Zásady používání cookies společnosti Spotify

Účinné od 10. srpna 2020

1 Co jsou to cookies?
2 Jak společnost Spotify používá cookies?
3 Jak můžete spravovat své předvolby týkající se cookies
4 Aktualizace těchto zásad
5 Jak nás můžete kontaktovat

Dobrý den a vítejte na stránce týkající se zásad pro používání cookies společnosti Spotify. (“Zásady”).

Cílem těchto zásad je poskytnout vám jako uživateli služeb společnosti Spotify a/nebo internetových stránek (dohromady také jako „Služby“) přehledné a přístupné informace o cookies, které společnost Spotify používá, roli, kterou hrají při zajišťování Spotify pro vás a volbách, které máte v souvislosti s nastavením souborů cookie.

1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou textové soubory, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho zařízení. Jsou užitečné, protože umožňují společnosti Spotify a našim partnerům rozpoznat zařízení uživatele a docílit tak kontinuity při využití našich služeb. Další informace o cookies najdete na stránkách: www.allaboutcookies.org nebo www.youronlinechoices.eu.

2. Jak společnost Spotify používá cookies?

Soubory cookie dělají řadu různých věcí, například vám umožňují efektivně navigovat mezi stránkami, pamatují si vaše preference a obecně zlepšují vaši uživatelskou zkušenost. Mohou vám také pomoci zajistit, aby reklamy, které vidíte online, byly pro vás a vaše zájmy relevantnější.

Existuje několik různých kategorií souborů cookie, například:

Nezbytně nutné cookies

Tyto cookies umisťuje společnost Spotify nebo třetí strana naším jménem. Tyto soubory jsou nezbytné k tomu, aby nám umožnily provozovat základní funkce Služeb. Umožňují nám například technicky doručovat obsah, nastavit vaše preference ohledně ochrany osobních údajů, přihlašování se nebo vyplňování formulářů. Bez těchto cookies, nemohou být poskytovány služby, které požadujete, jako například platba.

Volitelné cookies

Volitelné cookies mohou být cookies první strany nebo cookies třetí strany, jak je popsáno níže v tabulce. Více o tom jak můžete spravovat své předvolby “Vždy aktivní” cookies najdete v Nastavení pro správu cookies a online reklam.

Typ Volitelné cookies Účely
Cookies první strany – toto jsou cookies ukládané od společnosti Spotify nebo od třetí strany jménem společnosti.
Funkční cookies první strany Tyto cookies umožňují internetovým stránkám zapamatovat si volby, které učiníte (jako například vaše uživatelské jméno, jazyk nebo oblast ve které se nacházíte) a poskytnout vám zlepšené, více personalizované funkce i obsah. Tyto cookies mohou být také využity k tomu, aby si pamatovaly změny, které učiníte ohledně velikosti textu, fontu a jiných částí internetových stránek, které je možné si přizpůsobit. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, je možné, že některé (nebo i všechny) z těchto služeb nebudou řádně fungovat.
Výkonové cookies první strany Tyto cookies sbírají data o tom jak naši návštěvníci používají naše Služby za účelem zvýšení funkčnosti našich Služeb. Například nám tyto Služby pomáhají počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti, díky tomu můžeme měřit a zlepšovat naše Služby. Pomáhají nám zjistit, která internetová stránka je nejvíce populární a která nejméně a také to, jak návštěvníci interagují s našimi Službami. Pokud nepovolíte tyto cookies, nebudeme schopni monitorovat užívání našich Služeb.
Cílené cookies první strany Tyto cookies mohou být využity za účelem zobrazení reklamy, která je více přizpůsobená vám a vašim zájmům. Jsou dále využívány i za účelem snížení frekvence zobrazení dané reklamy, jakož i k měření efektivity reklamních kampaní. Pamatují si, že jste navštívili dané internetové stránky, a tato informace může být sdílena s dalšími organizacemi, jakými jsou například inzerující společnosti. Tyto cookies sbírají informace o vašich zvycích při prohlížení stránek s cílem učinit reklamy více relevantní pro vás a vaše zájmy.
Cookies třetí strany – tyto cookies jsou ukládány od ostatních internetových stránek nebo ukládány společností Spotify, ale na základě požadavku jiné internetové stránky. Pokud navštívíte Služby Spotify a my uložíme cookies naším jménem ale pro jinou internetovou stránku, bude se jednat o cookies třetí strany.
Personalizovaná reklama Cookies třetí strany jsou nastavovány za následujícími účely ve vztahu k personalizovaným reklamám:

- vybraná personalizovaná reklama – personalizovaná reklama vám může být zobrazována na základě uživatelského profilu nebo jiných historických uživatelských dat;

- vytvořte si profil personalizované reklamy – profil může být vytvořen o vás a vašich zájmech za účelem zobrazování personalizované reklamy, která je pro vás relevantní; a

- vyberte si základní reklamy - mohou být zobrazeny reklamy za použití informací v reálném čase o kontextu, ve kterém bude reklama ukazována, jako je například obsah toho, co si právě prohlížíte, jakou používáte aplikaci, vaši přibližnou polohu nebo typ vašeho zařízení.
Personalizovaný obsah Cookies třetí strany jsou ukládány za následujícími účely vztahujícími se k personalizovanému obsahu:

