Zásady používania súborov cookie v službe Spotify

Účinné od 29. mája 2023

  1. Čo sú súbory cookie?
  2. Ako používame súbory cookie?
  3. Možnosti správy súborov cookie a reklám založených na záujmoch
  4. Aktualizácie týchto Zásad
  5. Ako nás kontaktovať

Tieto zásady opisujú, ako služba Spotify používa súbory cookie. Ďalej ich budeme nazývať „Zásady". Účelom týchto Zásad je poskytnúť vám, používateľovi služieb alebo webových stránok Spotify (súhrnne ich nazývame „Služby"), jasné informácie o účeloch, na ktoré Spotify používa súbory cookie, a o možnostiach, ktoré máte pri správe nastavení súborov cookie.

1. Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa sťahujú do vášho zariadenia, napríklad keď navštívite webovú stránku. Súbory cookie sú užitočné, pretože umožňujú Spotify a našim partnerom jedinečne rozpoznať vaše zariadenie a ponúknuť vám jednotný zážitok, napríklad tým, že nám pomáhajú pochopiť vaše predvoľby alebo minulé akcie. Viac všeobecných informácií o súboroch cookie nájdete na nasledujúcej stránke: www.youronlinechoices.eu.

2. Ako používame súbory cookie?

Súbory cookie plnia množstvo rôznych úloh, napríklad vám umožňujú efektívne prechádzať medzi stránkami, zapamätať si vaše predvoľby a zlepšiť vašu používateľskú skúsenosť. Môžu tiež pomôcť zabezpečiť, aby boli reklamy, ktoré sa vám zobrazujú online, relevantnejšie pre vás a vaše záujmy.

Spotify používa dve hlavné kategórie súborov cookie: (1) nevyhnutné súbory cookie a (2) nepovinné súbory cookie.

1. Nevyhnutné súbory cookie

Tieto súbory cookie nastavuje Spotify alebo tretia strana v našom mene a sú nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať funkcie našich Služieb, ako je napríklad technické doručovanie obsahu, nastavenie vašich predvolieb ochrany osobných údajov, prihlasovanie, uskutočňovanie platieb či vypĺňanie formulárov. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať naše Služby, takže ich nemôžete odmietnuť.

2. Nepovinné súbory cookie

Nepovinné súbory cookie môžu byť „súbory cookie prvej strany" alebo „súbory cookie tretej strany", ako je vysvetlené v tabuľke nižšie. Nepovinné súbory cookie sa tiež líšia v závislosti od účelu, na ktorý sa používajú, ako je vysvetlené v prvom stĺpci.

Súbory cookie prvej strany – tieto súbory cookie nastavuje priamo služba Spotify alebo tretia strana na našu žiadosť.
Typ nepovinných súborov cookie Účely
Funkčné súbory cookie prvej strany Tieto súbory cookie umožňujú našim Službám zapamätať si vaše voľby, ako je napríklad vaše meno používateľa, jazyk alebo oblasť, v ktorej sa nachádzate, a poskytovať vylepšené a osobnejšie funkcie a obsah. Tieto súbory cookie možno používať napríklad na zapamätanie si zmien, ktoré ste vykonali v častiach webových stránok, ktoré si môžete prispôsobiť. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré voľby, ktoré ste urobili pri predchádzajúcich návštevách našich Služieb, sa neuložia.
Súbory cookie prvej strany zamerané na výkonnosť Tieto súbory cookie zhromažďujú údaje o tom, ako návštevníci používajú naše Služby. Umožňujú nám napríklad počítať návštevy našej webovej stránky a pochopiť, ako ju návštevníci našli. Pomáhajú nám tiež zistiť, ktoré stránky sú najobľúbenejšie a ktoré najmenej obľúbené, a zistiť, ako návštevníci interagujú s našimi Službami. To všetko nám pomáha merať a zlepšovať výkonnosť našich Služieb. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme dostávať údaje o vašom používaní našich Služieb, ktoré nám pomáhajú monitorovať výkonnosť našich Služieb.
Súbory cookie prvej strany zamerané na zacielenie Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o vašich zvykoch pri prehliadaní, aby sme vám mohli poskytovať relevantnejšie reklamy a porozumieť vašim záujmom. Používajú sa aj na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a zároveň pomáhajú merať účinnosť reklám, ktoré Spotify zdieľa. Tieto súbory cookie zaznamenávajú, že ste navštívili webovú stránku, a tieto informácie môžu byť zdieľané s inými organizáciami, ako sú napríklad inzerenti. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, stále sa vám bude zobrazovať reklama, ale bude pre vás menej prispôsobená.
Súbory cookie tretích strán – tieto súbory cookie nastavuje priamo tretia strana alebo služba Spotify na žiadosť tretej strany, ako sú napríklad naši poskytovatelia analytických alebo reklamných služieb. Zoznam týchto partnerov si môžete pozrieť na tomto odkaze rozbalením príslušnej kategórie súborov cookie a kliknutím na List of IAB Vendors (Zoznam dodávateľov IAB).
Výber a doručovanie obsahu a vytváranie prehľadov o obsahu Súbory cookie tretích strán sa nastavujú na nasledujúce účely súvisiace s výberom a doručovaním obsahu a vytváraním prehľadov o obsahu:– aby sme vám umožnili zdieľať náš obsah s priateľmi a sieťami prostredníctvom sociálnych médií; – na vytvorenie profilu o vás a vašich záujmoch, čo môže ovplyvňovať obsah a správy, ktoré sa vám zobrazujú na iných webových stránkach, ktoré navštívite.
Prispôsobené reklamy Súbory cookie tretích strán sa nastavujú na nasledujúce účely súvisiace s prispôsobenými reklamami:– výber prispôsobených reklám – prispôsobené reklamy sa vám môžu zobrazovať na základe používateľského profilu alebo iných historických používateľských údajov;– vytvorenie profilu prispôsobených reklám – môže sa vytvoriť profil o vás a vašich záujmoch, aby sa vám zobrazovali prispôsobené reklamy, ktoré sú pre vás relevantné;– výber základných reklám – reklamy sa môžu zobrazovať na základe informácií v reálnom čase o kontexte, v ktorom sa reklama zobrazí, ako je napríklad obsah, ktorý si prezeráte, aplikácia, ktorú používate, vaša približná poloha alebo typ zariadenia.
Prispôsobený obsah Súbory cookie tretích strán sa nastavujú na nasledujúce účely súvisiace s prispôsobeným obsahom:– vytvorenie profilu prispôsobeného obsahu – môže sa vytvoriť profil o vás a vašich záujmoch, aby vám zobrazoval prispôsobený obsah, ktorý je pre vás relevantný;– výber prispôsobeného obsahu – prispôsobený obsah sa vám môže zobrazovať na základe používateľského profilu alebo iných historických používateľských údajov.
Meranie reklám a obsahu, analýzy publika a vývoj produktov Súbory cookie tretích strán sa nastavujú na nasledujúce účely súvisiace s meraním reklám a obsahu, analýzami publika a vývojom produktov:– meranie výkonnosti reklám – je možné merať výkonnosť a efektívnosť reklám, ktoré sa vám zobrazujú alebo s ktorými interagujete;– vývoj a vylepšovanie produktov – vaše údaje možno používať na vylepšovanie existujúcich systémov a softvéru a na vývoj nových produktov;– použitie prieskumu trhu na generovanie informácií o publiku – prieskum trhu možno použiť na získanie ďalších informácií o publiku, ktoré navštevuje stránky alebo používa aplikácie a ktorému sa zobrazujú reklamy;– meranie výkonnosti obsahu – je možné merať výkonnosť a efektívnosť obsahu, ktorý sa vám zobrazuje alebo s ktorým interagujete.
„Vždy aktívne“ účely Súbory cookie tretích strán sa nastavujú aj na nižšie uvedené účely. Hoci sú tieto účely opísané ako „vždy aktívne“, môžete tieto súbory cookie zakázať rovnako ako ostatné nepovinné súbory cookie – pozrite si časť 3 nižšie.– zabezpečenie, predchádzanie podvodom a ladenie – vaše údaje možno použiť na monitorovanie podvodných aktivít a predchádzanie im a na zabezpečenie správneho a bezpečného fungovania systémov a procesov;– technické doručovanie reklám alebo obsahu – vaše zariadenie môže prijímať a odosielať informácie, ktoré vám umožňujú vidieť reklamy a obsah a interagovať s nimi;– porovnávanie a kombinovanie offline zdrojov údajov – údaje z offline zdrojov údajov možno kombinovať s vašou online aktivitou na podporu jedného alebo viacerých účelov;– prijímanie a používanie automaticky odosielaných charakteristík zariadenia na identifikáciu – vaše zariadenie možno odlíšiť od iných zariadení na základe informácií, ktoré automaticky odosiela, ako je napríklad IP adresa alebo typ prehliadača;– prepojenie rôznych zariadení – náš systém môže s cieľom podpory jedného alebo viacerých účelov určiť, že rôzne zariadenia patria vám alebo vašej domácnosti.Tieto účely sú opísané ako „vždy aktívne“.

3. Možnosti správy súborov cookie a reklám založených na záujmoch

V tejto časti opisujeme rôzne spôsoby, ktorými môžete spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie v závislosti od typu súboru cookie a typu vášho zariadenia. Možno budete musieť skombinovať dve alebo viac možností, aby ste súbory cookie mohli spravovať na všetkých svojich zariadeniach.

Platforma na správu súhlasu

Aby sme vám mohli umožniť spravovať svoje predvoľby týkajúce sa súborov cookie, služba Spotify používa systém označovaný ako platforma na správu súhlasu alebo CMP (niekedy označovaná aj ako „banner súborov cookie"). Platforma CMP nám tiež umožňuje uchovávať záznamy o vašom súhlase. Ak si chcete pozrieť platformu CMP a získať prístup k nastaveniam súborov cookie, použite tento odkaz.

