Gebruiksvoorwaarden Spotify

Van kracht vanaf 12 februari 2019

1 Inleiding
2 Wijzigingen aan de overeenkomsten
3 Genieten van Spotify
4 Betalingen, annuleringen en afkoeling
5 Gebruik van onze service
6 Toepassingen en apparaten van derden
7 Door gebruikers aangemaakte inhoud
8 Rechten die u aan ons toekent
9 Richtlijnen voor gebruikers
10 Inbreuk en gebruikersinhoud melden
11 Beperkingen en wijzigingen inzake de service
12 Merkaccounts
13 Spotify Support Community
14 Klantenondersteuning
15 Exportcontrole
16 Duur en beëindiging
17 Garantiebepaling
18 Beperking
19 Rechten van derden
20 Volledige overeenkomst
21 Scheidbaarheid, verklaring van afstand en interpretatie
22 Toewijzing
23 Schadeloosstelling
24 Rechtskeuze, verplichte arbitrage en plaats
25 Contact met ons opnemen

Hallo, en welkom bij de gebruiksvoorwaarden van Spotify (de ‘voorwaarden’). De voorwaarden hieronder zijn belangrijk omdat ze:

 • Uw wettelijke rechten op Spotify beschrijven
 • De rechten verklaren die u aan ons verstrekt wanneer u Spotify gebruikt
 • De regels beschrijven die iedereen moet volgen bij het gebruik van Spotify
 • Een vrijwaring in groepsvorderingen bevatten, evenals een overeenkomst voor het oplossen van eventuele geschillen door arbitrage

Gelieve deze voorwaarden, ons privacybeleid en andere voorwaarden waarnaar in dit document wordt verwezen zorgvuldig door te lezen. We hopen dat u comfortabel zit en aan het luisteren bent naar schitterende muziek.

Hier gaan we…

1 Inleiding

Dank u wel voor het kiezen van Spotify (‘Spotify’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’). Spotify biedt gepersonaliseerde diensten met sociale en interactieve functies voor het streamen van muziek en andere inhoud, evenals andere producten en services die van tijd tot tijd kunnen worden ontwikkeld. Door u te registreren voor en gebruik te maken van deze Spotify-diensten, met inbegrip van alle bijbehorende functies en functionaliteiten, websites en gebruikersinterfaces, evenals alle inhoud en softwaretoepassingen die aan onze services zijn gekoppeld (samen de ‘Spotify-service’ of ‘service’ genoemd), of door muziek, video's of andere inhoud of materiaal te openen die ter beschikking worden gesteld via de service (de ‘inhoud’), gaat u een bindend contract aan met de Spotify-entiteit die wordt vermeld in artikel 25 (Contact met ons opnemen).

Uw overeenkomst met ons omvat deze voorwaarden en alle aanvullende voorwaarden waarmee u akkoord gaat, zoals besproken in het onderstaande artikel Volledige overeenkomst, behalve de voorwaarden die derden hanteren (gezamenlijk de ‘overeenkomsten’ genoemd). De overeenkomsten omvatten voorwaarden met betrekking tot toekomstige wijzigingen aan de overeenkomsten, exportcontroles, automatische hernieuwing](#s3-2), beperkingen in aansprakelijkheid, privacy, vrijwaring voor groepsvorderingen en oplossing van geschillen door arbitrage in plaats van voor het gerecht. Wanneer u de voorwaarden van de overeenkomsten erop wilt nalezen, kunt u de op dit moment geldende versie van de overeenkomsten op de website van Spotify vinden. U erkent dat u de overeenkomsten gelezen en begrepen heeft, dat u deze overeenkomsten aanvaardt, en dat u instemt erdoor gebonden te zijn. Indien u niet instemt met de overeenkomsten (of ze niet kan naleven), mag u de Spotify-service niet gebruiken of de inhoud ervan openen.

Om de Spotify-service te gebruiken en de inhoud te openen, moet u (1) voldoen aan de leeftijdsvereisten zoals vermeld in de onderstaande tabel, (2) het recht hebben om een bindend contract met ons aan te gaan en niet door de toepasselijke wetgeving verhinderd zijn om dat te doen en (3) woonachtig zijn in een land waar de service beschikbaar is. U garandeert tevens dat alle registratie-informatie die u aan Spotify verstrekt waarheidsgetrouw, juist en volledig is, en u stemt ermee in om er altijd op toe te zien dat dit zo blijft. Raadpleeg, indien u in een van de volgende landen woont, deze tabel voor uw landspecifieke leeftijdsbeperkingen:

Als je land is gemarkeerd met een sterretje (*) in de grafiek hieronder en je toestemming van je ouder of voogd nodig hebt, sluit je ouder of voogd namens jou het contract af.

Land Leeftijdsvereisten
Andorra*, Argentinië*, Australië, * Bahrein, België, Bolivia*, Costa Rica*, Denemarken*, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador*, Estland, Filippijnen, Finland, Frankrijk*, Griekenland*, Guatemala*, Honduras*, Hongkong, IJsland, Ierland, India, Israël, Jordanië, Koeweit, Letland, Libanon, Liechtenstein, Luxemburg, Maleisië*, Malta*, Marokko*, Mexico, Monaco*,Nicaragua, Nieuw-Zeeland*, Noorwegen*, Oman, Oostenrijk, Palestina, Panama*, Paraguay*, Polen*, Portugal*, Qatar, Saudi-Arabië, Singapore, Tsjechië, Turkije*, Uruguay, Verenigde Arabische Emiraten,* Verenigd Koninkrijk, Vietnam, Zuid-Afrika, Spanje*, Zweden, Zwitserland Je moet 18 jaar of ouder zijn of 13 jaar of ouder met toestemming van een ouder of voogd.
Algerije Je moet 19 jaar of ouder zijn of 13 jaar of ouder met toestemming van een ouder of voogd.
Brazilië Je moet 18 jaar of ouder zijn of 16 jaar of ouder met toestemming van een ouder of voogd.
Bulgarije*, Colombia*, Chili, Hongarije, Peru, Roemenië Je moet 18 jaar of ouder zijn of 14 jaar of ouder met toestemming van een ouder of voogd.
Canada Je mooet 13 jaar of ouder zijn om gebruik te maken van de gratis service. Voor betaalde abonnementen moet je meerderjarig zijn in jouw provincie of woongebied, of 13 jaar of ouder met toestemming van een ouder of voogd.
Cyprus*, Italië, Litouwen, Nederland Je moet 16 jaar of ouder zijn of 13 jaar of ouder met toestemming van een ouder of voogd als je deze gratis service wilt gebruiken. Je moet 18 jaar of ouder zijn of 13 jaar of ouder met toestemming van een ouder of voogd als je je wilt registreren voor een betaald abonnement.
Egypte, Indonesië Je moet 21 jaar of ouder zijn of 13 jaar of ouder met toestemming van een ouder of voogd.
Japan, Taiwan, Thailand Je moet 20 jaar of ouder zijn of 13 jaar of ouder met toestemming van een ouder of voogd.
Slowakije* Je moet 16 jaar of ouder zijn of 13 jaar of ouder met toestemming van een ouder of voogd.
Tunesië Je moet 18 jaar of ouder zijn.

2 Wijzigingen aan de overeenkomsten

Af en toe kunnen we om geldige redenen wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomsten, zoals voor het verbeteren van de bestaande functies of functionaliteiten, of het toevoegen van nieuwe functies of functionaliteiten aan de service, het implementeren van wetenschappelijke en technologische innovaties, en voor redelijke technische aanpassingen aan de service om de bruikbaarheid of de veiligheid van de service te garanderen, en om wettelijke of reglementaire redenen. Wanneer we wezenlijke wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomsten, zullen we u hier naar gelang de omstandigheden over informeren, bijvoorbeeld door een duidelijke kennisgeving te plaatsen, of door om uw akkoord te vragen binnen de service zelf, of door u een e-mail te sturen. In sommige gevallen zullen wij u vooraf op de hoogte brengen, en zal uw voortgezette gebruik van de service na de implementatie van de wijzigingen worden beschouwd als uw aanvaarding van de wijzigingen. Zorg daarom dat u een dergelijke kennisgeving zorgvuldig leest. Indien u de service niet verder wilt gebruiken op grond van de nieuwe versie van de overeenkomsten, kunt u uw account beëindigen door contact met ons op te nemen. Indien u een proefabonnement of een betaald abonnement via een derde heeft ontvangen, moet u het toepasselijke betaalde abonnement via die derde annuleren.

3 Genieten van Spotify

Hier vindt u informatie over alle manieren waarop u van Spotify kunt genieten.

3.1 Service-opties

U kunt een beschrijving van onze service-opties op onze website vinden en we leggen u uit welke service-opties voor u beschikbaar zijn wanneer u een Spotify-account aanmaakt. Bepaalde opties worden u gratis aangeboden. Naar de Spotify-service waarvoor geen betaling vereist is, wordt verwezen als de ‘gratis service’. Andere opties vereisen betaling voordat u ze kunt gebruiken (de ‘betaalde abonnementen’). We kunnen ook speciale promotieplannen, lidmaatschappen of services aanbieden, waaronder aanbiedingen van producten en services van derden in combinatie met of via de Spotify-service. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de producten en services die door dergelijke derden worden aangeboden. We behouden ons het recht voor om door ons aangeboden abonnementen en promotie-aanbiedingen op elk moment te wijzigen, te beëindigen of anderszins aan te passen in overeenstemming met deze voorwaarden.

De onbeperkte service is mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers. We leggen u uit welke services voor u beschikbaar zijn wanneer u zich voor de services registreert. Indien u uw abonnement op de onbeperkte service annuleert, of indien uw abonnement op de onbeperkte service wordt onderbroken (bijvoorbeeld omdat u uw betalingsgegevens wijzigt), is het mogelijk dat u zich niet opnieuw kunt inschrijven voor de onbeperkte service. Houd er rekening mee dat de onbeperkte service in de toekomst kan worden stopgezet, waarna u niet langer betaalt voor de service.

Indien u een code, cadeaubon, vooruitbetaalde aanbieding of andere aanbiedingen heeft gekocht of ontvangen die door of in naam van Spotify werden geleverd of verkocht, voor toegang tot een betaald abonnement (de ‘code’), kunnen samen met de code voorgelegde afzonderlijke voorwaarden eveneens van toepassing zijn op uw toegang tot de service en stemt u volledig in met dergelijke voorwaarden. U kunt ook via een derde toegang tot een betaald abonnement aanschaffen. In dergelijke gevallen kunnen afzonderlijke voorwaarden die dergelijke derde hanteert van toepassing zijn op uw toegang tot de service, in aanvulling op de overeenkomsten.

3.2 Proefabonnementen

Van tijd tot tijd kunnen wij of anderen namens ons voor een bepaalde periode proefabonnementen voor betaalde abonnementen aanbieden, zonder betaling of aan een verminderd tarief (een ‘proefabonnement’). Spotify kan bepalen of u in aanmerking komt voor een proefabonnement, en een proefabonnement op elk moment intrekken of aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Voor sommige proefabonnementen hebben we uw betalingsgegevens nodig om het proefabonnement te beginnen. Door dergelijke gegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat we u automatisch het betaalde abonnement kunnen aanrekenen op de eerste dag na het einde van het proefabonnement, en dit op een maandelijkse herhalende basis of volgens een ander interval waar we u vooraf over informeren. INDIEN U DEZE KOSTEN NIET WILT, MOET U HET TOEPASSELIJKE BETAALDE ABONNEMENT ANNULEREN VOOR HET EINDE VAN HET PROEFABONNEMENT DOOR HIER TE KLIKKEN IN HET GEVAL DAT U HEEFT GETEKEND VOOR EEN PROEFABONNEMENT VIA SPOTIFY. IN HET GEVAL DAT U UW PROEFABONNEMENT HEEFT ONTVANGEN VIA EEN DERDE, MOET U HET TOEPASSELIJKE BETAALDE ABONNEMENT ANNULEREN VIA DE DERDE.

4 Betalingen, annuleringen en afkoeling

4.1 Facturering

U kunt een betaald abonnement rechtstreeks bij Spotify of via een derde kopen door (1) het abonnementsgeld vooraf te betalen op maandelijkse basis of volgens een ander periodiek terugkerend interval dat u voorafgaand aan uw aankoop is bekendgemaakt; of (2) door vooruitbetaling die u toegang geeft tot de Spotify-service voor een specifieke periode (‘vooruitbetaalde periode’).

Spotify kan de prijs voor betaalde abonnementen, met inbegrip van terugkerend abonnementsgeld, vooruitbetaalde periodes (voor periodes waarvoor nog niet is betaald), of codes van tijd tot tijd wijzigen, en zal u op voorhand informeren over elke prijswijziging en, indien van toepassing, u laten weten hoe u die wijzigingen kunt aanvaarden. Prijswijzigingen zullen van kracht worden aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, gaat u akkoord met de nieuwe prijs door de Spotify-service te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden. Indien u niet akkoord gaat met de prijswijziging, heeft u het recht om de wijziging te verwerpen door u voordat de prijswijziging van kracht wordt uit te schrijven voor het betaalde abonnement.

Indien u zich registreert voor een betaald abonnement, kunt u om gelijk welke reden of zonder reden van gedachten veranderen en binnen veertien (14) dagen vanaf de dag van uw registratie voor de desbetreffende service (de ‘afkoelingsperiode’) een volledige terugbetaling krijgen van alle betaalde gelden in overeenstemming met de volgende voorschriften:

 • Indien u zich registreert voor een proefabonnement, gaat u ermee akkoord dat de afkoelingsperiode voor het betaalde abonnement waarvoor u een proefabonnement ontvangt, veertien (14) dagen nadat u het proefabonnement start eindigt. Indien u het betaalde abonnement niet annuleert voordat het proefabonnement afloopt, verliest u uw herroepingsrecht en geeft u Spotify toestemming om de overeengekomen prijs elke maand automatisch in rekening te brengen totdat u het betaalde abonnement annuleert.

 • Indien u een betaald abonnement koopt zonder proefabonnement, geeft u Spotify het recht om de overeengekomen prijs elke maand automatisch in rekening te brengen totdat u het betaalde abonnement annuleert. U gaat ermee akkoord dat de afkoelingsperiode veertien (14) dagen na uw aankoop beschikbaar is, maar dat deze vervalt zodra u de Spotify-service in die periode gebruikt.

4.2 Hernieuwing; annulering

Tenzij uw betaalde abonnement als een vooruitbetaalde periode werd aangekocht, zal uw betaling aan Spotify of aan de derde via welke u het betaalde abonnement heeft aangekocht, automatisch worden vernieuwd aan het einde van de abonnementsperiode, tenzij u uw betaalde abonnement annuleert vóór het einde van de huidige abonnementsperiode door hier te klikken, in het geval dat u het betaalde abonnement via Spotify heeft gekocht, of in het geval dat u het betaalde abonnement via een derde heeft gekocht, door het betaalde abonnement via dergelijke derde te annuleren. De annulering zal van kracht worden op de dag na de laatste dag van de huidige abonnementsperiode, en u een downgrade krijgen tot de gratis service. Indien u uw betaalde abonnement via Spotify heeft gekocht en u uw betaling of betaalde abonnement annuleert, en/of een van de overeenkomsten beëindigt (1) nadat de afkoelingsperiode voorbij is (naargelang van toepassing) of (2) voorafgaand aan het einde van de huidige abonnementsperiode, zullen we reeds betaald abonnementsgeld niet terugbetalen. Indien u een volledige terugbetaling wenst te krijgen van alle gelden die zijn betaald voordat de afkoelingsperiode voorbij is, moet u contact opnemen met de dienst klantenondersteuning. Wanneer we een terugbetaling verwerken, zullen we bedragen terugbetalen volgens de methode die u voor de betaling heeft gebruikt.

