Spotify-gebruikersriglyne

Hallo! Welkom by die Spotify-gebruikersriglyne ("Gebruikersriglyne") wat van toepassing is op Spotify se webwerwe, toepassings en dienste wat verwys na hierdie gebruikersriglyne (die "Dienste"), insluitend toegang tot enige soort materiaal of inhoud wat deur daardie dienste beskikbaar gestel word ("Inhoud"). Hierdie gebruikersriglyne is ontwerp om te verseker dat die Dienste vir almal aangenaam bly. Inhoud moet, buiten hierdie gebruikersriglyne, aan die Spotify-platform se reëls ("Platformreëls") voldoen.

Ons kan hierdie gebruikersriglyne en die platformreëls van tyd tot tyd bywerk – u kan die jongste weergawe op ons webwerf vind.

Oortreding van die gebruikersriglyne of platformreëls kan lei tot die verwydering van enige inhoud of materiaal wat u tot die Dienste bygedra het en/of die beëindiging of opskorting van u rekening. Ons probeer om die Dienste breedweg aan almal beskikbaar te stel, maar u kan nie ons Dienste gebruik as ons u rekening voorheen op enige van ons Dienste beëindig het nie. Ons verbied ook pogings om vorige toepassingstappe te omseil, waaronder deur die skepping van nuwe rekeninge.

Die volgende word om hoegenaamd geen rede toegelaat met betrekking tot die Dienste en die materiaal of inhoud wat deur die Dienste, of enige deel daarvan, beskikbaar gestel word nie:

 1. Omgekeerde ontwikkeling, ontbinding, afbreking, wysiging of skepping van afgeleide werke, behalwe waar sodanige beperking uitdruklik deur toepaslike wetgewing verbied word. As toepaslike wetgewing u toelaat om enige gedeelte van die dienste of inhoud te ontbind waar nodig om die inligting te verkry wat nodig is om 'n onafhanklike program te skep wat saam met die Dienste of met 'n ander program bedryf kan word, mag die inligting wat u uit sulke aktiwiteite verkry (a) slegs gebruik word vir die voorafgaande doel, (b) nie bekendgemaak of gekommunikeer word sonder die voorafgaande skriftelike toestemming van Spotify aan enige derde party aan wie dit nie nodig is om bekend te maak of te kommunikeer om die doel te bereik nie, en (c) nie gebruik word om enige sagteware of diens te skep wat wesenlik ooreenstem met enige deel van die Dienste of die Inhoud nie;
 2. kopiëring, reprodusering, herverspreiding, "stroping", opneem, oordrag, uitvoer, opstelling, skakeling na of vertoning aan die publiek, uitsaai, of beskikbaarstelling aan die publiek, of enige ander gebruik wat nie uitdruklik toegelaat word kragtens die ooreenkomste of toepaslike wetgewing nie, of wat andersins intellektuele eiendomsreg skend;
 3. die invoer of kopiëring van enige plaaslike lêers waarvoor u nie die wettige reg het om op hierdie manier in te voer of te kopieer nie;
 4. oordrag op enige wyse van kopieë van die kasinhoud vanaf 'n gemagtigde toestel na enige ander toestel;
 5. "crawling" of "scraping", of dit per hand, of outomaties is, of anders deur enige geoutomatiseerde manier te gebruik (met insluiting van bots, scrapers, en spiders), om na inligting te kyk, toegang te kry, of inligting te versamel, of deur enige deel van die Dienste of Inhoud te gebruik om 'n masjien-leer model of KI-model op te lei, of om andersins Spotify-inhoud in 'n masjien-leer model of KI-model in te bou
 6. verkoop, verhuring, onderlisensiëring of ander monetisering, behalwe soos uitdruklik toegelaat volgens die Ooreenkomste;
 7. die verkoop van 'n gebruikersrekening of snitlys, of om andersins enige vergoeding, finansieel of andersins, te aanvaar of aan te bied om dit te aanvaar, om die naam van 'n rekening of speellys of die inhoud te beïnvloed wat in 'n rekening of speellys ingesluit is, of
 8. valse verhoging van speeltellings of volgtellings, valse bevordering van inhoud of ander manipulering, insluitend deur (i) enige robot, skrif of ander geoutomatiseerde proses te gebruik, (ii) enige vorm van vergoeding (finansieel of andersins) te bied of te aanvaar, of (iii) enige ander manier;
 9. omseiling van enige tegnologie wat deur Spotify, sy lisensiehouers of enige derde party gebruik word, insluitend enige territoriale of ander toegangsbeperkings tot inhoud wat deur Spotify of sy lisensiegewers toegepas word;
 10. omseiling of blokkering van advertensies of die skepping of verspreiding van nutsmiddels wat ontwerp is om advertensies te blokkeer;
 11. die verwydering of verandering van kennisgewings oor kopiereg, handelsmerke of ander intellektuele eiendom (insluitend met die doel om enige aanduidings van eienaarskap of bron te verdoesel of te verander);
 12. die verwydering of verandering van enige deel van die Dienste of Inhoud, behalwe as dit uitdruklik toegelaat word ingevolge die ooreenkomste, of in die geval van inhoud wat deur 'n ander gebruiker beskikbaar gestel word, met die uitdruklike toestemming van sodanige gebruiker; of
 13. die verskaffing van u wagwoord aan enige ander persoon of die gebruik van enige ander persoon se gebruikersnaam en wagwoord.

Respekteer asseblief Spotify, die eienaars van die materiaal en inhoud op die Dienste, en ander gebruikers van die Dienste. Moenie aan enige aktiwiteit deelneem, enige gebruikersinhoud plaas, of 'n gebruikersnaam registreer of gebruik, wat materiaal is of bevat wat:

 1. onwettig is, of ten doel het om 'n onwettige daad van enige aard te bevorder of te pleeg, insluitend skendings van intellektuele eiendomsregte, privaatheidsregte, publisiteitsregte, of eiendomsregte van Spotify of 'n derde party, of wat enige ooreenkoms waarin u 'n party is, oortree, soos byvoorbeeld onder meer 'n eksklusiewe opname-ooreenkoms of publikasie-ooreenkoms;
 2. u wagwoord of doelbewus enige ander gebruiker se wagwoord insluit, of met opset persoonlike data van derde partye insluit, of ten doel het om sodanige persoonlike data in te win;
 3. vertroulike of eie inligting van 'n derde party of persoonlike inligting oor uself openbaar wat nie bedoel is om aan mense regoor die wêreld uitgesaai te word nie;
 4. kwaadwillige inhoud soos wanware, Trojaanse perde of virusse insluit, of andersins inmeng met enige gebruiker se toegang tot die Spotify-diens;
 5. u verbintenis met Spotify, 'n ander gebruiker, persoon of entiteit voorgee of wanvoorstel (insluitend, byvoorbeeld, deur Spotify se kopiereginhoud te gebruik, die Spotify-logo sonder toestemming te gebruik of andersins Spotify-handelsmerke op 'n verwarrende manier te gebruik), of wat andersins bedrieglik, vals of misleidend is;
 6. die versending van ongevraagde massapos of ander vorme van strooipos, gemorspos, kettingbriewe of iets soortgelyks behels;
 7. ongemagtigde kommersiële of verkoopsaktiwiteite, byvoorbeeld advertensies, promosies, wedstryde, lotings, dobbelary, die neem van weddenskappe of piramideskemas insluit;
 8. ongemagtigde skakeling of verwysing na, of andersins bevordering van kommersiële produkte of dienste insluit, behalwe soos uitdruklik deur Spotify gemagtig word;
 9. inmeng met, of op enige manier die Spotify-diens ontwrig, daarmee peuter, dit oortree of poog om kwesbaarhede in die Spotify-diens of Spotify se rekenaarstelsels, netwerk, gebruiksreëls of enige van Spotify se sekuriteitskomponente, verifiëringsmaatreëls, of enige ander beskermingsmaatreëls van toepassing op die Spotify-diens, die inhoud of enige deel daarvan te ondersoek, te skandeer of te toets;
 10. bots met Spotify se gebruiksbepalings en -voorwaardes, of enige ander bepalings of beleide wat van toepassing is op u gebruik van enige van die Dienste; of
 11. van enige van ons dienste verwyder is weens die oortreding van ons bepalings of beleide, soos 'n verbode snit, episode of program. Dit sluit in inhoud wat geskep of hergebruik word om dieselfde doel as die voorheen verwyderde inhoud weer daar te stel of te dien.