Spotifys integritetspolicy

Börjar gälla den 20 januari 2020

1 Introduktion
2 Om den här Policyn
3 Dina rättigheter och preferenser: Ger dig valfrihet och kontroll
4 Vilka personuppgifter vi samlar in från dig
5 Vad vi använder dina personuppgifter till
6 Delning av dina personuppgifter
7 Lagring och radering av dina personuppgifter
8 Överföring till andra länder
9 Länkar
10 Så skyddar vi dina personuppgifter
11 Barn
12 Ändringar av den här Policyn
13 Hur du kommer i kontakt med oss

1. Introduktion

Tack för att ni valt att använda Spotify!

Vi vill ge dig bästa möjliga upplevelse när du använder Spotify och se till att du har glädje av vår tjänst. För att göra detta behöver vi förstå dina lyssningsvanor så att vi kan leverera en enastående och personlig tjänst som är speciellt anpassad för dig. Integritet och skydd av dina personuppgifter är, och kommer att förbli, enormt viktig för oss. Därför vill vi på ett transparent sätt beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och behandlar dina personuppgifter samt beskriva dina val- och kontrollmöjligheter kring när och hur du väljer att dela dina personuppgifter. Denna integritetspolicy ("Policy") förklarar mer detaljerat vad vi menar.

2. Om denna Policy

Denna Policy beskriver i detalj hur Spotify AB behandlar dina personuppgifter. Policyn omfattar alla Spotifys tjänster och relaterade produkter (fortsättningsvis benämnda som ”Spotify-tjänsten”). De villkor som reglerar din användning av Spotify-tjänsten anges i våra användarvillkor (“Användarvillkoren”).

Från tid till annan kan vi komma att utveckla nya eller erbjuda ytterligare tjänster. Vi kommer att förse dig med mer information och/eller tilläggsvillkor om lanseringen av sådana tjänster medför en väsentlig förändring av hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Såvida inget annat anges vid lanseringen av sådana nya eller ytterligare tjänster kommer de att omfattas av denna Policy.

Syftet med denna Policy är att:

 1. Säkerställa att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in om dig, ändamålen med varför vi samlar in och behandlar dem, samt vem vi delar dem med;
 2. Förklara på vilket sätt vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss för att ge dig en bra upplevelse när du använder Spotify-tjänsten; och
 3. Förklara vilka rättigheter och valmöjligheter du har avseende de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig, samt hur vi skyddar din integritet.

Vi hoppas att detta ger dig en bättre förståelse för våra integritetsåtaganden gentemot dig. För vidare förklaring av termer som används i denna Policy kan du besöka vårt Sekretesscenter på Spotify.com. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen se Avsnitt 13 ‘Hur du kommer i kontakt med oss’ nedan för information om hur du kontaktar oss. Om du inte godtar innehållet i denna Policy, kan du välja att inte använda Spotify-tjänsten.

3. Dina rättigheter och dina önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll

EU:s dataskyddsförordning eller ”GDPR” ger individer vissa rättigheter avseende deras personuppgifter. Vi erbjuder därför transparens och åtkomstkontroller som hjälper användare att nyttja de rättigheter som är tillgängliga enligt gällande lag och med de begränsningar som gäller enligt lag. Individers rättigheter innefattar:

 • Rätt till tillgång - rätten att informeras om, och begära tillgång till, de personuppgifter som vi behandlar om dig;
 • Rätt till rättelse - rätten att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga;
 • Rätt till radering - rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter;
 • Rätt till begränsning - rätten att begära att vi tillfälligt eller permanent upphör med behandlingen av alla eller vissa av dina personuppgifter;
 • Rätt att invända -
  • rätten att, när som helst, invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för ett visst ändamål;
  • rätten att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring;
 • Rätt till dataportabilitet - rätten att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format för att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänster; samt
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande - rätten att inte bli föremål för några beslut som grundas enbart på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle medföra rättsliga följder för dig eller annan påverkan av liknande karaktär.

