Spotify Privātuma politika

Spēkā no January 20, 2020

1 Ievads
2 Par šo politiku
3 Jūsu tiesības un Jūsu izvēles: Sniedzot Jums izvēles iespējas un kontrolil
4 Personas dati, ko mēs apkopojam no Jums
5 Kam mēs izmantojam Jūsu personas datus
6 Dalīšanās ar Jūsu personas datiem
7 Datu saglabāšana un dzēšana
8 Nosūtīšana uz citām valstīm
9 Saites
10 Jūsu personas datu glabāšana drošībā
11 Bērni
12 Izmaiņas šajā politikā
13 Kā ar mums sazināties

1. Ievads

Paldies, ka izvēlējāties Spotify!

Uzņēmumā Spotify mēs vēlamies Jums nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi, lai nodrošinātu, ka Jums patīk mūsu pakalpojums. Lai to izdarītu, mums ir nepieciešams izprast Jūsu straumēšanas ieradumus, lai varam sniegt īpašu un personalizētu pakalpojumu īpaši Jums. Jūsu privātums un Jūsu personas datu drošība ir un vienmēr būs mums ārkārtīgi svarīga. Tāpēc vēlamies nepārprotami izskaidrot, kā un kāpēc mēs apkopojam, glabājam, dalāmies ar un izmantojam Jūsu personas datus - kā arī iezīmēt, kādas ir Jūsu kontroles un izvēles iespējas, kad un kā Jūs izvēlaties dalīties ar saviem personas datiem.

Tāds ir mūsu mērķis, un šī Privātuma politika (“Politika”) turpmāk sīkāk izskaidros, tieši ko mēs ar to domājam.

2. Par šo Politiku

Šī Politika nosaka būtisko informāciju, kas attiecas uz Jūsu personas datu attiecībām ar “Spotify AB”. Šī Politika attiecas uz visiem Spotify pakalpojumiem un jebkuriem ar to saistītajiem pakalpojumiem (turpmāk tekstā ‘Spotify pakalpojums’). Noteikumi, kas regulē Jūsu Spotify pakalpojuma lietošanu, ir noteikti mūsu Lietošanas noteikumos Lietošanas noteikumi (“Lietošanas noteikumi”).

Laiku pa laikam mēs varam izstrādāt jaunus vai piedāvāt papildu pakalpojumus. Ja šo jauno vai papildu pakalpojumu ieviešana rada kādas būtiskas izmaiņas tajā, kā mēs apkopojam vai apstrādājam Jūsu personas datus, mēs sniegsim Jums sīkāku informāciju vai papildu noteikumus vai politikas. Ja tad, kad mēs ieviešam šos jaunos vai papildu pakalpojumus, nav noteikts citādi, uz tiem attiecas šī Politika.

Šīs Politikas mērķis ir:

 1. Nodrošināt, lai Jūs saprastu, kādus personas datus mēs par Jums apkopojam, iemeslus, kāpēc mēs tos apkopojam un izmantojam, kā arī ar ko mēs apmaināmies ar tiem;
 2. Izskaidrot veidu, kā mēs izmantojam personas datus, ko Jūs mums sniedzat, lai nodrošinātu lielisku pieredzi, izmantojot Spotify pakalpojumu; un
 3. Izskaidrot Jūsu tiesības un izvēles iespējas saistībā ar personas datiem, ko mēs apkopojam un apstrādājam par Jums un kā mēs aizsargāsim Jūsu privātumu.

Mēs ceram, ka tas palīdzēs Jums izprast mūsu privātuma saistības attiecībā pret Jums. Lai noskaidrotu sīkāk šajā Politikā izmantotos terminus, lūdzu, apmeklējiet mūsu Privātuma centru [Privātuma centrs] (https://www.spotify.com/privacy/plain) vietnē spotify.com. Lai iegūtu informāciju, kā ar mums sazināties, ja Jums rodas kādi jautājumi vai bažas, lūdzu skatiet 13.sadaļa ‘Kā ar mums sazināties’ zemāk. Attiecīgi, ja nepiekrītat šīs Politikas saturam, lūdzu, atcerieties, ka tā ir Jūsu izvēle, vai vēlaties lietot Spotify pakalpojumu.

3. Jūsu tiesības un izvēles: Sniedzot jums izvēles iespējas un kontroli

Vispārīgā datu aizsardzības regula vai “VDAR” nodrošina konkrētas tiesības fiziskām personām saistībā ar to personas datiem. Līdz ar to priecājamies piedāvāt pārredzamību un piekļuves kontroli, lai palīdzētu lietotājiem gūt labumu no šīm tiesībām. Atkarībā no piemērojamības un izņemot ierobežojumus, kas noteikti ar piemērojamo likumu, fiziskām personām piešķirtās tiesības ir:

