakékoli technologie používané společností Spotify, jejími poskytovateli licencí nebo jakoukoli třetí stranou k ochraně obsahu nebo Služby,
 • prodej, pronájem, poskytování další licence nebo půjčování jakékoli části služby Spotify nebo obsahu,
 • obcházení jakýchkoli geografických omezení uplatňovaných společností Spotify nebo jejími poskytovateli licencí,
 • umělé zvyšování počtu přehrání nebo jiná manipulace se Službou pomocí skriptů nebo jiných automatizovaných procesů,
 • odstraňování nebo pozměňování jakýchkoli autorských práv, ochranných značek nebo jiných upozornění týkajících se duševního vlastnictví v rámci služby Spotify nebo poskytovaných jejím prostřednictvím (včetně takového konání za účelem utajení nebo změnění jakýchkoli známek vlastnictví nebo zdroje příslušného obsahu),
 • poskytnutí vašeho hesla jiné osobě nebo použití uživatelského jména a hesla jiné osoby,
 • „procházení“ služby Spotify nebo použití jiných automatizovaných způsobů (včetně botů a robotů scraper nebo spider) ke shromažďování informací ze služby Spotify, nebo
 • prodej uživatelského účtu nebo seznamu skladeb nebo přijetí jakékoli jiné kompenzace finanční či jiné povahy k ovlivnění názvu účtu nebo seznamu skladeb nebo obsahu zahrnutému v účtu nebo seznamu skladeb.

Respektujte službu Spotify, majitele obsahu a jiné uživatele služby Spotify. Nepodílejte se na žádné činnosti, nezveřejňujte žádný uživatelský obsah ani neprovádějte registraci ani nepoužívejte uživatelské jméno, které představuje nebo zahrnuje materiál, který:

 • je urážlivý, hanlivý, poškozující dobré jméno, pornografický, výhrůžný nebo obscénní,
 • je nelegální nebo je jeho účelem podporovat nebo provádět nelegální činnost jakéhokoli druhu, včetně (avšak nejenom) porušení práv na duševní vlastnictví, práv na ochranu osobních údajů nebo vlastnických práv společnosti Spotify nebo třetí strany,
 • obsahuje vaše heslo nebo úmyslně obsahuje heslo jakékoli jiného uživatele nebo úmyslně obsahuje osobní údaje třetích stran nebo je jeho účelem požadovat takové osobní údaje,
 • zahrnuje škodlivý obsah, jako je škodlivý software, trojské koně nebo viry, nebo jiným způsobem narušuje přístup jiného uživatele ke Službě,
 • je navržen k zastrašování nebo obtěžování jiných uživatelů nebo jiné uživatele zastrašuje nebo obtěžuje,
 • klamně naznačuje nebo představuje vaši souvislost s jiným uživatelem, osobou nebo subjektem, nebo je jiným způsobem podvodný, nepravdivý, klamný nebo zavádějící,
 • používá automatické prostředky k umělé propagaci obsahu,
 • zahrnuje přenos nevyžádané hromadné komunikace nebo jiných forem spamu (dále „spam“), reklamních mailů, řetězových dopisů nebo jiné komunikace prostřednictvím schránky ve službě Spotify,
 • zahrnuje komerční nebo marketingové aktivity, například reklamu, propagaci, soutěže, losování nebo pyramidové hry, které nejsou výslovně autorizovány společností Spotify,
 • odkazuje na komerční produkty nebo služby nebo je jiným způsobem propaguje, s výjimkou případů, kdy je to výslovně autorizováno společností Spotify,
 • jakýmkoli způsobem narušuje nebo ovlivňuje službu Spotify, manipuluje s ní, porušuje její zabezpečení nebo se pokouší zkoumat, sondovat nebo testovat zranitelnost služby Spotify nebo počítačových systémů, sítě, pravidel použití služby Spotify nebo jakýchkoli dalších bezpečnostních součástí služby Spotify, jejích ověřovacích opatření nebo jakýchkoli jiných ochranných opatření vztahujících se ke Službě, obsahu nebo jakékoli jejich části, nebo
 • je v rozporu s Dohodami podle uvážení společnosti Spotify.

Rozumíte a souhlasíte, že zveřejnění jakéhokoli takového uživatelského obsahu může vést k okamžitému zrušení nebo pozastavení vašeho účtu služby Spotify. Také souhlasíte, že služba Spotify může z jakéhokoli důvodu vznést nárok na vaše uživatelské jméno.

Používejte službu Spotify a sdílejte obsah s rozvahou. Služba Spotify zahrnuje sociální a interaktivní funkce, včetně možnosti zveřejňovat uživatelský obsah, sdílet obsah a zveřejňovat jisté informace o vaší osobě. Nezapomínejte, že sdílené nebo veřejně dostupné informace mohou být použity a znovu sdíleny jinými uživateli služby Spotify nebo na internetu, proto používejte službu Spotify opatrně a věnujte pozornost nastavením svého účtu. Společnost Spotify nenese žádnou odpovědnost za vaše rozhodnutí týkající se zveřejňování materiálu ve Službě.

Váš uživatelský účet je chráněn heslem a nesete výlučnou odpovědnost za uchování důvěrnosti a bezpečnosti svého hesla. Uvědomujete si, že jste odpovědní za všechna použití svého uživatelského jména a hesla ve Službě. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení vašeho uživatelského jména nebo hesla, nebo pokud se domníváte, že došlo k neoprávněnému použití vašeho účtu třetími stranami, okamžitě nás na tuto skutečnost upozorněte a co nejdřív změňte svoje heslo.

9 Porušení práv a nahlášení uživatelského obsahu

Společnost Spotify respektuje práva vlastníků duševního vlastnictví. Pokud se domníváte, že jakýkoli obsah porušuje vaše práva na duševní vlastnictví nebo jiná práva, přečtěte si část Zásady společnosti Spotify týkající se autorských práv. Pokud dostane společnost Spotify oznámení, že jakýkoli obsah porušuje autorská práva, může společnost Spotify podle svého výlučného uvážení zakročit bez předchozího upozornění poskytovatele příslušného obsahu. Pokud se poskytovatel domnívá, že obsah neporušuje autorská práva, může odeslat společnosti Spotify upozornění s námitkou a požádat ji, aby obnovila odstraněný obsah.

Pokud se domníváte, že jakýkoli obsah není v souladu s Pokyny pro uživatele, vyplňte oznamovací formulář.

10 Omezení a úpravy služeb

Společnost Spotify vynaloží přiměřené úsilí k zachování provozu služby Spotify. Z času na čas však může dojít v důsledku technických potíží nebo údržby k dočasnému přerušení služby. V rozsahu povoleném příslušnými zákony si společnost Spotify vyhrazuje právo pravidelně a kdykoli upravit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, funkce a prvky služby Spotify, ať už s upozorněním nebo bez něj. V žádném takovém případě nenese vůči vám žádnou odpovědnost (pokud to nevylučuje zákon) za žádné přerušení, úpravu ani ukončení služby Spotify ani žádných funkcí ani prvků služby. Bez ohledu na uvedené platí, že pokud máte předplacené poplatky za placené odběry, které společnost Spotify trvale ukončí před koncem předplacené doby (podle definice v části Platby, zrušení a pozastavení), společnost Spotify vám po takovém ukončení vrátí předplacené poplatky za danou předplacenou dobu. Rozumíte, souhlasíte a akceptujete, že společnost Spotify nemá žádnou povinnost udržovat, podporovat, upgradovat ani aktualizovat Službu ani poskytovat jakýkoli nebo všechen konkrétní obsah prostřednictvím Služby. Tato část bude uplatňována v rozsahu povoleném příslušnými zákony. Společnost Spotify nebo majitelé obsahu mohou z času na čas takový obsah odstranit bez upozornění v rozsahu povoleném příslušnými zákony.

11 Účty značek

Pokud založíte účet služby Spotify ve jménu společnosti, organizace, subjektu nebo značky (dále „značka“ a takový účet dále „účet značky“), vztahují se označení „vy“, „vás“ a „vaše“ v celém znění těchto Dohod na vás i vaši značku, pokud je to možné.

Pokud si otevřete účet značky, prohlašujete a zaručujete, že mátě oprávnění udělovat všechna povolení a licence uvedené v Dohodách a zavázat značku k dodržování Dohod.

11.1 Sledování

Značka může sledovat pouze uživatele, kteří jako první začnou sledovat značku, a značka nemůže provádět žádné činnosti, které by naznačovali doporučování nebo vztah mezi značkou a sledovaným uživatelem, pokud značka nezávisle nezískala práva naznačující takové doporučování. Na žádost společnosti Spotify, která bude odesílána na základě výlučného uvážení společnosti, musí značka pozastavit sledování uživatele.

11.2 Poslouchání

Značka nesmí streamovat média.

11.3 Odesílání zpráv

Značka může odesílat zprávy pouze uživatelům, kteří jako první odešlou zprávu značce.

11.4 Seznamy skladeb a sdílení značky

Značka nesmí vytvářet ani sdílet žádné seznamy skladeb služby Spotify, ať už ve službě Spotify nebo jinde, které by naznačovaly doporučování nebo vztah mezi značkou a jakýmkoli umělcem nebo jakoukoli jinou stranou, pokud značka nezávisle nezískala práva naznačující takové doporučování. Značky mohou nalézt další informace v dokumentu Pokyny pro seznamy skladeb značek společnosti Spotify.

12 Komunita podpory služby Spotify

Komunita podpory služby Spotify představuje místo pro diskusi a výměnu informací, tipů a jiných materiálů souvisejících se službou Spotify. Pokud chcete používat komunitu podpory služby Spotify, musíte (1) mít existující účet ve službě Spotify, a (2) ověřit svůj účet služby Spotify pro použití v komunitě podpory (dále „účet podpory služby Spotify“). Pokyny pro vytvoření účtu podpory služby Spotify naleznete na registrační stránce komunity. Souhlasíte, že kromě Dohod budete při používání komunity podpory služby Spotify dodržovat také Pokyny pro komunitu podpory služby Spotify, které vám budou poskytnuty při registraci (dále „pokyny pro komunitu podpory služby Spotify“). Pokud nesouhlasíte s Dohodami nebo pokyny pro komunitu podpory, nemůžete používat komunitu podpory služby Spotify.

12.1 Účty podpory služby Spotify

Vytvořením účtu podpory služby Spotify potvrzujete, že registrační informace, které jste poskytli společnosti Spotify, jsou pravdivé, přesné a úplné, a že tyto informace budete aktualizovat tak, aby byly aktuální. Je přísně zakázáno zahrnovat ve svém profilu informace naznačující, že jste zaměstnancem nebo moderátorem služby Spotify, nebo jiným způsobem při použití komunity podpory služby Spotify předstírat, že jste takovým zaměstnancem nebo moderátorem. Také rozumíte a souhlasíte, že společnost Spotify může kdykoli odstranit nebo vznést nárok na vaše uživatelské jméno, pokud na základě svého výlučného uvážení uzná takové konání za přiměřené.

12.2 Žádná oficiální podpora

Žádný uživatelský obsah ani jiný obsah zveřejněný zaměstnanci, moderátory nebo zástupci služby Spotify v rámci komunity podpory služby Spotify by neměl být považován za oficiální podporu poskytovanou společností Spotify. Podrobnosti o oficiální podpoře naleznete v části Podpora pro zákazníky. Jakýkoli obsah, který je poskytnut nebo zpřístupněn vaší osobě v rámci komunity podpory služby Spotify zaměstnanci, moderátory nebo zástupci služby Spotify, je poskytován „tak, jako je“ bez záruky jakéhokoli druhu.