För att du ska kunna lära dig mer om och utöva dessa rättigheter samt anmäla dina preferenser om hur du vill att Spotify ska använda dina personuppgifter, tillhandahåller vi följande verktyg:

 • Sekretessinställningar (åtkomst via din kontosida) - möjliggör valmöjligheter för dig avseende behandlingen av vissa personuppgifter och erbjuder en automatiserad nedladdningsfunktion så att du kan ladda ned grundläggande information om ditt konto och användande.

 • Sekretesscenter - en samlingsplats där du hittar information om hur Spotify behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har avseende dina personuppgifter samt hur du kan utöva dessa rättigheter.

 • Meddelandeinställningar (åtkomst via din kontosida) - här kan du välja vilken marknadsföring du vill få från Spotify. Du kan justera dina inställningar för att anmäla eller avanmäla dig från vissa typer av email och pushnotiser. Vänligen notera att de marknadsföringsemail som du får från Spotify även innehåller en funktion för att avanmäla sig för sådana utskick i själva emailet (en avregistreringslänk). Genom att klicka på den länken blir du avanmäld från ytterligare meddelanden i den kategorin (såsom t.ex. Artistuppdateringar). Du kan via meddelandeinställningarna göra val avseende alla kategorier av email och marknadsföringsnotiser.

 • Cookies Policy - tillhandahåller ytterligare information om hur vi använder cookies, inklusive för personaliserad marknadsföring. Här hittar du även information om hur du kan ställa in dina cookiepreferenser samt hur du kan välja bort vissa typer av cookies; och

 • Support community - Vi har flertalet webbsidor med kundsupport på vår webbplats som erbjuder ytterligare guidning om dataskyddsfrågor. En viktig informationskälla är avsnittet Uppgiftsrättigheter och sekretessinställningar som besvarar vanliga frågor om Spotifys personuppgiftsbehandling.

Om du har frågor om din integritet, dina rättigheter eller hur du utövar dina rättigheter, ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud genom kontaktformuläret i vårt sekretesscenter. Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter, hoppas vi att du vill samarbeta med oss så att vi tillsammans kan hitta en lösning. Du kan även kontakta eller framföra klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen).

4. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig

I tabellerna nedan beskriver vi vilka kategorier av personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig samt hur vi samlar in dessa:

Tabellen nedan beskriver vilka personuppgifter som samlas in när du registrerar dig för Spotify-tjänsten:

Kategorier av personuppgifter Beskrivning av kategori
Användaruppgifter Detta är de personuppgifter som du tillhandahållit eller som vi samlat in för att du ska kunna registrera dig för och använda Spotify-tjänsten. Beroende på vilken Spotify-prenumeration du registrerat dig för kan uppgifterna inkludera användarnamn, emailadress, telefonnummer, födelsedatum, kön, adress och land.

Vissa av de personuppgifter som vi efterfrågar krävs för att skapa ditt konto. Du har även möjlighet att lämna ytterligare personuppgifter för att vi ska kunna göra ditt konto mer anpassat för dig.

Vilka specifika personuppgifter vi samlar in beror på vilken Spotify-prenumeration du registrerar dig för, hur du skapar ett konto och om du använder en tredjepartsleverantör (exempelvis Facebook) för att registrera dig och använda Spotify-tjänsten. Om du använder en tredjepartsleverantör för att skapa ett konto samlar vi in personuppgifter genom denna tredjepartsleverantör, förutsatt att du har samtyckt till att tredjepartsleverantören får dela dina personuppgifter med oss. Vänligen notera att tillgängliga tjänster och registreringsmöjligheter kan variera beroende på land.

Tabellen nedan anger de personuppgifter som vi samlar in när du använder Spotify-tjänsten:

Kategorier av personuppgifter Beskrivning av kategori
Användningsdata Detta är de personuppgifter som samlas in om dig när du registrerar dig för och/eller använder Spotify-tjänsten, inklusive:

 • Information om din typ av Spotify-prenumeration.
 • Information om dina interaktioner med Spotify-tjänsten såsom sökningar (innehållandes datum och tid för alla sökningar som du gör), lyssningshistorik, spellistor du skapar, ditt bibliotek, din sökhistorik och dina interaktioner med Spotify-tjänsten, innehåll och andra Spotify-användare. Det kan också innefatta uppgifter om din användning av tredjepartsapplikationer i samband med dina interaktioner med Spotify-tjänsten.
 • Slutstatser dragna om dina intressen och önskemål baserat på ditt användande av Spotify-tjänsten.
 • Användarinnehåll (enligt definitionen i Användarvillkoren) som du publicerar på Spotify, såsom bilder, namn på spellistor och interaktioner med Spotifys kundtjänst. Vänligen notera att vi endast får åtkomst till din kamera eller bilder från din enhet om du ger oss tillåtelse till detta, och vi får bara åtkomst till de specifika bilder som du väljer att dela med oss och metadata som är relaterade till dessa bilder, såsom typ av fil och storlek på bilden. Vi kommer aldrig att skanna eller importera din enhets bildbibliotek eller kamerarulle.
 • Viss teknisk data som kan innefatta:
  • URL-information;
  • identifierare som kan innefatta cookiedata och IP-adresser;
  • information avseende vilka typer av enheter du använder såsom unikt enhets-ID, typ av nätverksanslutning (såsom WiFi, 3G, LTE, Bluetooth), leverantör, nätverkets och enhetens prestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör DRM (‘digital rights management’), operativsystem och version av Spotify-applikationen;
  • attribut om enheter på ditt wifi-nätverk som finns tillgängliga att ansluta till Spotify-tjänsten (såsom högtalare);
  • Din enhets ungefärliga geografiska plats, vilken kan bli härledd eller antydas från viss teknisk data (såsom din IP-adress, språkinställning på din enhet eller betalningsvaluta) för att efterleva geografiska krav i våra licensavtal och för att tillhandahålla personligt innehåll och marknadsföring till dig; och
  • Rörelse- eller riktningsgenererad data från mobilsensorer (såsom accelerometer och gyroskop) som behövs i syfte att tillhandahålla specifika funktioner i Spotify-tjänsten.
Verifieringsdata av prenumeration För användare av olika prenumerationer såsom Premium Family och Premium Duo, kan vi komma att använda kartapplikationer från tredjepartsleverantörer (såsom Google Maps) och/eller din enhets platstjänster för att verifiera din adress. Sådana uppgifter samlas endast in i syfte att verifiera berättigande till prenumerationen av Premium Family och Premium Duo och används inte i marknadsföringssyfte eller i något annat syfte.

Tabellen nedan anger de kategorier av personuppgifter som du väljer att dela med oss som möjliggör att vi kan erbjuda ytterligare applikationer/funktionalitet

Kategorier av personuppgifter Beskrivning av kategori
Röstdata Om röstkommandon finns tillgängliga inom den marknad du befinner dig i, samlar vi med din tillåtelse in din röstdata för att erbjuda dig ytterligare applikationer och funktionalitet, såsom interaktion med Spotify-tjänsten med din röst. För mer information se vår Röstkontrollspolicy.
Betalnings- och köpinformation Vi kan samla in vissa personuppgifter om du registrerar dig för en testperiod eller köper något av våra betalabonnemang (enligt definitionen i Användarvillkoren) eller gör andra köp via Spotify-tjänsten. Vilka exakta personuppgifter som samlas in varierar beroende på betalningsmetod (exempelvis direktbetalning genom din mobilleverantör eller genom faktura) men innefattar information såsom följande:
 • Namn;
 • Födelsedatum;
 • Kredit- eller betalkortstyp, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer;
 • Postnummer;
 • Mobiltelefonnummer; och
 • Uppgifter om ditt köp och din transaktionshistorik.

Uppgifter om tävlingar, enkäter och lotterier När du fyller i formulär, svarar på en enkät eller frågeformulär eller deltar i en tävling samlar vi in de personuppgifter som du tillhandahåller.

Tabellen nedan anger de kategorier av personuppgifter som samlas in från tredjepartskällor

Vi samlar in personuppgifter om dig från olika tredje parter. Dessa tredjepartskällor varierar över tid och inkluderar följande:

Kategorier av tredjepartskällor Beskrivning av kategori
Tredjepartsprogram som du använder för att logga in på Spotify Om du registrerar dig eller loggar in på våra tjänster med hjälp av en tredjepartsapplikation (såsom Facebook), kommer vi att importera din information från sådan tredje part för att skapa ditt konto hos oss.
Tekniska tjänsteleverantörer Vi samarbetar med tekniska tjänsteleverantörer som förser oss med viss data såsom kartläggning av IP-adresser till din enhets ungefärliga geografiska plats (såsom stad), för att möjliggöra för oss att tillhandahålla Spotify-tjänsten, innehåll och funktioner.
Betalningspartners Om du väljer att betala för en tjänst eller funktion via faktura, kan vi få data från våra betalningspartners för att vi ska kunna skicka fakturor, behandla din betalning och förse dig med det du har betalat för.
Annonsörer och andra marknadsföringspartners Vi kan ta emot vissa personuppgifter om dig, såsom cookie-ID, mobilenhets-ID eller emailadress, samt bedömningar av dina intressen och önskemål från vissa annonsörer och marknadsföringspartners vilket möjliggör leverans av mer relevanta annonser samt mätning av deras effektivitet.

5. Vad vi använder dina personuppgifter till

När du använder eller interagerar med Spotify-tjänsten använder vi en rad olika tekniker för att behandla de personuppgifter som vi samlar in om dig för olika anledningar. I tabellen nedan beskriver vi ändamålen för behandlingen av dina personuppgifter, de rättsliga grunder vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter samt vilka kategorier av personuppgifter (anges i avsnitt 4 ‘Vilka personuppgifter vi samlar in från dig’ som används för dessa ändamål:

Beskrivning av varför Spotify behandlar dina personuppgifter (‘behandlingsändamål’) Laglig grund för behandlingsändamålet Kategorier av personuppgifter som Spotify använder för behandlingsändamålet
Att tillhandahålla och anpassa Spotify-tjänsten.
 • Fullgörande av avtal
 • Berättigat intresse
 • Samtycke
 • Användardata
 • Användningsdata
 • Betalnings- och köpinformation
 • Verifieringsdata av prenumeration
 • Röstdata
För att förstå, diagnostisera, felsöka och lösa problem med Spotify-tjänsten.
 • Fullgörande av avtal
 • Berättigat intresse
 • Användardata
 • Användningsdata
För att utvärdera och utveckla nya funktioner, tekniker och förbättringar av Spotify-tjänsten.
 • Berättigat intresse
 • Samtycke
 • Användardata
 • Användningsdata
 • Röstdata
För marknadsföring, reklam och annonseringsändamål.
 • Berättigat intresse
 • Samtycke
 • Användardata
 • Användningsdata
 • Röstdata
För att efterleva rättsliga åtaganden och förfrågningar i förhållande till rättsväsendet.
 • Efterleva rättsliga åtaganden
 • Berättigat intresse
 • Användardata
 • Användningsdata
 • Betalnings- och köpinformation
 • Verifieringsdata av prenumeration
 • Röstdata
 • Uppgifter om tävlingar, enkäter och lotterier
För att efterleva avtalsmässiga åtaganden med tredjepartsaktörer, såsom licensavtal och för att vidta lämpliga åtgärder avseende uppgifter om intrång i immateriella rättigheter och olämpligt innehåll.
 • Berättigat intresse
 • Användardata
 • Användningsdata
 • Betalnings- och köpinformation
För fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk
 • Berättigat intresse
 • Användardata
 • Användningsdata
 • Betalnings- och köpinformation
 • Verifieringsdata av prenumeration
 • Röstdata
 • Uppgifter om tävlingar, enkäter och lotterier
För att genomföra affärsmässig planering, rapportering och analys.
 • Berättigat intresse
 • Användardata
 • Användningsdata
 • Betalnings- och köpinformation
För att genomföra din betalning.
 • Fullgörande av avtal
 • Efterleva rättsliga åtaganden
 • Användardata
 • Betalnings- och köpinformation
För att upptäcka bedrägeri, inklusive bedrägeriverksamhet i betalningssystem och olaglig användning av Spotify-tjänsten.
 • Fullgörande av avtal
 • Efterleva rättsliga åtaganden
 • Berättigat intresse
 • Användardata
 • Användningsdata
 • Betalnings- och köpinformation
 • Verifieringsdata av prenumeration
Uppgifter om tävlingar, enkäter och lotterier
 • Fullgörande av avtal
 • Berättigat intresse
 • Samtycke
 • Användardata
 • Användningsdata
 • Uppgifter om tävlingar, enkäter och lotterier

Om du önskar ytterligare information om den intresseavvägning som Spotify har gjort för att kontrollera om vårt berättigade intresse kan utgöra en legal grund för personuppgiftsbehandling enligt GDPR, se avsnitt 13 “Hur du kommer i kontakt med oss” för ytterligare information om hur du kontaktar oss.

6. Delning av dina personuppgifter

Vi har kategoriserat mottagarna av dina personuppgifter som samlas in eller genereras genom din användning av Spotify-tjänsten.

Allmänt tillgänglig information

Följande personuppgifter kommer alltid att vara allmänt tillgängliga på Spotify-tjänsten: ditt namn och/eller användarnamn, profilbild, vilka du följer och vilka som följer dig på Spotify-tjänsten, dina nyligen spelade artister och dina offentliga spellistor.

Personuppgifter som du kan välja att dela

Följande personuppgifter kommer endast att delas med de kategorier av mottagare som anges i tabellen nedan om:

 • du väljer att använda en specifik funktion där delning av särskilda personuppgifter krävs för att Spotify-tjänsten ska kunna användas; eller
 • du ger oss tillåtelse att dela dina personuppgifter, till exempel genom att välja lämplig inställning i Spotify-tjänsten eller genom att samtycka till delningen på annat sätt.
Mottagarkategorier Anledningar till delning
Tredjepartsprogram och enheter som du ansluter till ditt Spotify-konto Om du ansluter ditt Spotify-konto till en tredjepartsapplikation och/eller enhet(er), såsom sociala medier, ljud-, TV-eller bilplattformar och enheter, delar Spotify teknisk data med operatören av tredjepartsapplikationen och/eller enheten för att kunna ansluta dig till ett Spotify-konto och/eller för att underlätta uppspelning av Spotify-tjänsten. När det gäller vissa tredje parter som kan begära eller kräva att vi delar din information med dem, kommer vi att fråga om tillstånd från dig innan vi lämnar ut din information till den tredje parten.
Support community När du registrerar dig för ett Spotify-supportkonto på Spotify Support Community kommer vi att be dig att skapa ett användarnamn som är specifikt för Spotify Support Community. Detta visas offentligt för alla som har åtkomst till Spotify Support Community tillsammans med eventuella frågor eller kommentarer som du publicerar.
Dina Spotify-följare Det kan finnas tillfällen när du vill att vi ska dela information om din användning av Spotify-tjänsten med andra Spotify-användare, även refererade till som "dina Spotify-följare". Du har till exempel möjlighet att skapa både privata och offentliga spellistor. Om du delar dina privata spellistor med andra bör du vara medveten om att mottagarna av dina privata spellistor kan dela dessa spellistor vidare med andra.
Artister och skivbolag Du kan välja att dela personuppgifter (såsom din emailadress) med artister, skivbolag eller andra partners som kan vilja skicka nyheter eller kampanjerbjudanden direkt till dig. Du har alltid rätt att när som helst ändra dig och återkalla ditt samtycke till sådan delning.

Läs mer om hur du hanterar aviseringar, din allmänt tillgängliga information och vad du delar med andra i avsnitt 3 "Dina rättigheter och dina önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll" i denna Policy och på [Sekretesscenter] (https://www.spotify.com/privacy/plain).

Information som vi kan dela

Mottagarkategorier Anledning till delning
Tjänsteleverantörer Vi anlitar tjänsteleverantörer som utför tjänster åt oss. Dessa tjänsteleverantörer kan komma att behöva tillgång till vissa personuppgifter för att kunna leverera sina tjänster till oss. Tjänsteleverantörer kan vara företag som tillhandahåller kundtjänstsupport, driver den tekniska infrastruktur som vi behöver för att tillhandahålla Spotify-tjänsten, hjälper till att skydda och säkra våra system och tjänster, samt marknadsför Spotifys egna produkter och tjänster och partnerprodukter, tjänster, evenemang och reklamkampanjer där Spotify är involverat.
Betalningstjänster Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra betaltjänstleverantörer om det behövs för att de ska kunna behandla dina betalningar och i syfte att motverka bedrägerier.
Marknadsföringspartners Vi samarbetar med marknadsföringspartners för att göra det möjligt för oss att skräddarsy de annonser du kan få via Spotify-tjänsten. Dessa partners hjälper oss att leverera mer relevanta annonser och marknadsföringsmeddelanden till dig, vilket kan innefatta intresseanpassad annonsering (även känd som beteendestyrd online-annonsering), innehållsbaserad annonsering och generisk annonsering på Spotify-tjänsten. Vi och våra marknadsföringspartners behandlar vissa personuppgifter för att hjälpa Spotify att förstå dina intressen eller önskemål så att vi kan leverera marknadsföring som är mer relevant för dig.
Spotifypartners Beroende på hur du registrerar dig för Spotify-tjänsten (såsom via en tredjepartstjänst eller en mobilleverantör) delar vi ditt Spotify-användarnamn eller annan användardata som behövs för att aktivera ditt konto. Vi kan också dela personuppgifter om din användning av Spotify-tjänsten med tredjepartsaktörer, till exempel om och i vilken utsträckning du har använt ett erbjudande, aktiverat ett Spotify-konto eller aktivt använt Spotify-tjänsten. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter i ett pseudonymiserat format med våra partners inom musikbranschen för att hjälpa dem förstå hur innehållet de licensierar till oss fungerar och för att du ska kunna lyssna på streamat innehåll via Spotify-tjänsten.
Akademisk forskning Vi kommer att dela dina personuppgifter för statistisk analys och akademiska studier, men endast i anonymiserad form.
Andra bolag i Spotify-koncernen Vi delar dina personuppgifter med andra bolag i Spotify-koncernen för vår dagliga verksamhet och för att vi ska kunna upprätthålla och tillhandahålla Spotify-tjänsten till dig.
Rättsväsende och dataskyddsmyndigheter Vi delar dina personuppgifter där vi finner det nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lag eller för att svara i en rättslig process, såsom vid en husrannsakan, ett domstolsbeslut eller en stämning. Vi delar också dina personuppgifter där vi finner det nödvändigt för att tillvarata vårt eget, eller en tredje parts, berättigade intresse avseende nationell säkerhet, brottsbekämpning, rättstvister, brottsutredning, skydd av säkerheten för person, eller för att förhindra dödsfall eller överhängande kroppsskada, förutsatt att vi anser att sådant intresse inte åsidosätter dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av dina personuppgifter.
Köpare av vår verksamhet Vi delar dina personuppgifter i de fall där vi säljer eller förhandlar om att sälja vår verksamhet till en köpare eller presumtiv köpare. I denna situation fortsätter Spotify att säkerställa din integritet och meddelar dig innan dina personuppgifter överförs till köparen eller blir föremål för en annan integritetspolicy.

7. Lagring och radering av dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för att du ska kunna använda Spotify-tjänsten, samt för legitima och väsentliga affärsändamål, såsom för att underhålla tillhandahållandet av Spotify-tjänsten, möjliggöra databaserade beslut om nya funktioner och erbjudanden, uppfylla våra rättsliga förpliktelser och för att kunna lösa tvister. Vi sparar vissa av dina personuppgifter under den tid du använder Spotify-tjänsten. Vi sparar exempelvis dina spellistor, låtbibliotek och kontoinformation.

På din begäran tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är rättsligt berättigade eller skyldiga att behålla vissa personuppgifter, såsom vid följande situationer:

 • Om det finns ett olöst problem hänförligt till ditt konto, såsom en utestående kredit avseende ditt konto, ett utestående krav eller vid tvist, kommer vi att spara nödvändiga personuppgifter till dess att problemet är löst;
 • Om det föreligger en rättslig, skattemässig, revisionsmässig och/eller bokföringsmässig skyldighet för oss att lagra personuppgift, kommer vi att lagra nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning; och/eller,
 • Om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, såsom för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerhet för våra användare.

