Centrum ochrony prywatności

Spotify wykorzystuje dane osobowe w celu świadczenia najwyższej jakości usług. Dowiedz się, jakie przysługują Ci w związku z tym prawa.

 • Ochrona prywatności w Spotify
 • Rodzaj gromadzonych danych osobowych
 • Cel gromadzenia danych osobowych
 • Ochrona danych osobowych
 • Udostępnianie lub transfer danych osobowych
 • Twoje prawa związane z danymi osobowymi
 • Zarządzanie danymi osobowymi
 • Nasze polityki
 • Kontakt z nami

Ochrona prywatności w Spotify

W Spotify zależy nam na świadczeniu najwyższej jakości usług. Wykorzystujemy niektóre dane osobowe w celu udostępniania spersonalizowanych funkcji Spotify oraz tworzenia jak najlepszej platformy do strumieniowego odtwarzania dźwięku dla twórców i użytkowników. Dokładamy również wszelkich starań, aby chronić prywatność i dane naszych użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj poniższy film i zapoznaj się z materiałami opublikowanymi na tej stronie.

 1. Centrum ochrony prywatności prezentuje najważniejsze zapisy naszej Polityki prywatności w zrozumiały dla użytkownika sposób. Zapisy te odnoszą się do gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych, a także praw użytkownika oraz sposobów zarządzania nimi.
 2. Polityka prywatności zawiera wszystkie najważniejsze informacje.
 3. Artykuły w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” strony pomocy Spotify zawierają dodatkowe informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 4. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.

Jakie dane osobowe gromadzi Spotify?

Bardzo zależy nam na tym, aby użytkownicy Spotify rozumieli, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób się to obywa oraz dlaczego jest to konieczne.

Gromadzimy dane osobowe użytkowników w następujących przypadkach:

 1. Rejestracja w Usłudze Spotify lub aktualizowanie konta: gromadzimy niektóre dane osobowe, gdy zakładasz konto w Spotify, aby móc korzystać z naszych usług. Dane te obejmują nazwę użytkownika i adres e-mail. Przejdź do sekcji 3 naszej Polityki prywatności, aby dowiedzieć się więcej.
 2. Korzystanie z Usługi Spotify: dane osobowe powiązane z Twoimi działaniami podczas uzyskiwania dostępu do Usługi Spotify lub korzystania z niej, np. odtwarzane utwory oraz utworzone playlisty. Odnosi się to do kategorii wykorzystywania danych opisanej w sekcji 3 naszej Polityki prywatności.
 3. Dane osobowe przekazane przez Ciebie dobrowolnie: czasem możesz nam przekazać dodatkowe dane osobowe lub udzielić nam zgody na ich gromadzenie, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji lub funkcjonalności. Dane te obejmują dane głosowe, dane dotyczące płatności i zakupów oraz dane z ankiet i badań. Te kategorie danych są szczegółowo opisane w sekcji 3 naszej Polityki prywatności.
 4. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem stron trzecich: jeśli zarejestrujesz się w Spotify lub połączysz swoje konto Spotify z aplikacją, usługą lub urządzeniem innej firmy, otrzymamy od tej firmy Twoje dane. Dane osobowe mogą nam również przekazywać partnerzy usług technicznych, operatorzy płatności oraz partnerzy marketingowi. Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji 3 naszej Polityki prywatności.

Dlaczego Spotify gromadzi i wykorzystuje dane osobowe?

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w następujących celach:

 • świadczenie Usługi Spotify;
 • udostępnianie wybranych dodatkowych i dobrowolnych funkcji Usługi Spotify;
 • rozumienie, diagnozowanie oraz usuwanie problemów z serwisem Spotify;
 • ocenienie i opracowywanie nowych funkcji, technologii i usprawnień w ramach usługi Spotify;
 • marketing, promocja i cele reklamowe;
 • zgodność z wymogami prawnymi i żądaniami organów prawa;
 • wywiązanie się ze zobowiązań umownych wobec stron trzecich;
 • podejmowanie odpowiednich działań w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa własności intelektualnej i nieodpowiednich treści;
 • ustanawianie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych;
 • planowanie biznesowe, raportowanie i prognozowanie;
 • przetwarzanie płatności;
 • wykrywanie oszustw oraz zapobieganie im, w tym nieuczciwego korzystania z Usługi Spotify;
 • przeprowadzanie badań i ankiet.

Sekcja 4 naszej Polityki prywatności zawiera więcej informacji o celach wykorzystywania danych osobowych oraz stosowanych podstawach prawnych.

W jaki sposób Spotify zapewnia ochronę danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć dane osobowe naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że żaden system nie jest całkowicie bezpieczny.

