Villkor för Spotify® Premium Duo

LÄS DE HÄR VILLKOREN NOGGRANT OCH I SIN HELHET. DE INNEHÅLLER VIKTIGA VILLKOR OCH BEGRÄNSNINGAR BETRÄFFANDE TILLGÄNGLIGHETEN FÖR PRENUMERATIONEN SPOTIFY PREMIUM DUO.

Gäller från och med 2020-07-01

1. Inledning

Prenumerationen Spotify Premium Duo ("Premium Duo-prenumerationen") görs tillgänglig av Spotify enligt de här villkoren ("villkor för Premium Duo-prenumerationer") och enligt användarvillkoren för Spotify, som inkluderas genom hänvisning. Termer som börjar med versal men som inte definieras häri ska ha samma betydelse som de i användarvillkoren för Spotify.

Premium Duo-prenumerationen ger den primära kontoinnehavaren och en (1) innehavare av ett underordnat konto i en familj åtkomst till Spotify Premium Duo-tjänsten, en typ av betalprenumeration, från det ögonblick då du aktiverar huvudkontot genom att skicka in dina betalningsuppgifter och betala det angivna priset. Genom att skicka in dina betalningsuppgifter samtycker du till (i) att vi använder dina betalningsuppgifter enligt vår integritetspolicy och (ii) bekräftar och godkänner de här prenumerationsvillkoren för Premium Duo.

2. Behörighet och verifiering

A. För att vara behörig till en Premium Duo-prenumeration måste den primära kontoinnehavaren och innehavaren av underordnat konto vara en familjemedlem som är bosatt på samma adress.

B. När du har aktiverat ett Premium Duo-prenumerationskonto uppmanas du att bekräfta din hemadress.

C. Vi kan ibland be dig att verifiera din hemadress på nytt för att bekräfta att du fortfarande uppfyller behörighetskriterierna.

Vi använder Google Maps-adressökning för att hjälpa dig att hitta och ange din adress. Den adress du anger vid aktivering eller omverifiering är föremål för Google Maps ytterligare tjänstevillkor och Googles sekretesspolicy.

Spotify förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga av tillgång till tjänsten Spotify Premium Duo omedelbart och när som helst om du inte uppfyller behörighetskriterierna och annat som anges i användarvillkoren för Spotify.

3. Uppsägning

Du kan när som helst avbryta prenumerationen Premium Duo genom att logga in på ditt Spotify-konto och följa anvisningarna på kontosidan, eller genom att klicka här och följa instruktionerna. Om den primära kontoinnehavaren avbryter prenumerationen på Premium Duo nedgraderas automatiskt det primära kontot och de underordnade kontona till tjänsten Spotify Free.

4. Tillgänglighet för Premium Duo-prenumerationer

Spotify förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst avsluta, ändra eller stänga av prenumerationen Premium Duo. Efter den tiden är Spotify inte skyldigt att underhålla eller tillåta ytterligare prenumerationer på Premium Duo.

5. Övriga begränsningar

A. Spotify-presentkort och förbetalda kort kan inte användas som giltig betalningsmetod för Premium Duo-prenumerationer.

B. Inga andra rabatter kan användas.

C. Det görs inga återbetalningar eller krediteringar för ofullständiga månadsprenumerationer.

D. Spotify meddelar dig om eventuella prisändringar och du kan acceptera eller avvisa sådana prisändringar i enlighet med användarvillkoren för Spotify.

E. Obs! Som innehavare av ett Premium-konto bekräftar och godkänner du att inga återbetalningar kan göras för ett byte från din nuvarande Premium-prenumeration innan din betalda prenumerationsperiod tagit slut när du registrerar dig för prenumerationen Premium Duo. Vid registrering övergår du omedelbart till prenumerationen Premium Duo med oavbruten tillgång till tjänsten Spotify Premium, och eventuellt outnyttjad tid som du redan har betalat för, inklusive eventuella återstående kostnadsfria provdagar, enligt din nuvarande Premium-prenumeration förverkas.

Contracting entity:

Spotify AB

Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm

Sweden

SE556703748501