 • Piekļuves tiesības - tiesība būt informētam par datu apstrādi un lūgt piekļuvi personas datiem, ko mēs par Jums apstrādājam;
 • Tiesības labot - tiesības prasīt, lai mēs grozām vai atjauninām Jūsu personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi;
 • Tiesības dzēst - tiesības prasīt, lai mēs dzēšam Jūsu personas datus;
 • Tiesības ierobežot - tiesības prasīt, lai mēs īslaicīgi vai pastāvīgi apturam visu vai kādu Jūsu personas datu apstrādi;
 • Tiesības iebilst -
  • tiesības jebkurā laikā iebilst mums pret Jūsu personas datu apstrādi saistībā ar Jūsu īpašo situāciju;
  • tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām;
 • Tiesības uz datu pārnesamību - tiesības pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības nosūtīt šos personas datus izmantošanai citas puses pakalpojumam; un
 • Tiesības nebūt automatizētas lēmumu pieņemšanas subjektam - tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz datu subjektu rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē datu subjektu.

Lai sniegtu Jums iespēju uzzināt vairāk par šīm tiesībām, viegli īstenot šīs tiesības un veikt savas izvēles saistībā ar to, kā Spotify izmanto Jūsu personas datus, mēs nodrošinām šādus resursus:

 • Privātuma iestatījumi (kam piekļūstat caur Jūsu konta lapu) - ļauj Jums īstenot izvēles iespējas par konkrētu personas datu apstrādi un automatizēto ‘Lejupielādē savus datus’ funkciju, lai lejupielādētu konta pamatinformāciju un lietošanas informāciju.

 • Privātuma centrs - nodrošina ērtu centrālo vietu, kur Jūs varat atrast sīkāku informāciju par to, kā Spotify izmanto Jūsu personas datus, Jūsu tiesībām saistībā ar saviem personas datiem un kā īstenot šīs tiesības.

 • Paziņojumu iestatījumi (piekļuve caur Jūsu konta lapu) - ļauj Jums izvēlēties, kādus tirgvedības paziņojumus Jūs saņemat no Spotify. Jūs varat pārslēgt šos iestatījumus, lai pieslēgtu vai atslēgtu dažādu e-pasta veidu un reklāmas paziņojumu saņemšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka e-pasta tirgvedības paziņojumi no Spotify ietver izslēgšanas mehānismu ar pašu ziņojumu (piemēram, atrakstīšanās saite e-pastos, ko mēs Jums nosūtam). Uzklikšķinot uz šīs saites e-pastā, Jūs tiksiet izslēgts no šīs kategorijas turpmākiem ziņojumiem (piemēram, Mākslinieku jaunumi). Jūs varat izmantot Paziņojuma iestatījumu lapu, lai īstenotu izvēles iespējas par visām e-pasta un reklāmas tirgvedības paziņojumu kategorijām.

 • Sīkdatņu politika - sniedz sīkāku informāciju par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, tai skaitā uz interesēm balstītu reklāmu. Jūs atradīsiet arī informāciju par to, kā varat pārvaldīt savas sīkdatņu vēlmes un atslēgt konkrētus izsekošanas veidus; un

 • Klientu atbalsta resursi - Mums ir vairākas lapas mūsu klientu atbalsta vietnē, kas sniedz sīkākas vadlīnijas par datu aizsardzības jautājumiem. Galvenais informācijas avots ir Datu tiesību un privātuma iestatījumu raksts, kas ietver atbildes uz “visbiežāk uzdotajiem jautājumiem” par personas datu apstrādi Spotify pakalpojumā.

Ja Jums ir kādi jautājumi par savu privātumu, savām tiesībām vai kā tās īstenot, lūdzu, sazinieties ar savu Datu aizsardzības speciālistu, izmantojot ‘Sazinieties ar mums’ veidni Privātuma centrs. Ja Jums ir kādas bažas par mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs ceram, ka turpināsiet strādāt ar mums, lai tās atrisinātu. Tomēr Jūs varat arī sazināties un Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Zviedrijas Datu aizsardzības iestādei (Datainspektionen) vai savai vietējai Datu aizsardzības iestādei (Datu valsts inspekcijai).

4. Personas dati, ko mēs apkopojam par jums

Esam norādījuši zemāk redzamajās tabulās personas datu kategorijas, ko mēs apkopojam un izmantojam par Jums un kā mēs tās apkopojam:

Zemāk minētajā tabulā ir aprakstīti personas dati, kas tiek apkopoti, kad Jūs pierakstāties Spotify pakalpojumam:

Personas datu kategorijas Kategorijas apraksts
Lietotāja dati Tie ir personas dati, ko Jūs sniedzat vai mēs apkopojam, lai ļautu Jums pierakstīties un lietot Spotify pakalpojumu. Atkarībā no Spotify pakalpojuma plāna veida, kuram Jūs pierakstāties, tas var ietvert Jūsu lietotājvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzimšanas datumu, dzimumu, ielas adresi un valsti.

Daži personas dati, ko mēs lūdzam Jums sniegt, ir nepieciešami, lai izveidotu Jūsu kontu. Jums ir arī iespēja sniegt mums papildu personas datus, lai padarītu Jūsu kontu vēl personalizētāku.

Konkrētie personas dati, ko mēs apkoposim, būs atkarīgi no tā, kādam Spotify pakalpojuma plānam Jūs pierakstāties, kā Jūs izveidojat kontu un vai Jūs izmantojat trešās puses pakalpojumus (piemēram, Facebook), lai pierakstītos un izmantotu Spotify pakalpojumu. Ja izmantojat kādas trešās puses pakalpojumu, lai izveidotu kontu, mēs saņemsim personas datus ar šīs trešās puses pakalpojuma palīdzību, bet tikai tad, ja būsiet devis savu piekrišanu šim trešās puses pakalpojuma sniedzējam sniegt mums savus personas datus. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka pieejamie plāni un pierakstīšanās iespējas var atšķirties pa valstīm.

Zemāk norādītajā tabulā ir aprakstīti personas dati, kas apkopoti, izmantojot Spotify pakalpojumu:

Personas datu kategorijas Kategorijas apraksts
Lietotāja dati Tie ir personas dati, kas tiek apkopoti par Jums, kad Jūs piekļūstat un/vai izmantojat Spotify pakalpojumu, tai skaitā:

 • Informācija par Jūsu Spotify pakalpojuma plāna veidu.
 • Informācija par Jūsu mijiedarbību ar Spotify pakalpojumu, piemēram, Jūsu meklēšanas vaicājumi (tai skaitā Jūsu veikto pieprasījumu datums un laiks), straumēšanas vēsture, Jūsu izveidotie atskaņojumu saraksti, Jūsu bibliotēka, Jūsu pārlūkošanas vēsture, un Jūsu mijiedarbību ar Spotify pakalpojumu, saturu, citiem Spotify lietotājiem. Tas var ietvert arī sīkāku informāciju par Jūsu trešo pušu lietotņu izmantošanu saistībā ar Spotify pakalpojumu.
 • Izdarītie secinājumi par Jūsu interesēm un vēlmēm, pamatojoties uz Jūsu Spotify pakalpojuma lietošanu.
 • Lietotāja saturs (kā noteikts Lietošanas noteikumos) ko Jūs publicējat Spotify, piemēram, fotogrāfijas, atskaņošanas sarakstu nosaukumi un mijiedarbība ar Spotify Klientu apkalpošanas grupu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs piekļūsim Jūsu kamerai vai fotogrāfijām Jūsu ierīcē tikai tad, ja dosiet mums savu piekrišanu tā rīkoties, un mēs piekļūsim tikai tiem attēliem, ar kuriem Jūs īpaši izvēlaties dalīties ar mums un ar šiem attēliem saistītajiem metadatiem, kā, piemēram, datnes veidam un attēla izmēram. Mēs nekad neskenēsim vai neimportēsim Jūsu ierīces fotogrāfiju bibliotēkas vai kameras fotoattēlus.
 • Konkrēti tehniskie dati, kas var ietvert:
  • URL informāciju;
  • tiešsaistes identifikatorus, tai skaitā sīkdatņu datus un IP adreses;
  • informāciju par ierīču veidiem, ko izmantojat, kā piemēram unikālos ierīces ID datus, tīkla savienojumu (piemēram, wifi, 3G, LTE, Bluetooth), pakalpojuma sniedzēju, tīkla un ierīces veiktspēju, pārlūka veidu, valodu, informāciju, kas nodrošina digitālo tiesību pārvaldību, operētājsistēmu un Spotify lietojumprogrammas versiju;
  • ierīces Jūsu bezvadu tīklā, kas ir pieejama savienojumam ar Spotify pakalpojumu, pazīmes (piemēram, skaļruņi);
  • Jūsu neprecīzu atrašanās vietu, kas var izrietēt vai būt izsecināma no konkrētiem tehniskiem datiem (piemēram, Jūsu IP adreses, valodas iestatījumiem Jūsu ierīcē vai maksājuma valūtas), lai ievērotu ģeogrāfiskās prasības mūsu licences līgumos, un nodrošinātu Jums personalizētu saturu un reklāmu; kā arī
  • ar kustībām vai orientācijas radīti mobilā sensora dati (piemēram, akselerometrs vai žiroskops), kas nepieciešami, lai nodrošinātu Jums Spotify pakalpojuma īpašās funkcijas.
Plāna pārbaudes dati Attiecībā uz konkrētu plānu, piemēram, Premium ģimenes plāna un Premium Duo plāna, lietotājiem mēs varam izmantot kādas trešās puses kartēšanas lietotni (piemēram, Google Maps un/vai Jūsu ierīces atrašanās vietas pakalpojumu, lai palīdzētu pārbaudīt Jūsu adresi. Šie dati tiek apkopoti tikai un vienīgi, lai pārbaudītu atbilstību Premium ģimenes plānam un Premium Duo plānam, un netiek izmantoti reklāmai vai kādiem citiem nolūkiem.

Zemāk minētajā tabulā ir aprakstīti personas dati, ko izvēlaties mums sniegt, kas ļauj mums nodrošināt papildu funkcijas/ funkcionalitāti

Personas datu kategorijas Kategorijas apraksts
Balss dati Ja Jūsu tirgū ir pieejama balss funkcija, mēs apkopojam Jūsu balss datus ar Jūsu atļauju, lai nodrošinātu Jums papildu funkcijas un funkcionalitāti, kā, piemēram, mijiedarbību ar Spotify pakalpojumu ar savu balsi. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet mūsu Balss kontroles politiku.
Maksājumu un pirkumu dati Mēs varam apkopot atsevišķus personas datus, ja Jūs pierakstāties Izmēģinājumam vai iegādājaties kādu no mūsu Maksas abonementiem (kā noteikts Lietošanas noteikumos) vai veicat citus pirkumus ar Spotify pakalpojuma palīdzību. Konkrētie apkopotie personas dati atšķirsies atkarībā no maksājuma veida (piemēram, tiešais maksājums vai maksājums ar Jūsu mobilo pakalpojumu sniedzēja palīdzību vai saskaņā ar rēķinu), bet ietvers šādu informāciju:
 • Vārds;
 • Dzimšanas datums;
 • Kredītkartes vai debetkartes veids, derīguma termiņš un konkrēti Jūsu kartes cipari;
 • Pasta indekss;
 • Mobilā tālruņa numurs; un
 • Sīkāka informācija par Jūsu pirkumu un maksājumu vēsture.

Konkursu, aptauju un totalizatoru dati Kad Jūs aizpildāt kādas veidnes, sniedziet atbildes anketā vai aptaujas lapā, vai piedalieties konkursā, mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus.

Tabulā zemāk ir aprakstīti no trešo pušu avotiem apkopotie personas dati

Mēs apkopojam personas datus par Jums no dažādām trešajām pusēm. Šie trešo pušu avoti laiku pa laikam mainās un ietver šādu informāciju:

Trešo pušu avotu kategorijas Kategorijas apraksts
Autentifikācijas partneri Ja piereģistrējaties vai pierakstāties mūsu pakalpojumiem, izmantojot trešās puses akreditācijas datus (piemēram, Facebook), mēs importēsim Jūsu informāciju no šīs trešās puses, lai palīdzētu izveidot Jūsu kontu pie mums.
Tehnisko pakalpojumu partneri Mēs strādājam ar tehnisko pakalpojumu partneriem, kas nodrošina mums konkrētus datus, piemēram, kartē IP adreses ar neprecīzas atrašanās vietas datiem (piemēram, pilsēta, valsts), lai ļautu mums nodrošināt Spotify pakalpojumu, saturu un funkcijas.
Maksājumu partneri Ja Jūs izvēlaties maksāt par pakalpojumu vai funkciju uz rēķina pamata, mēs varam saņemt datus no mūsu maksājumu partneriem, kas ļauj mums nosūtīt Jums rēķinus, apstrādāt Jūsu maksājumu un nodrošināt Jums to, ko esat iegādājies.
Reklāmas devēji un citi reklāmas partneri Mēs varam saņemt konkrētus datus par Jums, piemēram, sīkdatņu ID, mobilās ierīces ID, vai e-pasta adresi un secinājumus par Jūsu interesēm un vēlmēm no konkrētiem reklāmas devējiem un reklāmas partneriem, kas ļauj mums sniegt atbilstošākas reklāmas un mērīt to efektivitāti.

5. Kam mēs izmantojam Jūsu personas datus

Kad Jūs izmantojat vai mijiedarbojaties ar Spotify pakalpojumu, mēs izmantojam dažādas tehnoloģijas, lai apstrādātu par Jums apkopotos personas datus dažādu iemeslu dēļ. Tabulā zemāk esam norādījuši iemeslus, kāpēc mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ar to saistītos juridiskos pamatus, uz kuriem mēs atsaucamies, lai likumīgi atļautu mums apstrādāt Jūsu personas datus, un šiem mērķiem izmantotās personas datu kategorijas 4.sadaļa ‘Personas dati, ko mēs ievācam no Jums’ :

Apraksts, kāpēc Spotify apstrādā Jūsu personas datus (‘apstrādes mērķis’) Juridiskais pamats apstrādes mērķim Spotify apstrādes mērķim izmantotās personas datu kategorijas
Sniegt un personalizēt Spotify pakalpojumu.
 • Līguma izpilde
 • Leģitīmā interese
 • Piekrišana
 • Lietotāja dati
 • Lietošanas dati
 • Maksājuma un pirkuma dati
 • Plāna pārbaudes dati
 • Balss dati
Izprast, diagnosticēt, risināt un atrisināt problēmas ar Spotify pakalpojumu.
 • Līguma izpilde
 • Leģitīmā interese
 • Lietotāja dati
 • Lietošanas dati
Izvērtēt un izstrādāt jaunas funkcijas, tehnoloģijas un uzlabojumus Spotify pakalpojumam.
 • Leģitīmā interese
 • Piekrišana
 • Lietotāja dati
 • Lietošanas dati
 • Balss dati
Tirgvedības, veicināšanas un reklāmas nolūkos.
 • Leģitīmā interese
 • Piekrišana
 • Lietotāja dati
 • Lietošanas dati
 • Balss dati
Ievērot juridiskos pienākumus un tiesību aizsardzības lūgumus.
 • Atbilstība juridiskajiem pienākumiem
 • Leģitīmā interese
 • Lietotāja dati
 • Lietošanas dati
 • Maksājuma un pirkuma dati
 • Plāna pārbaudes dati
 • Balss dati
 • Konkursu, aptauju un totalizatoru dati
Izpildīt līgumsaistības pret trešajām pusēm, piemēram, licenču līgumi, un veikt attiecīgās darbības saistībā ar ziņojumiem par intelektuālā īpašuma pārkāpumu un neatbilstošu saturu.
 • Leģitīmā interese
 • Lietotāja dati
 • Lietošanas dati
 • Maksājuma un pirkuma dati
Celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības.
 • Leģitīmā interese
 • Lietotāja dati
 • Lietošanas dati
 • Maksājuma un pirkuma dati
 • Plāna pārbaudes dati
 • Balss dati
 • Konkursu, aptauju un totalizatoru dati
Veikt uzņēmējdarbības plānošanu, atskaitīšanos un prognozēšanu.
 • Leģitīmā interese
 • Lietotāja dati
 • Lietošanas dati
 • Maksājuma un pirkuma dati
Apstrādāt Jūsu maksājumu.
 • Līguma izpilde
 • Atbilstība juridiskajiem pienākumiem
 • Lietotāja dati
 • Maksājuma un pirkuma dati
Atklāt krāpšanu, tai skaitā krāpnieciskus maksājumus un krāpniecisku Spotify pakalpojuma izmantošanu.
 • Līguma izpilde
 • Atbilstība juridiskajiem pienākumiem
 • Leģitīmā interese
 • Lietotāja dati
 • Lietošanas dati
 • Maksājuma un pirkuma dati
 • Plāna pārbaudes dati
Rīkot izpēti, konkursus, aptaujas un totalizatorus.
 • Līguma izpilde
 • Leģitīmā interese
 • Piekrišana
 • Lietotāja dati
 • Lietošanas dati
 • Konkursu, aptauju un totalizatoru dati

Ja Jums ir nepieciešama sīkāka informācija par līdzsvara nodrošināšanas pārbaudi, kas Spotify ir jāuzņemas, lai pamatotu tā paļaušanos uz leģitīmās intereses juridisko pamatu saskaņā ar VDAR, lūdzu, skatiet 13.sadaļu ‘Kā ar mums sazināties’, lai iegūtu sīkāku informāciju, kā ar mums sazināties.

6. Apmainīšanās ar Jūsu personas datiem

Mēs esam noteikuši personas datu, kas apkopoti vai iegūti, pateicoties tam, ka Jūs izmantojat Spotify pakalpojumu, saņēmēju kategorijas.

Publiski pieejama informācija

Šādi personas dati vienmēr būs publiski pieejami Spotify pakalpojumā: Jūsu vārds un/vai uzvārds, profila bilde, kam Jūs sekojat un kas seko Jums Spotify pakalpojumā, Jūsu nesen atskaņotie mākslinieki un Jūsu publiskie atskaņošanas saraksti.

Personas dati, ar kuriem varat apmainīties pēc izvēles

Ar šādiem personas datiem varat apmainīties tikai ar turpmāk tabulā norādītajām saņēmēju kategorijām, ja:

 • ja izvēlaties izmantot speciālu Spotify pakalpojuma funkciju, kurā ir nepieciešama apmainīšanās ar konkrētiem personas datiem atbilstošai Spotify pakalpojuma funkcijas izmantošanai; vai
 • Jūs piešķirat mums savu atļauju apmainīties ar personas datiem, piemēram, izvēloties atbilstošo iestatījumu Spotify pakalpojumā vai pilnvarojot Spotify ar piedāvātā piekrišanas mehānisma palīdzību.
Saņēmēju kategorijas Apmaiņas iemesls
Trešo pušu lietotnes un ierīces, ko pieslēdzat savam Spotify kontam Ja Jūs savienojat savu Spotify kontu ar kādu trešās puses lietotni un/vai ierīci(ēm), kā, piemēram, sociālie mediji, audio, televīzija vai automātiskās platformas un pakalpojumi, Spotify apmainās ar šīs trešās puses lietotnes un/vai ierīces operatora tehniskajiem datiem, lai savienotu ar Jūsu Spotify kontu, un/vai veicinātu Spotify pakalpojuma atskaņošanu. Attiecībā uz kādām konkrētām trešajām pusēm, kas var lūgt vai pieprasīt, lai mēs apmaināmies ar informāciju ar viņiem, no Jums tiks prasīta atļauja, pirms mēs sniegsim Jūsu informāciju šīm trešajām pusēm.
Atbalsta kopiena Kad reģistrējat Spotify atbalsta kontu Spotify atbalsta kopienā, mēs lūgsim Jums izveidot īpašu Spotify atbalsta kopienas lietotājvārdu. Tas tiks publiski attēlots ikvienam, kurš piekļūst Spotify atbalsta kopienai kopā ar visiem jautājumiem vai komentāriem, ko publicējat.
Jūsu Spotify sekotāji Var būt situācijas, kad vēlaties, lai mēs apmaināmies ar informāciju par Jūsu izmantoto Spotify pakalpojumu ar citiem Spotify lietotājiem, kas pazīstami kā ‘Jūsu Spotify sekotāji’. Piemēram, Jūs varat veidot gan privātus, gan publiskus atskaņošanas sarakstus. Ja apmaināties ar saviem privātajiem atskaņošanas sarakstiem ar citiem, lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu privāto atskaņošanas sarakstu saņēmēji var tālāk apmainīties ar šiem atskaņošanas sarakstiem ar citiem.
Mākslinieki un ierakstu kompānijas Jūs varat izvēlēties apmainīties ar saviem personas datiem (piemēram, savu e-pasta adresi) ar māksliniekiem, ierakstu kompānijām vai citiem partneriem, kuri var vēlēties tieši nosūtīt Jums jaunumus vai akciju piedāvājumus. Jums vienmēr būs iespēja mainīt savas domas un jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.

Uzziniet vairāk par to, kā pārvaldīt paziņojumus, savus publiski pieejamo informāciju un to, ar ko apmaināties ar citiem, šīs Politikas 3.sadaļā ‘Jūsu tiesības un Jūsu izvēles: Sniedzot Jums izvēles iespējas un kontroli’ un Privātuma centrā.

Informācija, ar ko mēs drīkstam apmainīties

Saņēmēju kategorijas Apmaiņas iemesls
Pakalpojuma sniedzēji Mēs strādājam ar pakalpojuma sniedzējiem, kuri strādā mūsu labā, kam var būt nepieciešama piekļuve konkrētiem personas datiem, lai tie sniegtu savus pakalpojumus mums. Šie uzņēmumi ietver tos, ko algojam, lai sniegtu klientu atbalsta pakalpojumu, pārvaldītu tehnisko infrastruktūru, kas mums ir nepieciešama, lai sniegtu Spotify pakalpojumu, palīdzētu aizsargāt un nodrošināt mūsu sistēmas un pakalpojumus, un palīdzētu reklamēt Spotify paša produktus un pakalpojumus, kā arī partneru produktus, pakalpojumus, pasākumus un vairāku zīmolu kopīgas kampaņas, kuros Spotify piedalās.
Maksājumu apstrādātāji Mēs apmainīsimies ar Jūsu personas datiem ar mūsu maksājumu apstrādātājiem, kas ir nepieciešams, lai ļautu tiem apstrādāt Jūsu maksājumus un krāpšanas novēršanas nolūkiem.
Reklāmas partneri Mēs strādājam ar reklāmas partneriem, kas ļauj mums pielāgot reklāmas saturu, ko varat saņemt Spotify pakalpojumā. Šie partneri palīdz mums nosūtīt Jums piemērotākas reklāmas un akciju ziņojumu, kas var iekļaut uz interesēm balstītu reklāmu (kas pazīstama kā tiešsaistes uzvedības reklāma), kontekstuālu reklāmu un vispārēju reklāmu par Spotify pakalpojumu. Mēs un mūsu reklāmas partneri var apstrādāt konkrētus personas datus, lai palīdzētu Spotify izprast Jūsu intereses vai vēlmes, lai mēs varētu nosūtīt Jums piemērotākas reklāmas.
Spotify partneri Atkarībā no tā, kā Jūs pierakstāties Spotify pakalpojumam (piemēram, ar kādas trešās puses pakalpojuma vai mobilo pakalpojumu sniedzēja palīdzību), mēs apmaināmies ar Jūsu Spotify lietotājvārdu vai citiem Lietotāja datiem, kas nepieciešami, lai iespējotu Jūsu kontu. Mēs varam arī apmainīties ar personas datiem ar šo trešo pusi par Jūsu Spotify pakalpojuma lietošanu, piemēram, laikapstākļiem un to, ciktāl esat izmantojis piedāvājumu, aktivizēto Spotify kontu vai aktīvi izmantoto Spotify pakalpojumu. Mēs varam arī apmainīties ar Jūsu personas datiem pseidonimizētā veidā ar mūsu mūzikas nozares partneriem, lai palīdzētu tiem saprast, kādi rezultāti ir tam saturam, ko viņi mums licencē, un ļaut Jums klausīties straumēšanas saturu ar Spotify pakalpojuma palīdzību.
Akadēmiskie pētnieki Mēs apmainīsimies ar Jūsu personas datiem saistībā ar tādām darbībām kā statistiskā analīze un akadēmiskie pētījumi, bet tikai pseidonimizētā veidā.
Citi Spotify grupas uzņēmumi Mēs apmainīsimies ar Jūsu personas datiem ar citiem Spotify grupas uzņēmumiem, lai veiktu savu ikdienas uzņēmējdarbību un ļautu mums uzturēt un nodrošināt Jums Spotify pakalpojumu.
Tiesību aizsardzības un datu aizsardzības iestādes Mēs apmaināmies ar Jūsu personas datiem, ja labticīgi uzskatām, ka mums tā ir nepieciešams rīkoties, lai pildītu kādu juridisko pienākumu saskaņā ar piemērojamo likumu vai reaģētu uz notiekošu juridisku procesu, kā, piemēram, kratīšanas orderi, tiesas lēmumu vai tiesas pavēsti. Mēs apmaināmies arī ar Jūsu personas datiem, ja labticīgi uzskatām, ka tas ir nepieciešams mūsu pašu mērķim vai kādas trešās personas leģitīmajai interesei saistībā ar nacionālo drošību, tiesību aizsardzību, tiesvedību, krimināllietas izmeklēšanu, kādas personas drošības aizsardzību vai novērstu nāves gadījumu vai nenovēršamu miesas bojājumu ar nosacījumu, ka mēs uzskatām, ka šāda interese ir svarīgāka nekā Jūsu intereses vai pamattiesības un brīvības, kam nepieciešama Jūsu personas datu aizsardzība.
Mūsu uzņēmuma pircēji Mēs apmainīsimies ar Jūsu personas datiem tajos gadījumos, kad mēs pārdodam vai vedam pārrunas par mūsu uzņēmuma pārdošanu pircējam vai potenciālajam pircējam. Šādā situācijā Spotify turpinās nodrošināt Jūsu personas datu konfidencialitāti un Jums iepriekš paziņos, pirms Jūsu personas dati tiek pārsūtīti pircējam vai kļūst par citas privātuma politikas subjektu.

7. Datu saglabāšana un dzēšana

Mēs glabājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams, lai sniegtu Jums Spotify pakalpojumu un leģitīmiem un būtiskiem uzņēmējdarbības nolūkiem, kā, piemēram, Spotify pakalpojuma sniegšanai, uz datiem balstītu biznesa lēmumu pieņemšanai par jaunām funkcijām un piedāvājumiem, savu juridisko pienākumu izpildei un strīdu risināšanai. Atsevišķus Jūsu personas datus mēs glabājam tik ilgi, kamēr esat Spotify pakalpojuma lietotājs. Piemēram, mēs glabājam Jūsu atskaņošanas sarakstus, dziesmu bibliotēku un konta informāciju.

Ja Jūs pieprasīsiet, mēs dzēsīsim vai anonimizēsim Jūsu personas datus, lai tie vairs neidentificētu Jūs, izņemot, ja mums juridiski ir atļauts vai pastāv pienākums saglabāt konkrētus personas datus, ieskaitot tādas situācijas, kā turpmāk norādīts:

 • Ja pastāv kāda neatrisināta problēma saistībā ar Jūsu kontu, kā, piemēram, kāds nenomaksāts kredīts Jūsu kontā vai neatrisināta prasība vai strīds, tad mēs saglabāsim nepieciešamos personas datus līdz brīdim, kad problēma ir atrisināta;
 • Ja mums ir nepieciešams saglabāt personas datus mūsu juridiskajām, nodokļu, revīzijas un grāmatvedības saistībām, tad mēs saglabāsim nepieciešamos personas datus tādu periodu, kas nepieciešams saskaņā ar piemērojamo likumu; un/vai,
 • Ja tas ir nepieciešams mūsu leģitīmajām interesēm, kā, piemēram, krāpšanas novēršanai vai mūsu lietotāju drošības nodrošināšanai.

8. Nosūtīšana uz citām valstīm

Spotify apmainās ar Jūsu personas datiem globāli ar Spotify grupas uzņēmumiem, lai veiktu šajā Politikā norādītās darbības. Spotify var arī nodot apakšuzņēmējam apstrādi vai apmainīties ar Jūsu personas datiem ar trešajām pusēm, kas atrodas ārvalstīs. Tāpēc Jūsu personas dati var būt pakļauti privātuma likumiem, kas atšķiras no tiem, kas ir spēkā Jūsu valstī.

Eiropas Savienības un Šveices ietvaros apkopotie personas dati var, piemēram, tikt nosūtīti trešajām pusēm un trešo pušu apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Šveices. Šādos gadījumos Spotify nodrošina, lai Jūsu personas datu nosūtīšana tiek veikta saskaņā ar piemērojamajiem privātuma likumiem un, jo īpaši, ka tiek ievēroti atbilstoši līgumiskie, tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kā, piemēram, ES Komisijas apstiprinātās Līguma standartklauzulas.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par drošības pasākumiem, ko mēs izmantojam, lai aizsargātu Jūsu personas datus, lūdzu, skatiet šīs Politikas 10.sadaļu ‘Jūsu personas datu glabāšana drošībā’ .

9. Saites

Mēs varam attēlot trešo pušu reklāmas un citu saturu ar saiti uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Mēs nevaram kontrolēt vai uzņemties atbildību par trešo pušu privātuma praksi un saturu. Ja uzklikšķināt uz kādas trešās puses reklāmas vai saites, lūdzu, saprotiet, ka atstājat Spotify pakalpojumu un šī Politika vairs neaizsargās jebkurus Jūsu sniegtos personas datus. Lūdzu, izlasiet viņu privātuma politikas, lai noskaidrotu, kā viņi apkopo un apstrādā Jūsu personas datus.

10. Jūsu personas datu glabāšana drošībā

Mēs esam apņēmušies aizsargāt mūsu lietotāju personas datus. Mēs īstenojam piemērotus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas palīdz aizsargāt Jūsu personas datu drošību, tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka neviena sistēma nekad nav pilnīgi droša. Mēs esam ieviesuši vairākas politikas, tai skaitā pseidonimizācijas, šifrēšanas, piekļuves un glabāšanas politiku, lai aizsargātos pret nesankcionētu piekļuvi un izvairītos no nevajadzīgas personas datu glabāšanas mūsu sistēmās.

Jūsu parole aizsargā Jūsu lietotāja kontu, tāpēc mēs ierosinām Jums izmantot spēcīgu paroli, kas ir unikāla Jūsu Spotify kontam, nekad nedalieties ne ar vienu ar savu paroli, ierobežojiet piekļuvi savam datoram un pārlūkam, kā arī izreģistrējieties pēc Spotify pakalpojuma lietošanas.

11. Bērni

Izņemot atsevišķu Spotify lietotni Spotify Kids, kas pieejama atsevišķos tirgos, Spotify pakalpojums nav paredzēts bērniem vecumā līdz 13 gadiem. Spotify pakalpojums netiek piedāvāts arī bērniem, kuru vecums neļauj likumīgi apstrādāt to personas datus vai kuru personas datu apstrādei ir nepieciešama vecāku piekrišana saskaņā ar VDAR vai citu vietējo likumu.

Mēs apzināti neapkopojam personas datus no bērniem, kas ir jaunāki par 13 gadiem vai nav sasnieguši piemērojamo vecuma ierobežojumu (“Vecuma ierobežojums”). Ja neesat sasniedzis Vecuma ierobežojumu, lūdzu, neizmantojiet Spotify pakalpojumu un nesniedziet mums nekādus personas datus.

Ja Jūs esat vecāks bērnam, kas nav sasniedzis Vecuma ierobežojuma vecumu un uzziniet, ka Jūsu bērns ir sniedzis personas datus Spotify, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot ‘Sazinieties ar mums’ veidni Privātuma centrā, un Jūs varat lūgt īstenot jums piemērojamās tiesības, kas aprakstītas sīkāk šīs Politikas 3.sadaļā ‘Jūsu tiesības un Jūsu izvēles: Dodot Jums izvēles iespējas un kontroli’ .

Ja mēs uzzinām, ka esam ievākuši bērna, kurš ir jaunāks par 13 gadiem, personas datus, mēs veicam saprātīgus pasākumus, lai dzēstu personas datus. Šim nolūkam mums var būt nepieciešams dzēst šī bērna Spotify kontu.

12. Izmaiņas šajā Politikā

Mēs laiku pa laikam varam veikt izmaiņas šajā Politikā.

Ja mēs veicam būtiskas izmaiņas šajā Politikā, mēs sniegsim Jums acīmredzamu paziņojumu, atbilstoši konkrētajiem apstākļiem, piemēram, attēlojot acīmredzamu paziņojumu Spotify pakalpojumā vai nosūtot paziņojumu Jums pa e-pastu un/vai ierīci. Mēs varam paziņot Jums par gaidāmajām izmaiņām pirms izmaiņu stāšanās spēkā.

Tāpēc, lūdzu, pārliecinieties, ka rūpīgi izlasāt šo paziņojumu.

Ja vēlaties noskaidrot sīkāk par šo Politiku un to, kā Spotify izmanto Jūsu personas datus, lūdzu, apmeklējiet Privātuma centru spotify.com, lai noskaidrotu sīkāk.

13. Kā sazināties ar mums

Paldies, ka izlasījāt mūsu Politiku. Ja Jums rodas kādi jautājumi par šo Politiku, lūdzu, sazinieties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, izmantojot ‘Sazinieties ar mums’ veidni Privātuma centrā, nosūtot e-pastu privacy@spotify.com, vai rakstot mums uz šādu adresi:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
111 53 Stockholm
Sweden

“Spotify AB” ir datu pārzinis saskaņā ar šo Politiku apstrādātajiem personas datiem.

Ceram, ka Jums patīk Spotify!

© Spotify AB.