Zásady ochrany osobných údajov aplikácie Spotify

Platné od September 30, 2015

1 Úvod
2 Najdôležitejšie body, s ktorými súhlasíte
3 Zbierané informácie
4 Ako používame zozbierané informácie
5 Zdieľanie informácií
6 Vaše preferencie
7 Prenos do iných krajín
8 Odkazy
9 Bezpečnosť
10 Deti
11 Prístup a aktualizácia informácií o používateľovi
12 Zmeny zásad ochrany osobných údajov
13 Informácie o súboroch cookie, iných technológiách a zbere údajov tretích strán

Vitajte v našich zásadách ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov vám pomáhajú rozhodovať sa na základe informácií o vašich vzťahoch s nami. Prečítajte si ich preto pozorne. Dúfame, že sedíte pohodlne a chystáte sa na niekoľko skvelých melódií. Môžeme začať...

1 Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali aplikáciu Spotify. Toto sú naše zásady ochrany osobných údajov. Skôr, ako sa budete venovať detailom, radi by sme vás upozornili na niektoré kľúčové princípy, ktoré sú ich základom. Tieto princípy sú pre nás dôležité, pretože vieme, že sú dôležité pre vás.

Zásady ochrany osobných údajov platia pre tri veci:

 1. vysvetľujú spôsob, akým používame informácie, ktoré nám poskytnete, aby sme mohli vytvoriť výborný produkt a poskytnúť vám výnimočnú skúsenosť s ním;
 2. zaisťujú, aby ste pochopili, aké informácie s vaším súhlasom zhromažďujeme a čo s nimi robíme a čo nerobíme;
 3. zabezpečujú našu zodpovednosť za ochranu vašich práv a vášho súkromia na základe týchto zásad.

Všetky informácie, ktoré zbierame, sa týkajú poskytovania služieb spoločnosti Spotify a ich funkcií.

Vo všeobecnosti zhromažďujeme dve kategórie informácií: 1) informácie, ktoré musíme mať, aby ste mohli používať služby Spotify; 2) informácie, ktoré môžeme používať na poskytovanie ďalších funkcií a zlepšenie skúseností, ak sa rozhodnete poskytnúť tieto informácie.

Do prvej kategórie patria:

 • registračné informácie vrátane vášho mena, dátumu narodenia, adresy a iných informácií, ktoré poskytnete pri prihlásení do služby Spotify;
 • všeobecné nešpecifické umiestnenie, ktoré odvodíme z vašej adresy IP. Naše licencie poskytovať hudbu a iný obsah vám sú špecifické pre určitú lokalitu, takže potrebujeme vedieť, v ktorej krajine ste. Tiež nám to umožňuje poskytovať návrhy na základe vašej všeobecnej polohy, ako napríklad odporúčania koncertov alebo vystúpení;
 • hudba, ktorú počúvate a vaše interakcie so službou. Umožňuje nám to poskytovať odporúčania a navrhovať vám relevantný obsah. Môžete si zvoliť, či chcete tieto informácie poskytnúť svojim priateľom, nasledovníkom alebo verejnosti;
 • Technické informácie a informácie o senzore potrebné na prevádzkovanie služby Spotify. Patrí sem typ internetového prehliadača a zariadenie, ktoré používate, údaje z dotykovej obrazovky a informácie z akcelerometra a gyroskopických senzorov vášho zariadenia. To nám umožňuje kontrolovať službu Spotify a umožňuje nám to vykonávať jednoduché veci, ako je otáčanie videa a odporúčanej hudby na základe toho, či stále sedíte alebo bežíte.

Do druhej kategórie patria informácie, ktoré nám umožňujú ponúkať ďalšie funkcie. Nikdy nedostávame žiadne z týchto informácií, pokým sa výslovne nerozhodnete, že nám ich budete poskytovať. Je to úplne jednoduché. Uvádzame niekoľko príkladov.

 • Vaše špecifické miesto: nikdy nebudeme zhromažďovať ani používať konkrétne miesto vášho zariadenia bez toho, aby sme predtým získali vaše výslovné povolenie. Tieto informácie nám umožňujú vytvoriť spoločné zážitky z počúvania (len s tými, ktorí už tiež poskytli súhlas) a poskytnúť ešte lepšie odporúčania o miestne populárnej hudbe, podujatiach naživo a koncertoch.
 • Vaše fotografie: budeme využívať prístup len k tým fotografiám, ktoré osobitne vyberiete, a nikdy nebudeme skenovať ani importovať vašu knižnicu fotografií či prezeranie fotoaparátu. Umožňuje vám to vybrať si jednotlivé fotografie, aby ste mohli zmeniť svoju profilovú fotografiu alebo vytvoriť vašu úvodnú grafiku pre zoznam prehrávaných skladieb. Môžete pozastaviť poskytovanie fotografií a kedykoľvek prístup odobrať.
 • Vaše kontakty: nikdy nebudeme skenovať ani importovať vaše kontakty, pokiaľ nás o to nepožiadate. Ak sa rozhodnete urobiť to, vaše kontaktné informácie použijeme len na to, aby vám pomohli nájsť priateľov alebo kontakty, ktoré používajú službu Spotify.
 • Váš mikrofón: nikdy nebudeme využívať prístup k vášmu mikrofónu ani ho používať, pokiaľ nám na to nedáte svoj výslovný súhlas. To vám môže umožniť kontrolovať službu Spotify pomocou vášho hlasu a k mikrofónu vždy budete môcť zakázať prístup.

Rozlíšenie medzi týmito dvomi kategóriami je dôležité. Informácie v prvej kategórii sú informácie, ktoré musíte poskytnúť, ak chcete používať službu Spotify. Ak budete súhlasiť s našimi zásadami ochrany osobných údajov, dávate nám právo zhromažďovať tieto informácie a používať ich na opísané účely. Informácie v druhej kategórii sú informácie, ktoré budeme zhromažďovať, ak nám dáte výslovný súhlas robiť to v budúcnosti. V prípade tejto druhej kategórie informácií vás požiadame o súhlas pred tým, ako prvýkrát využijeme prístup, a opíšeme vám, ako ich budeme používať, ak nám dáte súhlas. Tieto informácie budeme používať iba na účely, ktoré vám opíšeme, a budete mať vždy možnosť zmeniť svoj názor a odvolať tento súhlas. Prijatie našich zásad na ochranu osobných údajov neznamená, že ste nám dali povolenie na prístup alebo použitie informácií v druhej kategórii. Len vám vysvetľujeme, že jedného dňa by sme vás mohli požiadať o toto povolenie.

