Spotify Konfidencialitātes politika

Stājas spēkā May 25, 2018

 1. Ievads
 2. Par šo politiku
 3. Jūsu tiesības un izvēles: Izvēles un kontroles iespēju piešķiršana
 4. Kā mēs apkopojam Jūsu personas datus?
 5. Kādus Jūsu personas datus mēs apkopojam?
 6. Kam mēs izmantojam Jūsu personas datus?
 7. Jūsu personas datu kopīgošana
 8. Datu glabāšana un dzēšana
 9. Pārsūtīšana uz citām valstīm
 10. Saites
 11. Datu glabāšana drošībā
 12. Bērni
 13. Konfidencialitātes politikas izmaiņas
 14. Kā ar mums var sazināties

1. Ievads

Paldies, ka izvēlējāties Spotify!

Uzņēmums Spotify vēlas sniegt vislabāko iespējamo pieredzi, kas ļauj izbaudīt mūsu pakalpojumus šodien rīt un turpmāk. Lai to paveiktu, mums ir jāsaprot Jūsu klausīšanās paradumi, un tad mēs varēsim sniegt īpašu un tieši Jums personalizētu pakalpojumu. Tā sakot, Jūsu konfidencialitāte un personas datu drošība ir un vienmēr būs mums ārkārtīgi svarīga. Tātad mēs vēlamies skaidri izskaidrot, kā un kādēļ mēs vācam, glabājam un izplatām Jūsu personas datus, kā arī aprakstīt Jūsu kontroles un izvēles attiecībā uz to, kā un kad Jūs varat izvēlēties un kopīgot savus personas datus.

Tas ir mūsu mērķis, un šī Konfidencialitātes politika („Politika”) izskaidro, ko tieši mēs domājam ar turpmāk izklāstīto informāciju.

2. Par šo Politiku

Šajā Politikā ir izklāstīta būtiskā informācija par Jūsu personas datu attiecībām ar uzņēmumu Spotify AB. Šī Politika attiecas uz visiem Spotify pakalpojumiem un ar tiem saistītajiem pakalpojumiem (kas tiek saukti par „Spotify pakalpojumu”). Šie noteikumi, kas nosaka Spotify pakalpojumu, ir definēti mūsu Lietošanas noteikumos un nosacījumos („Lietošanas noteikumi un nosacījumi”).

Mēs varam laiku pa laikam izstrādāt jaunus vai piedāvāt papildu pakalpojumus. Ja šo jauno vai papildu pakalpojumu ieviešana izraisa izmaiņas veidos, kā mēs apkopojam vai apstrādājam Jūsu personas datus, mēs nodrošināsim papildu informāciju un noteikumus vai politikas. Ja nav norādīts citādi, kad mēs ieviešam jaunus vai papildu pakalpojumus, uz tiem attieksies šī Politika.

Šīs Politikas mērķis ir:

 1. nodrošināt, lai Jūs saprotat, kādus personas datus mēs par Jums apkopojam, iemeslus, kāpēc mēs tos apkopojam un izmantojam, un kam mēs tos izplatām;
 2. izskaidrot veidos, kā mēs izmantojam personas datus, kurus Jūs kopīgojat ar mums, lai sniegtu Jums lielisku pieredzi, lietojot Spotify pakalpojumu;
 3. Izskaidrot Jūsu tiesības un izvēles iespējas attiecībā uz Jūsu personas datiem, kurus mēs apkopojam un apstrādājam, un to, kā mēs aizsargājam Jūsu konfidencialitāti.

Ceram, ka šis Jums palīdzēs saprast mūsu konfidencialitātes saistības pret Jums. Lai noskaidrotu citus Politikā izmantoto terminu skaidrojumus, apmeklējiet mūsu Konfidencialitātes centru, kas atrodas vietnē spotify.com. Informāciju par to, kā ar mums sazināties, ja Jums rodas kādi jautājumi vai bažas, skatiet turpmāk sniegtajā 14. sadaļā „Kā ar mums sazināties”. Ja gadījumā Jūs nepiekrītat šīs Politikas saturam, atcerieties, ka Spotify pakalpojuma izmantošana ir Jūsu izvēle.

3. Jūsu tiesības un izvēles: Izvēles un kontroles iespēju piešķiršana

Jums droši vien ir informācija, ka jaunā Eiropas Savienības likums, kura nosaukums ir Vispārīgā datu aizsardzības regula jeb “VDAR”, nodrošina cilvēkiem konkrētas tiesības attiecībā uz personas datiem. Attiecīgi mēs esam ieviesuši papildu pārredzamību un piekļuves kontroli mūsu Konfidencialitātes centrā un Konfidencialitātes iestatījumos, kas palīdz lietotājiem izmantot šo tiesību priekšrocības. Atbilstoši tam, kā šīs tiesības ir pieejamas, un izņemot to, kā tās ir ierobežotas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, privātpersonām piešķirtās tiesības ir šādas:

 • piekļuves tiesības – tiesības saņemt informāciju par saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, un pieprasīt piekļuvi tiem;
 • tiesības uz labošanu – tiesības pieprasīt savu personas datu mainīšanu vai atjaunināšanu, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi;
 • tiesības uz datu dzēšanu – tiesības pieprasīt mums pilnībā dzēst Jūsu personas datus;
 • tiesības ierobežot – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
 • tiesības iebilst –
  • tiesības jebkurā brīdī iebilst, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu konkrēto situāciju;
  • tiesības iebilst personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkā;
 • datu pārnešanas tiesības – tiesības pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo personas datu pārsūtīšanu trešajai pusei izmantošanai citas puses pakalpojumā; kā arī
 • tiesības nebūt ekskluzīvi automatizētas lēmumu pieņemšanas subjektam – tiesības nebūt ekskluzīvi automatizētas lēmumu pieņemšanas, tostarp profilēšanas lēmuma subjektam, ja lēmumam attiecībā uz Jums var būt juridisks spēks vai tas var izraisīt kādu līdzīgu būtisku efektu.

Lai dotu iespēju Jums īstenot šīs tiesības vienkāršā veidā un lai reģistrētu Jūsu preferences attiecībā uz to, kā Spotify lieto Jūsu personas datus, mēs ar Jūsu iestatījumu lapas profila palīdzību nodrošinām Jums piekļuvi šādiem konta iestatījumu lapas iestatījumiem:

 • Konfidencialitātes iestatījumi – ļauj Jums kontrolēt dažas Jūsu personas datu kategorijas, kuras mēs apstrādājam, ļauj Jums piekļūt saviem personas datiem, izmantojot pogu „Download my Data” (Lejupielādēt manus datus), un ietver saiti uz Konfidencialitātes centru, kas atrodas vietnē spotify.com, kur Jūs varētu atrastu vairāk informācijas par to, kā Spotify izmanto Jūsu personas datus un par to, kādas ir Jūsu tiesības;
 • Paziņojumu iestatījumi – ļauj Jums izvēlēties, kurus paziņojumus Jūs vēlaties saņemt no Spotify, pārvaldīt savus publiski pieejamos personas datus un iestatīt kopīgošanas preferences.

Konfidencialitātes centrs ļauj Jums kontrolēt, kā Spotify apstrādā Jūsu personas datus. Tas sniedz informāciju par to, kas notiek, ja Jūs pielāgojat sava konta iestatījumu lapā esošos iestatījumus, un par to, kā atteikties no konkrētu ziņojumu saņemšanas no Spotify. Ja mēs sūtām Jums elektroniskā mārketinga paziņojumu, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai, ja tas ir citādi atļauts piemērojamajos tiesību aktos, Jūs varat jebkurā laikā attiecīgi bez maksas atsaukt savu piekrišanu vai izteikt savus iebildumus (atteikšanos). Elektroniskā mārketinga ziņojumi, ko Jūs saņemat no Spotify (piemēram, tie, kas sūtīti pa e-pastu), iekļaus pašā ziņojumā arī atteikšanās mehānismu (piemēram, abonementa pārtraukšanas saiti mūsu sūtītajās e-pasta vēstulēs).

Sīkāka informācija par iepriekš aprakstītajām VDAR tiesībām, un mūsu nodrošinātajām pārvaldības iespējām, kuras mēs nodrošinām visiem Spotify lietotājiem saistībā ar šīm tiesībām, ir sniegta Konfidencialitātes centra sadaļā „Jūsu tiesības”. Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar Jūsu datu konfidencialitāti, Jūsu tiesībām vai to, kā tās izmantot, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru, izmantojot Konfidencialitātes centra veidlapu „Sazinieties ar mums”. Mēs atbildēsim uz Jūsu pieprasījumu saprātīgā laika periodā pēc Jūsu identitātes apstiprināšanas. Ja Jūs neapmierina veids, kā mēs izmantojam Jūsu personas datus, varat arī droši sazināties ar Zviedrijas datu aizsardzības iestādi (Datainspektionen) vai vietējo datu aizsardzības iestādi un iesniegt prasību.

4. Kā mēs apkopojam Jūsu personas datus?

Mēs apkopojam Jūsu personas datus šādos veidos:

 1. Kad Jūs reģistrējaties Spotify pakalpojumā – Jums reģistrējoties Spotify pakalpojumā, mēs apkopojam dažus personas datus, lai Jūs varētu izmantot Spotify pakalpojumu, piemēram, Jūsu e-pasta adresi, dzimšanas datumu, dzimumu un valsti.
 2. Izmantojot Spotify pakalpojumu – ja lietojat Spotify pakalpojumu, mēs apkopojam personas datus par to, kā Jūs izmantojat Spotify pakalpojumu, piemēram, kādas dziesmas ir atskaņotas un kādi atskaņošanas saraksti ir izveidoti.
 3. Apkopotie personas dati, kas ļauj mums sniegt Jums papildu funkcijas/funkcionalitāti – laiku pa laikam Jūs varat arī sniegt mums papildu datus vai sniegt mums savu atļauju attiecībā uz papildu personas datu apkopošanu, lai mēs varētu, piemēram, nodrošināt Jums vairāk līdzekļu vai funkciju. Kā aprakstīts tālāk (skatīt Brīvprātīgi sniegtie dati par mūziku), mēs bez Jūsu iepriekšējas piekrišanas neapkoposim no Jūsu ierīces fotogrāfijas, precīzas atrašanās vietas datus, balss datus vai kontaktpersonas. Jums vienmēr ir iespēja mainīt savu viedokli un jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.
 4. No trešajām pusēm – no trešajām pusēm, tostarp reklāmdevējiem un partneriem, ar kuriem mēs sadarbojamies, lai nodrošinātu Jums Spotify pakalpojumu mēs saņemsim personas datus par Jums un Jūsu darbībām (skatiet 7 sadaļu „Jūsu personas datu kopīgošana”). Mēs izmantosim šos personas datus tikai tad, ja ir izteikta Jūsu piekrišana trešai pusei vai arī Spotify, lai šī datu apmaiņa notiktu vai, lai nodrošinātu Jūs ar Spotify pakalpojumu, ja uzņēmumam Spotify ir likumīga interese izmantot personas datus.