8. Överföring till andra länder

Spotify delar dina personuppgifter globalt med andra bolag inom Spotify-koncernen för att genomföra de aktiviteter som anges i denna Policy. Spotify kan också anlita en underleverantör för att behandla dina personuppgifter, samt dela dina personuppgifter med tredje parter belägna i andra länder. Behandlingen av dina personuppgifter kan därför komma att regleras av dataskyddslagstiftning som skiljer sig från lagstiftningen i ditt land.

Personuppgifter som samlas in inom Europeiska Unionen och i Schweiz kan exempelvis överföras till och behandlas av tredje parter belägna i ett land utanför Europeiska Unionen och Schweiz. I sådana fall ser Spotify till att överföringen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagar och, i synnerhet, att lämpliga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas, såsom standardavtalsklausulerna som godkänts av EU-kommissionen.

För mer information om de säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter hänvisas till Avsnitt 10 ‘Så skyddar vi dina personuppgifter’ i den här Policyn.

9. Länkar

Vi kan komma att använda marknadsföring från tredje parter och annat innehåll som länkar till tredje parts webbplatser. Vi kan inte kontrollera tredje parts dataskyddshantering och innehåll. Om du klickar på en tredje parts annons eller länk, vänligen notera att det medför att du lämnar Spotify-tjänsten och att alla personuppgifter som du tillhandahåller inte omfattas av denna Policy. Vänligen läs den tredje partens integritetspolicy för att ta reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

10. Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi är angelägna om att skydda våra användares personuppgifter. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett skydd för dina personuppgifter, men vänligen notera att inget system är helt säkert. Vi har implementerat olika policyer, inklusive pseudonymisering, kryptering samt policyer angående tillgång och lagringstid för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så vi rekommenderar att du använder ett starkt lösenord som används unikt för ditt Spotifykonto, aldrig delar ditt lösenord med någon, begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare samt att du loggar ut när du har använt Spotify-tjänsten.

11. Barn

Med undantag för tjänsten Spotify Kids, en särskild Spotify-applikation som är tillgänglig på vissa marknader, är Spotify-tjänsten inte avsedd för barn under 13 år. Spotify-tjänsten är inte heller tillgänglig för barn vars ålder gör det olagligt att behandla deras personuppgifter eller kräver målsmans tillstånd för behandling av personuppgifter enligt GDPR eller annan lokal lagstiftning.

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn som är under 13 år eller barn vars ålder understiger tillämplig åldersgräns (”Åldersgränsen”). Vänligen använd inte Spotify och lämna inte ut några personuppgifter till oss om din ålder understiger åldersgränsen.

Om du är målsman till ett barn vars ålder understiger Åldersgränsen och får kännedom om att ditt barn har lämnat personuppgifter till Spotify, kan du kontakta oss via kontaktformuläret i Sekretesscenter och begära att utöva dina beskrivna rättigheter i Avsnitt 3 ‘Dina rättigheter och dina önskemål: Ger dig valfrihet och kontroll i denna Policy.

Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter om ett barn som är under 13 år kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att ta bort personuppgifterna. Detta kan innefatta att ta bort barnets Spotify-konto.

12. Ändringar av den här Policyn

Vi kan ibland göra ändringar i denna Policy.

När vi gör väsentliga ändringar i denna Policy kommer vi, beroende på de omständigheter som föreligger, att meddela dig detta på ett lämpligt sätt, exempelvis genom tydlig information i Spotify-tjänsten eller genom att skicka dig ett email och/eller ett push-meddelande. Se till att du läser sådana meddelanden noggrant.

Om du vill veta mer om den här Policyn och hur Spotify behandlar dina personuppgifter kan du besöka Sekretesscentret på Spotify.com för ytterligare information.

13. Hur du kommer i kontakt med oss

Tack för att du har tagit del av vår Policy. Om du har några frågor om denna Policy kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att använda kontaktformuläret i Sekretesscenter, skicka ett emailmeddelande till privacy@spotify.com, eller genom att skriva till oss på följande adress:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
111 53 Stockholm
Sverige

Spotify AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna Policy.

Vi hoppas att du gillar Spotify!

© Spotify AB.