Spotify vadlīnijas lietotājam

Sveicināti! Laipni lūdzam Spotify vadlīnijās lietotājam ("Vadlīnijas lietotājam"), kas attiecas uz gadījumiem, kad tiek lietotas Spotify tīmekļa vietnes, lietojumprogrammas un pakalpojumi, kas atsaucas uz šīm vadlīnijām lietotājam ("Pakalpojumi"), tostarp piekļuve jebkādiem materiāliem vai saturam, kas kļuvis pieejams, izmantojot šos Pakalpojumus ("Saturs"). Šīs vadlīnijas lietotājam ir izstrādātas, lai nodrošinātu ikviena lietotāja apmierinātību ar Pakalpojumiem. Papildus šīm vadlīnijām saturam ir jāatbilst Spotify platformas noteikumiem ("Platformas noteikumi").

Dažkārt mēs varam atjaunināt šīs vadlīnijas vai platformas noteikumus lietotājam — to jaunāko versiju varat atrast mūsu tīmekļa vietnē.

Šajās vadlīnijās vai platformas noteikumos lietotājam sniegto norādījumu pārkāpšana var izraisīt visa satura vai materiāla, ko esat ievietojis Pakalpojumos, noņemšanu un/vai jūsu konta darbības pārtraukšanu vai apturēšanu. Mēs cenšamies padarīt Pakalpojumus plaši pieejamus ikvienam, tomēr jūs nevarat lietot mūsu Pakalpojumus, ja mēs iepriekš esam pārtraukuši jūsu konta darbību jebkurā citā mūsu Pakalpojumā. Mēs aizliedzam arī mēģinājumus apiet iepriekš veiktus izpildes pasākumus, tostarp, veidojot jaunus kontus.

Saistībā ar Pakalpojumiem un materiālu vai saturu, kas kļuvis pieejams ar Pakalpojumu vai jebkuru to daļu starpniecību, nekādā gadījumā nav atļautas šādas darbības:

 1. reversā inženierija, dekompilēšana, izjaukšana, pārveide vai atvasinātu darbu izveide, izņemot gadījumus, kad šādu ierobežojumu skaidri aizliedz piemērojamie likumi. Ja piemērojamie likumi ļauj jums dekompilēt jebkuru Pakalpojumu vai Satura daļu, ja tas nepieciešams, lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama neatkarīgas programmas izveidošanai, kuru var darbināt ar Pakalpojumiem vai citu programmu, tad šādu darbību rezultātā iegūto informāciju a) drīkst izmantot tikai iepriekšminētajam mērķim, b) bez Spotify iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nedrīkst atklāt vai paziņot nevienai trešajai pusei, kurai to nav nepieciešams atklāt vai paziņot, lai sasniegtu šo mērķi, un c) nedrīkst izmantot tādas programmatūras vai pakalpojuma izveidei, kas ir būtiski līdzīga jebkurai Pakalpojumu vai Satura daļai;
 2. kopēšana, reproducēšana, pārdalīšana, "izvilkšana", ierakstīšana, pārsūtīšana, izpildīšana, kadrēšana, sasaistīšana vai publiska demonstrēšana, apraide vai publiskošana, vai jebkura cita izmantošana, kas nav skaidri atļauta saskaņā ar Līgumiem vai piemērojamiem likumiem vai kas citādi pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības;
 3. jebkura tādu vietējo dokumentu importēšana vai kopēšana, kurus jums nav likumīgu tiesību šādā veidā importēt vai kopēt;
 4. kešatmiņā saglabāta satura kopiju pārsūtīšana no pilnvarotas ierīces uz jebkuru citu ierīci, izmantojot jebkādus līdzekļus;
 5. "ložņāšana" vai "skrāpēšana", manuāli vai automātiskiem līdzekļiem, vai citāti, izmantojot jebkurus automātiskos līdzekļus (tostarp botus, skrāpjus un zirnekļus), lai apskatītos, piekļūtu vai ievāktu informāciju, vai izmantojot jebkuru Pakalpojumu vai Satura daļu, lai apmācītu mašīnmācīšanos vai AI modeli vai citādi ievadītu Spotify saturu mašīnmācīšanās vai AI modelī;
 6. pārdošana, īre, nodošana lietošanai ar apakšlicenci, nomāšana vai cita veida monetizācija, izņemot gadījumus, kad Līgumi to skaidri atļauj;
 7. lietotāja konta vai atskaņošanas saraksta pārdošana vai jebkāda cita veida finansiālas vai citas kompensācijas pieņemšana vai piedāvāšana, lai ietekmētu konta vai atskaņošanas saraksta nosaukumu vai kontā vai atskaņošanas sarakstā iekļauto saturu; vai
 8. atskaņošanas reižu vai sekotāju skaita mākslīga palielināšana, mākslīgi reklamējot saturu vai veicot citas manipulācijas, tostarp i) izmantojot jebkuru botu, skriptu vai citu automatizētu procesu, ii) sniedzot vai pieņemot jebkāda veida kompensāciju (finansiālu vai citādu) vai iii) jebkādiem citiem līdzekļiem;
 9. jebkuras Spotify, tās licenciāru vai jebkuras trešās puses lietoto tehnoloģiju apiešana, tostarp jebkuru Spotify vai tās licenciāru teritoriālo vai citu satura piekļuves ierobežojumu apiešana;
 10. reklāmu apiešana vai bloķēšana vai reklāmu bloķēšanai paredzētu rīku izveidošana vai izplatīšana;
 11. jebkādu paziņojumu par autortiesībām, preču zīmēm vai citu intelektuālo īpašumu noņemšana vai mainīšana (tostarp nolūkā slēpt vai mainīt norādes par īpašumtiesībām vai avotu);
 12. jebkuras Pakalpojumu vai Satura daļas dzēšana vai mainīšana, izņemot gadījumus, kad to skaidri atļauj Līgumi, vai ja Satura pieejamību nodrošina cits lietotājs, ar šāda lietotāja skaidru piekrišanu; vai
 13. paroles nodošana jebkurai citai personai vai citas personas lietotājvārda un paroles izmantošana.