Mēs izmantojam anonimizēto un apkopoto informāciju mērķiem, kas ietver mūsu IT sistēmu testēšanu, pētniecību, datu analīzi, veidojot mārketinga un reklāmas modelus, kas uzlabojot Spotify pakalpojumu un attīstot jaunus līdzekļus un funkcionalitāti Spotify pakalpojuma ietvaros.

5.Kādus Jūsu personas datus mēs apkopojam?

Tālāk esošajās tabulās ir uzskaitītas Jūsu personas datu kategorijas, kuras mēs apkopojam un izmantojam.

Personas dati, kas iegūti, Jums reģistrējoties Spotify pakalpojumā

Personas datu kategorijas Kategorijas apraksts
Konta reģistrācijas dati Šie ir personas dati, kurus Jūs sniedzat vai kurus mēs apkopojām, lai Jūs varētu reģistrēties Spotify pakalpojumā un to izmantot. Tas ietver Jūsu e-pasta adresi, dzimšanas datumu, dzimumu, pasta indeksu un valsti.

Lai izveidotu Jūsu kontu, ir vajadzīgi daži personas dati, kurus mēs Jums lūgsim sniegt. Jums ir iespēja arī sniegt mums papildu personas datus, kas palīdzētu padarīt Jūsu kontu personalizētāku.

Mūsu izvēle attiecībā uz personas datu apkopošanu būs atkarīga no Spotify Pakalpojuma plāna tipa, kādam Jūs pierakstīsieties, un no tā, vai Jūs izmantojat vai neizmantojat trešās puses pakalpojumu (kā noteikts Lietošanas noteikumos un nosacījumos, piemēram, Facebook), lai reģistrētos Spotify pakalpojumā un to izmantotu. Ja konta izveidei Jūs izmantojat trešās puses pakalpojumu, mēs saņemsim personas datus, izmantojot šo trešās puses pakalpojumu, bet tikai tad, ja Jūsu dosiet savu piekrišanu, ka Trešā puse drīkst kopīgot Jūsu personas datus.

Personas dati, kas iegūti, Jums izmantojot Spotify pakalpojumu

Personas datu kategorijas Kategorijas apraksts
Spotify pakalpojuma izmantošanas dati Tie ir Jūsu personas dati, kas tiek apkopoti, kad Jūs izmantojat Spotify pakalpojumu – tie var ietvert:
 • Informācija par Jūsu abonēšanas Spotify Pakalpojuma plāna tipu.
 • Informācija par Jūsu mijiedarbību ar Spotify pakalpojumu, kas ietver visu Jūsu veikto pieprasījumu datumus un laikus, klausītās dziesmas, izveidotos atskaņošanas sarakstus, skatīto video saturu un mijiedarbību ar citiem Spotify lietotājiem. Tā var ietvert arī informāciju par trešo personu lietojumprogrammu izmantošanu un reklāmām, ko saņemat.
 • Lietotāja saturs (kā noteikts Lietošanas noteikumos un nosacījumos, kuru Jūs ievietojat Spotify, tostarp ziņojumus, kurus Jūs sūtāt un/vai saņemat, izmantojot Spotify, un Jūsu mijiedarbība ar Spotify klientu apkalpošanas komandu.
 • Tehniskos datus, kas var ietvert URL informāciju, sīkdatņu datus, Jūsu IP adresi, ierīču veidus, ko lietojat, lai piekļūtu vai pievienotos Spotify pakalpojumam, unikālo ierīces ID, ierīces atribūtus, tīkla savienojuma veidu (piemēram, WiFi, 3G, LTE, Bluetooth) un pakalpojumu sniedzēju, tīkla un ierīces veiktspēju, pārlūkprogrammas veidu, valodu, informāciju, kas atļauj digitālo tiesību pārvaldību, operētājsistēmu un Spotify lietotnes versiju. Papildinformāciju par tehniskajiem datiem, ko mēs apstrādājam, var atrast mūsu Sīkdatņu politikā.
 • specifiskiem mērķiem, nodrošinot Jums konkrētas Spotify pakalpojuma funkcijas, ir nepieciešami kustības ģenerēti vai orientācijas ģenerēti mobilo sensoru dati (piemēram, akselerometra vai žiroskopa dati).

