Spotify Premium Reklāmas piedāvājuma noteikumi

Esiet sveicināts Spotify Premium Reklāmas piedāvājuma noteikumos! Šajā lapā varat atrast un izlasīt noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz reklāmas piedāvājumu, kuram esat pieteicies.

IZLASIET ŠOS NOTEIKUMUS RŪPĪGI UN LĪDZ GALAM. TAJOS IETVERTI NOSACĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ SPOTIFY PREMIUM REKLĀMAS PIEDĀVĀJUMU PIEEJAMĪBU UN INFORMĀCIJA PAR TO, KAS NOTIEK PĒC JŪSU SPOTIFY PREMIUM REKLĀMAS PIEDĀVĀJUMA BEIGĀM.

  1. Ievads.

Spotify Premium Reklāmas piedāvājumus (katrs "Reklāmas piedāvājums") Spotify padara pieejamus, ievērojot Spotify Lietošanas noteikumus un nosacījumus ("Spotify Lietošanas noteikumi").

Katrs Reklāmas piedāvājums ir pieejams saistībā ar Maksas abonementa veidu (kā noteikts Spotify Lietošanas noteikumos), piemēram, Spotify Premium vienam lietotājam, Spotify Premium studentiem, Spotify Premium ģimenei vai Spotify Premium Duo,
un uz to attiecas reklāmā minētais piedāvājums (katrs "Spotify Premium Pakalpojums").

Saskaņā ar Spotify Premium Pakalpojumu, kas minēts Reklāmas piedāvājumā, šie noteikumi un nosacījumi ("Reklāmas piedāvājuma noteikumi") papildina un ar atsauci ietver papildu noteikumus un nosacījumus, kas atbilst konkrētajam Spotify Premium Pakalpojumam, kā norādīts turpmāk:

Noteikumi un nosacījumi Spotify Premium Pakalpojumam, kas norādīts Reklāmas piedāvājumā

Spotify Premium vienam lietotājam

Spotify Premium studentiem

Spotify Premium ģimenei

Spotify Premium Duo

Jebkura Reklāmas piedāvājuma gadījumā, ja rodas neatbilstība starp šiem Reklāmas piedāvājuma noteikumiem un attiecīgajiem atbilstošajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas minēti iepriekš norādītajā tabulā, noteicošie ir šie Reklāmas piedāvājuma noteikumi.

  1. Reklāmas piedāvājums.

Katrs Reklāmas piedāvājums nodrošina piekļuvi reklāmā minētajam Spotify Premium Pakalpojumam:

A. par reklāmā norādīto cenu (ja tāda ir); un

B. sākotnējam iepazīšanās periodam, kā sīkāk aprakstīts šo noteikumu 5. sadaļā, sākot ar brīdi, kad jūs apstiprināt savu piekrišanu reklāmā minētajam Reklāmas piedāvājumam, iesniedzot derīgu maksājuma informāciju, ko akceptē Spotify ("Reklāmas periods").

Iesniedzot maksājuma informāciju, jūs (i) apstiprināt, ka piekrītat reklāmā minētajam Reklāmas piedāvājumam; (ii) pieņemat un piekrītat šiem Reklāmas piedāvājuma noteikumiem, tostarp attiecīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, kas atbilst reklāmā minētajam Spotify Premium Pakalpojumam (kā aprakstīts iepriekš); un (iii) apstiprināt un piekrītat Spotify Lietošanas noteikumiem. Visa informācija, ko Spotify apkopo saskaņā ar jebkuru Reklāmas piedāvājumu, tiks apstrādāta un izmantota saskaņā ar mūsu Konfidencialitātes politiku. Ja vien reklāmā nav norādīts citādi, Reklāmas piedāvājumi neatļauj un nenodrošina piekļuvi trešās puses precēm vai pakalpojumiem.

  1. Atbilstība.

Lai lietotāji varētu saņemt Reklāmas piedāvājumu, viņiem jāatbilst visiem šiem nosacījumiem (katrs "Atbilstošs lietotājs"):

A. Ja vien negrasāties abonēt Reklāmas piedāvājumu, kurā norādīts, ka tas ir pieejams agrākajiem Spotify Premium Pakalpojuma abonentiem, jums ir jābūt jaunam jebkura veida Spotify Premium Pakalpojuma vai Neierobežotā pakalpojuma abonentam (kā noteikts Spotify Lietošanas noteikumos), un jūs nekad agrāk nedrīkstat būt abonējis Spotify Premium vai Neierobežoto pakalpojumu vai arī izmantojis to izmēģinājuma versiju.
B. Ja grasāties abonēt Reklāmas piedāvājumu, kurā norādīts, ka tas ir pieejams tikai agrākajiem Spotify Premium Pakalpojuma abonentiem, jums ir jābūt attiecīgā Spotify Premium Pakalpojuma abonentam (kā norādīts reklāmā), kura abonementa termiņš ir beidzies pirms reklāmā norādītā datuma.

C. Attiecībā uz Spotify Premium studentiem, Spotify Premium ģimenei un
Spotify Premium Duo Reklāmas piedāvājumiem: papildu atbilstības prasības, kas noteiktas attiecīgajos noteikumos un nosacījumos šiem abonēšanas plāniem.

D. Ja vien reklāmā nav norādīts citādi, sniedziet Spotify derīgu un pašreizēju maksājuma veidu, ko apstiprina Spotify (priekšapmaksas kartes un Spotify dāvanu kartes nav derīgi maksājuma veidi).

E. Ja vien reklāmā nav norādīts citādi, iepriekš minēto maksājuma veidu sniedziet tieši Spotify, nevis ar trešās personas starpniecību (piemēram, nevis ar kabeļtelevīzijas, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēja vai cita izplatītāja starpniecību).

F. Papildu atbilstības prasības (ja tādas ir), kā laiku pa laikam tiek minēts reklāmā saistībā ar Reklāmas piedāvājumu.

Atbilstošie lietotāji vienu reizi var pieņemt Reklāmas piedāvājumu — agrākie lietotāji nevar vēlreiz izmantot šo piedāvājumu.

  1. Pieejamība.

Reklāmas piedāvājums ir jāpieņem pirms attiecīgā reklāmā norādītā derīguma termiņa beigām, ja tāds ir. Spotify patur tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ mainīt, apturēt vai izbeigt Reklāmas piedāvājumu, izņemot gadījumus, kad tas ir aizliegts ar likumu; šādā gadījumā mēs neņemsim vērā turpmākos Reklāmas piedāvājuma pieteikumus.

  1. Ilgums un atcelšana.

Jebkura Reklāmas piedāvājuma gadījumā attiecīgais Reklāmas periods turpinās tik ilgi, cik norādīts reklāmā, ievērojot iepriekš esošo 4. sadaļu.

Ja pirms Reklāmas perioda beigām neatcelsit Reklāmas piedāvājumu, jūs automātiski kļūsit par atkārtotu abonentu tam Spotify Premium Pakalpojuma veidam, kuram izvēlējāties pieteikties saskaņā ar Reklāmas piedāvājumu, un no jūsu sniegtā maksājuma veida automātiski tiks iekasēta maksa par tekošo mēnesi. Visas šī Spotify Premium Pakalpojuma funkcijas ar laika ierobežojumu tiks saīsinātas uz Reklāmas perioda laiku.

Ja Reklāmas perioda laikā atcelsit Reklāmas piedāvājumu, jūs zaudēsit piekļuvi Spotify Premium Pakalpojumam, un jūsu Spotify konts Reklāmas perioda beigās tiks pārslēgts uz Spotify Free kontu. Lai pārtrauktu to izmantot, jums ir jāpiesakās savā Spotify kontā un jāseko konta lapas uzvednēm vai jānoklikšķina šeit un jāizpilda norādījumi.