Algemene voorwaarden voor Spotify® Studentenkorting

Deze aanbieding (de "studentenkorting") is beschikbaar gesteld door Spotify (zoals gedefinieerd in de algemene gebruiksvoorwaarden van Spotify) voor studenten van een erkende instelling voor hoger onderwijs die voldoen aan de hieronder beschreven aanvullende kwalificaties ("gekwalificeerde student"). Gekwalificeerde studenten hebben recht op de geadverteerde korting op de maandelijkse abonnementsprijs van de Spotify Premium-service (zoals gedefinieerd in de algemene gebruiksvoorwaarden van Spotify) per maand (de "kortingsmaand") tot een periode van twaalf (12) opeenvolgende maanden ("kortingsperiode"). Om de studentenkorting te activeren, moet u voldoende informatie opgeven waarmee wij kunnen controleren of u een gekwalificeerde student bent, zoals uw naam, geldige onderwijsinstelling, e-mailadres, geboortedatum of andere documenten die worden gebruikt om u in aanmerking te laten komen voor studentenkorting ("kwalificerende informatie"), en ook uw betalingsgegevens. Door het indienen van de bovenstaande informatie (i) accepteert u de algemene voorwaarden van de studentenkorting; (ii) geeft u ons toestemming de door u verstrekte informatie te gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid; (iii) erkent u de gebruiksvoorwaarden van Spotify en deze algemene voorwaarden voor studentenkorting en gaat u hiermee akkoord; en (iv) gaat u ermee akkoord dat u na afloop van de kortingsperiode het maandabonnement op de Premium Service automatisch voortzet, tegen de dan volledige prijs, tenzij u een andere studentenkorting activeert. Als u aan het einde van de kortingsperiode uw abonnement op de Spotify Premium-service niet wilt voortzetten, kunt u uw abonnement op de Premium-service op elk gewenst moment beëindigen door u aan te melden bij uw Spotify-account en de aanwijzingen op de pagina Account te volgen, of door hier te klikken en de instructies te volgen. De beëindiging wordt van kracht na afloop van de dan lopende kortingsmaand. Als u uw abonnement op de Premium Service op enig moment tijdens de kortingsperiode beëindigt, kunt u de studentenkorting opnieuw activeren, maar alle gebruikte en ongebruikte kortingsmaanden worden in mindering gebracht op de kortingsperiode, zodat u alleen de resterende ongebruikte maanden van die kortingsperiode ontvangt. U hebt het recht om maximaal drie (3) extra kortingsperioden voor uzelf te activeren door uw gegevens opnieuw in te dienen op de aanmeldingspagina voor de studentkorting, zolang u een gekwalificeerde student bent.

Als u al over de Premium Service beschikt en de studentenkorting activeert, begint de eerste kortingsmaand na het verstrijken van de periode van de Premium Service of Unlimited Service waarvoor u al hebt betaald. Als u een gratis of nieuwe Spotify-gebruiker bent, begint de kortingsmaand na activering van de studentenkorting. U mag de studentenkorting slechts voor één Spotify-account gebruiken.

Om te controleren of u een gekwalificeerde student bent, kan Spotify uw kwalificerende informatie ontvangen, deze informatie delen met SheerID, Inc. en een bevestiging van uw studentenstatus van SheerID, Inc. ontvangen. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen of u een gekwalificeerde student bent. Spotify slaat uw naam, naam van onderwijsinstelling, e-mailadres en geboortedatum op.

Er is een beperkt aantal studentenkortingen beschikbaar, zolang de voorraad strekt. Spotify behoudt zich het recht voor om deze aanbieding voor studentenkorting te allen tijde en om welke reden dan ook te beëindigen. Na een dergelijke beëindiging is Spotify niet langer verplicht om verdere aanbiedingen voor studentenkortingen te verzilveren.

Prepaidkaarten of Spotify-cadeaukaarten zijn geen geldige betaalmethoden voor deze aanbieding.