Personas dati, kas savākti ar tavu atļauju, lai mēs varētu sniegt tev papildu pakalpojumus vai funkcionalitāti

Personas datu kategorijas Kategorijas apraksts
Brīvprātīgi mobilie dati Papildus minētajiem datiem, ko mēs apkopojam, lai nodrošinātu Jums (iepriekš aprakstīto) Spotify pakalpojumu, Jums ir arī iespēja sniegt piekrišanu, apkopot papildu personas datus no mobilās ierīces, lai sniegtu Jums līdzekļus/funkcijas, kas uzlabos Jūsu Spotify pakalpojuma pieredzi.

Mēs nepiekļūstam turpmāk minētajiem personas datiem, ja iepriekš nav saņemta Jūsu piekrišana.
 • Jūsu fotogrāfijas – ja Jūs sniedzat mums atļauju piekļūt Jūsu fotogrāfijām vai kamerai, mēs piekļūsim tikai tiem attēliem, kurus Jūs konkrēti izvēlēsieties kopīgot ar mums, kā arī metadatus, kas saistīti ar šiem attēliem, piemēram, attēla datnes tipu un izmēru. Mēs nekad neskenēsim un neimportēsim Jūsu fotoattēlu bibliotēku un kameras galeriju;
 • Jūsu precīzā mobilās ierīces atrašanās vieta – ja Jūs dodat mums atļauju piekļūt Jūsu precīzai atrašanās vietai, mēs varēsim piekļūt Jūsu GPS vai Bluetooth datiem, lai nodrošinātu atrašanās vietai atbilstošu Spotify pakalpojuma funkcionalitāti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šie dati neietver Jūsu IP adresi. Mēs izmantojam Jūsu IP adresi, lai noteiktu aptuveno atrašanās vietu, piemēram, valsti, kurā atrodaties, lai varētu ievērot mūsu licencēšanas līgumus;
 • Jūsu balss dati – ja Jūs dodat mums atļauju, mēs varam piekļūt balss komandām uztvertas caur Jūsu ierīces mikrofonu, lai Jūs varētu mijiedarboties ar Spotify pakalpojumu, izmantojot savu balsi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums vienmēr būs iespēja izslēgt mikrofona funkciju;
 • Kontaktpersonas – ja Jūs dodat mums atļauju piekļūt kontaktpersonām, mēs varam piekļūt atsevišķu kontaktpersonu datiem, kas ir saglabāti Jūsu ierīcē, lai palīdzētu Jums atrast draugus, kuri izmanto Spotify.
Maksājumu dati Mēs varam apkopot šādus personas datus, ja Jūs reģistrējaties izmēģinājuma versijai vai iegādājies kādu no mūsu Maksas abonementiem (kā noteikts Lietošanas noteikumos un nosacījumos) vai veicat citus pirkumus, izmantojot Spotify pakalpojumu. Apkopotie precīzie personas dati atšķirsies atkarībā no maksājuma veida (piemēram, tiešā veidā, izmantojot Jūsu mobilo sakaru operatoru vai rēķinu), taču tajā būs iekļauta šāda informācija:
 • Vārds, uzvārds;
 • Dzimšanas datums;
 • Kredītkartes vai debetkartes veids, derīguma termiņš un atsevišķi Jūsu kartes numura cipari;
 • Pasta indekss;
 • Mobilā tālruņa numurs; kā arī
 • Informācija par darījumu vēsturi;
Ja Jūs izvēlēsieties veikt apmaksu ar rēķinu, mēs nodosim Jūsu personas datus saviem maksājuma apstrādātājiem, lai tie varētu veikt kredīta pārbaudes un nosūtīt Jums rēķinus.
Konkursu, aptauju un totalizatoru dati Šie personas dati tiek izmantoti, lai Jūs varētu reģistrēties un piedalīties šāda veida akcijās. Precīzie apkopotie personas dati būs atkarīgi no akcijas veida.
Mārketinga dati Šie personas dati tiek izmantoti, lai Spotify un mūsu partneri/pakalpojumu sniedzēji varētu nosūtīt Jums mārketinga paziņojumus:
 • pa e-pastu,
 • izmantojot Spotify pakalpojumu un/vai
 • tieši no trešās puses.

Vairāk par apkopotajiem personas datiem un kontroles iespējām, kas Jums ir attiecībā uz mārketinga paziņojumiem, kurus saņemat, Jūs varat uzzināt, dodoties uz Konfidencialitātes centru, kas atrodas vietnē spotify.com.

6. Kādiem mērķiem mēs izmantojam Jūsu personas datus?

Ja Jūs izmantojat Spotify pakalpojumu vai mijiedarbojaties ar to, mēs dažādu iemeslu dēļ izmantojam dažādas tehnoloģijas, lai apstrādātu Jūsu personas datus, kurus mēs apkopojam. Zemāk redzamajā tabulā mēs esam norādījuši iemeslus, kāpēc mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ar to saistītos likumīgos pamatus, uz kuriem mēs balstāmies, lai mēs likumīgi varētu apstrādāt Jūsu personas datus un personas datu kategorijas (kā noteikts 5. sadaļā „Kādus Jūsu personas datus mēs apkopojam?”), ko mēs izmantojam šādiem mērķiem:

Apraksts, kāpēc Spotify apstrādā Jūsu personas datus („apstrādes mērķis”) Apstrādes mērķa tiesiskais pamats Personas datu kategorijas, ko Spotify izmanto apstrādes nolūkā
Lai nodrošinātu, personalizētu un uzlabotu Jūsu pieredzi ar Spotify pakalpojumu un citiem Spotify nodrošinātajiem pakalpojumiem un produktiem, piemēram, nodrošinot pielāgotu, personalizētu vai lokalizētu saturu, ieteikumus, funkcijas un reklamēšanu Spotify pakalpojumā vai ārpus tā (ietverot arī trešās puses produktus un pakalpojumus).
 • Līgumsaistību izpilde
 • Likumīgās intereses
 • Konta reģistrācijas dati
 • Pakalpojuma reģistrācijas dati
Lai saprastu, kā piekļūt un izmantot Spotify pakalpojumu, lai nodrošinātu Spotify pakalpojuma tehnisko funkcionalitāti, izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus un analizētu, kā Jūs izmantojat Spotify pakalpojumu, tostarp Jūsu mijiedarbību ar lietotnēm, reklāmām, produktiem un pakalpojumiem, kas ir pieejami, piesaistīti vai tiek piedāvāti, izmantojot Spotify pakalpojumu.
 • Līgumsaistību izpilde
 • Likumīgās intereses
 • Konta reģistrācijas dati
 • Pakalpojuma reģistrācijas dati
Lai sazinātos ar Jums saistībā ar Spotify pakalpojumu.
 • Līgumsaistību izpilde
 • Likumīgās intereses
 • Konta reģistrācijas dati
 • Pakalpojuma reģistrācijas dati
Lai apstrādātu Jūsu maksājumu nolūkā novērst vai konstatēt apdraudējumu, tostarp krāpniecisku maksājumu izmantošanu Spotify pakalpojumā.
 • Līguma izpilde
 • Atbilstība juridiskajām saistībām
 • Likumīgās intereses
 • Maksājuma dati
Lai sazinātos ar Jums vai nu tieši, vai caur kādu no mūsu partneriem, attiecībā uz:
 • mārketingu,
 • izpēti,
 • piedalīšanos konkursos, aptaujās un totalizatoros,
 • reklāmas nolūkiem,
izmantojot e-pastus, īsziņas, paziņojumus vai citus ziņojumus, kas atbilst visām Jums piešķirtajām atļaujām (piemēram, izmantojot Konta iestatījumu lapu).
 • Piekrišana
 • Likumīgās intereses
 • Konkursu, aptauju un totalizatoru dati
 • Mārketinga dati
Lai nodrošinātu Jums funkcijas, informāciju, reklāmu vai citu saturu, kas ir pamatots uz Jūsu konkrēto atrašanās vietu.
 • Piekrišana
 • Brīvprātīgie mobilie dati

Ja Jums nepieciešama papildu informācija par līdzsvarojuma pārbaudi, ko uzņēmums Spotify ir uzņēmies, lai attaisnotu savu paļaušanos uz likumīgo interešu juridisko pamatu saskaņā ar VDAR, lūdzu, skatiet 14. Kā ar mums var sazināties sadaļu „Kā sazināties ar mums", lai saņemtu sīkāku informāciju par to, kā ar mums var sazināties.

7. Jūsu personas datu kopīgošana

Mēs esam noteikuši to personas datu saņēmēju kategorijas, kas apkopoti vai ģenerēti, Jums izmantojot Spotify pakalpojumu.

Publiski pieejamā informācija

Spotify pakalpojumā vienmēr publiski būs pieejami šādi personas dati: Jūsu vārds, uzvārds un/vai lietotājvārds, profila attēls, kam Jūs sekojat un kas seko Jums Spotify pakalpojumā, Jūsu nesen atskaņotie izpildītāji un Jūsu publiski atskaņotie saraksti.

Personas dati, kuru Jūs varat izvēlēties kopīgošanai

Turpmāk minētie personas dati tiks kopīgoti tikai ar saņēmēju kategorijām, kas aprakstītas turpmāk sniegtajā tabulā, ja: + Jūs izvēlēsieties izmantot konkrētu Spotify pakalpojuma funkciju, ja pareizai Spotify pakalpojuma funkcijas lietošanai konkrētās būs nepieciešama personas datu kopīgošana; + Jūs sniegsiet mums atļauju kopīgot personas datus, piemēram, Spotify pakalpojumā atlasot atbilstošo iestatījumu.