Jasne vám vysvetlíme, ako a kedy by sme mohli poskytovať informácie.

V niektorých kontextoch budeme určité informácie poskytovať. Napríklad, tak ako v prípade väčšiny služieb platí, že ak sa zaregistrujete do služby Spotify prostredníctvom tretej strany, ako je Facebook alebo mobilný operátor, niektoré informácie im poskytujeme a oni poskytujú niektoré informácie nám, aby bolo možné aktivovať váš účet. Anonymizované informácie poskytujeme aj našim partnerom v hudobnom priemysle, aby sme im pomohli pochopiť, ako sa obsah, ktorý nám poskytujú na základe licencie, používa, marketingovým partnerom, ktorý nám pomáhajú v propagačných činnostiach, a reklamným partnerom, ktorý nám umožňujú poskytovať bezplatnú službu. Niekedy tiež možno budete chcieť, aby sme informácie poskytovali. Napríklad, keď urobíte zoznamy skladieb, možno budete chcieť, aby boli tieto zoznamy skladieb viditeľné pre vašich priateľov... a možno nie. Podobne nás môžete požiadať o poskytovanie informácií (ako je vaše e-mailová adresa) umelcom či nahrávacím spoločnostiam, alebo iným partnerom, ktorí vám môžu chcieť priamo zasielať novinky alebo propagačné ponuky, ale tento súhlas môžete tiež kedykoľvek odvolať.


Dúfame, že to pomôže, aby ste pochopili naše záväzky týkajúce sa ochrany osobných údajov voči vám. Teraz vás ďalej čakajú podrobné údaje, no nezabudnite, že tento úvod je súčasťou samotných zásad o ochrane osobných údajov – je to náš prísľub voči vám. Ak budete mať akékoľvek otázky alebo pripomienky, dajte nám to vedieť na adresu privacy@spotify.com.

V rámci týchto zásad ochrany osobných údajov sa odvolávame na služby alebo servis Spotify. Tieto termíny sú definované v našich Zásadách použitia („Podmienky použitia”).

2 Najdôležitejšie body, s ktorými súhlasíte

Používaním tejto služby alebo interakciou s ňou, dávate súhlas na:

 1. používanie časti Súbory cookie a iné technológie;
 2. Prenos vašich informácií mimo krajiny, kde žijete;
 3. zhromažďovanie, použitie, zdieľanie a ďalšie spracovanie vašich informácií vrátane použitia na účely spojené s inzerciou (ako je opísané ostatných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov, čítajte ďalej!); a
 4. verejná dostupnosť vašich informácií a kontroly takýchto informácií, ako je opísané v časti Zdieľanie informácií.

V každom prípade súhlasíte so spracovaním údajov subjektmi uvedenými v týchto zásadách vrátane subjektu Spotify ako správcu údajov uvedeného v dolnej časti tohto dokumentu (spolu ďalej ako „Spotify“, „my“, „nám“ , „náš“). V časti Vaše preferencie opisujeme ovládacie prvky a príslušné nastavenie spojené s vaším účtom Spotify. Ak nesúhlasíte s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov, žiadame vás, aby ste nepoužívali túto službu.  

3 Zbierané informácie

Môžeme zhromažďovať a uchovávať nasledujúce informácie—

3.1 Registračné údaje

Keď sa prihlásite do služby, môžeme vás požiadať o informácie, ako je vaše používateľské meno, heslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, pohlavie, adresa, poštové smerovacie číslo a krajina. Ak sa pripojíte k službe pomocou údajov z aplikácie tretej strany (ako je definované v časti Podmienky použitia)(napr. Facebook), môžete nám schváliť zber overovacích informácií, ako je vaše používateľské meno a šifrované prihlasovacie údaje. Môžeme tiež zhromažďovať ďalšie informácie, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom vášho konta aplikácie tretej strany vrátane vášho mena, profilového obrázka, krajiny, rodného mesta, e-mailovej adresy, dátumu narodenia, pohlavia, mien kamarátov a profilových obrázkov a sietí.

Môžete sa tiež dobrovoľne rozhodnúť pridať do svojho profilu ďalšie informácie, ako napríklad vaše číslo mobilného telefónu a poskytovateľa mobilných služieb.

3.2 Používanie, prihlasovacie údaje a súbory cookie

Ak používate službu alebo s ňou máte interakciu, môžeme použiť rôzne technológie, ktoré zbierajú informácie o tom, do akej miery sa k službe prihlasuje a ako sa používa. Tieto informácie môžu zahŕňať:

 1. informácie o vašom type predplatného a vašich interakciách so službou, ako je interakcia s piesňami, zoznamami skladieb, iným audiovizuálnym obsahom, ostatnými používateľmi Spotify, aplikáciami tretích strán a reklamou, produktmi a službami, ktoré sú ponúkané, spojené alebo sprístupnené prostredníctvom služby;
 2. podrobnosti o otázkach, ktoré položíte a dátume a čase vašej požiadavky;
 3. používateľský obsah (ako je definované v časti Podmienky použitia) , ktoré odošlete k službe, vrátane správ, ktoré odošlete alebo prijmete pomocou služby;
 4. technické údaje, ktoré môžu zahŕňať informácie o URL, údaje súborov cookie, IP adresu, typy prístrojov, ktoré používate na prístup alebo prihlásenie do služby Spotify, unikátne ID zariadenia, atribúty zariadenia, typ sieťového pripojenia (napríklad WiFi, 3G, LTE) a poskytovateľa, výkon siete a zariadenia, typ prehliadača, jazyk, informácie umožňujúce správu digitálnych práv, operačný systém a verziu aplikácie Spotify; a
 5. údaje z mobilného senzora generované pohybom alebo orientáciou (napr. akcelerometer alebo gyroskop).

Môžete integrovať svoj účet Spotify do aplikácií tretích strán. Ak to urobíte, môžeme získať podobné informácie týkajúce sa vašich interakcií so službou v aplikáciách tretej strany, rovnako ako informácie o vašej verejne dostupnej činnosti v aplikáciách tretích strán. To zahŕňa napríklad vaše označenie príspevkov na Facebooku „Páči sa mi“. Môžeme používať súbory cookie a iné technológie na zbieranie týchto informácií. Ďalšie informácie o takomto používaní si môžete prečítať v časti Informácie o súboroch cookie a iných technológiách týchto zásad ochrany osobných údajov.

3.3 Vaše mobilné zariadenie

Môžeme poskytovať funkcie, ktoré sú závislé od používania ďalších informácií o vašom mobilnom zariadení alebo vyžadujú prístup k určitým službám vo vašom mobilnom zariadení, ktoré zlepšia vaše skúsenosti so službou Spotify, ale nie sú povinné na používanie tejto služby. (Inými slovami, informácie, ktoré spadajú do druhej kategórie popísané v úvode týchto zásad.) Napríklad vám môžeme umožniť nahrať fotografie do svojho profilu, spojiť sa s priateľmi alebo vám umožniť použiť hlasové príkazy na ovládanie služby. Tým, že nám povoľujete prístup neznamená, že nám udeľujete neobmedzený prístup k týmto informáciám, alebo že budeme môcť pristupovať k určitým informáciám bez vášho súhlasu. Naopak, pre každý typ informácií uvedených v tejto časti vás pred každým prístupom k týmto informáciám alebo funkciám vášho mobilného zariadenia požiadame o súhlas. Ak poskytnete takéto povolenie, budeme zhromažďovať informácie na konkrétne účely, ktoré vám vysvetlíme v čase, keď vás požiadame o súhlas. Nemusíte nám dať takýto súhlas, aby ste mohli používať službu Spotify, a prijatie týchto zásad ochrany osobných údajov neznamená, že nám dávate oprávnenie na prístup k týmto informáciám.

Najmä:

 • Fotografie a fotoaparát: Nebudeme pristupovať k vašim fotografiám alebo fotoaparátu, bez toho, aby ste nám predtým nedali výslovný súhlas, a my nebudeme nikdy skenovať ani importovať vaše knižnice fotografií ani prezeranie fotoaparátu. Ak sa nám dáte povolenie na prístup k fotografiám alebo fotoaparátu, budeme používať iba obrázky, ktoré sa výslovne rozhodnete zdieľať s nami. (Môžete použiť naše aplikácie na výber fotografie alebo fotografií, ktoré budete chcieť zdieľať, ale nikdy nebudeme importovať fotografie, ktoré preskúmate, s výnimkou tých, ktoré explicitne zdieľate.)
 • Miesto: Nebudeme zhromažďovať ani používať konkrétne miesto vášho zariadenia (napríklad pomocou GPS alebo Bluetooth) bez toho, aby sme predtým získali vaše výslovné povolenie. Ak sa rozhodnete zdieľať informácie o mieste, ale neskôr si to rozmyslíte, budete mať vždy možnosť ukončiť zdieľanie. Upozorňujeme, že sa to nevzťahuje na IP adresu. Budeme aj naďalej používať vašu IP adresu, ako je popísané v časti 3.2 vyššie, aby sme zistilo, napríklad, v akej krajine ste, a vaše dodržiavanie našich licenčných zmlúv.
 • Hlas: Nebudeme využívať prístup k mikrofónu bez toho, aby sme najprv získali vaše výslovné povolenie. Vždy budete mať možnosť zakázať prístup k mikrofónu.
 • Kontakty: Nebudeme skenovať ani importovať vaše kontakty uložené vo vašom telefóne bez toho, aby sme najprv získali vaše výslovné povolenie. Budeme používať iba kontaktné informácie, ktoré vám pomôžu nájsť priateľov alebo kontakty, ktoré používajú službu Spotify, ak sa pre túto možnosť rozhodnete, a kontaktné informácie nepoužijeme na žiaden iný účel bez toho, aby sme najprv získali váš samostatný výslovný súhlas. Miestne právne predpisy môžu vyžadovať, aby ste požiadali o súhlas svoje kontakty, aby ste mohli poskytnúť ich osobné údaje do aplikácie Spotify, ktorá môže využívať tieto informácie na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

3.4 Údaje o miniaplikácii

Ostatné webové stránky môžu integrovať miniaplikácie služby Spotify (napríklad tlačidlo Prehrať Spotify alebo tlačidlo Sledovať Spotify). Keď navštívite stránky s vloženou miniaplikáciou služby Spotify, môžeme získať určité informácie vrátane informácií o webových stránkach, ktoré ste navštívili. Služba Spotify a miniaplikácia vás môže rozpoznať a miniaplikáciu možno použiť na zobrazenie personalizovaného obsahu či reklamy. Vieme, že keď máte interakciu s miniaplikáciou a webovými stránkami obsahujúcimi miniaplikácie, môžeme dostať túto informáciu.

3.5 Údaje o platbách

Pri prihlásení sa na skúšku (tak, ako je definovaná v časti Podmienky používania), nákupe akéhokoľvek plateného predplatného (tak, ako je definované v časti Podmienky používania) alebo nákupe prostredníctvom služieb, vaše údaje o kreditnej karte (ako napríklad typ karty a dátum exspirácie) a iné finančné údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie vašej platby, môžu byť zbierané a ukladané nami a spracovateľmi platieb, s ktorými spolupracujeme. Môžeme zbierať niektoré obmedzené informácie, ako je napríklad vaše PSČ, číslo mobilného telefónu a podrobnosti o histórii vašich transakcií, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie služieb. Spracovatelia platieb nám okrem toho väčšinou poskytujú ďalšie obmedzené informácie o vás, ako je napríklad jedinečný token, ktorý vás oprávňuje vykonať ďalšie nákupy pomocou informácií, ktoré uložili, a type vašej karty, dátume exspirácie a posledných štyroch číslach.

Ak sa rozhodnete platiť faktúrou, služba Spotify musí zhromažďovať a uchovávať ďalšie informácie, ako je vaše meno, dátum narodenia a telefónne číslo, a poskytne ich spracovateľom platieb, s ktorými spolupracujeme, aby mohli vystaviť šeky a zaslať vám faktúry.

