Pogoji uporabe Spotify

 1. Uvod

 2. Storitve Spotify, ki jih zagotavljamo

 3. Vaša uporaba storitev Spotify

 4. Vsebina in pravice intelektualne lastnine

 5. Pomoč uporabnikom, informacije, vprašanja in pritožbe

 6. Težave in spori

 7. O teh pogojih

1. Uvod

Pogoje uporabe (v nadaljevanju "pogoji") si natančno preberite, ker urejajo vašo uporabo (vključno z dostopom) osebno prilagojenih storitev Spotify za pretakanje glasbe in drugih vsebin, med drugim vseh naših spletnih mest in programskih aplikacij, ki vsebujejo te pogoje ali povezavo do njih (v nadaljevanju skupno imenovane "storitve Spotify"), ter vse glasbe, videov, podkastov, zvočnih knjig in drugih gradiv, ki so na voljo v sklopu storitev Spotify (v nadaljevanju "vsebine").

Za uporabo storitev Spotify veljajo dodatni pogoji in določila, ki jih predloži Spotify in predstavljajo sestavni del teh pogojev s sklicevanjem na tem mestu (v nadaljevanju skupno imenovana "sporazum"). V spodnjem 7. poglavju so na voljo informacije o tovrstnih dodatnih pogojih in kako lahko te pogoje ali dodatne pogoje, ki so vključeni s sklicevanjem, spremenimo. Dodatne informacije o tem, kako Spotify zbira, uporablja, posreduje in varuje vaše osebne podatke, so na voljo v Pravilniku Spotify o zasebnosti.

Če se naročite ali sicer uporabljate storitve Spotify, se strinjate s temi pogoji. Če se s pogoji ne strinjate, ne smete uporabljati storitev Spotify in dostopati do vsebin.

Ponudnik storitev

Ti pogoji so sklenjeni med vami in podjetjem Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53, Stockholm, Švedska.

Potrebna starost in upravičenost do uporabe

Za uporabo storitev Spotify in dostop do vsebin morate biti (1) stari najmanj 13 let (ali enakovredna najnižja starost v vaši državi prebivanja), (2) imeti soglasje staršev ali skrbnikov, če ste v državi prebivanja mladoletni, (3) biti pooblaščeni za sklepanje zavezujočih pogodb z nami, ne da bi vam veljavna zakonodaja to preprečevala, ter (4) prebivati v državi, kjer so storitve na voljo. Prav tako obljubljate, da so vsi podatki za registracijo, ki jih posredujete družbi Spotify, resnični, točni in popolni, ter se strinjate, da jih boste ves čas takšne tudi ohranjali. Če ste v državi prebivanja mladoletni, morajo te pogoje v vašem imenu sprejeti vaši starši ali skrbniki. Dodatne informacije o zahtevani najmanjši dovoljeni starosti so na voljo v postopku registracije. Če ne izpolnjujete pogoja najmanjše dovoljene starosti, se ne smete registrirati kot uporabnik. Na nekaterih trgih lahko Spotify osnovnim imetnikom računov zagotovi možnost dovoliti dostop otrokom do izkušnje v sklopu družinske naročnine. Če osnovni imetnik računa omogoči tovrstni dostop, potrjuje da je skrbnik vseh uporabnikov, ki dostopajo do izkušnje, in da mladoletnim uporabnikom daje dovoljenje za uporabo Spotify.

2. Storitve Spotify, ki jih zagotavljamo

Možnosti storitev Spotify

Zagotavljamo številne možnosti storitev Spotify. Nekatere možnosti storitev Spotify so na voljo brezplačno, medtem ko je za druge treba plačati, preden je omogočen dostop do njih (v nadaljevanju "plačljive naročnine"). Zagotavljamo lahko tudi posebne promocijske naročniške pakete, članstvo ali storitve, med drugim ponudbe izdelkov in storitev tretjih oseb. Za izdelke in storitve, ki jih zagotavljajo tovrstne tretje osebe, ne odgovarjamo.

Preizkusno obdobje

Občasno lahko mi ali drugi v našem imenu ponudijo preizkusno obdobje plačljivih naročnin, v katerem so brezplačne ali zanje velja znižana cena (v nadaljevanju "preizkusno obdobje"). Če uporabljate storitve Spotify v poskusnem obdobju, morate privoliti v Pogoje promocije plačljivih storitev Spotify.

Aplikacije, naprave in odprto programje tretjih oseb

Storitev Spotify je lahko del ali kako drugače v interakciji z aplikacijami, spletnimi mesti in storitvami tretjih oseb (v nadaljevanju "aplikacije tretjih oseb") ter z osebnimi računalniki, mobilnimi telefoni, tabličnimi računalniki, nosljivimi napravami, zvočniki in drugimi napravami (v nadaljevanju "napravami") tretjih oseb. Za vašo uporabo tovrstnih aplikacij in naprav tretjih oseb lahko veljajo dodatna določila, pogoji in pravilniki, ki vam jih posreduje zadevna tretja oseba. Spotify ne jamči združljivosti aplikacij in naprav tretjih oseb s storitvami Spotify.

Omejitve in prilagoditve storitev

Za delovanje storitev Spotify ter zagotavljanje osebno prilagojenega in realističnega zvočnega doživetja skrbimo z razumno skrbnostjo in usposobljenostjo. Kljub temu se lahko ponudba naših storitev in njihova dostopnost skladno z veljavno zakonodajo in brez obveznosti za vas občasno spremeni, npr.:

 • V storitvah Spotify lahko pride do začasnih motenj zaradi tehničnih težav, vzdrževanja, testiranja ali posodobitev, med drugim tistih, ki so potrebne zaradi uveljavitve sprememb ustrezne zakonodaje in predpisanih zahtev.
 • Svoje storitve si prizadevamo nenehno razvijati in izboljševati, zato lahko zagotavljanje storitev Spotify delno ali v celoti (posamezne funkcije, lastnosti, naročniške pakete in promocijske ponudbe) prilagodimo, prekinemo ali ustavimo (stalno ali začasno).
 • Dinamična ponudba naših vsebin se nenehno razvija in prilagaja potrebam skupnosti Spotify. Spotify v sklopu storitev Spotify ni dolžan zagotavljati izrecno določenih vsebin, zato lahko sam ali zadevni lastniki brez predhodne najave onemogočijo dostop do posameznih skladb, videov, podkastov, zvočnih knjig in drugih vsebin.

Če ne želite več uporabljati storitev Spotify, je vaša pravica do odstopa od teh pogojev opredeljena v 6. poglavju spodaj.

Če ste podjetju Spotify nakazali predplačilo za plačljivo naročnino, ki jo Spotify ukine pred iztekom aboniranega obdobja (kot je določeno v spodnjem poglavju Plačila in odpovedi), podjetje Spotify po odpovedi povrne predplačilo za neizkoriščeni del aboniranega obdobja trenutno plačane naročnine. Za izvedbo povračila morajo biti podatki o vašem računu in podatki za obračunavanje ažurni.

Spotify ne odgovarja in vam ni dolžan povrniti ničesar zaradi prekinitev spletne povezave ali drugih storitev ali zaradi okvar, ki so posledica ukrepov državnih organov, tretjih oseb ali dogodkov izven našega nadzora.

3. Vaša uporaba storitev Spotify

Odprtje računa Spotify

Za uporabo storitev Spotify v celoti ali delno si boste morda morali odpreti račun Spotify. Uporabniško ime in geslo sta samo za vašo osebno uporabo in ju morate hraniti v tajnosti. Razumete, da ste odgovorni za vso uporabo (tudi za morebitno nepooblaščeno uporabo) svojega uporabniškega imena in gesla. V primeru kraje ali izgube uporabniškega imena ali gesla oziroma če menite, da je prišlo do nepooblaščenega vstopa v vaš račun, takoj obvestite našo ekipo za pomoč uporabnikom.

Spotify lahko spremeni ali od vas zahteva spremembo uporabniškega imena zaradi kateregakoli razloga.

Vaše pravice do uporabo storitev Spotify

Dostop do storitev Spotify

Pod pogojem, da upoštevate te pogoje (vključno z vsemi drugimi veljavnimi določili in pogoji), vam dajemo omejeno, neizključno in preklicno dovoljenje za osebno in nekomercialno uporabo storitev in vsebine Spotify (v nadaljevanju skupno imenovano "dostop"). Dostop je veljaven, dokler ga vi ali podjetje Spotify ne prekliče. Strinjate se, da ne boste distribuirali ali prenašali storitev ali vsebin Spotify.

Spotify vam za svoje programske aplikacije in vsebine podeljuje licenco ter vam jih ne proda ali prenese njihovega lastništva na vas, pri čemer Spotify in njegovi licencodajalci ohranijo lastništvo nad vsemi izvodi programskih aplikacij in vsebine Spotify, tudi ko so nameščene na vaših napravah.

Lastninske pravice podjetja Spotify

Storitve in vsebine Spotify so last podjetja Spotify ali njegovih licencodajalcev. Vse blagovne znamke, storitvene znamke, trgovska imena, imena domen in druge lastnosti blagovne znamke Spotify (v nadaljevanju "lastnosti blagovne znamke Spotify") so izključna last podjetja Spotify ali njegovih licencodajalcev. Ti pogoji vam ne dajejo pravice do uporabe lastnosti blagovne znamke Spotify niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

Strinjate se, da boste upoštevali Smernice za uporabnike Spotify, ter storitev in vsebin Spotify in nobenega njihovega dela ne boste uporabljali nikakor drugače, kot je izrecno dovoljeno v teh pogojih.

Plačila in odpovedi

Plačljive naročnine

Plačljivo naročnino lahko kupite neposredno pri podjetju Spotify ali pri tretji osebi na naslednja načina:

 • z vnaprejšnjim plačilom naročnine mesečno ali v drugem časovnem intervalu, navedenem preden opravite nakup, ali
 • s predplačilom, s katerim pridobite dostop do storitev Spotify za določeno časovno obdobje (v nadaljevanju "abonirano obdobje").

Davčna stopnja se izračuna na podlagi podatkov, ki jih posredujete, in veljavne davčne stopnje v trenutku obračuna mesečne naročnine.

Če dostop do plačljive naročnine kupite pri tretji osebi, lahko poleg teh pogojev za vašo uporabo storitev Spotify veljajo tudi ločena določila in pogoji tretje stranke. Če plačljivo naročnino kupite s kodo, darilno kartico, predplačniško ponudbo ali drugo ponudbo, ki jo za dostop do plačljive naročnine (v nadaljevanju "kode") zagotovi ali proda Spotify oziroma tretja oseba v njegovem imenu, morate privoliti v Pogoje za uporabo kartic Spotify.

Spremembe cen in davkov

Spotify lahko občasno spremeni ceno plačljivih naročnin, med drugim periodičnih naročnin, predplačniškega obdobja (za še neplačana obdobja) ali kod (kot so opredeljene zgoraj) zaradi okoliščin, kot so spremembe ponudb in lastnosti izdelkov, spremembe v poslovanju ali spremembe poslovnega konteksta, ali zaradi varnostnih, pravnih ter regulatornih razlogov in spremembe cen uporabnikom sporoči na poljubni razumni način, med drugim po e-pošti, z obvestili v aplikacijah ali drugače, v razumnem predhodnem roku, ki v nobenem primeru ni krajši od 30 dni. Spremembe cen začnejo veljati na začetku naslednjega naročniškega obdobja po datumu spremembe cene. Če nadaljujete z uporabo storitev Spotify po uveljavitvi spremembe cen, s tem sprejemate nove cene, če je to skladno z veljavno zakonodajo. Če se s spremembo cen ne strinjate, imate pravico spremembo zavrniti z odjavo zadevne plačljive naročnine še preden sprememba cene postane veljavna.

Davčne stopnje temeljijo na stopnjah, ki veljajo v trenutku mesečnega obračuna. Ti zneski se lahko sčasoma spremenijo zaradi lokalnih davčnih predpisov v vaši državi, ozemlju ali mestu. Vse spremembe davčnih stopenj se samodejno uporabijo na podlagi podatkov o računu, ki jih navedete.

Obračunavanje in odpoved

Če ni drugače navedeno (npr. če ste se naročili na predplačniško obdobje), so plačljive naročnine sklenjene za neomejen čas do odpovedi. Obračunavajo se periodično na prvi dan posameznega obračunskega obdobja, kar boste plačali z in nas pooblaščate (ali ustrezno tretjo osebo, če ste naročnino sklenili pri njej) za bremenitev svojega izbranega načina plačila z vsakokratnim zneskom naročnine.

Plačljivo naročnino lahko vedno odpoveste tako, da se prijavite v račun Spotify in upoštevate prikazana sporočila na strani z računom ali če kliknete tukaj in upoštevate navodila. Če ni drugače navedeno, odpoved velja s koncem obračunskega obdobja, v katerem ste naročnino odpovedali. Vaša naročnina bo s tem znižana na brezplačno različico storitev Spotify. Za delna obdobja naročnin ne dajemo povračil, če ni v teh pogojih to izrecno navedeno.

Če ste plačljivo naročnino kupili s kodo, se naročnina samodejno konča na koncu obdobja, navedenega na kodi, ali ko ni več zadostnega stanja za plačilo storitev Spotify.

Hkrati in brez poseganja v druge pravice, ki jih imamo skladno s temi pogoji, si pridržujemo pravico do odpovedi plačljive naročnine kadarkoli z obvestilom najmanj 14 dni vnaprej. Če vas ne obvestimo drugače, vam bomo dovolili ohraniti dostop do plačljive naročnine v preostalem takrat veljavnem obračunskem obdobju in nato znižali vaš račun na brezplačno različico storitev Spotify.

Pravica do odstopa

Če se naročite na poskusno obdobje, se strinjate, da se pravica do odstopa od plačljive naročnine, za katero ste prejeli poskusno obdobje, konča štirinajst (14) dni po začetku poskusnega obdobja. Če plačljive naročnine ne odpoveste pred koncem poskusnega obdobja, izgubite pravico do odstopa in podjetje Spotify pooblaščate za samodejno mesečno obračunavanje dogovorjene cene, dokler plačljive naročnine ne odpoveste. Pri poskusni obdobjih, krajših od štirinajst (14) dni, se izrecno strinjate, da vam začnemo plačljivo storitev zagotavljati takoj po koncu poskusnega obdobja in da v tem trenutku izgubite pravico do odstopa.

Če kupite plačljivo naročnino brez poskusnega obdobja, se strinjate, da lahko v štirinajstih (14) dneh po nakupu odstopite zaradi kateregakoli razloga, pri čemer ste nam dolžni plačati zagotovljene storitve do trenutka, ko nam sporočite spremembo svoje odločitve. Izrecno se strinjate, da vam storitve začnemo zagotavljati takoj po nakupu, da izgubite pravico do odstopa in da podjetje Spotify pooblaščate za samodejno mesečno obračunavanje, dokler naročnine ne odpoveste.

Smernice za uporabnike

Za uporabo storitev Spotify smo pripravili smernice, s katerimi želimo poskrbeti, da lahko v storitvah Spotify uživajo vsi (v nadaljevanju "Smernice za uporabnike Spotify"). V storitvah Spotify morate upoštevati Smernice za uporabnike Spotify in vso veljavno zakonodajo, pravila in predpise ter spoštovati pravice intelektualne lastnine, zasebnosti in druge pravice tretjih oseb.

Računi blagovnih znamk

Če račun Spotify odprete v imenu podjetja, organizacije, pravne osebe ali blagovne znamke (v nadaljevanju "blagovna znamka" in tak račun "račun blagovne znamke"), se izraza "vi" in "vaš"," kot se uporabljata v teh pogojih (vključno z drugimi tu vsebovanimi določili in pogoji podjetja Spotify), nanašata na vas in na blagovno znamko.

Če odprete račun blagovne znamke, zagotavljate in jamčite, da ste pooblaščeni za dajanje vseh dovoljenj in licenc, ki so določene s temi pogoji (in z vsemi drugimi veljavnimi določili in pogoji Spotify), ter za sprejem teh pogojev v imenu blagovne znamke.

Blagovna znamka lahko uporabnikom sledi ter pripravlja in deli sezname predvajanj pod pogojem, da ne stori ničesar, kar bi pomenilo podporo ali poslovni odnos med blagovno znamko in uporabnikom, ki mu sledi, umetnikom, avtorjem pesmi ali drugo osebo, razen če je blagovna znamka neodvisno pridobila pravice, ki pomenijo takšno podporo. Poleg tega mora blagovna znamka uporabnikom jasno razkriti vso podporo ali nadomestila, ki jih zagotavlja umetnikom, avtorjem pesmi, uporabnikom ali drugim osebam, in mora upoštevati vso veljavno zakonodajo, predpise in kodekse poslovanja ob izvajanju zgoraj omenjenih dejavnosti.

Nadzor izvoza in sankcije

Za izdelke Spotify lahko velja zakonodaja Evropske unije, Združenega kraljestva, Združenih držav Amerike in drugih sodnih oblasti o nadzoru izvoza in gospodarskih sankcij, med drugim Uredba 2021/821 z dopolnili (Uredba EU o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo), Zakon ZK o nadzoru izvoza 2002, Zakon ZK o nadzoru izvoza 2002 in Odredba ZK o nadzoru izvoza 2008, izvozna zakonodaja, ki jo vodi Ministrstvo za trgovino ZDA, trgovinske omejitve in gospodarske sankcije, ki jih vodi Urad za nadzor tujega premoženja v sklopu Finančnega ministrstva ZDA in Pravila o mednarodnem trgovanju z orožjem, ki jih vodi Ministrstvo za zunanje zadeve ZDA (v nadaljevanju s skupnim imenom "Zakoni o nadzoru trgovanja"). Zagotavljate in jamčite, da (1) se ne nahajate, niste ustanovljeni na podlagi zakonodaje in nimate običajnega bivališča v državi ali na ozemlju, za katerega veljajo ozemeljske sankcije (v nadaljevanju s skupnim imenom "sankcionirane države"), in da niste v lastništvu ter ne delujete v imenu vlade, za katero velja sankcija zamrznitve premoženja, ali druge osebe ali subjekta, ki je ustanovljen, se nahaja ali ima običajno bivališče v sankcionirani državi, ter (2) niste opredeljena oseba ali v več kot 50-% neposrednem ali posrednem lastništvu ali nadzoru in ne delujete v imenu ali v interesu subjektov, uvrščenih na sezname prepovedanih strank v EU, ZK in ZDA, kot so Konsolidirani seznam oseb, skupin in subjektov na ravni EU, za katere veljajo finančne sankcije, Konsolidirani seznam ZK ali Seznam posebej določenih pripadnikov drugih nacionalnosti, ki ga vodi vlada ZDA.

Strinjate se, da boste pri uporabi izdelkov in storitev Spotify upoštevali vse veljavne zakone o nadzoru trgovanja. Izrecno se strinjate, da ne boste – neposredno ali posredno – uporabljali, prodajali, izvažali, nadalje izvažali, prenašali, preusmerjali, izdajali ali drugače razpolagali z izdelki, programsko opremo in tehnologijo (vključno z izdelki, razvitimi iz ali na podlagi tovrstne tehnologije), ki jo prejmete od podjetja Spotify pod temi pogoji, na lokacije, subjektom, osebam ali za končno uporabo, ki je z zakoni o nadzoru trgovanja prepovedana. Podjetje Spotify ni dolžno ravnati v nasprotju z veljavnimi zakoni o nadzoru trgovanja in se po lastni presoji lahko vzdrži neposredne ali posredne vpletenosti v zagotavljanje izdelkov ali storitev, ki so lahko prepovedane po veljavnih zakonih o nadzoru trgovanja.