Als u een betaald abonnement heeft gekocht met een code, zal uw abonnement automatisch worden beëindigd aan het einde van de periode die in de code wordt vermeld, of wanneer het vooruitbetaalde saldo niet voldoende is om te betalen voor de service. Indien u uw betaalde abonnement via een derde heeft aangekocht, moet u rechtstreeks bij die derde annuleren.

5 Gebruik van onze service

De Spotify-service en de inhoud zijn eigendom van Spotify of van de licentiegevers van Spotify. We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare toestemming om gebruik te maken van de Spotify-service, en een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare toestemming voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de inhoud (gezamenlijk de ‘toegang’ genoemd). Deze toegang zal van kracht blijven tot en tenzij deze door u of Spotify wordt beëindigd. U belooft en gaat ermee akkoord dat u de Spotify-service gebruikt voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik en dat u de Spotify-service of de inhoud niet zult verspreiden of overdragen. De Spotify-softwaretoepassingen en de inhoud worden niet aan u verkocht of overgedragen, en Spotify en zijn licentiegevers behouden het eigendomsrecht op alle exemplaren van de Spotify-softwaretoepassingen en inhoud, zelfs na installatie op uw pc's, mobiele telefoons, tablets, draagbare apparaten, luidsprekers en/of andere apparaten (‘apparaten’).

Alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo’s en domeinnamen van Spotify en alle andere functionaliteiten van het merk Spotify (‘merkkenmerken van Spotify’) zijn uitsluitend eigendom van Spotify of zijn licentiegevers. De overeenkomsten geven u geen enkel recht om merkkenmerken van Spotify te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

U gaat ermee akkoord om u te houden aan onze Richtlijnen voor gebruikers en de Spotify-service, de inhoud of om het even welk deel daarvan niet te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de overeenkomsten. Tenzij voor de rechten die uitdrukkelijk in de overeenkomsten aan u worden toegekend, kent Spotify u geen enkel recht, eigendomsrecht of belang in de Spotify-service of de inhoud toe.

Software van derden (bijvoorbeeld open-source softwarebibliotheken) die is opgenomen in de Spotify-service wordt u ter beschikking gesteld onder de licentievoorwaarden van de relevante softwarebibliotheek van derden zoals gepubliceerd in de help- of instellingensectie van onze desktop- en mobiele client en/of op onze website.

6 Toepassingen en apparaten van derden

De Spotify-service is geïntegreerd met of kan anderszins communiceren met toepassingen, websites en services van derden (‘toepassingen van derden’) en apparaten van derden om de Spotify-service voor u beschikbaar te maken. Deze toepassingen en apparaten van derden hebben mogelijk hun eigen algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleidsregels, en uw gebruik van deze toepassingen en apparaten van derden wordt beheerd door en valt onder dergelijke algemene voorwaarden en privacybeleidsregels. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Spotify het gedrag, de functies of de inhoud van toepassingen of apparaten van derden niet onderschrijft, en er niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor is, noch voor transacties die u mogelijk aangaat met de provider van dergelijke toepassingen en apparaten van derden, en evenmin garandeert Spotify de compatibiliteit of voortdurende compatibiliteit van de toepassingen en apparaten van derden met de service.

7 Door gebruikers aangemaakte inhoud

Spotify-gebruikers kunnen inhoud op de service publiceren, uploaden of er anderszins toe bijdragen (waaronder bijvoorbeeld foto’s, tekst, berichten, informatie, titels van afspeellijsten, beschrijvingen en compilaties en/of andere soorten inhoud) (‘gebruikersinhoud’). Voor alle duidelijkheid: ‘gebruikersinhoud’ omvat alle inhoud die in de Spotify Support Community wordt gepubliceerd, evenals in elk ander deel van de Spotify-service.

U belooft met betrekking tot de gebruikersinhoud die u op Spotify publiceert, (1) dat u eigenaar bent van of het recht heeft om dergelijke gebruikersinhoud te publiceren, en (2) dat dergelijke gebruikersinhoud, of het gebruik ervan door Spotify, zoals beschreven in de overeenkomsten, geen inbreuk vormt op de overeenkomsten, of op enige rechten vermeld in de Richtlijnen voor gebruikers, de toepasselijke wetgeving of intellectuele-eigendomsrechten, reclame-, persoonlijkheids- of andere rechten van anderen, noch dat deze enige suggestie wekt van verwantschap met of onderschrijving door Spotify of een artiest, groep, label, entiteit of persoon van u of uw gebruikersinhoud, zonder uitdrukkelijke toestemming van Spotify, dergelijke persoon of entiteit.

Spotify kan gebruikersinhoud controleren, evalueren of bewerken, maar is daar niet toe verplicht. In alle gevallen behoudt Spotify zich het recht voor om gebruikersinhoud voor gelijk welke reden of zonder reden, te verwijderen of te blokkeren, met inbegrip van gebruikersinhoud die, naar eigen goeddunken van Spotify, een inbreuk vormt op de overeenkomsten. Spotify kan deze maatregelen nemen zonder voorafgaande kennisgeving aan u of een derde. Wij zullen gebruikersinhoud volledig naar eigen goeddunken verwijderen of blokkeren, en we doen geen belofte om specifieke gebruikersinhoud te verwijderen of te blokkeren.

U alleen bent verantwoordelijk voor alle gebruikersinhoud die u publiceert. Spotify is niet verantwoordelijk voor gebruikersinhoud, en evenmin onderschrijven wij enige mening die vervat is in gebruikersinhoud. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WANNEER IEMAND EEN VORDERING INSTELT TEGEN SPOTIFY IN VERBAND MET GEBRUIKERSINHOUD DIE U HEEFT GEPUBLICEERD, U VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE LOKALE WETGEVING, SPOTIFY SCHADELOOS ZULT STELLEN EN VRIJWAREN VOOR EN TEGEN ALLE SCHADEVERGOEDINGEN, VERLIEZEN EN ONKOSTEN VAN OM HET EVEN WELKE AARD (MET INBEGRIP VAN REDELIJKE HONORARIA EN KOSTEN VOOR ADVOCATEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT DERGELIJKE VORDERING.

8 Rechten die u aan ons toekent

Rekening houdend met de rechten die op grond van de overeenkomsten aan u worden toegekend, kent u aan ons het recht toe (1) om de Spotify-service toe te staan de processor, bandbreedte en opslaghardware van uw apparaat te gebruiken om de werking van de service mogelijk te maken, (2) om u reclame en andere informatie te verstrekken, en (3) om onze zakenpartners toe te staan hetzelfde te doen. In elk deel van de Spotify-service kan de inhoud waartoe u toegang heeft, waaronder de selectie en plaatsing ervan, worden beïnvloed door commerciële overwegingen, met inbegrip van overeenkomsten die Spotify aangaat met derden. Sommige inhoud die in licentie is gegeven, is verstrekt, wordt gemaakt of anderszins beschikbaar wordt gesteld door Spotify (bijvoorbeeld podcasts), kan reclame bevatten als onderdeel van de inhoud. De Spotify-service stelt u dergelijke inhoud ongewijzigd ter beschikking.

Indien u aan Spotify feedback, ideeën of suggesties geeft in verband met de Spotify-service of inhoud (‘feedback’), erkent u dat de feedback niet vertrouwelijk is en dat u Spotify het recht geeft om die feedback zonder beperking en zonder betaling aan u te gebruiken. Feedback wordt beschouwd als een vorm van gebruikersinhoud.

U verleent Spotify een niet-exclusieve, overdraagbare, sub-licentieerbare, royaltyvrije, eeuwigdurende (of, in jurisdicties waar dit niet is toegestaan, voor een termijn gelijk aan de duur van de overeenkomsten plus twintig (20) jaar), onherroepelijke, volledig betaalde en wereldwijde licentie voor het gebruiken, reproduceren, publiek beschikbaar maken (bijvoorbeeld uitvoeren of tonen), publiceren, vertalen, wijzigen, er afgeleide werken van maken en verspreiden van uw gebruikersinhoud in verband met de service via elk mogelijk medium, alleen of in combinatie met andere inhoud of materialen, op elke manier en met alle middelen, methoden of technologieën, ongeacht of deze nu bekend zijn of hierna worden uitgevonden. Behalve de rechten die hierin uitdrukkelijk worden toegekend, behoudt u alle eigendomsrechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten, op de gebruikersinhoud. Waar van toepassing en toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, gaat u er ook mee akkoord af te zien van elk ‘moreel recht’ of gelijkaardige rechten, zoals uw recht om te worden erkend als de auteur van gebruikersinhoud, met inbegrip van feedback, en uw recht om bezwaar te maken tegen minachtende behandeling van dergelijke gebruikersinhoud.

9 Richtlijnen voor gebruikers

Spotify respecteert intellectuele-eigendomsrechten en verwacht van u hetzelfde. We hebben een paar basisregels opgesteld die u moet volgen bij uw gebruik van de service, om ervoor te zorgen dat iedereen van Spotify kan blijven genieten. U moet deze regels volgen en andere gebruikers aanmoedigen hetzelfde te doen. Het volgende wordt om geen enkele reden toegestaan:

 1. het kopiëren, verspreiden, reproduceren, ‘rippen’, opnemen, overdragen, uitvoeren voor of tonen aan publiek, uitzenden of beschikbaar maken aan het publiek van enig deel van de Spotify-service of de inhoud, of elk ander gebruik van de Spotify-service of de inhoud dat niet uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de overeenkomsten of de toepasselijke wetgeving, of dat anderszins inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten (zoals copyright) in de Spotify-service of de inhoud of een deel ervan;
 2. gebruikmaken van de Spotify-service om lokale bestanden te importeren of te kopiëren als u niet het wettelijke recht heeft deze op deze manier te importeren of te kopiëren;
 3. het op een of andere manier overdragen van kopieën van gecachete inhoud van een toegestaan apparaat naar een ander apparaat;
 4. reverse engineering, decompileren, demonteren, aanpassen of aanmaken van afgeleide werken op basis van de Spotify-service, inhoud of een deel ervan, tenzij voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. [Indien de toepasselijke wetgeving toestaat om een onderdeel van de Spotify-service of de inhoud te decompileren wanneer dit nodig is om de informatie te verkrijgen die nodig is om een ​onafhankelijk programma te maken dat met de Spotify-service of met een ander programma kan werken, mag de informatie die u uit dergelijke activiteiten verkrijgt (a) alleen worden gebruikt voor dit doel, (b) niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Spotify worden bekendgemaakt of gecommuniceerd aan een derde aan wie het niet nodig is om deze informatie bekend te maken of te communiceren uit hoofde van dit doel, en (c) niet worden gebruikt om software of services te creëren die in wezen vergelijkbaar zijn met enig deel van de Spotify-service of de inhoud];
 5. het omzeilen van enige technologie die wordt gebruikt door Spotify, zijn licentiegevers of een derde om de inhoud of de service te beschermen;
 6. het verkopen, verhuren, in sublicentie geven of leasen van enig deel van de Spotify-service of de inhoud;
 7. het omzeilen van territoriale beperkingen die zijn ingesteld door Spotify of zijn licentiegevers;
 8. het kunstmatig verhogen van de afspeeltelling of het anderszins manipuleren van de service door (i) een bot, script of ander geautomatiseerd proces te gebruiken; (ii) het verstrekken of aanvaarden van enige vorm van compensatie (financieel of anderszins), of (iii) enig andere middel;
 9. het verwijderen of wijzigen van enig copyright, handelsmerk of andere kennisgevingen van intellectuele eigendom die vervat zijn in of worden geleverd via de Spotify-service (inclusief met als doel het verbergen of wijzigen van enige aanwijzing van eigendom of herkomst van de inhoud);
 10. het omzeilen of blokkeren van reclame in de Spotify-service of het maken of verspreiden van hulpmiddelen die zijn ontworpen om reclame in de Spotify-service te blokkeren
 11. het verstrekken van uw wachtwoord aan een andere persoon of het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord van een andere persoon;
 12. de Spotify-service ‘crawlen’ of anderszins gebruikmaken van geautomatiseerde middelen (met inbegrip van bots, scrapers en spiders) om informatie van Spotify of de Spotify-service te bekijken, te openen of te verzamelen;
 13. het verkopen van een gebruikersaccount of afspeellijst, of anderszins aanvaarden van enige vergoeding, al dan niet financieel, om de naam van een account of afspeellijst, of de inhoud vervat in een account of afspeellijst te beïnvloeden; of
 14. het kunstmatig promoten van inhoud door geautomatiseerde middelen of anderszins.

Respecteer Spotify, de eigenaars van de inhoud en andere gebruikers van de Spotify-service. Neem geen deel aan enige activiteit, publiceer geen gebruikersinhoud of registreer en/of gebruik geen gebruikersnaam op basis van materiaal dat:

 1. aanstootgevend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, bedreigend of obsceen is;
 2. illegaal is of bedoeld is om een ​illegale daad te promoten of te plegen, waaronder schendingen van intellectuele-eigendomsrechten, privacyrechten of eigendomsrechten van Spotify of een derde;
 3. uw wachtwoord bevat of met opzet het wachtwoord bevat van een andere gebruiker of met opzet persoonsgegevens van derden bevat of is bedoeld om dergelijke persoonsgegevens te verkrijgen;
 4. schadelijke inhoud bevat zoals malware, Trojaanse paarden of virussen, of anderszins de toegang van gebruikers tot de service verhindert;
 5. bedoeld is om andere gebruikers lastig te vallen of te pesten;
 6. u uitgeeft voor of een verkeerde voorstelling geeft van uw verwantschap met een andere gebruiker, persoon of entiteit, of die anderszins frauduleus, vals, bedrieglijk of misleidend is;
 7. de verzending inhoudt van ongevraagde massamailings of andere vormen van spam (‘spam’), junkmail, kettingbrieven of iets soortgelijks;
 8. commerciële of verkoopactiviteiten omvat, zoals reclame, promoties, prijsvragen, sweepstakes of piramidesystemen, die niet uitdrukkelijk door Spotify zijn toegestaan;
 9. linkt naar, verwijst naar of anderszins commerciële producten of diensten promoot, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan​ door Spotify;
 10. de Spotify-service verhindert of verstoort, ermee knoeit, er inbreuk op pleegt, of probeert te toetsen, scannen of testen op kwetsbaarheden in de service of de computersystemen, het netwerk, de gebruiksregels van Spotify of van de beveiligingscomponenten of verificatiemaatregelen van Spotify of andere beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn op de service, de inhoud of een deel ervan; of
 11. in strijd is met de overeenkomsten, zoals bepaald door Spotify.

U erkent en gaat ermee akkoord dat het plaatsen van gebruikersinhoud die deze Richtlijnen voor gebruikers schendt (of waarvan Spotify redelijkerwijs van oordeel is dat de inhoud deze Richtlijnen voor gebruikers schendt) kan leiden tot onmiddellijke beëindiging of schorsing van uw Spotify-account. U gaat er ook mee akkoord dat Spotify uw gebruikersnaam kan terugeisen wanneer dit redelijk is, zoals wanneer u de overeenkomsten heeft geschonden.

Denk goed na over hoe u de Spotify-service gebruikt en wat u deelt. De Spotify-service omvat sociale en interactieve functies, waaronder de mogelijkheid om gebruikersinhoud te publiceren, inhoud te delen en bepaalde informatie over uzelf openbaar te maken. Vergeet niet dat gedeelde informatie of publieke informatie door andere gebruikers op Spotify kan worden gebruikt of verder kan worden gedeeld op Spotify of op het internet. Gebruik Spotify daarom voorzichtig en wees u bewust van uw accountinstellingen. Spotify draagt geen verantwoordelijkheid voor uw keuze om materiaal op de service te plaatsen.

Uw wachtwoord beschermt uw gebruikersaccount, en u alleen bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw wachtwoord. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor al het gebruik (inclusief ongeoorloofd gebruik) van uw gebruikersnaam en wachtwoord op de service. Als uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren raakt of gestolen wordt, of indien u denkt dat een derde ongeautoriseerde toegang heeft verkregen tot uw account, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en uw wachtwoord zo snel mogelijk wijzigen.

10 Inbreuk en gebruikersinhoud melden

Spotify respecteert de rechten van houders van intellectuele-eigendomsrechten. Raadpleeg, indien u van oordeel bent dat enige inhoud een inbreuk vormt op uw intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten, het beleid van Spotify inzake copyright. Wanneer Spotify via de door Spotify verstrekte formulieren door een copyrighthouder op de hoogte wordt gesteld dat enige inhoud een inbreuk vormt op een copyright, kan Spotify naar eigen goeddunken dergelijke inhoud van de service verwijderen, of andere stappen ondernemen die Spotify gepast acht, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker of de andere partij die dergelijke inhoud heeft geleverd of gepubliceerd. Indien dergelijke gebruiker of andere partij van oordeel is dat de inhoud geen inbreuk maakt, kan hij of zij in bepaalde omstandigheden een tegenvordering indienen bij Spotify met een verzoek om de verwijderde inhoud te herstellen, een verzoek dat Spotify naar eigen goeddunken al dan niet zal inwilligen.

Indien u van oordeel bent dat enige inhoud niet voldoet aan de Richtlijnen voor gebruikers, kunt u ons kennisgevingsformulier invullen.

11 Beperkingen en wijzigingen inzake de service

Spotify zal redelijke inspanningen leveren om de Spotify-service operationeel te houden. Bepaalde technische problemen, onderhoudswerkzaamheden of tests, of updates die nodig zijn naar aanleiding van wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving, kunnen echter van tijd tot tijd resulteren in tijdelijke onderbrekingen. Spotify behoudt zich het recht voor om periodiek en op elk gewenst moment, zo mogelijk met voorafgaande kennisgeving, functies of functionaliteiten van de Spotify-service tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, zonder aansprakelijkheid jegens u, behalve waar dit wettelijk verboden is, om geldige redenen zoals in geval van feitelijke onderbreking, wijziging of beëindiging van de Spotify-service of een functie of functionaliteit daarvan, of de noodzaak om de bestaande functies of functionaliteiten te repareren, te onderhouden of te verbeteren, of om nieuwe functies of functionaliteiten aan de service toe te voegen, of om wetenschappelijke en technologische innovaties te implementeren, of om de bruikbaarheid of de veiligheid van de service te garanderen en om wettelijke en reglementaire redenen.

Niettegenstaande het voorgaande, zal Spotify, indien u vooruitbetalingen heeft gedaan voor betaalde abonnementen die Spotify permanent stopzet vóór het einde van de vooruitbetaalde periode (gedefinieerd in het artikel Betalingen, annuleringen en afkoeling), u de vooruitbetaalde bedragen voor de vooruitbetaalde periode terugbetalen na dergelijke stopzetting. U begrijpt, gaat ermee akkoord en aanvaardt dat Spotify redelijke inspanningen zal leveren, hoewel het hiertoe niet verplicht is, om de service te onderhouden, te ondersteunen, te upgraden of te updaten, of om alle of enige specifieke inhoud via de service aan te bieden. Spotify en/of de eigenaars van inhoud kunnen dergelijke inhoud van tijd tot tijd zonder kennisgeving verwijderen. Dit artikel zal worden afgedwongen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

12 Merkaccounts

Wanneer u een Spotify-account aanmaakt namens een bedrijf, organisatie, entiteit of merk (een ‘merk’ genaamd, en dergelijke account een ‘merkaccount’ genaamd), zijn de begrippen ‘u’ en ‘uw’, zoals gebruikt in de overeenkomsten, van toepassing op u en het merk. Wanneer u een merkaccount aanmaakt, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om alle toestemmingen en licenties te verlenen die in de overeenkomsten worden vermeld, en om het merk aan de overeenkomsten te verbinden.

Een merk mag gebruikers volgen, afspeellijsten maken en delen, op voorwaarde dat het merk geen handeling stelt die een onderschrijving of commerciële relatie suggereert tussen het merk en de gevolgde gebruiker, artiest, liedjesschrijver of een andere persoon, tenzij het merk zelfstandig de rechten heeft verkregen om dergelijke onderschrijving te impliceren. Bovendien moeten merken naar onze gebruikers toe transparant zijn met betrekking tot het bekendmaken van eventuele onderschrijving van of vergoedingen verstrekt aan artiesten, liedjesschrijvers, gebruikers of andere partijen, en moeten zij zich houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes wanneer zij zich inlaten met de voornoemde praktijken.

13 Spotify Support Community

De Spotify Support Community is een plaats voor discussies en uitwisseling van informatie, tips en andere materialen met betrekking tot de Spotify-service. Door gebruik te maken van de Spotify Support Community gaat u akkoord met de Community-voorwaarden.

14 Klantenondersteuning

Voor klantenondersteuning en vragen met betrekking tot accounts en betalingen (‘verzoeken tot klantenondersteuning’), kunt u een vraag indienen bij onze afdeling klantenservice via het contactformulier in het gedeelte Over ons op onze website. We zullen redelijke inspanningen leveren om binnen een redelijke termijn te antwoorden op alle verzoeken tot klantenondersteuning, maar we beloven niet dat een verzoek tot klantenondersteuning binnen een bepaalde termijn zal worden beantwoord en/of dat we in staat zullen zijn om dergelijke verzoeken te beantwoorden.

U kunt ook een klacht indienen op het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform). U vindt het ODR-platform via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

15 Exportcontrole

De producten van Spotify kunnen onderhevig zijn aan de Amerikaanse wet- en regelgeving inzake controle op de uitvoer en wederuitvoer of soortgelijke wetgeving die van toepassing is in andere jurisdicties, waaronder de Amerikaanse regelgeving inzake exportbeheer (‘EAR’, Export Administration Regulations) van het Amerikaanse ministerie van Handel, handelssancties en economische sancties van de Amerikaanse dienst voor controle op buitenlandse activa (‘OFAC’, Office of Foreign Assets Control) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en de Amerikaanse regelgeving inzake de internationale wapenhandel (‘ITAR’, International Traffic in Arms Regulations) van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. U garandeert (1) dat u niet gevestigd bent in enig land waartegen de Verenigde Staten een embargo hebben op goederen of anderszins economische sancties hebben toegepast; en (2) dat u geen geweigerde partij bent zoals gespecificeerd in enige toepasselijke wet- en regelgeving inzake uitvoer en wederuitvoer of soortgelijke wetgeving die van toepassing is in andere jurisdicties.

U gaat ermee akkoord alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake controle op de uitvoer en wederuitvoer, inclusief de EAR, en handelssancties en economische sancties uitgevaardigd door het OFAC en in het kader van de ITAR na te leven. U gaat er in het bijzonder mee akkoord geen enkel product, software of technologie (waaronder producten die afgeleid zijn van of gebaseerd zijn op dergelijke technologie) die u van Spotify ontvangt op grond van de overeenkomsten, rechtstreeks noch onrechtstreeks, te verkopen, uit te voeren, weder uit te voeren, over te dragen, om te leiden of er anderszins over te beschikken aan of naar elke bestemming, entiteit of persoon waarop een verbod van toepassing is op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving van de Verenigde Staten of van enige andere jurisdictie, zonder de voorafgaande toestemming van de bevoegde overheidsinstellingen, zoals vereist door die wet- en regelgeving.