Wdrożyliśmy wiele rozwiązań, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do danych oraz ich niepotrzebnemu przechowywaniu w naszych systemach. Są to między innymi zasady dotyczące pseudonimizacji i szyfrowania danych, dostępu do nich i ich przechowywania.

Jeśli chcesz zabezpieczyć swoje konto, zachęcamy Cię do:

 • używania silnego hasła, które jest powiązane tylko z kontem Spotify;
 • nieudostępniania nikomu swojego hasła;
 • ograniczenia dostępu do swojego komputera oraz przeglądarki;
 • wylogowania się po zakończeniu korzystania z Usługi Spotify na wspólnym urządzeniu;
 • zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o ochronie konta.

Więcej szczegółów znajduje się w sekcji 8 naszej Polityki prywatności.

W jaki sposób Spotify udostępnia lub przekazuje dane osobowe?

Spotify udostępnia dane osobowe na całym świecie spółkom należącym do Grupy Spotify, podwykonawcom oraz partnerom z uwagi na międzynarodowy charakter prowadzonej działalności. Zakres udostępnianych danych został określony w Polityce prywatności Spotify. Podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane w krajach, w których przepisy o ochronie danych nie są tak restrykcyjne, jak przepisy prawa Unii Europejskiej, które mogą obowiązywać w Twoim miejscu zamieszkania. Zgodnie z tym prawem możesz na przykład nie mieć takich samych praw do swoich danych.

Za każdym razem, gdy przekazujemy dane osobowe za granicę, używamy narzędzi, aby:

 • mieć pewność, że przekazanie danych jest zgodne z obowiązującym prawem;
 • zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym na podobnym poziomie jak w Unii Europejskiej.

Zapoznaj się z treścią sekcji 7 naszej Polityki prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń stosowanych w ramach międzynarodowego transferu danych osobowych.

Twoje prawa związane z danymi osobowymi

Być może nie są Ci obce przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”), nadające osobom fizycznym prawa dotyczące ich danych osobowych. Prawa te są opisane poniżej.

Przejdź do sekcji 2 naszej Polityki prywatności, aby dowiedzieć się więcej na temat przysługujących Ci praw.

Dostęp do danych osobowych

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.

Dostęp do informacji

Masz prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz sposobu, w jaki to się odbywa.

Aktualizacja danych osobowych

Masz prawo do żądania zmiany lub aktualizacji danych osobowych, jeśli są one niedokładne albo niekompletne.

Ograniczenie wykorzystywania danych osobowych

Masz prawo do żądania tymczasowego lub stałego zaprzestania przetwarzania wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu w dowolnym momencie względem przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Brak zgody na spersonalizowane reklamy

Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu dostarczania spersonalizowanych reklam.

Niepodleganie decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym procesie

Masz prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym procesie podejmowania decyzji, w tym profilowania, w przypadku gdy decyzja ta miałaby skutek prawny dla użytkownika lub inny równie istotny skutek.

Przenoszenie danych osobowych

Masz prawo do żądania kopii swoich danych osobowych w formacie elektronicznym oraz przekazania ich innemu podmiotowi w celu świadczenia przez niego usług.

Usuwanie danych osobowych

Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych.

Wycofanie zgody

Masz prawo do wycofania swojej zgody na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych.

Wniesienie skargi

Masz prawo do kontaktu ze szwedzkim Urzędem Ochrony Prywatności lub krajowym organem ds. ochrony danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Gdzie mogę zarządzać rodzajem danych osobowych, które wykorzystuje Spotify?

 1. Ustawienia prywatności: zarządzaj przetwarzaniem niektórych danych osobowych, w tym dopasowanych reklam.
 2. Ustawienia powiadomień: decyduj, jakie wiadomości marketingowe chcesz otrzymywać od Spotify.
 3. Ustawienia Spotify (na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych): zarządzaj wybranymi elementami Usługi Spotify, takimi jak ustawienia funkcji społecznościowych lub treści nieprzyzwoitych. W sekcji „Społecznościowe” możesz:
  • rozpocząć sesje prywatną;
  • zdecydować, czy udostępniać obserwującym informacje o tym, czego słuchasz w Spotify;
  • zdecydować, czy pokazywać ostatnio słuchanych wykonawców na swoim profilu publicznym.

  W sekcji ustawień pod nazwą „Treści nieprzyzwoite” możesz zdecydować, czy na Twoim koncie Spotify mogą być odtwarzane treści nieprzyzwoite.

Kontakt z nami

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących treści opublikowanych na tej stronie skontaktuj się z naszym Inspektorem ochrony danych w jeden z poniższych sposobów:

 • wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@spotify.com
 • Adres korespondencyjny: Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Sweden