SÚHLASOM SO ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, VÝSLOVNE POVOĽUJETE POUŽÍVANIE A ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ, KTORÉ STE POSKYTLI SPOLOČNOSTI SPOTIFY, DOKONCA AJ KEĎ SA NA NE VZŤAHUJÚ MIESTNE PRÁVNE PREDPISY NA OCHRANU BANKOVÝCH ÚDAJOV, SPOLOČNOSŤOU SPOTIFY A INÝMI SPOLOČNOSŤAMI V RÁMCI SKUPINY SPOTIFY, AKO AJ URČITÝM DÔVERYHODNÝMI OBCHODNÝMI PARTNERMI A POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB, KTORÍ SA MÔŽU NACHÁDZAŤ MIMO KRAJINY VÁŠHO POBYTU (VRÁTANE KRAJÍN, KTORÉ NEPOSKYTUJÚ ROVNAKÚ ÚROVEŇ OCHRANY PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV AKO KRAJINA VÁŠHO POBYTU). POTVRDZUJETE A SÚHLASÍTE, ŽE JE DÔLEŽITÉ ZDIEĽAŤ TIETO INFORMÁCIE NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB SPOTIFY, A TIEŽ SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SÚHLASOM S TÝMITO ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V ROZSAHU, V AKOM TO POVOĽUJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA VÝSLOVNE VZDÁVATE SVOJICH PRÁV NA ZÁKLADE TAKÝCHTO PRÁVNYCH PREDPISOV O OCHRANE BANKOVÉHO TAJOMSTVA S OHĽADOM NA SPOLOČNOSŤ SPOTIFY A SPOLOČNOSŤ V RÁMCI SKUPINY SPOTIFY, AKO AJ URČITÝCH DÔVERYHODNÝCH OBCHODNÝCH PARTNEROV A POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB, KTORÍ SA MÔŽU NACHÁDZAŤ MIMO KRAJINY VÁŠHO POBYTU. TENTO SÚHLAS SA UDEĽUJE ZA CELÚ DOBU VÁŠHO VZŤAHU SO SPOLOČNOSŤOU SPOTIFY.

3.6 Stávky, súťaže a prieskumy

Priebežne vám môžeme ponúknuť možnosť zúčastňovať sa na akciách, ako sú lotérie, súťaže, ponuky a/alebo prieskumy (tzv. špeciálne akcie) prostredníctvom služby. Osobitná propagačná akcia sa môže riadiť zásadami ochrany osobných údajov a/alebo podmienkami, ktoré sú oddelené od týchto zásad ochrany osobných údajov a Podmienok používania. Ak sa zásady ochrany osobných údajov alebo podmienky osobitných propagačných akcií nezhodujú s týmito zásadami ochrany osobných údajov alebo podmienkami používania, rozhodujúce sú tieto osobitné alebo samostatné ustanovenia. Ak sa zúčastníte osobitnej propagačnej akcie, môžeme vás požiadať o určité údaje okrem tých, ktoré sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Tieto ďalšie informácie možno spojiť s ďalšími informáciami o účte a môžu byť použité a zdieľané tak, ako je to uvedené v zásadách ochrany osobných údajov.

3.7 Poskytovatelia služby Spotify a partneri

Môžeme tiež prijímať informácie o vás od poskytovateľov našich služieb a partnerov, ktorých používame na prispôsobenie vašej skúsenosti so službou Spotify, na meranie kvality reklám a odpovedí na reklamy a na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás pravdepodobne relevantnejšie. Aj my používame tieto informácie, ako je vysvetlené v časti Ako používame zozbierané informácie ďalej.

4 Ako používame zozbierané informácie

V súlade s povoleniami, ktoré nám dáte na zber informácií, môžeme zozbierané údaje vrátane vašich osobných údajov môžeme použiť:

 1. na zabezpečenie, personalizáciu a zlepšenie vašich skúseností s touto službou a produktmi, službami a reklamou (vrátane produktov a služieb tretích strán), ktoré sú poskytované mimo služby (vrátane na iných webových stránok, ktoré navštívite), napríklad poskytovaním prispôsobeného, individuálneho alebo lokalizovaného obsahu, odporúčaní, funkcií a reklamy v rámci služby alebo mimo nej;
 2. na zabezpečenie technickej funkčnosti služby, vývoj nových produktov a služieb a analýzu vášho používania služby vrátane vašej interakcie s aplikáciami, reklamami, produktmi a službami, ktoré sú k dispozícii a súvisia so službou alebo sú ponúkané prostredníctvom služby;
 3. na komunikáciu s vami na servisné účely súvisiace so službou alebo výskumné účely vrátane komunikácie prostredníctvom e-mailov, oznámení, textových správ alebo iných správ, s ktorých zasielaním ste súhlasili;
 4. na komunikáciu s vami, a to buď priamo alebo prostredníctvom niektorého z našich partnerov, na marketingové a propagačné účely prostredníctvom e-mailov, upozornenie, alebo iných správ, v súlade so všetkými právami, ktoré ste nám oznámili (napr. prostredníctvom nastavenia účtu Spotify). V časti Vaše preferencie nižšie vás informujeme o ovládacích prvkoch, ktoré môžete použiť na odhlásenie z prijímania určitých správ;
 5. s vaším výslovným dovolením na používanie čísla vášho mobilného telefónu, aby sme vám posielali informačné, marketingové a propagačné textové správy pomocou automatického systému vytáčania. Nie ste povinní poskytnúť súhlas, ako podmienku na objednanie služieb Spotify;
 6. na umožnenie a podporu služby a ďalších služieb alebo produktov, či už v rámci služby alebo mimo nej vrátane funkcií a obsahu tejto služby a produktov a služieb, ktoré sú poskytované prostredníctvom služby;
 7. na spracovanie vašej platby alebo prevenciu alebo odhaľovanie podvodov;
 8. presadenie týchto zásad ochrany súkromia, Podmienok používania, a akýchkoľvek iných podmienok, s ktorými ste súhlasili vrátane podmienok na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti služby Spotify, jej používateľov alebo akejkoľvek inej osoby, ako aj obsahu chráneného autorským právom na službu;
 9. na to, aby sme vám poskytli funkcie, informácie, reklamu alebo iný obsah, ktorý je ovplyvnený vaším miestom a vašou polohou vo vzťahu k ostatným používateľom služby Spotify; a
 10. tak, ako je inak uvedené v týchto zásadách.

5 Zdieľanie informácií

Táto časť opisuje, ako možno informácie zhromažďované alebo vytvárané prostredníctvom využívania služby Spotify s vami vymieňať.

5.1 Zdieľanie vami

5.1.1 Všeobecne

Služba Spotify je sociálna služba, ktorá ponúka mnoho spôsobov, ako nájsť, využívať a zdieľať obsah. Odporúčame vám využiť tieto sociálne funkcie s ostatnými službami v rámci našej služby.

Vaše meno a/alebo používateľské meno, profilový obrázok, tí, ktorých sledujete a ktorí sledujú vás a váš profil používateľa služby Spotify budú vždy verejne k dispozícii.

Vytvorené alebo sledované zoznamy skladieb, vaša činnosť v službe (napr. čo počúvate, hudba, ktorú zdieľate), nedávno prehraní umelci, vaše najobľúbenejšie skladby, vaši najobľúbenejší umelci a používateľský obsah, ktorý pošlete, načítate a/alebo pridáte do služby sú verejne k dispozícii v predvolenom nastavení. Vaša aktivita v službe (napr. čo počúvate, hudba, ktorú zdieľate) sa automaticky objaví v službe a bude, napríklad, prístupná používateľom, ktorí vás sledujú alebo si prezerajú váš profil v službe Spotify. Ak si vytvoríte zoznam skladieb, tento zoznam bude verejne zobrazený v predvolenom nastavení, čo znamená, že bude takisto zobrazený verejne vo výsledkoch vyhľadávačov tretích strán a môže sa zobrazovať spolu s ďalšími informáciami verejného profilu, ako je váš obrázok a meno a/alebo užívateľské meno. Aj keď sú tieto informácie zverejnené v predvolenom nastavení vo Vašich preferenciách ďalej, opíšeme ovládacie prvky, ktoré môžete použiť spolu s ostatnými príslušnými nastaveniami spojených s vaším účtom služby Spotify, aby ste obmedzili zdieľanie vašich informácií.

Upozorňujeme, že niektoré informácie sú vždy verejne dostupné, čo znamená, že je možné dostať sa k nim pomocou aplikácií tretích strán prostredníctvom našich API a nástrojov pre vývojárov. Na základe vášho oprávnenia môžu byť niektoré ďalšie informácie zdieľané s aplikáciami tretích strán a s ostatnými prostredníctvom aplikácií tretích strán. Napríklad, môžete použiť nastavenia, aby ste regulovali, či bude vaša činnosť v službe Spotify zaslaná na Facebook. Rovnako tak môže súhlasiť s poskytnutím prístupom k vašej e-mailovej adrese, stavu predplatného, miesta, narodenín alebo podobné informácií aplikáciám tretích strán na ich žiadosť.

Môžeme použiť vaše verejné informácie na podporu služieb a pomoc ostatným nájsť a sledovať vás a/alebo váš obsah profilu služby Spotify vrátane služieb prostredníctvom Facebooku a iných aplikácií tretích strán a na webových stránkach, ktoré obsahujú miniaplikácie služby Spotify. Vaše informácie môžu byť použité na oznámenie iným, vrátane v rámci Služby, prostredníctvom e-mailu, Facebooku a aplikácií tretích strán o vašom používaní služby (napr. že ste sa pripojili so službou Spotify alebo o činnosti súvisiacej s profilom služby Spotify, ako je napríklad pridanie alebo odstránenie skladieb zo zoznamu skladieb).

S vaším výslovným dovolením môžeme informovať ostatných užívateľov o vašej lokalite. Rovnako tak s výslovným dovolením ostatných užívateľov služby Spotify vás môžeme informovať o ich mieste pobytu. Môžeme vám ponúknuť možnosť zdieľať túto informáciu na vytvorenie spoločných skúseností.

Prečítajte si viac o tom, ako spravovať oznámenia, vašich verejne dostupných informáciách a o tom, čo zdieľate s inými osobami v časti Vaše preferencie ďalej.

5.1.2 Aplikácie tretích strán

Ak spojíte svoj účet služby Spotify s aplikáciou tretej strany, služba Spotify môže automaticky zdieľať vašu aktivitu a príbehy súvisiace s ňou s touto službou, vrátane obsahu, ktorý používate. Beriete na vedomie a súhlasíte, že takéto informácie možno spojiť s vaším účtom v aplikácii tretej strany a môžu byť zverejnené v takejto službe. Aj keď táto informácia môže byť automaticky zdieľaná v predvolenom nastavení, budeme vás informovať o ovládacích prvkoch, ktoré môžete použiť na obmedzenie zdieľania týchto informácií v časti Vaše preferencie nižšie. Aplikácie tretích strán môžu tiež poskytnúť podobné ovládacie prvky.

Ak sa prihlásite do aplikácie tretej strany pomocou svojho účtu v službe Spotify, v rámci ktorého môže mať aplikácia tretej strany prístup k určitým informáciám, ako sú vaše zoznamy skladieb, uložený obsah a činnosť. S vaším výslovným dovolením môžeme tiež zdieľať ďalšie informácie, ako je vaša e-mailová adresa, stav predplatného, umiestnenie alebo dátum narodenia s týmito aplikáciami tretích strán.

Služba Spotify vám tiež umožňuje zdieľať zvláštne položku obsahu alebo zoznam skladieb, ktoré ste vytvorili, na individuálnom základe, s aplikáciami tretích strán, inými službami tretích strán, ostatnými používateľmi Spotify a inými. Upozorňujeme, že ak budete zdieľať obsah s aplikáciou tretej strany alebo službou tretej strany, bude viditeľný ostatným v rámci služby Spotify bez ohľadu na nastavenie účtu služby Spotify.

Rozumiete a súhlasíte s tým, že používanie informácií, ktoré sú zhromaždené o vás, aplikáciou tretej strany (alebo ako to povolíte) sa riadi zásadami ochrany osobných údajov aplikácie tretej strany a vašimi nastaveniami v príslušnej službe a používanie týchto informácií službou Spotify sa riadi týmito zásadami ochrany osobných údajov a nastaveniami účtu služby Spotify.

5.1.3 Komunita podpory

Keď si zaregistrujete účet podpory služby Spotify v komunite podpory služby Spotify, požiadame vás, aby ste si vytvorili osobitné používateľské meno v komunite podpory služby Spotify, ktoré bude verejne zobrazené každému, kto sa prihlási do komunity podpory služby Spotify. Ak sa rozhodnete nevytvoriť takéto používateľské meno, pri zverejnení obsahu používateľa sa zobrazí vaše používateľské meno služby Spotify alebo Facebooku.

