Zásady pro soubory cookie společnosti Spotify

Platné ke dni 16. ledna 2019

1 Co jsou soubory cookie a jiné podobné technologie?
2 Jak společnost Spotify používá soubory cookie?
3 Jak můžete spravovat své předvolby týkající se souborů cookie
4 Aktualizace těchto zásad
5 Jak nás můžete kontaktovat

Dobrý den a vítejte na stránce týkající se zásad pro soubory cookie společnosti Spotify („zásady“).

Cílem těchto zásad je poskytnout vám jako uživateli služeb společnosti Spotify přehledné a přístupné informace o souborech cookie, které společnost Spotify používá; roli, kterou hrají při zajišťování vašich nejlepších možných zážitků, a volbách, které máte v souvislosti s nastavením souborů cookie.

1. Co jsou soubory cookie a jiné podobné technologie?

Soubory cookie jsou textové soubory, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho zařízení. Jsou užitečné, protože webovým stránkám umožňují rozpoznat zařízení uživatele. Další informace o souborech cookie najdete na stránce: www.allaboutcookies.org nebo www.youronlinechoices.eu.

Termín cookie ve skutečnosti popisuje řadu technologií včetně:

  • pixelové tagy (transparentní grafické obrázky umístěné na webovou stránku nebo do e-mailu, které označují, že stránka nebo e-mail byly shlédnuty),
  • identifikátory mobilních zařízení a
  • webové úložiště používané v softwaru stolních počítačů nebo mobilních zařízení.

Termín soubory cookie budeme používat v celých těchto zásadách k označení všech těchto technologií, ale v každém případě vám poskytneme přehledné údaje o všech těchto technologiích tak, abyste mohli učinit informovanou volbu týkající se vašich nastavení souborů cookie.

Soubory cookie dělají řadu různých věcí, například vám umožňují efektivně navigovat mezi stránkami, pamatují si vaše preference a obecně zlepšují vaši uživatelskou zkušenost. Mohou vám také pomoci zajistit, aby reklamy, které vidíte online, byly pro vás a vaše zájmy relevantnější.

Existuje několik různých kategorií souborů cookie, například:

Dočasné a trvalé soubory cookie

  • Dočasné soubory cookie – toto jsou soubory cookie, jejichž platnost skončí, jakmile zavřete svůj webový prohlížeč, a
  • Trvalé soubory cookie – toto jsou soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení po stanovenou dobu, nebo dokud je nevymažete.

Soubory cookie první strany a soubory cookie třetích stran

  • Soubory cookie první strany – jde o soubory cookie nastavené webovou stránkou, kterou v daném okamžiku navštěvujete, a to buď námi, nebo třetí osobou na naši žádost,
  • Soubory cookie třetích stran – jde o soubory cookie, které jsou nastaveny jinou stranou než webovou stránkou, kterou právě navštěvujete. Pokud navštívíte webové stránky společnosti Spotify nebo využijete službu Spotify a jiná strana nastaví prostřednictvím daných webových stránek soubor cookie, půjde o soubor cookie třetích stran.

Soubory cookie se také liší podle účelů, pro který jsou používány, a to včetně:

typu souboru cookie účelu
Nezbytně nutné soubory cookie Tyto soubory cookie jsou zásadní v tom smyslu, že vám pomáhají využívat funkce vašich služeb, např. vedení vašich seznamů skladeb. Bez těchto souborů by nemohly být poskytovány služby, které jste požadovali, např. elektronické vyúčtování.

Souhrnně řečeno, tyto soubory cookie umožňují služby, o které jste konkrétně požádali, a umožňují využívání našich služeb.
Soubory cookie týkající se výkonu Tyto soubory shromažďují informace o tom, jak návštěvníci využívají naše služby, například na které stránky návštěvníci chodí nejčastěji a zda dostávají z webových stránek chybové zprávy. Tyto soubory cookie shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromáždí, jsou souhrnné, a tedy anonymní. Jsou používány pouze ke zlepšení způsobu poskytování našich služeb.

Do této kategorie spadají webové analytiky, které využívají soubory cookie ke zlepšení výkonu webových stránek. Lze je například použít k testování návrhů a zajištění dodržení konzistentního vzhledu a vnímání ze strany uživatele. Tato kategorie nezahrnuje soubory cookie používané pro sítě s behaviorální/cílenou reklamou.
Soubory cookie týkající se funkcionality Tyto soubory cookie umožňují webovým stránkám zapamatovat si volby, které jste učinili (např. vaše uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, v níž se nacházíte), a poskytnout vám lepší, osobnější funkce. Tyto soubory cookie lze také použít k zapamatování si změn, které jste provedli ve velikosti textu, písma a ostatních částí webových stránek, které si můžete přizpůsobit. Informace, které tyto soubory shromažďují, mohou být anonymizované a nemohou sledovat vaše činnosti při prohlížení jiných webových stránek.

Tyto soubory cookie si pamatují vaše volby, aby bylo možno zlepšit vaši zkušenost.

Pokud je tentýž soubor cookie použit k opětovnému cílení (retargetingu), musí být zahrnut také v kategorii „Cílené nebo reklamní soubory cookie“. Mohou sem patřit i soubory cookie, které se používají k poskytnutí zvláštní funkce, avšak pokud tato funkce zahrnuje soubory cookie používané pro behaviorální/cílené reklamní sítě, musí být tyto soubory cookie zahrnuty do této kategorie a také do kategorie „Soubory cookie týkající se cílení nebo reklamy“.
Soubory cookie týkající se cílení nebo reklamy Tyto soubory cookie se používají k poskytování reklam, které jsou pro vás a vaše zájmy relevantnější. Používají se také k omezení počtu vašich shlédnutí reklamy a také jako pomůcka při měření účinnosti reklamních kampaní. Obvykle je umisťují reklamní sítě s povolením operátora webových stránek. Pamatují si, že jste navštívili určitou webovou stránku, a tuto informaci sdílejí s ostatními organizacemi, například inzerenty. Cílené nebo reklamní soubory cookie budou poměrně často spojeny s funkčností stránky zajišťovanou jinými organizacemi.

Tyto soubory cookie shromažďují informace o vašich návycích ohledně prohlížení tak, aby reklama byla pro vás a vaše zájmy relevantní.

3. Jak společnost Spotify používá soubory cookie?

Společnost Spotify nebo naši poskytovatelé služeb jednající naším jménem používají druhy souborů cookie označené v oddílu 1 výše následujícím způsobem:

typ souboru cookie účel
Nezbytně nutné soubory cookie Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby nám umožnily provozovat službu Spotify dle vašich požadavků. Umožňují nám například rozpoznat, kterým typem předplatitele jste, a poté vám podle toho poskytovat služby.
Výkon / analytika Používáme soubory cookie a ostatní podobné technologie k analýze toho, jak je ke službě Spotify získáván přístup, jak je využívána nebo jaký je její výkon. Tyto informace používáme k údržbě, provozu a neustálému zlepšování služby Spotify. Můžeme také získávat informace z našich e-mailových zpravodajů nebo jiných sdělení, která vám zasíláme, včetně situace, kdy zpravodaj buď otevřete, nebo přepošlete či kliknete na libovolný jeho obsah. Tyto informace vypovídají o účinnosti našich zpravodajů a pomáhají nám zajistit, že budeme poskytovat informace, které považujete za zajímavé.
Funkcionalita Tyto soubory cookie nám umožňují provozovat službu Spotify podle vašich preferencí. Pokud například pokračujete v používání služby Spotify nebo se k ní vrátíte, můžeme vám poskytnout služby na základě informací, které jste nám poskytli – například si zapamatujeme vaše uživatelské jméno, způsob, jakým jste si přizpůsobili naše služby, a připomeneme vám obsah, který se vám líbil nebo jste jej v rámci služby poslouchali dříve.
Cílená reklama Tyto soubory cookie a ostatní podobné technologie používáme k tomu, abychom vám poskytli reklamy, které mohou být pro vás a vaše zájmy relevantní, a to včetně zájmově orientované reklamy. Tyto informace lze použít také k zaznamenání toho, jak často vám byla zobrazena konkrétní reklama, a zajištění toho, že vám nebudeme opakovaně zobrazovat tutéž reklamu, a dále nám i jinak pomáhají měřit účinnost reklam.
Třetí strany Můžeme umožnit našim obchodním partnerům, aby používali soubory cookie nebo jiné podobné technologie v rámci služby Spotify nebo mimo ni pro stejné účely, které jsou uvedeny výše, včetně shromažďování informací o vašich průběžných online aktivitách na různých webových stránkách, v různých aplikacích nebo zařízeních.
Reklamy společnosti Spotify Spolupracujeme s webovými vydavateli, vývojáři aplikací, reklamními sítěmi a poskytovateli služeb, díky kterým poskytujeme reklamy a další obsah propagující společnost Spoty na jiných webových stránkách a službách. Soubory cookie a ostatní podobné technologie mohou být použity k tomu, aby vám na jiných webových stránkách, v aplikacích a zařízeních byly poskytovány reklamy, které mohou být pro vás a vaše zájmy relevantní, k regulaci reklam, které dostáváte, a k měření jejich účinnosti.

