Centrum ochrony prywatności i bezpieczeństwa

Zgłaszanie nieodpowiednich treści w Spotify

Przegląd

W Spotify dokładamy wszelkich starań, aby wspierać twórczą, autentyczną ekspresję wszystkich członków naszej społeczności w całkowicie bezpiecznym środowisku. Nie oznacza to jednak braku jakichkolwiek zasad.

Nasza wieloletnia Polityka treści określa treści, których nie można publikować w Spotify. W pierwszej kolejności weryfikujemy treści, które mogą mieć wpływ na osoby nieletnie, wskazują na ryzyko wyrządzenia rzeczywistej szkody lub mogą naruszać przepisy.

Jakie działania podejmujemy w związku z treściami nielegalnymi lub naruszającymi Politykę treści?

W przypadku wykrycia treści naruszających Politykę treści Spotify lub krajowe przepisy prawa podejmujemy stosowne działania. Mogą one obejmować usunięcie treści, ograniczenie dystrybucji, zamieszczenie ostrzeżenia dotyczącego treści i/lub zablokowanie dostępu do monetyzacji.

W jaki sposób zgłosić nieodpowiednie treści w Spotify?

Jeżeli uważasz, że określona zawartość narusza Politykę treści Spotify, zgłoś to za pośrednictwem naszego bezpiecznego formularza.

Aby zgłosić treści, które Twoim zdaniem naruszają Twoje prawa własności intelektualnej lub inne przepisy, skontaktuj się z nami. Więcej informacji na temat polityki Spotify dotyczącej naruszeń praw własności intelektualnej można znaleźć w naszej Polityce ochrony praw autorskich.

Kto może zgłaszać nieodpowiednie treści?

Każda osoba dysponująca adresem e‑mail może zgłosić nieodpowiednie treści w Spotify bez konieczności zakładania konta. Nadużycia związane ze zgłaszaniem treści mogą skutkować ograniczeniem możliwości przesyłania kolejnych zgłoszeń.

Czy można odwołać się od decyzji?

Jeśli przebywasz w kraju należącym do Unii Europejskiej i nie zgadzasz się z działaniami, które zostały podjęte w związku z zamieszczonymi przez Ciebie treściami lub w odpowiedzi na Twoje zgłoszenie, sprawdź otrzymaną w tej sprawie wiadomość, zawierającą listę ewentualnych dalszych kroków.

Możliwość odwołania różni się w zależności od lokalizacji. Pracujemy nad poszerzeniem form odwołań dostępnych w pozostałych krajach.