Villkor för Spotify Premium kampanjerbjudande

Välkommen till villkoren för Spotify Premium kampanjerbjudandet. På den här sidan kan du hitta och läsa villkoren som gäller för det kampanjerbjudande som du har registrerat dig för.

LÄS DE HÄR VILLKOREN NOGGRANT OCH I SIN HELHET. DE INNEHÅLLER BESTÄMMELSER OCH BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE TILLGÄNGLIGHET AV SPOTIFY PREMIUM KAMPANJERBJUDANDEN OCH INFORMATION OM VAD SOM HÄNDER NÄR SPOTIFY PREMIUM KAMPANJERBJUDANDET UPPHÖR.

  1. Inledning.

Spotify Premium kampanjerbjudanden f ( "Kampanjerbjudande") tillhandahålls av Spotify i enlighet med Användningsvillkoren för Spotify ("Användningsvillkor för Spotify").

Varje kampanjerbjudande görs tillgängligt i samband med ett Betalt Abonnemang (enligt definitionen i Användningsvillkoren för Spotify), t.ex. Spotify Premium Individual, [Spotify Premium Student]
(https://www.spotify.com/student/),,) Spotify Premium Family eller
Spotify Premium Duo beroende på vilket abonnemangman har och enligt det angivna erbjudandet (härmed "Spotify Premium-tjänst").

Beroende på vilken Spotify Premium-tjänst som anges i ett kampanjerbjudande kompletterar och omfattar dessa villkor ("Villkor för kampanjerbjudandet") genom referens de ytterligare villkoren som motsvarar just den Spotify Premium-tjänsten, se nedan:

Villkor för Spotify Premium-tjänsten som hänvisas till i ett kampanjerbjudande

Spotify Premium Individual

Spotify Premium Student

Spotify Premium Family

Spotify Premium Duo

Om det finns en motsättning mellan villkoren för kampanjerbjudandet och relevanta motsvarande villkor som anges i tabellen ovan gäller dessa villkor för kampanjerbjudandet för alla kampanjerbjudanden.

  1. Kampanjerbjudandet.

Varje kampanjerbjudande ger dig tillgång till den Spotify Premium-tjänst som anges:

A. till det angivna priset (om sådant finns) och

B. under en inledande introduktionsperiod, som beskrivs i avsnitt 5 i de här villkoren, som börjar när du bekräftar att du godkänner det angivna kampanjerbjudandet genom att registrera giltiga betalningsuppgifter som accepteras av Spotify ("Kampanjperioden").

Genom att registrera dina betalningsuppgifter bekräftar du (i) att du godkänner det angivna kampanjerbjudandet, (ii) att du accepterar och godkänner villkoren för kampanjerbjudandet, inklusive de relevanta villkoren som motsvarar den angivna Spotify Premium-tjänsten (enligt beskrivningen ovan), och (iii) att du accepterar och godkänner Användningsvillkoren för Spotify. All information som samlas in av Spotify under ett kampanjerbjudande behandlas och används i enlighet med vår Sekretesspolicy. Om inget annat anges tillåter eller tillhandahåller inte kampanjerbjudanden åtkomst till varor eller tjänster från tredje part.

  1. Behörighet.

För att vara behörig för ett kampanjerbjudande måste användarna uppfylla samtliga följande villkor (härmed "Behörig användare"):

A. Om du inte prenumererar på ett kampanjerbjudande som annonseras ut som tillgängligt för tidigare prenumeranter på tjänsten Spotify Premium måste du vara ny prenumerant på alla former av tjänsten Spotify Premium eller Unlimited-tjänsten (enligt definitionen i Användningsvillkoren för Spotify). Du får inte ha prenumererat på, eller accepterat vare sig Spotify Premium eller Unlimited vid ett tidigare tillfälle.

B. Om du prenumererar på ett kampanjerbjudande som endast är tillgängligt för tidigare prenumeranter på tjänsten Spotify Premium måste du ha prenumererat på den berörda Spotify Premium-tjänsten (enligt vad som angivits) vars prenumeration gick ut före det angivna datumet.
C. När det gäller kampanjerbjudanden för Spotify Premium Student, Spotify Premium Family och Spotify Premium Duo gäller de ytterligare behörighetskraven som anges i de motsvarande villkoren för respektive abonnemang.

D. Om inget annat anges ska du tillhandahålla Spotify med en giltig och aktuell betalningsmetod som godkänts av Spotify (förbetalda kort och Spotify-presentkort är inte giltiga betalningsformer).

E. Om inget annat anges ska du tillhandahålla ovanstående betalningsmetod direkt till Spotify och inte via en tredje part (t.ex. inte via kabel- eller telefontjänstleverantör eller annan leverantör).

F. Ytterligare behörighetskrav (om sådana finns) enligt vad som ibland annonserats i samband med ett kampanjerbjudande.

Behöriga användare kan acceptera ett kampanjerbjudande en gång. Tidigare användare får inte utnyttja erbjudandet igen.

  1. Tillgänglighet.

Ett kampanjerbjudande måste godkännas före det angivna utgångsdatumet, om ett sådant finns. Spotify förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst ändra, stänga av eller
avsluta ett kampanjerbjudande, och i sådant fall tar vi inte hänsyn till några efterföljande registreringar för kampanjerbjudanden.

  1. Varaktighet och uppsägning.

För alla kampanjerbjudanden ska den motsvarande kampanjperioden vara under den period som anges, med hänsyn till punkt 4 ovan.

Om du inte avbryter ett kampanjerbjudande innan kampanjperioden är slut blir du automatiskt en återkommande prenumerant på den typ av Spotify Premium-tjänst som du väljer att registrera dig för under kampanjerbjudandet, och den betalningsmetod du angav debiteras automatiskt det då aktuella månadspriset. Alla tidsbegränsade funktioner i Spotify Premium-tjänsten förkortas med en tid motsvarande kampanjperiodens längd.

Om du avbryter ett kampanjerbjudande under kampanjperioden har du inte längre tillgång till Spotify Premium-tjänsten och ditt Spotify-konto övergår till ett Spotify Free-konto i slutet av kampanjperioden. Om du vill säga upp prenumerationen loggar du in på ditt Spotify-konto och följer instruktionerna på kontosidan eller klickar här och följer instruktionerna.