Rozumíte, že názory vyjádřené v uživatelském obsahu v rámci komunity podpory služby Spotify představují pouze názory uživatelů, kteří přispěli tímto uživatelským obsahem, a neodrážejí názory nebo zásady společnosti Spotify ani jakýchkoli jejích vedoucích, akcionářů, zaměstnanců, zástupců, dceřiných společností, přidružených subjektů, dodavatelů ani poskytovatelů licencí.

12.3 Program odměn

Komunita podpory služby Spotify obsahuje systém odměn, v rámci kterého může společnost Spotify na základě svého výlučného uvážení odměnit uživatele na základě počtu získaných „pochval“ nebo kvality odpovědí uživatele. Souhlasíte, že budete udělovat pochvaly pouze jiným uživatelům (ne sobě) a pouze v případě, že si je podle vašeho názoru zaslouží, a že se vyvarujete jakýchkoli pokusů o manipulaci se systémem odměn, například pomocí vytvoření více účtů nebo umělých odpovědí. Rozumíte, že rozhodnutí společnosti Spotify týkající se jakékoli odměny bude konečné a závazné.

13 Podpora pro zákazníky

Pokud chcete získat podporu pro zákazníky pro dotazy týkající se účtu nebo plateb („dotazy podpory pro zákazníky“), odešlete žádost našemu oddělení podpory pro zákazníky pomocí kontaktního formuláře podpory pro zákazníky v části O nás našeho webu. Vynaložíme přiměřené úsilí na reakci na všechny dotazy podpory pro zákazníky v přiměřeném časovém rámci, avšak nezaručujeme ani neposkytujeme žádné záruky týkající se odpovědi na dotazy podpory pro zákazníky v konkrétním časovém rámci ani toho, že budeme schopni uspokojivě odpovědět na takové dotazy.

14 Kontrola exportu

Produkty společnosti Spotify mohou podléhat zákonům USA týkajícím se kontroly exportu a opětovného exportu a podobným nařízením nebo zákonům platným v jiných jurisdikcích, včetně nařízení Export Administration Regulations (EAR) vydávaných ministerstvem obchodu USA, obchodních a ekonomických sankcí vydávaných úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí (OFAC) a mezinárodními nařízeními týkajícími se obchodu se zbraněmi (ITAR) vydávanými ministerstvem vnitra. Zaručujete, že (1) se nenacházíte na Kubě, v Íránu, v Severní Koreji, v Súdánu ani Sýrii, a (2) nepředstavujete zakázanou stranu podle definice nařízení uvedených výše.

Souhlasíte, že budete dodržovat všechny platné zákony a nařízení týkající se kontroly exportu a opětovného exportu, včetně nařízení EAR, obchodních a ekonomických sankcí vydávaných úřadem OFAC i nařízeními ITAR. Konkrétně souhlasíte, že nebudete přímo ani nepřímo prodávat, exportovat, opětovně exportovat, přepravovat, odklánět ani jiným způsobem předávat žádné produkty, software ani technologii (včetně produktů odvozených z takové technologie nebo založených na takové technologii) získané od společnosti Spotify na základě Dohod do žádné cílové destinace, žádnému subjektu ani žádné osobě, pro kterou to zakazují příslušné zákony nebo nařízení USA nebo jiné jurisdikce, pokud předtím nezískáte příslušné oprávnění od kompetentních vládních úřadů v souladu s požadavky příslušných zákonů nebo nařízení. Platnost této klauzule týkající se kontroly exportu přetrvá i po ukončení nebo zrušení platnosti Dohod.

15 Platby, zrušení a pozastavení

Placené odběry lze zakoupit buď (1) zaplacením měsíčního poplatku za odběr, nebo (2) pomocí předplatného, které vám poskytne přístup ke službě Spotify na určité časové období (dále „předplacená doba“). Pokud jste si zakoupili placený odběr pomocí kódu, bude váš placený odběr automaticky ukončen na konci předplacené doby nebo v případě, že vám nezůstává dostatečný předplacený zůstatek na zaplacení za Službu.

Pokud se zaregistrujete na placený odběr, zkušební období nebo získání kódu online, souhlasíte s okamžitým získáním přístupu k prémiové službě Spotify. Pokud se nacházíte mimo území USA a zaregistrujete se na placený odběr nebo získání kódu online, můžete z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu změnit názor do čtrnácti (14) dnů (dále „období pozastavení“) a získat zpět všechny zaplacené prostředky. Pokud jste však kdykoli v průběhu období pozastavení využili přístup ke službě Spotify, ztrácíte nárok na vrácení prostředků.

Pokud nebyl váš placený odběr zakoupený jako přeplacená doba, vaše platba společnosti Spotify (nebo třetí straně, prostřednictvím které jste si zakoupili placený odběr, například telefonní společnosti) bude automaticky obnovena na konci období odběru, pokud nezrušíte placený odběr prostřednictvím stránky odběru před koncem aktuálního období odběru. Zrušení nabývá platnosti v den po posledním dnu aktuálního období odběru. Váš účet bude omezen na bezplatnou službu. Pokud však zrušíte platbu nebo placený odběr nebo zrušíte kteroukoli z Dohod (1) poté, co jste v průběhu období pozastavení využili přístup ke službě Spotify, nebo (2) po ukončení období pozastavení (pokud je to možné), nebo (3) před koncem aktuálního období odběru, nevrátíme vám žádné poplatky za odběr, které jste nám již zaplatili.

Pokud chcete před uplynutím období pozastavení získat vrácení všech zaplacených prostředků, musíte kontaktovat podporu pro zákazníky.

Společnost Spotify může z času na čas změnit výši platby za placené odběry, předplacená období (pro období, za která jste ještě nezaplatili) nebo kódy. Tyto změny poplatků vám předem oznámí společně se způsobem, jakým můžete tyto změny přijmout (pokud je to potřebné). Změny plateb za placené odběry vstoupí do platnosti na začátku následujícího období odběru po datu změny výše poplatků. Pokud to povoluje místní zákon, dalším používáním služby Spotify po uplatnění změny výše poplatků přijímáte novou výši poplatků. Pokud nesouhlasíte se změnou výše poplatků, máte právo tuto změnu odmítnout zrušením odběru služby Spotify dříve, než vstoupí změna výše poplatků do platnosti. Proto si pozorně přečtěte jakékoli upozornění týkající se změny výše poplatků.

16 Trvání a ukončení

Dohody budou platit, dokud je neukončíte vy nebo společnost Spotify. Přesto však rozumíte a souhlasíte, že trvalá licence, kterou jste udělili společnosti vzhledem k uživatelskému obsahu včetně zpětné vazby, je nevratná a proto bude nadále v platnosti i po vypršení platnosti nebo ukončení jakýchkoli Dohod z jakéhokoli důvodu. Společnost Spotify může ukončit platnost Dohod nebo kdykoli pozastavit váš přístup ke službě Spotify, včetně případu, kdy neoprávněně použijete službu Spotify nebo obsah (nebo existuje podezření na takové použití), nebo nedodržíte Dohody. Pokud dojde k ukončení Dohod vámi nebo společností Spotify, nebo pokud společnost Spotify pozastaví váš přístup ke službě Spotify, souhlasíte, že společnost Spotify nebude nést žádnou zodpovědnost vůči vaší osobě a nevrátí vám žádné poplatky, které jste již zaplatili. To platí v plném rozsahu povoleném příslušným zákonem. Pokud chcete zjistit, jak můžete ukončit svůj účet služby Spotify, kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře podpory pro zákazníky, který je k dispozici na naší stránce O nás. Tato část bude uplatňována v rozsahu povoleném příslušnými zákony. Dohody můžete ukončit kdykoli.

Části 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 tohoto dokumentu, stejně jako jiné části Dohod, které musí výslovně nebo ze svojí podstaty nadále zůstat v platnosti i po ukončení Dohod, budou platit i po ukončení Dohod.

17 Záruka a prohlášení

SNAŽÍME SE POSKYTOVAT CO NEJLEPŠÍ SLUŽBY, PŘESTO ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE SLUŽBA SPOTIFY JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A „TAK, JAK JE K DISPOZICI“, BEZ VÝSLOVNÉ NEBO NAZNAČENÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU. SLUŽBU SPOTIFY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. V ÚPLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM ODMÍTAJÍ SPOLEČNOST SPOTIFY A VLASTNÍCI OBSAHU POSKYTNOUT JAKÁKOLI PROHLÁŠENÍ A ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE USPOKOJIVÉ KVALITY, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. SPOLEČNOST SPOTIFY ANI ŽÁDNÝ VLASTNÍK OBSAHU NEZARUČUJÍ, ŽE SLUŽBA SPOTIFY NEOBSAHUJE ŠKODLIVÝ SOFTWARE NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ SOUČÁSTI. SPOLEČNOST SPOTIFY NAVÍC NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI NEZARUČUJE, NEDOPORUČUJE ANI NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA APLIKACE TŘETÍCH STRAN (ANI JEJICH OBSAH), UŽIVATELSKÝ OBSAH ANI ŽÁDNÝ JINÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU PROPAGOVANOU NEBO NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU VE SLUŽBĚ SPOTIFY NEBO JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM NEBO POMOCÍ JAKÉHOKOLI ODKAZOVANÉHO WEBU, PŘÍPADNĚ NABÍZENOU POMOCÍ JAKÉHOKOLI REKLAMNÍHO PROUŽKU NEBO JINÉ REKLAMY. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE SLUŽBA SPOTIFY NENESE ODPOVĚDNOST ANI NEZODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ TRANSAKCE MEZI VÁMI A TŘETÍMI STRANAMI POSKYTUJÍCÍMI APLIKACE TŘETÍCH STRAN NEBO PRODUKTY ČI SLUŽBY PROPAGOVANÉ VE SLUŽBĚ SPOTIFY NEBO JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM. STEJNĚ JAKO V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI NÁKUPU PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ BYSTE SE MĚLI ŘÍDIT SVÝM ÚSUDKEM A POKUD JE TO POTŘEBNÉ, ZACHOVÁVAT OPATRNOST. ŽÁDNÉ RADY ANI INFORMACE, AŤ UŽ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ OD SPOLEČNOSTI SPOTIFY, NEBUDOU PŘEDSTAVOVAT ŽÁDNOU ZÁRUKU ZE STRANY SPOLEČNOSTI SPOTIFY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB. NĚKTERÁ USTANOVENÍ TÉTO ČÁSTI NEMUSÍ PLATIT V JURISDIKCÍCH, KDE TO NEUMOŽŇUJE PLATNÝ ZÁKON.

TATO ČÁST NEMÁ VLIV NA VAŠE SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA.