4. Vsebina in pravice intelektualne lastnine

Uporabniške vsebine

Vsebine, ki jih objavite v storitvi

Uporabniki Spotify lahko objavijo, naložijo ali drugače oblikujejo vsebino storitev Spotify (v nadaljevanju "uporabniške vsebine"). V izogib dvomu "uporabniške vsebine" obsegajo vse informacije, gradiva in druge vsebine, ki jih uporabniki dodajo, ustvarijo, naložijo, oddajo, razširjajo ali objavijo v storitvah Spotify. Dodatne informacije o uporabniških vsebinah ali vsebinah tretjih oseb in njihovem upravljanju so na voljo v Pravilih platforme, informacijah o Ukrepih v povezavi z vsebino in našem Pravilniku o intelektualni lastnini.

Za vse uporabniške vsebine, ki jih objavite, ste odgovorni izključno vi

Obljubljate, da (1) ste lastnik ali imate pravice za objavo vseh uporabniških vsebin, ki jih objavite na Spotify, in (2) da tovrstne uporabniške vsebine ali njihova uporaba s strani podjetja Spotify skladno s spodaj podeljeno licenco: (i) ne krši teh pogojev, veljavne zakonodaje ali pravic intelektualne lastnine in drugih pravic tretjih oseb in (ii) ne pomeni povezanosti ali podpore vas ali vaših uporabniških vsebin s strani podjetja Spotify ali umetnikov, glasbenih skupin, založb in drugih posameznikov ali subjektov brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja podjetja Spotify ali takšnega posameznika oziroma subjekta.

Pri objavljanju ali deljenju uporabniških vsebin ali drugih informacij v storitvi Spotify upoštevajte, da so vsebine in druge informacije javno dostopne in jih drugi lahko uporabljajo ter poobjavljajo v storitvi Spotify in na spletu, zato bodite pri objavljanju in deljenju v storitvi Spotify previdni in pazite na nastavitve svojega računa. Spotify ne odgovarja za vsebine, ki jih vi ali drugi objavljajo ali delijo v storitvah Spotify.

Nadzor uporabniških vsebin

Spotify lahko, vendar načeloma ni dolžan, nadzoruje ali moderira uporabniške vsebine. Spotify si pridržuje pravico do ukrepov, ki lahko vplivajo na razpoložljivost, vidnost in dostopnost uporabniških vsebin. Dodatne informacije o ukrepih podjetja Spotify za preprečevanje nezakonitih vsebin in vsebin, ki kršijo njegove pravilnike (med drugim Smernice za uporabnike in Pravila platforme), ter podrobnejša navodila za prijavo spornih vsebin in pritožbe proti ukrepom v zvezi z vsebinami so na voljo v Pravilih platforme in informacijah o Ukrepih v povezavi z vsebino.

Licence, ki nam jih podelite

Uporabniške vsebine

Ko uporabniške vsebine objavite v naših storitvah, ohranite lastništvo nad njimi. Vendar potrebujemo zaradi zagotavljanja njihove dostopnosti v storitvi Spotify in določenih lastnosti in funkcij za vsebine od vas omejeno licenco. Skladno s tem podeljujete podjetju Spotify neizključno, prenosno, z možnostjo podeljevanja podlicenc, brez tantiem, v celoti plačano, nepreklicno in po vsem svetu veljavno licenco za reproduciranje, omogočanje razpoložljivosti, izvajanje in prikazovanje, prevajanje, spreminjanje, ustvarjanje izpeljanih del, distribucijo in siceršnjo uporabo vseh uporabniških vsebin v vseh medijih, samostojno ali v kombinaciji z drugimi vsebinami ali gradivi, na katerikoli način in s katerimikoli sredstvi, metodami ali tehnologijo, ki je znana v sedanjosti ali bo šele izumljena, v povezavi s storitvijo Spotify. Kjer je potrebno in v obsegu, ki ga dopušča veljavna zakonodaja, se strinjate tudi z odpovedjo in neuveljavljanjem vseh "moralnih pravic" in njim enakovrednih pravic, kot je pravica do navedbe avtorja posameznih uporabniških vsebin, kar obsega tudi povratne informacije in vašo pravico do ugovarjanja zaničevalnemu odnosu do takšnih uporabniških vsebin.

Povratne informacije

Če posredujete zamisli, predloge ali druge povratne informacije v povezavi s svojo uporabo storitev Spotify ali drugih vsebin (v nadaljevanju "povratne informacije"), povratne informacije niso zaupne ter jih podjetje Spotify lahko uporabi neomejeno in ne da bi vam zanje plačalo. Povratne informacije se skladno s temi pogoji štejejo za vrsto uporabniških vsebin.

Vaša naprava.

Podeljujete nam tudi pravico, (1) da lahko storitvam Spotify dovolimo uporabljati procesor, pasovno širino in pomnilniško strojno opremo v vaši napravi za zagotavljanje delovanja storitev Spotify, in (2) da vam lahko predvajamo oglase ter druge informacije, kar lahko omogočimo tudi svojim poslovnim partnerjem, kot je dovoljeno skladno s Pravilnikom o zasebnosti Spotify.

Izkušnja vsebine

V podjetju Spotify si prizadevamo oblikovati čudovito in edinstveno izkušnjo za vsakega uporabnika. V dokumentu Razumevanje priporočil v storitvah Spotify si lahko preberete, kako delujejo naši sistemi za dajanje priporočil, med drugim, kako in zakaj se določena vsebina prikazuje vam.

V vseh delih storitev Spotify lahko na vsebino, do katere dostopate, vključno z njeno izbiro in razvrstitvijo, vplivajo komercialni dejavniki, med drugim pogodbe podjetja Spotify s tretjimi osebami.

Nekatere vsebine, ki jih licencira, sprejme, ustvarja ali drugače naredi dostopne podjetje Spotify (npr. podkasti), lahko vsebujejo oglase, za katere Spotify ne odgovarja.

Zahtevki zaradi kršitev

Spotify spoštuje pravice lastnikov intelektualne lastnine. Če menite, da določena vsebina krši vašo avtorsko pravico, blagovno znamko ali druge pravice intelektualne lastnine, si preberite Pravilnik Spotify o intelektualni lastnini.

5. Pomoč uporabnikom, informacije, vprašanja in pritožbe

Skupnost za podporo Spotify

Skupnost za podporo Spotify je kraj za diskusije in izmenjavo informacij, nasvetov in drugih gradiv, povezanih s storitvami Spotify. Če uporabljate Skupnost za podporo Spotify, se strinjate s Pogoji skupnosti.

Če se želite obrniti na nas, kliknite tukaj za dodatne informacije.

Pomoč uporabnikom, informacije, vprašanja, pritožbe

Za pomoč uporabnikom glede vprašanj, povezanih z računom in plačili (v nadaljevanju "Pomoč uporabnikom pri vprašanjih") si pomagajte z viri za pomoč uporabnikom, navedenimi v razdelku našega spletnega mesta O nas.

Z vprašanji glede storitev Spotify ali teh pogojev (in vseh dodatnih tu vsebovanih določil in pogojev Spotify) se obrnite na Službo Spotify za pomoč uporabnikom z obiskom razdelka O nas v našem spletnem mestu.

Če prebivate v Evropski uniji, lahko vložite pritožbo tudi na spletni platformi za alternativno reševanje sporov (platforma ODR). Platforma ODR je na voljo na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Težave in spori

Prekinitev in ukinitev storitev Spotify

Ti pogoji za vas veljajo, dokler vi ali podjetje Spotify od njih ne odstopi. Spotify lahko kadarkoli od teh pogojev (in vseh dodatnih tu vsebovanih določil in pogojev) odstopi ali vam prekine dostop do storitev Spotify, če utemeljeno menimo, da ste jih kršili, oziroma če nehamo zagotavljati storitve Spotify ali katerokoli njihov bistveni del ob vnaprejšnjim obvestilu v razumnem roku, tako kot utemeljeno menimo, da je nujno za skladnost z veljavno zakonodajo, ali če utemeljeno menimo, da obstaja ravnanje, ki za kateregakoli uporabnika, tretjo osebo, podjetje Spotify in naše povezane družbe predstavlja tveganje ali resno škodo. Če podjetje Spotify od teh pogojev odstopi ali če vaš dostop do storitev Spotify prekine zaradi vaše kršitve teh pogojev, zaradi skladnosti z veljavno zakonodajo ali zaradi ravnanja, ki predstavlja tveganje ali resno škodo, se strinjate, da podjetje Spotify, skladno z veljavno zakonodajo, ni materialno ali sicer odgovorno vam (razen skladno z izrecnimi določili teh pogojev), in da Spotify ne povrne nobenega zneska, ki ste ga že plačali. Če podjetje Spotify odstopi od teh pogojev zaradi prenehanja zagotavljanja storitve Spotify ali njenega bistvenega dela, vam bo poskusilo poslati predhodno obvestilo o odstopu, ki bo vsebovalo dodatne informacije o odstopu, npr. kdaj začne veljati.

Od teh pogojev lahko vedno odstopite, vendar v tem primeru ne smete več dostopati do ali uporabljati storitev Spotify. Če želite izvedeti, kako zapreti račun Spotify, si pomagajte z viri za pomoč uporabnikom na strani O nas.

Poglavja 4 (Vsebina in pravice intelektualne lastnine), 3 (Vaša uporaba storitev Spotify), 2 (Storitve Spotify, ki jih zagotavljamo), 6 (Težave in spori) in 7 (O teh pogojih) in tudi druga poglavja v teh pogojih, ki morajo izrecno ali po svoji naravi ohraniti veljavnost tudi po odstopu od teh pogojev, ostajajo veljavna tudi odstopu pogodbenih strank od teh pogojev.

Omejitve garancije

V nekaterih sodnih oblasteh ni dovoljeno izključiti domnevnega jamstva ali omejiti veljavnih zakonskih pravic potrošnikov, zato izključitev in omejitve v tem poglavju ne veljajo nujno za vas in ne vplivajo na vaše zakonsko določene pravice.

SPOTIFY ZAGOTAVLJA STORITVE SPOTIFY Z RAZUMNO SKRBNOSTJO IN SPRETNOSTJO TER SKLADNO Z VSEMI SPECIFIKACIJAMI STORITEV SPOTIFY, KI JIH PODJETJE SPOTIFY DOLOČI, VENDAR SO STORITVE SPOTIFY KLJUB TEMU ZAGOTOVLJENE PO NAČELIH "VIDENO–KUPLJENO" IN "KO SO NA VOLJO", BREZ IZRECNE, DOMNEVNE ALI ZAKONSKE GARANCIJE. HKRATI PODJETJE SPOTIFY IN VSI LASTNIKI VSEBIN ZAVRAČAJO IZRECNO, DOMNEVNO ALI ZAKONSKO GARANCIJO ZA VSEBINO, VKLJUČNO Z GARANCIJO ZA ZADOVOLJIVO KAKOVOST, PRIMERNOST ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN ALI ZA ODSOTNOST KRŠITEV PRAVIC. SPOTIFY IN LASTNIKI VSEBIN NE JAMČIJO, DA V STORITVAH ALI VSEBINAH SPOTIFY NI ZLONAMERNE PROGRAMSKE OPREME ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT. POLEG TEGA SPOTIFY NE ZAGOTAVLJA, JAMČI ALI PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA APLIKACIJE TRETJIH OSEB (ALI NJIHOVE VSEBINE), UPORABNIŠKE VSEBINE, NAPRAVE, IZDELKE IN STORITVE, KI JIH OGLAŠUJEJO, PROMOVIRAJO ALI NUDIJO TRETJE OSEBE NA ALI S POMOČJO STORITEV SPOTIFY, ALI ZA SPLETNA MESTA, POVEZANA S HIPERPOVEZAVAMI. SPOTIFY NE ODGOVARJA ZA TRANSAKCIJE MED VAMI IN TRETJIMI OSEBAMI, KI ZAGOTAVLJAJO ZGORAJ NAVEDENO. NOBEN USTNI ALI PISNI NASVET ALI INFORMACIJE, KI JIH PREJMETE OD PODJETJA SPOTIFY, NE PREDSTAVLJAJO GARANCIJE V IMENU PODJETJA SPOTIFY. PRI UPORABI STORITEV SPOTIFY JE LAHKO NA VOLJO DOSTOP DO FUNKCIJ ZA FILTRIRANJE EKSPLICITNIH VSEBIN, VENDAR SO LAHKO KLJUB NJIHOVI UPORABI DOLOČENE EKSPLICITNE VSEBINE ŠE VEDNO PRIKAZANE, ZATO SE NE ZANAŠAJTE, DA BODO TE FUNKCIJE FILTRIRALE VSO EKSPLICITNO VSEBINO. TA ODSTAVEK VELJA V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

Omejitev materialne odgovornosti in časa za vložitev zahtevkov

KOLIKOR DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA, SE STRINJATE, DA JE EDINO IN IZKLJUČNO SREDSTVO ZA VSE TEŽAVE ALI NEZADOVOLJSTVO S STORITVAMI SPOTIFY ODSTRANITEV VSE PROGRAMSKE OPREME SPOTIFY IN PRENEHANJE UPORABE STORITEV SPOTIFY. STRINJATE SE, DA ZA PODJETJE SPOTIFY IZ ALI V POVEZAVI Z APLIKACIJAMI TRETJIH OSEB ALI NJIHOVE VSEBINE, KI JE NA VOLJO PREK ALI V POVEZAVI S STORITVAMI SPOTIFY, NE IZHAJAJO OBVEZNOSTI ALI MATERIALNA ODGOVORNOST. ČEPRAV VAŠE RAZMERJE Z APLIKACIJAMI TRETJIH OSEB LAHKO UREJAJO LOČENE POGODBE Z NJIMI, SE STRINJATE, DA JE VAŠE EDINO IN IZKLJUČNO SREDSTVO V ZVEZI S SPOTIFY ZA VSE TEŽAVE ALI NEZADOVOLJSTVO Z APLIKACIJAMI TRETJIH OSEB ALI NJIHOVO VSEBINO ODSTRANITEV ALI PRENEHANJE UPORABE TOVRSTNIH APLIKACIJ TRETJIH OSEB.

