Villkor för Spotify® Premium Family

LÄS DE HÄR VILLKOREN NOGGRANT OCH I SIN HELHET. DE INNEHÅLLER VIKTIGA VILLKOR OCH BEGRÄNSNINGAR BETRÄFFANDE TILLGÄNGLIGHETEN FÖR PRENUMERATIONEN SPOTIFY PREMIUM FAMILY.

2020-06-16

1. Inledning

Prenumerationen Spotify Premium Family ("Premium Family-prenumerationen") görs tillgänglig av Spotify, i enlighet med dessa villkor ("Villkor för Premium Family"), och i enlighet med användarvillkoren för Spotify, vilka härmed infogas genom hänvisning. Termer som börjar med versal men som inte definieras häri ska ha samma betydelse som de i användarvillkoren för Spotify.

Premium Family-prenumerationen ger den primära kontoinnehavaren och upp till fem (5) familjemedlemmar tillgång till underordnade konton till tjänsten Spotify Premium Family, från det ögonblick då du aktiverar huvudkontot genom att skicka in dina betalningsuppgifter och betala det angivna priset. Genom att skicka in dina betalningsuppgifter samtycker du till (i) att vi använder dina betalningsuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy, och (ii) bekräftar och godkänner dessa Villkor för Premium Family.

Som en del av tjänsten Spotify Premium Family kan Spotify erbjuda en Spotify-app för barn, Spotify Kids. Genom att skapa ett eller flera underordnade Spotify Kids-konton bekräftar du att du är vårdnadshavare till alla barn som använder kontot. Mer information finns i integritetspolicyn för Spotify Kids, som gäller för all användning av Spotify Kids. Spotify Kids erbjuds endast som en del av Premium Family-prenumerationen.

2. Behörighet och verifiering

A. För att vara behörig till en Premium Family-prenumeration måste den primära kontoinnehavaren och innehavarna av underordnade konton vara familjemedlemmar som är bosatta på samma adress.

B. När du har aktiverat ett underordnat Premium Family-konto (exklusive Spotify Kids-kontot) uppmanas du att bekräfta din hemadress.

C. Vi kan ibland be dig att verifiera din hemadress på nytt för att bekräfta att du fortfarande uppfyller behörighetskriterierna.

Vi använder Google Maps-adressökning för att hjälpa dig att hitta och ange din adress. Den adress du anger vid aktivering eller verifiering är föremål för Google Maps ytterligare tjänstevillkor och Googles sekretesspolicy.

Spotify förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga av tillgång till tjänsten Spotify Premium Family och Spotify Premium Family-konton omedelbart och när som helst om du inte uppfyller behörighetskriterierna och i enlighet med vad som anges i användarvillkoren för Spotify.

3. Uppsägning

Du kan när som helst avbryta Premium Family-prenumerationen genom att logga in på ditt Spotify-konto och följa anvisningarna på kontosidan, eller genom att klicka här och följa instruktionerna. Om den primära kontoinnehavaren avbryter Premium Family-prenumerationen eller om kontot på annat sätt avslutas nedgraderas automatiskt det primära Premium-kontot och de underordnade Premium-kontona till tjänsten Spotify Free och eventuella Spotify Kids-konton raderas.

4. Tillgänglighet för prenumerationen Premium Family

Spotify förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst avsluta, ändra eller stänga av Premium Family-prenumerationen. Efter den tiden är Spotify inte skyldigt att underhålla eller tillåta ytterligare prenumerationer på Premium Family.

5. Övriga begränsningar

A. Spotify-presentkort och slutna förbetalda kort kan inte användas som giltig betalningsmetod för Premium Family-prenumerationen.

B. Inga andra rabatter kan användas.

C. Det görs inga återbetalningar eller krediteringar för ofullständiga månadsprenumerationer.

D. Spotify meddelar dig om eventuella prisändringar och du kan acceptera eller avvisa sådana prisändringar i enlighet med användarvillkoren för Spotify.

E. Obs! Som innehavare av ett Premium-konto bekräftar och godkänner du att, då du registrerar dig för Premium Family-prenumerationen, inga återbetalningar kan göras för ett byte från din nuvarande Premium-prenumeration innan din betalda prenumerationsperiod tagit slut. Vid registrering övergår du omedelbart till Premium Family-prenumerationen med oavbruten tillgång till tjänsten Spotify Premium, och eventuellt outnyttjad tid som du redan har betalat för, inklusive eventuella återstående kostnadsfria provdagar, enligt din nuvarande Premium-prenumeration, förverkas.

Contracting entity:

Spotify AB

Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm

Sweden

SE556703748501