16 Duur en beëindiging

De overeenkomsten blijven op u van toepassing totdat deze door u of door Spotify worden beëindigd. U erkent echter en gaat ermee akkoord dat de eeuwigdurende licentie die u heeft verleend in verband met gebruikersinhoud, met inbegrip van feedback, onherroepelijk is en daarom blijft gelden na afloop of beëindiging van de overeenkomsten, ongeacht de reden ervan. Spotify kan de overeenkomsten op elk moment beëindigen, of uw toegang tot de Spotify-service opschorten, ook in geval van feitelijk of vermoedelijk ongeautoriseerd gebruik van de Spotify-service en/of inhoud, het niet naleven van de overeenkomsten, of wanneer wij services en/of inhoud intrekken of verwijderen (in welk geval we u redelijk van tevoren een kennisgeving zullen sturen). Indien u of Spotify de overeenkomsten beëindigt, of wanneer Spotify uw toegang tot de Spotify-service opschort, gaat u ermee akkoord dat Spotify niet aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn jegens u en dat Spotify geen enkel bedrag dat u reeds heeft betaald, zal terugbetalen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. U kunt de overeenkomsten op elk moment beëindigen. Voor meer informatie over hoe u uw Spotify-account kunt beëindigen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier van de klantenservice dat beschikbaar is op de pagina Over ons. Dit artikel zal worden afgedwongen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Artikels 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 en 24 hierin, evenals alle andere artikels van de overeenkomsten die, expliciet of door de aard ervan, van kracht moeten blijven, zelfs na beëindiging van de overeenkomsten, zullen na de beëindiging van kracht blijven.

17 Garantiebepaling

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE SPOTIFY-SERVICE WORDT VERSTREKT IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT EN BESCHIKBAAR IS, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDEN. SPOTIFY EN ALLE EIGENAARS VAN INHOUD DOEN GEEN VERKLARINGEN EN WIJZEN ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT BEVREDIGENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. NOCH SPOTIFY, NOCH ENIGE EIGENAAR VAN INHOUD GARANDEERT DAT DE SPOTIFY-SERVICE VRIJ IS VAN MALWARE OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. DAARNAAST GEEFT SPOTIFY GEEN VERKLARINGEN, NOCH GARANTIES OF ONDERSCHRIJVINGEN MET BETREKKING TOT, NOCH AANVAARDT HET VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TOEPASSINGEN VAN DERDEN (OF DE INHOUD ERVAN), GEBRUIKERSINHOUD, APPARATEN OF ANDERE PRODUCTEN OF SERVICES DIE WORDEN GEADVERTEERD, GEPROMOOT OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE OP OF VIA DE SPOTIFY-SERVICE OF EEN GELINKTE WEBSITE, OF DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME VOORKOMEN, EN SPOTIFY IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR TRANSACTIES TUSSEN U EN EXTERNE LEVERANCIERS VAN HET VOORNOEMDE.

GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN SPOTIFY HEEFT VERKREGEN, ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN NAMENS SPOTIFY. TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE SPOTIFY-SERVICE, KUNT U TOEGANG KRIJGEN TOT FUNCTIONALITEIT DIE EXPLICIETE INHOUD FILTERT, MAAR ONDANKS UW GEBRUIK VAN DEZE FUNCTIONALITEIT KAN HET ZIJN DAT U NOG STEEDS EXPLICIETE INHOUD VOORGESCHOTELD KRIJGT EN U MAG ER NIET OP VERTROUWEN DAT DERGELIJKE FUNCTIONALITEIT ALLE EXPLICIETE INHOUD ZAL FILTEREN.

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE, ZAL NIETS IN DIT ARTIKEL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SPOTIFY BEPERKEN IN GEVAL VAN VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE NIET-NAKOMING OF ONVOLDOENDE NAKOMING VAN ZIJN ESSENTIËLE VERPLICHTINGEN VOOR HET VERLENEN VAN DE SERVICE OP GROND VAN DE OVEREENKOMSTEN. DIT ARTIKEL GELDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

DIT ARTIKEL HEEFT GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT.

18 Beperking

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR ENIG PROBLEEM OF ONTEVREDENHEID MET DE SPOTIFY-SERVICE BESTAAT UIT HET DE-INSTALLEREN VAN SPOTIFY-SOFTWARE EN HET STOPPEN MET UW GEBRUIK VAN DE SPOTIFY-SERVICE. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT SPOTIFY GEEN VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID HEEFT DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET TOEPASSINGEN VAN DERDEN OF DE INHOUD ERVAN DIE TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD VIA OF IN VERBAND MET DE SPOTIFY-SERVICE, EN DAT TERWIJL UW RELATIE MET DERGELIJKE TOEPASSINGEN VAN DERDEN KAN WORDEN BEHEERD DOOR AFZONDERLIJKE OVEREENKOMSTEN MET DEZE DERDEN, UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL MET BETREKKING TOT SPOTIFY VOOR ENIGE PROBLEMEN OF ONTEVREDENHEID MET TOEPASSINGEN VAN DERDEN OF DE INHOUD ERVAN, BESTAAT UIT HET DE-INSTALLEREN EN/OF STOPPEN MET UW GEBRUIK VAN DERGELIJKE TOEPASSINGEN VAN DERDEN.

IN GEEN GEVAL ZIJN SPOTIFY, ZIJN VERTEGENWOORDIGERS, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, AGENTEN, BESTUURDERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, OPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK VOOR:

(1) ENIG VERLIES OF SCHADE (MET INBEGRIP VAN INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, IMMATERIËLE OF GEVOLGSCHADE) DIE NIET KAN WORDEN VOORZIEN. VERLIES OF SCHADE KAN WORDEN VOORZIEN WANNEER HET GEEN TWIJFEL LIJDT DAT DE OORZAAK ERVAN ZICH ZAL VOORDOEN, OF INDIEN OP HET MOMENT DAT HET CONTRACT WERD AANGEGAAN, BEIDE PARTIJEN ERVAN OP DE HOOGTE WAREN DAT DIT ZICH ZOU KUNNEN VOORDOEN;
(2) ENIG:
(A) VERLIES VAN GEBRUIK;
(B) VERLIES VAN GEGEVENS;
(C) VERLIES VAN ZAKEN;
(D) VERLIES VAN WINST; OF
(E) SCHADE AAN APPARATEN, VOOR ZOVER U DERGELIJKE SCHADE HAD KUNNEN VOORKOMEN DOOR HET VOLGEN VAN ONS ADVIES OM UPDATES TE INSTALLEREN VOOR DE SERVICES OF INHOUD, OF WANNEER DERGELIJKE SCHADE WORDT VEROORZAAKT DOOR HET NIET CORRECT VOLGEN VAN DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES, OF DOORDAT U NIET BESCHIKT OVER EEN APPARAAT DAT VOLDOET AAN DE MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN DIE WIJ VERMELDEN,

IN ALLE GEVALLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SPOTIFY-SERVICE, APPARATEN, TOEPASSINGEN VAN DERDEN OF INHOUD VAN TOEPASSINGEN VAN DERDEN, ONGEACHT DE RECHTSTHEORIE, ONGEACHT OF SPOTIFY WERD VERWITTIGD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE, EN ZELFS WANNEER EEN RECHTSMIDDEL ONTOEREIKEND IS IN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN;

(3) TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE SPOTIFY-SERVICE, TOEPASSINGEN VAN DERDEN OF INHOUD VAN TOEPASSINGEN VAN DERDEN, DIE DE BEDRAGEN OVERSCHRIJDT DIE U AAN SPOTIFY HEEFT BETAALD TIJDENS DE VOORAFGAANDE TWAALF MAANDEN; OF

(4) NIET-NAKOMING OF ONVOLDOENDE NAKOMING OF LAATTIJDIGE NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE OVEREENKOMSTEN DOOR OVERMACHT OF OM EEN REDEN DIE NIET REDELIJKERWIJS KAN WORDEN VERWACHT OF BUITEN DE REDELIJKE CONTROLE VAN SPOTIFY LIGT.

Niets in de overeenkomsten sluit de aansprakelijkheid van Spotify uit of beperkt deze voor fraude, onjuiste weergave, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, en, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, door zijn grove nalatigheid.

DIT ARTIKEL GELDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. U KUNT RECHTEN HEBBEN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IN UW JURISDICTIE, DIE VOORZIET IN ANDERE RECHTSMIDDELEN DAN DE HIERBOVEN VERMELDE.

