Privacycentrum

Spotify gebruikt persoonlijke gegevens voor de beste luisterervaring. Meer informatie over uw rechten betreffende uw gegevens.

 • Inzicht in privacy bij Spotify
 • Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen
 • Waarom we persoonlijke gegevens verzamelen
 • Hoe we uw persoonsgegevens beschermen
 • Hoe delen we uw persoonsgegevens of dragen we ze over?
 • Uw rechten betreffende uw persoonlijke gegevens
 • Beheer van uw gegevens
 • Ons beleid
 • Contact met ons opnemen

Inzicht in privacy bij Spotify

Bij Spotify willen we u de allerbeste ervaring bieden. Hiervoor gebruiken we een aantal van uw persoonsgegevens, zodat we de Spotify-dienst op u kunnen afstemmen en het beste audioplatform voor onze luisteraars en makers kunnen ontwikkelen. Wij zetten ons in voor de privacy en de veiligheid van uw gegevens. Bekijk voor meer informatie de onderstaande bronnen over privacy en de video op deze pagina.

 1. Ons Privacycentrum is gebruiksvriendelijk en geeft een toelichting over de belangrijkste punten uit ons privacybeleid: de gegevens die we verzamelen, hoe we die gebruiken en beschermen, en uw rechten en controle over die gegevens.
 2. In ons volledige Privacybeleid staan alle belangrijke details.
 3. Onze pagina's over privacy en beveiliging van de Spotify-ondersteuning bieden extra ondersteuning en antwoorden op veelgestelde vragen.
 4. Als u nog hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Spotify over mij?

Voor ons is het heel belangrijk dat u begrijpt welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen en waarom dat nodig is.

We verzamelen uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren:

 1. Wanneer u zich aanmeldt voor de Spotify-dienst of wanneer u uw account bijwerkt: we verzamelen bepaalde persoonsgegevens om uw Spotify account aan te maken, zodat u de Spotify-dienst kunt gebruiken. Deze bestaan uit uw profielnaam en e-mailadres, zoals uitgebreid wordt beschreven in sectie 3 van ons Privacybeleid.
 2. Door uw gebruik van de Spotify-dienst: wanneer u de Spotify-dienst gebruikt of opent, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens over uw handelingen. Dit omvat de nummers die u hebt afgespeeld en de playlists die u hebt gemaakt. Dit is de categorie Gebruiksgegevens in sectie 3 van ons Privacybeleid.
 3. Persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt: van tijd tot tijd kunt u ons ook aanvullende persoonsgegevens verstrekken of ons toestemming geven om persoonsgegevens te verzamelen, bijvoorbeeld om u meer functies of functionaliteit te kunnen bieden. Dit kunnen Spraakgegevens, Betalings- en aankoopgegevens en Enquête- en onderzoeksgegevens zijn, categorieën uit sectie 3 van ons Privacybeleid.
 4. Persoonsgegevens die wij verkrijgen uit bronnen van derden: als u zich via een andere dienst aanmeldt bij Spotify of uw Spotify-account koppelt aan een applicatie, dienst of apparaat van derden, ontvangen wij uw gegevens van die derde partijen. Wij kunnen ook uw gegevens ontvangen van technische dienstverleners, betalingspartners en reclame- en marketingpartners. Zie sectie 3 van het Privacybeleid voor meer informatie.

Waarom verzamelt en gebruikt Spotify deze persoonlijke gegevens?

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens om de volgende redenen:

 • Voor het leveren van de Spotify-dienst
 • om extra optionele functies van de Spotify-dienst aan te bieden;
 • Voor het begrijpen, diagnosticeren, oplossen en verhelpen van problemen met de Spotify-dienst
 • Voor het evalueren en ontwikkelen van nieuwe functies, technologieën en verbeteringen van de Spotify-dienst
 • Voor marketing-, promotie- en reclamedoeleinden
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechtshandhavingsverzoeken
 • om te voldoen aan contractuele verplichtingen bij derden;
 • om passende actie te ondernemen bij meldingen van inbreuk op intellectueel eigendom en ongepaste inhoud;
 • Voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen
 • Voor het uitvoeren van bedrijfsplanning, rapportage en prognoses
 • Voor het verwerken van uw betaling
 • om fraude, met inbegrip van frauduleus gebruik van de Spotify-service, op te sporen en te voorkomen;
 • Voor het uitvoeren van onderzoek en enquêtes

Voor meer informatie over waarom Spotify uw persoonsgegevens gebruikt, en over de juridische grondslag daarvoor, kunt u sectie 4 van ons Privacybeleid raadplegen.

Hoe beschermt Spotify mijn persoonsgegevens?

Wij zetten ons in om de persoonsgegevens van onze gebruikers te beschermen. Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te helpen beschermen. Houd er echter rekening mee dat geen enkel systeem ooit volledig veilig is.

We hebben verschillende beveiligingen toegevoegd, waaronder pseudonimisering, encryptie en een toegangs- en retentiebeleid, om ongeoorloofde toegang tot en onnodige retentie van persoonsgegevens in onze systemen tegen te gaan.

Ter bescherming van uw gebruikersaccount raden wij u aan:

 • een sterk wachtwoord te gebruiken dat u alleen voor uw Spotify-account gebruikt;
 • uw wachtwoord nooit met iemand te delen;
 • toegang tot uw computer en browser te beperken;
 • uit te loggen zodra u de Spotify-dienst niet meer gebruikt op een gedeeld apparaat;
 • meer informatie te lezen over het beschermen van uw account.

Zie sectie 8 van ons Privacybeleid voor meer informatie.

Hoe deelt Spotify mijn persoonsgegevens?

Vanwege het wereldwijde karakter van onze activiteiten deelt Spotify je persoonsgegevens internationaal met bedrijven, onderaannemers en partners uit de Spotify-groep bij het uitvoeren van de activiteiten die in ons privacybeleid worden beschreven. Zij kunnen uw gegevens verwerken in landen waarvan de wetgeving inzake gegevensbescherming niet even streng wordt geacht als de EU-wetgeving of de wetgeving die geldt waar u woont. U hebt bijvoorbeeld mogelijk niet dezelfde rechten over uw gegevens.

Wanneer wij persoonsgegevens internationaal overdragen, gebruiken wij hulpmiddelen om:

 • ervoor te zorgen dat de gegevensoverdracht in overeenstemming is met het toepasselijke recht;
 • uw gegevens hetzelfde niveau van bescherming te bieden als in de EU.

Zie sectie 7 van ons Privacybeleid voor meer informatie over de beveiligingsmiddelen die we gebruiken bij het internationaal overdragen van persoonsgegevens.

Uw rechten betreffende uw persoonlijke gegevens

U weet wellicht dat de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG, bepaalde rechten verleent aan mensen met betrekking tot hun persoonsgegevens. Deze worden hieronder beschreven.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over hoe u uw rechten kunt uitoefenen, raadpleegt u sectie 2 van ons Privacybeleid.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht op toegang tot de persoonsgegevens van u die we verwerken.

Geïnformeerd worden

Het is uw recht om geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die wij over u verwerken en over de manier waarop wij die verwerken.

Uw persoonlijke gegevens bijwerken

Het is uw recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wijzigen of bijwerken indien deze onjuist of onvolledig zijn.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens beperken

Het is uw recht om te verzoeken dat wij tijdelijk of definitief stoppen met het verwerken van (een deel van) uw persoonsgegevens.

Bezwaar tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het is uw recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, op grond van uw specifieke situatie.

Bezwaar maken tegen reclame op maat

Het is uw recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor reclame op maat.

Bezwaar tegen geautomatiseerde besluitvorming

Het is uw recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering, als dat besluit voor u juridische of soortgelijke, belangrijke gevolgen zou hebben.

Overdragen van uw persoonlijke gegevens

Het is uw recht om een verzoek in te dienen voor een kopie van uw persoonsgegevens in elektronische vorm en het is uw recht om die persoonsgegevens over te dragen voor gebruik voor een dienst van een andere partij.

Wissen van uw persoonlijke gegevens

Het is uw recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw toestemming intrekken

Het is uw recht om uw toestemming voor het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Een klacht indienen

Het is uw recht om contact op te nemen met de Zweedse autoriteit voor privacybescherming of met uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit als u vragen of problemen hebt.

Waar kan ik terecht om te bepalen welke persoonlijke gegevens Spotify gebruikt?

 1. Pagina met privacy-instellingen: beheer de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, waaronder voor gepersonaliseerde advertenties.
 2. Pagina met meldingsinstellingen: stel in welke marketingberichten u van Spotify ontvangt.
 3. Instellingen (te vinden in de desktopversies en mobiele versies van Spotify): beheer bepaalde aspecten van de Spotify-dienst, zoals 'Sociaal' of 'Expliciete inhoud'. Via de instelling 'Sociaal' kunt u:
  • een privésessie beginnen;
  • kiezen of u met uw volgers wilt delen waarnaar u luistert op Spotify;
  • kiezen of u uw onlangs afgespeelde artiesten op uw openbare profiel wilt laten zien.

  Via de instelling 'Expliciete inhoud' kunt u bepalen of expliciete inhoud op uw Spotify-account mag worden afgespeeld.

Contact met ons opnemen

Voor vragen of opmerkingen over deze pagina kunt u op een van de volgende manieren contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: