Zásady používania súborov cookie na webových stránkach spoločnosti Spotify

Platné od January 16, 2019

1 Čo sú súbory cookie a ďalšie podobné technológie?
2 Ako spoločnosť Spotify využíva súbory cookie?
3 Ako spravovať vaše preferencie pre súbory cookie
4 Aktualizácie týchto Zásad
5 Ako sa s nami kontaktovať

Dobrý deň, vitajte v našich Zásadách používania súborov cookie na webových stránkach spoločnosti Spotify (ďalej len „Zásady“).

Cieľom týchto Zásad je poskytnúť vám, ako používateľovi služieb spoločnosti Spotify, zrozumiteľné a prístupné informácie o súboroch cookie, ktoré spoločnosť Spotify používa, a o tom, ako nám pomáhajú poskytovať tie najlepšie možné služby. Cieľom týchto Zásad je tiež informovať vás o vašich možnostiach v súvislosti s nastaveniami súborov cookie.

1. Čo sú súbory cookie a ďalšie podobné technológie?

Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa do vášho zariadenia stiahnu, keď navštívite webovú lokalitu. Majú praktický význam, pretože umožňujú webovej lokalite rozpoznať zariadenie používateľa. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete na nasledujúcich adresách: www.allaboutcookies.org alebo www.youronlinechoices.eu.

Pojem súbor cookie v skutočnosti slúži na opis celého radu technológií vrátane nasledujúcich:

  • pixelové značky (priehľadné obrázky umiestnené na webovej lokalite alebo v e-maile, ktoré slúžia na označenie toho, že stránka alebo e-mail boli zobrazené),
  • identifikátory mobilných zariadení a
  • webové úložné priestory v softvéri pre stolové počítače alebo mobilné zariadenia.

Pojmom súbor cookie v týchto Zásadách budeme označovať všetky tieto technológie, no vždy vám ku všetkým z nich ponúkneme jasné a podrobné informácie, aby ste sa mohli správne rozhodnúť o tom, ako upraviť ich nastavenia.

Súbory cookie vykonávajú mnohé rôzne úlohy, ako napríklad to, že vám umožnia efektívne prechádzať medzi jednotlivými stránkami, zapamätajú si vaše preferencie a všeobecne spríjemňujú používanie. Taktiež dokážu napomôcť tomu, aby sa vám na internete zobrazovali reklamy, ktoré sú pre vás a vaše záujmy relevantné.

Existuje niekoľko rôznych kategórií súborov cookie vrátane nasledujúcich:

Dočasné a trvalé súbory cookie

  • Dočasné súbory cookie – toto sú súbory cookie, ktorých platnosť sa skončí, keď zatvoríte webový prehliadač.
  • Trvalé súbory cookie – tieto súbory cookie zostávajú vo vašom zariadení počas stanoveného obdobia alebo kým ich neodstránite.

Súbory cookie prvej strany a súbory cookie tretích strán

  • Súbory cookie prvej strany – toto sú súbory cookie, ktoré zadáva webová lokalita, ktorú práve navštevujete, teda spoločnosť Spotify alebo tretia strana na našu žiadosť;
  • Súbory cookie tretích strán – tieto súbory cookie zadáva iný subjekt, ako je webová lokalita, ktorú práve navštevujete. Ak navštívite webovú lokalitu Spotify alebo používate Službu Spotify a iný subjekt cez túto webovú lokalitu zadá súbor cookie, ide o súbor cookie tretej strany.

Súbory cookie sa taktiež líšia účelom, na ktorý sa používajú, napríklad:

Typ súboru Cookie Účel
Striktne nevyhnutné súbory cookie Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby vám umožnili používať jednotlivé funkcie našich služieb, ako napríklad zachovávať svoj zoznam skladieb. Bez týchto súborov cookie by nebolo možné poskytovať služby, o ktoré požiadate, ako je napríklad elektronické účtovanie.

Tieto súbory cookie teda všeobecne slúžia na poskytovanie služieb, ktoré ste si výslovne vyžiadali, a umožňujú používanie našich služieb.
Prevádzkové súbory cookie Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci využívajú naše služby, napríklad o tom, ktoré stránky návštevníci najčastejšie navštevujú, a či sa im na webových stránkach zobrazujú hlásenia o chybách. Tieto súbory cookie zhromažďujú anonymné informácie na navštívených stránkach. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zhromažďujú, sú súhrnného charakteru a teda anonymné. Slúžia iba na zlepšenie funkčnosti našich služieb.

Do tejto kategórie spadajú webové analytické nástroje, ktoré využívajú súbory cookie na zhromažďovanie údajov na účely zlepšovania funkčnosti webových lokalít. Môžu sa využívať napríklad na testovanie návrhov a zaručenie toho, aby sa používateľovi zobrazoval návrh s jednotným vzhľadom a charakterom. Do tejto kategórie nepatria súbory cookie využívané sieťami na sledovanie správania používateľa či cielenú reklamu.
Funkčné súbory cookie Tieto súbory cookie umožňujú webovej lokalite zapamätať si vaše voľby (napr. používateľské meno, jazyk či región, v ktorom sa nachádzate) a poskytovať tak dokonalejšie funkcie lepšie prispôsobené vašej osobitej situácii. Tieto súbory cookie je taktiež možné použiť na zapamätanie vykonaných zmien veľkosti a použitého typu písma či iných častí webových stránok, ktoré si môžete prispôsobiť. Informácie zhromažďované týmito súbormi cookie je možné anonymizovať a nedokážu sledovať vašu aktivitu na iných webových lokalitách.

Tieto súbory cookie si pamätajú vami vykonané zmeny slúžiace na spríjemnenie používania.

Ak sa rovnaký súbor cookie použije na opätovné zacielenie, je ho nutné zaradiť aj do kategórie súborov cookie na zacielenie a reklamu. Zároveň sa sem môžu radiť aj súbory cookie slúžiace na vykonanie konkrétnej funkcie, no keď takáto funkcia využíva súbory cookie využívané sieťami na sledovanie správania používateľov či cielenú reklamu, musia byť okrem tejto kategórie zaradené aj do kategórie súborov cookie na zacielenie a reklamu.
Súbory cookie na zacielenie a reklamu Tieto súbory cookie slúžia na poskytovanie reklamy, ktorá je relevantnejšia pre vás a vaše záujmy. Slúžia na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a pomáhajú s meraním účinnosti reklamných kampaní. Zväčša ich zadávajú reklamné siete s povolením prevádzkovateľa príslušnej webovej lokality. Pamätajú si, že ste navštívili webovú lokalitu a túto informáciu poskytujú ďalším organizáciám, ako napríklad poskytovateľom reklamy. Súbory cookie na zacielenie a reklamu sú často prepojené s funkciami lokalít, ktoré tieto organizácie zabezpečujú.

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, čomu sa na internete zvyknete venovať, aby vám a vašim záujmom vedeli prispôsobiť reklamný obsah.

2. Ako spoločnosť Spotify využíva súbory cookie?

Spoločnosť Spotify alebo naši poskytovatelia služieb konajúci v našom mene používajú typy súborov cookie uvedené v časti 1 vyššie nasledujúcim spôsobmi:

Typ súboru Cookie Účel
Striktne nevyhnutné Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme mohli prevádzkovať Službu Spotify podľa vašich požiadaviek. Umožňujú nám napríklad rozpoznať, aký typ prihlásenia na odber využívate, a poskytnúť vám podľa toho náležité služby.
Prevádzkové/analytické Súbory cookie a iné podobné technológie využívame na analýzu prístupu, používania a funkčnosti Služby Spotify. Pomocou týchto informácií Službu Spotify udržiavame, prevádzkujeme a nepretržite zdokonaľujeme. Taktiež môžeme získať informácie z našich e-mailových bulletinov a iných materiálov, ktoré vám zašleme, vrátane toho, či ste ich otvoril, preposlali alebo klikli na niečo z ich obsahu. Na základe týchto informácií môžeme sledovať účinnosť našich elektronických bulletinov a pomáhajú nám zasielať vám informácie, ktoré sú pre vás zaujímavé.
Funkčné Tieto súbory cookie nám umožňujú prevádzkovať Službu Spotify podľa vašich preferencií. Ak napríklad pokračujete v používaní Služby Spotify alebo sa k nej vraciate sa späť, môžeme vám poskytnúť služby vychádzajúce z informácií, ktoré nám poskytnete, ako napríklad zapamätanie vášho používateľského mena či spôsob, ktorým ste si naše služby upravili, prípadne vám môžeme pripomenúť obsah, ktorý ste v službe v minulosti počúvali alebo sa vám páčil.
Zacielená reklama Tieto súbory cookie a ďalšie podobné technológie využívame na to, aby sme vám poskytli reklamu, ktorá je relevantná pre vás a vaše záujmy, vrátane reklamy prispôsobenej vašim záujmom. Tieto informácie taktiež môžeme využiť na zaznamenanie toho, koľkokrát sa vám konkrétna reklama zobrazila, aby sme vám opakovane nezobrazovali tú istú reklamu, pričom nám zároveň pomáhajú hodnotiť účinnosť týchto reklám.
Tretia strana Svojim obchodným partnerom môžeme umožniť používať súbory cookie alebo iné podobné technológie v rámci Služby Spotify alebo mimo nej na rovnaké účely, ako sú uvedené vyššie, vrátane zhromažďovania informácií o vašich internetových aktivitách v priebehu času a v rámci rôznych webových lokalít, aplikácií a zariadení.
Reklamy Spotify Spolupracujeme s administrátormi webových stránok, vývojármi aplikácií, reklamnými sieťami a poskytovateľmi služieb na tom, aby sme prostredníctvom iných webových lokalít a služieb uvádzali reklamy a iný obsah na propagáciu služby Spotify. Súbory cookie a iné podobné technológie sa môžu využívať na prezentovanie reklám, ktoré sú relevantné pre vás a vaše záujmy, v rámci iných webových lokalít, aplikácií a zariadení, ako aj na reguláciu prezentovaných reklám a hodnotenie ich účinnosti.

3. Ako spravovať vaše preferencie pre súbory cookie

Súbory cookie v prehliadači

Svoj súhlas s naším používaním súborov cookie môžete kedykoľvek odvolať alebo upraviť. Ak si už naďalej neželáte prijímať súbory cookie, tak sa prostredníctvom nastavení webového prehliadača môžete rozhodnúť pre príjem, odmietnutie alebo odstránenie súborov cookie. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa pokynov vášho prehliadača (zväčša sa nachádzajú v nastaveniach Pomocník, Nástroje alebo Upraviť).

Berte však na vedomie, že ak v prehliadači nastavíte, aby odmietal súbory cookie, môžete prísť o možnosťou používať niektoré funkcie webovej lokality Spotify. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.allaboutcookies.org.

Mobilné identifikátory

Operačný systém vášho mobilného zariadenia vám môže ponúknuť ďalšie možnosti vyjadrenia nesúhlasu s poskytovaním reklamy prispôsobenej vašim záujmom alebo iným spôsobom obnoviť vaše mobilné identifikátory. Môžete napríklad použiť nastavenie Zamedziť cieľovým reklamám (Limit Ad Tracking) (na zariadeniach so systémom iOS) alebo nastaviť možnosť Odmietnuť reklamu prispôsobenú vašim záujmom (Opt out of Interest-Based Ads) (v systéme Android), ktoré umožňujú obmedziť používanie informácií o tom, ako používate aplikácie, na poskytovanie reklamy podľa vašich záujmov.

