Centrum ochrony prywatności i bezpieczeństwa

Prywatność

Gromadzenie danych osobowych

Bardzo zależy nam na tym, aby użytkownicy Spotify rozumieli, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób się to obywa oraz dlaczego jest to konieczne.

Gromadzimy dane osobowe użytkowników w następujących przypadkach:

  1. Rejestracja w Usłudze Spotify lub aktualizowanie konta: gromadzimy niektóre dane osobowe, gdy zakładasz konto w Spotify, aby móc korzystać z naszych usług. Dane te obejmują nazwę użytkownika i adres e-mail. Przejdź do sekcji 3 naszej Polityki prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
  2. Korzystanie z Usługi Spotify: dane osobowe powiązane z Twoimi działaniami podczas uzyskiwania dostępu do Usługi Spotify lub korzystania z niej, np. odtwarzane utwory oraz utworzone playlisty. Odnosi się to do kategorii wykorzystywania danych opisanej w sekcji 3 naszej Polityki prywatności.
  3. Dane osobowe przekazane przez Ciebie dobrowolnie: czasem możesz nam przekazać dodatkowe dane osobowe lub udzielić nam zgody na ich gromadzenie, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji lub funkcjonalności. Dane te obejmują dane głosowe, dane dotyczące płatności i zakupów oraz dane z ankiet i badań. Te kategorie danych są szczegółowo opisane w sekcji 3 naszej Polityki prywatności.
  4. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem stron trzecich: jeśli zarejestrujesz się w Spotify za pośrednictwem zewnętrznej usługi lub jeśli połączysz swoje konto Spotify z aplikacją, usługą lub urządzeniem innej firmy, otrzymamy od tej firmy Twoje dane. Dane osobowe mogą nam również przekazywać partnerzy usług technicznych, operatorzy płatności oraz partnerzy marketingowi. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji 3 naszej Polityki prywatności.