Spotify® Algemene voorwaarden Studentenkorting

Van kracht vanaf 2017-04-18

Deze aanbieding (de "Aanbieding voor Studentenkorting") wordt ter beschikking gesteld door Spotify (zoals gedefinieerd in de Spotify Algemene voorwaarden) aan studenten van een geaccrediteerde instelling voor hoger onderwijs die voldoen aan de aanvullende kwalificaties zoals hieronder beschreven ("In aanmerking komende student"). In aanmerking komende studenten hebben recht op een korting op de maandelijkse abonnementsprijs van de Spotify Premium Service (zoals gedefinieerd in de Spotify Algemene voorwaarden) voor elke maand (de "Kortingsmaand") tot maximaal twaalf (12) opeenvolgende maanden ("Kortingsperiode"). Om de aanbieding te activeren, moet je voldoende gegevens indienen zodat wij kunnen controleren dat je een In aanmerking komende student bent. Deze gegevens omvatten o.a. je naam, geldige onderwijsinstelling, e-mailadres, geboortedatum of eventuele andere documenten die gebruikt kunnen worden om te bepalen of je in aanmerking komt voor de studentenkorting ("Kwalificatiegegevens"), evenals je betalingsgegevens; door de voorgaande informatie in te dienen, (i) ga je akkoord met de Algemene voorwaarden Aanbieding Studentenkorting; (ii) geeft je toestemming om jouw ingediende informatie te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van ons Privacybeleid; (iii) bevestig je en ga je akkoord met de Spotify Algemene voorwaarden en deze Algemene voorwaarden Aanbieding Studentenkorting; en (iv) ga je ermee akkoord dat aan het einde van de Kortingsperiode je automatisch een maandelijks abonnement zal nemen voor de Premium Service, tegen de dan geldende volle prijs, tenzij je een andere Aanbieding Studentenkorting activeert. Als je besluit dat je na het einde van de Kortingsperiode, geen betalende gebruiker van de Spotify Premium Service wilt zijn, dan moet je je abonnement op de Premium Service annuleren door je aan te melden op je Spotify-account en de aanwijzingen op de Account-pagina op te volgen, of door hier te klikken en de instructies op te volgen. Beëindiging zal van kracht gaan bij het verstrijken van de dan geldende Kortingsmaand. Als je je abonnement op de Premium Service gedurende de Kortingsperiode opzegt, kun je weliswaar de Aanbieding Studentenkorting opnieuw activeren maar alle gebruikte en ongebruikte Kortingsmaanden zullen van de Kortingsperiode worden afgetrokken waardoor je alleen de resterende ongebruikte maanden binnen die Kortingsperiode zal ontvangen. Je mag maximaal drie (3) keer aanvullende Kortingsperiodes voor jezelf activeren door je informatie op de aanmeldingspagina voor de Aanbieding Studentenkorting opnieuw in te dienen, vooropgesteld dat je voldoet aan de vereisten voor een In aanmerking komende student.

Als je reeds een abonnement op de Premium Service hebt en de Aanbieding Studentenkorting wilt activeren, dan zal de eerste Kortingsmaand van start gaan na het verstrijken van de periode van de Premium Service of Onbeperkte Service waarvoor je reeds betaald hebt. Als je een nieuwe Spotify-gebruiker bent of gebruik maakt van de gratis service, dan zal de Kortingsmaand van start gaan zodra de Aanbieding Studentenkorting geactiveerd is. Je mag de Aanbieding Studentenkorting slechts voor één Spotify-account gebruiken.

Om te controleren dat je een In aanmerking komende student bent, mag Spotify jouw Kwalificatiegegevens ontvangen, deze delen met SheerID, Inc. en bevestiging ontvangen van SheerID, Inc. inzake je status als student. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken te bepalen of je kwalificeert als een In aanmerking komende student. Spotify zal je naam, de naam van je onderwijsinstelling, e-mailadres en geboortedatum opslaan.

Een beperkt aantal Aanbiedingen Studentenkorting is beschikbaar zolang de voorraad strekt. Spotify behoudt zich het recht voor om deze Aanbieding Studentenkorting op elk gewenst moment en om welke reden dan ook te beëindigen. Na een dergelijk beëindiging is Spotify niet langer verplicht om verdere Aanbiedingen Studentenkorting te verzilveren. Prepaid kaarten en Spotify-cadeaukaarten kunnen niet worden gebruikt als geldig betaalmethode voor deze aanbieding.

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden
SE556703748501