19 Rechten van derden

U erkent en gaat ermee akkoord dat de eigenaars van de inhoud en bepaalde distributeurs (zoals providers van app stores) de beoogde begunstigden van de overeenkomsten zijn en deze het recht hebben de overeenkomsten rechtstreeks jegens u af te dwingen. Behalve zoals uiteengezet in dit artikel, zijn de overeenkomsten niet bedoeld om rechten te verlenen aan anderen buiten u en Spotify, en de overeenkomsten zullen in geen geval rechten ten behoeve van derden creëren. Bovendien zijn de rechten van beëindiging, intrekking of akkoord met wijzigingen, afstandsverklaringen of schikkingen inzake de overeenkomsten niet onderworpen aan de instemming van een andere persoon.

Wanneer u de toepassing heeft gedownload van de Apple, Inc. (‘Apple’) App Store of wanneer u de toepassing gebruikt op een iOS-apparaat, erkent u dat u de volgende kennisgeving met betrekking tot Apple heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Deze overeenkomst bestaat alleen tussen u en Spotify, niet met Apple, en Apple is niet verantwoordelijk voor de service of de inhoud ervan. Apple heeft geen enkele verplichting om diensten inzake onderhoud of ondersteuning te verlenen met betrekking tot de service. In het geval dat de service niet voldoet aan een geldende garantie, kunt u Apple op de hoogte brengen en zal Apple de toepasselijke aankoopprijs voor de toepassing aan u terugbetalen; en Apple heeft, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de service. Apple is niet verantwoordelijk voor het behandelen van vorderingen van u of een derde met betrekking tot de service of uw bezit en/of gebruik van de service, waaronder: (1) vorderingen inzake productaansprakelijkheid; (2) vorderingen met betrekking tot het feit dat de service niet voldoet aan een toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; en (3) vorderingen die voortvloeien uit de wetgeving inzake consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderzoek naar, de verdediging, de schikking en de kwijting van een vordering van een derde met betrekking tot het feit dat de service en/of uw bezit en gebruik van de toepassing een inbreuk vormen op de intellectuele-eigendomsrechten van die derde. U gaat ermee akkoord om alle toepasselijke voorwaarden van derden na te leven bij het gebruiken van de service. Apple, en de dochterondernemingen van Apple, zijn derden-begunstigden van deze overeenkomst, en bij uw aanvaarding van deze overeenkomst zal Apple het recht hebben (en geacht worden het recht te hebben aanvaard) om deze overeenkomst jegens u af te dwingen als derde-begunstigde van deze overeenkomst. Hierbij verklaart en garandeert u dat (1) u zich niet bevindt in een land dat onderhevig is aan een embargo van de Amerikaanse overheid of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat ‘terrorisme steunt’; en (2) u niet op een lijst staat van de Amerikaanse overheid van verboden of beperkte partijen.

20 Volledige overeenkomst

Behalve zoals vermeld in dit artikel of zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen u en Spotify, bevatten de overeenkomsten alle voorwaarden en bepalingen die zijn overeengekomen tussen u en Spotify en vervangen deze alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomsten, zowel schriftelijke als mondelinge.

Houd er echter rekening mee dat bepaalde aspecten van uw gebruik van de Spotify-service beheerd kunnen worden door aanvullende overeenkomsten. Dat omvat, bijvoorbeeld, toegang tot de Spotify-service door middel van een cadeaubon, een gratis proefabonnement of een proefabonnement met korting, of samen met andere services. Wanneer u een aanbod krijgt voor dergelijk gebruik, zult u daarvoor een aanvullende overeenkomst krijgen, en krijgt u misschien de kans om akkoord te gaan met aanvullende voorwaarden. Sommige van deze aanvullende voorwaarden staan vermeld op de website van Spotify. In geval van een onverenigbaar conflict tussen aanvullende voorwaarden en deze voorwaarden zullen de aanvullende voorwaarden voorrang hebben.

21 Scheidbaarheid, verklaring van afstand en interpretatie

Tenzij anderszins vermeld in de overeenkomsten, zal indien enige bepaling van de overeenkomsten om gelijk welke reden of in gelijk welke mate ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele manier van invloed zijn op de overige bepalingen van de overeenkomsten, of deze op geen enkele manier ongeldig of niet-afdwingbaar maken, en de toepassing van die bepaling zal worden afgedwongen voor zover toegestaan door de wet.

Elk verzuim van Spotify of een derde-begunstigde om de overeenkomsten of enige bepaling daarvan af te dwingen, zal geen verklaring van afstand inhouden van Spotify of de toepasselijke derde-begunstigde om dat recht uit te oefenen.

Zoals gebruikt in deze voorwaarden impliceren de woorden ‘inclusief’, ‘met inbegrip van’, ‘waaronder’ en variaties daarop dat deze worden gevolgd door de woorden ‘zonder beperking’.

22 Toewijzing

Spotify kan de overeenkomsten en zijn rechten op grond van de overeenkomsten, geheel of gedeeltelijk toewijzen, en Spotify kan zijn verplichtingen op grond van de overeenkomsten delegeren. U kunt de overeenkomsten niet toewijzen, geheel noch gedeeltelijk, noch uw rechten op grond van de overeenkomsten aan een derde overdragen of in sublicentie geven.

23 Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om Spotify schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle schade, verliezen en onkosten van elke aard (met inbegrip van redelijke honoraria en onkosten voor advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met: (1) uw schending van de overeenkomsten of een ervan; (2) gebruikersinhoud die u publiceert of waar u anderszins toe bijdraagt; (3) elke activiteit waar u aan deelneemt op of via de Spotify-service; en (4) uw overtreding van een wet of de rechten van een derde.

24 Rechtskeuze, verplichte arbitrage en plaats

24.1 Toepasselijk recht / jurisdictie

Tenzij anderszins vereist door een dwingende wet van een lidstaat van de Europese Unie of enige andere jurisdictie, zijn de overeenkomsten (en alle niet-contractuele geschillen/vorderingen die daaruit voortvloeien of in verband daarmee) onderworpen aan de wetten van de staat of het land die hieronder worden vermeld, ongeacht de keuze of tegenstrijdigheden tussen rechtsprincipes.

Verder gaan u en Spotify akkoord met de jurisdictie van de rechtbanken die hieronder worden vermeld om elk geschil, vordering of onenigheid te beslechten die voortvloeit uit of in verband met de overeenkomsten (en alle niet-contractuele geschillen/vorderingen die daaruit voortvloeien of in verband daarmee). (In sommige gevallen zal die jurisdictie ‘exclusief’ zijn, wat betekent dat geen rechtbank van een ander land over de zaak zal kunnen oordelen of er jurisdictie over zal hebben. In andere gevallen is de jurisdictie ‘niet-exclusief’, wat betekent dat rechtbanken van andere landen er wel eveneens jurisdictie over kunnen hebben. Dit wordt ook aangegeven in de tabel.)

Land Rechtskeuze Jurisdictie
Andorra, Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Indonesië, Ierland, Israël, Italië, Japan, Liechtenstein, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Polen, Roemenië, Singapore, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland, Taiwan, Thailand, Vietnam Zweden Exclusief; rechtbanken van Zweden
Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongkong, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Filipijnen, Portugal, Slowakije, Spanje, Turkije Wetgeving van Zweden Niet-exclusief; rechtbanken van Zweden
Brazilië Wetgeving van Brazilië Exclusief; staats- en federale rechtbanken van São Paulo, staat van São Paulo, Brazilië
Canada Niet van toepassing op inwoners van Quebec: Wetgeving van de provincie Ontario

Inwoners van Quebec: Wetgeving van de provincie Quebec, Canada
Niet van toepassing op inwoners van Quebec: Exclusief, anders dan ten behoeve van de tenuitvoerlegging van beslissingen; rechtbanken van Ontario, Canada

Inwoners van Quebec: Rechtbanken van Quebec, Canada
Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay De staat Californië, Verenigde Staten Exclusief; staats- en federale rechtbanken van San Francisco County, Californië of New York in de staat New York
Verenigd Koninkrijk Wetgeving van Engeland en Wales Exclusief; rechtbanken van Engeland en Wales in Londen, Engeland

24.2 VRIJWARING VAN GROEPSVORDERINGEN

WAAR TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GAAN U EN SPOTIFY ERMEE AKKOORD DAT BEIDE PARTIJEN VORDERINGEN MOGEN INSTELLEN TEGEN DE ANDER, MAAR ALLEEN IN UW OF ZIJN INDIVIDUELE HOEDANIGHEID EN NIET ALS EISER OF LID BIJ EEN COLLECTIEVE VORDERING OF GROEPSVORDERING. Tenzij zowel u als Spotify ermee akkoord gaan, kan geen arbiter of rechter de vorderingen van meer dan één persoon samenvoegen of anderszins oordelen over een vorm van collectieve vordering of groepsvordering.

