Privacy Center

Spotify gebruikt persoonsgegevens voor de beste luisterervaring. Meer informatie over uw rechten betreffende uw gegevens.

 • Privacy bij Spotify begrijpen
 • Welke persoonsgegevens wij verzamelen
 • Waarom we persoonsgegevens verzamelen
 • Hoe we uw persoonsgegevens beschermen
 • Hoe delen wij uw persoonsgegevens en hoe dragen wij deze gegevens over?
 • Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
 • Uw gegevens beheren
 • Ons beleid
 • Contact met ons opnemen

Privacy bij Spotify begrijpen

Bij Spotify willen wij u de best mogelijke ervaring bieden. Hiervoor gebruiken we persoonsgegevens over u om uw persoonlijke Spotify-service te bieden en om het beste audioplatform te ontwikkelen voor onze luisteraars en creators. We zetten ons ook in om de privacy en beveiliging van uw gegevens te beschermen. Bekijk de onderstaande privacybronnen voor meer informatie.

 1. Ons Privacy Center is een gebruiksvriendelijke hub waarin we de belangrijkste elementen van ons Privacybeleid uitleggen: welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en beschermen, en uw rechten en de manier waarop u deze kunt uitoefenen.
 2. Ons volledige privacybeleid bevat alle belangrijke informatie. 
 3. Onze ondersteuningspagina's voor privacy en beveiliging van Spotify bieden extra ondersteuning en antwoorden op veelgestelde vragen.
 4. Als u nog steeds hulp nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Spotify over mij?

Voor ons is het heel belangrijk dat u begrijpt welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen en waarom dat nodig is.

We verzamelen uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 1. Persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u zich inschrijft op de Spotify-service of wanneer u uw account bijwerkt - we verzamelen bepaalde persoonsgegevens om uw Spotify-account te maken, zodat u de Spotify-service kunt gebruiken. Dit omvat uw gebruikersgegevens en huisadresgegevens, zoals nader beschreven in sectie 3 van ons privacybeleid.
 2. Persoonsgegevens die worden verzameld via uw gebruik van de Spotify-service - wanneer u de Spotify-service gebruikt of opent, verzamelen we persoonsgegevens over uw handelingen. Dit geldt ook voor de nummers die u hebt afgespeeld en afspeellijsten die u hebt gemaakt. Dit is de categorie Gebruiksgegevens in sectie 3 van ons Privacybeleid.
 3. Persoonsgegevens die u ons verstrekt - van tijd tot tijd verstrekt u ons mogelijk aanvullende persoonsgegevens of geeft u ons toestemming om persoonsgegevens te verzamelen, bijvoorbeeld om u meer functies of functionaliteit te bieden. Dit omvat de categorieën spraakgegevens, betalings- en aankoopgegevens, en gegevens in het kader van prijsvragen, enquêtes en sweepstakes in sectie 3 van ons Privacybeleid.
 4. Persoonsgegevens die we verzamelen van derden - als u zich aanmeldt bij Spotify via een andere service of uw Spotify-account koppelt aan een toepassing, service of apparaat van derden, ontvangen we uw gegevens van deze derden. We kunnen uw gegevens ook ontvangen van technische dienstverleners, betalingspartners en reclame- en marketingpartners. Zie sectie 3 van het Privacybeleid voor meer informatie.

Waarom verzamelt en gebruikt Spotify deze persoonsgegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • leveren van een gepersonaliseerde Spotify-service
 • inzicht krijgen in problemen met de Spotify-service en problemen diagnosticeren, testen en oplossen
 • evalueren en ontwikkelen van nieuwe functies, technologieën en verbeteringen voor de Spotify-service
 • marketing-, promotie- en reclamedoeleinden
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen en verzoeken van opsporingsinstanties
 • nakomen van contractuele verplichtingen met derden, zoals onze overeenkomsten met eigenaren van content op de Spotify-service, en passende maatregelen nemen bij meldingen van inbreuk op intellectuele eigendom en ongepaste inhoud
 • vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims
 • uitvoeren van bedrijfsplanning, rapportages en prognoses
 • verwerken van uw betaling
 • detecteren en voorkomen van fraude, waaronder frauduleuze betalingen en frauduleus gebruik van de Spotify-service
 • uitvoeren van onderzoek, wedstrijden, enquêtes en sweepstakes

Zie sectie 4 van ons privacybeleid voor meer informatie over waarom Spotify uw persoonsgegevens gebruikt en onze juridische basis om dit te doen.

Hoe beschermt Spotify mijn persoonsgegevens?

Wij beschermen de persoonsgegevens van onze gebruikers zo goed mogelijk. We hanteren passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Houd er echter rekening mee dat geen enkel systeem ooit volledig veilig kan zijn.