V NOBENEM PRIMERU PODJETJE SPOTIFY, NJEGOVE URADNE OSEBE, DELNIČARJI, ZAPOSLENI, ZASTOPNIKI, DIREKTORJI, ODVISNE DRUŽBE, POVEZANE DRUŽBE, PRAVNI NASLEDNIKI, ASIGNATARJI, DOBAVITELJI ALI LICENCODAJALCI NISO MATERIALNO ODGOVORNI ZA (1) POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, KAZNOVALNO, SVARILNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, (2) ZA NEZMOŽNOST UPORABE, IZGUBO PODATKOV, POSLOVANJA ALI DOBIČKA (NEPOSREDNEGA ALI POSREDNEGA), KI V VSEH PRIMERIH IZHAJA IZ UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STORITEV SPOTIFY, NAPRAV, APLIKACIJ TRETJIH OSEB ALI NJIHOVE VSEBINE, IN (3) ZA SKUPNO MATERIALNO ODGOVORNOST ZA VSE ZAHTEVKE V ZVEZI S STORITVAMI SPOTIFY, APLIKACIJAMI TRETJIH OSEB ALI NJIHOVIH VSEBIN, KI PRESEGAJO (A) ZNESKE, KI STE JIH PLAČALI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH PRED VLOŽITVIJO PRVEGA ZAHTEVKA ALI (B) 30,00 $, TISTO, KAR OD OBEH PREDSTAVLJA VEČJO VREDNOST. VSA NAŠA MATERIALNA ODGOVORNOST ZA IZGUBE, KI JIH UTRPITE, JE STROGO OMEJENA NA IZGUBE, KI JIH JE BILO MOGOČE UTEMELJENO PREDVIDETI.

V pojasnitev, ti pogoji ne omejujejo materialne odgovornosti podjetja Spotify za goljufije, lažnive navedbe, smrt ali telesne poškodbe v obsegu, v katerem veljavna zakonodaja prepoveduje tovrstno omejevanje, in za vse druge oblike materialne odgovornosti, ki jih po veljavni zakonodaji ni mogoče omejiti ali izključiti.

ČE NASLEDNJA OMEJITEV NI PREPOVEDANA PO VELJAVNI ZAKONODAJI, MORAJO BITI VSI ZAHTEVKI NA PODLAGI TEH POGOJEV SPROŽENI (Z VLOŽITVIJO ZAHTEVE ZA IZVEDBO POSTOPKA ARBITRAŽE ALI VLOŽITVIJO INDIVIDUALNE TOŽBE NA PODLAGI ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA V NADALJEVANJU) V ENEM (1) LETU OD DNE, KO JE STRANKA, KI VLAGA TERJATEV, PRVIČ OPAZILA ALI BI UTEMELJENO MORALA OPAZITI SPORNO RAVNANJE, OPUSTITEV RAVNANJA ALI NEIZPOLNITEV OBVEZNOSTI, KI PREDSTAVLJA PODLAGO ZA ZAHTEVEK. ZA VSE ZAHTEVKE, VLOŽENE IZVEN TEGA ČASOVNEGA OBDOBJA, NI PRAVIC DO PRAVNIH SREDSTEV. TO NE VPLIVA NA PRAVNA SREDSTVA, KI JIH IMATE KOT POTROŠNIK V PRIMERU NEUSTREZNOSTI DIGITALNIH VSEBIN ALI DIGITALNIH STORITEV, KI JIH ZAGOTAVLJA PODJETJE SPOTIFY.

Pravice tretjih oseb

Potrjujete in se strinjate, da so lastniki vsebin in določeni distributerji (npr. ponudniki trgovin z aplikacijami) izrecni upravičenci teh pogojev in jih imajo pravico uveljavljati v neposrednem razmerju do vas. Razen kot je v tem poglavju navedeno, namen teh pogojev ni podeljevanje pravic nikomur, razen vam in podjetju Spotify, in v nobenem primeru ne vzpostavljajo pravic upravičenih tretjih oseb.

Če ste prenesli katero od naših mobilnih programskih aplikacij (v nadaljevanju posamezno imenovanih "aplikacija") iz trgovina App Store podjetja Apple Inc. (v nadaljevanju "Apple") ali če aplikacije uporabljate na napravah iOS, potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjate z naslednjo izjavo glede podjetja Apple. Ti pogoji so sklenjeni samo med vami in podjetjem Spotify, ne s podjetjem Apple, in Apple ne odgovarja za storitve Spotify in njihove vsebine. Apple nima nikakršne dolžnosti zagotavljati storitve vzdrževanja in podpore za storitve Spotify. Če storitve Spotify ne izpolnjujejo veljavne garancije, lahko o tem obvestite Apple, ki vam bo povrnil ustrezno kupnino za aplikacijo, pri čemer v največjem obsegu, ki ga dopušča veljavna zakonodaja, nima drugih garancijskih obveznosti glede storitev Spotify. Apple ni dolžan reševati vaših zahtevkov ali zahtevkov tretjih oseb v povezavi s storitvami Spotify, vašega posedovanja ali uporabe storitev Spotify, med drugim: (1) zahtevkov glede materialne odgovornosti za izdelke, (2) pritožb, da storitve Spotify ne izpolnjujejo veljavnih zakonskih ali predpisanih zahtev, (3) zahtevkov na podlagi zakona o varstvu potrošnikov ali drugega podobnega zakona in (4) zahtevkov glede kršitev pravic intelektualne lastnine. Apple ni dolžan preiskovati, braniti, poravnati ali zaključiti pritožb tretjih oseb, da storitev Spotify, vaše posedovanje in uporaba aplikacije kršijo njihove pravice intelektualne lastnine. Strinjate se, da boste pri uporabi storitev Spotify upoštevali veljavne pogoje tretjih oseb. Apple in njegove odvisne družbe so upravičene tretje osebe teh pogojev. Ko te pogoje sprejmete, Apple pridobi pravico (in se šteje, da jo je sprejel) uveljavljati te pogoje v razmerju do vas kot upravičena tretja oseba teh pogojev.

Nadomestitev škode

Strinjate se, da boste podjetju Spotify nadomestili škodo in ga odvezujete odgovornosti za vse utemeljeno predvidljive neposredne izgube, škode in utemeljene stroške (med drugim utemeljene stroške odvetniških storitev in druge s tem povezane stroške), ki jih utrpi ali nastanejo podjetju Spotify zaradi ali v povezavi z naslednjim: (1) vašimi kršitvami kateregakoli teh pogojev (in vseh dodatnih tu vsebovanih določil in pogojev Spotify), (2) uporabniškimi vsebinami, ki jih objavite ali drugače širite, (3) dejavnostmi, ki jih izvajate v ali s pomočjo storitev Spotify, in (4) vašim kršenjem zakonodaje ali pravic tretjih oseb.

Veljavna zakonodaja, obvezna arbitraža in kraj arbitraže

6.1 Veljavno pravo/sodna pristojnost

Če veljavna zakonodaja v državi vašega bivališča ne zahteva drugače, za ta sporazum (in vse nepogodbene spore/zahtevke na podlagi ali v povezavi z njimi) velja zakonodaja spodaj navedene države, ne glede na izbiro ali kolizijo pravnih načel.

Poleg tega se vi in podjetje Spotify strinjata s sodno pristojnostjo spodaj navedenih sodišč za reševanje vseh sporov, zahtevkov ali nesoglasij v povezavi s tem sporazumom (in vsemi nepogodbenimi spori/zahtevki, ki izvirajo iz ali v povezavi z njimi), razen če se po veljavni zakonodaji lahko odločite sodne postopke sprožiti v državi svojega bivanja ali če lahko sodne postopke sprožimo samo v državi vašega bivanja.

Država ali regija Izbira zakonodaje Sodna pristojnost
Vse druge države in regije, kjer je Spotify na voljo. Švedska Izključna, švedska sodišča
Bolgarija, Ciper, Estonija, Francija, Hong Kong, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Monako, Norveška, Filipini, Portugalska, Slovaška, Španija, Turčija Švedska zakonodaja Neizključno, švedska sodišča

6.2 ODPOVED KOLEKTIVNIM TOŽBAM

KJER TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SE VI IN PODJETJE SPOTIFY STRINJATA, DA LAHKO VSAK VLAGA ZAHTEVKE PROTI DRUGEMU SAMO V LASTNEM IMENU IN NE KOT TOŽNIK ALI ČLAN SKUPINE V TOŽBAH, KI SE LAHKO ŠTEJEJO ZA KOLEKTIVNE ALI ZASTOPNIŠKE. Če se vi in Spotify s tem ne strinjata, noben arbiter ali sodnik ne sme združiti zahtevkov več kot ene osebe ali sicer voditi katerekoli oblike postopkov v zastopniških ali kolektivnih tožbah.

6.3 ARBITRAŽA

Če se nahajate, ste ustanovljeni, imate pisarne ali poslujete v sodni oblasti, kjer je mogoče to poglavje 6.3. uveljavljati, veljajo za vas naslednja določila o obvezni arbitraži:

6.3.1 Reševanje sporov in arbitraža

Vi in podjetje Spotify se strinjate, da se o vseh sporih, zahtevkih ali nesoglasjih med vami in podjetjem Spotify, ki izhajajo v povezavi ali so kakorkoli povezana s tem sporazumom ali vašim razmerjem kot uporabnikom storitev s podjetjem Spotify (bodisi na podlagi pogodbe, škodne odgovornosti, zakona, goljufije, lažnih navedb ali druge pravne teorije in ne glede na to, ali zahtevki nastanejo v času veljavnosti ali po prenehanju tega sporazuma) odloči z zavezujočo individualno arbitražo. Arbitraža je bolj neformalna kot tožba na sodišču. V ARBITRAŽI NI SODNIKA ALI POROTE IN SODNA REVIZIJA ARBITRAŽNE ODLOČBE JE OMEJENA. Razkritja dokazov so lahko bolj omejena kot na sodišču. Arbiter mora upoštevati to pogodbo in lahko dodeli enako nadomestilo za škodo in odškodnino kot sodišče (vključno s stroški odvetniških storitev), vendar ne more izreči ugotovitvene sodbe ali sodne prepovedi, ki bi koristila komurkoli, razen strankam v arbitražnem postopku. Ta določba o arbitraži ostane v veljavi tudi po prenehanju tega sporazuma.

6.3.2 Izjeme

Brez poseganja v zgornjo klavzulo 6.3.1 se vi in podjetje Spotify strinjata, da ničesar tu nikoli ni mogoče šteti kot odpoved, izključitev ali drugačno omejitev katere od naših pravic do (1) vložitve posamične tožbe na sodišču za spore majhne vrednosti, (2) izvršbe s pomočjo ustreznih zveznih, državnih ali lokalnih uradov, kjer so tovrstni ukrepi na voljo, (3) vložitve zahtevka za sodno prepoved na sodišču in (4) do vložitve tožbe na sodišču zaradi pritožb glede kršitev intelektualne lastnine.

6.3.3 Arbitražna pravila

Arbitražni postopek lahko sprožite vi ali mi. Vse arbitražne postopke med vami in podjetjem Spotify dokončno reši skladno z vsakokratno veljavnimi arbitražnimi pravili Mednarodne trgovinske zbornice (v nadaljevanju "ICC") (v nadaljevanju "pravila ICC") eden ali več arbitrov, ki so imenovani skladno s pravili ICC, prirejenimi s tem sporazumom, in z njimi upravlja Mednarodno arbitražno sodišče ICC.

Vse arbitraže potekajo v angleškem jeziku, in če ni drugače določeno z veljavno zakonodajo države članice Evropske unije ali druge sodne oblasti, se v arbitraži uporablja zakonodaja ustrezne države, opisane v klavzuli 6.1, ne glede na izbiro ali kolizijo pravnih načel.

6.3.4 Čas vložitve

Vse arbitraže se morajo začeti z vložitvijo zahteve za izvedbo postopka arbitraže v ENEM (1) LETU od dne, ko stranka, ki zahtevek vlaga, prvič opazi ali bi utemeljeno morala opaziti ravnanje, opustitev ravnanja ali neizpolnitev obveznosti, ki predstavlja podlago za zahtevek. Za vse zahtevke, vložene izven tega časovnega obdobja, ni pravic do pravnih sredstev. Če veljavna zakonodaja prepoveduje omejitev tega obdobja na eno leto, morajo biti zahtevki vloženi v najkrajšem časovnem obdobju, ki ga veljavna zakonodaja dopušča.