5.2 Zdieľanie službou Spotify

5.2.1 Marketing a reklama

Môžeme zdieľať informácie s reklamnými partnermi s cieľom zaslať vám propagačné oznámenia o službe Spotify alebo vám ukázať viac prispôsobeného obsahu vrátane príslušnej reklamy na produkty a služby, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé, a s cieľom pochopiť, ako používatelia vytvárajú interakciu s reklamou. Informácie, ktoré zdieľame, sú vo formáte s utajenou totožnosťou (napríklad pomocou hash), a nemožno na základe nich identifikovať vás.

Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o súboroch cookie, iných technológiách a zbere údajov tretích strán ďalej s ohľadom na informácie o súboroch cookie a ďalších technológiách, ktoré využívame my aj tretie strany, aby sme vám poskytli relevantnejšie reklamy a vaše voľby.

5.2.2 Poskytovatelia služieb a iné osoby

Priebežne môžeme vaše informácie poskytnúť poskytovateľom služieb, aby vykonali funkcie a spracovali používateľské údaje a pomohli zabezpečiť naše služby v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Pracujeme napríklad s poskytovateľmi služieb, na zabezpečenie hostingu pre našu stránku komunity podpory služby Spotify a poskytovateľmi analytických služieb, ktoré nám pomáhajú porozumieť využitiu našich služieb. Keď tretia strana spracováva používateľské údaje (napr. poskytovateľ služieb hostingu) bude vždy podliehať povinnosti dodržiavať bezpečnosť a dôvernosť v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a platnými právnymi predpismi. V prípade, že tretia strana spracováva používateľské údaje vo vlastnom mene, jeho spracovanie podlieha jeho vlastným zásadám ochrany osobných údajov a platným právnymi predpismi.

5.2.3 Držitelia práv

Služba Spotify umožňuje počúvať v plnej miere licencovaný obsah vysielaného obsahu. Služba Spotify zdieľa informácie s nositeľmi práv, ktoré poskytujú licenciu na tento obsah službe Spotify. Údaje, ktorá služba Spotify zdieľa, sú vo formáte s utajenou totožnosťou, na základe ktorých vás nemožno priamo identifikovať, pokiaľ priamo nezvolíte poskytovanie vašich osobných údajov.

5.2.4 Určití partneri služby Spotify

Ak sa prihlasujete do služby Spotify prostredníctvom ponuky, ktorú ste dostali, alebo zakúpili od tretej strany, ako je váš mobilný sieťový operátor, môžeme tiež zdieľať informácie s treťou stranou o vašom používaní služby Spotify, napríklad, či a do akej miery ste využili ponuku, aktivovali účet služby Spotify alebo aktívne používali túto službu.

5.2.5 Iné zdieľanie

Okrem uvedených prípadov môžeme zdieľať vaše informácie s tretími stranami na tieto obmedzené účely:

 • aby sme umožnili fúziu, akvizíciu alebo predaj celého alebo časti nášho majetku;
 • aby sme reagovali na zákonný proces (napr. súdny príkaz alebo vyžiadanie), ak sa v dobrej viere domnievame, že je to potrebné urobiť; na dodržiavanie požiadaviek záväzných príslušných právnych predpisov; na ochranu bezpečnosti akejkoľvek osoby, na ochranu práv a majetku spoločnosti Spotify vrátane presadzovania podmienok používania a akýchkoľvek iných podmienok a riešenia problémov súvisiacich s podvodmi, bezpečnosťou alebo technickými otázkami;
 • akademickým výskumníkom na účely, ako sú napríklad štatistické analýzy a akademické štúdium, ale iba vo formáte s utajenou totožnosťou;
 • ak chcete publikovať informácie s utajenou totožnosťou alebo súhrnné informácie o použití služby Spotify; a
 • aby sme umožnili ďalším spoločnostiam skupiny Spotify používať vaše informácie tak, ako je to uvedené v zásadách ochrany osobných údajov;

6 Vaše preferencie

Poskytneme vám nastavenia, pomocou ktorých si môžete zvoliť, ktoré oznámenia budete od nás dostávať, riadiť vaše verejné informácie a nastaviť vaše preferencie týkajúce sa zdieľania. Ako je však vysvetlené v časti Zdieľanie vami, niektoré informácie môžu byť verejne k dispozícii ostatným a ďalšie informácie sú verejne k dispozícii ostatným vždy v rámci predvolených nastavení. A ak zdieľate informácie s aplikáciou tretej strany, tieto informácie môžu byť viditeľné v službe Spotify bez ohľadu na to, ako nastavíte svoje nastavenia ochrany osobných údajov.

Ak chcete zmeniť, či budú určité informácie verejne k dispozícii, môžete upraviť nastavenia vo svojom účte. Pozrite si pokyny na nastavenie príslušných nastavení na internetových stránkach služby Spotify.

Informácie, ktoré sú verejne k dispozícii, ako sú napríklad zoznamy skladieb, môžu byť použité, ďalej zdieľané alebo spojené s ostatnými v tejto službe alebo na celej webovej lokalite, preto používajte službu Spotify opatrne a dbajte na nastavenia. Nezabudnite, že aj keď vyberiete zoznam skladieb alebo si vytvoríte súkromný zoznam skladieb, ostatní, ktorí ho už majú predplatený, alebo ktorí majú prístup k nemu inak (napríklad prostredníctvom odkazu), môžu mať stále prístup k nemu. Nezabúdajte tiež na to, že zoznamy skladieb a iné informácie pridané do vášho profilu môžu obsahovať osobné informácie, ako je napríklad používateľské meno, ktoré umožnia iným osobám nájsť vás v službe Spotify alebo v iných službách.

