Veiligheids- en privacycentrum

Privacy

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij zetten ons in om de persoonsgegevens van onze gebruikers te beschermen. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Houd er echter rekening mee dat geen enkel systeem ooit volledig veilig is.

We hebben verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen om ongeoorloofde toegang en onnodige opslag van persoonsgegevens in onze systemen tegen te gaan. Deze omvatten beleid op het gebied van pseudonimisering, encryptie, toegang en opslag.

Ter bescherming van uw gebruikersaccount raden wij u aan:

  • een sterk wachtwoord te gebruiken dat u alleen voor uw Spotify-account gebruikt;
  • uw wachtwoord nooit met iemand te delen;
  • toegang tot uw computer en browser te beperken;
  • uit te loggen zodra u de Spotify-dienst niet meer gebruikt op een gedeeld apparaat;
  • meer informatie te lezen over het beschermen van uw account.

Zie sectie 8 van ons Privacybeleid voor meer informatie.