3. Jak můžete spravovat své předvolby týkající se souborů cookie

Soubory cookie v prohlížeči

Svůj souhlas s naším používáním souborů cookie můžete kdykoli zrušit nebo upravit. Pokud si již nepřejete dostávat soubory cookie, můžete k jejich přijetí, odmítnutí a vymazání použít nastavení svého webového prohlížeče. Postupujte přitom podle pokynů poskytovaných vaším prohlížečem (obvykle se nacházejí pod nastaveními položky „Nápověda“, „Nástroje“ nebo „Úpravy“).

Upozorňujeme, že pokud ve svém prohlížeči nastavíte odmítnutí souborů cookie, nebudete moci používat žádné funkce webových stránek společnosti Spotify. Další informace najdete na stránce www.allaboutcookies.org.

Mobilní identifikátory

Operační systém ve vašem mobilním zařízení vám může poskytovat další možnosti odhlášení ze zájmově orientované reklamy nebo jiného resetování vašich mobilních identifikátorů. Můžete například použít nastavení „Omezit sledování“ (na zařízení iOS) nebo nastavení „ Odhlásit zájmově orientovanou reklamu“ (u systémů Android), což vám umožňuje omezit použití informací o vašem používání aplikací pro účely zasílání reklam cílených na vaše zájmy.

Soubory cookie v aplikaci Spotify ve stolních zařízeních

Svůj souhlas s naším používáním souborů cookie v aplikaci Spotify ve stolních zařízeních můžete kdykoli zrušit. Pokud již nechcete soubory cookie dostávat, přejděte na stránku nastavení svého účtu a zapněte funkci odhlášení souborů cookie stolního zařízení. Když je tato funkce zapnutá, zablokuje soubory cookie z dané instalace stolní aplikace Spotify v daném počítači. Pokud jste aplikaci Spotify nainstalovali na více než jednom přístroji nebo pokud jste aplikaci přeinstalovali, tuto funkci budete muset vypnout u každé instalace samostatně. Aby tato funkce začala účinkovat, musíte aplikaci restartovat.

Upozorňujeme, že pokud nastavíte stolní aplikaci Spotify tak, aby blokovala soubory cookie, může to mít vliv na vaše zážitky s aplikací Spotify.

Zájmově orientovaná reklama

Určité cílené reklamy, které vám zobrazujeme (my nebo poskytovatelé služeb jednající naším jménem) na základě informací o vašich online aktivitách prostřednictvím webových stránek nebo jiných interaktivních funkcí provozovaných třetími osobami, mohou obsahovat ikonu „Ad Choices“ (Volba reklamy) nebo jiný mechanismus pro odhlášení přijímání zájmově orientované reklamy. Chcete-li získat další informace o shromažďování a používání informací o svých online aktivitách pro zájmově orientovanou reklamu nebo zjistit, jak se odhlásit z využívání svých údajů pro zájmově orientovanou reklamu společnostmi, které jsou členy sdružení Digital Advertising Alliance (DAA), můžete kliknout na ikonu AdChoices nebo navštívit stránku www.aboutads.info.

  • Kanadští uživatelé mohou také navštívit stránku www.youradchoices.ca.
  • Evropští uživatelé mohou také navštívit stránku www.youronlinechoices.com, kde se dozví, jak se odhlásit z využívání jejich údajů pro zájmově orientovanou reklamu společnostmi, které jsou členy sdružení European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).
  • Nástroj pro odhlášení iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) na stránce www.networkadvertising.org/choices vám umožňuje odhlásit se z využívání informací o svých online aktivitách pro účely zájmově orientované reklamy ze strany členských společností NAI.

Upozorňujeme, že pokud se odhlásíte z používání výše uvedených mechanismů, můžete při používání služby Spotify i nadále dostávat reklamy.

4. Aktualizace těchto zásad

Čas od času můžeme provést změny těchto zásad.

Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, výrazně vás na tyto změny upozorníme, např. formou dobře viditelného upozornění v rámci služby Spotify nebo prostřednictvím e-mailu. Můžeme vás upozornit předem.

Chcete-li se dozvědět více o těchto zásadách pro soubory cookie a o tom, jak společnost Spotify používá vaše osobní údaje, navštivte Centrum ochrany soukromí, kde se dozvíte další informace.

5. Jak nás můžete kontaktovat

Děkujeme, že jste si přečetli zásady pro soubory cookie. Máte-li dotazy týkající se těchto zásad pro soubory cookie, kontaktujte referenta pro ochranu osobních údajů pomocí formuláře „Kontaktujte nás“ v Centru ochrany soukromí, nebo nám napište na adresu:

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Švédsko)

Doufáme, že se vám bude Spotify líbit!

© Spotify AB.