Saņēmēju kategorijas Kopīgošanas iemesls
Trešās puses lietojumprogramma, kuru pievienojat Spotify kontam Ja Jūs pieslēdzat savam Spotify kontam trešās puses lietojumprogrammu, piemēram, sociālo tīklu, audio, televīzijas vai automašīnu platformas, Spotify var kopīgot datus par Pakalpojuma izmantošanu, lai Jūs varētu pievienoties Spotify kontam.
Trešās puses lietojumprogramma, kuru izmantojat, lai pierakstītos Spotify kontā Ja pieteiksieties Trešās puses lietotnē, izmantojot savus Spotify autorizācijas datu, šī Trešās puses lietotne var piekļūt noteiktiem datiem par Pakalpojuma izmantošanu, piemēram, Jūsu atskaņošanas sarakstus, saglabāto saturu un aktivitāti.

Pirms pievienojat trešās puses lietojumprogrammu, Jūs saņemsiet paziņojumu, kurā būs informācija par to, kādi personas dati tiks kopīgoti / būs pieejami šai trešās puses lietojumprogrammai.
Atbalsta forums Kad reģistrēsieties Spotify atbalsta kontam Spotify atbalsta pakalpojumā, mēs lūgsim Jūs izveidot īpašu Spotify atbalsta pakalpojuma lietotājvārdu. Tas būs publiski redzams ikvienam, kurš piekļūst Spotify atbalsta forumam, kopā ar jautājumiem vai komentāriem, kurus iesūtīsiet.
Jūsu Spotify sekotāji Iespējami ir arī gadījumi, kad Jūs vēlēsieties, lai mēs kopīgotu noteiktu informāciju par Pakalpojuma lietošanu, it sevišķi Spotify lietošanu kopā ar citiem Spotify lietotājiem, kas pazīstami kā „Jūsu Spotify sekotāji”.

Piemēram, izveidojot atskaņošanas sarakstus, Jūs, iespējams, vēlēsieties, lai šie atskaņošanas saraksti būtu redzami citiem Spotify pakalpojuma lietotājiem, taču jebkurā laikā savus atskaņošanas sarakstus varat arī padarīt privātus.
Izpildītāji un ierakstu marķējumi Jūs varat mums lūgt kopīgot personas datus (piemēram, Jūsu e-pasta adresi) ar izpildītājiem vai ierakstu marķējumiem, vai citiem partneriem, kuri var vēlēties Jums tieši nosūtīt jaunumus vai akcijas piedāvājumus, tomēr Jūs savu piekrišanu varat atsaukt jebkurā laikā.

Vairāk par to, kā pārvaldīt paziņojumus, Jūsu publiski pieejamo informāciju un to, ko kopīgojat ar citiem, uzziniet sadaļā Jūsu tiesības un izvēles: šīs Politikas 3. sadaļā „Izvēles un kontroles iespēju piešķiršana” un Konfidencialitātes centrā.

Informācija, kuru mēs kopīgojam

Saņēmēju kategorijas Kopīgošanas iemesls
Pakalpojumu sniedzēji un citi Mēs izmantojam tādus tehnisko pakalpojumu sniedzējus, kas var rīkoties ar tehnisko infrastruktūru, kura mums ir nepieciešama, lai sniegtu Spotify pakalpojumu, it sevišķi pakalpojumu sniedzējus, kas uztur, glabā, pārvalda Spotify lietojumprogrammu, tās saturu un apstrādājamos datus, un veic to apkopi.
Mēs izmantojam tehnisko pakalpojumu sniedzējus, lai atvieglotu saziņu ar Jums, kā aprakstīts šīs Politikas Section 6 sadaļā.
Lai Jums parādītu piemērotāku saturu vai labāk saprastu, kā Jūs izmantojat Spotify pakalpojumu un nodrošinātu Jums labāku pakalpojumu, mēs izmantojam mārketinga un reklamēšanas partnerus. Mēs varam arī kopīgot personas datus ar konkrētiem mārketinga un reklāmas partneriem, nosūtot Jums reklāmas paziņojumus par Spotify.
Spotify partneri
 • Ja piekļūsiet Spotify pakalpojumam, izmantojot piedāvājumu, ko saņemsiet vai iegādāsieties no trešās puses, piemēram, Jūsu mobilā tīkla operatora, mēs arī varam kopīgot Jūsu personas datus ar šādu trešo pusi attiecībā uz to, kā Jūs izmantojat Spotify pakalpojumu, piemēram, vai un kādā pakāpē esat izmantojis piedāvājumu, aktivizējis Spotify kontu vai aktīvi lietojis Spotify pakalpojumu.
 • Atkarībā no tā, kā Jūs pierakstāties Spotify pakalpojumā (piemēram, izmantojot trešās puses pakalpojumu vai mobilo sakaru operatoru), mēs pēc nepieciešamības kopīgojam Spotify lietotājvārdu vai citus konta reģistrācijas datus, lai aktivizētu Jūsu kontu.
 • Mēs varam arī kopīgot Jūsu personas datus ar mūsu mūzikas industrijas partneriem pseidonimizētā formātā, lai palīdzētu viņiem saprast, kā tiek izpildīts mums licencētais saturs, un dot Jums iespēju klausīties straumēšanas saturu, izmantojot Spotify pakalpojumu.
 • Mēs arī kopīgojam Jūsu personas datus pseidonimizētā formātā, izmantojot mārketinga partnerus, kuri palīdz mums veikt reklāmas pasākumus, kā arī ar reklāmdevējiem, kas ļauj mums piedāvāt bezmaksas pakalpojumu.
Akadēmiskie pētnieki Mēs kopīgosim Jūsu personas datus, lai veiktu tādas darbības kā statiskā analīze un akadēmiskais pētījums, bet darot to tikai pseidonimizētā formātā.
Citi Spotify grupas uzņēmumi Mēs kopīgosim Jūsu personas datus ar citiem Spotify Goup uzņēmumiem, lai veiktu savus ikdienas biznesa darījumus un nodrošinātu sev iespēju uzturēt un nodrošināt Spotify pakalpojumu.
Tiesībaizsardzības un datu aizsardzības iestādes Mēs kopīgosim Jūsu personas datus, ja mēs labticīgi uzskatīsim, ka mums tas ir nepieciešams, lai izpildītu likumīgas saistības saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai atbildētu uz spēkā esošu tiesas procesu, piemēram, meklēšanas rīkojumu, tiesas izpildrakstu vai tiesas pavēsti.