Wij hebben diverse beveiligingsmaatregelen ingesteld, waaronder maatregelen op het gebied van pseudonimisering, codering, toegang en bewaring die bescherming bieden tegen onbevoegde toegang tot en onnodige bewaring van persoonsgegevens in onze systemen.

We raden u aan uw gebruikersaccount te beschermen door:

 • een sterk wachtwoord te kiezen dat uniek is voor uw Spotify-account
 • uw wachtwoord nooit met anderen te delen
 • de toegang tot uw computer en browser te beperken
 • u na gebruik van de Spotify-service op een gedeeld apparaat af te melden
 • meer te lezen over bescherming van uw account

Zie sectie 8 van ons privacybeleid voor meer informatie.

Hoe deelt Spotify mijn persoonsgegevens en hoe draagt Spotify deze gegevens over?

Voor de uitvoering van de in ons Privacybeleid beschreven activiteiten deelt Spotify uw persoonsgegevens internationaal met bedrijven, onderaannemers en partners van de Spotify Group. Deze partijen kunnen uw gegevens verwerken in landen waar de wetten op het gebied van gegevensbescherming minder sterk worden geacht dan de EU-wetten of de wetten in uw land. Bijvoorbeeld omdat ze u niet dezelfde rechten bieden ten aanzien van uw gegevens.

Bij internationale overdrachten van persoonsgegevens gebruiken we hulpmiddelen om:

 • ervoor te zorgen dat de gegevensoverdracht voldoet aan de toepasselijke wetgeving
 • uw gegevens hetzelfde beschermingsniveau te bieden als in de EU

Zie sectie 7 van ons Privacybeleid voor meer informatie over de bescherming die we bieden bij de internationale overdracht van persoonsgegevens.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U bent er wellicht van op de hoogte dat privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming "GDPR", individuele personen bepaalde rechten verschaft met betrekking tot hun persoonsgegevens. Deze worden hieronder beschreven.

Toegang tot uw persoonsgegevens

U hebt het recht informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij over u verwerken en toegang tot deze gegevens te vragen.

Uw persoonsgegevens bijwerken

U hebt het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of bijwerken als deze onjuist of onvolledig zijn.

Het gebruik van uw persoonsgegevens beperken

U hebt het recht om ons te vragen om tijdelijk of permanent te stoppen met de verwerking van alle of sommige van uw persoonsgegevens.

Bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens

U hebt het recht op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op welk moment dan ook.

Bezwaar maken tegen direct marketing

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.

Bezwaar maken tegen geautomatiseerde besluitvorming

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, indien de beslissing voor u juridische of vergelijkbare aanzienlijke gevolgen zou hebben.

Uw persoonsgegevens porteren

U hebt het recht een kopie van uw persoonsgegevens in elektronische vorm op te vragen en uw persoonsgegevens te laten doorsturen ten behoeve van een service van een andere partij.

Uw persoonsgegevens wissen

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.

Uw rechten uitoefenen

Inzage: Als u bij Spotify een kopie van uw persoonsgegevens wilt opvragen, gaat u in uw account naar de Privacyinstellingen. Daar kunt u een groot deel van uw persoonsgegevens automatisch downloaden en leest u hoe u meer informatie kunt opvragen.

Rectificatie: U kunt uw gebruikersgegevens bewerken onder 'Profiel bewerken' in uw account.

Verwijdering:

 1. U kunt audio-content uit uw profiel verwijderen door de relevante content te selecteren en te verwijderen. U kunt bijvoorbeeld afspeellijsten uit uw profiel verwijderen of een nummer uit uw afspeellijst verwijderen.
 2. Als u wilt dat uw andere persoonsgegevens van Spotify worden gewist, gaat u naar onze ondersteuningspagina.

Uw overige rechten: U kunt op elk moment rechtstreeks contact opnemen met Spotify om uw rechten uit te oefenen.

Waar kan ik bepalen welke persoonsgegevens Spotify gebruikt?

 1. Op de pagina Privacy-instellingen - kunt u een aantal categorieën persoonsgegevens beheren die we over u verwerken, de aangepaste advertenties die u ziet en hoort op Spotify beheren en toegang krijgen tot uw persoonsgegevens via de knop "Mijn gegevens downloaden".
 2. Op de pagina Meldingsinstellingen - kunt u kiezen welke berichten u van Spotify ontvangt, uw openbare persoonsgegevens beheren en uw voorkeuren voor delen instellen.
 3. Instellingen (computer en mobiel) - hiermee beheert u bepaalde aspecten van de Spotify- service, zoals 'Sociaal' en 'Expliciete inhoud'.

Zie voor meer informatie over het beheren van uw persoonsgegevens gegevensrechten en privacyinstellingen.

Contact met ons opnemen

Voor vragen of opmerkingen over deze pagina kunt u op een van de volgende manieren contact opnemen met onze Functionaris gegevensbescherming: