Spotify Lietošanas noteikumi

  1. Ievads

  2. Spotify Pakalpojums.

  3. Spotify Pakalpojuma lietošana

  4. Saturs un intelektuālā īpašuma tiesības

  5. Klientu atbalsts, informācija, jautājumi un sūdzības

  6. Problēmas un strīdi

  7. Par šiem Noteikumiem

1. Ievads

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Lietošanas noteikumus (šie "** Noteikumi**"), jo tie nosaka to, kā jālieto Spotify personalizētie pakalpojumi mūzikas un cita satura straumēšanai, tostarp visas mūsu tīmekļa vietnes un lietojumprogrammas, kurās ir ietverti šie Noteikumi vai saite uz tiem (kopā saukti – "Spotify Pakalpojums"), un mūzika, video, raidieraksti vai citi materiāli, kas ir pieejami ar Spotify Pakalpojuma starpniecību ("Saturs"), un arī to, kā tiem piekļūt.

Spotify Pakalpojuma lietošanā var būt jāievēro Spotify noteikti papildu noteikumi un nosacījumi, un līdz ar to pieminēšanu šeit tiek uzskatīts, ka tie ir iekļauti šajos Noteikumos.

Abonējot vai kā citādi lietojot Spotify Pakalpojumu, jūs piekrītat šiem Noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, jūs nedrīkstat lietot Spotify Pakalpojumu un piekļūt Saturam.

Pakalpojuma sniedzējs

Šie Noteikumi regulē attiecības starp jums un Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53, Stokholma, Zviedrija.

Vecums un citas prasības lietotājiem

Lai varētu lietot Spotify Pakalpojumu un piekļūt Saturam, jums jāatbilst šādiem nosacījumiem: (1) jums jābūt vismaz 13 gadus vecam (vai sasniegušam atbilstošo minimālo vecumu, kāds ir noteikts jūsu dzīvesvietas valstī); (2) ja dzīvesvietas valstī jūs tiekat uzskatīts par nepilngadīgu, jums nepieciešama vecāku vai aizbildņa atļauja; (3) jums jābūt tiesīgam slēgt ar mums saistošu līgumu un piemērojamie tiesību akti neaizliedz jums šādi rīkoties; un (4) jūs dzīvojat valstī, kurā Pakalpojums ir pieejams. Jūs arī apliecināt, ka visa informācija, ko iesniedzāt Spotify reģistrēšanās laikā, ir patiesa, precīza un pilnīga, un apņematies nodrošināt šīs informācijas atjaunināšanu. Ja dzīvesvietas valstī jūs tiekat uzskatīts par nepilngadīgu, kādam no jūsu vecākiem vai aizbildnim būs jāpiekrīt šiem Noteikumiem jūsu vārdā. Ar sīkāku informāciju par prasībām attiecībā uz lietotāja minimālo vecumu varēsiet iepazīties reģistrācijas procesā. Ja jūs neesat sasniedzis noteikto minimālo vecumu, Spotify nevarēs reģistrēt jūs kā lietotāju.

2. Spotify Pakalpojums.

Spotify Pakalpojuma opcijas

Mēs nodrošinām vairākas Spotify Pakalpojuma opcijas. Noteiktas Spotify Pakalpojuma opcijas tiek nodrošinātas bez maksas, taču citām opcijām var piekļūt vienīgi par maksu ("Maksas Abonementi"). Mēs varam piedāvāt arī abonementus ar īpašiem akcijas noteikumiem, dažādas programmas biedriem vai citus pakalpojumus, tostarp trešo personu produktus vai pakalpojumus. Mēs neatbildam par produktiem vai pakalpojumiem, ko nodrošina šādas trešās personas.

Ne visiem lietotājiem var būt pieejams Neierobežotais Pakalpojums. Par to, kādi pakalpojumi jums ir pieejami, mēs informēsim jūs abonēšanas procesa laikā. Ja atcelsiet Neierobežotā Pakalpojuma abonementu vai tas tiks apturēts (piemēram, ja mainīsies jūsu norēķinu rekvizīti), atkārtota Neierobežotā Pakalpojuma abonēšana var nebūt iespējama. Ņemiet vērā, kā nākotnē mēs varam pārtraukt nodrošināt Neierobežoto Pakalpojumu, un tādā gadījumā no jums vairs netiks iekasēta maksa par šo Pakalpojumu.

Izmēģinājuma versijas

Laiku pa laikam mēs vai kāds cits, kurš rīkojas mūsu vārdā, var piedāvāt jums uz noteiktu laiku izmēģināt Maksas Abonementa lietošanu bez maksas vai par pazeminātu maksu ("Izmēģinājuma versija"). Izmantojot kāda Spotify Pakalpojuma Izmēģinājuma versiju, jūs piekrītat Spotify Premium akcijas piedāvājumu noteikumiem.

Trešo personu lietotnes, ierīces un atklātā pirmkoda programmatūra

Spotify Pakalpojums var tikt integrēts trešo personu lietotnēs, tīmekļa vietnēs un pakalpojumos ("Trešo personu lietotnes"), un trešo personu personālajos datoros, mobilajos tālruņos, planšetdatoros, valkājamajās ierīcēs, skaļruņos un citās ierīcēs ("Ierīces") vai arī mijiedarboties ar tām. izmantojot šādas Trešo personu lietotnes un Ierīces, jums var būt jāievēro papildu noteikumi, nosacījumi un politikas, par kurām jūs informēs attiecīgā trešā persona. Spotify negarantē Trešo personu lietotņu un Ierīču savienojamību ar Spotify Pakalpojumu.

Ierobežojumi un izmaiņas Pakalpojumā

Mēs ievērojam pietiekamu rūpību un izmantojam atbilstošas prasmes, lai nodrošinātu Spotify Pakalpojumu un jūs varētu baudīt aizraujošu personalizētu audio saturu. Tomēr mūsu pakalpojumu piedāvājums un to pieejamība var laiku pa laikam mainīties atkarībā no piemērojamajiem tiesību aktiem, un jūs nevarat prasīt no mums atbildību šādos gadījumos; piemēram:

  • Spotify Pakalpojumā iespējami īslaicīgi pārrāvumi sakarā ar tehniskām problēmām, tehnisko apkopi vai testēšanu, vai atjauninājumiem, tostarp tādiem, kas nepieciešami, lai pielāgotos izmaiņām atbilstošajos tiesību aktos un normatīvajās prasībās.
  • Mēs cenšamies pastāvīgi uzlabot mūsu Pakalpojumus, tāpēc varam ieviest izmaiņas visos vai dažos Spotify Pakalpojumos (tostarp konkrētās funkcijās, abonementos un akciju piedāvājumos), apturēt vai pārtraukt tos (īslaicīgi vai pavisam).
  • Spotify nav pienākuma Spotify Pakalpojuma ietvaros nodrošināt kādu konkrētu saturu, un Spotify var bez brīdinājuma izņemt atsevišķas dziesmas, video, raidierakstus vai citu Saturu, un šādas tiesības ir arī attiecīgo materiālu īpašniekiem.

Ja esat tieši Spotify samaksājis priekšapmaksu par kādu Maksas abonementu, kura nodrošināšanu Spotify ir pārtraucis laikā, kamēr vēl turpinās jūsu Iepriekš apmaksātais periods (kā tas definēts nodaļā "Maksājumi un atcelšana" tālāk), Spotify atmaksās jums priekšapmaksu par atlikušo daļu no Iepriekš apmaksātā perioda, kura palikusi neizmantota pēc šī Maksas abonementa pārtraukšanas. Lai jūs varētu saņemt atmaksu, jūsu konta un norēķinu informācijai jābūt aktuālai.

Spotify nav atbildīgs un tam nav pienākuma atmaksāt jums naudu par gadījumiem, kas saistīti ar pārrāvumiem interneta vai citu pakalpojumu nodrošināšanā vai atteicēm, kuru iemesls ir valsts iestāžu vai citu trešo personu rīcība vai apstākļi, ko mēs nespējam kontrolēt.

3. Spotify Pakalpojuma lietošana

Spotify konta izveidošana

Lai izmantotu visus vai kādu daļu no Spotify Pakalpojumiem, jums var būt nepieciešams izveidot Spotify kontu. Jūsu lietotājvārds un parole ir paredzēti vienīgi jūsu personiskai lietošanai, tāpēc tā ir konfidenciāla informācija. Jūs apzināties, ka esat atbildīgs par visiem gadījumiem, kad tika izmantots jūsu lietotājvārds un parole (arī tad, ja tie tika izmantoti nesankcionēti). Ja jūsu lietotājvārds un parole ir nozaudēti vai nozagti vai jums ir aizdomas par nesankcionētu piekļuvi jūsu kontam, nekavējoties ziņojiet par to Klientu apkalpošanas dienestam.

Spotify var jebkāda iemesla dēļ atsaukt jūsu lietotājvārdu vai pieprasīt tā nomaiņu.

Jūsu tiesības lietot Spotify Pakalpojumu

Piekļuve Spotify Pakalpojumam

Mēs piešķiram jums ierobežotu, neekskluzīvu un atsaucamu atļauju lietot Spotify Pakalpojumu un Saturu (kopā saukti – "Piekļuve") personiskiem, ar komercdarbību nesaistītiem nolūkiem ar nosacījumu, ka jums jāievēro šie Noteikumi (tostarp visi citi piemērojamie noteikumi un nosacījumi). Piekļuve ir spēkā, kamēr jūs vai Spotify neesat to atsaukuši. Jūs piekrītat, ka neizplatīsiet tālāk un nenodosiet citiem Spotify Pakalpojumu vai Saturu.

Spotify lietojumprogrammas un Saturs netiek jums pārdots vai nodots, jūs tos lietosiet uz licences pamata, un Spotify un tā licences devēji saglabā īpašumtiesības uz visām Spotify lietojumprogrammām un Saturu arī pēc to instalēšanas jūsu Ierīcēs.

Spotify īpašuma tiesības

Spotify Pakalpojums un Saturs ir Spotify vai Spotify licences devēju īpašums. Visas Spotify preču zīmes, pakalpojumu zīmes, firmas nosaukumi, logotipi, domēna vārdi un visas citas Spotify zīmola iezīmes ("Spotify Zīmola iezīmes ") pieder tikai un vienīgi Spotify vai tā licences devējiem. Šie Noteikumi nepiešķir jums nekādas tiesības izmantot Spotify Zīmola iezīmes ne komerciāliem, ne nekomerciāliem nolūkiem.

Jūs piekrītat ievērot Spotify Norādījumus lietotājiem un izmantot Spotify Pakalpojumu, Saturu vai kādu to daļu vienīgi veidā, kāds ir nepārprotami atļauts saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Maksājumi un atcelšana

Norēķini

Jūs varat iegādāties Maksas Abonementu tieši no Spotify vai ar kādas trešās personas starpniecību, maksājot vai nu:

● abonēšanas maksu avansā katru mēnesi vai ar kādu citu regulāru intervālu, par kuru jums tiks paziņots pirms pirkuma veikšanas; vai

● priekšapmaksu, kas nodrošinās jums piekļuvi Spotify Pakalpojumam noteiktā laikaposmā ("Iepriekš apmaksātais periods").

Nodokļu likmes tiek aprēķinātas, pamatojoties uz jūsu iesniegto informāciju un likmi, kas ir spēkā brīdī, kad veicat ikmēneša maksājumu.

Ja iegādājāties piekļuvi Maksas Abonementam ar trešās personas starpniecību, Spotify Pakalpojuma lietošanā jums papildus šiem Noteikumiem var būt jāievēro arī šādas trešās personas noteiktie noteikumi un nosacījumi. Ja iegādājāties Maksas Abonementu, izmantojot kodu, dāvanu karti, priekšapmaksas piedāvājumu vai citu piedāvājumu piekļuvei Maksas Abonementam, ko piedāvā vai pārdod Spotify vai kas tiek piedāvāts vai pārdots Spotify vārdā ("Kodi"), jūs ar šo piekrītat Spotify Karšu noteikumiem.

Cenu un nodokļu izmaiņas

Spotify var laiku pa laikam mainīt cenas par Maksas Abonementiem, tostarp regulāro abonēšanas maksu, Iepriekš apmaksāto periodu (attiecībā uz vēl neapmaksātiem periodiem) vai Kodiem (saskaņā ar iepriekš minēto definīciju) un savlaicīgi informēs jūs par plānotajām cenu izmaiņām. Cenu izmaiņas stāsies spēkā, sākoties nākamajam abonēšanas periodam pēc cenu izmaiņu ieviešanas datuma. Turpinot izmantot Spotify Pakalpojumu pēc cenu izmaiņu stāšanās spēkā, tiks uzskatīts, ka esat piekrituši jaunajai cenai, ja vien tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ja jūs nepiekrītat cenu izmaiņām, jūs varat tās noraidīt, atceļot attiecīgo Maksas Abonementu, kamēr jaunās cenas vēl nav stājušās spēkā.

Nodokļu likmes tiek noteiktas, pamatojoties uz likmēm, kas ir spēkā brīdī, kad veicat ikmēneša maksājumu. Laika gaitā šīs summas var mainīties atkarībā no vietējiem nodokļu noteikumiem jūsu valstī, štatā, teritorijā vai pat pilsētā. Visas izmaiņas nodokļu likmēs tiks piemērotas automātiski, pamatojoties uz informāciju, ko sniedzāt savā kontā.

Atjaunošana un atcelšana

Maksājums, ko veicāt Spotify vai trešajai personai, ar kuras starpniecību iegādājāties Maksas Abonementu, tiks automātiski veikti atkārtoti katra abonēšanas perioda beigās, atjaunojot jūsu abonementu, ja nebūsiet atcēlis savu Maksas Abonementu līdz esošā abonēšanas perioda beigām, taču šis noteikums neattiecas uz Maksas Abonementu izmantošanu Iepriekš apmaksātā periodā. Sazinieties ar mūsu Klientu apkalpošanas dienestu šeit, lai uzzinātu, kā atcelt abonementu. Abonements tiks atcelts nākamajā dienā pēc esošā abonēšanas perioda pēdējās dienas, un pēc tam jūs varēsiet lietot vienīgi Spotify Pakalpojuma bezmaksas versiju. Mēs neatmaksājam naudu un nepiešķiram kredītsummas par daļēji izmantotiem abonēšanas periodiem, izņemot gadījumus, kuri nepārprotami aprakstīti šajos Noteikumos.

Ja iegādājāties Maksas Abonementu, izmantojot Kodu, jūsu abonements automātiski beigsies Kodā norādītā abonēšanas perioda beigās vai tad, kad priekšapmaksātās summas atlikums vairs nebūs pietiekams, lai samaksātu par Spotify Pakalpojumu.

Atteikuma tiesības

Ja esat pieteicies Izmēģinājuma versijai, jūs piekrītat, ka jūsu atteikuma tiesības attiecībā uz to Maksas Abonementu, kura Izmēģinājuma versiju jūs lietojat, beigsies četrpadsmit (14) dienas pēc tam, kad sākāt lietot Izmēģinājuma versiju. Ja neatcelsiet Maksas Abonementu pirms Izmēģinājuma versijas beigu datuma, jūs zaudēsiet atteikuma tiesības un dosiet Spotify atļauju katru mēnesi automātiski iekasēt norunāto cenu, kamēr jūs nebūsiet atcēlis savu Maksas Abonementu. Attiecībā uz tām Izmēģinājuma versijām, kuras var lietot mazāk nekā četrpadsmit (14) dienas, jūs nepārprotami piekrītat, ka tūlīt pēc Izmēģinājuma versijas beigu datuma mēs sāksim sniegt jums maksas pakalpojumu un ka līdz ar to jūs zaudējat savas atteikuma tiesības.

Ja iegādāsieties Maksas Abonementu bez Izmēģinājuma versijas izmantošanas, jūs piekrītat, ka varat jebkāda iemesla dēļ atteikties no tā četrpadsmit (14) dienu laikā pēc pirkuma datuma, taču jums būs jāsamaksā mums par pakalpojumiem, ko mēs jums sniedzām līdz brīdim, kurā jūs mums paziņojāt, ka esat pārdomājis. . Jūs nepārprotami piekrītat, ka mēs sāksim sniegt jums attiecīgo pakalpojumu jau tūlīt pēc tā iegādes, ka jūs zaudēsiet savas atteikuma tiesības un ka Spotify drīkst katru mēnesi automātiski iekasēt no jums maksu, kamēr jūs nebūsiet atcēlis savu abonementu.

Norādījumi lietotājiem

Mēs esam izstrādājuši norādījumus Spotify Pakalpojuma lietotājiem ("Spotify Norādījumi lietotājiem"),lai nodrošinātu visu lietotāju apmierinātību ar Spotify Pakalpojumu. Izmantojot Spotify Pakalpojumu, jums jāievēro Spotify Norādījumi lietotājiem, kā arī visi piemērojamie tiesību akti un noteikumi, un arī intelektuālā īpašuma tiesības, tiesības uz privātumu un citas trešo personu tiesības.

Zīmola konts

Ja izveidosiet Spotify kontu kāda uzņēmuma, organizācijas, struktūras vai zīmola vārdā (tālāk "Zīmols" un attiecīgais konts – "Zīmola konts"), vārdi "jūs" un "jūsu," ja tie lietoti šajos Noteikumos (tostarp citos Spotify noteikumos un nosacījumos, kas iekļauti šajos Noteikumos ar atsauci uz tiem), apzīmē gan jūs, gan Zīmolu.

Ja izveidosiet Zīmola kontu, jūs apliecināt un garantējat, ka esat pilnvarots piešķirt visas šajos Noteikumos (tostarp citos piemērojamajos Spotify noteikumos un nosacījumos) paredzētās atļaujas un licences un atzīt šos Noteikumus par Zīmolam saistošiem.

Zīmols var sekot lietotājiem, veidot un kopīgot atskaņošanas sarakstus, taču ar nosacījumu, ka Zīmola darbības nevar tikt uztvertas kā netieša reklāma vai norāde par komerciālām attiecībām starp Zīmolu un lietotāju, mākslinieku, komponistu vai ikvienu citu personu, kurai seko Zīmols, ja vien Zīmols nav patstāvīgi ieguvis tiesības izplatīt šādu netiešu reklāmu. Turklāt Zīmoliem jānodrošina pārredzamība, neslēpjot no mūsu lietotājiem to, ka tā ir netiešā reklāma vai mākslinieki, komponisti, lietotāji vai citas personas ir saņēmušas par to atlīdzību, un iepriekš minētās prakses īstenošanā ievērojot visus piemērojamos tiesību aktus, noteikumus un rīcības kodeksus.

Eksporta kontrole un sankcijas

Uz Spotify produktiem var attiekties ASV tiesību akti par eksporta un reeksporta kontroli vai līdzīgi tiesību akti, kas ir spēkā citās jurisdikcijās, tostarp ASV Tirdzniecības departamenta izstrādātie Eksporta administrācijas noteikumi ("EAR"), Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles biroja ("OFAC") īstenotās tirdzniecības un ekonomiskās sankcijas un Valsts departamenta pieņemtie Starptautiskās ieroču aprites noteikumi ("ITAR"). Jūs garantējat, ka (1) neatrodaties valstī, pret kuru ASV ir noteikušas preču embargo vai kādas citas ekonomiskās sankcijas; un (2) neesat minēts piemērojamajos eksporta un reeksporta kontroles tiesību aktos vai līdzīgos tiesību aktos, kas ir spēkā citās jurisdikcijās, starp personām, ar kurām sadarboties nav atļauts, un neesat iekļauts citos ASV valdības apstiprinātajos sarakstos, kuros norādītas personas, ar kurām sadarbība ir aizliegta vai pieļaujama vienīgi ierobežotā apmērā.

Jūs piekrītat ievērot visus tiesību aktus par eksporta un reeksporta kontroli, tostarp, bet ne tikai EAR un OFAC īstenotās tirdzniecības un ekonomiskās sankcijas. Konkrēti jūs piekrītat ne tieši, ne netieši neizmantot, nepārdot, neeksportēt, nereeksportēt, nesūtīt, nenovirzīt, nepublicēt un neveikt nekādas citas darbības, kuru rezultātā produkti, programmatūra vai tehnoloģijas (tostarp no šādām tehnoloģijām atvasināti vai uz tām balstīti produkti), ko esat saņēmis no Spotify saskaņā ar šiem Noteikumiem, nonāktu tādā galamērķī vai pie tādām struktūrām vai personām vai tiktu beigās izmantoti tādiem mērķiem, kuri ir aizliegti saskaņā ar EAR, OFAC īstenotajām tirdzniecības un ekonomiskajām sankcijām vai kādiem citiem piemērojamajiem ASV vai citu jurisdikciju tiesību aktiem, iepriekš nesaņemot no kompetentajām valsts iestādēm nepieciešamās atļaujas atbilstoši šādiem tiesību aktiem.

4. Saturs un intelektuālā īpašuma tiesības

Lietotāju saturs

Saturs, ko jūs publicējat Pakalpojumā

Spotify lietotāji drīkst publicēt, augšupielādēt vai kā citādi izvietot saturu Spotify Pakalpojumā ("** Lietotāju saturs**"). Lai nebūtu nekādu šaubu, "Lietotāju saturs" nozīmē visu informāciju, materiālus un citu saturu, ko lietotāji ir pievienojuši Spotify Pakalpojumā (tostarp Spotify Atbalsta forumā) vai izveidojuši, augšupielādējuši, iesnieguši, izplatījuši vai publicējuši tajā.

Jūs uzņematies pilnu atbildību par paša publicēto Lietotāja saturu.

Attiecībā uz visu Lietotāja saturu, ko publicēsiet Spotify, jūs apņematies nodrošināt šādu prasību izpildi: (1) jums pieder vai ir piešķirtas tiesības publicēt šādu Lietotāja saturu; (2) šāds Lietotāja saturs vai tā lietošana no Spotify puses saskaņā ar tālāk minēto licenci (i) nepārkāpj šos Noteikumus, piemērojamos tiesību aktus, intelektuālā īpašuma tiesības vai citas trešo personu tiesības; vai (ii) šāds Lietotāja saturs nerada priekšstatu par to, ka Spotify vai kāds mākslinieks, grupa, ierakstu kompānija vai kāda cita persona vai struktūra ir saistīts ar jums vai jūsu Lietotāja saturu vai netieši reklamē to, izņemot gadījumus, kad no attiecīgās personas vai struktūras ir rakstveidā saņemta nepārprotama iepriekšēja atļauja.

Publicējot vai kopīgojot Spotify Pakalpojumā Lietotāja saturu vai citu informāciju, lūdzu, ņemiet vērā, ka šis saturs un cita informācija būs publiski pieejama un citi to varēs lietot un pārpublicēt Spotify Pakalpojumā un internetā, tāpēc ievērojiet piesardzību, publicējot vai kopīgojot informāciju Spotify Pakalpojumā, un pievērsiet uzmanību sava konta iestatījumiem. Spotify neuzņemas atbildību par saturu, ko jūs vai citi publicē vai kopīgo Spotify Pakalpojumā.

Lietotāju satura uzraudzība

Spotify var uzraudzīt vai izskatīt Lietotāju saturu, taču tam nav pienākuma šādi rīkoties. Spotify saglabā tiesības jebkāda iemesla dēļ un arī bez iemesla izņemt Lietotāju saturu vai liegt piekļuvi Lietotāju saturam. Spotify var šādi rīkoties, nebrīdinot jūs par to iepriekš.

Licences, ko piešķirat mums

Lietotāju saturs

Jūs saglabājat īpašumtiesības uz Lietotāja saturu pēc tā publicēšanas Pakalpojumā. Tomēr, lai mēs varētu darīt jūsu Lietotāja saturu pieejamu Spotify Pakalpojumā, mums jāsaņem no jums ierobežota apmēra licence uz šo Lietotāja saturu. Attiecīgi jūs ar šo piešķirat Spotify neekskluzīvu, tālāk nododamu, apakšlicencējamu, no autortiesību maksājumiem atbrīvotu, pilnībā apmaksātu, neatsaucamu un visā pasaulē derīgu licenci šāda Lietotāja satura pavairošanai, piedāvāšanai, izpildīšanai un demonstrēšanai, tulkošanai, pārveidošanai, atvasināto darbu radīšanai, izplatīšanai un citādai lietošanai saistībā ar Spotify Pakalpojumiem, izmantojot visdažādākos nesējus un vai nu atsevišķi, vai apvienojumā ar citu Saturu vai materiāliem jebkādā veidā un ar jebkādiem esošiem vai turpmāk izstrādātiem līdzekļiem, metodēm vai tehnoloģijām. Atbilstošos gadījumos un piemērojamajos tiesību aktos pieļautajā apmērā jūs arī piekrītat atteikties no visām personiskajām vai tām līdzvērtīgām tiesībām, piemēram, tiesībām tikt norādītam kā Lietotāja satura, tostarp Atsauksmju, autoram un tiesībām iebilst pret šāda Lietotāja satura degradējošu pārveidošanu, un nepieprasīt šādu tiesību ievērošanu.

Atsauksmes

Ja iesniegsiet kādas idejas, ierosinājumus vai citas atsauksmes saistībā ar Spotify Pakalpojuma vai Satura lietošanu ("Atsauksmes"), šādas Atsauksmes netiek uzskatītas par konfidenciālām un Spotify var tās izmantot bez ierobežojumiem un nemaksājot jums atlīdzību. Šo Noteikumu ietvaros Atsauksmes tiek uzskatītas par vienu no Lietotāju satura veidiem.

Jūsu ierīce.

Jūs arī piešķirat mums tiesības (1) atļaut Spotify Pakalpojumam izmantot jūsu Ierīces procesoru, joslas platumu un atmiņas iekārtas, lai atvieglotu Spotify Pakalpojuma darbību, (2) sniegt jums reklāmas un citu informāciju, un ļaut to darīt arī mūsu darījumu partneriem Spotify Privātuma politikā atļautajā apmērā.

Satura uzbūve

Saturu, kuram jūs piekļūstat kādā no Spotify Pakalpojuma sadaļām, tostarp tā izvēli un izvietojumu, var ietekmēt komerciāli apsvērumi, tostarp Spotify līgumi ar trešām personām.

Daļā Satura, ko Spotify ļauj izmantot uz licences pamata, ir saņēmis no citiem vai izstrādājis pats, vai darījis pieejamus kā citādi (piemēram, raidierakstos), var būt iekļautas reklāmas, un Spotify neuzņemas atbildību par šādām reklāmām.

Sūdzības par pārkāpumiem

Spotify ievēro intelektuālā īpašuma īpašnieku tiesības. Ja jums šķiet, ka kāds Saturs pārkāpj jūsu autortiesības, lūdzu, iepazīstieties ar Spotify Autortiesību politiku.

5. Klientu atbalsts, informācija, jautājumi un sūdzības

Spotify Atbalsta forums

Spotify Atbalsta forums ir vietne diskusijām, informācijas apmaiņai, ieteikumiem un citiem materiāliem, kas saistīti ar Spotify Pakalpojumu. Izmantojot Spotify Atbalsta forumu, jūs piekrītat Foruma noteikumiem.

Ja vēlaties ar mums aprunāties, uzklikšķiniet šeit, lai iegūtu vairāk informācijas.

Klientu atbalsts, informācija, jautājumi un sūdzības

Lai saņemtu atbalstu jautājumos, kas ir saistīti ar kontu un maksājumiem ("Klientu atbalsta pieprasījumi"), lūdzu, izmantojiet mūsu tīmekļa vietnes sadaļāPar mums norādītos Klientu atbalsta resursus.

Ja jums ir kādi jautājumi par Spotify Pakalpojumu vai šiem Noteikumiem (tostarp tajos ietvertajiem Spotify papildu noteikumiem un nosacījumiem), lūdzu, sazinieties ar Spotify Klientu atbalsta dienestu, apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes sadaļu "Par mums".

Ja dzīvojat Eiropas Savienībā, varat arī iesniegt sūdzību tiešsaistes platformā (SIT platformā), kas ir alternatīvs strīdu izšķiršanas risinājums. Lai atrastu SIT platformu, izmantojiet šo saiti: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. Problēmas un strīdi

Spotify Pakalpojumu apturēšana un izbeigšana

Šie Noteikumi tiks piemēroti, kamēr jūs vai Spotify neizbeigsiet to darbību. Spotify var izbeigt šo Noteikumu (tostarp visu citu tajos ietverto papildu noteikumu un nosacījumu) darbību vai jebkurā laikā apturēt jūsu piekļuvi Spotify Pakalpojumam, ja mēs uzskatām, ka jūs esat pārkāpis kādu no šiem Noteikumiem vai ja mēs pārtraucam sniegt konkrēto Spotify Pakalpojumu vai nodrošināt kādu būtisku tā komponentu, savlaicīgi informējot jūs par to vai veicot darbības, kas mūsu ieskatā ir nepieciešamas, lai izpildītu piemērojamo tiesību aktu prasības. Ja jūs vai Spotify izbeidzat šo Noteikumu darbību vai Spotify aptur jūsu piekļuvi Spotify Pakalpojumam, jūs piekrītat, ka atkarībā no piemērojamajos tiesību aktos noteiktā Spotify nav pret jums nekādas atbildības vai pienākumu un ka Spotify neatmaksās jums nekādas jau iepriekš samaksātās summas (izņemot gadījumus, kas ir nepārprotami paredzēti šajos Noteikumos). Jūs varat izbeigt šo Noteikumu darbību jebkurā laikā, un tādā gadījumā jūs vairs nedrīkstat turpināt piekļūt Spotify Pakalpojumam vai lietot to. Lai uzzinātu, kā slēgt savu Spotify kontu, lūdzu, izmantojiet mūsu lapāPar Mums norādītos Klientu atbalsta resursus.

Pēc šo Noteikumu darbības izbeigšanas joprojām būs spēkā 4. sadaļa (Saturs un intelektuālā īpašuma tiesības), 3. sadaļa (Spotify Pakalpojuma lietošana), 2. sadaļa (Spotify Pakalpojums), 6. sadaļa (Problēmas un strīdi), 7. sadaļa (Par šiem Noteikumiem), kā arī citas šo Noteikumu sadaļas, par kurām ir nepārprotami norādīts, ka tās paliks spēkā arī pēc Noteikumu darbības izbeigšanas, vai arī tas izriet no šo sadaļu būtības.

Garantijas saistību atruna

Spotify nodrošinās Spotify Pakalpojumu, ievērojot pietiekamu rūpību un izmantojot atbilstošas prasmes, kā arī saskaņā ar Spotify izstrādātajām konkrētā Spotify Pakalpojuma specifikācijām, tomēr ar nosacījumu, ka Spotify Pakalpojums tiek nodrošināts esošajā veidolā un tad, ja tas ir pieejams, nesniedzot nekādas tiešas, netiešas vai tiesību aktos noteiktas garantijas. Turklāt Spotify un visi satura īpašnieki nesniedz nekādas tiešas, netiešas vai tiesību aktos noteiktas garantijas, tostarp garantijas par atbilstošu kvalitāti, piemērotību pārdošanai vai konkrētam nolūkam vai par intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu. Ne Spotify, ne satura īpašnieki negarantē, ka Spotify Pakalpojumā vai saturā nav ļaunprogrammatūru vai citu kaitīgu komponentu. Spotify arī neizsaka nekādus apliecinājumus, nesniedz nekādas garantijas un neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz trešo personu lietotnēm (vai to saturu), lietotāju saturu, ierīcēm vai trešo personu produktiem vai pakalpojumiem, kurus tās reklamē vai piedāvā Spotify Pakalpojumā vai vietnēs, uz kurām ved hipersaites, un Spotify neatbild par darījumiem, ko jūs esat noslēguši ar kādu piegādātāju – trešo personu par iepriekš minēto. Neviens ieteikums vai informācija, ko esat saņēmis no Spotify mutveidā vai rakstveidā, nevar tikt uzskatīts par Spotify izsniegtu garantiju. Izmantojot Spotify Pakalpojumu, jūs varat piekļūt nepiedienīga satura filtrēšanas funkcijām, taču pat šādu filtrēšanas funkciju izmantošana nevar pilnībā izslēgt nepiedienīga satura parādīšanos, un jums nevajadzētu paļauties uz to, ka šīs funkcijas atfiltrēs visu nepiedienīgo saturu. Šī sadaļa tiek piemērota visplašākajā apmērā, kādu pieļauj piemērojamie tiesību akti.

Dažās jurisdikcijās nav atļauts liegt netiešās garantijas vai ierobežot patērētāja likumīgās tiesības, tāpēc šajā sadaļā minētā garantiju izslēgšana un ierobežojumi var uz jums neattiekties un jūs saglabāsiet savas likumīgās tiesības.

Atbildības ierobežojumi un prasības iesniegšanas termiņš

Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, jūs piekrītat, ka vienīgais jums pieejamais tiesiskās aizsardzības līdzeklis gadījumos, kad rodas kādas problēmas vai jūs neesat apmierināts ar Spotify Pakalpojumu, ir atinstalēt Spotify programmatūru un beigt lietot Spotify Pakalpojumu. Jūs piekrītat, ka trešo personu lietotnes vai to saturs, kas ir pieejams ar Spotify Pakalpojuma starpniecību vai saistībā ar to, neuzliek Spotify nekādus pienākumus vai atbildību un, lai gan to, kā jūs lietojat šādas trešo personu lietotnes, var regulēt atsevišķi līgumi ar šīm trešajām personām, attiecībā uz Spotify vienīgais jums pieejamais tiesiskās aizsardzības līdzeklis gadījumos, kad rodas kādas problēmas vai jūs neesat apmierināts ar trešo personu lietotnēm vai to saturu, ir atinstalēt vai beigt lietot šādas trešo personu lietotnes.

**Spotify, tā amatpersonas, īpašnieki, darbinieki, aģenti, direktori, meitasuzņēmumi, saistītie uzņēmumi, tiesību pārņēmēji, piegādātāji vai licenču devēji nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par (1) netiešajiem, specifiskajiem, nejaušajiem, finansiāla vai brīdinoša rakstura sodu izraisītiem vai pastarpinātiem zaudējumiem; (2) lietošanas iespēju, datu, komerciālo iespēju zudumu vai neiegūto peļņu (kā tieši, tā netieši izraisītu) visos gadījumos, kad tie izriet no Spotify Pakalpojuma, ierīču, trešo personu lietotņu vai trešo personu lietotņu satura lietošanas vai nespējas tos lietot; vai (3) kopējo atbildības apjomu par visām prasībām, kas saistītas ar Spotify Pakalpojumu, trešo personu lietotnēm vai trešo personu lietotņu saturu, ja tas pārsniedz lielāko no šīm abām summām: (a) summu, ko samaksājāt Spotify iepriekšējos divpadsmit mēnešos līdz pirmās prasības iesniegšanai; vai (b) 30,00 USD. Mūsu atbildība par zaudējumiem, kas jums radušies, strikti aprobežojas vienīgi ar pamatoti paredzamiem zaudējumiem. **

Skaidrības labad norādām, ka šajos Noteikumos paredzētie ierobežojumi attiecībā uz Spotify atbildību par krāpšanu, apzinātu nepatiesas informācijas sniegšanu, nāvi vai miesas bojājumiem nedod pamatu šo ierobežojumu aizliegšanai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, un netiek ierobežota cita veida atbildība, ko saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem nedrīkst ierobežot vai izslēgt.

**Izņemot gadījumus, kad piemērojamie tiesību akti aizliedz šādus ierobežojumus, visas no šiem Noteikumiem izrietošās prasības jāierosina (iesniedzot pieprasījumu par izskatīšanu šķīrējtiesā vai atsevišķu iesniegumu saskaņā ar tālāk norādīto vienošanos par šķīrējtiesām) viena (1) gada laikā kopš brīža, kad prasītāja puse uzzināja vai tai būtu bijis jāuzzina par darbību, bezdarbību vai neizpildi, kura ir prasības pamatā; ja prasība netiek ierosināta minētajā termiņā, prasītājs zaudē tiesības uz tiesisko aizsardzību konkrētās prasības sakarā. **

Trešo personu tiesības

Jūs apstiprināt un piekrītat, ka ar šiem Noteikumiem Satura īpašniekiem un noteiktiem izplatītājiem (piemēram, lietotņu veikalu operatoriem) ir piešķirts labuma guvēju statuss un līdz ar to viņiem ir tiesības tieši pieprasīt no jums šo Noteikumu izpildi. Izņemot šajā sadaļā minēto, ar šiem Noteikumiem nav paredzēts piešķirt tiesības kādam citam, izņemot vienīgi jūs un Spotify, un šie Noteikumi nekādā gadījumā nerada nevienai trešai personai tiesības uz labuma guvēja statusu.

Ja esat kādu no mūsu mobilajām lietojumprogrammām (katra atsevišķi saukta – "Lietotne") lejupielādējis no Apple Inc. ("Apple") App Store veikala vai izmantojat Lietotni iOS ierīcē, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis tālāk minētos noteikumus par Apple, un piekritis tiem. Šie Noteikumi regulē attiecības vienīgi starp jums un Spotify, bet ne attiecības ar Apple, un Apple neatbild par Spotify Pakalpojumu un tā saturu. Apple nav pienākuma nodrošināt Spotify Pakalpojuma uzturēšanu un ar to saistītos atbalsta pakalpojumus. Ja Spotify Pakalpojums neatbilst kādai no atbilstošajām garantijām, jūs varat par to informēt Apple, un Apple atmaksās jums atbilstošo Lietotnes pirkuma cenu, taču piemērojamos tiesību aktos maksimāli atļautajā apmērā Apple nav nekādu citu garantijas saistību attiecībā uz Spotify Pakalpojumu. Apple nav pienākuma risināt jūsu vai kādas trešās personas iesniegtās prasības saistībā ar Spotify Pakalpojumu vai tā pieejamību vai izmantošanu, tostarp: (1) prasības par produktatbildību; (2) prasības par Spotify Pakalpojuma neatbilstību kādām piemērojamām tiesiskām vai normatīvām prasībām; (3) prasības, kas izriet no patērētāju aizsardzības tiesību aktiem vai līdzīgiem tiesību aktiem; un (4) prasības attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Apple nav pienākuma izmeklēt trešo personu prasības par to, ka Spotify Pakalpojums vai tas fakts, ka jūs esat ieguvis un lietojat Lietotni, pārkāpj šīs trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības, nedz arī aizstāvēt šādu prasību vai vienoties par izlīgumu vai prasības nokārtošanu. Izmantojot Spotify Pakalpojumu, jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos trešo personu noteikumus. Apple un tā meitasuzņēmumi ir trešās personas, kas gūst labumu no šiem Noteikumiem, un, tiklīdz būsiet piekritis šiem Noteikumiem, Apple kā trešai personai ar labuma guvēja statusu būs tiesības (un tiks uzskatīts, ka tas ir piekritis šādām tiesībām) pieprasīt no jums šo Noteikumu ievērošanu.

Zaudējumu kompensācija

Jūs piekrītat kompensēt Spotify visus pamatoti paredzamos tiešos zaudējumus un samērīgus izdevumus (tostarp samērīgus advokātu honorārus un izmaksas), kas radušās Spotify saistībā ar: (1) šo Noteikumu (tostarp visu citu tajos ietverto Spotify papildu noteikumu un nosacījumu) pārkāpumiem no jūsu puses; (2) jūsu publicēto vai kā citādi izvietoto Lietotāja saturu; (3) darbībām, ko jūs esat veicis Spotify Pakalpojumā vai ar tā starpniecību; un (4) tiesību aktu vai trešo personu tiesību pārkāpumiem no jūsu puses.

Piemērojamie tiesību akti, obligātā šķīrējtiesa un procesa norises vieta

6.1. Piemērojamie tiesību akti / jurisdikcija

Ja jūsu dzīvesvietas valsts obligātajos tiesību aktos nav noteikts citādi, Līgumi (un visi citi no tiem izrietošie vai ar tiem saistītie ārpuslīgumiska rakstura strīdi/prasības) neatkarīgi no tiesību sistēmas izvēles tiesībām vai kolīziju normām pakļaujas tālāk norādītā štata vai valsts tiesību aktiem.

Jūs un Spotify arī piekrītat tālāk norādīto tiesu jurisdikcijai visu ar Līgumiem saistīto strīdu, prasību vai domstarpību (un visu citu no Līgumiem izrietošo vai ar tiem saistīto ārpuslīgumiska rakstura strīdu/prasību) izšķiršanā, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar obligāti piemērojamajiem tiesību aktiem jūs varat izvēlēties ierosināt tiesas procesu savā dzīvesvietas valstī vai mums ir pienākums ierosināt tiesas procesu vienīgi jūsu dzīvesvietas valstī

Valsts vai reģions Izvēlētā tiesību sistēma Jurisdikcija
Visas pārējās valstis un reģioni, kuros pieejams Spotify. Zviedrija Ekskluzīva; Zviedrijas tiesas
Bulgārija, Filipīnas, Francija, Honkonga, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Monako, Norvēģija, Portugāle, Slovākija, Spānija, Turcija Zviedrijas tiesību akti Neekskluzīva; Zviedrijas tiesas
Brazīlija Brazīlijas tiesību akti Ekskluzīva, Sanpaulu štata un federālās tiesas, Sanpaulu štats, Brazīlija
Kanāda Neattiecas uz Kvebekas rezidentiem: Ontārio provinces tiesību akti; Attiecas uz Kvebekas rezidentiem: Kvebekas provinces tiesību akti, Kanāda Neattiecas uz Kvebekas rezidentiem: ekskluzīva, izņemot spriedumu izpildes nolūkā; Ontārio tiesas, Kanāda; Attiecas uz Kvebekas rezidentiem: Kvebekas tiesas, Kanāda
Argentīna, Bolīvija, Čīle, Dominikāna, Ekvadora, Gvatemala, Hondurasa, Kolumbija, Kostarika, Nikaragva, Panama, Paragvaja, Peru, Salvadora, Urugvaja Kalifornijas štats, ASV Ekskluzīva; Sanfrancisko apgabala štata un federālās tiesas, Kalifornija vai Ņujorka, Ņujorkas štats
Apvienotā Karaliste Anglijas un Velsas tiesību akti Ekskluzīva

6.2. ATTEIKŠANĀS NO KOLEKTĪVAJĀM PRASĪBĀM

JA PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI TO ATĻAUJ, JŪS UN SPOTIFY PIEKRĪTAT, KA KATRS NO JUMS VAR IESNIEGT PRASĪBU PRET OTRU VIENĪGI ATSEVIŠĶI, BET NE KĀ VIENS NO PRASĪTĀJIEM VAI DALĪBNIEKIEM KOLEKTĪVAJĀ PRASĪBĀ VAI PĀRSTĀVĪBAS PRASĪBĀ. Bez jūsu un Spotify abpusējas piekrišanas neviens šķīrējtiesnesis vai tiesnesis nedrīkst apvienot vienā lietā vairāku personu prasības vai kādā citā veidā izskatīt jebkāda veida pārstāvības prasības vai kolektīvās prasības.

6.3. ŠĶĪRĒJTIESA

Ja jūs dzīvojat vai uzturaties, vai arī jums ir birojs vai jūs veicat uzņēmējdarbību tādā jurisdikcijā, kurā ir jāpiemēro šis 6.3. punkts, uz jums attiecas tālāk aprakstītie obligātie nosacījumi par šķīrējtiesu:

6.3.1. Strīdu izšķiršana un šķīrējtiesa

Jūs un Spotify vienojaties, ka visi strīdi, prasības vai domstarpības jūsu starpā saistībā ar šiem Līgumiem vai jūsu kā Pakalpojuma lietotāja attiecībām ar Spotify tiks izšķirti obligātā, atsevišķā un saistošā šķīrējtiesas procesā (neatkarīgi no tā, vai šo strīdu, prasību vai domstarpību pamatā ir līgumiski, civiltiesiski vai likumiski pārkāpumi, krāpšana, nepatiesu ziņu sniegšana vai kāds cits juridisks pamatojums, un no tā, vai šīs prasības radušās Līgumu darbības laikā vai pēc to izbeigšanas). Šķīrējtiesas process nav tik formāls kā prasības izskatīšana valsts tiesā. ŠĶĪRĒJTIESĀ NAV NE TIESNEŠA, NE ZVĒRINĀTO, UN VALSTS TIESAS IESPĒJAS PĀRSKATĪT ŠĶĪRĒJTIESAS LĒMUMU IR IEROBEŽOTAS. Šķīrējtiesai iesniedzamo lietas materiālu apjoms var būt mazāks nekā valsts tiesā. Šķīrējtiesnesim jāievēro šī vienošanās, un viņš drīkst piespriest tādu pašu zaudējumu atlīdzību (ieskaitot advokātu honorārus) un noregulējumu kā valsts tiesa, izņemot vienīgi to, ka šķīrējtiesnesis nevar pieņemt konstatējošu spriedumu vai noteikt pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļus ne pret vienu citu personu, izņemot puses, kuras piedalās šķīrējtiesas procesā. Šis nosacījums par šķīrējtiesu paliek spēkā arī pēc Līgumu izbeigšanas.

6.3.2. Izņēmumi

Neatkarīgi no iepriekšējā 6.3.1. punktā minētā jūs un Spotify abpusēji piekrītat, ka nekas no šajos Noteikumos minētā nevar nevienā brīdī tikt uztverts kā vienas vai otras puses atteikšanās no savām tiesībām, šo tiesību izmantošanas izslēgšana vai citāda ierobežošana, ja tas attiecas uz tiesībām (1) iesniegt individuālu prasību maza apmēra prasību tiesā ,(2) vērsties atbilstošajās federālajās, štata vai vietējās iestādēs ar iesniegumu par piespiedu izpildes veikšanu gadījumos, kad pastāv šāda iespēja, (3) vērsties valsts tiesā ar lūgumu noteikt pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekli vai (4) pieprasīt prasības par intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu izskatīšanu valsts tiesā.

6.3.3. Šķīrējtiesas nosacījumi

Vērsties šķīrējtiesā varat gan jūs, gan mēs. Šķīrējtiesā iesniegtais strīds starp jums un Spotify tiks galīgi izšķirts saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības palātas ("ICC") Šķīrējtiesas noteikumiem ("ICC Noteikumi"), un lēmumu pieņems viens vai vairāki šķīrējtiesneši, kas iecelti saskaņā ar ICC Noteikumiem, kuri grozīti atbilstoši šo Līgumu nosacījumiem, bet tā īstenošanu uzraudzīs ICC Starptautiskā šķīrējtiesa.

Šķīrējtiesas process notiks angļu valodā, un, ja vien kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas jurisdikcijas obligātajos tiesību aktos nav noteikts citādi, šķīrējtiesas procesā jāpiemēro [6.1. punktā norādītā štata vai valsts] tiesību akti, neņemot vērā tiesību sistēmas izvēles tiesības vai kolīziju normas.

6.3.4. Pieprasījuma iesniegšanas termiņš

Šķīrējtiesas process jāierosina, iesniedzot pieprasījumu par strīda izskatīšanu šķīrējtiesā VIENA (1) GADA laikā kopš brīža, kad prasītājs uzzināja vai tam būtu bijis jāuzzina par darbību, bezdarbību vai neizpildi, kura ir prasības pamatā; ja prasība netiek ierosināta minētajā termiņā, prasītājs zaudē tiesības uz tiesisko aizsardzību konkrētās prasības sakarā. Ja piemērojamie tiesību akti aizliedz noteikt, ka noilgums prasības ierosināšanai ir viens gads, prasība jāierosina visīsākajā piemērojamajos tiesību aktos atļautajā termiņā.

6.3.5. Paziņojumi; Procesa norise

Tai pusei, kura vēlas iesniegt strīdu izskatīšanai šķīrējtiesā, vispirms jānosūta otrai pusei rakstveida paziņojums par strīdu ierakstītā vēstulē vai ar Federal Express kurjerdienestu (pieprasot parakstu par saņemšanu), vai, ja mūsu rīcībā nav informācijas par jūsu fizisko adresi, tad uz elektroniskā pasta adresi ("Paziņojums"). Spotify adrese Paziņojuma saņemšanai ir: [Spotify Attn: General Counsel, 4 World Trade Center, 150 Greenwich Street, 62nd Floor, Ņujorka, Ņujorkas štats 10007, ASV]. Paziņojumā (1) jāapraksta prasības vai strīda būtība un pamatojums un (2) jānorāda konkrētais lietas iznākums, ko prasītājs vēlas panākt ("Prasība"). Mēs vienojamies godprātīgi censties nokārtot prasību tiešā ceļā savā starpā, bet, ja mums neizdosies vienoties par risinājumu 30 dienu laikā pēc Paziņojuma saņemšanas, jūs vai Spotify varat sākt šķīrējtiesas procesu. Izlīguma summas, ko jūs vai Spotify piedāvājat šķīrējtiesas procesā, tiks izpaustas šķīrējtiesnesim vienīgi pēc tam, kad viņš būs pieņēmis galīgo lēmumu un noteicis kompensāciju, ja tāda tika piespriesta. Ja šķīrējtiesas galīgais lēmumus par mūsu strīdu būs jums par labu, Spotify samaksās jums lielāko no šīm trim summām: (1) šķīrējtiesneša piespriesto summu, ja tāda tika piespriesta; (2) pēdējo izlīguma summu, ko Spotify piedāvāja strīda nokārtošanai izlīguma ceļā pirms šķīrējtiesneša lēmuma paziņošanas; vai (3) 1000,00 USD. Visi dokumenti un informācija, kas tika atklāta arbitrāžas procesā, ir stingri konfidenciāla, un to saņēmējs drīkst to izmantot vienīgi ar šķīrējtiesas procesu un šķīrējtiesneša pieņemtā lēmuma izpildi saistītiem nolūkiem; un šādu informāciju drīkst ar konfidencialitātes nosacījumiem izpaust vienīgi personām, kurām to nepieciešams zināt minētajos nolūkos vai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams šķīrējtiesneša pieņemtā lēmuma izpildes nodrošināšanai, ne jūs, ne Spotify neizteiksiet nekādus publiskus paziņojumus vai publiskus komentārus par šķīrējtiesas procesu, tostarp, bet ne tikai par to, ka starp pusēm ir radies strīds, notiek šķīrējtiesas process vai kādu lēmumu ir pieņēmis šķīrējtiesnesis, un necentīsieties pievērst šķīrējtiesas procesam sabiedrības uzmanību.

6.3.6. Grozījumi

Ja Spotify vēlāk grozīs šos šķīrējtiesas nosacījumus (izņemot Paziņojumu saņemšanai paredzētās Spotify adreses maiņu), jūs varat noraidīt šos grozījumus, 30 dienu laikā pēc grozījumu izdarīšanas nosūtot mums rakstveida paziņojumu uz Paziņojumu saņemšanai paredzēto Spotify adresi, un tādā gadījumā jūsu Spotify konts tiks nekavējoties slēgts, bet šie šķīrējtiesas nosacījumi paliks spēkā tajā redakcijā, kādā tie bija izteikti līdz grozījumu izdarīšanai.

6.3.7. Izpildāmība

Ja šķīrējtiesas procesā tiek atzīts, ka 6.2. punktā paredzētā atteikšanās no kolektīvajām prasībām nav izpildāma, vai ja kāds no 6.3. punkta apakšpunktiem tiek atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu, tad spēku zaudē viss 6.3. punkts, un tādā gadījumā puses vienojas, ka 6.1. punktā norādītā ekskluzīvā jurisdikcija un iztiesāšanas vieta attiecas uz visām no Līgumiem izrietošajām vai ar to saistītajām prasībām, un jūs varēsiet ierosināt procesu jebkurā laikā.

7. Par šiem Noteikumiem

Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem jums var būt noteiktas tiesības, kuras nevar tikt ierobežotas ar līgumu. Šie Noteikumi nekādā ziņā nav paredzēti šādu tiesību ierobežošanai.

Izmaiņas

Mēs varam laiku pa laikam veikt izmaiņas šajos Noteikumos (tostarp citos Spotify noteikumos un nosacījumos, kas iekļauti šajos Noteikumos ar atsauci uz tiem), informējot jūs par šādām izmaiņām (pirms to stāšanās spēkā) jebkādā piemērotā veidā, tostarp publicējot grozīto Līgumu attiecīgajā Spotify Pakalpojumā (ar nosacījumu, ka būtisku izmaiņu gadījumā mēs centīsimies papildus informēt par šādām izmaiņām, nosūtot e-pasta ziņojumu vai ievietojot Pakalpojumā uznirstošo logu ar šo informāciju, vai kādā citā veidā). Šādas izmaiņas netiks ņemtas vērā strīdos, kuri radušies starp mums līdz datumam, kurā mēs publicējām grozītos Noteikumus vai citus Spotify noteikumus un nosacījumus, kuros ietvertas šīs izmaiņas, vai kā citādi informējām jūs par attiecīgajām izmaiņām. Ja lietosiet Spotify Pakalpojumu pēc Noteikumu grozīšanas, tiks uzskatīts, ka esat piekritis ieviestajām izmaiņām. Ja nevēlaties turpināt lietot Spotify Pakalpojumu ar atjauninātajiem Noteikumiem, varat slēgt savu kontu, sazinoties ar mums. Šī dokumenta sākumā norādītais spēkā stāšanās datums ir datums, kurā šajos Noteikumos tika veiktas jaunākās izmaiņas.

Līguma pilnība

Izņemot šajā sadaļā norādīto vai to, ko nepārprotami paredz starp jums un Spotify noslēgtā rakstveida vienošanās, šie Noteikumi veido pilnīgi visus noteikumus un nosacījumus, par kuriem jūs esat vienojušies ar Spotify, un aizstāj visas iepriekšējās mutveida vai rakstveida vienošanās par šo Noteikumu priekšmetu. Kā norādīts iepriekš, šie Noteikumi ietver arī citus noteikumus un nosacījumus, kas regulē Spotify Pakalpojuma lietošanu un ir iekļauti šajos Noteikumos ar atsauci uz tiem, tostarp šādus noteikumus un nosacījumus: Spotify Premium akcijas piedāvājumu noteikumi; Spotify Karšu noteikumi; Spotify Norādījumi lietotājiem; Spotify Autortiesību politika; un Spotify Atbalsta foruma noteikumi.

Nošķiramība un atteikšanās no tiesībām

Ja šajos Noteikumos nav noteikts citādi, tādos gadījumos, kad kāds no šo Noteikumu punktiem tiek jebkāda iemesla dēļ atzīts par spēkā neesošu vai neizpildāmu jebkādā apmērā, tas neietekmēs šo Noteikumu atlikušos punktus, un šāds punkts tiks izpildīts tiesību aktos pieļautajā apmērā.

Ja Spotify vai kāda trešā persona ar labuma guvēja statusu nav pieprasījusi šo Noteikumu vai kāda to punkta izpildi, tas nenozīmē, ka Spotify vai šāda trešā persona ar labuma guvēja statusu ir attiekusies no savām tiesībām pieprasīt to izpildi.

Cesija

Spotify var cedēt šos Noteikumus pilnībā vai daļēji, kā arī cedēt vai nodot citiem savas šajos Noteikumos paredzētās tiesības un pienākumus pilnībā vai daļēji. Jūs savas šajos Noteikumos paredzētās tiesības nedrīkstat ne pilnībā, ne daļēji cedēt, nodot vai apakšlicencēt nevienai trešai personai.