24.3 ARBITRAGE

Wanneer u zich bevindt in, gevestigd bent in, kantoren heeft in of zaken doet in een jurisdictie waarin dit artikel 24.3 afdwingbaar is, zijn de volgende verplichte arbitragebepalingen op u van toepassing:

24.3.1 Geschillenbeslechting en arbitrage

Zowel u als Spotify gaan ermee akkoord dat alle geschillen, vorderingen of onenigheden tussen u en Spotify die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomsten of uw relatie met Spotify als gebruiker van de service (ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, onjuiste voorstelling van zaken of enige andere rechtstheorie, en ongeacht of de vorderingen ontstaan tijdens of na de beëindiging van de overeenkomsten) zullen worden beslecht door verplichte bindende individuele arbitrage. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak in een rechtbank. ER IS GEEN RECHTER OF JURY BIJ ARBITRAGE, EN EVALUATIE DOOR EEN RECHTBANK VAN EEN ARBITRAAL VONNIS IS BEPERKT. Er kan een meer beperkte inzage van stukken zijn dan in een rechtbank. De arbiter moet deze overeenkomst volgen en kan dezelfde schadevergoedingen en voorzieningen toekennen als een rechtbank (inclusief honoraria voor advocaten), behalve dat de arbiter geen declaratoire uitspraak kan doen of dwangmaatregel kan opleggen ten gunste van iemand buiten de partijen aan de arbitrage. Deze arbitragebepaling blijft na beëindiging van de overeenkomsten van kracht.

24.3.2 Uitzonderingen

Niettegenstaande het bovenstaande artikel 24.3.1, gaan zowel u als Spotify ermee akkoord dat niets hierin zal worden beschouwd als verklaring van afstand, uitsluiting of andere beperking van een van onze rechten, op elk moment, om (1) een individuele rechtszaak aan te spannen bij een lokale rechtbank, (2) rechtshandhavingsmaatregelen te zoeken via de toepasselijke federale, staats- of plaatselijke instanties waar dergelijke maatregelen beschikbaar zijn, (3) een dwangmaatregel te zoeken bij een rechtbank, of (4) om een rechtszaak aan te spannen in een rechtbank om inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten aan te pakken.

24.3.3 Arbitrageregels

Elk van beide partijen kan een arbitrageprocedure starten. Elke arbitrage tussen u en Spotify zal definitief worden beslecht op grond van de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel (de ‘ICC’) die op dat moment van kracht zijn (de ‘ICC-regels’), door een of meerdere arbiters die zijn aangewezen in overeenstemming met de ICC-regels, zoals aangepast door deze overeenkomsten, en zullen worden toegepast door het Internationale Arbitragehof van de ICC.

Elke arbitrage zal in de Engelse taal worden gevoerd en tenzij anderszins vereist door een dwingende wet van een lidstaat van de Europese Unie of een andere jurisdictie, zal de wet die bij arbitrage wordt toegepast de wet zijn van [de relevante staat of het land vermeld in artikel 24.1], zonder rekening te houden met de keuze van of tegenstrijdigheden tussen rechtsprincipes.

24.3.4 Moment van indiening

Elke arbitrage moet worden gestart door het indienen van een verzoek tot arbitrage binnen EEN (1) JAAR na de datum waarop de partij die de vordering indient voor het eerst kennis heeft van of redelijkerwijs kennis zou moeten hebben van de handeling, nalatigheid of het verzuim die aan de basis liggen van de vordering; en er zal geen recht zijn op verhaal voor een vordering die niet binnen die termijn is ingediend. Indien de toepasselijke wetgeving een beperking van een termijn van één jaar voor het indienen van vorderingen verbiedt, moet elke vordering binnen de kortste door de wet toegestane termijn worden ingediend.

24.3.5 Kennisgeving; verwerking

Een partij die van plan is om arbitrage te zoeken, moet eerst een schriftelijke kennisgeving van het geschil opsturen naar de andere partij, per aangetekende zending of via Federal Express (handtekening vereist), of in het geval dat we geen fysiek adres van u hebben, via elektronische post (de ‘kennisgeving’). Het adres van Spotify voor kennisgevingen is: (Spotify, t.a.v.: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, New York, New York 10007, USA). De kennisgeving moet (1) de aard en grond van de vordering of het geschil beschrijven; en (2) de specifieke verzochte maatregelen uiteenzetten (het ‘verzoek’). We gaan ermee akkoord om te goeder trouw inspanningen te leveren om de vordering in der minne te regelen, maar wanneer we geen overeenkomst bereiken binnen 30 dagen nadat de kennisgeving is ontvangen, kunt u of kan Spotify een arbitragezaak inleiden. Tijdens de arbitrage zal het bedrag van een aanbod tot schikking dat door u of door Spotify wordt gedaan, niet worden onthuld aan de arbiter totdat de arbiter een definitieve beslissing en toekenning uitspreekt, indien van toepassing. In het geval dat ons geschil uiteindelijk in uw voordeel wordt beslecht via arbitrage, zal Spotify u (1) het door de arbiter toegekende bedrag, indien van toepassing, (2) het laatste door Spotify schriftelijk aangeboden schikkingsbedrag ter regeling van het geschil voorafgaande aan de toekenning van de arbiter; of (3) $ 1.000,00 betalen, afhankelijk van welk bedrag het grootste is. Alle documenten en informatie die tijdens de arbitrage worden verstrekt, zullen strikt vertrouwelijk worden gehouden door de ontvanger en zullen niet worden gebruikt door de ontvanger voor andere doeleinden dan de arbitrage of de tenuitvoerlegging van de beslissing en toekenning van de arbiter, en mogen niet worden bekendgemaakt, behalve in vertrouwen aan personen die er voor dergelijke doeleinden kennis van moeten hebben, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Tenzij zoals vereist voor de tenuitvoerlegging van de beslissing en toekenning van de arbiter, zullen noch u, noch Spotify een publieke aankondiging doen of publiek commentaar geven of ruchtbaarheid geven met betrekking tot de arbitrage, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat de partijen in geschil zijn, het bestaan van de arbitrage of een beslissing of toekenning van de arbiter.

24.3.6 Wijzigingen

In het geval dat Spotify in de toekomst een wijziging in deze arbitragebepaling aanbrengt (anders dan een wijziging in het adres van Spotify voor kennisgevingen), kunt u dergelijke wijziging weigeren door binnen 30 dagen na de wijziging een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het adres van Spotify voor kennisgevingen, in welk geval uw account bij Spotify onmiddellijk zal worden beëindigd en deze arbitragebepaling, zoals van kracht onmiddellijk voorafgaand aan de wijzigingen die u verwerpt, van kracht zal blijven.

24.3.7 Afdwingbaarheid

Indien de vrijwaring van groepsvorderingen vermeld in artikel 24.2 niet afdwingbaar blijkt te zijn door arbitrage of wanneer een deel van dit artikel 24.3 ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt het volledige artikel 24.3 nietig en, in dergelijk geval, gaan de partijen ermee akkoord dat de exclusieve jurisdictie en plaats zoals beschreven in artikel 24.1 van toepassing zal zijn voor alle handelingen die voortvloeien uit of in verband met de overeenkomsten.

25 Contact met ons opnemen

Mocht u nog vragen hebben over de Spotify-service of de overeenkomsten, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice van Spotify door naar het gedeelte Over ons op onze website te gaan.

Hartelijk dank voor het lezen van onze voorwaarden. We hopen dat u geniet van Spotify!

Contracterende entiteit:
Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden
SE556703748501

© Spotify AB.