7 Prenos do iných krajín

Spoločnosť Spotify prenáša, spracováva a uchováva informácie o našich používateľoch na serveroch nachádzajúcich sa v mnohých krajinách. Podobne môže spoločnosť Spotify zdieľať vaše informácie s inými spoločnosťami v skupine Spotify, aby mohli vykonávať činnosti uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Spoločnosť Spotify môže tiež uzavrieť subdodávateľskú zmluvu na spracovanie alebo zdieľanie vašich informácií s tretími stranami nachádzajúcimi sa v krajinách, ktoré sú iné ako vaše miesto bydliska. Vaše osobné údaje môžu preto podliehať právnym predpisom na ochranu osobných údajov, ktoré sú odlišné od tých, ktoré platia vo vašej krajine. Informácie zozbierané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) a Švajčiarska môžu byť napríklad prenesené a spracovávané inými tretími stranami uvedenými vyššie nachádzajúcimi sa v krajine mimo EHP a Švajčiarska, kde môžete mať menšie zákonné nároky v súvislosti s vašimi informáciami. Skupina Spotify bude spracovávať vaše informácie tak, ako je to uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

8 Odkazy

Môžeme zobrazovať reklamy tretích strán a iný obsah, ktorý odkazuje na webové stránky tretej strany. Nemôžeme kontrolovať ani niesť zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov tretích strán a obsah. Prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov starostlivo a zistite, ako zbierajú a spracovávajú vaše osobné informácie.

9 Bezpečnosť

Zaväzujeme sa chrániť informácie o našich používateľoch. Vaše heslo chráni váš používateľský účet. Mali by ste preto používať jedinečné a silné heslo, obmedziť prístup k svojmu počítaču a prehliadaču a odhláste sa po použití služby Spotify. Napriek tomu, že prijímame bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov, žiadne bezpečnostné opatrenia nie sú úplne bezpečné a nedokážeme zaručiť bezpečnosť používateľských informácií.

10 Deti

Služba Spotify nie je určená pre deti do 13 rokov. (V niektorých krajinách môžu platiť prísnejšie obmedzenia. Pozrite si naše Podmienky používania.) Nechceme vedome zhromažďovať osobné informácie od detí do 13 rokov detí mladšie, ako je platné vekové obmedzenie (ďalej len „vekové obmedzenie“). Ak máte menej rokov, ako je vekové obmedzenie, nepoužívajte služby a neposkytujte nám žiadne osobné informácie. Ak ste rodič dieťaťa mladšieho, ako je vekové obmedzenie, a zistíte, že vaše dieťa poskytlo osobné údaje službe Spotify, kontaktujte nás na adrese privacy@spotify.com a môže požiadať o výkon svojich platných práv na prístup, opravu, zrušenie a/alebo námietky. Ak máte bydlisko v Kalifornii a menej ako 18 rokov a chcete odstrániť verejne dostupný obsah, kontaktujte nás na adrese eraser@spotify.com.

11 Prístup a aktualizácia informácií o používateľovi

Môžete si prezrieť a zmeniť väčšinu informácií, ktoré o vás máme, prostredníctvom vášho účtu a stránok profilu. Ak máte otázky týkajúce sa vášho súkromia v tejto službe, týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo informácií, ktoré máme o vás, kontaktujte nás na adrese privacy@spotify.com. Môžete tiež kontaktovať nášho zástupcu pre ochranu osobných údajov zaslaním listu spoločnosti Spotify, do rúk: Privacy Officer, Legal Department, 45 West 18th Street, 7th Floor, New York, NY 10011, USA. Odpovieme vám v primeranej lehote po overení vašej totožnosti v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Odporúčame priložiť doklady, ktoré preukazujú vašu totožnosť, a jasný a presný opis informácií, ku ktorým požadujete prístup.

12 Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Občas môžeme podľa nášho uváženia vykonať zmeny v dohodách. Po vykonaní podstatných zmien v dohodách vás budeme včas informovať podľa okolností, napríklad zobrazením nápadného oznámenia v rámci služby alebo zaslaním e-mailu. V niektorých prípadoch vás budeme informovať v predstihu a vaše ďalšie používanie tejto služby po vykonaní zmien bude predstavovať váš súhlas s týmito zmenami. Preto dbajte na to, aby ste si starostlivo prečítali takéto oznámenie. Ak si neželáte naďalej používať službu podľa nového znenia dohôd, môžete ukončiť dohodu tým, že sa na nás obrátite pomocou kontaktného formulára zákazníckeho servisu.

13 Informácie o súboroch cookie, iných technológiách a zbere údajov tretích strán

Táto časť opisuje používanie súborov cookie a ďalších technológií. Pre ďalšie informácie o tom, ako môžu byť informácie zdieľané službou Spotify, nájdete v časti Zdieľanie službou Spotify.

13.1 Čo sú to súbory cookie a iné technológie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení, keď navštívite určitú webovú stránku. Súbor cookie pomôže poskytovateľom webovej stránky rozpoznať vaše zariadenie, keď neskôr znovu navštívite ich webové stránky. Existujú aj iné podobné technológie, ako sú pixlové značky (priehľadné grafické obrázky umiestnené na webovej stránke alebo v e-maile, ktoré indikujú, že stránky alebo e-mail bol videný), webové správy o chybách (podobne ako pixlové tagy) a webové úložisko, ktoré sa používajú v softvéri pre stolné počítače alebo mobilné zariadenia.

Existujú tiež technológie, ako sú mobilné identifikátory zariadenia a SDK integrácie, ktoré pomáhajú spoločnostiam rozpoznať váš prístroj, keď sa vrátite do aplikácie, alebo inak využijete službu.

13.2 Ako používame súbory cookie a iné technológie

Používame súbory cookie relácie (ktoré vypršia po zatvorení webového prehliadača) a trvalé súbory cookie (ktoré zostávajú na vašom zariadení počas nastavenej doby alebo kým ich neodstránite). Súbory cookie používame na účely uvedené v tejto tabuľke:

Cookie Type Purpose
Základné prevádzkové Tieto súbory cookie sú potrebné na to, aby nám umožnili vykonávať služby Spotify podľa vašich požiadaviek. Umožňujú nám napríklad zistiť, aký typ predplatiteľa ste, a následne vám poskytnúť služby.
Výkonnostné/Analytické Tieto súbory cookie používame, aby nám umožnili analyzovať spôsob prístupu do služieb Spotify, ich použitie alebo výkonnosť. Túto informáciu používame na udržiavanie, prevádzku a neustále zlepšovanie služieb Spotify. Môžeme tiež získavať informácie z našich novín zasielaných e-mailom, vrátane toho, či ste otvorili alebo poslali noviny ďalej alebo ste klikli na ich obsah. Táto informácia nám povie o účinnosti našich novín a pomôže nám zaistiť, aby sme poskytovali informácie, o ktoré budete mať záujem.
Funkčné Tieto súbory cookie nám umožňujú používať určité funkcie služieb Spotify v súlade s vaším výberom. Tieto súbory cookie znamenajú, že keď naďalej používate služby Spotify alebo sa k nim vrátite, môžeme vám poskytnúť naše služby podľa vašich požiadaviek, ako napríklad tým, že si zapamätáme vaše používateľské meno, to, ako ste prispôsobili naše služby a pripomenutím vám obsah, ktorý sa vám páčil.
Cielené/Reklamné Tieto súbory cookie používame na to, aby sme vám zasielali reklamu, ktorá sa vás týka a zaujíma vás. Tieto informácie možno použiť aj na účely nastavenia limitu frekvencie (napr. na zaistenie toho, že vám nebudeme zobrazovať tú istú reklamu opakovane) a na to, aby nám pomohli regulovať reklamu, ktorú dostávate, a merať jej účinnosť.
Súbory cookie tretej strany Môžeme umožniť našim obchodným partnerom používať súbory cookie v rámci alebo mimo služby Spotify na rovnaké účely, ako sú uvedené vyššie, vrátane zhromažďovania informácií o vašej aktivite on-line za určitý čas a v rámci rôznych internetových stránok. Môžeme tiež využiť poskytovateľov služieb konajúcich vo vašom mene, aby sme použili súbory cookie na účely uvedené vyššie.
Reklamy služieb Spotify Spolupracujeme s webovými vydavateľmi, reklamnými sieťami a poskytovateľmi služieb, aby sme doručovali reklamy služieb Spotify na iných webových stránkach a v iných službách. Súbory cookie možno použiť na to, aby nám pomohli posielať vám reklamy, ktoré sa týkajú vás a vášho záujmu o iné webové stránky a služby, a na regulovanie reklamy, ktorú dostávate, a na meranie jej účinnosti.

Používame tiež identifikátory mobilného zariadenia a ďalšie technológie uvedené v bode 13.1 na účely uvedené v týchto zásadách, napríklad na rozpoznanie vášho prístroja, keď sa vrátite do aplikácie Spotify alebo inak využijete služby Spotify.

13.3 Správa súborov cookie a iné preferencie

Väčšina webových prehliadačov vám umožňuje riadiť vaše preferencie. Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby odmietol súbory cookie alebo vymazal určité súbory cookie. Môžete tiež riadiť iné technológie rovnakým spôsobom, akým riadite súbory cookie – pomocou preferencií vo vašich prehliadačoch.

Upozorňujeme vás, že ak sa rozhodnete zablokovať súbory cookie, môže to poškodiť službu Spotify alebo znemožniť správne fungovanie určitých prvkov.

Neexistuje žiaden uznávaný štandard na to, ako reagovať signály Nesledovať a na takéto signály nereagujeme. Používame ikonu AdChoices na našich webových stránkach a táto ikona sa môže tiež objaviť v niektorých cielených reklamách, ktoré my (alebo poskytovateľ služieb konajúci v našom mene) zašleme na základe informácií o vašich aktivitách on-line. Môžete kliknúť na ikonu AdChoices alebo navštíviť stránku aboutads.info, aby ste získali viac informácií o zbere a používaní informácií o vašich aktivitách on-line pre reklamy na základe správania on-line alebo sa dozvedeli, ako zrušiť používanie vašich údajov na účely reklamy na základe správania on-line pomocou spoločností, ktoré sú členmi aliancie pre digitálnu reklamu (Digital Advertising Alliance, DAA). Kanadskí používatelia môžu tiež navštíviť stránku youradchoices.ca. a Európski používatelia môžu tiež navštíviť stránku youronlinechoices.com, kde sú informácie, ako zrušiť používanie ich údajov na účely reklamy na základe správania on-line pomocou spoločností, ktoré sú členmi Európskej aliancie pre interaktívnu digitálnu reklamu (Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA).

Ďalším nástrojom, ktorý je k dispozícii, je nástroj na zrušenie iniciatívy pre reklamu na sieti (NAI) na adrese networkadvertising.org/choices. To vám umožní zrušiť používanie informácií o vašich aktivitách on-line na účely cielenej reklamy na základe správania on-line členskými spoločnosťami iniciatívy NAI.

Na mobilnom zariadení môžete mať tiež nastavenie Sledovanie limitu reklamy (na zariadeniach iOS) alebo nastavenie Zrušenie reklám na základe záujmu (v zariadeniach Android), ktoré vám umožnia obmedziť použitie informácií o vašom použití aplikácií na účely zobrazovania reklamy cielenej na vaše záujmy.

Upozorňujeme, že aj keď zrušíte používanie uvedených mechanizmov, stále môžete pri používaní služby Spotify prijímať reklamy.

Pracujeme s reklamnými partnermi, aby vám poskytovali reklamy o službe Spotify. Jednou zo služieb, ktoré používame na sledovanie činnosti súvisiacej so službou, napríklad umiestnením súborov cookie, je služba Google Analytics od spoločnosti Google (Google, Inc. spoločnosť so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Môžeme použiť dodávateľov vrátane spoločnosti Google, ktorí používajú súbory cookie prvej strany (napríklad súbory cookie služby Google Analytics) a súbory cookie tretích strán (napríklad súbory cookie služby DoubleClick), ktoré spolu informujú, optimalizujú a poskytujú reklamy na základe vašich minulých návštev našich webových stránok, vrátane služby Google Analytics na zobrazovanie reklamy. Spoločnosť Google poskytuje nástroje na správu zhromažďovania a používania niektorých informácií službou Google Analytics na stránke tools.google.com/dlpage/gaoptout a službou Google Analytics na zobrazenie reklamy alebo službou Google Display Network použitím nastavení reklamy spoločnosti Google na adrese google.com/settings/ads.

Týmto súhlasíte s používaním súborov cookie a ďalších technológií opísaných vyššie.

13.4 Ďalšie informácie

Ak potrebujete ďalšie informácie o používaní súborov cookie alebo o tom, ako ich zablokovať, navštívte webové stránky allaboutcookies.org, youronlinechoices.eu (Európa) alebo aboutads.info/choices/ (Spojené štáty americké). V prípade akýchkoľvek otázok alebo komentárov o používaní súborov cookie sa na nás môžete obrátiť na adrese privacy@spotify.com.

Ďakujem, že ste si prečítali naše zásady ochrany osobných údajov. Dúfame, že sa vám bude služba Spotify páčiť.

Správca údajov:

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden

© Spotify AB.