Algemene voorwaarden van de Spotify® 90 dagen gratis proefaanbieding

Deze aanbieding (de “90 dagen gratis proefaanbieding”), die u wordt aangeboden door Spotify (zoals gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden van Spotify), geeft u toegang tot de Spotify Premium Service (zoals gedefinieerd in de gebruiksvoorwaarden van Spotify) voor een gratis proefperiode van negentig (90) dagen vanaf het moment dat u deze proefperiode activeert door uw betalingsgegevens op te geven (de “gratis proefperiode”). Door het indienen van uw betalingsgegevens, (i) gaat u akkoord met de 90 dagen gratis proefaanbieding, (ii) geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw betalingsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid, en (iii) erkent en accepteert u de gebruiksvoorwaarden van Spotify en de algemene voorwaarden van deze 90 dagen gratis proefaanbieding. Als u besluit dat u geen betalende gebruiker van de Spotify Premium Service wilt worden, dan moet u uw abonnement op de Premium Service annuleren door vóór het einde van uw gratis proefperiode in te loggen op uw Spotify-account en de annuleringsinstructies op te volgen. Zo niet, dan wordt u aan het einde van uw gratis proefperiode automatisch een betalende gebruiker van de Spotify Premium Service en zullen de abonnementskosten voor Spotify Premium elke maand automatisch van de door u opgegeven creditcard worden afgeschreven, totdat u uw abonnement op de Premium Service opzegt. Als u uw abonnement op de Premium Service na beëindiging van uw gratis proefperiode wenst te annuleren, dan kunt u dit doen door in te loggen op uw Spotify-account en de annuleringsinstructies op te volgen. Er zijn geen terugbetalingen of kredieten voor gedeeltelijke maandelijkse abonnementen. Mocht Spotify de maandelijkse vergoeding in de toekomst verhogen, dan zullen we u hierover informeren. Eventuele prijswijzigingen zullen van kracht worden vanaf het begin van de abonnementsperiode die volgt op de datum van de prijswijziging. Door de Spotify Service te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden, gaat u akkoord met de nieuwe prijs. U mag slechts eenmaal gebruik maken van deze 90 dagen gratis proefaanbieding. Als u geabonneerd bent op de Premium of Unlimited service of al eerder een gratis proefaanbieding hebt genomen, dan komt u niet in aanmerking voor deze 90 dagen gratis proefaanbieding. De Spotify-service is mogelijk niet beschikbaar op bepaalde persoonlijke apparaten.

Er is een beperkt aantal 90 dagen gratis proefaanbiedingen beschikbaar, zolang de voorraad strekt. Deze 90 dagen gratis proefaanbieding verloopt op de datum aangegeven in de advertentie, en moet vóór deze datum worden verzilverd. Spotify behoudt zich het recht voor om deze 90 dagen gratis proefaanbieding op elk gewenst moment en om welke reden dan ook voortijdig te beëindigen. Na een dergelijke beëindiging is Spotify niet verplicht om verdere 90 dagen gratis proefaanbiedingen te verzilveren.

© Spotify AB.