Lūdzam cienīt Spotify, Pakalpojumu materiāla un satura īpašniekus un citus Pakalpojumu lietotājus. Neiesaistieties nekādās darbībās, nepublicējiet nekāda veida lietotāja saturu, nereģistrējiet vai neizmantojiet lietotājvārdu, kas ir tāds materiāls vai ietver tādu materiālu, kas:

 1. ir nelikumīgs vai paredzēts jebkāda veida nelikumīgas darbības veicināšanai vai izdarīšanai, ieskaitot Spotify vai trešās personas intelektuālā īpašuma tiesību, privātuma tiesību, publicitātes tiesību vai īpašumtiesību pārkāpumus, vai pārkāptu jebkuru līgumu, kura puse esat jūs, piemēram (bet ne tikai) ekskluzīvu ierakstu līgumu vai publicēšanas līgumu;
 2. ietver jūsu paroli vai apzināti ietver jebkura cita lietotāja paroli, vai apzināti ietver trešo pušu personas datus, vai ir paredzēts šādu personas datu iegūšanai;
 3. atklāj trešās personas konfidenciālu vai ar autortiesībām aizsargātu informāciju vai personisku informāciju par sevi, kuru nav paredzēts apraidīt cilvēkiem visā pasaulē;
 4. ietver ļaunprātīgu saturu, piemēram, ļaunprātīgu programmatūru, Trojas zirgus vai vīrusus, vai kā citādi traucē jebkura lietotāja piekļuvi Spotify Pakalpojumam;
 5. atdarina vai nepatiesi atspoguļo jūsu piederību Spotify (piemēram, izmantojot Spotify saturu, kuru aizsargā autortiesības, bez atļaujas izmantojot Spotify logotipu vai citādi mulsinoši izmantojot Spotify preču zīmes), citu lietotāju, personu vai tiesību subjektu, vai ir citādi krāpniecisks, nepatiess, maldinošs vai mānīgs;
 6. ietver nepieprasītu masveida sūtījumu vai cita veida surogātpasta, nevēlama pasta, ķēdes vēstuļu vai tamlīdzīga materiāla pārsūtīšanu;
 7. ir nesankcionētas komerciālas vai pārdošanas darbības, piemēram, reklāma, akcijas, konkursi, izlozes, azartspēles, likmju likšana vai piramīdu shēmas;
 8. ir nesankcionēti saistīts ar komerciāliem produktiem vai pakalpojumiem, atsaucas uz tiem vai citādi reklamē, izņemot gadījumus, kad to skaidri atļauj Spotify;
 9. traucē vai jebkādā veidā pārtrauc Spotify Pakalpojumu, bojā, pārkāpj vai mēģina pārbaudīt, skenēt vai testēt Spotify Pakalpojuma vai Spotify datorsistēmu, tīkla, lietošanas noteikumu vai jebkura cita Spotify drošības komponenta ievainojamību, autentifikācijas pasākumus vai jebkurus citus aizsardzības pasākumus, kas piemērojami Spotify Pakalpojumam, Saturam vai jebkurai to daļai;
 10. ir pretrunā ar Spotify lietošanas noteikumiem un citiem noteikumiem vai politikām, kas piemērojamas jebkura Pakalpojuma lietošanai; vai
 11. ir noņemts no kāda no mūsu pakalpojumiem mūsu noteikumu vai politiku pārkāpšanas dēļ, piemēram, aizliegta dziesma, sērija vai pārraide. Attiecas arī uz saturu, kas tiek veidots vai pārveidots, lai atjaunotu vai kalpotu tam pašam mērķim kā iepriekš noņemtais Saturs.