Pomocou platformy CMP môžete:

  • vyjadriť súhlas s nastavením nepovinných súborov cookie nami a našimi partnermi tretích strán;
  • spravovať svoje predvoľby týkajúce sa spôsobu nastavenia súborov cookie prvej strany podľa kategórie súborov cookie, ako je opísané v časti 2 s názvom „Ako používame súbory cookie?";
  • spravovať svoje predvoľby týkajúce sa spôsobu nastavenia súborov cookie tretích strán podľa účelu, na ktorý sa spracúvajú vaše údaje, alebo podľa toho, ktorí partneri tretích strán sú zapojení. Všetky súbory cookie tretích strán môžete zakázať vypnutím ovládacieho prvku „ukladať alebo pristupovať k informáciám" v zariadení; ako je uvedené vyššie, niektoré účely nepovinných súborov cookie tretích strán sú opísané ako „vždy aktívne", čo však znamená, že ak nechcete, aby sa údaje súborov cookie spracúvali na tieto účely, môžete ovládací prvok „ukladať alebo pristupovať k informáciám" vypnúť.

Ak chcete aktualizovať svoje voľby súhlasu prostredníctvom platformy CMP, navštívte tento odkaz.

Upozorňujeme, že súhlas so súbormi cookie, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie Služby, nebudete môcť odvolať.

Spotify je súčasťou programu IAB Europe Transparency and Consent Framework a dodržiava jeho špecifikácie a zásady. Používame platformu na správu súhlasu (CMP) s identifikačným číslom 28.

Nastavenia webového prehliadača

Na prijatie, odmietnutie a odstránenie súborov cookie môžete použiť aj nastavenia svojho webového prehliadača. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa pokynov vášho prehliadača (zvyčajne sa nachádzajú v ponuke Pomocník, Nástroje alebo Upraviť).

Mobilné identifikátory

Operačný systém vo vašom mobilnom zariadení vám môže poskytovať možnosti, ako sa odhlásiť z reklamy založenej na záujmoch alebo resetovať váš „mobilný identifikátor" – jedinečný identifikátor fungujúci podobne ako súbory cookie, ktorý možno použiť na identifikáciu mobilného zariadenia. Môžete napríklad použiť nastavenie „Povoliť apkám žiadať o sledovanie" v zariadeniach so systémom iOS alebo nastavenie „Deaktivovať reklamy založené na záujmoch" v zariadeniach so systémom Android. Tieto nastavenia vám umožňujú obmedziť používanie informácií o vašom používaní aplikácií na účely zobrazovania reklám prispôsobených vašim záujmom.

Reklamy založené na záujmoch

Môžete sa odhlásiť z prijímania reklám založených na záujmoch vypnutím prepínača Prispôsobené reklamy na stránke Nastavenia ochrany osobných údajov v rámci svojho konta Spotify. Ak sa odhlásite z prijímania reklám založených na záujmoch pomocou prepínača Prispôsobené reklamy, služba Spotify nebude zdieľať vaše informácie s reklamnými partnermi tretích strán ani používať informácie získané týmito partnermi na to, aby vám zobrazovala reklamy založené na záujmoch. Pri používaní našich Služieb sa vám môžu naďalej zobrazovať reklamy na základe vašich registračných údajov v službe Spotify a vášho používania služby Spotify v reálnom čase, ale tieto reklamy môžu byť pre vás menej relevantné.

Niektoré prispôsobené reklamy, ktoré vám zobrazujeme my alebo poskytovateľ služieb konajúci v našom mene, môžu obsahovať ikonu Ad Choices alebo iný mechanizmus na odhlásenie sa z prijímania reklám založených na záujmoch. Môžete kliknúť na ikonu Ad Choices alebo navštíviť stránku www.aboutads.info a:

  • získať viac informácií o zhromažďovaní a používaní informácií o vašich online aktivitách na účely reklamy založenej na záujmoch;
  • deaktivovať používanie vašich údajov na zobrazovanie reklamy založenej na záujmoch spoločnosťami, ktoré sú členmi konzorcia Digital Advertising Alliance (DAA).

Používatelia v Európe môžu navštíviť aj stránku www.youronlinechoices.com, kde sa dozvedia, ako deaktivovať používanie svojich údajov na zobrazovanie reklamy založenej na záujmoch spoločnosťami, ktoré sú členmi organizácie European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).

4. Aktualizácie týchto Zásad

V týchto Zásadách môžeme príležitostne vykonávať zmeny.

V prípade podstatných zmien týchto Zásad vás na tieto zmeny zreteľne upozorníme primerane daným okolnostiam. Môžeme napríklad v Službe Spotify zobraziť výrazné upozornenie alebo vám ho poslať e‑mailom či do zariadenia.

5. Ako nás kontaktovať

Ďakujeme, že ste si prečítali tieto Zásady. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad, obráťte sa na naše oddelenie ochrany informácií v kontaktnom formulári zákazníckej podpory v Centre ochrany súkromia alebo písomne na nasledujúcej adrese:

Spotify AB

Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm

Sweden

Dúfame, že si Spotify užívate!

© Spotify AB.