Spotifys användningsvillkor för presentkort, e-presentkort, premiumkoder och pinkoder ("Kortvillkoren")

Genom att använda Spotifys presentkort, e-presentkort, e-kort, premiumkod eller pinkod ("Kortet") godkänner du följande:

 1. "Spotify Användningsvillkor", som finns på https://www.spotify.com/legal/end-user-agreement/ utgör en del av dessa kortvillkor. Spotifys användningsvillkor kan inkludera villkor gällande insamling och användning av personuppgifter, allmänna bestämmelser kring tjänsterna som Spotify erbjuder, lagval, obligatorisk skiljedom (i förekommande fall) och jurisdiktionsort.

 2. Kortet kan endast användas för fristående Premium-prenumerationsmånader till fullpris och kan inte användas för rabatterade prenumerationer eller grupprenumerationer (t.ex. studentrabatter, provperiodserbjudanden, Premium-prenumeration för familjer eller erbjudanden som kombinerar Premium med andra företags produkter eller tjänster).

 3. Kortet kan inte lösas in mot pengar, räknas mot andra köp, returneras eller säljas vidare (förutom där så krävs enligt gällande lagstiftning).

 4. För att kunna använda Kortet måste du ha eller registrera ett Spotify-konto i landet där Kortet köptes. För att kunna registrera dig för ett Spotify-konto måste du uppfylla de gällande ålderskraven som anges i Spotify Användningsvillkor.

 5. Lös in Kortet på www.spotify.com/redeem.

 6. Kortet måste användas inom Tolv månader från inköpsdatumet. Efter det datumet blir pinkoden ogiltig, och Kortet kan då inte längre användas för inköp.

 7. Kortet kan endast användas vid ett tillfälle. Hela värdet för ett enskilt konto dras vid inlösen. Det är inte tillåtet att lösa in endast en del av värdet eller att få delar av värdet tillgodo.

 8. Spotify, dess företrädare, aktieägare, anställda, representanter, chefer, dotterbolag, filialer, efterträdare, övertagare, leverantörer och licensgivare ansvarar inte för förlust eller skada till följd av att Kort tappas bort, stjäls, kommer i obehöriga händer eller används av obehörig.

 9. Kortet tillhandahålls av Spotify AB, organisationsnummer 556703-7485, med adress Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Sverige ("Spotify").

 10. I händelse av konflikter eller motstridigheter mellan dessa kortvillkor och villkor som tryckts på Kort ska dessa kortvillkor gälla.

 11. Om du behöver hjälp eller har frågor om kort kan du gå till support.spotify.com.