- zvolte personalizovaný obsah - personalizovaný obsah vám může být zobrazen na základě uživatelského profilu nebo jiných uživatelských dat z minulosti; a

- vytvořte si profil s personalizovaným obsahem – může vám být vytvořen profil o Vašich zájmech, za účelem zobrazování personalizovaného obsahu, který je pro vás relevantní.
Měření reklamy a obsahu, přehledu uživatelů (tzv. „audience insights“) a vývoj produktů Cookies třetí strany jsou ukládány za následujícími účely vztahujícími se k měření reklam a obsahu, přehledům uživatelů (tzv. „audience insights”) a za účelem vývoje produktů:

- měření výkonu reklam – mohou být měřeny výsledky šíření reklamy a efektivita reklam, které vidíte nebo se kterými interagujete;

- vývoj a zlepšení produktů – vaše data mohou být použita za účelem vylepšení existujících systémů, software a k vývoji nových produktů;

- aplikace studií trhu za účelem vytvoření přehledu uživatelů („audience insights”) – studie trhu může být využita za účelem zjištění informací o uživatelích, kteří navštěvují stránky/aplikace a sledují reklamy; a

- měření výkonu obsahu stránek – výkon a efektivita obsahu, který vidíte nebo se kterým interagujete, může být měřena.
Vždy aktivní Konečně pak jsou cookies třetí strany ukládány za následujícími účely:

- zajištění bezpečnosti, prevence podvodů a odstranění závad (bugs) – vaše data mohou být využita za účelem monitorování a prevence podvodných aktivit a zajištění toho, že systémy nebo procesy řádně fungují a jsou dobře zabezpečené;

- technické doručení reklam nebo obsahu – vaše zařízení může obdržet a posílat informace, které vám umožňují vidět a reagovat na reklamu i obsah;

- párování a kombinování offline datových zdrojů – data z offline datových zdrojů mohou být kombinovány s vaší online aktivitou za jedním nebo více účely;

- přijímání a používání automaticky odesílaných charakteristik zařízení pro účely identifikace -vaše zařízení může být rozlišeno od jiných na základě informací, které zařízení automaticky odesílá, jako například IP adresou nebo typem prohlížeče; a

- propojování různých zařízení - u různých zařízeních je možné zjistit, že patří právě vám, nebo vaší domácnosti a to s cílem využíti této informace za jedním nebo více účely zpracování osobních údajů.

Tyto účely jsou označeny jako „Vždy aktivní“. Více o tom jak kontrolovat „Vždy aktivní“ cookies najdete v Sekci 3, kde popisujeme naši Consent Management Platform (česky: platforma pro zpracování osobních údajů na základě souhlasu).

3. Možnosti správy cookies a zájmově orientované reklamy

Existuje řada možností správy vašich cookies preferencí v závislosti na typu cookies a vašem zařízení. Každá z těchto možností je popsána níže. Upozorňujeme, že žádná možnost není dostačující ke správě všech cookies na všech zařízeních. Pro úplné pokrytí tedy může být žádoucí použít více než jen jednu z těchto možností.

Nastavení prohlížeče

Můžete použít nastavení vašeho prohlížeče k přijetí, odmítnutí nebo smazání cookies. Svůj souhlas s používáním cookies můžete kdykoliv odvolat, s výjimkou nezbytně nutných souborů cookie. (jak jsou definovány shora). Pokud si přejete toto využít, postupujte podle instrukcí poskytnutých vaším prohlížečem (obvykle se nacházejí umístěné v nastavení „Help“ (Pomoc), „Tools“ (Nástroje) nebo „Edit“ (Úpravy).

Consent Management Platform

Společnost Spotify je také zapojena do IAB Europe Transparency and Consent Framework (česky: IAB platforma pro zpracování osobních údajů transparentně na základě souhlasu) a dodržuje jeho zásady a podmínky. Používáme consent management platform ("CMP") s identifikačním číslem 28. CMP a nastavení cookies si můžete prohlédnout na stránce CMP. CMP Vám umožňuje vyslovit souhlas s volitelnými cookies od nás a našich partnerských stránek. Při použití CMP můžete nastavit své preference týkající se nastavení cookies první strany, jak je popsáno v Sekci 2 Jak společnost Spotify používá cookie? . Navíc, cookies třetí strany mohou být upraveny podle účelu, ke kterému jsou zpracovány osobní údaje nebo ke kterému jsou zapojeni partneři třetí strany. CMP nám také umožňuje uchovávat záznamy o vašem souhlasu. Pokud si přejete upravit vaše volby souhlasu prostřednictvím CMP, prosím navštivte CMP.

Jak bylo uvedeno výše, určité volitelné cookies třetí strany jsou označené jako „Vždy aktivní“. Nicméně, pokud si nepřejete, aby byla vaše data zpracována tímto způsobem, můžete přepnout přepínač vedle „uchovávání a/nebo přístup k informacím” na vašem zařízení v CMP CMP.

Upozorňujeme, že stejně jako v případě nastavení vašeho webového prohlížeče není možné odvolat souhlas pro cookies, které jsou nezbytně nutné pro fungování Služeb.

Mobilní identifikátory

Operační systém ve vašem mobilním zařízení vám může nabízet další možnosti odhlášení ze zájmové reklamy nebo nabízet jiné možnosti resetování vašich mobilních identifikátorů. Můžete například použít nastavení „Omezit sledování“ (na zařízeních iOS) nebo nastavení „Odhlášení ze zájmově orientovaných reklam“ (u Android), což vám umožňuje omezit použití informací o vašem používání aplikací pro účely zasílání reklam cílených na vaše zájmy.

Soubory cookies v aplikaci Spotify ve stolních zařízeních

Svůj souhlas s používáním souborů cookie v aplikaci Spotify ve stolních zařízeních můžete kdykoli zrušit. Pokud již nechcete soubory cookie dostávat, přejděte na stránku nastavení svého účtu a přepínač najdete pod odkazem „Zobrazit pokročilá nastavení“, kde zapněte funkci „Ochrana osobních údajů“. Když je tato funkce zapnutá, zablokuje soubory cookie z dané instalace Spotify v daném počítači. Pokud jste aplikaci Spotify nainstalovali na více než jednom počítači, musíte tuto funkci vypnout u každého počítače zvlášť. Stejně tak musíte tuto funkci vypnout poté, co aplikaci reinstalujete. Aby tato funkce začala účinkovat, musíte aplikaci restartovat. Upozorňujeme, že pokud nastavíte aplikaci Spotify pro stolní počítače tak, aby blokovala soubory cookie, může to mít negativní vliv na vaší zkušenost se Spotify.

Zájmově orientovaná reklama

Určité cílené reklamy, které vám zobrazujeme (my nebo poskytovatelé služeb jednající naším jménem) na základě informací o vašich online aktivitách prostřednictvím webových stránek nebo jiných interaktivních funkcí provozovaných třetími osobami, mohou obsahovat ikonu „Ad Choices“ (Volba reklamy) nebo jiný mechanismus pro odhlášení přijímání zájmově orientované reklamy. Chcete-li získat další informace o shromažďování a používání informací o svých online aktivitách pro zájmově orientovanou reklamu nebo zjistit, jak se odhlásit z využívání svých údajů pro zájmově orientovanou reklamu společnostmi, které jsou členy sdružení Digital Advertising Alliance (DAA), můžete kliknout na ikonu AdChoices nebo navštívit stránky www.aboutads.info

  • Kanadští uživatelé mohou také navštívit stránky www.youradchoices.ca.

  • Evropští uživatelé mohou také navštívit stránky www.youronlinechoices.com kde se dozví, jak se odhlásit z využívání jejich osobních údajů pro zájmovou reklamu společnostmi, které jsou členy sdružení European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).

  • Nástroj pro odhlášení z iniciativy Network Advertising Initiative (NAI) na stránkách www.networkadvertising.org/choices vám umožňuje odhlásit se z využívání informací o vašich online aktivitách pro účely zájmově orientované reklamy ze strany členských společností NAI. Svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zájmové reklamy můžete vyjádřit také přepnutím přepínače „Tailored ads“ (Zájmová reklama), které je umístěné na stránce Nastavení soukromí vašeho Spotify účtu. Pokud tak učiníte, Spotify nebude sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, které poskytují reklamu a nebude používat informace získané od nich za účelem zobrazování zájmové reklamy. Také vám nebudeme zobrazovat zájmovou reklamu na základě informací, které Spotify postupně sbírá o vašem používání Služeb Spotify. Pokud vyslovíte nesouhlas, stále vám budeme zobrazovat reklamy na základě informací poskytnutých ve vaší Spotify registraci a na základě informací o vašem chování v reálném čase ale nebudou přímo cílené vám. Pro více informací, můžete navštívit Spotify [Privacy Center] (https://www.spotify.com/privacy/).
    Upozorňujeme, že pokud se odhlásíte z používání výše uvedených mechanismů, můžete při používání Služeb Spotify i nadále dostávat reklamy.

4. Aktualizace těchto zásad

Čas od času můžeme provést změny těchto zásad.

Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, důrazně vás na tyto změny upozorníme, např. formou dobře viditelného upozornění v rámci služby Spotify nebo prostřednictvím e-mailu – pokud jste uživatelem Služby Spotify. Můžeme vás upozornit předem.

Chcete-li se dozvědět více o těchto zásadách pro soubory cookie a o tom, jak společnost Spotify používá vaše osobní údaje, navštivte [Privacy Center] (https://www.spotify.com/privacy/), kde se dozvíte další informace.

5. Jak nás můžete kontaktovat

Děkujeme, že jste si přečetli zásady používání cookies společnosti Spotify. Máte-li dotazy týkající se těchto zásad pro soubory cookie, kontaktujte referenta pro ochranu osobních údajů pomocí formuláře „Kontaktujte nás“ v Centru ochrany soukromí, nebo nám napište na adresu:

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden (Švédsko)

Doufáme, že se vám bude Spotify líbit!

© Spotify AB.