6.3.5 Obvestilo, postopek

Stranka, ki namerava sprožiti arbitražo, mora najprej drugi stranki poslati pisno obvestilo o sporu po pošti s povratnico ali s Federal Express (z obveznim podpisom potrdila o prejemu). Če nimamo zabeleženega vašega fizičnega naslova, vam obvestilo lahko pošljemo po e-pošti (v nadaljevanju "obvestilo). Naslov podjetja Spotify za obvestilo je: Spotify, Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, USA. V obvestilu mora biti (1) opisana narava in podlaga zahtevka ali spora in (2) natančno navedena zahtevana odškodnina (v nadaljevanju "zahteva"). Strinjamo se z reševanjem zahtevka v dobri veri, vendar če dogovora o tem ni mogoče doseči v 30 dneh po prejemu obvestila, lahko vi ali podjetje Spotify začne arbitražni postopek. V arbitražnem postopku se zneska, ki ga za poravnavo ponudite vi ali Spotify, ne razkrije arbitru, dokler ne sprejme končne odločitve in morebitne odločbe. Če je spor z arbitražo dokončno rešen v vašo korist, vam Spotify izplača (1) morebitni znesek, ki ga je z odločbo dodelil arbiter, (2) znesek, ki ga je v zadnji pisni ponudbi za poravnavo spora pred odločitvijo arbitra navedel Spotify, ali (3) 1.000,00 $, karkoli od tega je več. Vso dokumentacijo in informacije, ki so razkrite v arbitražnem postopku, mora prejemnik ohraniti v strogi tajnosti, jih ne sme uporabiti v druge namene, razen za arbitražo ali izvršitev odločitve in odločbe arbitra, in jih ne sme razkriti, razen v zaupnosti osebam, ki jih morajo poznati za navedene namene, ali če tako zahteva veljavna zakonodaja. Če ni nujno za uveljavitev odločitve in odločbe arbitra, niti vi niti podjetje Spotify ne sme obvestiti javnosti, javno komentirati ali začeti objavljati ničesar v zvezi z arbitražo, med drugim dejstva, da sta pogodbeni stranki v sporu, da poteka arbitraža ter odločitev in odločb arbitra.

6.3.6 Spremembe

Če Spotify v prihodnje spremeni določila o arbitraži (razen naslova podjetja Spotify za obvestilo), lahko spremembam ugovarjate s pisnim obvestilom v 30 dneh po spremembah na naslov podjetja Spotify za obvestilo. V tem primeru bomo vaš račun pri Spotify takoj ukinili in določilo o arbitraži, ki velja neposredno pred spremembami, ki jih zavrnete, ostane veljavno.

6.3.7 Izvršljivost

Če se ugotovi, da je odpoved pravici do sodelovanja v kolektivnih tožbah iz poglavja 6.2 v arbitraži neizvršljiva ali da je določen del tega poglavja 6.3 neveljaven ali neizvršljiv, potem je celo poglavje 6.3 nično in neveljavno. V tem primeru se stranki strinjata, da izključna sodna oblast in kraj, opisana v poglavju 6.1, ureja vse postopke, ki izhajajo iz ali v povezavi s sporazumom, in vi lahko kadarkoli sprožite ustrezne postopke.

7. O teh pogojih

Po veljavni zakonodaji imate lahko določene pravice, ki jih s pogodbo ni mogoče omejiti. Namen teh pogojev ni omejevati tovrstne pravice.

Spremembe

Te pogoje (in vsa dodatna določila in pogoje podjetja Spotify, ki so del teh pogojev z navajanjem) lahko občasno spremenimo in vas o spremembah obvestimo na razumen način (preden postanejo veljavne), med drugim z objavo spremenjenih pogojev v ustrezni storitvi Spotify (pod pogojem, da v primeru bistvenih sprememb namesto tega za obveščanje uporabimo e-pošto, pojavno okno v storitvi ali druga sredstva). Tovrstne spremembe ne veljajo za spore med vami in podjetjem Spotify, ki nastanejo pred datumom, ko objavimo spremenjene pogoje ali druga določila in pogoje Spotify, ki vsebujejo takšne spremembe, ali vas drugače obvestimo o njih. Če storitve Spotify uporabljate tudi po spremembah pogojev, to predstavlja vašo privolitev v spremembe. Če storitev Spotify pod spremenjenimi pogoji ne želite več uporabljati, se lahko obrnete na nas in svoj račun ukinete. Datum začetka veljavnosti, naveden na vrhu tega dokumenta, označuje, kdaj so bili pogoji nazadnje spremenjeni.

Celovitost pogodbe

Če v tem poglavju ni drugače navedeno ali izrecno dogovorjeno v pisni obliki med vami in podjetjem Spotify, ti pogoji predstavljajo vsa določila in pogoje, dogovorjene med vami in podjetjem Spotify, ter nadomestijo vse predhodne pisne ali ustne sporazume, povezane z vsebino teh pogojev. Kot je navedeno zgoraj, so sestavni del teh pogojev tudi druga določila in pogoji, smernice in pravilniki, ki urejajo uporabo storitev Spotify, in se ta pravila nanje sklicujejo. Med njimi so naslednja (a) dodatna določila in pogoji, povezani s posameznimi storitvami, ki so na voljo v storitvah Spotify: Pogoji promocije plačljivih storitev Spotify, Pogoji za uporabo kartic Spotify, Določila in pogoji za nakup zvočnih knjig Spotify in Pogoji skupnosti za podpori Spotify ter (b) smernice in pravilniki: Pravilnik o zasebnosti Spotify, Smernice za uporabnike Spotify, Pravila platforme Spotify in Pravilnik Spotify o intelektualni lastnini.

Ločljivost in opustitev

Če v teh pogojih ni drugače navedeno, v primeru neveljavnosti ali neizvršljivosti katerega od določil teh pogojev, ne glede na razlog ali obseg, to ne vpliva na preostala določila pogojev, pri čemer se zadevno določilo uveljavi v obsegu, ki ga dopušča zakonodaja.

Če podjetje Spotify ali upravičena tretja oseba ne uveljavlja teh pogojev ali njihovih posameznih določb, podjetje Spotify ali zadevna upravičena tretja oseba ne opusti pravice do tega.

Prenos pogodbe

Podjetje Spotify lahko prenese del ali vse pogoje in lahko delno ali v celoti prenese ali delegira svoje pravice in obveznosti po teh pogojih. Teh pogojev ne smete prenesti niti delno niti v celoti ali prenesti ali podeliti podlicence za svoje pravice po teh pogojih tretjim osebam.

Zadnja posodobitev: 15. februar 2024