Voorwaarden van Premium for Family van Spotify®

Deze aanbieding (de "Familieplan aanbieding"), u aangeboden door Spotify (zoals aangegeven in de Gebruiksvoorwaarden van Spotify), biedt de houder van een primair account en maximaal vijf (5) subaccounts ("subaccounts") toegang tot de Spotify Premium Service (zoals aangegeven in de Gebruiksvoorwaarden van Spotify) vanaf het moment dat u een dergelijk account activeert door het insturen van uw betalingsgegevens en het betalen van de geadverteerde prijs. Door het indienen van uw betalingsgegevens, (i) geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw betalingsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid, en (ii) erkent en accepteert u de gebruiksvoorwaarden van Spotify en de algemene voorwaarden van deze familieplan speciale aanbieding. Alle accounthouders dienen op hetzelfde adres te wonen om voor het Premium for Family in aanmerking te komen.

Spotify cadeaukaarten kunnen niet gebruikt worden als geldige betaalmethode voor het Premium for Family. Als u op dit moment via een derde partij (zoals een telefoonaanbieder) een abonnement hebt op Spotify, kunt u geen gebruik maken van deze aanbieding. Als u besluit dat u geen betalende gebruiker van de Spotify Premium Service wilt blijven, moet u uw abonnement op de Premium Service annuleren door u aan te melden op uw Spotify-account en de aanwijzingen te volgen op de Account-pagina, of door hier te klikken en de instructies te volgen. Als de primaire accounthouder het Premium-abonnement annuleert, worden alle gekoppelde subaccounts omgezet in Spotify Free Service.

Er kan geen gebruik gemaakt worden van andere kortingen. Er zijn geen terugbetalingen of kredieten voor gedeeltelijke maandelijkse abonnementen. Mocht Spotify de maandelijkse vergoeding in de toekomst verhogen, dan zullen we u hierover informeren. Eventuele prijswijzigingen zullen van kracht worden vanaf het begin van de abonnementsperiode die volgt op de datum van de prijswijziging. Door de Spotify Service te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden, gaat u akkoord met de nieuwe prijs. De Spotify-service is mogelijk niet beschikbaar op bepaalde persoonlijke apparaten.

Spotify AB
Regeringsgatan 19, SE-111 53 Stockholm
Sweden
SE556703748501