Súbory cookie v počítačovej aplikácii Spotify

Svoj súhlas s používaním súborov cookie v počítačovej aplikácii Spotify môžete kedykoľvek odvolať. Ak si už naďalej neželáte prijímať súbory cookie, prejdite na stránku Nastavenia účtu a aktivujte položku zodpovedajúcu vyjadreniu nesúhlasu s používaním súborov cookie v počítačovej aplikácii (Desktop Cookie Opt-Out). Keď je táto položka aktivovaná, bude blokovať súbory cookie z danej inštalácie počítačovej aplikácie Spotify na danom počítači. Ak máte službu Spotify nainštalovanú na viac než jednom zariadení alebo aplikáciu opätovne nainštalujete, je túto položku nutné aktivovať pre jednotlivé inštalácie. Na to, aby sa aktivácia tejto položky prejavila, je aplikáciu potrebné reštartovať.

Berte však na vedomie, že ak v počítačovej aplikácii Spotify nastavíte blokovanie súborov cookie, môže to mať negatívny vplyv na používanie služby Spotify.

Reklama prispôsobená vašim záujmom

Určité zacielené reklamy, ktoré vám zobrazujeme (alebo ich zobrazujú naši poskytovatelia služieb konajúci v našom mene) na základe informácií o vašich internetových aktivitách v rámci rôznych webových lokalitách a iných interaktívnych prvkov prevádzkovaných tretími stranami, môžu obsahovať ikonu AdChoices alebo iný prostriedok umožňujúci vyjadriť nesúhlas s poskytovaním reklamy prispôsobenej vašim záujmom. Kliknutím na ikonu AdChoices alebo na webovej lokalite www.aboutads.info môžete zobraziť ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní informácií o vašich internetových aktivitách na účely reklamy prispôsobenej vašim záujmom, ako aj o tom, ako vyjadriť svoj nesúhlas s používaním vašich údajov na účely reklamy prispôsobenej vašim záujmom spoločnosťami pôsobiacimi v rámci organizácie Digital Advertising Alliance (DAA).

  • Používatelia v Kanade tiež môžu navštíviť lokalitu www.youradchoices.ca.
  • Používatelia v Európe tiež môžu navštíviť lokalitu www.youronlinechoices.com, kde sú uvedené informácie o tom, ako vyjadriť svoj nesúhlas s používaním ich údajov na účely reklamy prispôsobenej vašim záujmom členskými spoločnosťami organizácie Digital Advertising Alliance (EDAA).
  • Nástroj na vyjadrenie nesúhlasu organizácie Network Advertising Initiative (NAI) na lokalite www.networkadvertising.org/choices vám umožňuje vyjadriť nesúhlas s používaním informácií o internetových aktivitách na účely reklamy podľa záujmu zo strany členských spoločností organizácie NAI.

Upozorňujeme, že ak vyjadríte svoj nesúhlas s používaním vyššie uvedených mechanizmov, naďalej vám budeme počas používania Služby Spotify poskytovať reklamu.

4. Aktualizácie týchto Zásad

Tieto Zásady môžeme občas zmeniť.

V prípade podstatných zmien týchto Zásad vás bezodkladne upozorníme, napríklad zobrazením nápadného oznámenia v rámci Služby Spotify alebo zaslaním e-mailu. Môžeme vás upozorniť vopred.

Ak máte záujem o ďalšie informácie týkajúce sa týchto Zásad používania súborov cookie a o tom, ako spoločnosť Spotify používa vaše osobné údaje, navštívte webovú adresu nášho Strediska ochrany súkromia, kde sa dozviete viac.

5. Ako sa s nami kontaktovať

Ďakujeme, že ste si prečítali naše zásady používania súborov cookie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad používania súborov cookie, obráťte sa na našu poverenú osobu pre ochranu osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý sa nachádza na webovej adrese Strediska ochrany súkromia alebo nám napíšte na nasledujúcu adresu:

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden

Prajeme vám veľa krásnych zážitkov pri využívaní služby Spotify!

© Spotify AB.