Mēs arī kopīgosim Jūsu personas datus, ja mēs godprātīgi uzskatīsim, ka tas ir nepieciešams mūsu pašu vai trešās puses likumīgo interešu dēļ attiecībā uz nacionālo drošību, tiesībaizsardzību, tiesvedību, kriminālizmeklēšanu, jebkura cilvēka drošību, vai lai novērstu nāvi vai nenovēršamus miesas bojājumus tajos gadījumos, ja mēs uzskatīsim, ka Jūsu intereses vai pamattiesības un brīvības, kas prasa Jūsu personas datu aizsardzību, neaizliedz šādu interesi.
Mūsu biznesa pircēji Mēs kopīgosim Jūsu personas datus gadījumos, kad mēs pārdodam vai apspriežamies, lai pārdotu savu biznesu pircējam vai potenciālajam pircējam.

Šajā gadījumā Spotify turpinās nodrošināt Jūsu personas datu konfidencialitāti un paziņos Jums, pirms Jūsu personas dati tiks nodoti pircējam vai uz tiem attieksies cita konfidencialitātes politika.

8. Datu glabāšana un dzēšana

Mēs glabāsim Jūsu personas datus vienīgi tik ilgi, kamēr būs nepieciešamība nodrošināt Jums Spotify pakalpojumu, kā arī izmantot likumīgiem un būtiskiem biznesa nolūkiem, piemēram, lai uzturētu Spotify pakalpojumu veiktspēju, pieņemot uz datiem orientētus biznesa lēmumus par jaunām funkcijām un piedāvājumiem, kas atbilst mūsu juridiskajām saistībām un strīdu risinājumiem. Mēs saglabājam dažus Jūsu personas datus, kamēr vien Jūs izmantojat Spotify pakalpojumus. Piemēram, mēs paturēsim Jūsu atskaņošanas sarakstus, dziesmu bibliotēku un konta informāciju.

Jūsu pieprasījuma gadījumā mēs dzēsīsim vai anonimizēsim Jūsu personas datus, lai tie vairs neidentificētu Jūs, ja vien mums likumīgi būs ļauts vai nepieciešams uzturēt noteiktus personas datus, tostarp šādās situācijās:

 • Ja ir kāds ar Jūsu kontu saistīts neatrisināts strīdus jautājums, piemēram, nenomaksāts kredīts vai neatrisināta prasība vai diskusija, mēs saglabāsim nepieciešamos personas datus, līdz problēma būs atrisināta.
 • Ja mums būs jāsaglabā personas dati mūsu juridiskajām, nodokļu, revīzijas un grāmatvedības vajadzībām, mēs saglabāsim nepieciešamos personas datus tik ilgi, cik prasīs atbilstošais likums, un/vai,
 • ja tas nepieciešams mūsu likumīgajām biznesa vajadzībām, piemēram, krāpšanas novēršanai vai lietotāju drošības saglabāšanai.

9. Pārsūtīšana uz citām valstīm

Spotify kopīgo Jūsu personas datus ar citiem Spotify Group uzņēmumiem, lai veiktu darbības, kas norādītas šajā Politikā. To skaitā ietilpst Spotify Group uzņēmumi šādās valstīs: Austrālija, Austrija, Beļģija, Brazīlija, Kanāda, Somija, Francija, Vācija, Honkonga, Itālija, Japāna, Luksemburga, Meksika, Nīderlande, Polija, Singapūra, Spānija, Zviedrija, Šveice, Taivāna, Turcija, Apvienotā Karaliste un Amerikas Savienotās Valstis. Spotify var arī nodot apstrādi apakšlīgumslēdzējam vai kopīgot Jūsu personas datus ar trešajām pusēm, kas atrodas valstīs, kas nav Jūsu mītnes valsts. Tādēļ Jūsu personas dati var tikt pakļauta konfidencialitātes likumiem, kas atšķiras no likumiem Jūsu dzīvesvietas valstī.

