Spotifys policy för cookies

Gäller från och med den 29 maj 2023

  1. Vad är cookies?
  2. Hur använder vi cookies?
  3. Så hanterar du dina inställningar för cookies och intressebaserade annonser
  4. Uppdateringar av denna policy
  5. Kontakta oss

Denna policy beskriver Spotifys användning av cookies, hädanefter kallad "Policyn". Syftet med Policyn är att förse dig som användare av Spotifys tjänster och/eller webbplatser (hädanefter refererade till som "Tjänster"), med tydlig information om syftet bakom Spotifys cookieanvändning och hur du hanterar dina cookieinställningar.

1. Vad är cookies?

En cookie är ett litet stycke text som laddas ned till din enhet när du till exempel besöker en webbplats. Cookies är praktiska eftersom de tillåter Spotify och våra partners att unikt identifiera din enhet och ge dig kontinuitet i din användarupplevelse över flera besök, till exempel genom att hjälpa oss att förstå dina inställningar eller tidigare val. Du kan hitta mer allmän information om cookies på: www.youronlinechoices.eu

2. Hur använder vi cookies?

Cookies gör en mängd olika jobb, som att låta dig navigera mellan sidor på ett effektivt sätt, komma ihåg dina inställningar och förbättra din användarupplevelse. De kan också hjälpa till att säkerställa att de annonser du ser online är mer relevant för dig och dina intressen.

Spotify använder två huvudkategorier av cookies: (1) strikt nödvändiga cookies och (2) valfria cookies:

1. Strikt nödvändiga cookies

Dessa cookies sätts antingen av Spotify eller av en tredje part för vår räkning. De behövs för att du ska kunna använda våra Tjänsters funktioner, såsom att leverera innehåll, ställa in dina integritetsinställningar, logga in, göra betalningar eller fylla i formulär. Utan dessa cookies skulle vi inte kunna erbjuda våra Tjänster, så därför kan du inte avböja dem.

2. Valfria cookies

Valfria cookies kan vara "förstapartscookies" eller "tredjepartscookies". Se tabellen nedan för förklaring. Valfria cookies skiljer sig också åt beroende på i vilket syfte de används. Syftena förklaras i första kolumnen.

Förstapartscookies – dessa cookies sätts direkt av Spotify eller av en tredje part på vår begäran.
Typ av valfri cookie Syften
Förstaparts funktionella cookies Dessa cookies gör det möjligt för våra Tjänster att komma ihåg de val du gör, såsom ditt användarnamn, ditt språk och regionen du befinner dig i, och de förser dig med optimerade och mer personliga funktioner och personligt innehåll. Till exempel kan dessa cookies användas för att komma ihåg ändringar du gjort på delar av webbsidor som du själv kan anpassa. Om du inte tillåter dessa cookies så sparas inte vissa av valen du har gjort när du tidigare använt våra Tjänster.
Förstaparts prestandacookies Dessa cookies samlar information om hur besökare använder våra Tjänster. Till exempel låter de oss räkna antal besök på vår webbplats och förstå hur besökare hittade till webbplatsen. De hjälper oss också att förstå vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare använder våra Tjänster. Allt det här hjälper oss att mäta och förbättra prestandan på våra Tjänster. Om du inte tillåter dessa cookies får vi ingen information om hur du använder våra Tjänster, som hjälper oss att kontrollera våra Tjänsters prestanda.
Förstaparts riktade cookies Dessa cookies samlar in uppgifter om dina surfvanor för att visa reklam som är mer relevant för dig, och för att förstå vad du gillar. De används också för att begränsa hur många gånger du ser en viss annons, och de hjälper till att mäta effektiviteten av de annonser som Spotify delar. Dessa cookies registrerar att du besökt en viss webbplats och informationen kan delas med andra organisationer, såsom annonsörer. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du fortfarande att se reklam, men den kommer inte att vara lika anpassad för dig.
Tredjepartscookies – dessa cookies sätts direkt av en tredje part eller av Spotify på en tredje parts begäran, till exempel våra statistik‑ eller annonsleverantörer. Du kan se en lista över dessa partners via den här länken genom att expandera den relevanta cookiekategorin och klicka på Lista över IAB-leverantörer.
Innehållsurval, leverans och rapportering Tredjepartscookies används i följande syften i relation till innehållsurval, leverans och rapportering:‑ för att låta dig dela vårt innehåll med dina vänner och nätverk via sociala medier; och ‑ för att skapa en profil om dig och dina intressen, som kan påverka det innehåll och de meddelanden du ser på andra webbplatser du besöker.
Anpassade annonser Tredjepartscookies används i följande syften i relation till anpassade annonser:‑ för att välja ut anpassade annonser – anpassade annonser kan visas baserat på en användarprofil eller annan historisk användardata;‑ för att skapa en anpassad annonsprofil – en profil kan skapas om dig och dina intressen för att visa dig anpassade annonser som är relevanta för dig; och‑ för att välja ut grundläggande annonser – annonser kan visas baserat på realtidsinformation om sammanhanget som annonsen kommer att visas i, såsom det innehåll du kollar på, appen du använder, din ungefärliga plats och din enhetstyp.
Anpassat innehåll Tredjepartscookies används i följande syften i relation till anpassat innehåll:‑ för att skapa en anpassad innehållsprofil – en profil kan skapas om dig och dina intressen för att visa dig anpassat innehåll som är relevant för dig; och‑ för att välja ut anpassat innehåll – anpassat innehåll kan visas baserat på en användarprofil eller annan historisk användardata.
Annons‑ och innehållsmätning, målgruppsförståele och produktutveckling Tredjepartscookies används i följande syften i relation till annons‑ och innehållsmätning, målgruppsförståelse och produktutveckling:‑ för att mäta annonsresultat – resultaten och effektiviteten på annonser du ser eller interagerar med kan mätas;‑ för att utveckla och förbättra produkter – din information kan användas för att förbättra befintliga system och mjukvaror, och för att utveckla nya produkter;‑ för att utföra marknadsundersökningar som skapar målgruppsförståelse – marknadsundersökningar kan användas för att få veta mer om de målgrupper som besöker webbplatser/appar och ser annonser; och‑ för att mäta innehållsresultat – resultaten och effektiviteten på innehåll du ser eller interagerar med kan mätas.
Syften med "alltid aktiva" Slutligen används tredjepartscookies även i de syften som listas nedan. Trots att dessa syften beskrivs som "alltid aktiva" kan du välja att inaktivera dem liksom alla andra valfria cookies – se avsnitt 3 nedan.‑ för att garantera säkerhet, förebygga bedrägeri och felsöka – din information kan användas för att övervaka och förebygga bedräglig aktivitet och garantera att system och processer fungerar säkert och som de ska;‑ för att tekniskt leverera annonser eller innehåll – din enhet kan ta emot och sända information som låter dig se och interagera med annonser och innehåll;‑ för att matcha och kombinera offlinedatakällor – information från offlinedatakällor kan kombineras med din onlineaktivitet för att uppnå ett eller flera syften;‑ för att identifiera din enhet – din enhet kan särskiljas från andra enheter baserat på information som den skickar automatiskt, såsom IP‑adress och webbläsartyp; och‑ för att länka samman olika enheter – olika enheter kan länkas till dig eller ditt hushåll för att uppnå ett eller flera syften.Dessa syften beskrivs som "alltid aktiva".

3. Så hanterar du dina inställningar för cookies och intressebaserade annonser

I detta avsnitt beskriver vi olika sätt som du kan hantera dina cookie‑inställningar, beroende på vilken typ av cookie och vilken typ av enhet det gäller. Du kan behöva kombinera två eller flera val för att hantera cookies på alla dina enheter.

Plattform för samtyckeshantering

För att du ska kunna hantera dina cookieinställningar använder Spotify något som kan kallas en plattform för samtyckeshantering, eller "CMP" (från "Consent Management Platform"), som ibland också kallas "cookiemeddelande" eller "cookiebanderoll". CMP:n låter oss också föra register över ditt samtycke. Du kan se plattformen och hantera dina cookieinställningar via den här länken.

Genom plattformen för samtyckeshantering kan du:

  • samtycka till användningen av valfria cookies från oss och våra tredjepartspartners;
  • hantera dina inställningar för hur förstapartscookies används enligt cookiekategorin som beskrivs i avsnitt 2 Hur använder vi cookies?; och
  • hantera dina inställningar för hur tredjepartscookies används i enlighet med syftet för vilket dina uppgifter behandlas, eller i enlighet med de tredjepartspartners som är inblandade. Du kan inaktivera alla tredjepartscookies genom att stänga av inställningen "Lagra och/eller få åtkomst till information på en enhet". Som anges ovan beskrivs vissa syften från valfria tredjepartscookies som "alltid aktiva", men om du inte vill att webbplatser och tjänster ska använda cookieinformation i dessa syften så kan du slå av inställningen "Lagra och/eller få åtkomst till information på en enhet".

Om du vill uppdatera dina samtyckesinställningar med hjälp av plattformen klickar du på den här länken.

Observera att du inte kan ta tillbaka ditt samtycke till cookies som är strikt nödvändiga för att våra Tjänster ska fungera.

Spotify deltar i IAB Europes Transparency and Consent Framework och följer dess specifikationer och policyer. Vi använder en plattform för samtyckeshantering ("CMP") med identifikationsnummer 28.

Webbläsarinställningar

Du kan också använda din webbläsares inställningar för att godkänna, avböja och radera cookies. För att göra detta följer du instruktionerna från din webbläsare (som oftast finns under Hjälp, Verktyg eller Ändra).

Mobilidentifierare

Operativsystemet på din mobila enhet kan ge dig olika alternativ att välja bort intressebaserade annonser eller återställa din "mobilidentifierare" – en unik identifierare som används för att identifiera en mobil enhet och som fungerar på liknande sätt som en cookie. Till exempel kan du använda inställningen "Tillåt appar att begära att spåra på iOS‑enheter" eller inställningen "Välj bort intressebaserad annonsering på Android‑enheter". Dessa inställningar låter dig begränsa användningen av uppgifter om hur du använder appar i syfte att visa annonser som är anpassade för dina intressen.

Intressebaserad reklam

Du kan välja bort intressebaserad reklam genom att slå av "Skräddarsydd reklam" som du hittar under Integritetsinställningarna på ditt Spotify‑konto. Om du väljer bort intressebaserade annonser med hjälp av inställningen "Skräddarsydd reklam" kommer Spotify inte att dela din information med externa annonseringspartners eller använda information från dem för att visa dig intressebaserade annonser. Du kan fortfarande se annonser när du använder våra Tjänster baserat på din Spotify‑registreringsinformation och din realtidsanvänding av Spotify, men annonserna kan vara mindre relevanta för dig.

Viss skräddarsydd reklam som vi eller en tjänsteleverantör som agerar på våra vägnar visar dig kan innehålla AdChoices‑ikonen eller något annat verktyg för att välja bort intressebaserad reklam. Klicka på AdChoices‑ikonen eller gå till www.aboutads.info för att:

  • läsa mer om insamlingen av informationen om dina aktiviteter online för intressebaserad reklam, eller
  • välja bort användningen av din information för intressebaserad reklam från företag som deltar i Digital Advertising Alliance (DAA).

Europeiska användare kan också gå till www.youronlinechoices.com för att läsa mer om hur man väljer bort användningen av sin information för intressebaserad reklam från företag som är medlemmar i European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA).

4. Uppdateringar av denna policy

Vi kan ibland göra ändringar i denna policy.

När vi gör väsentliga ändringar i Policyn underrättar vi dig med ett meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Vi kan exempelvis visa ett tydligt meddelande i Spotify‑tjänsten eller skicka ett e‑postmeddelande eller en notis till dig.

5. Kontakta oss

Tack för att du har läst denna Policy. Om du har frågor om Policyn kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att använda kontaktformuläret för kundsupport i Integritetscentret eller genom att skriva till oss på följande adress:

Spotify AB

Regeringsgatan 19, SE‑111 53 Stockholm

Sverige

Vi hoppas att du gillar Spotify!

© Spotify AB.