18 Omezení

SOUHLASÍTE, ŽE V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, JE VÁŠ JEDINÝ A VÝLUČNÝ NÁPRAVNÝ PROSTŘEDEK TÝKAJÍCÍ SE JAKÝCHKOLI PROBLÉMŮ NEBO NESPOKOJENOSTI SE SLUŽBOU SPOTIFY PŘEDSTAVOVÁN ODINSTALOVÁNÍM SOFTWARU SLUŽBY SPOTIFY A UKONČENÍM POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY SPOTIFY. I KDYŽ SPOLEČNOST SPOTIFY NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA APLIKACE TŘETÍCH STRAN ANI JEJICH OBSAH, A I KDYŽ SE MŮŽE VÁŠ VZTAH S PŘÍSLUŠNÝMI APLIKACEMI TŘETÍCH STRAN ŘÍDIT SAMOSTATNÝMI DOHODAMI S PŘÍSLUŠNÝMI TŘETÍMI STRANAMI, V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM JE VÁŠ JEDINÝ A VÝLUČNÝ NÁPRAVNÝ PROSTŘEDEK TÝKAJÍCÍ SE JAKÝCHKOLI PROBLÉMŮ NEBO NESPOKOJENOSTI S APLIKACEMI TŘETÍCH STRAN NEBO JEJICH OBSAHEM PŘEDSTAVOVÁN ODINSTALOVÁNÍM NEBO UKONČENÍM POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLI PŘÍSLUŠNÝCH APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN.

V ÚPLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEBUDE SPOLEČNOST SPOTIFY, JEJÍ VEDOUCÍ, AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, ŘEDITELÉ, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY, NÁSLEDNICKÉ SUBJEKTY, POVĚŘENÉ OSOBY, DODAVATELÉ ANI POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NÉST ZODPOVĚDNOST ZA (1) ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, (2) ŽÁDNOU ZTRÁTU POUŽITÍ, DAT, OBCHODŮ NEBO ZISKŮ (AŤ UŽ PŘÍMÝCH NEBO NEPŘÍMÝCH), VE VŠECH PŘÍPADECH VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ SLUŽBY SPOTIFY, APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN NEBO OBSAHU APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN, BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST SPOTIFY VAROVÁNA OHLEDNĚ MOŽNOSTI TĚCHTO ŠKOD A I V PŘÍPADĚ, ŽE NÁPRAVNÝ PROSTŘEDEK NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL, NEBO (3) SOUHRNNOU ZODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY NÁROKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽBY SPOTIFY, APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN NEBO OBSAHU APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN V ROZSAHU VYŠŠÍM, NEŽ JE ČÁSTKA, KTEROU JSTE ZAPLATILI SPOLEČNOSTI SPOTIFY V PRŮBĚHU UPLYNULÝCH DVANÁCTI MĚSÍCŮ, V ÚPLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM.

Žádná část Dohod nezbavuje společnost Spotify zodpovědnosti ani neomezuje zodpovědnost týkající se podvodu, podvodného zavádění, úmrtí nebo zranění osob v důsledku zanedbání ze strany společnosti, nebo (pokud to vyžaduje příslušný zákon) hrubého zanedbání. Některá ustanovení této části nemusí platit v jurisdikcích, kde to neumožňuje platný zákon.

19 Práva třetích stran

Rozumíte a souhlasíte, že vlastníci obsahu a někteří distributoři (například poskytovatelé obchodů s aplikacemi) představují zamýšlené beneficienty Dohod a mají právo přímo vynucovat vaše dodržování Dohod. V případech, které nejsou uvedeny v této části, není cílem Dohod udělovat práva žádné další straně kromě vás a společnosti Spotify, a v žádném případě nebudou tyto Dohody základem pro práva beneficientů týkající se jakýchkoli třetích stran. Navíc platí, že práva týkající se ukončení, anulování nebo poskytnutí souhlasu s jakoukoli úpravou, zřeknutím se nebo vyrovnáním týkajícím se Dohod nepodléhají souhlasu žádné další osoby.

Pokud jste si aplikaci stáhli z obchodu s aplikacemi společnosti Apple Inc. (dále „společnost Apple“) nebo používáte aplikaci na zařízení se systémem iOS, potvrzujete, že jste si přečetli a pochopili následující přehlášení týkající se společnosti Apple a souhlasíte s ním. Tato Dohoda je uzavírána pouze mezi vámi a společností Spotify. Společnost Apple není odpovědná za Službu ani její obsah. Společnost Apple není v žádném případě povinná poskytovat jakékoli služby týkající se údržby ani podpory vzhledem ke Službě. V případě, že nebude Služba splňovat jakékoli příslušné záruky, můžete upozornit společnost Apple a společnost Apple vám vrátí všechny prostředky, za které jste aplikaci zakoupili. V maximálním rozsahu povoleném zákonem nemá společnost Apple žádné další záruční povinnosti týkající se Služby. Společnost Apple není odpovědná za řešení jakýchkoli nároků vznesených vámi nebo jakoukoli třetí stranou týkajících se Služby nebo vašeho vlastnictví či používání Služby, včetně, avšak nejenom: (1) nároky týkající se odpovědnosti za produkt, (2) jakékoli nároky týkající se nesplnění jakýchkoli právních nebo regulačních požadavků Službou, a (3) nároky vyplývající z ochrany spotřebitelů nebo podobné legislativy. Společnost Apple není odpovědná za vyšetřování, obhajobu, vyrovnání a řešení jakýchkoli nároků třetí strany, které se týkají porušení práv na duševní vlastnictví třetí strany Službou nebo v důsledku vašeho vlastnictví nebo použití aplikace. Souhlasíte, že budete při používání Služby dodržovat všechny příslušné podmínky třetích stran. Společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou jako třetí strany beneficienty této Dohody a poté, co tuto Dohodu přijmete, bude mít společnost Apple právo (a bude předpokládáno, že toto právo přijme) vynucovat vaše dodržování této Dohody jako třetí strana a beneficient této Dohody. Tímto prohlašujete a zaručujete, že (1) se nenacházíte v zemi, která podléhá embargu vlády USA, nebo byla vládou USA označena jako země „podporující terorismus“, a (2) nejste uvedeni na žádném seznamu zakázaných nebo omezených stran vlády USA.

20 Celá dohoda

Kromě případů uvedených v této části nebo výslovně písemně dohodnutých mezi vámi a společností Spotify představují Dohody všechny podmínky, na kterých jste se vy a společnost Spotify dohodli, a mají přednost před jakýmikoli předchozími dohodami týkajícími se předmětů těchto Dohod, ať už písemnými nebo ústními.

Upozorňujeme však, že se jiné stránky vašeho používání služby Spotify mohou řídit dodatečnými dohodami. Tyto stránky mohou například zahrnovat přístup ke službě Spotify v důsledku použití dárkové karty nebo bezplatného či zlevněného zkušebního období. Pokud dostanete nabídku týkající se takových stránek použití, bude vám poskytnuta jakákoli příslušná dodatečná dohoda a můžete mít možnost souhlasit s dodatečnými podmínkami. Některé z těchto dodatečných podmínek jsou uvedeny na webu společnosti Spotify. V případě, že dochází k neslučitelnému konfliktu mezi dodatečnými podmínkami a těmito podmínkami, budou mít přednost dodatečné podmínky.

21 Možnost rozvázaní a zřeknutí se práv

V případě, že to není jinak uvedeno v těchto Dohodách, pokud se ukáže, že je kterékoli ustanovení Dohod považováno za neplatné nebo nevymahatelné z jakéhokoli důvodu nebo v jakémkoli rozsahu, nebude tato neplatnost nebo nevymahatelnost žádným způsobem ovlivňovat platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení Dohod a uplatnění příslušného ustanovení bude vymáhána v nejširším rozsahu povoleném zákonem.

Jakákoli nečinnost ze strany společnosti Spotify nebo jakékoli třetí strany, která je beneficientem těchto Dohod, týkající se vymáhání Dohod nebo jakéhokoli ustanovení, nebude považována za zřeknutí se příslušných práv na takové vymáhání ze strany společnosti Spotify nebo třetí strany a beneficienta.

22 Přiřazení

Společnost Spotify může přiřadit Dohody nebo jakoukoli jejich část. Společnost Spotify může také delegovat jakékoli ze svých povinností podle těchto Dohod. Nemůžete přiřadit Dohody ani jakoukoli jejich část, ani přenést ani dále licencovat svoje práva podle Dohody žádné třetí straně.

23 Zbavení odpovědnosti

V plném rozsahu povoleném příslušným zákonem souhlasíte, že zbavíte společnost Spotify zodpovědnosti za všechny škody, ztráty a výdaje jakéhokoli druhu (včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení) vyplývající z: (1) vašeho porušení této Dohody, (2) jakéhokoli uživatelského obsahu, (3) jakékoli aktivity, do které jste se zapojili ve službě Spotify nebo jejím prostřednictvím, a (4) vašeho porušení jakýchkoli zákonů nebo práv třetí strany.

24 Výběr platného práva, povinné rozsouzení a místo sporu

24.1 Rozhodné právo / jurisdikce

Pokud to není vyžadováno jinak zákonnou povinností v členském státě Evropské unie nebo jiné jurisdikci, Dohody (a jakékoli nesmluvní neshody nebo nároky, které z těchto Dohod vyplývají nebo s nimi souvisí) se budou řídit zákonem státu nebo země uvedené níže bez ohledu na výběr nebo konflikty zákonných principů.

Dále platí, že se společnost Spotify i vy shodujete na jurisdikci soudních dvorů uvedených níže týkající se řešení jakýchkoli sporů, nároků nebo neshod, které mohou vyplynout ve spojitosti s Dohodami (a jakýchkoli nesmluvních neshod nebo nároků, které z těchto Dohod vyplývají nebo s nimi souvisí). (V některých případech bude tato jurisdikce „exkluzivní“ – to znamená, že žádné jiné soudní dvory v jiných zemích nemohou tyto neshody řešit a mít příslušnou jurisdikci. V jiných případech bude jurisdikce „neexkluzivní“, tedy soudní dvory v jiných zemích mohou mít také jurisdikci. To je v tabulce také označeno.)

Země Výběr práva Jurisdikce
Polsko, Itálie Zákony Švédska Exkluzivní, dvory místní země
Turecko Zákony Švédska Neexkluzivní, dvory a jiné tribunály v Turecku
Brazílie Zákony Brazílie Exkluzivní, státní a federální soudní dvory v São Paulo, stát São Paulo, Brazílie
Kanada Zákony v provincii Ontario Exkluzivní, dvory v Ontariu, Kanada
USA, Argentina, Bolívie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Dominikánská republika, Ekvádor, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay Stát Kalifornie, USA Exkluzivní, státní a federální dvory v okrese San Francisco, Kalifornie, nebo New York, New York
Estonsko, Hongkong, Lotyšsko, Litva Zákony Švédska Neexkluzivní, dvory Švédska
Španělsko Zákony Španělska Exkluzivní, dvory momentálního místa pobytu spotřebitele v rámci Španělska.
Všechny zbývající země Zákony Švédska Exkluzivní, dvory Švédska

Společnost Spotify nepřijímá žádné povinné kodexy chování v souvislosti se službami poskytovanými podle této dohody.

24.2 ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA HROMADNOU ŽALOBU

POKUD JE TO POVOLENO PODLE PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA, VY A SPOLEČNOST SPOTIFY SOUHLASÍTE, ŽE KAŽDÁ ZE STRAN MŮŽE VZNÉST NÁROKY VŮČI DRUHÉ STRANĚ POUZE JEDNOTLIVĚ A NE JAKO ŽALOBCE NEBO ČLEN HROMADNÉ ŽALOBY V JAKÉMKOLI HROMADNÉM NEBO ZÁSTUPNÉM KONÁNÍ. Pokud se vy a společnost Spotify nedohodnete jinak, žádný soudce ani arbitr nemůže rozhodovat o nárocích více osob nebo jinak předsedat jakémukoli hromadnému ani zástupnému konání.

24.3 ARBITRÁŽ

Pokud se nacházíte nebo sídlíte, máte kanceláře nebo podnikáte v jurisdikci, ve které lze tuto část 24.3 vymáhat, vztahují se na vás následující povinná ustanovení:

24.3.1 Řešení a arbitráž týkající se sporů

Vy a společnost Spotify souhlasíte, že jakékoli spory, nároky nebo neshody mezi vámi a společností Spotify, ke kterým dojde ve spojení nebo v jakékoli souvislosti s těmito Dohodami nebo vaším vztahem se společností Spotify jako uživatelem Služby (ať už je založen na smlouvě, vymáhání, ustanovení, podvodu, zavádění nebo jiné právní teorii, a bez ohledu na to, zda dojde ke vzniku nároků v průběhu nebo po ukončení trvání Dohody) budou rozhodnuty pomocí povinné a závazné individuální arbitráže. Arbitráž je méně formální, než soudní řízení. DO ARBITRÁŽE NENÍ ZAPOJEN ŽÁDNÝ SOUDCE ANI POROTA, A SOUDNÍ KONTROLA ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽE JE OMEZENA. Dokazování může být také omezenější, než by bylo dokazování u soudu. Arbitr musí dodržovat tuto dohodu a může rozhodnout o stejných náhradách škod a nápravných prostředcích, jako soud (včetně poplatků za právní zastoupení), s tím rozdílem, že arbitr nesmí uložit deklarační ani opravný prostředek v prospěch žádné jiné strany, než jsou strany, které se účastní arbitráže. Toto ustanovení o arbitráži bude platné i po ukončení Dohod.

24.3.2 Výjimky

Bez ohledu na klauzuli (24.3.1) výše se vy a společnost Spotify shodujete, že žádná část této dohody nebude považována za zřeknutí se, vyloučení nebo jiné omezení práv žádné ze stran kdykoli (1) podat individuální žalobu na soudu v USA zabývajícím se drobnými nároky, (2) žádat o vymáhání podmínek prostřednictvím příslušného federálního, státního nebo místního úřadu v USA v případech, kdy jsou takové postupy k dispozici, (3) žádat o dosažení opravného prostředku pomocí soudu nebo (4) podávat soudní žalobu týkající se nároků souvisejících s porušením práv na duševní vlastnictví.

24.3.3 Pravidla arbitráže

Arbitráž může zahájit kterákoli ze stran. Pokud se nacházíte, sídlíte, máte kancelář nebo podnikáte v USA, jakákoli arbitráž mezi vámi a společností Spotify bude s konečnou platností rozhodnuta podle postupů pro řešení obchodních sporů a doplňkových postupů pro spory týkající se spotřebitelů asociace American Arbitration Association (dále „AAA“), které budou v příslušné době platné (dále „pravidla AAA“), jak je to upraveno v těchto Dohodách. Vy i společnost Spotify se shodujete, že se tyto Dohody zabývají mezistátním obchodem, takže se na výklad a vymáhání tohoto ustanovení vztahují federální zákony o arbitráži a Federální zákon o arbitráži USA (bez ohledu na volbu práva výše). Pravidla AAA jsou společně s pokyny týkajícími se postupu požádání o arbitrážní konání u AAA uvedeny na adrese adr.org. Také můžete kontaktovat asociaci AAA na čísle 1-800-778-7879. Společnost Spotify vám také může pomoci kontaktovat asociaci AAA.

Arbitrážní konání bude uskutečněno na domluveném místě v San Franciscu, New Yorku nebo Kalifornii, pokud se nárok týká částky 10 000 nebo méně USD. Můžete si vybrat, zda bude arbitráž provedena (1) výlučně na základě dokumentace poskytnuté arbitrovi, (2) prostřednictvím telefonického konání bez účasti nebo (3) osobního konání podle pravidel AAA platných v okrese (nebo okrsku), ve kterém se nachází vaše fakturační adresa.

Vaše arbitrážní poplatky a váš podíl na odměně pro arbitra budou omezeny na poplatky uvedené v pravidlech pro spotřebitele asociace AAA. Zbylou částku zaplatí společnost Spotify. Pokud arbitr zjistí, že podstata vašeho nároku nebo opravný prostředek, o který žádáte, je bezdůvodný nebo přednesený za nesprávným účelem (podle standardů uvedených ve federálních pravidlech pro občanskoprávní spory 11(b)), bude se platba všech poplatků řídit pravidly AAA. V takovém případě se zavazujete nahradit společnosti Spotify všechny prostředky, které již zaplatila a které jste byli povinni zaplatit podle pravidel AAA. Bez ohledu na způsob uzavření arbitráže vydá arbitr zdůvodněné písemné rozhodnutí, které bude dostatečně vysvětlovat základní zjištění a závěry, na kterých je založeno rozhodnutí a náhrady (jsou-li jaké). Arbitr může rozhodovat a řešit spory s ohledem na platby a náhradu poplatků a výdajů kdykoli v průběhu konání na požádání kterékoli ze stran vydané do 14 dnů od rozhodnutí arbitra v hlavní věci.

Pokud se nenacházíte, nesídlíte, nemáte kanceláře ani nepodnikáte v USA, jakákoli arbitráž mezi vámi a společností Spotify bude konečně vyřešena podle pravidel arbitráže Mezinárodní obchodní komory (dále „ICC“), která jsou právě platná (dále „pravidla ICC“) jedním nebo více arbitry, kteří budou ustanoveni v souladu s pravidly ICC, která budou upravena těmito podmínkami vývojáře, a budou uplatněna mezinárodním soudem pro arbitráže komory ICC.

Arbitráž bude probíhat v angličtině, a pokud není vyžadováno jinak v souladu se zákonnou povinností v členském státě Evropské unie nebo jiné jurisdikci, bude se jakákoli arbitráž řídit zákonem státu Kalifornie, USA, bez ohledu na výběr práva nebo konflikt právních principů.

24.3.4 Doba podání žádosti

Jakákoli arbitráž musí být zahájena podáním žádosti o arbitráž do JEDNOHO (1) roku od data, kdy se strana vznášející nárok poprvé dozvěděla nebo přiměřeně měla dozvědět o činnosti, opomenutí nebo nesplnění povinnosti, na základě kterého k nároku došlo. Pokud nebude nárok vznesen v příslušném období, nebude mít tato strana žádné právo na opravný prostředek. Pokud platný zákon zakazuje promlčení vznášení nároků po uplynutí jednoho roku, musí být nárok vznesen v nejkratší časové lhůtě povolené podle příslušného zákona.

24.3.5 Oznámení a konání

Strana, která má v úmyslu zahájit arbitráž, musí nejdřív odeslat písemné oznámení sporu druhé straně ověřenou poštou nebo službou Federal Express (s požadovaným podpisem), nebo, pokud nemáme k dispozici vaši fyzickou adresu, elektronickou poštou (dále „oznámení“). Adresa společnosti Spotify pro odesílání oznámení je: Spotify, Attn: General Counsel, 45 W. 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, USA. Oznámení musí (1) popisovat povahu a základ nároku nebo sporu a (2) stanovit konkrétní opravný prostředek, o který je žádáno („žádost“). Souhlasíme, že se pokusíme nárok v dobré víře vyřešit přímo, pokud však nedosáhneme shody do 30 dnů po přijetí oznámení, můžete vy nebo společnost Spotify zahájit arbitrážní řízení. V průběhu arbitráže nebude arbitrovi do vydání konečného rozhodnutí a rozhodnutí o náhradě (bude-li jaké) oznámena částka žádné nabídky na vyrovnání učiněné z vaší strany nebo ze strany společnosti Spotify. V případě, že bude arbitráž konečně rozhodnuta ve váš prospěch, vyplatí vám společnost Spotify (1) částku určenou arbitrem, je-li jaká, (2) částku poslední písemné nabídky na vyrovnání ze strany společnosti Spotify před rozhodnutím arbitra, nebo (3) částku 1 000,00 USD, kterákoli částka bude vyšší. Všechny dokumenty a informace, které byly poskytnuty v průběhu arbitráže, budou příjemcem zachovány v přísné důvěrnosti, a nebudou příjemcem použity za žádným jiným účelem, než jsou účely arbitráže nebo vymáhání rozhodnutí a náhrad určených arbitrem. Tyto informace nebudou zveřejněny s výjimkou důvěrného oznámení osobám, které je potřebují za uvedenými účely znát, jak to požaduje příslušný zákon. S výjimkou případů, kdy to vyžaduje rozhodnutí a náhrada určená arbitrem, nebudete ani vy ani společnost Spotify poskytovat žádná veřejná prohlášení ani veřejné komentáře ani vyvolávat jakoukoli publicitu týkající se arbitráže, včetně (avšak nejenom) skutečnosti, že jsou strany ve sporu, existence arbitráže ani žádného rozhodnutí nebo náhrady určené arbitrem.

24.3.6 Úpravy

V případě, že společnost Spotify v budoucnu změní toto ustanovení týkající se arbitráže (kromě změny adresy společnosti Spotify pro příjem oznámení), můžete jakoukoli takovou změnu odmítnout odesláním písemného oznámení do 30 dnů od data změny provedené společností Spotify. V takovém případě bude váš účet u společnosti Spotify okamžitě ukončen a toto ustanovení o arbitráži bude nadále v platnosti v podobě, v jaké se nacházelo bezprostředně před změnami, které jste odmítli.

24.3.7 Vynutitelnost

Pokud bude shledáno, že zřeknutí se účasti na hromadné žalobě v části 24.2 je nevymahatelné v arbitráži, nebo pokud bude celá část 24 shledána nevymahatelnou, bude celá část 24.3 neplatná. V takovém případě se strany shodují, že bude exkluzivní jurisdikce a místo uvedené v části 24.1 řídit jakékoli konání, ke kterému dojde v souvislosti nebo následkem Dohod.

25 Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli otázky týkající se služby Spotify nebo Dohod, kontaktujte služby pro zákazníky společnosti Spotify navštívením části O nás našeho webu.

Pokud žijete v Kalifornii, můžete si nechat zaslat Dohody elektronicky, pokud nám odešlete dopis na adresu Spotify, Attn: General Counsel, 45 West 18th Street, 7th Floor, New York, New York 10011, USA. Dopis musí obsahovat vaši e-mailovou adresu a žádost o zaslání Dohod. Navíc podle občanského zákoníku státu Kalifornie, části 1789.3, můžete písemně kontaktovat jednotku pomoci se stížnostmi oddělení služeb pro spotřebitele ministerstva spotřebitelských záležitostí státu Kalifornie na adrese 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, Kalifornie 95834 nebo na telefonním čísle 1-800-952-5210, pokud chcete vyřešit stížnost týkající se služby nebo chcete získat další informace týkající se použití služby.

Děkujeme, že jste si přečetli naše podmínky. Doufáme, že se vám bude služba Spotify líbit!

Smluvní subjekt:

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Švédsko)
SE556703748501

© Spotify AB.