Personas dati, kas apkopoti Eiropas Savienībā un Šveicē, piemēram, var tikt pārsūtīta un to var apstrādāt trešās puses, kas atrodas valstī ārpus Eiropas Savienības un Šveices. Šādos gadījumos Spotify nodrošinās, ka Jūsu personas datu pārsūtīšana notiek atbilstoši attiecīgajiem konfidencialitātes likumiem un it īpaši tam, ka tiek izmantoti atbilstoši juridiskie, tehniskie un organizatoriskie līdzekļi, piemēram, standarta līguma noteikumi, ko apstiprinājusi ES Komisija.

Sīkāku informāciju par drošības pasākumiem, kurus mēs izmantojam, lai aizsargātu Jūsu personas datus, skatiet šīs Konfidencialitātes politikas 11. sadaļā „Jūsu personas datu drošība”.

10. Saites

Mēs varam atainot reklāmas no trešajām pusēm un citu saturu ar saitēm uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Mēs nevaram kontrolēt trešo pušu konfidencialitātes prakses un saturu un arī nevaram būt atbildīgi par to. Ja Jūs uzklikšķināt trešās puses reklāmai vai saitei, lūdzam saprast, ka Jūs pametat Spotify pakalpojumu, un šī Politika nebūs attiecināma uz Jūsu sniegtajiem personas datiem. Lūdzu, izlasiet viņu konfidencialitātes politiku, lai noskaidrotu, kā viņi ievāc un apstrādā Jūsu personas datus.

11. Jūsu personas datu glabāšana drošībā.

Mēs esam apņēmušies aizsargāt mūsu lietotāju personas datus. Mēs ieviešam atbilstošus un organizatoriskus līdzekļus, kas palīdz uzturēt Jūsu personas datu drošību, tomēr jāņem vērā, ka neviena sistēma nav absolūti droša. Mēs izmantojam dažādas stratēģijas, tostarp pseidonimizāciju, šifrēšanu, pieejas un aizkavēšanas stratēģijas, lai aizsargātos pret neautorizētu piekļuvi un personas datu nevajadzīgu uzglabāšanu mūsu sistēmās.

Jūsu parole aizsargā Jūsu lietotāja kontu, tādēļ mēs iedrošinām Jūs izmantot unikālu un stipru paroli, ierobežot piekļuvi Jūsu datoram un pārlūkprogrammai un izrakstīties pēc Spotify pakalpojuma lietošanas beigām.

12. Bērni

Spotify pakalpojums nav paredzēts bērniem, kas jaunāki par 13 gadu vecumu. Tomēr dažās valstīs var vietējie likumi var noteikt stingrākus vecuma ierobežojumus. Sīkāku informāciju lūdzam skatīt sadaļā Lietošanas noteikumi un nosacījumi.

Mēs apzināti neievācam personas datus no bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem vai jaunāki par piemērojamo vecuma robežu („Vecuma robeža”). Ja esat jaunāks par vecuma robežu, nelietojiet Spotify pakalpojumu un nesniedziet mums nekādus personas datus.

Ja Jūs esat kāds no vecākiem bērnam, kas nav sasniedzis vecuma ierobežojumu, un uzzināt, ka Jūsu bērns ir personas datus nodevis Spotify, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot Konfidencialitātes centrā esošo veidlapu „Sazinieties ar mums”, un Jūs varat pieprasīt izmantot savas neatņemamās tiesības, kas detalizēti izklāstītas šīs Politikas 3. sadaļā „Jūsu tiesības un izvēles: Izvēles un kontroles iespēju piešķiršana”.

Ja mēs uzzināsim, ka esam ieguvuši personas datus par bērnu, kas nav sasniedzis 13 gadu vecumu, mēs veiksim attiecīgas darbības, lai izdzēstu šos personas datus. Šim nolūkam var būt nepieciešama šī bērna Spotify konta dzēšana.

13. Izmaiņas Konfidencialitātes politikā

Dažos gadījumos mēs varam mainīt šo Politiku.

Veicot šajā Politikā būtiskas izmaiņas, mēs sniegsim Jums skaidru paziņojumu atbilstoši apstākļiem, piemēram, parādot skaidru paziņojumu Spotify pakalpojumā vai nosūtot to Jums pa e-pastu. Mēs varam Jūs iepriekš brīdināt.

Tādēļ, lūdzu, noteikti rūpīgi izlasiet katru šādu paziņojumu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo Politiku un to, kā Spotify izmanto Jūsu personas datus, lūdzam apmeklēt Konfidencialitātes centrā vietnē spotify.com, kur uzzināsiet vairāk.

14. Kā ar mums var sazināties

Paldies, ka izlasījāt mūsu Konfidencialitātes politiku! Ja Jums ir kādi jautājumi par šo Politiku, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru, izmantojot Konfidencialitātes centrā esošo veidlapu „Sazinieties ar mums” vai rakstot uz šādu adresi:

Spotify AB
Regeringsgatan 19
Stockholm
111 53
Zviedrija

Spotify AB ir datu pārzinis attiecībā uz datiem, kas tiek apstrādāti saskaņā ar šo Politiku.

Ceram, ka Jums patiks Spotify!
© Spotify AB.